TUBERCULOZA MAMIFERELOR

Etiologie
Mycobacterium bovis
-

-

germeni acido-alcoolo-rezistenţi, de formă bacilară; posedă antigeni comuni – coalergeni, ce sunt capabili să genereze stări de sensibilitate alergică.

Patogeneză
Pătrund în organism→înglobarea de către polimorfonucleare:

număr redus de germeni şi rezistenţă crescută a organismului →germenii înglobaţi sunt eliminaţi pe cale hepato-intestinală; număr crescut de germeni şi rezistenţă scăzută a organismului →germenii se multiplică→leziuni tuberculoase (granulomul tuberculos);

-

Perioada infecţiei primare (primoinfecţia) Perioada infecţiei secundare

Primoinfecţia

apare leziunea la poarta de intrare – complex primar care poate fi:
 

complet – leziune macroscopică vizibilă la poartea de intrare şi în limfonodul regional; incomplet – leziune prezentă doar în limfonodul regional;

Complexul primar este situat (de regulă):
  

La bovine: în pulmon; La porcine: la nivelul tubului digestiv; La carnivore: în pulmon şi la nivelul tubului digestiv;

Primoinfecţia

Complexul primar poate evolua:  spre vindecare  rămâne în stare de latenţă  progresia infecţiei:  prin continuitate→ în organele învecinate;  prin căile tubulare preexistente →bronhii, intestin;  Pe cale limfohematogenă;

Infecţia secundară
-

-

poate avea loc prin reinfecţie, suprainfecţie sau reactivarea focarelor vechi; germenii încep să se multiplice şi să invadeze organismul.

Caractere epidemiologice
 

 

Receptivitate: taurine, suine, carnivore, caprine, cabaline, ovine. Surse de infecţie: animalele bolnave ce elimină bacili prin secreţii şi excreţii (exudat bronşic, jetaj, expectoraţii); Calea de infecţie: respiratorie, digestivă, genitală, cutanată. Dinamică epidemiologică:
 

enzootic la bovine (cu caracter staţionar şi evoluţie trenantă); sporadic la celelate specii

Tabloul clinic
La bovine

Forma acută:
  

foarte rară, de regulă ca infecţie secundară; sindrom febril şi tulburări organice; evoluţie de 1-2 săpt., terminându-se frecvent cu moartea animalului.

Forma cronică:

Localizarea pulmonară:
  

tuse seacă şi intermitentă iniţial, după care devine gravă, dureroasă; treptat animalele slăbesc, obosesc repede; scade producţia de lapte;

Tabloul clinic

Localizarea pe seroase:

simptomatologie de pleurită sau pericardită. accese de colici; alternarea constipaţiei cu diareea. aspectul miliar- tuberculi miliari în ţesutul mamar; aspectul lobular infiltrativ- zone de induraţie; aspectul cazeos- hipertrofia sfertului.

Localizarea digestivă:
 

Localizarea mamară:
  

Tabloul clinic

Localizarea limfoganglionară:

mărirea în volum a limfonodului afectat şi apariţia de tulburări funcţionale.

 


 

Localizarea Localizarea Localizarea Localizarea Localizarea

nervoasă ovariană şi uterină hepatică articulară cutanată

Tabloul clinic
La suine

Localizarea limfoganglionară:

afectarea limfoganglionilor submaxilari, retrofaringieni şi parotidieni →tumefiaţi, insensibili, mai mult sau mai puţini aderenţi, putând fistuliza. slăbire progresivă, balonări, colici, diaree alternantă cu constipaţia.

Localizarea digestivă:

Localizarea pulmonară:

slăbire, oboseală; tuse , jetaj.

Tabloul clinic
La ovine
- este foarte rară;

- evoluează cronic cu localizare pulmonară şi mamară. La cabaline

- este foarte rară; - localizarea digestivă - la mânji; - localizarea pulmonară:
  

tuse uscată iniţial, apoi umedă; expectoraţii; respiraţie dificilă, superficială

Tabloul clinic
La carnasiere
 

Localizarea pulmonară Localizarea intestinală: slăbire progresivă, anemie şi ascită. Localizarea cutanată: ulcere articulare.

Tabloul anatomopatologic
La bovine

Forma acută:

Formaţiuni micronodulare, înconjurate de zone congestive în organe şi limfonodulii sateliţi.

Forma cronică:

Localizarea pulmonară: • Forma acinoasă • Forma acinonodulară • Formalobulară • Bronşita cazeoasă • Caverna tuberculoasă

Tabloul anatomopatologic

Localizarea pe seroase
 

Tuberculoza perlată – cu caracter nodular; Tuberculoza cazeoasă – cu caracter exudativ. ulcere acoperite de mase cazeoase la nivelul mucoasei şi submucoasei. aspect miliar diseminat –noduli în toată glanda mamară; aspect lobular infiltrativ – focare cenuşii albicioase; aspect cazeos – focare de cazeificare ce alternează cu zone de hiperemie. aspect hipertrofic – nodular.

Localizarea intestinală

Localizarea mamară
  

Localizarea limfoganglionară

Tuberculoza perlată

Focare cazeoase – granulomatoase în pulmon

Limfonoduli traheobronhici cu aspect cazeo-calcaros pe secţiune.

Limfonoduli pulmonari cu focare de tuberculoză

Tabloul anatomopatologic

La porcine
focare nodulare localizate în limfonodurile retrofaringiene şi coloana vertebrală;  noduli cenuşii albicioşi, slăninoşi pe secţiune – în ficat, pulmon şi splină.

 

La cabaline
o

leziuni de tip sarcomatos la nivel pulmonar. Leziuni pulmonare şi intestinale. prezenţa nodulilor de dimensiuni variabile; tuberculoza exudativă – la pisică.

La ovine şi caprine
o

La carnivore
o o

Diagnosticul

Probe care se recoltează:

  

cadavre organe cu leziuni: pulmon, glandă mamară, ficat, splină, intestin, limfoganglioni; expectoraţii lapte secreţii vaginale

Examenul bacterioscopic

efectuarea de frotiuri prin strivirea nodulilor între două lame sau prin ştergerea secţiunilor organelor lezionate; frotiurile se colorează prin metoda Ziehl-Neelsen;

la bovine →organe paucibacilare

Mycobacterium bovis

Mycobacterium avium

Examenul bacteriologic

medii utilizate:
  

mediile însămânţate se incubează la 37oC timp de 8-10 săpt.:
 

Lowenstein-Jensen Petragnani Stronebruk

cultura de Mycobacterium bovis se dezvoltă în 5-8 săpt.;

cultura de Mycobacterium tuberculosis se dezvoltă în 3-4 săpt.;

pe medii solide formează colonii albe, umede, rugoase.

pentru diferenţierea tulpinilor bovine de cele umane se utilizează teste biochimice.

pe medii solide formează colonii umede, difuze, netede, lucioase.

Mycobacterium bovis

Mycobacterium tuberculosis

Examenul serologic

dozarea γ- interferonului

Examenul histopatologic

în fazele incipiente ale bolii:

 

foliculi primordiali fenomene vasculare infiltraţii limfocitare
granulomul tuberculos:  zona centrală de necroză  brâu de celule gigante de tip Langhans  strat infiltrativ limfohistiocitar

în fazele avansate ale bolii:

Granulom tuberculos produs de Mycobacterium bovis 1. Zona de necroză 2. şi 3. celule Langhans 4. şi 5. strat infiltrativ limfohistiocitar

Proba biologică

pentru tipizarea tulpinilor; pentru Mycobacterium bovis şi Mycobacterium tuberculosis se inoculează:

cobaiul cu 0,1 ml cultură semiuscată, i.m. → moartea cobaiului în 6 săpt.; iepurele cu 0,01 ml cultură semiuscată, i.m. → moartea cobaiului în 4-6 săpt.;

Testul de evidenţiere a sensibilităţii de tip întârziat
 

se face pentru diagnosticul tuberculozei pe animalul viu; la mamifere: (i.d. în treimea mijlocie a gâtului)

testul unic (TU)  constă în inocularea i.d. a 0,1 ml tuberculină PPD de tip bovin;  reacţia se citeşte la 72 ore;  animalele rezultate reagente şi cu răspuns dubios se retestează după 45 de zile prin TCS. testul comparativ simultan (TCS)  constă în inocularea i.d. a 0,1 ml tuberculină PPD de tip bovin şi a 0,1 ml tuberculină PPD de tip aviar;  reacţia se citeşte după 72 de ore;  animalele reagente sunt trimise către sacrificare.

Interpretarea reacţiei la animale supuse tuberculinării prin testul unic (T.U.)

Îngroşarea pliului
cu până la 1 mm

Caracterul reacţiei locale
lipseşte; edem dur (E.D.) sau nodul (Nod)

Interpretarea reacţiei
negativă

cu 1 – 3 mm cu până la 3 mm

edem dur sau nodul edem moale (E.M.) sau edem păstos (E.P.)

dubioasă dubioasă

cu peste 3 mm

indiferent de caracterul reacţiei

pozitivă

Încadrarea animalelor în funcţie de reactivitatea obţinută prin testul comparativ simultan (T.C.S.)

Reacţia la tuberculina bovină

Intensitatea reacţiei la tuberculina bovină (B), comparativ cu cea aviară (A) B > A cu peste 3 mm B > A cu peste 4 mm B > A cu până la 3 mm B < A (edem dur sau nodul) B > A cu 1 – 4 mm B < A (edem moale sau edem păstos) B > A cu până la 1 mm

Încadrarea Animalelor
pozitiv (P) pozitiv recontrol (R) recontrol recontrol Negativ Negativ Negativ

Edem moale sau edem păstos Edem dur sau nodul Edem moale sau edem păstos Edem moale sau edem păstos Edem dur sau nodul Reacţie negativă la ambele tuberculine - ; ± ; + (indiferent de caracterul reacţiei locale) Edem dur sau nodul

Profilaxia

Măsuri generale Pentru bovine

supravegherea efectivelor de bovine prin examene clinice şi tuberculinare; carantina profilactică timp de 60 de zile a animalelor nou achiziţionate;

Combaterea

bovinele reagente la testul comparativ simultan se elimină şi se trimit la abator, cu sacrificare în partidă sanitară; animalele sănătoase din efectiv se supun din 3 în 3 luni TCS; după eliminarea reagenţilor se dezinfectează adăpostul:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful