You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 13 lipca 2016 | Nr 14 (215)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

RYDUTOWY BEZPIECZESTWO

Nie daj si oszuka! Policja radzi seniorom

Fot. Katarzyna Czy

Policjanci z Rydutw uczyli seniorw,


jak broni si przed oszustami i nie straci oszczdnoci caego ycia.
KATARZYNA CZY

#czystepowietrze
Ekodebata w Katowicach

Jak skutecznie walczy z zanieczyszczeniem powietrza?


Odpowied na te pytanie prbowali znale uczestnicy
debaty #czystepowietrze w Katowicach.

Czytaj wicej str. 6

RACIBRZ POLICJA

1 lipca po godzinie 19:10 na


ulicy Brzeskiej, na odcinku
od Brzezia w kierunku Auchan doszo do zderzenia
motocykla z samochodem
osobowym marki Rover.
Jadcy od strony Lubomi
kierowca jednoladu prawdopodobnie straci panowanie nad motocyklem i zjecha
lub przewrci si na przeciwny pas, na ktrym zderzy si
z samochodem. Tak wersj
potwierdza te Policja. Na
miejsce od razu wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe,
podjta zostaa akcja reanimacyjna, niestety kierowca
motoru zmar na miejscu.

- Lepiej zapobiega ni leczy mwi policjanci i szkol


starszych mieszkacw Rydutw. W 2015 roku metod
na wnuczka i na policjanta wyudzono ponad 32 mln zotych.
d przeya rwnie pani Zoa Materzok. Podczas spotkania opowiadaa o czowieku,
ktry prbowa nakoni j do
zakupu sprztu AGD w atrakcyjnych cenach. - Mia pikny katalog i bardzo zachwala
swoj ofert. Jednak, kiedy
przegldaam ten magazyn,
zauwayam, e mczyzna
siga do czarnej torby, jakby
chcia z niej wyj jaki przedmiot, eby mnie uderzy. Na
szczcie w tym momencie
wrci mj syn i ten pan szybko si poegna i odjecha
wspomina kobieta. - To bya
ju kolejna taka sytuacja, wic
postanowilimy zamontowa
przy furtce domofon, eby
nikt nie mg si zbliy do
domu bez naszej wiedzy.

Jednak zdaniem policjantw nawet domofony czy


dokadne zamykanie drzwi
nie s wystarczajc gwarancj bezpieczestwa. Zwaszcza latem naley zwrci
uwag na okna. - Czsto,
wychodzc z domu, zostawiamy uchylony tzw. lufcik.
A to dla przestpcw wspaniay prezent. Dziki temu
potra oni otworzy okno
i wej do naszego mieszkania. Niedawno jednego dnia
okradziono w ten sposb trzy
mieszkania na osiedlu Orowiec tumaczy sier. szt.
Wojak.
Uczestnicy
spotkania
mogli take zadawa pytania
policjantom. Okazao si, e
seniorzy maj wiele wtpli-

Fot. Karol Burek

ZGIN NA BRZESKIEJ

Wedug relacji wiadkw


zdarzenia, mody kierowca motocykla nie posiada prawa jazdy, a maszyna, ktr si porusza bya przez niego niedawno
zakupiona.
AB

CZYOWICE POLICJA

woci zwizanych z poruszaniem si po drogach rowerami i skuterami. Oywion


dyskusj wywoa te temat
obowizku noszenia przy
sobie dowodw osobistych
(wyjanijmy: nie musimy zawsze mie przy sobie dokumentw, ale jeli je posiadamy, to powinnimy okaza je
funkcjonariuszowi policji).
Spotkanie
zakoczono po niemal dwch godzinach, ale zarwno seniorzy,
jak i policjanci zadeklarowali
ch udziau w kolejnym tego typu wydarzeniu. - Warto
wci przypomina o podstawowych zasadach bezpieczestwa, no i pozna swoich
dzielnicowych - powiedzia
sier. szt. Wojak.

ODPOWIE ZA NARKOTYKI
Operacyjni z wodzisawskiej komendy ustalili,
e w jednym z domw w
Czyowicach moe przebywa 23-latek bdcy w
posiadaniu narkotykw.
Na miejscu zastano modego mczyzn. Z uwagi
na wyczuwalny w jego miejscu zamieszkania charakterystyczny zapach marihuany - dokonano przeszukania
zajmowanych przez 23-latka pomieszcze. - Czynnoci
kryminalne doprowadziy do
ujawnienia torebki foliowej
z zawartoci suszu rolinnego, z ktrego mona byo
przygotowa 8 porcji narkoty-

Fot. KPP Wodzisaw l.

Media wci donosz o


oszustach, ktrzy prbuj wyudzi pienidze od osb starszych, std stowarzyszenie
Moje Miasto w Rydutowach
zaprosio seniorw do udziau w spotkaniu z policjantami. Odbyo si ono 6 lipca w
wietlicy integracyjnej przy ul.
Obywatelskiej. Gwnym tematem prelekcji bya popularna wrd zodziei tzw. metoda
na wnuczka i na policjanta.
Stre prawa podkrelali,
e policja nigdy telefonicznie
nie prosi o pomoc w zapaniu
przestpcy, ani nie wymaga
przekazania pienidzy. - Jeli
odbierzemy podejrzany telefon, najlepiej szybko si rozczy i zadzwoni na posterunek. Nigdy nie umawiajmy
si na spotkania z rzekomymi wnukami, ich znajomymi
czy osobami podajcymi si
za policjantw przestrzega sier. szt. Tomasz Wojak.
- Ostatnio jeden ze starszych
mieszkacw Rydutw straci w ten sposb 35 tys. z. No
i niestety prawdopodobnie ju
ich nie odzyska.
Z kolei st. asp. Kazimierz
Wielgus zwraca uwag na
osoby, ktre przychodz do
domw z rnymi umowami, poleceniami zapaty czy
ofertami. Nigdy nie naley wpuszcza takich ludzi do
mieszkania, absolutnie nie
podpisujmy adnych dokumentw. Jeli mamy wtpliwoci, co do tosamoci ludzi
podajcych si za policjantw,
przedstawicieli poczty, Tauronu czy wodocigw, zawsze
moemy zadzwoni na posterunek czy do danej instytucji.
Jeli mamy tak moliwo,
to popromy o pomoc kogo z
rodziny albo ssiadw - radzi
funkcjonariusz.
Wbrew pozorom wizyty
takich osb nie s zjawiskiem
marginalnym. Tak przygo-

REGION EKOLOGIA

ku. Ponadto znaleziono drug


torebk foliow z amfetamin w iloci, ktra pozwalaa
na przygotowanie 820 porcji
konsumenckich tego narkotyku - wyjania wodzisawska
policja. 23-letni mieszkaniec
Czyowic zosta zatrzymany i
przesuchany. Grozi mu kara
do 8 lat wizienia.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

marklowice edukacja

al marklowickiej szkoy? MEN zadecydowao o wygaszaniu gimnazjw


Od 2017 roku, decyzj MEN, wygaszane bd szkoy gimnazjalne w Polsce.
katarzyna krentusz

ktry zostanie objty obecnym systemem nauczania. W zaistniaej sytuacji,


swj al nad wprowadzanymi zmianami wyrazi wjt
gminy Marklowice, Tadeusz
Chrszcz.
Fot. pl.freeimages.com

Wedug nowych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2017 roku


wygaszane (likwidowane)
bd obecne gimnazja. Ta-

k decyzj minister Anna


Zalewska ogosia 27 czerwca w Toruniu. To oznacza,
e obecna pierwsza klasa
rozpoczynajca swoj edukacj na tym poziomie bdzie ostatnim rocznikiem,

komentarz na gorco
Tadeusz Chrszcz
wjt gminy Marklowice
Szkoda, e te wszystkie
zmiany owiatowe nastpuj
w tak nagym tempie ze szkod
dla caego rodowiska szkolnego, tj. dzieci i nauczycieli.
Stan si one rwnie dla samorzdu kolejnym, nieplanowanym ponoszeniem dodatkowych, niemaych kosztw.
Marklowickie gimnazjum,
wybudowane w 2004r. staraniem samorzdu i wjta gminy, po kilku latach funkcjonowania (od 1999r.) bardzo
dobrze wpisao si w krajobraz
edukacyjny
marklowickiej
owiaty. Bardzo wysoki poziom nauczania potwierdzany
corocznie wietnymi wynikami egzaminu gimnazjalnego,
doskonale wykwalifikowana
kadra pedagogiczna szkoy, jak
i coraz bardziej wiadoma tego, po co przychodzi do szkoy,
modzie to obraz szkoy, z ktr musimy si poegna.
Tym bardziej al, bo ostat-

nie wyniki szkoy przejd do


historii, a s najlepsze i stawiaj szko na poziomie przewyszajcym wyniki powiatowe, wojewdzkie i krajowe (...).
al wypracowanego w
szkole ceremoniau, szkolnego
hymnu, sztandaru, piknych
specjalnie szytych dla uczniw
strojw, w ktrych pasowano
ich na uczniw i w ktrych egnali si ze szko. Nie bdzie
ju patronowaa szkole prof.
Monika Gruchmanowa, najlepsi uczniowie nie otrzymaj
ufundowanego przez ma patronki stypendium naukowego
(dla 3 uczniw po 250 z miesicznie i dla 2 uczniw najlepszych w szkole z j. angielskiego
- po 300 z na semestr).
al gimnazjum, bo w jego
budow marklowicki samorzd (brak wsparcia ze strony
pastwa) woy grube miliony, aby naszej modziey zapewni teraz i na przyszo
jak najlepsze warunki ksztacenia. Obserwowaem w trak-

cie wielu spotka, jak modzie


dumna jest z naszego gimnazjum. Cieszyo to, e do naszej
szkoy chciao si zapisywa
wielu uczniw z innych, nawet
odlegych gmin. Pani dyrektor przyjmowaa tylko najlepszych uczniw (w kl I-III spoza
obwodu uczy si 75 uczniw).
Sdz, e tak dobra placwka owiatowa dla modych
marklowiczan mieszkajcych
w tak niewielkiej miejscowoci bya wspaniaym etapem
awansu spoecznego. Tym
bardziej, e gimnazjum miao
ogromn renom, byo rozpoznawalne w caym wojewdztwie. Kurator przez wiele lat
organizowa tutaj narady dla
swoich dyrektorw i nauczycieli. Szkoa staa si wizytwk naszej gminy, rozsawiaa
jej imi rwnie przez znakomite wyniki osigane w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Naprawd al tego wszystkiego.

wodzisaw lski biznes

Jak uzyska dotacje od OWES?


W Powiatowym Centrum
Konferencyjnym w Wodzisawiu lskim odbyo si spotkanie informacyjne, podczas
ktrego mona byo zdoby informacje na temat dotacji od
Orodka Wsparcia Ekonomii
Spoecznej.
- Dziki takim spotkaniom
jak to dzisiejsze, pojawiaj si
w gowie nowe pomysy. Ju
wczeniej syszaam o dziaaniach Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej, ale nie do
koca wiedziaam, jak przeoy to na praktyk. Informacje, ktre nam tutaj przekazano wiele mi rozjaniy i teraz
wszystko jest do przemylenia mwi Anna Malinowska,
kierownik Orodka Pomocy
Spoecznej w Pszowie podczas
rozmowy po zakoczeniu spotkania informacyjnego na temat tworzenia nowych miejsc
pracy w przedsibiorstwach

spoecznych, ktre odbyo si


29 czerwca z inicjatywy Centrum Rozwoju Inicjatyw Spoecznych z siedzib w Rybniku.
Nabr wnioskw rozpocznie si na przeomie wrzenia
i padziernika, ale jak mwi
Anna Pomyko, ktra prowadzia szkolenie, ju teraz warto
zastanowi si nad udziaem w
konkursie. - Kiedy podejmujemy decyzj o zaoeniu np.
spdzielni socjalnej, zawsze
na pocztku jestemy peni zapau i optymizmu. Ale dobrze
jest przemyle wszystko na
spokojnie i okres wakacji jest
chyba najlepszym czasem, eby
przeanalizowa wszystkie za i
przeciw - tumaczya uczestnikom spotkania. - Oprcz dobrego pomysu wane jest bowiem
sprawdzenie, czy nasz biznes
bdzie mia realne szanse przetrwa na lokalnym rynku.
Oprcz wsparcia finansoZesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Anna Burek,
Katarzyna Przypado, Katarzyna Krentusz,
Marta Nabrdalik, Justyna Koniszewska,
Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik
Dzia grafiki i reklamy:
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Martyna Terka-Cebula 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

wego w wysokoci nawet 20


tysicy zotych na jedno miejsce pracy, OWES zadba take o
odpowiednie przeszkolenie beneficjentw projektu. Wezm
oni udzia w zajciach z zakresu budowania zespou, prawnych aspektw funkcjonowania
przedsibiorstw spoecznych
czy tworzenia biznesplanu. Dodatkowo mog poprosi o indywidualne zajcia fakultatywne przydatne konkretnej grupie
zaangaowanych osb. OWES
moe rwnie pomc uczestnikom projektu w znalezieniu
odpowiedzialnych partnerw.
Rol wsppracy z innymi
jednostkami podkrelia Anna Malinowska z pszowskiego
OPS:
Wsppraca z organizacjami pozarzdowymi, urzdami miasta czy burmistrzami
ma naprawd due znaczenie.
Waciwie trudno na wasn

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Fot. Katarzyna Czy

Kto moe ubiega si o dofinansowanie? Jaka jest pula rodkw na dotacje?


Czy istnieje moliwo uzyskania dodatkowego wsparcia?

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Nabr wnioskw o dotacje od OWES rozpocznie si na przeomie


wrzenia i padziernika, ale jak mwi Anna Pomyko, ktra prowadzia
szkolenie, ju teraz warto zastanowi si nad udziaem w konkursie.
rk kompleksowo pomaga
osobom starszym czy bezdomnym. Jeli dodatkowo otrzymamy wsparcie OWES, to mamy
szans podj bardzo skuteczne
dziaania.
O potrzebie tego wsparcia wiadczy zainteresowanie pierwsz edycj konkursu.
Wiosn tego roku o dotacje

starao si 7 podmiotw pragncych stworzy 37 nowych


miejsc pracy. Ostatecznie komisja podja decyzj o dofinansowaniu trzydziestu czterech stanowisk.
- Mamy nadziej, e w kolejnej turze naszego projektu
wemie udzia przynajmniej
drugie tyle organizacji, gmin

czy stowarzysze dodaje si


na zakoczenie Anna Pomyko.
Szczegowe informacje
o projekcie mona uzyska w
siedzibie CRIS w Rybniku i na
stronie internetowej www.cris.
org.pl
kc

GazetaInformator.pl >>

region policja

godw INWESTYCJE

region

Wakacje nie zwalniaj


od odpowiedzialnoci

Ze wzgldu na prace prowadzone na ul. Wodzisawskiej w Krostoszowicach - droga ta zostanie wyczona


z ruchu a na ptora miesica.
towany odcinek wjecha bd mogli tylko mieszkacy.
Ruch lokalny odbywa si
bdzie ociennymi drogami.
Utrudnienia potrwaj do poowy sierpnia.
W Skrzyszowie z kolei
zmodernizowany zostanie
600-metrowy odcinek ul.
Szybowej. Tam kierowcy bd musieli uwaa na lokalne
zwenia spowodowane budow nowych krawnikw.
Jedynie podczas kadzenia
nowej warstwy cieralnej
jezdni moliwe jest czasowe zamknicie drogi. Jeli
wszystko pjdzie zgodnie z
planem, prace na remontowanym odcinku zakocz si
na pocztku sierpnia.
kk

w skrcie

Okres wakacyjny - to czas urlopw, wyjazdw i letniego


wypoczynku, to najgorszy okres dla zwierzt domowych,
ktre wanie wtedy najczciej s porzucane i krzywdzone.
Fot. Pixabay

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

Ruszyy remonty
kolejnych drg
w gminie Godw

Utrudnienia w ruchu, w
okresie lipca i sierpnia,
wystpi na ul. Wodzisawskiej w Krostoszowicach oraz ul. Szybowej
w Skrzyszowie.
Remonty dwch drg powiatowych pochon w sumie
ok. 720 tys. z i bd finansowane wsplnie przez powiat wodzisawski i gmin
Godw.
Ulica Wodzisawska w
Krostoszowicach zostanie
przebudowana na pkilometrowym odcinku a do granicy miejscowoci z Wodzisawiem lskim. W ramach
inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa oraz pooony zostanie nowy asfalt. Ze
wzgldu na krtki termin realizacji inwestycji na remon-

Wiadomoci 3

13 lipca 2016, nr 14 (215)

katarzyna krentusz

Kadego roku w okresie


wakacyjnym nasila si zjawisko porzucania zwierzt, zwykle psw i kotw. Dzieje si tak
z wielu powodw. Najczciej
jest to kwestia nieprzemylanej decyzji o posiadaniu zwierzcia, braku wiedzy, jak naley si nim opiekowa oraz jakie
obowizki s z tym zwizane.
Czsto, niestety, zwierzta kupuje si komu w prezencie, a
osoba obdarowana - pozbywa
si ywego prezentu, gdy ten
zaczyna sprawia kopot... Dla
niektrych ich pupil staje si
prawdziwym utrapieniem, gdy
okazuje si, e nie mog zabra
do celu podry swojego psa
czy kota. Bardzo czsto waciciel, ktry nie moe lub te nie
stara si nawet znale opieki,
wywozi swojego dotychczasowego pupila i porzuca go.
Komenda Gwna Policji
przypomina wic, e porzucenie zwierzcia przez waciciela bd przez inn osob, pod
ktrej opiek zwierz pozostaje, jest prawnie uznane za zncanie si nad zwierzciem.
Pod pojciem zncania si
naley rozumie zadawanie albo wiadome dopuszczanie do
zadawania blu lub cierpie, a

Decydujmy si na posiadanie psa lub kota odpowiedzialnie. Opieka nad zwierzciem jest naszym obowizkiem na dugie lata.
w szczeglnoci: np. zranienie
lub okaleczenie zwierzcia, bicie zwierzt, przecianie zwierzt, transport zwierzt powodujcy ich zbdne cierpienie i
stres, zoliwe straszenie lub
dranienie zwierzt, utrzymywanie zwierzt w niewaciwych warunkach bytowania,
w tym w stanie racego zaniedbania lub niechlujstwa,
bd w pomieszczeniach albo
klatkach uniemoliwiajcych
im zachowanie naturalnej pozycji, porzucanie zwierzcia, a
w szczeglnoci psa lub kota,
przez waciciela bd przez
inn osob, pod ktrej opiek
zwierz pozostaje, stosowanie
okrutnych metod w chowie lub

hodowli zwierzt, organizowanie walk zwierzt, wystawianie


zwierzcia na dziaanie warunkw atmosferycznych, ktre
zagraaj jego zdrowiu lub yciu, utrzymywanie zwierzcia
bez odpowiedniego pokarmu
lub wody.
Jeeli jestemy wiadkiem
tego, e kto porzuca swojego
czworonoga, wyjecha i pozostawi go bez opieki, zwierz
zostao przywizane do drzewa, bka si, wyglda na zagubione, a take inne przypadki, kiedy zwierzciu dzieje si
krzywda - powinnimy zawiadomi policj, stra miejsk
czy inne odpowiednie suby.
Nie pozostawajmy obojtni.

WODZISAW LSKI inwestycje

Uwaga na zmian
organizacji ruchu

Budowa cznika Modzieowa-Olszyny


z dofinansowaniem

Ruch jednokierunkowy na ul. Radoszowskiej


obowizuje na odcinku od ptli autobusowej
do skrzyowania z ul. Krzywoustego.
Od 27 czerwca, na odcinku ul. Radoszowskiej
(od ptli autobusowej do
skrzyowania z ul. Krzywoustego) obowizuje
ruch jednokierunkowy
(od centrum Rydutw
w stron Rybnika).
Wodarze miasta prosz kierowcw o zachowanie
szczeglnej ostronoci w
tym miejscu oraz o uwane

spogldanie na znaki drogowe, ktre informuj o moliwych objazdach remontowanego odcinka oraz o
zakazach wjazdu i nakazach
skrtu.
Zmiana w organizacji ruchu obowizywa bdzie do
koca remontu, tj. do 8 listopada 2016 roku.
kk

50% kosztw budowy nowej drogi dojazdowej pokryte zostanie


z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych.
Koszt budowy cznika pomidzy ulic Modzieow a Olszynami wynosi ponad 3 miliony zotych. Utworzenie nowej
drogi jest kluczowe dla dalszego rozwoju zlokalizowanej w tej
okolicy strefy inwestycyjnej.
Prace nad budow cznika
rozpoczy si wiosn biecego
roku i potrwa maj do jesieni.
Celem tej inwestycji jest budowa nowego odcinka drogowego
o dugoci niespena 900 m oraz
szerokoci 7 m. Nowa droga zdecydowanie usprawni sie komunikacyjn w rejonie strefy, ale te
poprawi bezpieczestwo uczestnikw ruchu drogowego i mieszkacw tego rejonu. W ramach
inwestycji powstanie skrzyowanie z ulic Olszyny oraz przebudowane zostanie skrzyowanie
z ulic Modzieow. Wykonawca inwestycji wybuduje rwnie
chodniki, owietlenie uliczne

Fot. UM Wodzisaw l.

Fot. UM Rydutowy

RYDUTOWY motoryzacja

Budowa cznika pomidzy ulic Modzieow


a Olszynami ma si zakoczy jesieni.
oraz stanowiska postojowe. Wykonawc budowy cznika jest
Przedsibiorstwo Handlowo-Usugowe TRANSKOM Robert Biadyga z Jaryszowa.
- Budowa nowej drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej to
w tym roku jedna z najwaniejszych inwestycji w Wodzisawiu

lskim. Z jej powstaniem moemy wiza due nadzieje zwizane z rozwojem strefy, a co za
tym idzie - z rozwojem gospodarczym naszego miasta mwi prezydent Wodzisawia lskiego, Mieczysaw Kieca.
kk

Polub nas na facebooku!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

Niewybuch
w Skrzyszowie
W Skrzyszowie trwa remont
prawie ptorakilometrowego
odcinka ul. 1 Maja, obejmujcego odcinek od wiaduktu nad
autostrad A-1 do skrzyowania
z ulic Jana Pawa II. Podczas
prowadzonych prac ziemnych,
robotnicy natrafili na niewybuch. W zwizku z zaistnia
sytuacj - w miejscu znaleziska
wystpiy czasowe utrudnienia
w ruchu.
Przebudowa
ul. Radliskiej
W okresie wakacyjnym przeprowadzony ma zosta remont
ok. pkilometrowego odcinka
ul. Radliskiej w centrum Wodzisawia lskiego. Zakres prac
obejmie wymian nawierzchni
oraz chodnikw, a take regulacj i budow nowych wpustw
kanalizacji deszczowej na odcinku od przejcia dla pieszych na
skrzyowaniu z ul. Waow a do
ronda na skrzyowaniu z ul. Matuszczyka. Kierowcy musz si
liczy z utrudnieniami w ruchu
drogowym.
Trwaj prace w WCK
Modernizacja sali widowiskowej
i sceny, monta dodatkowego
ekranu kinowego, remont sali
klubowej czy odwodnienie budynku - w Wodzisawskim Centrum Kultury wkrtce przeprowadzony zostanie szereg prac. Ze
wzgldu na remont, od pocztku
lipca kasa WCK jest ju nieczynna. Do pnej jesieni z dziaa
wyczone zostan rwnie sale
Wodzisawskiego Centrum Kultury.
Machnikowiec:
Poszukiwano zaginionych dziewczynek
Wodzisawska stra poarna i
policja otrzymay informacj
o moliwym utoniciu dwch
nastoletnich dziewczynek w
zbiorniku Machnikowiec w Rydutowach. Ze wzgldu na fakt,
i dziewczta byy widziane, gdy
wskakiway do wody, zgoszenie
potraktowano powanie i zadecydowano o przeprowadzeniu
akcji. W dziaania zaangaowano nawet Specjalistyczn Grup
Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bytomia. Jednoczenie
policja ustalaa dane personalne
oraz adresy zamieszkania zaginionych dziewczynek. Po czasie
udao si potwierdzi, e zaginione dziewczynki znajduj si ju
w swoich domach, pod opiek
osb dorosych.
Tumy na Plenerowym
Kinie Letnim
1 lipca, po raz pierwszy w te
wakacje, w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgrza
mona byo oglda filmy pod
chmurk. W amfiteatrze na
Trzech Wzgrzach wodzisawianie obejrzeli RIO (2011) w
reyserii Carlosa Saldanhy oraz
Marsjanina (2015), ktrego
reyserem jest Ridley Scott. Wydarzenie spotkao si z pozytywnym odbiorem mieszkacw,
ktrzy tumnie przybyli na do
pn projekcj (filmy wywietlane s dopiero po zapadniciu
zmroku, od godz. 21:30). Planowana druga edycja Plenerowego
Kina Letniego ju 14 sierpnia.
Os. XXX-lecia:
Uwaga na wamania
Obecnie trwa remont blokw na
osiedlu XXX-lecia. Z tej przyczyny, Urzd Miasta Wodzisawia
lskiego apeluje do mieszkacw o zachowanie szczeglnej
ostronoci. Rusztowania, ktre
s wykorzystywane w pracach
elewacyjnych, mog uatwi zodziejom dostanie si do mieszka. Dlatego wodzisawianie
proszeni s o zamykanie okien i
drzwi balkonowych, kadorazowe zamykanie drzwi wejciowych na klucz oraz zwracanie
uwagi na nieznajome, podejrzanie zachowujce si osoby.

4 Sport

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski hobby

Gorzycka szybka jazda


W ramach XVI Dni Gminy Gorzyce odby si II ARS o Puchar Wjta Gminy Gorzyce.
Dwie druyny nie ukoczyy wycigu.
justyna koniszewska

nak puapk, w ktr wpada


podczas drugiego przejazdu
zaoga Waliduda/Waliduda
jadca w Subaru Impreza.
Podczas drugiego przejazdu
ekipa, widzc, e trasa jest
ju prawie e sucha, postanowia troszk przyspieszy.
Tu przed podjazdem kolejowym, kierowca Subaru straci
panowanie nad samochodem.
Druynie nic si nie stao, lecz
samochd straci przednie za-

wieszenie oraz zderzak. Tym


samym ekipa zakoczya swj
wystp w gorzyckim rajdzie.
Odcinek drugi, ktry przebiega midzy innymi wzdu
waw
przeciwpowodziowych, by atrakcyjniejszy dla
tumnie zebranych kibicw
midzy innymi przez ostre
zakrty oraz nawierzchni
szutrow. Podczas przejazdu
na tym fragmencie trasy zaoga Brya/Karwot dachowa-

a, czym rwnie zakoczya


swoje rozrywki.
Klasyfikacj
generaln wygraa zaoga Audi 90
Rduch/Strzbaa,
miejsce
drugie zaja ekipa Kapan/
Wojak w Peugeot 206. Na
miejscu trzecim uplasowaa
si zaoga w BMW e36 Szpunar/Polak. Organizatorami II
Amatorskiego Rajdu Samochodowego w Gorzycach by
Automobilklub lzak.

Zobacz ca fotorelacj

Fot. Justyna Koniszewska

3 lipca w Gorzycach odby


si ju po raz drugi Amatorski
Rajd Samochodowy o Puchar
Wjta Gminy Gorzyce. Wycig podzielony by na dwa
odcinki specjalne. Pierwszy,
odby si przy ulicy Stawowej,
z kolei drugi, przy ulicy Wiejskiej. czna dugo obu odcinkw wynosia 5,5 kilometra. Zawodnicy pokonywali

przejazdy trzykrotnie, wic


czny dystans do pokonania
wynis ponad 16 kilometrw
cikiej i szybkiej walki. Na
linii startowej stawio si 31
druyn z caego regionu.
Pierwszy przejazd by
przeprowadzony na mokrej
nawierzchni. Dlatego te
ekipy pokonyway go zachowawczo i z duym dystansem
do wasnych umiejtnoci.
Miejsce to okazao si jed-

R E K L A M A

Rajdy samochodowe ciesz si du popularnoci wrd kibicw. Jednak naley pamita,


e druyny cigaj si na czas, w zwizku z tym osigaj due prdkoci. Mioci szybkiej
jazdy, ktrzy z podziwem patrz na rywalizujce druyny niejednokrotnie zapominaj o
zasadach bezpieczestwa. Rwnie podczas II ARS w Gorzycach musieli interweniowa
organizatorzy w upominaniu nieodpowiedzialnych widzw.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 14/2016

GazetaInformator.pl 13 lipca 2016 nr 14 (215)

wodzisaw lski Wsppraca i przedsibiorczo w Regionie

Kierunek nowoczesny patriotyzm

y ialny:
erammed
Wspionat
Patr
dobre tematy!

Patriotyzm lokalny czym waciwie jest i jakie zadania naley podejmowa, aby go wspiera?
Jakie korzyci moe przynie mieszkacom regionu? ledzimy dziaania Wodzisawskiej Izby Gospodarczej
oraz Klubu Przedsibiorcy w Cieszynie, zmierzajce w kierunku nowoczesnego patriotyzmu gospodarczego.
dominika rudzka

razem z mieszkacami Cieszyna opracowa nastpujce wnioski: Patriotyzm lokal-

Wedug
Krzysztofa Dybca
lokalny patriotyzm
to:
- kupowanie u
swojego ssiada,
- dbanie o ekologi,
o czysto naszego
powietrza,
- prawidowa edukacja modziey,
- wsplne dziaanie
rnych organizacji.

ny to nie tylko wielkie sowa,


ale przede wszystkim czyny.
Nawet te najmniejsze. Patriotyzm to duma z tego, skd

si pochodzi. To stawianie na
produkty oraz usugi lokalne,
zatrudnienie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz pacenie podatkw w miejscu,
gdzie si mieszka. Cieszynianie podkrelili rwnie istot
dumy z historii oraz kultury,
gwary, strojw, tradycji oraz
potrzeby chwalenia si swoim
dziedzictwem. Patriotyzm gospodarczy to docenianie unikalnych, lokalnych produktw i instytucji. To otwarto
na potrzeby, pomysy i inicjatywy mieszkacw. Uczestnicy sesji kreatywnej doszli do
wniosku, i lokalny patriotyzm to przede wszystkim aktywne tworzenie ich wsplnej
rzeczywistoci, korzystanie z
prawa wyboru i bycie lojalnym wobec swojej ziemi w
dobrych, ale i te gorszych
chwilach.
Podczas spotkania, wyidealizowan wizj patriotyzmu
lokalnego skonfrontowano
ze stanem obecnym. Wszyscy
uczestnicy sesji kreatywnej
zgodnie stwierdzili, e naley
wykona wielk prac dla lokalnego spoeczestwa.

Na terenie naszego regionu funkcjonuje szereg prnie


dziaajcych instytucji zrzeszajcych przedsibiorcw. Jedn
z nich jest Izba Gospodarcza w
Wodzisawiu lskim, ktra

od 2012 r. patriotyzm gospodarczy ma wpisany jako swj


gwny cel. Jakie dziaania podejmuje Izba w kierunku wpierania lokalnego patriotyzmu
gospodarczego?

Komentarz
Krzysztof Dybiec
Prezes Izby Gospodarczej
w Wodzisawiu lskim
Gwne dziaania Izby
Gospodarczej to comiesiczne niadania biznesowe, dziki ktrym nasi
przedsibiorcy maj szans si pozna, nawiza
wspprac i w konsekwencji korzysta ze swoich
wzajemnych usug. Dziki tym dziaaniom, kwoty
transakcji osigaj ju miliony zotych te pienidze
zostaj w naszym regionie.
W Wodzisawskiej Izbie
Gospodarczej s firmy, ktre kiedy kupoway w kraju
i za granic dzi, dziki
zaszczepieniu idei patriotyzmu lokalnego przedsi-

biorcy kupuj w pierwszej


kolejnoci u swoich.
Patriotyzm lokalny to
wsplne dziaania miasta,
starostwa i Izby dotyczce
opieki inwestorskiej, ktra
pomaga rozwija biznesy.
Wiele naszych firm buduje nowe zakady a jeszcze
wicej - czeka na dalszy
rozwj.
Lokalny
patriotyzm
to take zaangaowanie
przedsibiorcw w edukacj. Ronie liczba uczniw,
ktrzy ksztac si we
wskazanych przez nas kierunkach. Daje im to gwarancj stabilnego zatrudnienia, wspomagajc przy
tym rozwj naszego regionu.
Fot. Archiwum Klubu Przedsibiorcy w Cieszynie

My, jako konsumenci decydujemy, gdzie, co i za jak cen chcemy kupi. Wybierajc produkty i usugi
lokalnych przedsibiorcw
wspieramy rodzime biznesy, przyczyniamy si do ich
rozwoju i wzrostu zatrudnienia. Dokonujc wyboru, decydujemy o teraniejszoci
i przyszoci miejsca, w ktrym yjemy. Postanowilimy
przyjrze si dziaaniom istytucji wspierajcych biznes,
ktre podejmuj trud budowania wiadomoci, jak istotny dla funkcjonowania lokalnej przedsibiorczoci jest
nowoczesny patriotyzm gospodarczy.
Idea na przeprowadzenie
kampanii zwizanej z patriotyzmem gospodarczym zrodzia si u Anny Kaskiej-Grniak, ktra od 10 lat
prowadzi Klub Przedsibiorcy, dziaajcy przy Zamku
Cieszyn. Klub od ponad dekady zrzesza lokalne, rodzinne
firmy oraz propaguje inicjatywy spoeczne, zmierzajce do

rozwoju gospodarki miasta.


Jest miejscem spotka i podnoszenia kwalifikacji przedsibiorcw. Dziaania Zamku Cieszyn polegaj przede
wszystkim na edukacji i aktywizacji mieszkacw Regionu. To wanie w Cieszynie
Klub Przedsibiorcy podj
si wyzwania wypracowania
i przeprowadzenia kampanii
promujcej patriotyzm gospodarczy.
W ramach tej idei zorganizowano spotkanie robocze
oraz burzliw sesj kreatywn, ktra miaa na celu wygenerowanie jak najwikszej
liczby pomysw dotyczcych
rozwoju i wzmocnienia patriotyzmu lokalnego.
Podczas sesji, przedstawiciele rodowiska biznesu,
kultury, mediw oraz wadz
samorzdowych mieli za zadanie stworzy wizj wiata
idealnego w kontekcie patriotyzmu lokalnego. Moderatorem spotkania by Marek
Amrogowicz, trener zarzdzania, specjalizujcy si w
technikach kreatywnego i
lateralnego mylenia, ktry

Jednym z wnioskw wycignitych po burzliwej sesji kreatywnej w Cieszynie byo stwierdzenie


o potrzebie otwartoci na potrzeby, pomysy i inicjatywy mieszkacw. Zorganizowana burza
mzgw przyniosa definicj wiata idealnego w kontekcie patriotyzmu lokalnego.

dwutygodnik regionalny

2 PLUSY BIZNESU

13 lipca 2016, nr 14 (215)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Kasy i drukarki fiskalne


Zmiany: Nowe moliwoci
kasy przenone, mobilne
na Portalu Podatkowym od 1 lipca
Podatnicy, ktrzy chc zgosi penomocnictwo oglne, od 1
kasy systemowe, sieci kasowe
lipca 2016 r. mog to zrobi przy wykorzystaniu nowej funkcjonalnoci Portalu Podatkowego (PP).
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Wszystkie atuty w rku!

20 03

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

Konto podatnika w PP stanowi bezporedni kana komunikacji z organami podatkowymi i umoliwia dostp
do wasnych danych podatkowych, m.in. zoonych deklaracji i prowadzonych spraw. Rejestracja na portalu umoliwia
nie tylko przesyanie deklaracji
bezporednio z wasnego konta, ale take pozwala na elektroniczn komunikacj z administracj podatkow dziki
skadaniu i odbieraniu pism
do administracji podatkowej.
To wszystko bez wychodzenia
z domu - wystarczy zarejestrowa si na portalu.
Ponadto na Portalu Usug
Elektronicznych
Minister-

stwa Finansw udostpniono


now funkcjonalno dla organw podatkowych - Centralny Rejestr Penomocnictw
Oglnych. Narzdzie suy do
werykowania przez organy
podatkowe penomocnikw
ustanowionych przez podmioty.
Szczegowe informacje i
instrukcje dotyczce zmian bd zawarte w podrcznikach,
opisujcych dziaanie Centralnego Rejestru Penomocnictw
Oglnych.
RDO:
MINISTERSTWO
MINANSW

Rozwj: Szkolenia dla przedsibiorcw w ZUS


Bezpatne szkolenia, organizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych,
przeznaczone s dla przedsibiorcw oraz osb planujcych zaoy wasn
dziaalno gospodarcz.
W caym kraju Zakad
Ubezpiecze Spoecznych regularnie organizuje i prowadzi bezpatne szkolenia dla
przedsibiorcw. Uczestnicy
szkole poznaj nowe przepisy z zakresu ubezpiecze spoecznych i ich stosowania w
praktyce oraz zasady rozliczania si z Zakadem. Eksperci
ZUS wyjaniaj ponadto, jakie s warunki opacania preferencyjnych skadek przez
nowych przedsibiorcw oraz
jak komunikowa si z ZUS
przez internet.
W najbliszym czasie odbd si szkolenia dotyczce:
pomocy dla przedsibiorcw ulg w spacie nalenoci z tytuu skadek,
warunkw nabywania uprawnie do wiadcze
dugoterminowych (w tym
emerytur, wiadcze przedemerytalnych, rent z tytuu
niezdolnoci do pracy i rent
rodzinnych),
nabywania prawa do
zasiku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego oraz
wypadkowego (jego wysokoci oraz podstawy wymiaru),
zasad wydawania dokumen-

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Fot. depositphotos

ib.pl

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

Jak informuje Ministerstwo Finansw, udostpniono rwnie Centralny Rejestr


Penomocnictw
Oglnych,
czyli narzdzie do werykacji
penomocnictw przez administracj podatkow.
1 lipca 2016 r. weszy w ycie przepisy dotyczce penomocnictwa oglnego (art. 138d
Ordynacji podatkowej). Takie
penomocnictwo moe zosta
zoone wycznie w wersji
elektronicznej. Podatnicy, ktrzy bd chcieli ustanowi penomocnika oglnego, zrobi to
za pomoc nowej funkcjonalnoci na Portalu Podatkowym
w czci zalogowanej (zakadka Penomocnictwa).

tw potwierdzajcych okresy skadkowe i nieskadkowe,


wysoko osiganego przychodu (na potrzeby ustalania
podstawy wymiaru wiadcze oraz ich rozliczania),
zasad podwyszania
zasiku macierzyskiego do
kwoty wiadczenia rodzicielskiego,
czynnikw powodujcych wypadki przy pracy i
choroby zawodowe, sposobw zapobiegania tym zjawiskom, a take skutkw ekonomicznych niewaciwych
warunkw pracy (wypaty
wiadcze z tytuu wypad-

kw przy pracy i chorb zawodowych).


Pena oferta szkole i
szczegowe informacje dostpne s na stronie www.
zus.pl w zakadce ZUS na
skrty/Kalendarium. Przedsibiorca moe take zaprosi ZUS do swojej rmy, aby
zaoy prol na Platformie
Usug Elektronicznych ZUS
(PUE ZUS). Po telefonicznym
uzgodnieniu terminu zesp
PUE ROOM przyjedzie we
wskazane miejsce i zaoy
konto.
RDO: ZUS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

13 lipca 2016, nr 14 (215)

DLA

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
Oprogramow
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
k
u
r
d
w cenie
owego:
opis programu magazyn
kumenty WZ, MM, RW
do
y,
on
fakturowanie, parag
iczne
i brutto, krajowe, zagran
dostawy w cenach netto
cja
yza
inwentar
prowadzenie magazynu,
mi, wezwania do zapaty
nta
he
tra
kon
z
i
rozrachunk
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
, magazynw
w
up
analizy sprzeday, zak
w, inwentaryzatorami
kod
i
kam
wsppraca z czytni
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
iskowa
praca w sieci, wielostanow

2899,00

2299,00
Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

:
E
J
C
O
M
O
R
P
Y
M
Y
Z
C
KUPUJC

N
L
A
K
IS
F

K
R
A
K
U
DR
PAKIET REKLAMY
O WARTOCI

1299,00 GRATIS!

lnej:
parametry drukarki fiska
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (22 linie/s
z papierem)
g
0
(36
ku
najlejsza na ryn
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

*)

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
T
S

Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

je:
Promocja obejmu
kowej
- wykonanie wizytw
strony internetowej
- domena
- hosting
domenie
- e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 lipca 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

reklama

Z regionu

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota RAV4 hybryda czy napd konwencjonalny?

Albo SUV, albo hybryda


to zdanie, ktrym fani podwyszonych aut rekreacyjnych rzucali czsto w dyskusjach i ktre
nierzadko syszeli sprzedawcy
Toyoty na pocztku roku. Mieli
jednak cay arsena argumentw za nowym rozwizaniem,
aby udowodni, e zarwno
wyszy przewit, jak i bezstopniow skrzyni biegw oraz
napd 4x4 dostarczany przez
dwa silniki mona skomponowa w atrakcyjn i dynamiczn
cao. Okazao si te, e argumenty za hybryd, a zwaszcza wraenia z jazdy, s na tyle
mocne, aby przekona prawie
1/3 nowych klientw do hybrydowego SUV-a. Oczywicie ryzyko koncernu Toyoty nie byo
faktycznie wielkie, pozytywne
opinie klientw hybrydowych
SUV-w Lexusa NX i RX daway gwarancj dobrego przyjcia
rewolucyjnej RAV4.
Hybrydowy RAV4 co si
za tym kryje?
Co dostaje kierowca, ktry
nie zechce konwencjonalnego napdu, a zdecyduje si na
hybryd? Przede wszystkim
poczuje po pierwszych kilometrach, e opowieci o niemrawych samochodach hybrydowych powinny tra midzy

bajki. Spore rodzinne auto dysponuje moc 197 KM. To najsilniejszy RAV4 w historii modelu. Jeli bdziemy mieli okazj
porwna wszystkie trzy wersje napdu: wysokoprn,
benzynow i hybryd, odczujemy natychmiast, e ta ostatnia, wyposaona w przekadni
bezstopniow, dysponuje dynamik, jakiej oczekuje po samochodzie kierowca czerpicy
przyjemno z szybkiej jazdy i
wykorzystujcy auto z penym
obcieniem.
Silnik benzynowy o pojemnoci 2,5 litra oraz 2 silniki elektryczne, ktre pobieraj
energi z zamontowanych pod
tylnymi siedzeniami akumulatorw niklowo-wodorkowych,
to zesp napdowy doskonale
znany z Lexusa NX. Szeregowo-rwnolegy ukad hybrydowy
optymalizuje prdko obrotow i moment dostarczany na
koa dziki bezstopniowej przekadni. Auto rusza wic bezgonie, a start do 100 km/h trwa
tylko 8,3 sekundy skrzynia e-CVT nie przeszkadza wic, ale
wrcz pomaga w osigniciu tego wyniku, redukujc te zuycie paliwa do poziomu 5,1 l/100
km w cyklu mieszanym. Kto lubi prowadzi ze wiadomoci
panowania nad wyborem prze-

Fot. Toyota

Miar sukcesu projektantw modelu jest zazwyczaj wysoka sprzeda w salonach. Inynierowie i stylici Toyoty odpowiedzialni za
projekt RAV4 czwartej generacji mog witowa sukces ponad 28 tys. zamwie w pierwszym kwartale oraz pozyskanie wielu
nowych klientw do napdu hybrydowego w SUV-ie to nie lada wyczyn. Od rozpoczcia sprzeday w Polsce wersj hybrydow
zamwio ju prawie 700 klientw.
oenia, temu manualny wybr
trybw jazdy umoliwi elektroniczny system Shift-by-Wire,
pozwalajcy m.in. na jazd na
samym silniku elektrycznym.
Hybryda dla obieywiatw
W zalenoci od preferowanych drg i przeznaczenia
auta, kierowca moe wybra
wersj napdzan na dwa lub
cztery koa. Hybryda w teren
nie jest wic adn fanaberi,
a raczej racjonalnym wyborem
osoby, ktra dojeda czsto
tam, gdzie koczy si asfalt i
cywilizacja. Zwaszcza e nowa RAV-ka zyskaa hybrydowy elektryczny napd AWD,
nazwany E-Four. Wersja napdzana na obie osie jest wyposaona w umieszczony z tyu silnik elektryczny o mocy 50
kW, ktry bez uycia wau napdowego dostarcza moment
obrotowy na tylne koa. System E-Four poprawia wasnoci jezdne na bardziej wymagajcych traktach i umoliwia
holowanie przyczep o masie do
1650 kg to argument niezwykle wany np. dla fanw eglarstwa czy sportw konnych. To
auto pocignie bez problemw
przyczep z jachtem lub horse-trailer.

Z silnikiem elektrycznym
czy bez?
Jeli konserwatysta zdecyduje si na jedenie now
RAV4 z napdem konwencjonalnym, ma do wyboru silnik
wysokoprny i benzynowy.
Diesel oferowany jest wycznie
z manualn przekadni i napdem 4x2, jednak 152-konna
wersja z 2-litrowym silnikiem
benzynowym Valvematic, z napdem AWD, daje moliwo
wyboru przekadni manualnej
lub bezstopniowej Multidrive S. Wersja hybrydowa jest
wyposaona w automatyczn
przekadni w standardzie, a
ponadto dysponuje moc wiksz o 45 KM. Waciciele hybrydy mog te si spodziewa niszych kosztw serwisu, dziki

temu e samochody hybrydowe


s pozbawione wielu czci naraonych na zuycie, takich jak
sprzgo, alternator czy rozrusznik. Hybrydy nie wymagaj take stosowania komponentw
znanych z silnikw wysokoprnych turbosprarki, ltra
czstek staych (DPF) ani dwumasowego koa zamachowego.
Zarwno konserwatysta,
jak i zwolennik innowacji, z
pewnoci bd zadowoleni z
komfortu oraz osigw wybranej prze siebie wersji, tym bardziej, e jubileuszowa polityka
cenowa Toyoty zachca do zakupu SUV-a. Specjalna oferta
z okazji 25-lecia Toyoty w Polsce na RAV4 Hybrid 4x2 Style
pozwala zaoszczdzi 10 900
z. Samochd wyposaony jest

m.in. w skrzan tapicerk,


system Inteligentny kluczyk,
18 felgi aluminiowe, system
multimedialny Toyota Touch
2 z funkcj Bluetooth, kamer
cofania, przednie reektory Bi-LED oraz elektrycznie unoszone drzwi baganika. A przekona si o wszystkich rnicach
i mianownikach wsplnych pomidzy RAV4 HYBRID i konwencjonalnym napdem mona w salonie Toyota Konsek w
Rybniku.
TOYOTA KONSEK RYBNIK
Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

Odpocznij od gotowania - restauracje na wakacje


Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

Dzia grafiki i reklamy:

32 414 90 30, 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

strony www
pozycjonowanie

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

13 lipca 2016, nr 14 (215)

REGION ROZRYWKA

Odpoczynek od gotowania w czasie urlopu? Czemu nie!


MARTYNA CEBULA

Wakacje to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany


okres w cigu caego roku. Kojarz si przede wszystkim z
odpoczynkiem, pikn pogod
i moliwoci spdzenia czasu
w gronie rodziny i przyjaci.
Bardzo czsto natomiast okazuje si, e obowizki z pracy,
od ktrych mona odpocz,
w trakcie urlopu zamieniane
s na obowizki domowe, ktre przecie nigdy si nie kocz. W rezultacie nie jestemy
w stanie zrelaksowa si tak,
jak bymy tego chcieli. Oczywicie nie chodzi o to, by podczas urlopu zupenie zaniedba
mieszkanie, ale musimy zna-

le ten przysowiowy zoty


rodek. Nasza propozycja jest
taka: Odpocznij od gotowania
restauracje na wakacje!
Obiad w restauracji
dlaczego warto?
Spdzanie czasu przy garach, gdy na dworze temperatura przekracza 30 stopni, z
pewnoci nie naley do przyjemnych obowizkw. Co wic
mona zrobi? Rada jest prosta
pozwl sobie na par dni odpoczynku od gotowania. Dziki
temu czas spdzony w kuchni,
zamienisz na czas spdzony w
gronie najbliszych.
Wyobra sobie to uczucie,
gdy wraz ze swoj rodzin relaksujesz si w klimatycznym

przyrestauracyjnym ogrdku
na wieym powietrzu, a kucharz specjalnie dla was przygotowuje pyszne dania. Czy ta
wizja nie brzmi cudownie?
Wyjcie na obiad do restauracji to wietna propozycja,
w szczeglnoci dla osb, ktre
nie planuj adnego wakacyjnego wyjazdu. Dlaczego mielibymy cae wakacje spdzi
w domu, powtarzajc czynnoci wykonywane na co dzie?
Pamitaj, e to Ty decydujesz,
jak wykorzystasz czas swojego
urlopu. Nawet jeeli spdzasz
go w swoim miecie, moesz
sprawi, e bdzie on niezapomniany. W kocu w regionie
jest tyle miejsc wartych odwiedzenia.

Fot. Pixbay

Pamitaj, e to Ty decydujesz, jakie bd Twoje wakacje.


Zrb wszystko, aby podczas urlopu odpocz, zrelaksowa si i powici jak najwicej czasu dla rodziny i przyjaci.

REGION ROZRYWKA

Tradycyjne, aromatyczne i niezapomniane


smaki w Restauracji Paac Wikszyce
Zabytkowy, neogotycki
paac z 1871 roku pooony w
Wikszycach, zachwyca swoim wygldem. Malowniczy
park, ukwiecony ogrd, rcznie zdobione ciany w kadej z sal, zabytkowe meble,
porcelanowa zastawa to
tylko niektre z elementw
skadajcych si na bajkow
cao restauracji. W 2003
roku obecny waciciel, p.
Roman Biernacki, rozpocz prace nad stworzeniem
miejsca, gdzie w przyjaznej
atmosferze mona delektowa si znakomit staropolsk kuchni, spdzajc czas z
bliskimi i przyjacimi.
Restauracja Paac Wikszyce to idealne miejsce na
witowanie
rodzinnych
uroczystoci. Siedem rnorodnych sal oddanych do
dyspozycji goci, pozwala na
urzdzenie zarwno kameralnego przyjcia, jak i hucznego wesela. Szeroki wybr
potraw, profesjonalna obsuga oraz pomoc w organizacji
przyjcia to domena restauracji.
Restauracja oferuje Pastwu dania kuchni lskiej
oraz staropolskiej, ktra
przewaa w paacowym me-

nu. Poldwiczka z sarny w


sosie truowym, podana z
ziemniaczanymi rosti oraz
bukietem warzyw gotowanych na parze, to popisowe
danie szefa kuchni, ktre
krluje w karcie da od pocztku istnienia restauracji.
Natomiast tradycyjny creme brulle, podany z sorbetem lub parat z orzechw
woskich i pistacjowych z
ciemn czekolad na puree
malinowym, to desery stanowice idealne zwieczenie
kulinarnych dozna. Bogata
karta win, sezonowe desery
szefa kuchni, niecodzienne
drinki i napoje, to kolejne z
powodw zachcajcych do
odwiedzenia tego miejsca.
Restauracja Paac Wikszyce ju od czterech lat
znajduje si w setce najlepszych polskich lokali.
- Nasza restauracja jako
jedyna reprezentujca wojewdztwo opolskie zostaa
ju po raz czwarty z rzdu
wyrniona nagrod Best of
Awards of Excellence czyli
dwoma widelcami - podkrela Artur Biernacki, ktry
wsptworzy to miejsce.
Artyku sponsorowany

Fot. Restauracja Paac Wikszye

Restauracja w paacowych wntrzach zaprasza mionikw tradycyjnej kuchni.

Filet z piersi kaczki marynowany w occie balsamicznym i tymianku podany z puree ziemniaczanym,
modr kapust, marchewk i brokuem to jedna z wielu pozycji, ktra swym smakiem zachwyci
podniebienia najbardziej wymagajcych goci.
47-208 Wikszyce koo Kdzierzyna-Kola, ul. Kozielska 15, rezerwacja telefoniczna: +48 77 482 15 25
e-mail: info@palacwiekszyce.pl, www.palacwiekszyce.pl, czynne od wtorku do niedzieli w godz. 12:00-21:00, sobota 12:00-22:00

66 Wiadomoci
Restauracje na wakacje

Zoty rodek

13 lipca 2016,
14 nr
(215)
13 lipcanr
2016,
14 (215)

<< GazetaInformator.pl

REGION ROZRYWKA

Restauracja FLORRES w Pawowiczkach


Miejsce z dusz i smakiem.
Restauracja Florres w
Pawowiczkach to miejsce,
w ktrym Szanowni Pastwo
jako klienci, oprcz smacznego jedzenia i przernych
napoi, spotkacie serdecznych gospodarzy, mi i profesjonaln obsug .
Otwarta w 2011 roku restauracja wraz z hotelem
(10 pokoi) czy pokolenia
w tworzeniu historii miejsc,
ktre zostay zbudowane dla
satysfakcji klientw i wacicieli. Przedwojenna fabryka
mebli rodziny Wagnerw i
pniejsza wytwrnia wiec
i zniczy zostaa w latach
2008-2011 przebudowana
na restauracj i hotel przez
rodzin Makowiakw.
Restauracja posiada du sal z moliwoci organizowania imprez do 120 osb
oraz mniejsz dla 45 osb.
Dua ilo rolinnoci - std
nazwa FLORRES- tworzy przyjemn atmosfer w
czasie spoywania potraw.
Elegancki i przyjazny wystrj sprawia, e nasi klienci,
oprcz smakowych dozna,
maj rwnie zapewnione
wraenia estetyczne.

Naszym klientom oferujemy potrawy tradycyjnej kuchni lskiej i polskiej jak i te bardziej wyszukane oparte rwnie
na tradycyjnych smakach.
Gospodarz restauracji chtnie opowie o historii restauracji i Pawowiczek. Spragnionym
bliskiego kontaktu z przyrod i
poszukujcym wyciszenia zapewni spacer po pobliskim
parku olchowym (1830 r.), nieopodal ktrego znajduje si hodowla danieli.
Na yczenie Pastwa
zorganizujemy:
- imprezy okolicznociowe (wesela, rocznice wesel,
komunie, urodziny, jubileusze),
- szkolenia, spotkania integracyjne,
- kompleksowy catering w
domach lub w plenerze,
- obsug imprez sportowych.
Posiadamy 10 pokoi w
standardzie
dwugwiazdkowym. Parking pomieci wszystkie samochody naszych klientw. atwy dojazd gwarantuje
pooenie przy drodze krajowej
38, na trasie K-Kole - Gubczyce.

/restauracja.florres

Zapraszamy: pon.- sob. od 14.00 do 22.00, niedziela i wita od 12.00 do 20.00.


Kontakt: Pawowiczki, ul. Nowa 1b, tel. 77 487 040, 693 232 873, www.orres.pl

R E K L A M A

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

www.hotel.bialowieza.pl incoming@hotel.bialowieza.pl tel. 85 744 43 80, 85 681 20 22

GazetaInformator.pl >>

13
lipca
2016,
14 (215)
13 lipca
2016,
nr 14nr
(215)

Restauracje na wakacje

R E K L A M A

Zoty
Wiadomoci
rodek 77

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!


www.fitforyou24.com

REGION YWIENIE

Najlepszy kebab w miecie?


Wosi maj pizz, grecy souvlaki, serbowie czewapcziczi, amerykanie burgery, a my?
Co jedz raciborzanie, kiedy maj ochot na szybki posiek? Kebaby!

a terenie
Dziaamy nna-Kola
Kdzierzy ich Gr
i Tarnowsk

Zapraszamy!
Catering dietetyczny

Kompletne dzienne menu skadajce si z 5 penowartociowych


i zbilansowanych posikw: niadania, II niadania, obiadu,podwieczorku i kolacji.
Nasza oferta skada si z programw o nastpujcej kalorycznoci!

1000 1200 1500 1800 2000


kcal kcal kcal kcal kcal
Zestaw startowy ju od 29 z!
Posiki dostarczane s we wskazane miejsce
i okrelonym przez Ciebie czasie
Dodatkowo w naszej ofercie znajd Pastwo
zdrowe lunche, ktre mona zamawia
z jednodniowym wyprzedzeniem.
Dostawy realizowane s w godz. 6.00-10.00

e-mail: biuro@fitforyou24.com

tel. 887-024-024

Fuat Haddur, waciciel Kebaba Antalya przy ul.


Odrzaskiej 2a w Raciborzu poleca - Nasz punkt jest
czynny od godziny 9:00 rano do 00:00 w dni powszednie, a w weekendy do godziny 2:00 nad ranem. Ruch
mamy stale, wic kebab nie
jest ju jedynie prostym rozwizaniem na gw w trakcie
imprezy, ale jest ju traktowany jako penowartociowy posiek. Gocimy u siebie
cae rodziny, ktre zamawiaj tzw. kebab na talerzu jako
obiad czy kolacj - mwi. Co
ciekawe, raciborzanie chtnie paaszuj kebaby take
na niadanie. - Tusty, ostry
kebab nadaje si wietnie na
pierwszy posiek po zakrapianej nocy, ale w rodku
tygodnia take nie brakuje
chtnych zainteresowanych
takim porannym posikiem.
Nie wiem, o czym to moe
wiadczy - mieje si waciciel Kebaba Antalya.
Zwolennicy zdrowego jedzenia zaliczaj kebaby do
kategorii fast-foodw, jednak niesusznie. - Codziennie

samodzielnie sma okoo


200 plackw na kebaba, tzw.
tortilli, eby nie wykorzystywa kupnych produktw.
Nasze sosy s najwikszym
sekretem smaku naszych
kebabw - delikatny czosn-

kowy i ostry sambal z dodatkiem s przygotowywane przeze mnie z przypraw,


ktre sprowadzamy z Turcji.
Miso mamy polskiego pochodzenia, z okolic Krakowa. Mona wic powiedzie,
e nasze dania s przygoto-

wywane z lokalnych produktw, s zdrowe i wietnie


skomponowane smakowo.
Gdyby tak nie byo, to bym
ich nie jad codziennie - poleca si Fuat Haddur.
Fuat Haddur przyrzdza kebaby od lat. - Nie jestem nowicjuszem. Prowadziem lokal przez 12 lat w
Turcji, pniej kilka lat w
Dubaju. Cae moje ycie karmi innych swoimi kebabami i cieszy mnie, e smakuj
one take w Raciborzu. Od
momentu otwarcia lokalu
6 lat temu a do dzi mamy
klientw, ktrzy stale wracaj i chwal nasze wyroby.
Najchtniej jedz kebaba w
tortilli oraz bior dania na
wynos. Gocie, ktrzy prbowali kebaba w Turcji czy
popularnym pod tym wzgldem Berlinie twierdz, e
nasze kebaby s lepsze. Mamy te ogrdek, ktry pozwala na zjedzenie obiadu z
widokiem na raciborski rynek. To te nasz duy atut chwali si waciciel.
Artyku sponsorowany

Kebab Antalya czynny jest od 9:00 - 00:00 (ndz-czw) i od 9:00 - 2:00 (pt-sb)
Punkt znajduje si pod adresem:ul. Odrzaska 2a, 47-400 Racibrz

Z regionu

rozrywka

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

region sport

Polska Portugalia zjednoczya Polakw


Fot. Anna apka

Ostatni dla polskiej reprezentacji mecz, ktry odby si 30 czerwca na boisku w Marsylii pokaza, e polscy pikarze potrafi gra, a
polscy kibice doceni dobr robot. I cho z rozgrywek ju wypadlimy, Polska huczy dumnie: nic si nie stao. Czy oby na pewno?

Raciborzanie pojawili si w strefie kibica peni nadziei na


awans reprezentacji Polski do pfinau. Niestety, mecz
z Portugali zakoczy si rzutami karnymi, w ktrych
Polacy przegrali 3:5.
anna burek

Internet pierwszych sekund po meczu Polska Portugalia przepeniony jest memami i sowami otuchy dla
polskich pikarzy: Kuba kochamy Ci, Mistrzowie, Jestecie
naszymi bohaterami, Dumni z
bycia Polakami to tylko niektre z nich. Udzia Polakw
w EURO2016 najlepiej jednak
wydaje si podsumowywa komentarz, ktry pojawi si na
tablicy mojego znajomego: Nic
si nie stao Polacy tym razem naprawd nic si nie stao.
Mam wraenie, ze kumpel si
myli, bo moim zdaniem, jednak si stao.
Stao si i to duo. Stao si
wicej ni to, co jednym tchem
wymienia si w kontekcie tych
mistrzostw. Stao si wicej

ni wygrana z Ukrain, szalone zwycistwo w karnych nad


Szwajcari i remis z Niemcami. Stao si wicej ni mecz,
w ktrym wykoczylimy Portugalczykw, walczc do ostatniej sekundy dwugodzinnego
meczu. Stao si co, czego nikt
si przed tymi mistrzostwami
nie spodziewa nieoczekiwanie stalimy si druyn. Jedna wielk druyn. Tak, ktra
walczy i wierzy do koca. Cieszy si ze zwycistw i pozostaje
wierna po porace.
Nasi pikarze jako druyna
z meczu na mecz pokazywali,
e coraz lepiej si rozumiej, a
my kibice stalimy murem
za nimi bez wzgldu na wyznawan przez nas wiar, polityk
czy przynaleno do klasy spoecznej.
Kibicowalimy z dziako-

Dziki strefie kibica raciborzanie mogli oglada mecze


w wikszym gronie, kibicowa wsplnie polskiej druynie.
To wszystko dziki prywatnym sponsorom, ktrzy stworzyli
raciborsk stref. Za stref kibica Urzd Miasta musiaby
zapci ogromne pienidze, gwnie za koszty licencji dla
twlewizji. Ze wzgldw finansowych na stref kibica wiele
poslkich miast nie mogo sobie w tym roku pozwoli, wrd
nich m.in. Pozna - gospodarz EURO 2012.

W trakcie EURO 2012 raciborzanie take mieli swoj stref


kibica, jednak nie mieli okazji oglda w niej tak wielu
meczw z udziaem Polakw. Tym razem kondycja naszej
reprezentacji bya lepsza, a doping kibicw - gortszy.
wych ogrdkw, barw, stref
kibica i VIP-owskich sektorw
na stadionach, nawlekalimy
polskie flagi na lusterka fiatw
126p i mercedesw, i umiechalimy si do siebie serdecznie znad lodwki z piwem w
supermarkecie. Nagle stalimy si wsplnot. Wszyscy
po tej samej stronie barykady,
z dum piewajc polski hymn,
ktry od miesicy nie kojarzy
si z niczym pozytywnym. Jak
to moliwe, e nie jednoczy nas
religia, nie jednocz instytucje
pastwowe, nie jednocz kryzysy, a jednoczy football?
Kiedy rzut Baszczykowskiego zosta obroniony przez
Patricia mj FB oszala, krzyczc: Kuba, kochamy Ci. Kiedy polska druyna schodzia z
boiska Polacy pakali razem z
nasz reprezentacj, ale jed-

noczenie mwili: Jestecie


mistrzami! Kiedy Fabiaski
ze zami w oczach po rzutach
karnych z Portugali kaja si
przed milionami Polakw, mwic, jak mu przykro, e ma do
siebie pretensje, cay kraj krzycza: nic si nie stao.
Rzeczywicie, jeli chodzi o
mecze rozgrywane przez Polakw w EURO2016, nie mona
naszej druynie zarzuci wiele.
Pojawiay si komentarze, e
graj pasywnie, e nie atakuj,
wygrywaj tylko dziki pomykom przeciwnikw. Negatywne odzewy pojawiay si jednak
dopki wygrywalimy i radzilimy sobie wietnie. Kady z nas
wiedzia lepiej, jak powinno si
gra. Darlimy si na Milika,
krytykowalimy Lewandowskiego. Dopiero po przegranej
w meczu Polska Portugalia

docenilimy wielko polskich


chopakw na temat ostatniego meczu nie widziaam
ani jednego negatywnego komentarza. Co wicej, jego bohaterem sta si wanie Kuba
Baszczykowski. Ten, ktrego
rzut zosta obroniony.
Rzuty karne meczu z Portugali ogldalimy z kraju i
zagranicy, w hotelowych pokojach w trakcie urlopu, czy na telefonie w pracy. Sczylimy do
tego tanie browary, wyszukane whisky, a niektrzy melis.
Mielimy wok siebie rodziny,
przyjaci, ale niektrzy z nas
byli sami. W przerwach meczu
modlilimy si o powodzenie
naszej druyny albo kllimy,
na czym ten wiat stoi. Rnie
przeywalimy ten mecz, bo jestemy rni. Ale wszyscy, bez
wyjtku chyba, patrzc na roz-

czarowanie Baszczykowskiego
po swoim rzucie, krzyczelimy
razem: nic si nie stao nie zdajc sobie chyba sprawy z tego,
e owszem, stao si.
Wanie w tej chwili si
dziao stalimy si druyn,
na ten moment zjednoczylimy
si we wsplnych emocjach,
pakalimy wszyscy razem. Nie
szukalimy winnych, a tych potencjalnych podnosilimy na
duchu. I za to polska druyno,
wielkie dzikuj. Pokazalicie
nam, e w pracy zespoowej
jest metoda, a druyna trzyma
si razem bez wzgldu na okolicznoci. Bez wzgldu na nic,
dziki wam, bylimy dumni z
bycia Polakami. Oby na te tak
rzadkie momenty poczucia dumy i honoru, wsplnoty i zjednoczenia nie trzeba byo czeka
do kolejnych mistrzostw.

region - podre

Wrcili z Afryki, kolejny cel Islandia

y ialny:
erammed
Wspionat
Patr
dobre tematy!

Fot. Team-from.pl

Podrnicy z Team-from.pl wrcili ze swojej trzeciej duej wyprawy.


Zwiedzili Wochy, Monako, Francj, Hiszpani, Gibraltar, Portugali, Szwajcari i Maroko.

Zaoga
Team-from.pl
wrcia ze swojej trzeciej duej wyprawy. Tras 10 tysicy kilometrw zrobili w 3 tygodnie. Tegoroczna podr,
podobnie jak 2 poprzednie
(Nordkapp i Bakany), zakadaa niskobudetowe zwiedzanie, noclegi w namiotach
i samodzielne przygotowywanie posikw. Ta cz planu

zostaa zrealizowana niemal


w stu procentach. Nasze zaoenia i wizj wyprawy nieco
zmodyfikowao Maroko. Spodziewalimy si, e to kraj o
innej specyfice ni europejska, jednak rzeczywisto
okazaa si jeszcze bardziej
jaskrawa. Specyfika Maroka,
wysokie temperatury, zupenie inna kultura, ramadan,

Zaogo Team-from.pl w ramach 3 edycji


wikszych wakacyjnych wypraw i kilkudniowych
minitripw, przejechaa ponad 40 tysicy kilometrw
i odwiedzili 34 pastwa.

nachalny stosunek do turystw mog nieco mczy. Ale


ogromna rnorodno przyrody i zmieniajce si krajobrazy na pewno rekompensuj te utrudnienia komentuje
Micha Klima, pomysodawca
i koordynator projektu Team-from.pl.
W Maroku spdzili 5 dni i
wynajtymi peugeotami przejechali kraj od Tangeru a
po obrzea Sahary. Zwiedzili Marakesz, Warzazat, Fez i
Bkitne Miasto, gdzie urokliwe niebieskie uliczki tworz
wyjtkow atmosfer. Po powrocie do Europy przejechali
przez Hiszpani, docierajc
do sonecznej Portugalii, gdzie
kilka nocy spdzili na piaszczystych i skalistych plaach,
zwiedzili Lizbon i mniejsze
miasteczka. W drodze powrotnej odwiedzili Madryt
ze stadionem Santiagu Ber-

nabeu i Saint-Martin miasto turystyczne w Pirenejach.


Ze wzgldu na odbywajce si mecze w ramach Euro
2016 trasa bya planowana
tak, ebymy mieli moliwo
obejrzenia wystpw naszej
druyny. Mimo tego, e organizatorem Euro bya Francja,
nie widzielimy jakiego specjalnego zainteresowania turniejem ze strony Francuzw
ocenia Micha.
W przyszym roku zapowiada si chodna odmiana
dla dotychczasowych wakacyjnych wyjazdw w postaci
Islandii i Grenlandii. Relacje z
wypraw Team-from.pl moecie przez cay rok obserwowa
na ich facebookowym profilu www.facebook.com/teamfrompl/ jak i na stronie www.
team-from.pl.
tf

GazetaInformator.pl >>

13 lipca 2016, nr 14 (215)

reklama

Z regionu

10 Z regionu

zdrowie

13 lipca 2016, nr 14 (215)

wodzisaw lski zdrowie

Nowa pracownia RTG w Wodzisawiu lskim


W czerwcu w Centrum Medycznym NOVUM-MED w Wodzisawiu lskim
przy ul. Gaczyskiego 2 uruchomiona zostaa nowa pracownia RTG.
Dotychczas w Centrum
Medycznym najwicej bada rentgenowskich wykonywano u pacjentw w
poradniach: ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, podstawowej
opieki zdrowotnej i pulmonologicznej. Chorzy korzystali wtedy z tradycyjnej
pracowni analogowej Rtg w
Por. Specjalistycznej ZOZ
Wodzisaw przy ul. 26 Marca co niejednokrotnie byo
sporym utrudnieniem.
Aktualnie badania wykonywane s na miejscu, a
lekarz na bieco w swoim
komputerze korzysta z moliwoci podgldu wykonanych bada.
Pracownia wyposaona zostaa w Aparat RTG
kostno-pucny
Eclypse woskiej firmy ARCOM
oraz ucyfrowiony zestaw
CR amerykaskiej firmy Carestream.
W skad zestawu ucyfrowienia aparatury RTG
wchodz:
stacja technika do obrbki bada, skaner CR,
kasety z pyt obrazow
oraz system radiologiczny
PACS/RIS.

Zalety diagnostyczne
i kliniczne:
Obraz stworzony klasycznie, czyli na bonie, nie moe by zmieniony. Obraz
stworzony cyfrowo mona
powikszy, zmieni jego
kontrast i zaczernienie. Na
monitorze mona zrobi
niezbdne pomiary, wybra

obszar zainteresowania i
przeprowadzi jego szczegow ocen. To umoliwia wysz wykrywalno
zmian.
Cyfrowy obraz jest dostpny dla lekarza kierujcego lub
klinicysty natychmiast po wykonaniu badania.

Cyfrowy obraz radiograficzny umoliwia diagnostyk rnych struktur (koci, tkanki mikkie) z jednej
ekspozycji oszczdzajc pacjentowi dodatkowych dawek promieniowania.
Obraz przetrzymywany
w systemie PACS jest dostpny w systemie komputerowym do porwnania
z badaniem biecym.Dua tolerancja cyfrowej radiografii w doborze parametrw ekspozycji prawie
cakowicie eliminuje konieczno powtrnego nawietlania pacjenta, a take
pozwala niejednokrotnie na
zmniejszenie dawki promieniowania.

44-300 Wodzisaw lski,


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51,
32 440 77 52
Artyku sponsorowany

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277

reklama poligrafia
wizytwki ulotki

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

13 lipca 2016, nr 14 (215)

wiadomoci

Z regionu 11

radlin zdrowie

region ekologia

Wicej atrakcji wok tni

S dofinansowania
od WFOiGW
w Katowicach
Fot. Ireneusz Burek

Niebawem rusz prace zwizane z rozbudow terenu


rekreacyjnego wok tni w Radlinie. Zakocz si na pocztku grudnia.
krystyna jele

Teren wok radliskiej


tni wzbogaci si o obiekt gastronomiczny z zapleczem sanitarnym. Ponadto na trasie
od tni do istniejcego stawu
pojawi si cieka do relaksacji stp oraz zbiornik wodny
do leczenia zimn wod metod ksidza dr. Kneippa. Bd
rwnie nowe elementy maej architektury, wicej awek
i plac zabaw dla dzieci wraz z
siowni na wolnym powietrzu.
Teren budowy bdzie odgrodzony od tni, eby mona
byo z niej korzysta przez cay
okres trwania budowy. - Inhalacje nie powinny by wic naraone na jakie wiksze utrudnienia, jednak za ewentualny
dyskomfort kuracjuszy ju dzi
z gry przepraszamy. Liczymy
na zrozumienie mieszkacw i
przyjezdnych po tej inwestycji tnia bdzie zdecydowanie
atrakcyjniejszym punktem turystycznym na mapie Radlina
- podkrela urzd.

Wojewdzki
Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
rozpoczyna pilotaowy program Dofinansowanie zada
realizowanych przez mieszkacw wojewdztwa lskiego na rzecz ograniczenia
niskiej emisji, w ramach ktrego przyznawane bd dotacje na wymian rde ciepa,
instalacj kolektorw sonecznych, termomodernizacj czy
instalacj centralnego ogrzewania.
Wnioski o dofinansowanie

przyjmowane s od 11 do 22
lipca 2016 roku. Mona je skada w siedzibie WFOiGW w
Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7:30
do 15:30 lub przesa poczt.
Szczegowe informacje
o zadaniach objtych programem i maksymalnych kwotach dofinansowania, a take
regulamin programu oraz niezbdny do wypenienia wniosek znale mona na stronie
www.wfosigw.katowice.pl.
kk

WODZISAW LSKI komunikacja

Nowe wiata
na Radliskiej

Mieszkacy Radlina i przyjezdni chtnie korzystaj z radliskiej tni.

Przed 1 wrzenia powinna zosta zainstalowana


sygnalizacja wietlna, ktra ma poprawi bezpieczestwo uczniw pobliskiej Szkoy Podstawowej nr 10.

WODZISAW LSKI inwestycje

Renowacja owietlenia na rynku


Fot. UM Wodzisaw l.

Urzd Miasta Wodzisawia lskiego poszukuje wykonawcy,


ktry dokona renowacji supw i opraw owietlenia ulicznego na pycie rynku.

Ofert renowacji 20 supw eliwnych, stylizowanych


retro mona skada w Biurze Obsugi Klienta Urzdu
Miasta, przy ul. Bogumiskiej 4b, w terminie do 20 lipca,
do godz. 10:00 oraz na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub faxem pod numer 32 7218703.
W zakres prac nad owietleniem na rynku wchodzi bdzie demonta, monta i transport supw z i
do Wodzisawia lskiego
w 3 etapach, oczyszczenie
strumieniowo-cierne
starej farby z odleww: ramion, opraw i supw, malowanie 3-krotne: 2 x podkadem (w tym 1 x podkad
cynkowy) i 1 x dwuskadnikow farb nawierzchniow
na bazie poliuretanu, o dugiej wytrzymaoci, w kolorze antarcytowym metalicznym, wymiana wszystkich
rub, podkadek i nakrtek

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznaje dotacje w ramach nowego programu ograniczenia niskiej emisji.

na nowe ze stali nierdzewnej, wymiana uszkodzonych


eliwnych czci na nowe, a
w przypadku braku czci uzupenienie ich nowymi, wymiana instalacji elektrycznej
(stateczniki, zaponniki, itp.),
mycie szybek w oprawach, w
razie koniecznoci - wymiana szybek na nowe lub uzupenienie, stabilizacja szybek
w oprawach, malowanie reflektorw w oprawach, w razie koniecznoci - wymiana
reflektorw na nowe, monta
opraw i skrcenie supw.
kk

Ulica Radliska jest jedn z bardziej ruchliwych


drg w centrum Wodzisawia l. - Prowadzi bezporednio do najwikszych
osiedli w miecie, a take
wyprowadza ruch w kierunku Radlina i Rydutw.
Znajduje si przy niej kilka wanych obiektw uytecznoci publicznej, m.in.
szkoa oraz koci parafii
pw. w. Herberta, co powoduje, e w jej rejonie generowany jest spory ruch pieszych - wyjania Wojciech
Raczkowski.
Na odcinku ok. 470 metrw midzy Rondem Nowomiejskim a skrzyowaniem z
ul. Leszka funkcjonuj cztery przejcia dla pieszych, ale
mieszkacy zgaszali swoje obawy dotyczce bezpieczestwa pieszych, zwaszcza dzieci uczszczajcych

do szkoy. - Wadze powiatu


postanowiy wyj naprzeciw tym potrzebom i zainstalowa na pasach znajdujcych si na wysokoci SP
nr 10 sygnalizacj wietln
- podkrela rzecznik Wojciech Raczkowski.
Sygnalizacj
wietln
wykona firma Sygnay Sp.
z o.o. z Rybnika, ktra zoya najkorzystniejsz ofert wynoszc ok. 67,5 tys.
z. wiata maj by gotowe
do poowy wrzenia, ale na
prob czonka zarzdu powiatu Leszka Bizonia prezes
firmy ukasz Niesaczyk
zadeklarowa, e o ile nie
wystpi adne problemy
po stronie zakadu energetycznego, to sygnalizacja zostanie uruchomiona jeszcze
przed 1 wrzenia.
kk

R E K L A M A

Przewz osb
Polska-Niemcy-Polska
Polska-Niemcy
Wyjazdy z Polski
w niedziel, wtorki i pitki.
Powroty z Niemiec
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE:
drobne:

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z
FINANSE

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Oferuj opiek nad Pastwa pociech. Nie jestem w peni dyspozycyjn osob, prac w charakterze niani traktuj jako
dodatkow. Jeeli kto jednorazowo lub z dnia na dzie byby w
potrzebie, zawsze mona zadzwoni lub napisa. Jestem odpowiedzialn osob. Brak naogw. Tel.
601 483 858.

Firma poszukuje
pracownika na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych
Wymagania:
umiejtno budowania relacji
z klientami,
mile widziane dowiadczenie w
obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

NIERUCHOMOCI

RNE
Nieodpatny odbir starych mebli
(bez obi materiaowych!), paneli ciennych i podogowych , pyt
wirowych, drewnianego ogro-

dzenia , desek , ram okiennych itp.


Odbieram na terenie Rydutw
(z okolic wasny dowoz). Tel. 506
304 768.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

Fachowo i tanio wykafelkuj ciany,podogi, poo panele, wytapetuj, pomaluj, wykonuj szafy na
wymiar, kuchnie itd. Tel. 600 319
825 lub 664 956 380.

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA

Skad znajduje si
z tyu budynku.

DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY


TANIO WYNAJM
Du hal z ogrzewaniemi bram oraz parkingiem,
biurami, azienk i magazynkiem
Racibrz, Tel. 502 089 581

Agencja porednictwa pracy Euro Labora o nr certykatu 7061


poszukuje pracownikw na stanowisko: OPERATOR WZKA
WIDOWEGO WYSOKIEGO SKADOWANIA. Zatrudnienie na niemieckich warunkach. Spotkanie z pracodawc oraz jazdy
prbne odbd si w Pszczynie pod koniec lipca br.
Nr kontaktowy: (32) 270 31 84
Wynajm przestronne mieszkanie
o pow. 97m2, w Czyowicach. Pooone na I pitrze budynku wolnostojcego. Trzy pokoje, przestronny salon poczony z kuchni
(posiadajcej piec i lodwk), azienki z prysznicem oraz garderoby. Mieszkanie wieo po malo-

waniu, do zamieszkania od zaraz.


Posiada instalacje TV SAT oraz internet. Czynsz wynosi 1400 z, w
cenie wliczone ogrzewanie. Media
wg zuycia. W ssiedztwie Lewiatan, Punkt Apteczny, Mixpol. Preferowany najem dugoterminowy.
Tel. 661 223 220.

MOTORYZACJA
Najtaniej w regionie! Naprawiam od A-Z samochody osobowe wszystkich marek, naprawa
ukadu hamulcowego, zawieszenia, rozrzdy, naprawa silnikw,
itd. Wykonuj take poprawki
lakiernicze oraz konserwacje.
Tel. 792 518 492.
Pranie tapicerki samochodowej,
czyszczenie wntrza. Pranie odbywa si za pomoc odkurzacza
piorcego- Karcher SE 4001.
Kompleksowe czyszczenie trwa
okoo 1-2 dni. Moliwo wyprania podsutki (zaley od materiau, samochodu). Cena zaley
od: koloru wntrza, zabrudzenia,
wielkoci samochodu oraz wielu
innych czynnikw. Czyszczenie

wntrza ok. 120 z/samochd.


Tel. 796 899 338.
SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

792 013 569


509 055 051

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

azo.gawlik@wp.pl

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

www.green-clean.pl

PRACA
Firma P-H-U Zoty Kos poszukuje osoby na stanowisko
pracownik biurowy. Zakres
obowizkw:
sporzdzanie
biecej dokumentacji, obsuga urzdze biurowych, istnieje moliwo przyuczenia. Tel.
608 423 481.

Praca w sklepie abka w Wodzisawiu l. jako kasjer/sprzedawca


na 1/2 etatu. Wymagania: osoba
zarejestrowana w urzdzie pracy, ksieczka sanepidowska,
dowiadczenie (mile widziane w
sklepie abka), dyspozycyjno.
Prosz o CV. Tel. 503 116 274

USUGI TAPICERSKIE
WYNAJEM PRZYCZEP

668-663-721

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

13 lipca 2016, nr 14 (215)

chaupki rozrywka

rydutowy kultura

Dla wodniakw szczcie ley w wodzie... a moe w kajakach?


Kolejny Meander Orient Express za nami.

Na 26 aweczkach w Rydutowach znajdziemy 26 tabliczek


z sylwetkami osb uhonorowanych wyrnieniem Zote
Grabie oraz Honorowych Obywateli Miasta Rydutowy.
Oryginalne aweczki znajduj si w miejscach najczciej
odwiedzanych przez rydutowskich spacerowiczw. Tabliczki
przedstawiaj nazwiska postaci
zasuonych dla rozwoju miasta,
a nierzadko take caego regionu
oraz Polski.
Nazwiska 26 osb podzieli
mona na dwie grupy. Pierwsza (liczca 16 nazwisk) to osoby uhonorowane wyrnieniem
Zote Grabie: Antoni Waro,
Leon Tatura, .p. Maksymilian
Iskaa, Maria Antonina Wieczorek, Gerard Chluba, Alojzy Barnabas, .p. Henryk Kopka, Adolf
Widera, Alojzy Musio, Henryk
Machnik, Alojzy Stebel, Robert
Grzybek, .p. Krystian Burda,
Ryszard Strzelec, ks. Konrad
Opitek, Janusz Matuszek.
Grup drug (10 nazwisk)
stanowi Honorowi Obywatele Miasta Rydutowy: Zygmunt
Brachmaski, ks. Bogdan Rek,
ks. Bernard Sodzawiczny, .p.
Henryk Mikoaj Grecki, .p.
Antoni Motyczka, .p. Leopold

Fot. UM Rydutowy

Usid i przeczytaj
Fot. Anna apka

Popynli z Odr

aweczki z nazwiskami to nie tylko lokalna atrakcja,


ale rwnie - szczeglne miejsce pamici o postaciach wanych dla miasta Rydutowy.
Walla, Jan Wojaczek, Radislav
Mojiszek, Marian Jdrzejczyk,
Urszula Berger-Stycze, .p.
Henryk Szymiczek.
- Wszyscy mionicy spacerw po Rydutowach maj
now atrakcj. Kada z tabliczek przedstawia inn posta,
wic kada jest unikalna i kad trzeba zobaczy (z pewnoci
kady znajdzie swoj ulubion
tabliczk i aweczk). Szansa na znalezienie wszystkich 26

tabliczek jest dosy dua, ale


najpierw trzeba ich poszuka.
Rozmylnie nie podajemy dokadnych miejsc, w ktrych znajduj si poszczeglne tabliczki.
Liczymy na to, e odnajdywanie
poszczeglnych aweczek, na
ktrych zostay zamontowane,
przysporzy Pastwu wiele radoci - informuje rydutowski magistrat.
kk

gorzyce kultura

Zobacz ca fotorelacj

Pocz domy kultury


Rada Gminy Gorzyce zdecydowaa o poczeniu WDK w Czyowicach, WDK w Gorzycach i WDK w Olzie w jedn instytucj.

Graniczne Meandry Odry s bogatym dziedzictwem, ktre Polska dzieli z Czechami.


Z uwagi na nadrzeczne siedliska przyrodnicze oraz wyjtkowo yjcych tam zwierzt
i rolin, na pocztku wrzenia 2005 roku obszar meandrw Odry zosta zgoszony
do ochrony w ramach europejskiej sieci Natura 2000 - obszarw o najwyszych
wartociach przyrodniczych w Europie.
justyna koniszewska

Od 1 do 3 lipca na terenie Granicznych Meandrw


Odry chronionych midzy
innymi przez organizacj
World Wide Fund for Nature odbywa si Meander
Orient Express, czyli nietypowa impreza wodniacka.
Pierwszego dnia wydarzenia mia miejsce spyw przy-

godowy, peny przeszkd i


zakrtw. Nastpnego dnia
odby si spyw rekreacyjny. Meandrowi towarzyszyy koncerty w ramach Festiwalu Piosenki Rnorodnej,
a take Wieczr Szlakw Pogranicza.
W wydarzeniu wzio
rwnie udzia 60 dzieci,
ktre nie miay moliwoci
wyjecha na wypoczynek.

To dla nich przede wszystkim Klub Kajakowy MEANDER wraz z partnerami,


zorganizowali w tym roku
trzydniow nieczsto spotykan imprez wodniack.
Jednake wydarzenie dedykowane byo wszystkim,
ktrzy lubi aktywny wypoczynek na onie natury, w
kajaku czy przy dobrej muzyce.

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

Wiejski Dom Kultury w


Gorzycach, Wiejski Dom Kultury w Czyowicach oraz Wiejski Dom Kultury w Olzie razem
bd funkcjonowa pod nazw
Gminne Centrum Kultury w
Gorzycach.
Poczenie instytucji ma
nastpi w celu bardziej efektywnego wykonywania zada
Gminy Gorzyce w zaspokajaniu potrzeb wsplnoty lokalnej w zakresie kultury, a take
usprawnienia rozwiza organizacyjnych i zarzdczych.
Informacj o zamiarze i
przyczynach poczenia instytucji, podano do wiadomoci
przez wywieszenie na tablicy
ogosze oraz zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
kk

6 Ekologia

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

#czystepowietrze Ekodebata w Katowicach


Fot. Stanisaw Jakiea

Jak skutecznie walczy z zanieczyszczeniem powietrza?


Odpowied na te pytanie prbowali znale uczestnicy debaty #czystepowietrze w Katowicach.
KATARZYNA CZY

30 czerwca w Dolinie
Trzech Staww odbya si
dyskusja na temat poprawy jakoci powietrza w Katowicach i innych miastach
aglomeracji grnolskiej.
Inicjatorami spotkania byy trzy organizacje pozarzdowe: Katowicki Alarm
Smogowy, Fundacja Napraw Sobie Miasto i Stowarzyszenie Aktywnoci Obywatelskiej BONA FIDES.
Do dyskusji zaproszono
take Blank Romanowsk Kierownik Referatu
Wydziau Ochrony rodowiska Urzdu Marszakowskiego, Wiolett Joczyk
p.o. Kierownika Zespou
Doradcw Energetycznych
WFOiGW w Katowicach,
Daniela Wolnego Kierownika Referatu Zarzdzania
Energi Urzdu Miasta Katowice oraz Andrzeja Gu z Krakowskiego Alarmu
Smogowego.
Gwne pytanie, ktre postawili przed sob
organizatorzy, brzmiao:

Dla uczniw ZPSWR w Wodzisawiu lskim Zielona Pracownia


to nie tylko pomieszczenie do poznawania zagadnie ekologicznych,
ale take miesjce gdzie mog si zrelaksowa czy wykaza umiejtnociami plastycznymi.
Jak poprawi jako powietrza w miecie w pespektywie najbliszych dziesiciu
lat? Daniel Wolny z Urzdu
Miasta Katowice podkrela,
e przede wszystkim naley zadba o kompleksow
wspprac ssiadujcych
ze sob miast, poniewa nie
tylko stolica wojewdztwa
boryka si z duym zanieczyszczeniem powietrza. Je-

go zdaniem, do najbardziej
zapalnych punktw w sercu aglomeracji nale rwnie Ruda lska, Chorzw,
witochowice i Bytom. Jeli nie chcemy, aby jedno
miasto truo powietrze w innym, musimy podejmowa
wsplne dziaania tumaczy Wolny. Gminy odgrywaj istotn rol w walce o czyste powietrze ze wzgldu na

realizowane w tym zakresie


inwestycje, ale take dziki
prowadzonym kampaniom
edukacyjnym i imprezom o
tematyce ekologicznej.
Kolejn wan kwesti,
ktr zajmowali si uczestnicy debaty, byy moliwoci
uzyskania wsparcia finansowego zarwno przez indywidualnych mieszkacw, jak
i przez poszczeglne gminy.

Zdaniem Blanki Romanowskej z Urzdu Marszakowskiego najwaniejszymi


instytucjami, ktre udzielaj dotacji lub poyczek zainteresowanym podmiotom
s Wojewdzki i Narodowy
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Wioletta Joczyk z WFOiGW w Katowicach podkrelaa rol nowego programu majcego na celu
ograniczenie niskiej emisji
- Jest to program pilotaowy. Po raz pierwszy osoby
zyczne mog si ubiega
o donansowanie wymiany
rde ciepa czy termomodernizacji budynkw bezporednio w Funduszu. Nasze
wsparcie siga 25 % poniesionych kosztw w przypadku modernizacji rda
ciepa i 15 % w pozostaych
przypadkach wyjaniaa
Joczyk.
Podczas spotkania poruszono te problem prawnego uregulowania sprzeday
wgla i jego odpadw. - Nie
da si walczy o czyste powietrze, jeli na rynku cigle

jest dostpny np. mu wglowy mwi Andrzej Gua. - Wci brakuje przepisw na temat norm jakoci
wgla, wci handel odpadem wglowym jest moliwy. W zwizku z tym nie ma
co liczy na szybk popraw
jakoci powietrza. Gua opowiada take o dowiadczeniach z wdraania Uchway
antysmogowej w Krakowie,
w kontekcie prac prowadzonych nad podobn
uchwa w Katowicach.
Wedug danych wiatowej Organizacji Zdrowia,
opublikowanych na pocztku roku, lskie miejscowoci znajduj si na czele
listy miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem
nie tylko w Polsce, ale take
w caej Unii Europejskiej.
Specjalici WHO zaznaczaj, e dugotrwaa ekspozycja na dziaanie pyu zawieszonego powoduje znaczny
wzrost liczby zgonw spowodowanych
chorobami
ukadu oddechowego i krenia czy spadek redniej
dugoci ycia.

WODZISAW LSKI - INWESTYCJE

Bez Funduszu byoby ciko


Wodzisawska Spdzielnia Mieszkaniowa ROW
znalaza si na licie podmiotw, ktre otrzymaj dotacj z WFOiGW. O planowanych dziaaniach i wsppracy
spdzielni z Funduszem rozmawiamy z Prezesem Zarzdu Spdzielni Janem Grabowieckim.
- Niedawno otrzymali Pastwo informacj
o przyznaniu poyczki
na termomodernizacj
dwch blokw przy ul.
Przemysawa w Wodzisawiu. Czy wiadomo ju
kiedy rozpocznie si remont?
- Decyzja Rady jest jeszcze ciepa, wic teraz trwaj intensywne prace przygotowawcze.
Zgodnie
z
harmonogramem rusztowania przy tych blokach stan
we wrzeniu. Jeli wszystko
pjdzie tak jak trzeba, to jeden budynek powinien by
gotowy w sierpniu, a drugi na

Fot. Katarzyna Czy

Rada Nadzorcza WFOiGW podja decyzj o przyznaniu


kolejnych dotacji i poyczek osiemnastu podmiotom z naszego wojewdztwa.
pocztku padziernika przyszego roku. To naprawd potne remonty: powierzchnia,
z ktrej trzeba najpierw zdj
pyty acekolowe (zawierajce
azbest), a potem ociepli wynosi ok. 5 tysicy m w przypadku jednego bloku. Oprcz
ogromu pracy trzeba te mie
na uwadze wysokie koszty
przeprowadzenia tej inwestycji.
- Czy bez wsparcia ze
strony Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska spdzielnia byaby w stanie przeprowadzi termomodernizacj
na tak skal?
- Jako due przedsibiorstwo mamy niewielkie moliwoci korzystania ze rodkw
Unii Europejskiej. A koszty
likwidacji pyt acekolowych
i ocieplenia wysokich, dziewiciopitrowych
budynkw s ogromne. Gdybymy
chcieli samodzielnie uzbiera
pienidze na remont jednego

Od dwunastu lat S.M. ROW remontuje i ociepla budynki


w Wodzisawiu l., Pszowie i Rydutowach. W tym roku
rozpocznie si modernizacja blokw nr 3 i 9 przy ul.
Przemysawa w Wodzisawiu.
bloku, potrzebowalibymy 19
lat. Oczywicie zakadajc, e
nie robilibymy jednoczenie
nic innego. Krtko mwic,
bez wsparcia Funduszu byoby
ciko. A tymczasem, oprcz
blokw przy ul. Przemysawa,
ktrych modernizacja wkrtce si zacznie, zosta nam ju
tylko jeden wysoki budynek do
remontu.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Jak dugo w takim razie


s Pastwo benecjentami
poyczek WFOiGW?
- Pierwszy wniosek zoylimy w 2004 i od tej pory co
roku, z jedn tylko przerw,
korzystamy z pomocy Funduszu. Wsppraca ukada si
nam bardzo dobrze, jako spdzielnia nie moemy narzeka. Dziki tym pienidzom

nie tylko ocieplamy budynki,


ale te prowadzimy dziaania
na rzecz ograniczenia niskiej
emisji. Dziki programowi
KAWKA w wielu budynkach
wprowadzilimy np. ogrzewanie etaowe, ktre polega na
tym, e kade mieszkanie ma
wasne rdo ciepa, budowalimy te cae sieci ciepownicze. Teraz bardzo by nam zaleao na uzyskaniu wsparcia
na remont naszego najstarszego budynku, ktry w tym roku
obchodzi swoje 90. urodziny.
Gdyby WFOiGW przychyli
si do naszego wniosku, byby
to wspaniay prezent dla spdzielni, ale przede wszystkim
dla mieszkacw.
- Porozmawiajmy zatem wanie o mieszkacach. Jak oni zapatruj si
na tego typu inwestycje?
- Mieszkacy s larem
spdzielni. Bez ich aprobaty
ani Zarzd, ani Fundusz nie
mogliby przeprowadzi adnych remontw. Nasi miesz-

kacy s bardzo zaangaowani i wyrozumiali. Bo wiadomo,


e wszelkie prace przy elewacji
budynkw wi si te z niedogodnociami. Ale zawsze
przed rozpoczciem tych prac
organizujemy spotkania dla
lokatorw. Przedstawiamy im
zasady nansowania, warunki
spaty poyczki, terminy, no i
korzyci. Mwimy tu o poprawie warunkw technicznych i
bezpieczestwa czy przewidywanych oszczdnociach, ale
take o efektach estetycznych,
ktre maj znaczenie nie tylko dla codziennego ycia, ale
odgrywaj du rol w przypadku sprzeday mieszkania.
Chcemy, eby lokatorzy demokratycznie wyrazili zgod na
temat tego, co przecie mocno
ich dotyczy. Takie spotkania
dla mieszkacw blokw przy
ul. Przemysawa odbd si
14 i 19 lipca o godzinie 18:00
w Zespole Szk nr 3 w Wodzisawiu.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

13 lipca 2016, nr 14 (215)

WODZISAW L. - 17 LIPCA

KROSTOSZOWICE - OBOK BOISKA - 16 LIPCA

III Mistrzostwa Powiatu


Wodzisawskiego w Nordic Walking

IX Pokaz Konia
lskiego

Ju 17 lipca w Wodzisawiu
l. odbd si III Mistrzostwa
Powiatu Wodzisawskiego w
Nordic Walking organizowane
przez Klub Sportowy Forma.
Imprez finansowo wsparo
Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l. Zawody zostan
rozegrane w kategorii open
chopcy i open dziewczyny
oraz w kategoriach wiekowych:
do 17 lat, 18 29 lat, 30 39
lat, 40 49 lat, 50 59 lat oraz
powyej 60 lat odrbnie dla

16 lipca, Stowarzyszenie
Hodowcw i Mionikw
Koni Mustang zaprasza do
Krostoszowic na IX Pokaz

kadej pci. Mistrzostwa bd


miay charakter integracyjny,
poniewa uczestniczy w nich
bd rwnie dzieci z zespoem
Downa oraz poraeniem mzgowym. Ze wzgldw organizacyjnych w zawodach moe
wzi udzia maksymalnie 70
uczestnikw, ktrzy w odpowiednim terminie zgosz si i
dokonaj opaty startowej (do
13 lipca 30 z, pniej 40
z). Po osigniciu limitu lista
startowa zostanie zamknita

i opublikowana na stronach:
ksforma.pl oraz maratonypolskie.pl. Modzie chcca wzi
udzia w imprezie zobowizana jest dodatkowo dostarczy
pisemn zgod rodzicw lub
opiekunw prawnych. Podobnie jak w przypadku Festiwalu
Biegowego o Puchar Starosty,
mistrzostwa rozegrane zostan na terenie orodka sportowego Gosaw Sport Center w
Wodzisawiu l. przy ul. Cisowej 6. Zawody zostan rozegra-

WODZISAW L. - STADION - 29-30 LIPCA

najcieplejsza impreza w regionie!


Kocem lipca, ju po raz
trzynasty, odbdzie si Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi - najwikszy darmowy
festiwal reggae w kraju. Vavamuffin, Habakuk, Mesajah, Grubson, Tabu... Tegoroczna edycja festiwalu to
prawdziwa muzyczna uczta.
13. Najcieplejsze Miejsce Na
Ziemi odbywa si bdzie w
dniach 29 i 30 lipca. Wstpny
program imprezy przedstawia si nastpujco: Pitek
(29.07.2016) - Pozyton Sound, Shashamane, Vavamuffin, Tabu, Zion Train (UK),
Hlobosz Hlobosz. Sobota
(30.07.2016) - Region, Roots

ne na dystansie 10 km (2 ptle
po 5 km kada) bez wzgldu na
warunki atmosferyczne. Start
o godz. 10:30. Biuro zawodw
bdzie czynne od godz. 9:00 do
godz. 10:00. Na uczestnikw
czekaj nagrody. Wszyscy zawodnicy otrzymaj pamitkowy medal, ciepy posiek, napj
oraz wezm udzia w quizie z
nagrodami. Dodatkowo zdobywcy miejsc 1-3 w kadej kategorii otrzymaj puchar oraz
nagrod rzeczow.

y ialny:
erammed
Wspionat
Patr
dobre tematy!

Rockets, Bez Jahzgh, Habakuk, Mesajah, Grubson, Dancehall Masakrah. Co istotne,


w zwizku z decyzj o rozbirce wodzisawskiej muszli koncertowej, festiwal przeniesiony zosta na Stadion
Miejski. Tradycyjnie ju, dla
goci zostanie przygotowane
pole namiotowe. Nowoci
natomiast bd dwie sceny gwna koncertowa oraz specjalnie przygotowana scena
Sound Systemowa. Wstp,
oczywicie, wolny! Organizatorami NMNZ s: zesp Tabu, miasto Wodzisaw lski
oraz Wodzisawskie Centrum
Kultury.

ROGW - OSP - ROGW

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
16 LIPCA - BOISKO - GOGOOWA
16 lipca o godz. 10:00 na boisku w Gogoowej rozpocznie si
II amatorski turniej siatkwki plaowej o Puchar
Wjta Gminy Mszana. Turniej odbdzie si 16 lipca 2016
r. Ilo zgoszonych druyn jest ograniczona. Wykluczony
jest udzia zawodnikw zrzeszonych w klubach sportowych.
Kategoria: powyej 16 lat. Zapisy przyjmuj: Adam Antoczyk 693 964 611, GOS Mszana (32) 476 00 12.
16 LIPCA - AREL BAUMULA - ILHEOVICE
16 lipca od godziny 15:00 w ilheovicach odbywa si bdzie tradycyjne wito piwa. Dostpnych bdzie ponad 30
rnych rodzajw piwa, ponadto bdzie mona posucha
koncertw.
16 LIPCA - MOK - RADLIN
16 lipca Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza cae
rodziny na zabawy Fontanna na Wesoo. W programie:
godz. 16.00 - zabawy, konkursy, rodzinne fotograficzne atelier, godz. 17.00-18.00 - pokaz rowerowy Mateusza Kowalczyka, godz. 18.00-19.00 - wakacyjna zumba, przygotowana
przez Szko Taca i Animacji TACZYMY.
16 LIPCA - WIOSKA INDIASKA - TWORKW
16 lipca o godz. 16:00 we wiosce indiaskiej MATO w Tworkowie rozpocznie si II Turniej Pasjonatw ucznictwa.
Od 14:00 do 15:00 bd odbyway si zapisy, o 16:00 strzelanie treningowe.
16 LIPCA - BOISKO - ZAWADA
16 lipca na boisku sportowym w Zawadzie LKS Naprzd 46
Zawada organizuje jubileuszowy festyn sportowo-rodzinny. Program festynu: 14:00 turniej orlikw, 15:30
turniej juniorw, 18:30 PROPAGANDA; LKS Naprzd 46
Zawada, LKS Naprzd 32 Syrynia - 18:00-22:00 zabawa
przy muzyce DJ-a
16 LIPCA - BESKID YWIECKI
16 lipca MOSiR Centrum organizuje kolejny wyjazd - tym
razem celem wycieczki bdzie Beskid ywiecki. Do pokonania bdzie 11 kilometrw na trasie z Rycerki Grnej do Wielkiej Raczy, a nastpnie z Wielkiej Raczy do Rycerki Grnej.
Zapisy przyjmowane bd telefonicznie w tygodniu danej
wycieczki od poniedziaku do rody w godzinach 7:30
14:30. Wpaty naley dokona w czwartek do godziny 14:30
oraz pitek do godziny 12:00. Istnieje moliwo patnoci
przelewem do rody przed wycieczka.

Konia lskiego.
Pocztek wydarzenia o
godz. 13:00. Szczegy na
plakacie.

Akcja honorowego
krwiodawstwa
W niedziel, 17 lipca, w
godz. 8:00-13:00, w Rogowie bdzie moliwo wzicia

udziau w akcji honorowego


krwiodawstwa. Szczegy wydarzenia na plakacie.

19-20 LIPCA - RYDUTOWY


Spirobus bdzie stacjonowa w Rydutowach 19 lipca przy
osiedlu Orowiec 20A a 20 lipca przy ulicy Strzelcw Bytomskich 11, midzy godzinami 9:00 a 15:00, przy siedzibie
partnera akcji. Nastpnie ruszy do Bestwiny. Udzia w badaniu jest bezpatny, wymagane s jednak wczeniejsze zapisy.
Mona ich dokonywa w okresie czternastu dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, gdzie odbywa
si bd badania (przy osiedlu Orowiec 20A, a 20 lipca przy
ulicy Strzelcw Bytomskich 11).
20 LIPCA - WDK - CZYOWICE
Zwizek Emerytw, Rencistw i Inwalidw Koo oraz Wiejski Dom Kultury w Czyowicach zapraszaj na XIX Gminn Biesiad Seniorw, ktra odbdzie si 20 lipca, w sali
widowiskowej WDK Czyowice. W programie m.in. wystpy
artystyczne, zabawy z doz humoru, smaczny poczstunek,
wsplne piewanie.
23 LIPCA - BALATON - WODZISAW L.
IV Grand Prix Starosty Wodzisawskiego w siatkwce plaowej rozgrywany jest w piciu kategoriach (dzieci z
klas 4-6, dziewczt, chopcw, rodzinny i miksty, otwarty), a
udzia w nim mog wzi wszyscy mieszkacy powiatu. Cykl
turniejw organizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego, ktre jest wspfinansowane ze rodkw Powiatu
Wodzisawskiego. Najblisza rozgrywka 23 lipca na Orodku
Wodnym Balaton o godz. 10:00.
23 LIPCA - GOS - MSZANA
23 lipca Gminny Orodek Sportu w Mszanie organizuje
wyjazd na spyw kajakowy po meandrach Odry na
trasie Chaupki Olza. Uczestnicy spywu bd mieli
zapewnione wyposaenie: dwuosobowe lub jednoosobowe
kajaki/kanadyjki, wiosa, kapoki, opiek dowiadczonych
instruktorw i ratownikw oraz transport. Po zmaganiach
wodnych na uczestnikw czeka bdzie poczstunek przy
ognisku oraz gry, zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci i
dorosych. Koszt 50 z od osoby, dzieci do lat 13 koszt 40 z.
Ch udziau naley zgasza osobicie w Gminnym Orodku
Sportu (Kryta Pywalnia w Poomi) lub pod numerem telefonu (32) 476 00 12.
25-26 LIPCA - FENIKS - RYDUTOWY
Rydutowskie Centrum Kultury Feniks zachca do udziau
w 2-dniowych warsztatach edukacyjnych z robotyki.
Zajcia przeznaczone s dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
Koszt udziau w 2-dniowych warsztatach (25 i 26 lipca) to 40
z. Poprowadzi je Antoni Duda.

R E K L A M A

Zobacz zapowiedzi

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Rozrywka

13 lipca 2016, nr 14 (215)

<< GazetaInformator.pl

gorzyce koncerty

Dla kadego co miego na Dniach Gminy Gorzyce

Fot. Justyna Koniszewska

Trzy dni wietnej zabawy, niesamowita atmosfera i zrnicowane atrakcje - tak byo podczas kolejnych Dni Gminy Gorzyce.
justyna koniszewska

Przez trzy pierwsze dni


lipca gorzyczanie hucznie
witowali, poniewa po
raz szesnasty odbyy si
Dni Gminy Gorzyce. Imprez zainaugurowao wydarzenie na polu biwakowym Camping Europa w
Olzie, gdzie miaa miejsce
szsta edycja Rock&Reggae Sumer Party. Klimatyczna impreza, ktra
przyciga mionikw dobrej muzyki od lat. Na scenie zaprezentowa si midzy innymi zesp TABU,
ktry porwa publiczno
do zabawy i piewania najwikszych przebojw zespou. Gociem tegorocznej imprezy by rwnie
wrocawski zesp HURT.
Kolejnego dnia po raz
pierwszy w historii na
akweny orodkw wypoczynkowych w Olzie zawitali uczestnicy Meander
Orient Express. Znakomicie przygotowana impreza,
wsporganizowana przez
klub kajakowy Meander i
gmin Krzyanowice. Nagrod wjta gminy Gorzyce dla najszybszej osady
z gminy wygrali Justyna
i Sawomir Lazarowie. II
miejsce w kategorii druynowej zdobyli Czyowianie spod lasa. Malwina Kurasz z Czyowic bya
najmodsz uczestniczk
R E K L A M A

wito gminy to przede wszystkim okazja do wzicia udziau w niezapomnianych koncertach i zobaczenia gwiazd polskiej sceny. Sprawdzona formua,
interesujca oprawa i wiele innych, nie tylko muzycznych atrakcji, skutecznie przyciga od lat amatorw dobrej zabawy do Wodzisawia.
spywu (2 latka). W kategorii Family II miejsce zaja rodzina Piszczanw,
III Studentw.
W niedziele, trzeciego
dnia witowania, na terenie GOTSIR Nautica mia
miejsce Festyn pod nazw
Szczliwa 12 - promocja

turystyki wiejskiej, dziedzictwa kulturowego oraz


tradycji i kulinariw w 12
soectwach Gminy Gorzyce. Ogrom atrakcji przygotowanych dla uczestnikw przycign tumy.
Na pocztku odbya si
promocja ksiki autor-

stwa Daniela Jakubczyka


Gmina Gorzyce. Miejsca,
Ludzie, Wydarzenia. Publikacja powstaa w ramach unijnego projektu i
jest kompendium wiedzy o
gminie Gorzyce. Od godzin
popoudniowych scen plenerow zawadnli midzy

innymi Damian Holecki, Grawitacja i wreszcie


gwiazda wieczoru Rafa
Brzozowski, ktry zachwyci nie tylko wietnie przygotowanym koncertem, ale
rwnie wspaniaym kontaktem z publicznoci.
W ramach XVI Dni

Gminy Gorzyce odby si


rwnie midzy innymi
Amatorski Rajd Samochodowy o Puchar Wjta Gminy 2016, II Subregionalny
Festiwal Rodzin Aktywnych Family Jump czy
pokazy Rybnickiego Klubu
Paralotniowego.