You are on page 1of 12

hhhhhhhhh

44444h44444

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

6bbbbb6bbb6666666

x0x

4400

hhhbbbhbhbbhh

46b4446446644

04h

yhm0ym0m4h

hbhbbbhbhbbhh

66b64b66brbbb

00hm4

44m40m404ih4m0

ybhy

bhbyhybybhy

xm4m0

4000mmm0

ymmmmmh

sm0m0m4xm4m00

e4m0mmm0

04m04m4440mmmh

aahahhhbhbyhhabh

emmh0mmm0

44m04m444m00m

)0m0mm0mm0emmm

y4mm0mmmm404x4mmmm

emm0

40m00m004m00m

dhybbdbbb

rbyrbybbbrbrbhbb

emm4y0m04ymmm

000m44m444rmmm

6hayhnbyhhbhb

dbahhbbbb6

m4m4y0m04ymmm

004m00m004rmmm

04h0h4mm44emmm

40mmmmh

amh4

)hm0m4m

emm404404m4y0m0

44m44m444rmmm

n4m4m

a4a4

eem4m0mm4mm4y0m0

00m00m064rmmm

i4m4

00a4

x0m0m0404y0m0

44m06m004rmmm

amm0

i4h4

xmmm000

04m44m044rmmm

04m0

)mmh4

xmm00m

40m44m444rmmm

n4m4m

n0mm4

04h40mm4m0mm

44m00m464rmmm

n40hh4

r40mh4m

xmm40m004))h4m)

smm4m4h4m

n4mh4

x4mm

xmm40m004)im04)

smm4m

ammh4

0mmma4

r4m04h

r40

x040mm

im00hm

04m04)0mh4m0m

00h000a4m0hm

xmm400hm00

40m06m044y4mmm0

04h4))400004h)

ymmm0m404im0m

)0m0mm0mm400hm00

00m44m444y4mm0mmmm

xmmx0hm)m00m)

i0m0m0

0004040hh0440h400400040004000h040444004040h040440404440000440444040
m0mm40000mmmmm0mm0mm0mm040mmm0400m400m4m400mmmmmm0mm0mm0mm040mmm

rbhbbhhbybhbsbbbybhbbbhhbbbbrbybhbbby
rb
d y
)0m
xmm
4mm
44m
)
40m
rmm
n0m
x4m
)
)4h
)
n0m
)
sm4
00m
)
00m
40m4r04a0m

dhyb
y4m
y4m
000
x4h
i0m
i0m
i0m
e0m
x4h
i0m
i0m
e0m
y4m
e0m

hbsbbb
drbbb
00m44m44 444m06m06
00m46m04
40m06m04
44m04m00
46m44m44
00m00m00
44m40m40
04m06m04
04m46m40
00m40m04
06m04m00
04m44m04
44m46m44
00m00m44
40m06m04
00m04m04
44m44m04
00m04m04
44m44m04
00m04m44
46m44m44
00m04m06
00m44m44
00m00m04
44m46m40
00
44m44m40

6ha
rhb 6bn
0 44
s4x4mh4
4 4
)mh0m0
4 46
)0a4m0
4 40
04x4mh4
0 4
4mh0m4
4 6
)mmm4
4 6
)mmm4
4 44
xa4m0
0 40
04x4mh4
4 6
0mmma0m
0 6
0mmma0m
0 44
yh0mm4
4 4
)00004
00 46
n004hh4

dd
x4m
n0m
rmm
rmm
40m
40m
40m
n0m
rmm
40m
40m
n0m
4mm
n0m

6d
xmm
4mm
40m
n0m
44m
)4h
)4h
)4h
n0m
rmm
rmm
44m
40m
rmm

dbb
x4m
)4h
40m
n0m
n0m
)4h
x4m
x4m
x4m
x4m
n0m
40m
x4m
n0m

hbsbbhy
000
emx0hm
0mx0hm
ymx0hm
00mx0hm
emx0hm
ymx0hm
ex40m0m
0m00mm0m
0m00mm0m
000
000
000
00

dbdbhbbsbhbbbbdbdhhhbbbhby
ybbybhbbyhbbhbhbbrbybhbbyh
dhhbbbbhbbb

dhhbbbbayhbhhyhbbb46b66b44
bbbbbyhhbh

dhsbhbyhhbbh
44
44

4m

e)4

xm

4m 44

40

40

n0 n0

40 0

44

44

rm

44

)4

4
4

6
x4

x4

6hahhyhbyhhbh

n0
44

xm
4

4
xm

40
44

n0 40 rm en0

4m
4

n0

rm
4

x4

4
0

44 4
4

0004040hh0440h400400040004000h040444004040h040440404440000440444040
m0mm40000mmmmm0mm0mm0mm040mmm0400m400m4m400mmmmmm0mm0mm0mm040mmm

6
6

)4
40

yhhbbhbabbb6bbhyhbhbhhhahbyhhbbh
6bbhyhbhbhhhahbyhhbbh

yhhbbhbhbsbbb
hhhah
4
4
0
4
4
6
6
4
4
40
44
44

hhhahbdhhbh
hhhahbbbbbbb
x4h0mm4m0m0 44m06m44 y4mm0mmmm 00m44m44
y4mm0mmmm 44m06m44 )em4m0m0 40m44m44
)em4m0m0 44m06m04
000m00 44m44m40
)m000 06m06m44
)m000 44m44m40
y4mmm0 06m06m44
y4mmm0 44m44m40
y4mmm0 44m06m04
i0m0m0 40m44m44
i0m0m0 44m06m44
y4mm0m 00m44m44
y4mm0m 44m06m44
e0m 40m44m44
e0m 44m06m04
n0mhm 44m44m40
e0mm4 06m06m44
e0mm4 44m44m40
xmmmm0m 06m06m44
xmmmm0m 44m44m40
xmmmm0m 44m06m04 x4h0mm4m0m0 40m44m44

ybyr
4
4
0
4
4
6
6
4
4
40
44
44

dhyb
y4mm0mmmm
)em4m0m0
000m00
)m000
y4mmm0
i0m0m0
y4mm0m
e0m
n0mhm
e0mm4
xmmmm0m
x4h0mm4m0m0

hbsbbb
00m44m44
46m44m44
46m04m00
44m44m40
44m44m04
04m44m40
00m44m44
46m44m44
46m04m00
44m44m40
44m44m04
04m44m40

hhbhbyhhabh
rhbhh

dhhrhh

tbrhh

byhbh

rbhhyhbb

dhhbhha thbhh

bbhbh

ahbhbhbh

)0a4m0

)0a0m0

ah4m4m0

nm0mm0h4

)mh0m0

4mh0m4

)mmm4

0mmma0m

0m0hh4

)00004

44hh4

040h40

s40h40

r40m4

yh0mm4

xa4m0

n004hh4

)mmm4mh4

rh00mh4

4mm04

04x4mh4

s4x4mh4

xm4am4

0h4m00h

x4mm00h4

04ah4m

s4ah4m

yhhbbhbyhhbh

ybyrbyhhbh

44
44

4m

4m
44

44

)4

40

x4

44

44

xm

)4
4

40

rm
4
xm

n0 4

0
n0 40 rm

6
4

4
40

4
0
n0 n0

0004040hh0440h400400040004000h040444004040h040440404440000440444040
m0mm40000mmmmm0mm0mm0mm040mmm0400m400m4m400mmmmmm0mm0mm0mm040mmm

6
4

x4

tbhyhbhhhbbbhhyhh
hhbhbrbbbhbhhyhbbbbbbrbbyb64b bhbyb6bbbbhhyb46bhhyy
bbbrbby

bbhb

tbbby

dbb

bbbb

4646446644

6646646666

6646646666

6646646666

6646644664

6646646666

6646646666

6646646666

6646644664

6646644664

40m 4450454444

n0m 4450454460

n0m 4450454440

xmm 0650454446

4mm 4050654000

n0m 4450454446

n0m 4650454464

xmm 4450454444

4mm 0450654446

44m 4450454004

n0m 4054454444

xmm 4050454464

4mm 4450454444

44m 4054454446

)4h 4450454004

xmm 4054054444

4mm 4050054464

44m 4454454440

)4h 0654054444

rmm 4454454006

4mm 4050054464

44m 4450454464

)4h 4454454446

rmm 4650654444

x4m 4050654004

44m 4650054464

)4h 0650454460

rmm 4050654444

x4m 0650654000

40m 4454454004

)4h 0454054464

rmm 4450454464

x4m 4450454444

40m 4450454004

n0m 4050654040

rmm 4050454466

x4m 4450454464

40m 4050654444

n0m 4450454004

n0m 4050054044

x4m 4450454464

40m 4450454466

n0m 4450454446

n0m 4450454004

xmm 4450454044

bhby

dhhb

rbrbhbb

dhhbbb

bbbrbby

6646644664

6646644666

6646644666

6646644646

6646644664

6646644666

6646644666

6646644646

6646644664

6646646666

44m 4450454040

)4h 0450654044

rmm 0654454004

x4m 4450454046

40m 4650454064

)4h 0450054044

rmm 4454054044

x4m 4050454044

40m 0450654044

0050050000

rmm 0450454044

x4m 0450454046

40m 4450454044

n0m 4450654060

0050050000

x4m 4050054046

40m 4050054000

n0m 0450454044

n0m 4050454060

0050050000

40m 4650054046

n0m 0450454004

n0m 0450454044

xmm 4450454064

0050050000

n0m 4050454046

n0m 0450454004

xmm 4450454044

4mm 4050054066

0050050000

n0m 4054054044

xmm 0450054004

4mm 4050454040

44m 0450454066

0050050000

xmm 4450454044

4mm 0450454006

44m 4650454044

)4h 0450054060

0050050000

4mm 4450454044

44m 4450454006

)4h 4450454040

rmm 4450454064

0050050000

b hhbbhbbabbbhyhbrbbbbbybhhabbbbbbbrbhrbhbbbbbbhhbbbhybybbhbbbbbbhbsbbbnbrb babb bhyb


rbbbbhhyhhb4bbhhbhbsbhhbbbhbhbrbbbhbbhyhbbybbbbbb64b b6bbb64bhn
b hhbb hhhbyb sbabbb hbbb hhyhb rbbbbbyb yhb b hhbbbb bbbbbsynb hbabybbbyb bhb tbhyhbhhhbbb hhyhb hbbb
ybhrbbhbb646bybhbybhbbbsbabbbhbbbb bhhbbhbhbybrbbybbbbhhbbbbbhbbbbsbabhyn

0004040hh0440h400400040004000h040444004040h040440404440000440444040
m0mm40000mmmmm0mm0mm0mm040mmm0400m400m4m400mmmmmm0mm0mm0mm040mmm

bhabbbhbbbbrbbbhy
y4ammm4m0040m0mm04h0a04hmm4mh04hmm000mh04mm4hmmm4mm00mm0h4mmmm0m4m0mm0400mm004
00mh4 hmmm4 m4m0m4004 0mmhh4 mm4 mm00mm0h4 mmmm0m04 4m04 hmmm4 hmmm4 mm00mm04 mm4 m4mmm0m004 x0m004m0h4
m0mm00400mh4hmmm4mm00mm0h440m0mm0mm44m04m0m0m0m44mm4mhm00400mh4mm00mm0h400hm44m04m0m004mm4
hmm04)h40m40mmhh4m4h004h04m044mm4m0m0mm04mm4m0m0m0m4m04m0m04mm0mh4mmm0m0m0mh04h4mm0m0004
4mm40mmm0000
m04m0mh4 m4ammm4m004 0mmm0004 m0m4004 4 ym0mmm04 mm0mh4 mmmmh4 m0mm404 4mm4 mhh00m404
h4mm0m00004 emmhh4 0mmm04 0mh4mm004 mh04 0mmh04 xm4mm0mh4 4mh4 0mmmmm4mm4 0mmh4 4m4 m4ammm4m004
m0m04 mm0mh04 0mmm00004 40m0m4m0mm4 mm4 mh04 imm4 )00hm44 00a4)4 4 m4m0m404 mm4 m4ammm4m004 m4mmm44
h0a004 m0mm404 m04m04 4 0m0mm404 h4mm0m00004 00400mh4 0m4 mm4 mmm4m0mh4 m4ammm4m004 0m0m004
m0m040004 00em0m04 0mm04 mm0mh04 mmm0m0m0mh4 4m4 hmm004 yh004 04h4 m04h04 mm4 m4ammm4m004 mm0mm04 0m4
m400h400m04m4m4m04h0hh0h4m00mm00

)4m0m4040m0
emmhh40m0
ym00mm0h40m00
ea0040m00
immm4a04m0
y4a004h0
y4a0004m0m0
ym00mm0h4x0hm0
ym00mm0h4)0m
imm00mm0h0m
y4a0xmmm0
0mh0m4xmmm00
emmhh4xmmm0
y4a040m40
y4a0ym0mm
y4a000m0mm0mm
y4a0y0m0
0m0m00mmm4m0
y0m0400
e0em0m0

4
6
4044044044046
0044046
44044006046044
ym004x4m04m0m
n0mm004x4mmmm0440mmmmh
xmmmm0m04x4h0mm4m0m0
)m00004n0mhm04xmmmm0m
r4hm4mm4
a0x4mh
)m0mhh0m04)em4m4m0m0
em0m40m
0mmm
a04mh
m00m
ea0m0mh
4m0h04a04mh4ym004xhm0
sm4m
000

0004040hh0440h400400040004000h040444004040h040440404440000440444040
m0mm40000mmmmm0mm0mm0mm040mmm0400m400m4m400mmmmmm0mm0mm0mm040mmm

nbhbdbbbrhbbb
00mmmmm0mh4)0m0m0404m040mm004 4004m0mh40mmm04mmm444m04m0m4h00m040mmm04004mh04
mm00m0a04 40m0mm04 mm4 mh04 m04m0m04 0m4 mh04 hmmm0mmm004 xm00mm0m0m400h04 4 m0m0m404 mm4 44mmm44 mmm4 44
m4mm0mm04m4m04m0m44mmmm0444mmmm0mm0mm404h0m44mmmmm4mh04m4m04xmmm040mmm040004mh04m0m0m0m4
40m0mm04mh44m0mmm0mh4m4h04mm4mh04m04m0m44mm4m0m00mh4mh0m40mmm4hmm4m4mmmh0
0mmm400h444m0m0mh4004mmma0m0m4mmm4mh0444hmm4m0m0mm40mmm4xmmm040040mmm4mmm444004h4
40m0mm0mm0444mh4mm4m0m0m0m4hmm000mmm04mh0m4hmm40hmm0m4004m40h0mh40mmm04mm44mmmm40h0mh4
m0m0mh4004h0a0m40m4mh04mm00m00mh4m4m00440mmh400mh40m044m044mm40mm0mm0a0m000040m404mh444hmm4
m0m0mm4mhm004mmm0mm4mm4xmmm044m04h0a0m04amm4m4m40000mm44mh4mmm0mm4mh40mmh0mh44m4mh04h00m4
hmm40xm0mm4mmmm4mh040mmm04mm4m0m0mh0

e0m04xmmm0m
a0x4mh
emmhh4xmmm0m
em0m40m
a0m0m0m4xmmm0m 004mmmm

y4m00m40mmm0000immm4h040mh0m040mh
ymmem0m40m0m0000y4m00m040mh
ymmem0m40m0m0000n0m04h4mm0m0000y4m00m40mmm000

hhyh

dhbbb

rb bb

bhbhbhb4bbhyhb4bhbbhhbbbb4bhbbbhbhy

40mmmmh
4650454444
4450454464
n0mm
4450454464
4450454466
n0mm0
4450454466
4450454446
xmm
4450454446
4450454004
4mmm
4450454004
4450454044
44m0
4450454044
4450454044
)4hm
4450454044
4450454006

004mmmm
em0m40m
a0x4mh
004mmmm
em0m40m
a0x4mh
004mmmm
em0m40m
a0x4mh
004mmmm
em0m40m
a0x4mh
004mmmm
a0x4mh
em0m40m
004mmmm
em0m40m
a0x4mh
004mmmm
em0m40m
a0x4mh

44%
66%
44%
44%
60%
40%
44%
66%
46%
64%
60%
44%
66%
64%
44%
44%
46%
44%
46%
60%
44%

0m4am4m4am0m4ammm4x4h4ammh4h0404m4h4)4000)
m0mm00m4h04mmmh040ammh04y4mmhmm04ymm0m04ih00
ymmem0m40m0m00004y4m004y4m00m40mmm000
0m4xm4m4xm0m4xmmm4x4h4n0ma0404m4h4)46000)
ym00m4h04m0004x0a0m0hm40m004ymmmmmm04)mm0044m0m0m00
ymmem0m40m0m00004y4m004y4m00m40mmm000
0m40m4m40m0m40mmm4x4h4xhmhm4h0404m4h4)46000)
ym0m4h0)0m004xmh4m4y4mmh04ymmm04mh0m04x4mm4004400h
ymmem0m40m0m00004n0m04h4mm0m00004y4m00m40mmm000
0m4rm4m4rm0m4rmmm4x4h4xmmh4h0404m4h4)6000)
xmmm4h0mh04m04x4mmmmm04ymm4004)0m4x4mm4004ih00
n0m04h4mm0m00004)am0m044mm0m0mm04y4m00m40mmm000
0m4xhm4m4xhm0m4xhmmm4x4h4yh4mmm4m400404m4h4)44000)
4mmm4h0)0m004ymmmh4xh000044m0h04mh0m04x4mm4004ymmm
0m00m0444m0m404m000004y4m00m40mmm000
0m4nm4m4nm0m4nmmm4x4h4ahmm4h0404m4h4)40000)
ym00m4h0440h4044m040000044m0h04)0m4x4mm4004ih00
x4a0mh004ymmmmmm004e4mm0mh0
0m4ahm4m4ahm0m4ahmmm4x4h4)4ha0404m4h4)44000)
x4mmmm4h04m0004)4m00000m04x0mmm04a04mh0m04ih00
x4a0mh004ymmmmmm004e4mm0mh0

0004040hh0440h400400040004000h040444004040h040440404440000440444040
m0mm40000mmmmm0mm0mm0mm040mmm0400m400m4m400mmmmmm0mm0mm0mm040mmm

rhyybebb brbbybbhbbhy barrbhbbbrbbeb6hhbbb


ammm440444y4mm0mmmm04m04hmmm4m40m4mhh00m404m04mmm0044m0444m0h4h04m44mm444
mmm4m4m4m04mm40h0mh4m4m4m04000m404mh04m00mh40m44400m04mmmmh04y40044mm4000mm0m04
hmm4 00004 0mmmm4 0m0mm4 h40m4 mm4 hmmm4 0h0mmm004 4mm4 mh00m04 44hm04 0m4 004 m0m4m004 mm4 hmmm4
h00hhm4mh4m4hmm4m4h4m0mm4mm40mmmm40m4hmmm4m0m44h0040m4hmm4m4h0444m0m0040mmh44m4hmmm4
hm004hmm44m0400h00h4mm4m0mm400mh0m4440m4m4mm444mm0004amm400004h4a040m4mm0mh4mmmmm0040m4
h40m0mh4h00hhm040m40hmmm40m4mmm04mmm0mh4hmmmh44h004hmm4000040mmm0m0h4hmm04m4000
ammm4 h040mh4 00004 m04 mm0mmh4 hmmm04 mmm4 hmm4 m4h4 0mm40m4 0m4 mh4 m00mh4 h0mmmh04
m0h0mm0m4 4mm4 0mmm00m04 yh0004 m0mm0000mh4 mmmm04 m4h4 4mm0mm4 hmmm4 m0h00m0mm4 4mm4
m4m004m04mm00mm0404m0m0
40mhmm0m4044mm4h4mm40mmh0mh04hmm4mmm m4hmm04mmm4m0m4m00004amm44m04404m04
mh04m4mh4mm4mmm0m0m0mh40040mm00m400mh4mmm0m0m004h0mm04hmm4hm44mmmm4hmmm4hmm40m4m0404
04mm00m04 m04mm0mh4 mmmm0m0h4 4mm4 0x0mmm0mh4 0m4 00mh4 m0m0m4m0mm04 0m000000mh4 a0mh4 hmmm4
mmh4m000mh4m4m4m0mh04hmm4h4a04mh044m000mh4mm44mmmm4440m00mm0m0m44mmmm4mh4mm4000m0004
0h0mh40040hh4hmm44m040m0400h40m0m0m4mm4hm0m4m4m4h0m0404mm0m00444h0mh4m004mm40a0mh4
mmmmmmmm0mh4mh4m4mmm004hmmm404h04hmm400004m000400m00h4mmm40m04m00h040m4mh04mm04h4mm4
hmm4 4m04 0hmm4mh0m0m04 h0m0mmm04 4mm4 mh00m0mmh0m4004 0h0004 mm4 mh04 mmh0m4 hmm4 4m04
mmmm0mh44mm4m0m0mm0m0m4mm44mh00a04hmmm4hm40040h4m0a0m4mh04hmmm000040m4004mh004mm404
mm0mmm04mh4m4m4h4m4m004hmm4mmmm00m040m4mh04mmm00m0m40mh0m04mmm04x00h0mh44m40m0404
4mm4m0mm0mm4hmm004hmm400004h0m4mm00m40h0m40m4004mmm4mm4mm4hmmm40xm0mm4m0mm004yh0m4
hmm400004h4a04m0mm0400mh4hmmm4m4mmm0m40h0mh400004mmmh4mh04m4m00h4mm4m04r0mm040m40mm0m4m04
0m4 hmmm4 0mm0m00m4 mmm4 mm4 mm0h4 m4mm0m04 mm4 4m4 0xmm0m04 4m4 hmm004 mmm4 4mmmm4 44
m0mmmm0004mmmh44mmmm4mh4mm40m0mm0444h4mmmm0mm04m4m00h400m00

0004040hh0440h400400040004000h040444004040h040440404440000440444040
m0mm40000mmmmm0mm0mm0mm040mmm0400m400m4m400mmmmmm0mm0mm0mm040mmm

drbbyb bbhbbbhsbbabbbhbybbbyybrhbhbbb
m0mh4mh04y4mm0m400hm4m000mh40m4mh0400a0mmh4hmm0044m4mh04m0m04mm4hmmm4m0mmh04
hmm400004m044m40xmm0m00h4m4mm0mm040mm0a0mm4040hm400004mmm4m4h0444m40h4m0m000mm4mm44mh4
000m004m040m40m4mh04m040m4mm4mmm4mm04mm40m4mh04mmm0m0m4mm4hmmm4mmmm0000mm04amm400004m4h04
44mm0mmh40mmh4m0m040m4mhmm00mh4hmmm400m04m4mmm0m04amm44mm0m4hmm40000mm4hmmm40mmm0004hmm4
000040m4m04mm40mmmmm4mm4mmma0m044004mmmmmmm04mm4hmmm4m4m00h0
amm4440m4h4004hmm44m04mmm4mmm4mmm4mm0m44mm4mmm00em0mm0h4hmm4mmm m4m00m04h4
hmmm40mmm0mm04mm0m0h040a0m4mhmmhh4hmm44m04mm00h4m0amm0m4mm4hmmm4m4m00h040m44mm0m0mm04
hmm4 m0000a04 0m4 m00mh4 mh04 mm004 4m4 hmm04 4mm4 0m4 mmm m4 mmma0m04 mmmh4 mm00mmm4 mm4
mmh0m0040m0h40h0m4hmm404mm40mm0mh0mh4mmm4mm4hmmm40mmm00400004hmm44mmmm44400004m0h0m4
mm0mmm00
ym4 m4h04 0mm04 hmm4 mmm m4 m4m04 mmmm00m04 4m4 hmm004 hmm4 0m4 004 m0mm0m4 mm4 m0mh4
hmmm400m04m4mmm0m4mmmm4mm04m00mmh0mh4mm4mh04y4mm0m04xmmmm0m4mm4000m00400hm004yh00400004
hm4440mmh404h40m4mmma0m0mh4hmm400mh444m404mm0m4hmm00
mh0mh0m4 hmm4 mmm4 mmm4 00ma0m04 mm4 mm00m00004 mh04 mmmm0000mm04 mh4m4 m00mm4 00mh4
hmmm4 m0mm0m4m0mm4 4m04 mhm004 mmmm0mm0m4 00mh4 0mm0h4m0mm04 m4mh0mh04 0mmm4m0mm4 4mm4
mmmmm4mm00

0004040hh0440h400400040004000h040444004040h040440404440000440444040
m0mm40000mmmmm0mm0mm0mm040mmm0400m400m4m400mmmmmm0mm0mm0mm040mmm

Best Horoscopes Model Comparison


Worried? Things are not going according to you?
Stop worrying....Make your Online Horoscope & Get answers for your life's problems

Choose from most popular horoscope models...

Free
Horoscope

KUNDLI FEATURES
Pages in Horoscope

Charts & Calculations

Dasha Calculations

My Kundli

299

Kundliphal

499

Kundli
Darpan

Free

Rs.

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

Make Now

22

39

80

171

Basic
Includes Avakhada
chakra, Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points,
Birth chart, Moon
chart, Navamsha,
Chalit & Cuspal chart

Basic
Includes Birth details
with Panchang,
Planetary
Degree/Positions,
Favourable Points, Birth
chart, Moon chart,
Navamsha chart, Chalit
& Cuspal chart

Basic Plus
Includes My Kundli +
Karak, Avastha and
Rashmi

Advanced
Includes Kundlifal +
Sudarshan chakra +
KP System +
Divisional charts +
Jaimini astrology +
Shadbal + Ashtak
Varga and 10 more
items

Comprehensive
Includes Kundli
Darpan + Graph for
Shadbal &
Ashtakvarga and 20
more items

Vimshottari Dasha,
Antar Dasha

Vimshottari Dasha upto


pratyantar

Vimshottari Dasha
Extended

Vimshottari & Yogini


Dasha with
Sookshma Details

7 types of dashas
(with Sookshma
details)

Extended

Extended

10 years

10 years

30 Years

5 years

5 years

20 years

Basic

Detailed

Rs.

Rs.

999

Bhrigu
Patrika
Rs.

1999

PREDICTIONS
House predictions about your
Health, Finance, Marriage,
Career etc.

Limited

Planet readings about 9 planets


in your horoscope
Dasha readings

10 years

Yearly predictions (Transit


predictions)
Yoga predictions (Based on
astrological combinations)
Numerology predictions
Nakshatra Reading

Extended

Lalkitab predictions
20 YEAR GRAPHS for Health,
Finance & Emotion
REMEDIES
Gem Therapy
Sadesati (Saturn's period)
Kalsarp Dosh
Manglik Dosh
Lucky Substitute Stones
Numerology Recommendations
Lal Kitab Remedies

Free
Make Now

Rs.

299

Make Now

Rs.

499

Make Now

Rs.

999

Make Now

Rs.

1999

Make Now