You are on page 1of 102

BIL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 BESTARI (TOV)
2016
BM (K)
BM (P)
BIK
BIP
MT
NAMA CALON
M
G
M
G
M
G
M
G
M
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
38
D
36
D
22
D
16
E
29
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
40
C
42
C
26
D
2
E
44
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
TH
TH
TH
TH
TH
AZUAN HAFIZ B AMIM
26
D
24
D
20
D
2
E
9
DHABITAH BT ABDULLAH
24
D
44
C
20
D
8
E
16
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
44
C
42
C
28
D
32
D
24
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
18
E
18
E
14
E
6
E
9
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
52
C
30
D
28
D
22
D
54
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
48
C
64
B
38
D
18
E
35
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
42
C
32
D
28
D
12
E
44
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
24
D
34
D
12
E
4
E
15
SITI HAJAR BT NORDIN
34
D
18
E
22
D
6
E
17
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
32
D
56
C
18
E
6
E
48
ZAL HASMI B ROSZAI
TH
24
D
0
E
12
TH

GRADE
A
B
C
A+B+C
D
E
D+E
TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL

%
0.0
0.0
35.7
35.7
42.9
7.1
50.0
14.3
35.7
64.3

J
0
0
5
5
6
1
7
2
5
9

%
0.0
7.1
28.6
35.7
35.7
14.3
50.0
14.3
35.7
64.3

J
0
1
4
5
5
2
7
2
5
9

JUMLAH

100

14

100

14

SN
G
D
C
E
E
D
E
C
D
C
E
E
C
E

M
28
33
TH
18
13
44
13
30
26
31
25
25
49
18

G
D
D
E
E
C
E
D
D
D
D
D
C
E

%
J
%
J
%
J
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 28.6 4
0.0
0
0.0
0 28.6 4
71.4 10 14.3 2 21.4 3
21.4 3 78.6 11 42.9 6
92.9 13 92.9 13 64.3 9
7.1
7.1
7.1
1
1
1
0.0
0
0.0
0 28.6 4
100 14 100 14 71.4 10

%
J
0.0
0
0.0
0
14.3 2
14.3 2
50.0 7
28.6 4
78.6 11
7.1
1
14.3 2
85.7 12

100

100

14

100

14

100

14

14

OLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
AH MURID-MURID TAHUN 6 BESTARI (TOV)
2016

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 (ETR)
2016
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON

BM (K)
M
G

BM (P)
M
G

BIK
M
G

BIP
M
G

MT

SN

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

AFFAN MUSADDAD B MISMAN


AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

GRADE
A
B
C
A+B+C
D
E

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

D+E
TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL

0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0

0.0
0.0
0.0
0.0

0
0
0
0

JUMLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 (DIAGNOSTIK)
2016
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

BM (K)
M
G
54
C
48
D
TH
31
E
40
D
72
B
14
E
60
C
53
C
58
C
22
E
19
E
56
C
20
E

BM (P)
M
G
44
D
26
E
TH
6
E
22
E
56
C
6
E
68
B
48
D
56
C
20
E
16
E
60
C
10
E

BIK
M
G
E
28
E
28
TH
E
22
E
12
E
38
E
14
E
32
E
22
E
14
E
18
E
28
E
20
E
20

BIP
M
28
24
TH
14
36
22
12
34
28
26
12
24
28
20

G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

%
0.0
7.1
35.7
14.3
57.1
35.7

J
0
1
5
2
8
5

%
0.0
7.1
21.4
14.3
42.9
50.0

J
0
1
3
2
6
7

%
J
%
J
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
92.9 13 92.9 13

TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL

7.1
57.1
42.9

1
8
6

7.1
42.9
57.1

1
6
8

7.1
0.0
100

1
0
14

7.1
0.0
100

1
0
14

JUMLAH

100

14

100

14

100

14

100

14

H KEBANGSAAN CHINCHIN
000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MURID-MURID TAHUN 6 (DIAGNOSTIK)
2016
MT
M
21
23
TH
12
13
20
12
24
19
25
15
12
15
14

G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

%
J
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
92.9 13

SN
M
36
50
TH
21
20
45
15
64
41
40
19
26
41
21

G
E
C
E
E
D
E
C
D
D
E
E
D
E

%
0.0
0.0
14.3
28.6
42.9
50.0

J
0
0
2
4
6
7

7.1
0.0
100

7.1
1
0 42.9
14 57.1

1
6
8

100

14

100

14

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 (UJIAN 1)
2016
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

BM (K)
M
G
40
D
46
D
TH
44
D
32
E
65
B
19
E
63
C
62
C
66
B
35
E
34
E
64
C
20
E

BM (P)
M
G
30
E
14
E
TH
42
D
18
E
56
C
18
E
26
E
40
D
26
E
20
E
12
E
48
D
22
E

J
0
0
1
3
4
9

BIK
M
G
20
E
14
E
TH
22
E
24
E
28
E
18
E
36
E
24
E
30
E
20
E
28
E
26
E
24
E

BIP
M
32
26
TH
12
28
46
10
32
34
22
14
24
44
16

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

%
0.0
14.3
21.4
21.4
57.1
35.7

J
0
2
3
3
8
5

%
0.0
0.0
7.1
21.4
28.6
64.3

TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL

7.1
57.1
42.9

1
8
6

7.1
1
28.6 4
71.4 10

7.1
0.0
100

7.1
1
0 14.3
14 86

JUMLAH

100

14

100

100

14

14

%
J
%
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0 14.3
0.0
0 14.3
92.9 13 78.6

100

BIP
G
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E
E
D
E

MT
M
17
9
TH
8
9
21
7
22
19
19
17
19
20
12

G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

SN
M
30
45
TH
29
24
45
14
56
40
40
30
26
41
29

J
%
J
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
7.1
2
0.0
0 35.7
2
0.0
0 42.9
11 92.9 13 50.0
1
2
12

7.1
0.0
100

7.1
1
0 42.9
14 57.1

14

100

14

100

G
E
D
E
E
D
E
C
D
D
E
E
D
E

J
0
0
1
5
6
7
1
6
8
14

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 (PKSR 1)
2016
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

BM (K)
M
G
44
D
62
C
TH
38
E
36
E
62
C
30
E
62
C
66
B
46
D
16
E
26
E
56
C
46
D

BM (P)
M
G
54
C
54
C
TH
32
E
20
E
44
D
16
E
38
E
80
A
32
E
24
E
26
E
42
D
32
E

BIK
M
G
52
C
38
E
TH
32
E
32
E
46
D
24
E
42
D
38
E
32
E
26
E
18
E
42
D
24
E

M
26
24
TH
24
14
22
18
40
32
12
14
18
38
20

MT
G
E
E
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E
E

M
50
35
TH
12
15
51
8
51
47
37
10
15
59
14

SN
G
C
E

G
E
D

E
E
C
E
C
D
E
E
E
C
E

M
31
40
TH
31
19
43
20
46
34
TH
25
25
40
21

J
0
0
0
4
4
8

E
E
D
E
D
E
E
E
D
E

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

%
0.0
7.1
28.6
21.4
57.1
35.7

J
0
1
4
3
8
5

%
7.1
0.0
14.3
14.3
35.7
57.1

J
1
0
2
2
5
8

%
0.0
0.0
7.1
21.4
28.6
64.3

%
J
%
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0 28.6
7.1
1
7.1
7.1
1 35.7
85.7 12 57.1

J
0
0
4
1
5
8

%
0.0
0.0
0.0
28.6
28.6
57.1

TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL

7.1
57.1
42.9

1
8
6

7.1
35.7
64.3

1
5
9

7.1
7.1
7.1
1
1
28.6 4
7.1
1 35.7
71.4 10 92.9 13 64.3

1
5
9

14.3 2
28.6 4
71.4 10

JUMLAH

100

14

100

14

100

J
0
0
1
3
4
9

BIP

14

100

14

100

14

100

14

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 (PERC. UPSR)
2016
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

BM (K)
M
G

BM (P)
M
G

BIK
M
G

BIP
M
G

MT
M

SN
G

GRADE
A
B
C
A+B+C
D
E
D+E
TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 MENGIKUT SUBJEK
(BAHASA MELAYU - KEFAHAMAN)
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON

TOV

DIAG.

M
38
40
TH
26
24
44
18
52
48
42
24
34
32
TH

G
E
D

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

%
0.0
0.0
7.1
29
36
50.0

TH (TIDAK HADIR)
LULUS

14.3
36

AFFAN MUSADDAD B MISMAN


AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

UJIAN 1

PKSR 1

G
D
D

G
D
C

D
E
B
E
C
C
B
E
E
C
E

M
44
62
TH
38
36
62
30
62
66
46
16
26
56
46

PENGESA
NAN 1
M
G

PERC.
UPR
M
G

M
54
48
TH
31
40
72
14
60
53
58
22
19
56
20

G
C
D
E
D
B
E
C
C
C
E
E
C
E

M
40
46
TH
44
32
65
19
63
62
66
35
34
64
20

J
0
0
1
4
5
7

%
0.0
7.1
35.7
14.3
57.1
35.7

J
0
1
5
2
8
5

%
0.0
14.3
21.4
21.4
57.1
35.7

J
0
2
3
3
8
5

%
0.0
7.1
28.6
21.4
57.1
35.7

J
0
1
4
3
8
5

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2
5

7.1
57.1

1
8

7.1
57.1

1
8

7.1
57.1

1
8

0.0
0.0

0
0

0.0
0.0

E
E
D
E
C
D
D
E
E
E

ETR

UPSR

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0
0

0.0
0.0

0
0

0.0
0.0

E
E
C
E
C
B
D
E
E
C
D

GAGAL

64.3

42.9

42.9

42.9

0.0

0.0

0.0

0.0

JUMLAH

100

14

100

14

100

14

100

14

UPSR
G

J
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 MENGIKUT SUBJEK
(BAHASA MELAYU - PENULISAN)
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON

TOV

DIAG.

M
36
42
TH
24
44
42
18
30
64
32
34
18
56
TH

G
E
D

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

%
0.0
0.0
14.3
21.4
35.7
50.0

TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL
JUMLAH

AFFAN MUSADDAD B MISMAN


AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

UJIAN 1

PKSR 1

G
E
E
D
E
C
E
E
D
E
E
E
D
E

M
54
54
TH
32
20
44
16
38
80
32
24
26
42
32

J
0
0
1
3
4
9

%
7.1
0.0
14.3
14.3
35.7
57.1

M
44
26
TH
6
22
56
6
68
48
56
20
16
60
10

G
D
E
E
E
C
E
B
D
C
E
E
C
E

M
30
14
TH
42
18
56
18
26
40
26
20
12
48
22

J
0
0
2
3
5
7

%
0.0
7.1
21.4
14.3
42.9
50.0

J
0
1
3
2
6
7

%
0.0
0.0
7.1
21.4
28.6
64.3

14.3
35.7
64.3

2
5
9

7.1
42.9
57.1

1
6
8

7.1
7.1
1
28.6 4 35.7
71.4 10 64.3

100

14

100

14

E
D
D
E
E
C
E
E
E
C

100

14

100

PKSR 1
G
C
C

PENGESA
NAN 1
M
G

PERC.
UPSR
M
G

ETR

UPSR

E
E
D
E
E
A
E
E
E
D
E

J
1
0
2
2
5
8

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

1
5
9

7.1
0.0
7.1

1
0
1

7.1
0.0
7.1

1
0
1

7.1
0.0
7.1

1
0
1

7.1
0.0
7.1

1
0
1

14

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 MENGIKUT SUBJEK
(BAHASA INGGERIS-KEFAHAMAN)

BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

TOV
M
22
26
TH
20
20
28
14
28
38
28
12
22
18
24

DIAG.
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

M
28
28
TH
22
12
38
14
32
22
14
18
28
20
20

G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

UJIAN 1

PKSR 1

M
20
14
TH
22
24
28
18
36
24
30
20
28
26
24

M
52
38
TH
32
32
46
24
42
38
32
26
18
42
24

G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

%
J
%
J
%
J
%
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0 28.6
0.0
0
0.0
0
0.0
0 28.6
92.9 13 92.9 13 92.9 13 64.3

G
C
E

PENESAN
AN 1
M
G

PERC.
UPSR
M
G

ETR

UPSR

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
E
D
E
D
E
E
E
E
D
E

J
0
0
0
4
4
9

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL

7.1
0.0
100

1
0
14

7.1
0.0
100

1
0
14

7.1
0.0
100

7.1
1
1
0 28.6 4
14 71.4 10

JUMLAH

100

14

100

14

100

14

100

14

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

UPSR
G

J
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 MENGIKUT SUBJEK
(BAHASA INGGERIS-PENULISAN)
BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

TOV
M
G
16
E
2
E
TH
2
E
8
E
32
E
6
E
22
E
18
E
12
E
4
E
6
E
6
E
0
E

DIAG.
M
G
28
E
24
E
TH
14
E
36
E
22
E
12
E
34
E
28
E
26
E
12
E
24
E
28
E
20
E

%
J
%
J
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
92.9 13 92.9 13

TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL

7.1
0.0
100

1
0
14

7.1
0.0
100

1
0
14

JUMLAH

100

14

100

14

CHIN

MENGIKUT SUBJEK
SAN)
UJIAN 1
M
G
32
E
26
E
TH
12
E
28
E
46
D
10
E
32
E
34
E
22
E
14
E
24
E
44
D
16
E

PKSR 1
M
G
26
E
24
E
TH
24
E
14
E
22
E
18
E
40
D
32
E
12
E
14
E
18
E
38
E
20
E

PENESAN
AN 1
M
G

PERC.
UPSR
M
G

ETR
M
G

UPSR
M
G

%
J
%
J
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
14.3 2
7.1
1
14.3 2
7.1
1
78.6 11 85.7 12

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

7.1
7.1
1
1
14.3 2
7.1
1
86 12 92.9 13

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

100

14

100

14

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 MENGIKUT SUBJEK
(MATEMATIK)

BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

TOV

DIAG.

M
29
44
TH
9
16
24
9
54
35
44
15
17
48
12

G
E
D

%
0.0
0.0
7.1
21.4
28.6
64.3

J
0
0
1
3
4
9

E
E
E
E
C
E
D
E
E
D
E

M
21
23
TH
12
13
20
12
24
19
25
15
12
15
14

G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

UJIAN 1

PKSR 1

M
17
9
TH
8
9
21
7
22
19
19
17
19
20
12

M
50
35
TH
12
15
51
8
51
47
37
10
15
59
14

G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

%
J
%
J
%
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0.0
0 28.6
0.0
0
0.0
0
7.1
0.0
0
0.0
0 35.7
92.9 13 92.9 13 57.1

G
C
E

PENGESA
NAN 1
M
G

PERC.
UPSR
M
G

ETR

UPSR

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
E
C
E
C
D
E
E
E
C
E

J
0
0
4
1
5
8

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL
JUMLAH

7.1
1
28.6 4
71 10

7.1
0.0
100

1
0
14

7.1
0.0
100

7.1
1
0 35.7
14 64.3

100

100

14

100

14

14

100

1
5
9

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

14

UPSR
G

J
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS MARKAH MURID-MURID TAHUN 6 MENGIKUT SUBJEK
(SAINS)

BIL.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA CALON
AFFAN MUSADDAD B MISMAN
AHMAD FIRAS B KAMARLZAMAN
AINNOR'MASSITA BT NOR'AIN
AZUAN HAFIZ B AMIM
DHABITAH BT ABDULLAH
MOHAMAD AMIRUL HAFIS B ZULHANAFID
MUHAMMAD AMIRUL HAFIFY B ZAINAL ABIDIN
MUHAMMAD AMMAR ARIFF B AZIZAN
MUHAMMAD SYAFIQ B ABD GHAFAR
NOR FARAH DIANA BT MOHD ZUFRI
NUR MUHAMAD FARHAN B ISAK
SITI HAJAR BT NORDIN
SITI HIDAYAH BT MOHD ADZHAR
ZAL HASMI B ROSZAI

GRADE
A
B
C
D
A+B+C+D
E

TOV
M
28
33
TH
18
13
44
13
30
26
31
25
25
49
18

DIAG.
G
E
E
E
E
D
E
E
E
E
E
E
D
E

%
J
0.0
0
0.0
0
0.0
0
14.3 2
14.3 2
78.6 11

UJIAN 1

PKSR 1

G
E
D

G
E
D

E
E
D
E
C
D
D
E
E
D
E

M
31
40
TH
31
19
43
20
46
34
TH
25
25
40
21

J
0
0
1
5
6
7

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

M
36
50
TH
21
20
45
15
64
41
40
19
26
41
21

G
E
C
E
E
D
E
C
D
D
E
E
D
E

M
30
45
TH
29
24
45
14
56
40
40
30
26
41
29

%
0.0
0.0
14.3
28.6
42.9
50.0

J
0
0
2
4
6
7

%
0.0
0.0
7.1
35.7
42.9
50.0

PENGESA
NAN 1
M
G

PERC.
UPSR
M
G

ETR

UPSR

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

E
E
D
E
D
E
E
E
D
E

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

J
0
0
0
0
0
0

TH (TIDAK HADIR)
LULUS
GAGAL
JUMLAH

7.1
7.1
1
14.3 2 42.9
86 12 57.1
100

14

100

1
6
8

7.1
42.9
57.1

1
6
8

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

0
0
0

0.0
0.0
0.0

14

100

14

UPSR
G

J
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
ANALISIS SETIAP MATA PELAJARAN (TOV)
BIL.

MATA PELAJARAN

1
2
3
4
5
6

BAHASA MELAYU KEFAHAMAN


BAHASA MEALYU PENULISAN
BAHASA INGGERIS KEFAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
MATEMATIK
SAINS
JUMLAH

BIL.

MATA PELAJARAN

1
2
3
4
5
6

BAHASA MELAYU KEFAHAMAN


BAHASA MEALYU PENULISAN
BAHASA INGGERIS KEFAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
MATEMATIK
SAINS
JUMLAH

BIL.

MATA PELAJARAN

1
2
3
4
5

BAHASA MELAYU KEFAHAMAN


BAHASA MEALYU PENULISAN
BAHASA INGGERIS KEFAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
MATEMATIK

BIL. CALON
A
B
C
D
E
LULUS
DAFTAR AMBIL TH BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
14
12
2
0
0.0
0
0.0
5 35.7 6 42.9 1
7.1 11 78.6
14
12
2
0
0.0
1
7.1
4 28.6 5 35.7 2 14.3 10 71.4
14
13
1
0
0.0
0
0.0
0
0.0 10 71.4 3 21.4 10 71.4
0.0
0.0
0.0
14
13
1
0
0
0
2 14.3 11 78.6 2 14.3
14
13
1
0
0.0
0
0.0
4 28.6 3 21.4 6 42.9 7 50.0
14
13
1
0
0.0
0
0.0
2 14.3 7 50.0 4 28.6 9 64.3
84
76
8
0
2
45
132
135
49 58.3
ANALISIS SETIAP MATA PELAJARAN (DIAGNOSTIK)
BIL. CALON
A
B
C
D
E
LULUS
DAFTAR AMBIL TH BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
14
13
1
0
0.0
1
3.2
5 16.1 2
6.5
5 16.1 8 57.1
14
13
1
0
0.0
1
3.2
3
9.7
2
6.5
7 22.6 6 42.9
14
13
1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0 13 41.9 0
0.0
14
13
1
0.0
0.0
0.0
0.0 13 41.9 0
0.0
0
0
0
0
14
13
1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0 13 41.9 0
0.0
14
13
1
0
0.0
0
0.0
2
6.5
4 12.9 7 22.6 6 42.9
84
78
6
0
4
30
32
290
20 23.8
ANALISIS SETIAP MATA PELAJARAN (UJIAN 1)
BIL. CALON
DAFTAR AMBIL
14
13
14
13
14
13
14
13
14
13

A
TH
1
1
1
1
1

BIL
0
0
0
0
0

B
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
2
0
0
0
0

C
%
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
3
1
0
0
0

D
%
9.7
3.2
0.0
0.0
0.0

BIL
3
3
0
2
0

E
%
9.7
9.7
0.0
6.5
0.0

BIL
5
9
13
11
13

%
16.1
29.0
41.9
35.5
41.9

LULUS
BIL
%
8 57.1
4 28.6
0
0.0
2 14.3
0
0.0

6 SAINS
JUMLAH

BIL.

MATA PELAJARAN

1
2
3
4
5
6

BAHASA MELAYU KEFAHAMAN


BAHASA MEALYU PENULISAN
BAHASA INGGERIS KEFAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
MATEMATIK
SAINS
JUMLAH

BIL.

MATA PELAJARAN

1
2
3
4
5
6

BAHASA MELAYU KEFAHAMAN


BAHASA MEALYU PENULISAN
BAHASA INGGERIS KEFAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
MATEMATIK
SAINS
JUMLAH

BIL.

MATA PELAJARAN

1
2
3
4
5
6

BAHASA MELAYU KEFAHAMAN


BAHASA MEALYU PENULISAN
BAHASA INGGERI KEFAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
MATEMATIK
SAINS
JUMLAH

14
84

13
1
0
0.0
0
0.0
1
3.2
78
6
0
4
15
ANALISIS SETIAP MATA PELAJARAN (PKSR 1)

5
52

16.1

BIL. CALON
A
B
C
DAFTAR AMBIL TH BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
14
13
1
0
0.0
1
7.1
4 28.6 3
14
13
1
1
7.1
0
0.0
2 14.3 2
14
13
1
0
0.0
0
0.0
1
7.1
3
14
13
1
0.0
0.0
0.0
0
0
0
1
14
13
1
0
0.0
0
0.0
4 28.6 1
14
12
2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4
84
77
7
1
2
33
56
ANALISIS SETIAP MATA PELAJARAN (PERCUBAAN UPSR)

BIL. CALON
A
DAFTAR AMBIL TH BIL
%
31
0
0
0
0.0
31
0
0
0
0.0
31
0
0
0
0.0
0.0
31
0
0
0
31
0
0
0
0.0
31
0
0
0
0.0
186
0
0
0
ANALISIS SETIAP MATA

BIL
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
PELAJARAN

BIL. CALON
DAFTAR AMBIL
31
0
31
0
31
0
31
0
31
0
31
0
186
0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

A
TH
0
0
0
0
0
0
0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

C
BIL
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
(ETR)

B
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

%
BIL
%
21.4 5 35.7
14.3 8 57.1
21.4 9 64.3
7.1 12 85.7
7.1
8 57.1
28.6 8 57.1
250

BIL
0
0
0
0
0
0
0

C
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

7 22.6
290

E
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

D
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

6
20

42.9
23.8

LULUS
BIL
%
8 57.1
5 35.7
4 28.6
1
7.1
5 35.7
4 28.6
27 32.1

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

LULUS
BIL
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

LULUS
BIL
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0

ANALISIS SETIAP MATA PELAJARAN UPSR SEBENAR


BIL.

MATA PELAJARAN

1
2
3
4
5
6

BAHASA MELAYU KEFAHAMAN


BAHASA MEALYU PENULISAN
BAHASA INGGERIS KEFAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
MATEMATIK
SAINS
JUMLAH

BIL. CALON
DAFTAR AMBIL
31
0
31
0
31
0
31
0
31
0
31
0
186
0

A
TH
0
0
0
0
0
0
0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

B
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

C
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

D
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

E
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

BIL
0
0
0
0
0
0
0

%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

LULUS
BIL
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0

GAGAL
%
GPMP GPS
GPS
BIL
%
3
21.4 3.67
4
28.6 3.67
4
28.6 4.23
4.13 37.4
12 85.7 4.85
7
50.0 4.15
5
35.7 4.15
35 41.67

GAGAL
%
GPMP GPS
GPS
BIL
%
6
42.9 3.85
8
57.1 4.15
14 100.0 5.00
5.48 10
14 100.0 5.00
14 100.0 5.00
8
57.1 4.38
64 76.19

GAGAL
%
GPMP GPS
GPS
BIL
%
6
42.9 3.85
10 71.4 4.62
14 100.0 5.00
5.55
9
12 85.7 4.50
14 100.0 5.00

8
57.1
64 76.19

4.46

GAGAL
%
GPMP GPS
GPS
BIL
%
6
42.9 3.92
9
64.3 4.23
10 71.4 4.62
5.34 13.2
13 92.9 4.92
9
64.3 4.31
10 71.4 4.67
57 67.86

GAGAL
BIL
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0

GAGAL
BIL
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0

GPMP

GPS

%
GPS

###
###
###
### 64.3
###
###
###

GPMP

GPS

%
GPS

###
###
###
### 78.8
###
###
###

GAGAL
BIL
%
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0

GPMP

GPS

%
GPS

###
###
###
### 69.5
###
###
###

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA1013
ANALISIS MARKAH CALON CEMERLANG UPSR 2013 MENGIKUT SUBJEK
BAHASA MELAYU KEFAHAMAN
BIL

NAMA CALON

DIOG.
M
G

UJIAN 1
M
G

PKSR 1
M
G

DIOG.
M
G

UJIAN 1
M
G

PKSR 1
M
G

DIOG.
M
G

UJIAN 1
M
G

PKSR 1
M
G

1
2
3
4
5
BAHASA MELAYU PENULISAN
BIL

NAMA CALON

1
2
3
4
5
BAHASA INGGERIS KEFAHAMAN
BIL
1
2
3
4

NAMA CALON

5
BAHASA INGGERIS PENULISAN
BIL

NAMA CALON

DIOG.
M
G

UJIAN 1
M
G

PKSR 1
M
G

NAMA CALON

DIOG.
M
G

UJIAN 1
M
G

PKSR 1
M
G

NAMA CALON

DIOG.
M
G

UJIAN 1
M
G

PKSR 1
M
G

1
2
3
4
5
MATEMATIK
BIL
1
2
3
4
5
SAINS
BIL
1
2
3
4
5

SAAN CHINCHIN
MELAKA
013

PER. UPSR
M
G

UPSR
M
G

PER. UPSR
M
G

UPSR
M
G

PER. UPSR
M
G

UPSR
M
G

PER. UPSR
M
G

UPSR
M
G

PER. UPSR
M
G

UPSR
M
G

PER. UPSR
M
G

UPSR
M
G

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
HIQMAL HAKIMIE B ABDUL AZIZ

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

DIOG.
M
55
55
49
30
50

G
C
C
C
D
C

U1
M
45
58
46
28
54

G
C
C
C
D
C

PKSR 1

PENG. 1

M
63
52
41
35
58

M
52
80
45
36
44

G
B
C
C
D
C

G
C
A
C
D
C

PERC.
UPSR
M
G
58
C
45
C
51
C
35
D
46
C

1
4
1

4
1

4C 1D
GAGAL

4C 1D
GAGAL

1
3
1

3
1

1B 3C 1D 1A 3C 1D
GAGAL
GAGAL

4
1
4C 1D
GAGAL

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
KHAIRUL IMMAN B RAMLI

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

DIOG.
M
68
72
63
55
54

G
B
B
B
C
B

4
1

4B 1C
LULUS

U1
M
60
90
58
50
70

G
B
A
C
C
B
1
2
2

1A 2B 2C
LULUS

G
B
A
B
B
B

PERC.
UPSR
M
G
80
A
88
A
76
B
66
B
80
A

2
3

1
4

3
2

2A 3B
LULUS

1A 4B
LULUS

3A 2B
LULUS

PKSR 1

PENG. 1

M
83
88
76
70
72

M
74
92
64
63
70

G
A
A
B
B
B

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MOHD HAIKAL AIMAN B ARZMY

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

DIOG.
M
33
53
28
25
39

G
D
C
D
D
D

1
4
1C 4D
GAGAL

U1
M
40
67
43
30
36

G
C
B
C
D
D

1
2
2

G
B
B
C
D
C

PERC.
UPSR
M
G
50
C
63
B
45
C
28
D
34
D

2
2
1

1
2
2

PKSR 1

PENG. 1

M
48
68
44
24
34

M
60
70
43
21
52

G
C
B
C
D
D

1
2
2

1B 2C 2D 1B 2C 2D 2B 2C 1D 1B 2C 2D
GAGAL
GAGAL
GAGAL
GAGAL

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD AIDIL HAQEEM B AZHAR

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

DIOG.
M
68
72
66
61
52

G
B
B
B
B
B

U1
M
70
58
60
50
56

G
B
C
B
C
C

2
3

5B
LULUS

2B 3C
LULUS

G
B
B
B
B
B

PERC.
UPSR
M
G
75
B
80
A
75
B
76
B
80
A

2
3

5B
LULUS

2A 3B
LULUS

PKSR 1

PENG. 1

M
73
92
79
55
68

M
74
77
66
78
60

G
B
A
B
C
B
1
2
2

1A 2B 2C
LULUS

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD AMIRUL B MOHD DAUD

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

DIOG.
M
40
20
40
23
18

G
C
D
C
D
E

U1
M
35
40
33
28
18

G
D
C
D
D
E

2
1
2
3
1
1
2C 2D 1E 1C 3D 1E
GAGAL
GAGAL

G
C
C
C
D
D

PERC.
UPSR
M
G
55
C
52
C
36
D
21
D
32
D

2
3

3
2

2
3

2C 3D
GAGAL

3C 2D
GAGAL

2C 3D
GAGAL

PKSR 1

PENG. 1

M
33
47
45
24
30

M
43
40
41
24
32

G
D
C
C
D
D

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD BAZLY B KAMARULZAMAN

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

DIOG.
M
65
87
74
68
82

G
B
A
B
B
A

U1
M
70
92
84
63
72

G
B
A
A
B
B

G
A
A
A
A
A

PERC.
UPSR
M
G
83
A
95
A
86
A
88
A
88
A

PKSR 1

PENG. 1

M
83
97
88
84
80

M
86
95
85
91
90

G
A
A
A
A
A

2
3

2
3

2A 3B
LULUS

2A 3B
LULUS

5A
LULUS

5A
LULUS

5A
LULUS

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD FIRDAUS B HAMDAN

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

DIOG.
M
55
72
51
63
40

G
C
B
C
B
C

U1
M
55
75
46
48
50

G
C
B
C
C
C

2
3

1
4

2B 3C
LULUS

1B 4C
LULUS

G
B
A
C
C
B

PERC.
UPSR
M
G
63
B
80
A
51
C
42
C
74
B

1
2
2

1
2
2

PKSR 1

PENG. 1

M
58
88
63
44
54

M
70
85
56
48
66

G
C
A
B
C
C
1
1
3

1A 1B 3C 1A 2B 2C 1A 2B 2C
LULUS
LULUS
LULUS

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD HAFZAH HANIS B ROSMAN

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

DIOG.
M
63
62
55
28
44

G
B
B
C
D
C

U1
M
38
80
48
33
56

G
D
A
C
D
C
1

2
2
1

2
2

G
B
B
C
C
B

PERC.
UPSR
M
G
65
B
73
B
66
B
40
C
78
B

3
2

4
1

3B 2C
LULUS

4B 1C
LULUS

PKSR 1

PENG. 1

M
63
83
60
35
68

M
70
78
58
45
70

G
B
A
B
D
B
1
3
1

2B 2C 1D 1A 2C 2D 1A 3B 1D
GAGAL
GAGAL
GAGAL

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD HAZIQ B MOHD RASIP

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN

DIOG.
M
55
73
50
70
70

G
C
B
C
B
B

3
2

3B 2C

U1
M
58
78
51
60
46

G
C
B
C
B
C

2
3

2B 3C

G
B
A
B
B
B

PERC.
UPSR
M
G
60
B
85
A
69
B
65
B
68
B

1
4

1
4

PKSR 1

PENG. 1

M
80
85
66
57
78

M
65
80
63
65
70

G
A
A
B
C
B
2
2
1

2A 2B 1C

1A 4B

1A 4B

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

LULUS/GAGAL

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD HAZWAN B AFDHALUDDIN

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN

DIOG.
M
58
75
68
75
74

G
C
B
B
B
B

4
1

4B 1C

U1
M
68
93
71
68
60

G
B
A
B
B
B
1
4

1A 4B

G
B
A
B
A
B

PERC.
UPSR
M
G
80
A
93
A
74
B
88
A
82
A

2
3

4
1

PKSR 1

PENG. 1

M
68
98
78
78
76

M
74
87
78
91
76

G
B
A
B
B
B
1
4

1A 4B

2A 3B

4A 1B

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

LULUS/GAGAL

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD IZZATUL RAZEE B MOHD YUSOF

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN

DIOG.
M
53
82
68
60
62

G
C
A
B
B
B
1
3
1

U1
M
63
87
65
55
60

G
B
A
B
C
B
1
3
1

G
B
A
B
B
B

PERC.
UPSR
M
G
70
B
88
A
76
B
70
B
72
B

1
4

1
4

PKSR 1

PENG. 1

M
63
88
78
50
66

M
76
82
65
68
70

G
B
A
B
C
B
1
3
1

1A 3B 1C 1A 3B 1C 1A 3B 1C

1A 4B

1A 4B

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

LULUS/GAGAL

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD NAZRI B MASWANDI

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)

DIOG.
M
58
77
56
61
68

G
C
B
C
B
B

U1
M
43
83
41
45
34

G
C
A
C
C
D
1

3
2

3
1

G
C
B
C
C
C

PERC.
UPSR
M
G
53
C
82
A
61
B
45
C
48
C

1
4

1
1
3

PKSR 1

PENG. 1

M
60
90
60
41
44

M
55
78
54
40
58

G
B
A
B
C
C
1
2
2

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

3B 2C
LULUS

1A 3C 1D 1A 2B 2C
GAGAL
LULUS

1B 4C
LULUS

1A 1B 3C
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
MUHD NUR ABBAS B YAHAYA

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)

DIOG.
M
23
28
43
43
35

G
D
D
C
C
D

2
3

U1
M
40
77
41
48
32

G
C
B
C
C
D

1
3
1

G
C
B
C
C
C

PERC.
UPSR
M
G
53
C
75
B
54
C
41
C
40
C

1
4

1
4

PKSR 1

PENG. 1

M
43
55
55
31
40

M
40
75
51
44
42

G
C
C
C
D
C

4
1

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

2C 3D
GAGAL

1B 3C 1D
GAGAL

4C 1D
GAGAL

1B 4C
LULUS

1B 4C
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NOOR AIDIL SYUKRY

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)
E (0 - 19)

DIOG.
M
53
82
58
51
46

G
C
A
C
C
C

U1
M
58
85
58
53
46

G
C
A
C
C
C

G
B
A
B
C
B

PERC.
UPSR
M
G
60
B
82
A
74
B
50
C
76
B

1
3
1

1
3
1

PKSR 1

PENG. 1

M
60
85
60
48
54

M
70
88
65
50
64

G
B
A
B
C
C
1
2
2

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1A 4C
LULUS

1A 4C
LULUS

1A 2B 2C 1A 3B 1C 1A 3B 1C
LULUS
LULUS
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
SHAIFUL BAHARI B HASSIM

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)

DIOG.
M
43
43
40
28
25

G
C
C
C
D
D

3
2

U1
M
30
52
26
40
40

G
D
C
D
C
C

3
2

G
C
C
C
D
C

PERC.
UPSR
M
G
43
C
65
B
35
D
26
D
60
B

4
1

2
1
2

PKSR 1

PENG. 1

M
45
60
53
20
60

M
52
55
48
21
44

G
C
B
C
D
B

2
2
1

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

3C 2D
GAGAL

3C 2D
GAGAL

2B 2C 1D
GAGAL

4C 1D
GAGAL

2B 1C 1D
GAGAL

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
ISMA AINA NADIA BT AHMAD YUSRI

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)
D (20 - 39)

DIOG.
M
43
65
49
50
44

G
C
B
C
C
C

U1
M
45
80
44
42
56

G
C
A
C
C
C

PKSR 1

PENG. 1

M
53
65
73
35
52

M
65
83
65
30
70

G
C
B
B
D
C

1
1
4

2
2
1

G
B
A
B
D
B
1
3
1

PERC.
UPSR
M
G
55
C
73
B
69
B
40
C
60
B

3
2

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1B 4C
LULUS

1A 4C
LULUS

2B 2C 1D 1A 3B 1D
GAGAL
GAGAL

3B 2C
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NUR AINA FARISHA BT AZMI

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
70
57
46
53
38

G
B
C
C
C
D

1
3

U1
M
53
78
46
50
64

G
C
B
C
C
B

2
3

G
C
B
C
B
B

PERC.
UPSR
M
G
53
C
72
B
61
B
57
C
64
B

3
2

3
2

PKSR 1

PENG. 1

M
65
83
61
50
74

M
50
72
55
60
64

G
B
A
B
C
B
1
3
1

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1
1B 3C 1D
GAGAL

2B 3C
LULUS

1A 3B 1C
LULUS

3B 2C
LULUS

3B 2C
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NUR AISYA ALEYA BT MOHD NAZIM

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
53
82
61
55
28

G
C
A
B
C
D
1
1
2

U1
M
65
93
64
58
58

G
B
A
B
C
C
1
2
2

G
B
A
B
C
C

PERC.
UPSR
M
G
73
B
83
A
74
B
51
C
76
B

1
2
2

1
3
1

PKSR 1

PENG. 1

M
90
92
66
45
56

M
75
82
73
48
54

G
A
A
B
C
C
2
1
2

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1
1A1B2C1D 1A 2B 2C 2A 2B 1C 1A 2B 2C 1A 3B 1C
GAGAL
LULUS
LULUS
LULUS
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NUR 'AMIRAH BT MOHD ALEH

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
35
22
34
31
20

G
D
D
D
D
D

U1
M
40
70
34
31
24

G
C
B
D
D
D

1
1

G
C
B
C
D
C

PERC.
UPSR
M
G
40
C
62
B
43
C
25
D
54
C

1
3

1
3

PKSR 1

PENG. 1

M
43
50
48
13
42

M
43
62
43
28
54

G
C
C
C
E
C

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

5
5D
GAGAL

3
1B 1C 3D
GAGAL

1
1
4C 1E
GAGAL

1B 3C 1D 1B 3C 1D
GAGAL
GAGAL

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NUR FAIZAH BT AZMI

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
45
67
49
46
50

G
C
B
C
C
C

1
4

U1
M
53
88
45
40
38

G
C
A
C
C
D
1
3

G
B
A
C
C
C

PERC.
UPSR
M
G
60
B
85
A
51
C
42
C
50
C

1
1
3

1
1
3

PKSR 1

PENG. 1

M
68
88
58
40
44

M
70
88
56
41
56

G
B
A
C
C
C
1
1
3

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1
1B 4C
LULUS

1A 3C 1D 1A 1B 3C 1A 1B 3C 1A 1B 3C
GAGAL
LULUS
LULUS
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NUR FATIN NAZIFA BT MOHD SHAH

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
73
73
58
73
60

G
B
B
C
B
B

4
1

U1
M
68
87
58
60
66

G
B
A
C
B
B
1
3
1

G
B
A
B
A
B

PERC.
UPSR
M
G
80
A
83
A
71
B
81
A
74
B

2
3

3
2

PKSR 1

PENG. 1

M
80
88
70
81
70

M
75
87
65
88
70

G
A
A
B
A
B
3
2

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

4B 1C
LULUS

1A 3B 1C
LULUS

3A 2B
LULUS

2A 3B
LULUS

3A 2B
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NUR HASHIRA BT ZAMRE

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
53
78
50
44
54

G
C
B
C
C
C

U1
M
65
77
39
50
64

G
B
B
D
C
B

3
1

1
2
2

2
3

PENG. 1

M
58
85
54
41
58

M
73
83
54
41
64

G
C
A
C
C
C
1

1
4

G
B
A
C
C
B

PERC.
UPSR
M
G
55
C
72
B
51
C
44
C
62
B

PKSR 1

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1
1B 4C
LULUS

3B 1C 1D
GAGAL

1A 4C
LULUS

1A 2B 2C
LULUS

2B 3C
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NUR SHAHIRAH BT ABD GHAFAR

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
45
57
49
44
40

G
C
C
C
C
C

U1
M
48
78
48
44
40

G
C
B
C
C
C

1
4

G
B
A
C
D
C

PERC.
UPSR
M
G
63
B
87
A
49
C
35
D
52
C

1
1
2

1
1
2

PKSR 1

PENG. 1

M
60
85
55
40
34

M
73
92
54
31
52

G
B
A
C
C
D
1
1
2

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1
5C
LULUS

1B 4C
LULUS

1A1B2C1D1A1B2C1D1A1B2C1D
GAGAL
GAGAL
GAGAL

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
NURUL NAJWA BT ZAINI

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
60
80
48
40
40

G
B
A
C
C
C
1
1
3

U1
M
63
88
46
35
48

G
B
A
C
D
C
1
1
2

G
B
A
B
C
B

PERC.
UPSR
M
G
50
C
83
A
55
C
50
C
66
B

1
3
1

1
1
3

PKSR 1

PENG. 1

M
60
83
60
50
48

M
70
83
63
50
60

G
B
A
B
C
C
1
2
2

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1
1A 1B 3C 1A1B2C1D 1A 2B 2C 1A 3B 1C 1A 1B 3C
LULUS
GAGAL
LULUS
LULUS
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
SITI BALQIS BT AZMAN

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
55
58
54
64
62

G
C
C
C
B
B

2
3

U1
M
65
85
54
60
68

G
B
A
C
B
B
1
3
1

G
B
A
B
B
B

PERC.
UPSR
M
G
73
B
85
A
65
B
68
B
76
B

1
4

1
4

PKSR 1

PENG. 1

M
75
88
71
63
68

M
68
82
65
61
74

G
B
A
B
B
B
1
4

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

2B 3C
LULUS

1A 3B 1C
LULUS

1A 4B
LULUS

1A 4B
LULUS

1A 4B
LULUS

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
SITI NABIHAH BT MOHD ADZHAR

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
30
58
38
25
38

G
D
C
D
D
D

U1
M
43
73
29
35
38

G
C
B
D
D
D

1
1

G
C
B
D
D
D

PERC.
UPSR
M
G
58
C
52
C
36
D
30
D
34
D

1
1

PKSR 1

PENG. 1

M
45
47
40
28
18

M
48
60
35
20
36

G
C
C
C
D
E

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

4
1C 4D
GAGAL

1
3
2
1B 1C 3D 3C 1D 1E 1B 1C 3D
GAGAL
GAGAL
GAGAL

3
2C 3D
GAGAL

SEKOLAH KEBANGSAAN CHINCHIN


77000 JASIN, MELAKA
MBA 1013
MARKAH SETIAP UJIAN MENGIKUT MATA PELAJARAN 2014
6 ARIF
SHARIFAH AZWA BT SYED ZAINAL

BIL.
1
2
3
4
5

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU - PEMAHAMAN
BAHASA MELAYU- PENULISAN
BAHASA INGGERIS
MATEMATIK
SAINS
GRADE
A (80 -100)
B (60 - 79)
C (40 - 59)

DIOG.
M
35
67
51
43
42

G
D
B
C
C
C

1
3

U1
M
45
75
39
53
40

G
C
B
D
C
C

1
3

PKSR 1

PENG. 1

M
63
85
61
42
42

M
65
78
60
44
46

G
B
A
B
C
C
1
2
2

G
B
B
B
C
C

PERC.
UPSR
M
G
58
C
82
A
53
C
48
C
52
C
1

3
2

SO. P.
PINANG
M
G

SO. PHG
(KNTN)
M
G

SO. PHG
(JRTT)
M
G

SO. JHR
M

SO.
S'NGOR
M

D (20 - 39)
E (0 - 19)
PENCAPAIAN
LULUS/GAGAL

1B 3C 1D 1B 3C 1D 1A 2B 2C
GAGAL
GAGAL
LULUS

3B 2C
LULUS

1A 4C
LULUS

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
65
65
55
50
65

G
B
B
C
C
B

3
2

3B 2C
LULUS

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
80
85
70
80
80

G
A
A
B
A
A
4
1

4A 1B
LULUS

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
45
70
40
40
40

G
C
B
C
C
C

1
4

1B 4C
LULUS

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
80
85
73
80
75

G
A
A
B
A
B
3
2

3A 2B
LULUS

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
65
40
50
35
40

G
B
C
C
D
C

1
3
1
1B 3C 1D
GAGAL

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
80
95
85
90
100

G
A
A
A
A
A
5

5A
LULUS

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
70
85
60
70
50

G
B
A
B
B
C
1
3
1

1A 3B 1C
LULUS

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
80
80
65
45
70

G
A
A
B
C
B
2
2
1

2A 2B 1C
LULUS

SO.
'NGOR
G

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
80
80
60
85
85

G
A
A
B
A
A
4
1

4A 1B

SO.
'NGOR
G

LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
80
85
75
90
85

G
A
A
B
A
A
4
1

4A 1B

SO.
'NGOR
G

LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
70
95
75
75
90

G
B
A
B
B
A
2
3

2A 3B

SO.
'NGOR
G

LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
70
85
66
70
80

G
B
A
B
B
A
2
3

SO.
'NGOR
G

2A 3B
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
40
65
50
50
40

G
C
B
C
C
C

1
4

SO.
'NGOR
G

1B 4C
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
70
90
68
80
70

G
B
A
B
A
B
2
3

SO.
'NGOR
G

2A 3B
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
65
65
50
40
40

G
B
B
C
C
C

2
3

SO.
'NGOR
G

2B 3C
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
65
80
60
60
55

G
B
A
B
B
C
1
3
1

SO.
'NGOR
G

1A 3B 1C
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
85
65
58
65
55

G
A
B
C
B
C
1
2
2

SO.
'NGOR
G

1A 2B 2C
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
80
95
70
75
40

G
A
A
B
B
C
2
2
1

SO.
'NGOR
G

2A 2B 1C
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
65
80
40
40
40

G
B
A
C
C
C
1
1
3

SO.
'NGOR
G

1A 1B 3C
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
85
85
60
60
75

G
A
A
B
B
B
2
3

SO.
'NGOR
G

2A 3B
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
70
85
68
85
80

G
B
A
B
A
A
3
2

SO.
'NGOR
G

3A 2B
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
65
65
60
60
70

G
B
B
B
B
B

SO.
'NGOR
G

5B
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
45
40
60
55
40

G
C
C
B
C
C

1
4

SO.
'NGOR
G

1B 4C
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
75
95
60
60
70

G
B
A
B
B
B
1
4

SO.
'NGOR
G

1A 4B
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
70
80
65
80
75

G
B
A
B
A
B
2
3

SO.
'NGOR
G

2A 3B
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
45
65
40
40
40

G
C
B
C
C
C

1
4

SO.
'NGOR
G

1B 4C
LULUS

SO.
T'GANU
M
G

ETR
M
45
65
60
60
70

G
C
B
B
B
B

4
1

4B 1C
LULUS