ّ ِ ‫بِسْم ﷲِ الرﱠحْ مـَن الرﱠحيم‬ ِ ِ ِ

‫إِن ربﱠكم ﷲُ الﱠذي خلَق السماوات واألَرْ ض فِي ستﱠة أَيﱠام ثُم استَوى علَى‬ َ َ ْ ‫ِ ِ ٍ ﱠ‬ َ َ ِ َ َ‫ﱠ َ ُُ ّ ِ َ َ ﱠ‬ ْ َ ‫العرْ ش يُغشي اللﱠيل النﱠھَار يَطلُبُهُ حثِيثًا والشمس والقَمر والنﱡجُوم‬ َ َ ْ ِ ْ ِ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ‫َ ﱠ‬ َ ‫مسخرات بِأَمره أَالَ لَهُ الخ ْلق واألَمر تَبَارك ﷲُ ربﱡ العالَمين‬ َ ِ َْ َ ّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ِِ ْ ٍ َ ‫ُ َ ﱠ‬ ُْ َ ً َ ُْ َ ْ ُ ْ ‫ادعوا ربﱠكم تَضرﱡ عا وخفيَةً إِنﱠهُ الَ يُحبﱡ المعتَدين‬ َ ِ ُْْ ِ ْ ُ ِ ْ َ َ َ َ ‫ﱠ‬ ‫والَ تُفسدوا فِي األَرْ ض بَعد إِصْ الَحھَا وادعوهُ خوفًا وطَمعًا إِن رحْ مت‬ َْ ِ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ‫ﷲِ قَريبٌ من المحْ سنِين‬ َ ِ ُْ َ ‫ﱢ‬ ِ ّ
untuk halau syaitan dan musnahkan sihir Al Araf : ayat 54, 55 dan 56
[54] Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Ia bersemayam di atas Arasy; Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti) dan (Ia pula yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (semuanya) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. [55] Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. [56] Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya.
sebagai Amal jariah serta ingatan dan kasih-sayang kepada ayahandaku almarhum Abas Bin Mat Dahalan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful