You are on page 1of 8

Program Akumulasi EmasTM (GAP

)
Program Akumulasi EmasTM (Gold Accumulation Program) bertujuan memudahkan orang
ramai untuk membuat simpanan emas dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini
disokong 100% oleh emas fizikal. Pembeli boleh mengeluarkan emas yang telah telah
dikumpulkan di dalam akaun GAP ke dalam bentuk jongkong emas di mana-mana cawangan
Public Gold di seluruh negara.
Ciri-ciri & Kelebihan:
 Pengumpulan emas fizikal dengan ketulenan Au999.9 (24K)
 Pembelian minimum RM100 atau di dalam gandaan RM50 atau pun 1 gram
 Pembelian ini kemudiannya akan ditukarkan kepada berat emas sehingga 4 titik
perpuluhan (eg. 0.0001gm).
 Disokong 100% oleh emas fizikal Au999.9
 Tiada yuran simpanan
 Pegangan baki minima di dalam akaun 1 gram sahaja
 Pengeluaran sekurang-kurangnya 1gm emas fizikal
 Akaun bersama antara ibu bapa dan anak-anak disediakan
 Arahan tetap bulanan disediakan (monthly standing instruction)
 Diaudit oleh juruaudit bebas
 Urusniaga bila-bila masa. 24 jam sehari, 365 hari setahun
*Tertakluk kepada terma dan syarat
_________________________________________________________________________________________________________________
Pendedahan Risiko:
Anda berurusan dengan kami di Public Gold Marketing Sdn. Bhd (Public Gold) di mana perdagangan dalam logam berharga yang
melibatkan potensi untuk keuntungan dan juga berisiko kerugian. Pergerakan harga untuk logam berharga dipengaruhi oleh pelbagai
faktor yang tidak menentu. Pergerakan harga untuk logam berharga boleh menjadi tidak menentu kesan daripada reaksi pasaran yang
mungkin menyebabkan pelabur mengalami kerugian. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa pendedahan ini tidak boleh dan
tidak menjelaskan semua risiko yang terlibat. Beberapa risiko yang berkaitan dengan penggunaan kemudahan perdagangan logam
berharga kami termasuk: 1. Pelanggan harus membaca semua penulisan yang berkaitan dengan jualan, prospektus atau dokumen tawaran yang lain
sebelum membuat pembelian.
2. Pelanggan perlu mempertimbangkan semua risiko yang terlibat denga pelaburan logam berharga dan / atau pertimbangan
yang terkandung dalam dokumen tawaran.
3. Tidak ada jaminan bahawa pelaburan logam berharga akan membantu mencapai matlamat kewangan anda.
4. Pelanggan perlu memastikan bahawa mereka memahami kaitan antara risiko dan pulangan.
5. Susut nilai Public Gold akan kekal dalam keadaan politik dan sosial yang normal kecuali dalam keadaan pasaran yang melampau,
seperti pergolakan kewangan dan ekonomi yang kritikal, pergolakan sosial, ketidakstabilan politik atau peperangan yang
menyebabkan turun naik harga logam berharga yang melampau di pasaran antarabangsa.
Penafian:
1. GAP bukan satu produk kewangan mahupun deposit tetapi satu kaedah membeli emas melalui pengumpulan berkala untuk
keperluan peribadi pelanggan.
2. Public Gold Marketing Sdn. Bhd (Public Gold) tidak menawarkan sebarang nasihat pelaburan atau janji / ramalan apa-apa
pulangan terjamin melalui GAP semasa mempromosikan produk.
3. Pengurusan Public Gold berhak untuk meminda terma-terma dan syarat tanpa notis terlebih dahulu.

1

Langkah-langkah membeli atau menambah GAP Public Gold

Membuat bayaran ke Akaun GAP Public Gold
Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD
Nombor Akaun Maybank: 5571-3923-8048
Nombor Akaun Public Bank: 3167-52-0833

Pengesahan Bayaran GAP
E-mel/WhatsApp/WeChat/SMS
• E-mel: gap@publicgold.com.my
• WhatsApp/WeChat/SMS: +6017-486 6916

Menerima SMS dan Sales Order GAP
SMS/Sales Order akan dihantar dalam masa 48 jam
waktu bekerja selepas menerima maklumat
pengesahan bayaran

Kemaskini Penyata GAP
Penyata GAP akan dikemaskini dalam masa 48 jam
waktu bekerja selepas bukti pembayaran disahkan
oleh pihak Public Gold.

2

Langkah 1: Membeli/Menambah GAP Public Gold
Membuat bayaran ke Akaun GAP Public Gold mengikut nilai yang anda ingin
membeli/menambah seperti di bawah:
* Nilai minima untuk GAP adalah RM100 dan di dalam gandaan RM50 (contohnya RM100,
RM150, RM200, RM250). Tiada had maksima untuk pembelian/penambahan GAP.

Nama akaun : PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD
Bank
: Maybank
Bank
: Public Bank
Nombor akaun: 5571-3923-8048
Nombor akaun: 3167-52-0833
Swift nombor : MBBEMYKL
Swift nombor : PBBEMYKL
*Cek pantas tidak diterima
Anda juga boleh membeli/menambah GAP melalui arahan tetap bulanan, perbankan internet,
mesin deposit tunai, pemindahan wang tunai melalui ATM, cek, deposit di kaunter bank,
bayaran tunai atau jual balik emas terpakai di cawangan Public Gold.
Sebelum membuat bayaran, anda boleh menyemak gram yang anda beli/tambah di laman
web Public Gold: www.publicgold.com.my

Rujukan Gram GAP

Contoh rujukan laman web Public Gold
3

Langkah 2.1: Pengesahan Bayaran GAP untuk Akaun Persendirian
E-mel/WhatsApp/WeChat/SMS butiran pembayaran dan maklumat berkenaan anda seperti di
bawah kepada pihak Public Gold.
1. E-mel
: gap@publicgold.com.my.
2. WhatsApp/WeChat/SMS : +6017-486 6916.
Pelanggan Baru
Pelanggan sedia ada
(Tanpa A/C Code)
(Dengan A/C Code)
A/C Code: New
A/C Code: PGxxxxxx
Name: Name penuh mengikut NRIC
Name: Name penuh mengikut NRIC
NRIC No.: xxxxxx-xx-xxxx
NRIC No.: xxxxxx-xx-xxxx
H/P No.: xxx-xxxxxxx
Tarikh Bayaran:
Email:
Masa Bayaran:
Tarikh Bayaran:
Masa Bayaran:
Introducer Name:
Introducer A/C Code: PG xxxxxx
*Pastikan maklumat yang diberi adalah lengkap, tepat dan benar untuk rujukan
pengeluaran GAP pada masa akan datang.

Maklumat
pembeli GAP
Tarikh & Masa
bayaran
Maklumat
introducer

Contoh membeli GAP Akaun Persendirian

Maklumat
pembeli GAP
Tarikh & Masa
bayaran

Contoh membeli / menambah GAP

4

Langkah 2.2 Pengesahan Bayaran GAP untuk Akaun Bersama
Akaun bersama GAP antara ibu/bapa dan anak-anak juga disediakan.
E-mel/WhatsApp/WeChat/SMS butiran pembayaran dan maklumat berkenaan anda seperti di
bawah kepada pihak Public Gold.
1. E-mel
: gap@publicgold.com.my.
2. WhatsApp/WeChat/SMS : +6017-486 6916.
3.
Akaun bersama antara ibu/bapa dan
Akaun bersama antara ibu/bapa dan
anak-anak (Tanpa A/C Code)
anak-anak (Dengan A/C Code)
A/C Code: New
A/C Code: PGxxxxxx
Name: Nama penuh Anak mengikut NRIC & Name: Nama penuh Anak mengikut NRIC &
Nama penuh Ibu/bapa mengikut NRIC
Nama penuh Ibu/bapa mengikut NRIC
NRIC No.: xxxxxx-xx-xxxx (Anak)
NRIC No.: xxxxxx-xx-xxxx (Anak)
H/P No.: xxx-xxxxxxx (Ibu/bapa)
Tarikh Bayaran:
Email: (Ibu/bapa)
Masa Bayaran:
Tarikh Bayaran:
Masa Bayaran:
Introducer Name:
Introducer A/C Code: PG xxxxxx
*Pastikan maklumat yang diberi adalah lengkap, tepat dan benar untuk rujukan pengeluaran
GAP pada masa akan datang.

Nama Anak & Ibu/Bapa
NRIC Anak
Maklumat Ibu/Bapa
Tarikh & Masa bayaran
Maklumat Introducer

Contoh membeli GAP Akaun Bersama

Maklumat
pembeli GAP
NRIC Anak
Tarikh &
Masa bayaran

Contoh membeli / menambah GAP

5

Langkah 3: Menerima SMS dan Sales Order GAP
Public Gold akan hantar SMS dan e-mail Sales Order GAP anda dalam masa 48 jam waktu bekerja
selepas menerima maklumat pengesahan bayaran anda. Sila menyimpan Sales Order GAP bersama
dengan slip bayaran asal yang jelas untuk rujukan pengeluaran GAP pada masa akan datang.

Contoh Sales Order GAP

6

Langkah 4: Kemaskini Penyata GAP
Penyata GAP anda akan dikemaskini dalam masa 48 jam waktu bekerja selepas bukti
pembayaran disahkan oleh pihak Public Gold.
Pembayaran melalui cek memerlukan 8 hari bank bekerja untuk dijelaskan. Current Balance
dan Available Balance akan dinyatakan dalam penyata GAP.
I.
Current Balance (baki emas yang melingkungi cek belum dijelaskan)
II.
Available Balance (baki emas tanpa cek belum dijelaskan)
Anda boleh menyemak penyata GAP anda dengan log in ke laman web Public Gold:
www.publicgold.com.my

Contoh Penyata GAP
7

For enquiry, please call our customer hotline or email:
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian khidmat kami atau emel:
如有疑问, 请致电客户服务热线或电邮:

Tel: +604-643 9999
Email: enquiry@publicgold.com.my
Mengimbas untuk melayari laman web & Facebook kami
扫描及游览我们的网站和面子书
Scan to visit our website and Facebook

Scan to visit our Website

Scan to like our Facebook

PasangkanAplikasiMudahAlih kami untuk
mengesanHargaEmasHarian
安装我们的移动应用程序以便查看每日黄金价格
Install our Mobile Apps to keep track Daily Gold Price

Public Gold

IOS

8