You are on page 1of 6

Ante Vrankovid

Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Glavni državni odvjetnik RH Dinko Cvitan
Fax: 01-4591-816

Na znanje: Ministar pravosuđa Ante Šprlje
Fax: 01-3714-507

29. lipnja 2016.

2. POŽURNICA
(1. požurnica od 13. 6. 2016. je na linku: https://www.scribd.com/doc/315674491/1-po%C5%BEurnica-Cvitanu)

PREDMET: OGLUHA glavnog državnog odvjetnika Ministarstvu pravosuđa i njegovo NEPOŠTIVANJE
pravomodne sudske presude (Prilog 1-2)
Glavni državni odvjetniče Cvitan,
još 15. i 16. 2. o. g. poslao sam Ministru pravosuđa RH prijavu naočigled nezakonitog štidenja
1
kriminala u Hrvatskoj odvjetničkoj komori od strane USKOK-ovih djelatnica Andreje Vrančid i Ivke Andrid.
Njih dvije su – kako stoji i u prijavi – izmislile disciplinski postupak u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK), za
kojeg se iz dopisa samog (su)prijavljenog predsjednika HOK-a Travaša od 17. 10. 2012., priloženog uz moju
2
prijavu još 10. 1. 2013. (Privitak 3, str. 6-8) vidi da nikad nije postojao: naime po mojim prijavama od 13. 3. i
13. 9. 2012. nije pokrenut discipl. postupak jer disc. tužitelju HOK-a Travašu nisam dao mito kojeg me on tražio.
„Dinko Cvitane dosta nam je tog kriminala dosta nam je nasilja vaših ljudi koji su postali zaštitni znak DORH-a i USKOK-a“
Miro Matijević, 25. 6. 2016.
Izvor: http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/nasilje-cvitanovih-lokalnih-serifa-dostize-vrhunac-video-933751

2 moje prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012. ne treba miješati s prijavom od 17. siječnja 2010. Koja je odbačena od strane disciplinskog tužiteljstva HOK-a 10. svibnja
2010. sa šokantnim obrazloženjem da prijavljeno sedmogodišnje nepladanje poreza i davanja od strane vaše članice Dijane Zoričid (koje disciplinsko tužiteljstvo
nije negiralo, jer je uz moju prijavu bilo priloženo čak 95 nepobitnih dokaza o tome) ne predstavlja kršenje dužnosti odvjetništva(!). Taj je šokantan, čak dvaput
(10. i 12. 5. 2010.) službeno ponovljen stav HOK-ova Disciplinara, HOK na koncu koštao muklog povlačenja zahtjeva za ocjenom ustavnosti Zakona o fiskalizaciji
s Ustavnoga suda, kada su dužnosnici HOK-a shvatili da sam dokumente koji potvrđuju da je HOK svoje članove - odvjetnike službeno poticao na nepladanje
poreza i davanja, dostavio tadašnjem ministru financija Slavku Linidu.

Glede mojega postupanja u cijeloj ovoj stvari, dali su mi za pravo:
1) Policija
6) Specijalist psiholog
9) Prekršajni sud u Starom Gradu/Hvaru
12) Pučka pravobraniteljica

2-4) HHO – Veronika Vere – Juris protecta
5) Porezna uprava
7) Svjedok prof. Branimir Besak
8) Svjedokinja Marica Gagid
10) Viši prekršajni sud u Zagrebu
11) Opdinski sud u (Novom) Zagrebu
13) Predsjednica RH
14) Ministarstvo financija

Sve je to uostalom razvidno iz same moje prijave od 15. 2. (str. 3-4, Prilozi : 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
3
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 45, 46). Ako sve to vama nije dovoljno, predlažem moje ispitivanje poligrafom,
4
koje sam bio predložio još 4. 3. 2013.
Ovdje osobito upozoravam na činjenicu da mi je za moje prijavljivanje HOK-ovaca Labana, Andreisa i
Travaša USKOK-u radi iznuđivanja mita i nesavjesnog rada u službi izrijekom za pravo dao Prekršajni sud u
Starom Gradu – navevši u izrijeci presuda da je moje postupanje prema HOK-u bilo zakonito (Prilog 1) - a
njegovu je presudu potvrdio i Viši prekršajni sud u Zagrebu (Prilog 2).
Stoga, glavni državni odvjetniče Cvitan, oglušujudi se na traženje Ministarstva od 25. 4. o. g. ved više od
2 mjeseca (!!) i štitedi nezakonit rad svojih djelatnika vi pokazujete ne samo svoj iskreni, javni prijezir prema
Ministarstvu, nego i vaše izravno osobno nepoštivanje pravomodnih sudskih presuda (Prilog 1-2), čime vi
osobno rušite pravnu državu, koja upravo radi vas osobno zapravo i ne postoji, jer to stalno činite, zar ne?
Da je DORH-a, USKOK-a i pravne države,
mnogi političari za Dan Državnosti umjesto u redu za šampanjac, tiskali bi se u redu za remetinečki doručak!

Vesna Balenović, 27. 6. 2016.
Izvor: https://www.facebook.com/vesna.balenovica/posts/1116364571738690?pnref=story.unseen-section

5

Obzorom da je Ministarstvo dopis od 25. 4. 2016. naslovilo na vas osobno i da je zakonski rok za vaš
odgovor davno prošao, tražim da mi na moju prijavu odmah pošaljete osobno potpisani odgovor, jer ako to ni
sada ne učinite samo dete još više potvrditi činjenicu i inače opde poznatu i višekrat spominjanu ovih dana o
vašem radu tj. bezočnom i drskom štidenju kriminala (Miro Matijavid, Vesna Balenovid), te dete u slučaju moje
smrti u štrajku glađu vi osobno za nju biti najodgovorniji, a ne kriminalci iz HOK-a (P. Laban, L. Andreis, R.
Travaš) koje USKOK (pod vašom paskom, kako se vidi i iz primjera Mire Matijevida) štiti.
Prijavitelj: _______________________________
1

Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016; dopuna: https://www.scribd.com/doc/300485738/Dopuna-prijave-ministru%C5%A0prlji-16-2-2016
2

3
4
5

Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban

Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016
Dopis USKOK-u u kojem to predlažem je na linku: https://www.scribd.com/doc/135720611/Dopis-USKOK-u-4-3-2013
Vidjeti dopis iz Ministarstva na linku: https://www.scribd.com/doc/315674491/1-po%C5%BEurnica-Cvitanu – Prilog 1

PRILOG 1

PRILOG 2

Potvrda o slanju gornje 2. požurnice putem faksa:

Ante Vrankovid
Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Glavni državni odvjetnik RH Dinko Cvitan
Gajeva 30A
10000 Zagreb

29. lipnja 2016.

2. POŽURNICA
(1. požurnica od 13. 6. 2016. je na linku: https://www.scribd.com/doc/315674491/1-po%C5%BEurnica-Cvitanu)

PREDMET: OGLUHA glavnog državnog odvjetnika Ministarstvu pravosuđa i njegovo NEPOŠTIVANJE
pravomodne sudske presude (Prilog 1-2)
Glavni državni odvjetniče Cvitan,
još 15. i 16. 2. o. g. poslao sam Ministru pravosuđa RH prijavu naočigled nezakonitog štidenja
6
kriminala u Hrvatskoj odvjetničkoj komori od strane USKOK-ovih djelatnica Andreje Vrančid i Ivke Andrid.
Njih dvije su – kako stoji i u prijavi – izmislile disciplinski postupak u Hrvatskoj odvjetničkoj komori (HOK), za
kojeg se iz dopisa samog (su)prijavljenog predsjednika HOK-a Travaša od 17. 10. 2012., priloženog uz moju
7
prijavu još 10. 1. 2013. (Privitak 3, str. 6-8) vidi da nikad nije postojao: naime po mojim prijavama od 13. 3. i
13. 9. 2012. nije pokrenut discipl. postupak jer disc. tužitelju HOK-a Travašu nisam dao mito kojeg me on tražio.
„Dinko Cvitane dosta nam je tog kriminala dosta nam je nasilja vaših ljudi koji su postali zaštitni znak DORH-a i USKOK-a“
Miro Matijević, 25. 6. 2016.
Izvor: http://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/nasilje-cvitanovih-lokalnih-serifa-dostize-vrhunac-video-933751

2 moje prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012. ne treba miješati s prijavom od 17. siječnja 2010. Koja je odbačena od strane disciplinskog tužiteljstva HOK-a 10. svibnja
2010. sa šokantnim obrazloženjem da prijavljeno sedmogodišnje nepladanje poreza i davanja od strane vaše članice Dijane Zoričid (koje disciplinsko tužiteljstvo
nije negiralo, jer je uz moju prijavu bilo priloženo čak 95 nepobitnih dokaza o tome) ne predstavlja kršenje dužnosti odvjetništva(!). Taj je šokantan, čak dvaput
(10. i 12. 5. 2010.) službeno ponovljen stav HOK-ova Disciplinara, HOK na koncu koštao muklog povlačenja zahtjeva za ocjenom ustavnosti Zakona o fiskalizaciji
s Ustavnoga suda, kada su dužnosnici HOK-a shvatili da sam dokumente koji potvrđuju da je HOK svoje članove - odvjetnike službeno poticao na nepladanje
poreza i davanja, dostavio tadašnjem ministru financija Slavku Linidu.

Glede mojega postupanja u cijeloj ovoj stvari, dali su mi za pravo:
1) Policija
6) Specijalist psiholog
9) Prekršajni sud u Starom Gradu/Hvaru
12) Pučka pravobraniteljica

2-4) HHO – Veronika Vere – Juris protecta
5) Porezna uprava
7) Svjedok prof. Branimir Besak
8) Svjedokinja Marica Gagid
10) Viši prekršajni sud u Zagrebu
11) Opdinski sud u (Novom) Zagrebu
13) Predsjednica RH
14) Ministarstvo financija

Sve je to uostalom razvidno iz same moje prijave od 15. 2. (str. 3-4, Prilozi : 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
8
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 45, 46). Ako sve to vama nije dovoljno, predlažem moje ispitivanje poligrafom,
9
koje sam bio predložio još 4. 3. 2013.
Ovdje osobito upozoravam na činjenicu da mi je za moje prijavljivanje HOK-ovaca Labana, Andreisa i
Travaša USKOK-u radi iznuđivanja mita i nesavjesnog rada u službi izrijekom za pravo dao Prekršajni sud u
Starom Gradu – navevši u izrijeci presuda da je moje postupanje prema HOK-u bilo zakonito (Prilog 1) - a
njegovu je presudu potvrdio i Viši prekršajni sud u Zagrebu (Prilog 2).
Stoga, glavni državni odvjetniče Cvitan, oglušujudi se na traženje Ministarstva od 25. 4. o. g. ved više od
2 mjeseca (!!) i štitedi nezakonit rad svojih djelatnika vi pokazujete ne samo svoj iskreni, javni prijezir prema
Ministarstvu, nego i vaše izravno osobno nepoštivanje pravomodnih sudskih presuda (Prilog 1-2), čime vi
osobno rušite pravnu državu, koja upravo radi vas osobno zapravo i ne postoji, jer to stalno činite, zar ne?
Da je DORH-a, USKOK-a i pravne države,
mnogi političari za Dan Državnosti umjesto u redu za šampanjac, tiskali bi se u redu za remetinečki doručak!

Vesna Balenović, 27. 6. 2016.
Izvor: https://www.facebook.com/vesna.balenovica/posts/1116364571738690?pnref=story.unseen-section

10

Obzorom da je Ministarstvo dopis od 25. 4. 2016. naslovilo na vas osobno i da je zakonski rok za vaš
odgovor davno prošao, tražim da mi na moju prijavu odmah pošaljete osobno potpisani odgovor, jer ako to ni
sada ne učinite samo dete još više potvrditi činjenicu i inače opde poznatu i višekrat spominjanu ovih dana o
vašem radu tj. bezočnom i drskom štidenju kriminala (Miro Matijavid, Vesna Balenovid), te dete u slučaju moje
smrti u štrajku glađu vi osobno za nju biti najodgovorniji, a ne kriminalci iz HOK-a (P. Laban, L. Andreis, R.
Travaš) koje USKOK (pod vašom paskom, kako se vidi i iz primjera Mire Matijevida) štiti.
Prijavitelj: ____Ante Vranković (v. r.)___
6

Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016; dopuna: https://www.scribd.com/doc/300485738/Dopuna-prijave-ministru%C5%A0prlji-16-2-2016
7

8
9

Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban

Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016
Dopis USKOK-u u kojem to predlažem je na linku: https://www.scribd.com/doc/135720611/Dopis-USKOK-u-4-3-2013
Vidjeti dopis iz Ministarstva na linku: https://www.scribd.com/doc/315674491/1-po%C5%BEurnica-Cvitanu – Prilog 1

10

Potvrda o primitku 2. požurnice