Boala lui Aujeszky (Pseudorabia

)

• virus încadrat în familia Herpesviridae, genul Varicellovirus
Suid herpesvirus 1

CARACTERE EPIDEMIOLOGICE
• RECEPTIVITATE
– porcii domestici şi mistreţii; – bovine, ovine, caprine; – cabaline; – câine, pisică; – animale pentru blană: vulpi, nurci.

• TRANSMITERE
– Orizontală:
• digestivă • respiratorie • prin montă

– Verticală (intrauterina)

• Dinamică epidemiologică
– enzootie

MECANISM PATOGENETIC
• virusul se replică la poarta de intrare (în submucoasă) apoi cale limfatică şi cale sangvină ajunge în ţesuturi şi organe:
» SNC – leziuni degenerative (meningoencefalomielită); » limfonoduri; » pulmon; » aparat genital (la femelele gestante). şi infiltrative

DIAGNOSTICUL DE LABORATOR
• Probele care se recoltează:
– de la suine: encefal, amigdale, pulmoni, avortoni, sânge, sau cadavre întregi în cazul purceilor sugari. – de la carnivore: encefal, amigdale. – de la rumegătoare: encefal, măduvă osoasă vertebrală din regiunea pruritului, dacă acesta nu se localizează la nivelul capului.

• Examenul virusologic :
– izolarea virusului pe culturi celulare (linia PK 15) şi urmărirea apariţiei efectului citopatic în decurs de 24-48 ore; – identificarea virusului prin seroneutralizare sau imunofluorescenţă directă.

Fig. Rezultat pozitiv în reacţia de imunofluorescenţă directă pe pe probe de ţesut pulmonar

• Examenul serologic:
– depistarea anticorpilor prin tehnica ELISA convenţională (depistarea anticorpilor totali). – depistarea anticorpilor prin tehnica ELISA diferenţială (ELISA Atc-gE) ce permite diferenţierea porcilor infectaţi de cei vaccinaţi cu suşe vaccinale deletate (lipsite de gE).

• Examenul histopatologic:
– leziuni de encefalită nepurulentă limfohistiocitară localizate în tuberculii cvadrigemeni, bulb şi coarnele inferioare ale măduvei spinării; – incluzii intranucleare în neuroni – corpusculii Hirst.

Incluzii virale în astrocite

Incluzii virale în neuroni

• Proba biologică:
– se execută pe iepure; – constă în inocularea s.c. sau i.m. 2 ml din suspensia preparată din materialul patologic recoltat; – în cazul bolii lui Aujeszky iepurele prezintă prurit intens la locul de inoculare şi moartea în decurs de 3-5 zile.

MĂSURI DE PROFILAXIE
Măsuri de profilaxie sanitară:
– – – – – achiziţionarea de animale din efective indemne; carantina profilactică timp de 30 de zile a animalelor nou achiziţionate; interzicerea câinilor şi pisicilor în fermele de porcine; executarea de deratizări periodice ale adăposturilor; efectuarea de dezinfecţii profilactice.

Măsuri de profilaxie medicală:
– vaccinarea cu vaccinuri inactivate: Pseudorabivacol – se aplică la toate categoriile de vârstă cu rapel după 3 săptămâni de la prima vaccinare şi apoi bianual; – vaccinarea cu vaccinuri vii deletate: Pseudorabivac (tulpină lipsită de gE)– se aplică preventiv şi de necesitate de trei ori pe an la efectivul matcă şi la tineret la vârsta de 8,12 şi 16 săptămâni, în doză de 2 ml; – vaccinarea cu vaccinuri modificate: Auvac (cu tulpină avianizată)– administrat s.c. În doză de 1 ml, cu rapel la 21 zile si apoi bianual (nu se vaccinează purceii sub vârsta de 24 ore şi animalele după transport).

MĂSURI DE COMBATERE
• se declară oficial boala şi se instituie carantina; • se sacrifică în abator porcii bolnavi cu greutate corespunzătoare, iar carcasele se sterilizează; • se ucid porcii sugari bolnavi, iar scroafele se trimit la abator; • animalele sănătoase din efectivul contaminat se ţin sub observaţie sanitară veterinară şi se vaccinează de necesitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful