You are on page 1of 9

Ante Vranković

Domjanićeva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Ministar pravosuđa Ante Šprlje
Vukovarska 49
10000 Zagreb

Sveti Ivan Zelina, 8. srpnja 2016.

PREDMET: Neistiniti i netočni navodi izviješća DORH-a od 28. lipnja 2016. – KR-DO 583/2016
Poštovani,
danas sam primio Vaš dopis od 1. srpnja 2016. (Prilog 1) i odmah Vam se javljam, jer su svi glavni podaci
koje Vam je poslao Glavni državni odvjetnik od koga ste 25. travnja o. g. tražili očitovanje (Prilog 2) na moju
prijavu od 15. 2. o. g.1 - netočni.
Ja ne sumnjam da „nisu utvrđene nikakve nepravilnosti ili odugovlačenje u
postupanju po mojim podnescima“(Prilog 1/A, B). Problem je u tome da je takav zaključak Glavnog državnog
odvjetnika (Dinka Cvitana), od kojeg ste tražili osobno očitovanje (kao i ja u požurnici od 29. lipnja o. g.) i koji je
stoga za cijeli slučaj osobno odgovoran, u izravnoj suprotnosti s činjeničnim stanjem koje nepobitno dokazuju
brojni dokumenti dostupni na Internetu, od kojih ću ovdje priložiti (vidjeti ovdje Prilog 3-6) i na linkovima navesti
one najvažnije.
Krenimo redom:
1) Vrlo je neozbiljno – blago rečeno – da g. Cvitan (ili druga osoba u njegovo ime, što ne umanjuje njegovu osobnu
odgovornost!) tvrdi da nikakvog odugovlačenja u postupanju po mojim podnescima (Prilog 1/B) nije bilo, kada je da bih uopće dobio ikakav odgovor na upit koji ste Vi tj. Ministarstvo poslali Cvitanu – bilo nužno da ja njemu i
Vama (Ministarstvu) pošaljem čak 2 požurnice: 13. i 29. lipnja (obje su dostupne skupa s potvrdama o slanju
Cvitanu i Ministarstvu na linkovima: 1. Požurnica: https://www.scribd.com/doc/315674491/1-po%C5%BEurnicaCvitanu ; 2. Požurnica https://www.scribd.com/document/317773275/2-po%C5%BEurnica-Cvitanu), obzirom da u
zakonskom roku od 30 dana g. Cvitan nije odgovorio na Vaš upit od 25. travnja (Prilog 2/A, B), pa je već tu jasno
da izviješće DORH-a od 28. lipnja 2016. – KR-DO 583/2016 sadrži očigledne neistine - ili točnije - vulgarne i
drske, svjesne laži.

2) Netočno je da sam ja dopisom od 18. siječnja 2013. pozvan dopuniti svoj podnesak opisom radnji počinjenog
kaznenog djela i da to „nisam učinio“ kako tvrdi g. Cvitan. Štoviše, to je očigledna laž.
Naime, iz preslika spomenutog dopisa od 18. siječnja 2013. kojeg ovdje prilažem (Prilog 3), razvidno je da je
od mene USKOK-ova djelatnica Andreje Vrančić tražila da odgovorim „gdje i na koji način je naprijed imenovani
(Predrag Laban) od mene, a za rješavanje podnijetih disciplinskih prijava protiv odvjetnice Dijane Zoričić, tražio
novac ili druge koristi i u kojem iznosu“ (Prilog 3/A, B).
Iz preslika mojeg odgovora, kojeg sam poslao isti dan po primitku navedenog upita, 22. siječnja 2013. - kojeg
ovdje prilažem kao Prilog 4-6 - razvidno je da sam ja na sva ta njezina pitanja odgovorio, i svoje konkretne
odgovore na ono što me pitala čak i podcrtao(!) (vidjeti ovdje Prilog 4/A i 5/B-D).
Već na prvoj stranici mojeg odgovora poslanog 22. 1. 2012. naveo sam i vrijeme, i mjesto i način tj. okolnosti
traženja mita od strane dužnosnika HOK-a Predraga Labana:
„…dana 14. veljače 2012. … nazvao sam g. Labana (za kojeg je prethodno u mom odgovoru od 22. 1. 2013. navedeno
da živi u Bjelovaru, a ja u Sv. Ivanu Zelini (Prilog 4/B, C)), i on mi je kazao da je pogledao poslanu dokumentaciju, na što
sam ga ja upitao koje je njegovo mišljenje, a na što mi je on odgovorio: „Ja sam volonter, zašto bi Vam ja to
riješio?“ (vidjeti ovdje: Prilog 4/A)
Dalje sam pojasnio:
„Iz navedene Labanove rečenice je jasno da je činjenica da je on volonter, tj. da radi besplatno, g. Labanu nije
bila dovoljna da bi riješio moj predmet, nego mu je trebalo još nešto „za što“ bi mi on to riješio“. Jasno je da se
radilo o potraživanju mita od kojeg bi on imao koristi, jer nitko normalan ne traži kao naknadu za svoj posao nešto
što bi mu bilo nekorisno, pa je obzirom da je riječ o potraživanju koristi tj. nečeg korisnog i de iure jasno da je riječ
o iznuđivanju mita.
Iznos mita g. Laban tada nije specificirao…“ (vidjeti ovdje: Prilog 5/B-C – sve je i u izvorniku podcrtano)
Naime, kako se vidi iz Labanova pitanja, on je zapravo mene pitao koliko bih mu ja dao, da mi on „to riješi“?
Ja na to nisam odgovorio, jer bi da sam mu išta ponudio i sam postao sudionikom kaznenog djela dogovaranja
kaznenog djela – zar ne? Stoga sam se na to Labanovo pitanje oglušio, kako sam 22. 1. 2013. i naveo. (Prilog 5/D).
Dakle, kako se vidi iz preslika mojeg odgovora od 22. 1. 2013. (ovdje Prilog 4-6) ja sam na sva pitanja koja
su mi postavljena dopisom od 18. siječnja 2013. (Prilog 3) precizno odgovorio, pa je stoga jasno da je navod g.
Cvitana od 28. lipnja 2016. (Prilog 1/C) – činjenično gledajući posve netočan, uostalom kao i onaj o navodnom
„ne-odugovlaćenju“ (vidjeti gore pod: 1)).
Ako sam nešto propustio učiniti tražim da izrijekom navedete Vi ili g. Cvitan što sam to „propustio“, jer
paušalne optužbe koje stoje u Cvitanovom dopisu predstavljaju prodaju magle i one su etiketa kojom se USKOKovi djelatnici u pravilu služe, o čemu sam detaljno pisao i u knjizi o pravosudnoj mafiji koja uskoro izlazi iz tiska.
1

Prijava je na linku: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016; dopuna: https://www.scribd.com/doc/300485738/Dopuna-prijave-ministru%C5%A0prlji-16-2-2016;

Uostalom, sve sam te činjenice, samo u nešto drukčijoj formi bio naveo odmah i u svojoj kaznenoj prijavi (a
ne „podnesku“, kako g. Cvitan netočno navodi) USKOK od 10. 1. 2013. (na str. 10), što je svakom vrlo lako
provjeriti obzirom da je ista prijava javno dostupna na linku: https://www.scribd.com/doc/138995033/PrijavaUSKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban. Stoga se svako s Internetom vrlo lako može uvjeriti da g. Cvitan (ili

osoba kojoj je on prepustio taj posao, ne izbjegavši pri tome svoju osobnu odgovornost) govori očigledne i
lako dokazive i dokazane neistine.
3) DORH bi se zato sada morao odlučiti koju od dvije laži g. Dinko Cvitan i njegovi djelatnici zapravo
zastupaju:
Prvu - onu od 28. ožujka 2013. i 1. veljače 2016., koju sam i prijavio Vama (Ministarstvo) u prijavi od 15.
veljače o. g., str. 5 (link: https://www.scribd.com/doc/300483717/Prijava-ministru-%C5%A0prlji-15-2-2016), kada su u
svojim službenim dopisima s navedenim nadnevcima Antonija Vrančić i Ivka Andrić tvrdile da one po mojoj
kaznenoj prijavi od 10. siječnja 2013. ne postupaju iz razloga što „kontrola zakonitosti i pravilnosti vođenja
disciplinskih, postupaka, donesenih odluka i njihova provedbe nije e u nadležnosti ovog Ureda“ – uz napomenu da
su one disciplinski postupak u HOK-u koji su navele kao izliku za svoje nepostupanje izmislile (što sam višekrat
morao detaljno dokazivati, pa je navod g. Cvitana da sam „podnescima upućivao nadležno tijelo o načinu vođenja disciplinskog
postupka“ (Prilog 1/C) izrazito podla i krajnje pokvarena, zlonamjerna insinuacija) , što sam Vam temeljem priloženih

dokumenata detaljno dokazao u svojoj prijavi od 15. veljače o. g., ili:
Dugu - da sam ja dopisom od 18. siječnja 2013. pozvan dopuniti svoj podnesak opisom radnji počinjenog
kaznenog djela i da to „nisam učinio“, kako to dopisom od 28. lipnja 2016. tvrdi g. Cvitan, a što sam temeljem
priloženih javnih isprava (Prilozi 3-6) ovdje detaljno dokazao kao laž.
Stoga Vas molim da me obavijestite za koju se od ove 2 nepobitne laži g. Cvitan definitivno odlučio (Prvu ili
Drugu) i/ili da g. Cvitana suočite s neistinitim navodima tj. svjesno lažnim tvrdnjama napisanim u izviješću
DORH-a od 28. lipnja 2016. – KR-DO 583/2016, a koje laži sam Vam u ovom dopisu detaljno i nepobitno
dokazao kao laži koje su suprotne činjeničnom stanju i da zatražite od USKOK-a da napokon počne postupati po
mojoj kaznenoj prijavi od 10. siječnja 2013. (P. Laban), proširenoj (na L. Andreisa i R. Travaša) 4. veljače 2013.2
O destruktivnom postupanju g. Cvitana i njegovih djelatnika (izmišljanje disciplinskog postupka u HOK-u od strane
Andreje Vrančić i Ivke Andrić i njihovih 8 ogluha, te oglušivanju od strane samog g. Cvitana) naša će javnost i svi saborski
zastupnici (sadašnji i eventualno budući) biti ovih dana detaljno obaviješteni u knjizi koja je upravo otišla u tisak, te ću
Vam svoj članak iz nje poslati u daljnjih oko 10 dana, a bavi se temom pravosudne mafije, koja nikada ne bi mogla
postojati da DORH i USKOK – kako se to vidi i iz sadržaja ovog mojeg dopisa – svojim svjesnim drskim lažima i
izmišljotinama sustavno i tvrdokorno ne štite počinitelje kaznenih djela korupcije i organiziranog kriminala.
Ukoliko g. Cvitan i DORH tj. USKOK odmah ne počnu postupati po mojim prijavama u skladu sa zakonom i
dokazanim činjenicama, g. Cvitan će osobno biti odgovoran, točnije - najodgovorniji - za moju smrt u štrajku
glađu kojeg sam počeo, ne samo zbog 53 ogluha od strane HOK-a i njihova četverogodišnjeg iznuđivanja mita za
rješavanje 2 disciplinske prijave na koje mi od 2012. nisu poslali nikakav odgovor, nego i zbog Cvitanovog
nepostupanja i nezakonitog štićenja USKOK-ovih djelatnica koje štite kriminal u HOK-u --- njegovom
izmišljotinom da sam ja dopisom od 18. siječnja 2013. pozvan dopuniti svoj podnesak opisom radnji počinjenog
kaznenog djela i da to „nisam učinio“ --- a što sam Vam temeljem ovdje priloženih dokumenata nepobitno
dokazao ovim dopisom.
O svemu tome će ovih dana detaljno biti obaviještena naša najšira javnost putem navedene knjige, a kad moj
štrajk glađu uđe u finalnu fazu, i putem drugih tiskovnih te elektronskih medija.
U očekivanju Vašeg i DORH-ova odgovora na ovaj moj dopis kojim sam temeljem priloženih dokaznih
dokumenata detaljno i nepobitno osporio navode u izviješću DORH-a od 28. lipnja 2016. – KR-DO 583/2016,
Prijavitelj _____________________________
(Ante Vranković)
U privitku: Prilozi 1-6

2

Prijava je na linkovima: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban ; https://www.scribd.com/doc/139008505/Dopuna-prijave-USKOKu-4-2-2013-Andreis-Trava%C5%A1

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

POTVRDA O PRIMITKU OVOG DOPISA U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA, dana 11. 7. 2016.: