You are on page 1of 4

Reviderad 2018 maj

Av: Chatarina M Tublén

Arbetsplikt för koloniägare


Koloni nr Arbetsplikt för koloni Arbetsledare
1-6 Renhållning mellan häck och staket samt utanför staket ut mot Brytstugevägen,
Walle Holmberg
5 fack längs med egen koloni.
7 Längs parkeringen, grind 1, nere mot tornet = Se karta Walle Holmberg

8 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt (se karta och märkt på plats) Walle Holmberg

9 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

10 För nuvarande reserver att tilldela om något missats… Walle Holmberg


Renhållning mellan häck och staket samt utanför staket ut mot Brytstugevägen,
11-25 Morgan Ahlgren
5 fack längs med egen koloni.
26 Häcken grind 4, fack 9, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

27 Cykelställ vid 1:ans toalett Walle Holmberg

28-30 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

31 Plats vid Containern grind 1 = se karta Walle Holmberg

32 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt (se karta och märkt på plats) Walle Holmberg

33 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

34 Halva rabatten vid grind 1 (2:a delen se karta) Walle Holmberg

35 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

36 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

37 Del av dungen vid dammen - hålla efter planteringen. Morgan Ahlgren

38 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

39 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

40 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

41 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

42 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

43 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

44 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

45 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

46 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

47 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

48 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

49 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

50 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Morgan Ahlgren

51 Bakom toaletten vid grind 1 Morgan Ahlgren

52 Häcken grind 4, fack 8, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

53 Renhållning släpplats i hörnet mot Tornets parkering vid koloni 107 (2 fack från hörnet + rabatt intill gräs)Walle Holmberg

54 Renhållning släpplats efter rabatten vid grind 1 Walle Holmberg

55 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

56 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

57 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

58 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

59 Renhållning av rabatten på vänster sida vid toalett 1 Walle Holmberg

60 Halva rabatten vid grind 1 (1:a delen se karta) Walle Holmberg

61 Renhållning av rabatten på höger sida vid toalett 1 Walle Holmberg

62 Renhållning av halva gången intill Gröningen längs med koloni 62 Walle Holmberg
Reviderad 2018 maj
Av: Chatarina M Tublén

Arbetsplikt för koloniägare


Koloni nr Arbetsplikt för koloni Arbetsledare
63 Renhållning av halva gången intill Gröningen längs med koloni 63 Morgan Ahlgren

Renhållning av halva gången intill Gröningen längs med koloni 37


64 Morgan Ahlgren
Fram till brunnen
Rehållning av ½ gången från brunnen vid Gröningen (mot grind 2)
65 Morgan Ahlgren
fram till halva vägen ner till bron.
Renhållning av ½ gången från grind 2 bort till koloni 11.
66 Morgan Ahlgren
(halvan som är mot gräsmattan EJ den sida anslagstavlan står på)
Renhållning innanför staket från fack 1 till fack 5 söder om grind 2
67 Morgan Ahlgren
(mellan staket och rabatt vid dammen)

68 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt (se karta och märkt på plats) Morgan Ahlgren

69 Renhållning av halva gången intill Göningen längs med koloni 36 Morgan Ahlgren

70 Häcken grind 4, fack 14, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

71 Renhållning innanför staket söder om grind 2 från fack 5 till fack 10 Morgan Ahlgren

72 Renhållning innanför staket söder om grind 2 från fack 10 till fack 15 Morgan Ahlgren

73 Häcken grind 4, fack 1, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

74 Häcken grind 4, fack 2, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

75 Häcken grind 4, fack 3, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

76 Häcken grind 4, fack 4, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

77 Häcken grind 4, fack 5, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

78 Häcken grind 4, fack 6, halva gången + framför o. bakom häcken Morgan Ahlgren

79 Renhållning av halva gången på söder mot Tornets parkering utanför koloni 107 Walle Holmberg

80 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

81 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

82 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

83 Renhållning utanför staket från grind 1 fram till vägen mot Tornet Walle Holmberg

84 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

85 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

86 Renhållning av containerytan/sopytan vid grind 1 och marken rakt bakom Walle Holmberg

87 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg

88 Parkeringen vid grind 1, hålla efter 2 parkeringar (se karta) Walle Holmberg
89 Walle Holmberg
Renhållning längs utsidan av häck mellan egen kolonilott och föreningsbyggnaden.
90 Morgan Ahlgren
Renhållning av ½ gången från grind 2 bort till ½ vägen ner till bron
91 Morgan Ahlgren
(halvan som är mot den sida anslagstavlan står på)
Renhållning av ½ gången längs Gröningen framför föreningsbygganden
92 Morgan Ahlgren
- från flaggstången till koloni 63
Renhållning av ½ gången längs Gröningen framför föreningsbygganden
93 Morgan Ahlgren
- från flaggstången till koloni 62
Renhållning mellan häck och staket samt utanför staket (ca ½ meter ut från staket)
94 Morgan Ahlgren
från grind 2 norrut till gräns för koloni 11.

95 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt (se karta och märkt på plats) Morgan Ahlgren

96 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt (se karta och märkt på plats) Morgan Ahlgren

97 Renhållning vid toalett 3 framför byggnaden samt gången in mot baksidan. Morgan Ahlgren

98-101 Renhållning vid rabatt utanför koloni 11 enligt markering Morgan Ahlgren

102 Renhållning av ½ gången samt ytan framför föreningsbyggnaden mellan koloni 89-90 Morgan Ahlgren

103 Renhållning av gången längs föreningsbyggnaden mot koloni 90 fram till duscharna Morgan Ahlgren
Reviderad 2018 maj
Av: Chatarina M Tublén

Arbetsplikt för koloniägare


Koloni nr Arbetsplikt för koloni Arbetsledare
104 Renhållning av plattorna längs föreningsbygganden mot koloni 89 fram till duscharna Morgan Ahlgren

105 Renhållning av plattorna på baksidan av föreningsbyggnaden fram till rabatterna vid duscharna Morgan Ahlgren

106 Renhållning utanför egen tomtgräns vid parkeringen vid grind 5 längs hela kolonins bredd Morgan Ahlgren

107-119 Renhållning mellan häck och staket samt ytan mellan gång och häck, 5 fack vardera längs med egen Walle Holmberg
120-134 koloni. Morgan Ahlgren

135-150 Renhållning mellan häck och staket samt utanför staketet, 5 fack vardera längs med egen koloni. Gun & Stig Bjelkholm

151 Häcken grind 4, fack 11, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

152 Häcken grind 4, fack 12, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

153 Häcken grind 4, fack 13, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

154 Del av dungen vid dammen - hålla efter planteringen. Gun & Stig Bjelkholm

155 Häcken grind 4, fack 15, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

156 Häcken grind 4, fack 16, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

157 Häcken grind 4, fack 17, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

158 Häcken grind 4, fack 18, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

159 Häcken grind 4, fack 19, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

160 Häcken grind 4, fack 20, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

161 Häcken grind 4, fack 21, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

162 Häcken grind 4, fack 22, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

163 Häcken grind 4, fack 23, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

164 Häcken grind 4, fack 24, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

165 Häcken grind 4, fack 25, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

166 Parkering grind 5, hålla efter 2 parkeringar. Markerat på plats + på karta. Gun & Stig Bjelkholm

167 Parkering grind 5, hålla efter 2 parkeringar. Markerat på plats + på karta. Gun & Stig Bjelkholm

168 Parkering grind 5, hålla efter 2 parkeringar. Markerat på plats + på karta. Gun & Stig Bjelkholm

169 Vändzon grind 5 (se karta och markering på plats) Gun & Stig Bjelkholm

170 Vändzon grind 5 (se karta och markering på plats) Gun & Stig Bjelkholm

171 Vändzon grind 5 (se karta och markering på plats) Gun & Stig Bjelkholm

172 Vändzon grind 5 (se karta och markering på plats) Gun & Stig Bjelkholm

173 Renhållning av gången från bron upp till gången mot grind 2 Gun & Stig Bjelkholm

174 Halva gången vid häcken från koloni 166 fram till 4:ans toalett. Gun & Stig Bjelkholm

175 Parkering grind 5, hålla efter 2 parkeringar Gun & Stig Bjelkholm

176 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt Gun & Stig Bjelkholm

177 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt Gun & Stig Bjelkholm

178 Vid 4:ans toalett = se karta Gun & Stig Bjelkholm

179 Renhållning av insidan på häcken mot gången vid lekplats/gräsmatta vid toalett 4 Gun & Stig Bjelkholm

180 Renhållning av insidan på häcken mot koloni 166 vid gräsmattan intill toalett 4 Gun & Stig Bjelkholm

181 Renhållning av häck mot lekplats vid toalett 4 - utsidan längs hela egna kolonin Gun & Stig Bjelkholm

182 Renhållning av rabatt från grind 2 fram till markering (på den sida anslagstavlan är) Gun & Stig Bjelkholm

183 Häcken grind 4, fack 10, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

Renhållning av rabatt vid grind 2 från markering fram till gång ner till bron
184 Gun & Stig Bjelkholm
(på den sida anslagstavlan är)

185 Renhållning av rabatt längs gången ner till bron Gun & Stig Bjelkholm
Reviderad 2018 maj
Av: Chatarina M Tublén

Arbetsplikt för koloniägare


Koloni nr Arbetsplikt för koloni Arbetsledare
186 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt Gun & Stig Bjelkholm

187 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt Gun & Stig Bjelkholm

Renhållning av gången till bron från koloni 10 - från ½ trädet mot bron och "återvändsgränden"
188 Gun & Stig Bjelkholm
med bänken på

189 Renhållning runt sandlåda och runt lottbodarna vid Gröningen Gun & Stig Bjelkholm

190 Häcken grind 4, fack 7, halva gången + framför o. bakom häcken Gun & Stig Bjelkholm

191 Renhållning av rabatt enligt markering från koloni 134 fram till ny markering - mot gind 5 Gun & Stig Bjelkholm

192 Renhållning av rabatt enligt markering fram till containerplats Gun & Stig Bjelkholm

193 Renhållning av containerplats vid grind 5 fram till koloni 197 Gun & Stig Bjelkholm

194 Vid 4:ans toalett = se karta Gun & Stig Bjelkholm

195 Renhållning av grusplanen vid lekplatsen vid toalett 4 Gun & Stig Bjelkholm

196 Har vid dammen, gången + på båda sidor om där är rabatt Gun & Stig Bjelkholm

Renhållning mellan häck och staket samt ytan mellan gång och häck, 5 fack vardera längs med egen
197-211 Gun & Stig Bjelkholm
koloni.

Related Interests