You are on page 1of 2

FIŞA DE LUCRU

Clasa a X-A
Neologismele
1.Identificați neologismele din contextele de mai jos și explicați-le printr-un sinonim:
a) Nevastă-mea era fericită şi surâdea ca o şcolăriţă, gâdilată în orgoliul ei că place
unei femei atât de pretențioase. Ele între ele, femeile sunt foarte simţitoare la aceste
referinţe. A urmat o serie de invitaţii reciproce... (Camil Petrescu)
b) Simțeam că nici nu era singura inferioritate pe care mi-o găsea. Pare-se că snobii, pe
care îi admira ea acum , aveau un stil al lor , pe care eu nu-l aveam , vedeam cum zi
de zi se înstrăina , în preocupările şi admiraţiile ei , de mine. Viaţa mi-a devenit o
tortură continuă “.(Camil Petrescu)
2. Gă
siţi cel puțin un sinonim neologic pentru următoarele cuvinte: fățarnic, adânc, vină, ciudat,
amănunt, singurătate, veșnic, lacom, potrivit, dovadă.
3.Găsiți cuvinte neologoce care să fie sinonime pentru următoarele cuvinte din fondul vechi al
limbii: cerere, graniță, paznic,prilej, sfetnic, urmare. Alcătuiţi câte o propoziţie cu fiecare
termen.
4.Stabiliți corespondentul neologic pentru următoarele cuvinte: belșug, hotărâre, împrejurare,
moarte, părere.
5.În exprimarea voastră preferați cuvântul din fondul vechi al limbii sau neologismul?
Motivați-vă opțiunea.
6.Identificați și rescrieți neologismele care apar în textul text. Explicați-le etimologic și
semantic:
„Ceea ce caracterizează mai întâi de toate personalitatea lui Eminescu este o așa
covârșitoare inteligență, ajutată de o memorie căreia nimic din cele ce- și întipărise
vreodată nu-i mai scăpa […], încât lumea în care trăia el după firea lui și fără nici o silă
era aproape exclusiv lumea ideilor generale ce și le însușise…”(T.Maiorescu)
7.Consemnați diferențele caracterologice ale personajului după felul cum selectează și
întrebuințează neologismele:
„Episcopul Berkeley( afirmă Ștefan Gheorghidiu, n.n.)trage concluzia că dacă totul nu există
decât câtă vreme e cunoscut prin simțuri, atunci tot ce nu e cunoscut nu există; și cum
cunoașterea e un act spiritual, spiritul e totul, deci materia nu există și senza țiile sunt
provocate de spiritul cel mare: Dumnezeu, așa cum sufletul provoacă și trăiește visele.”
(Camil Petrescu)
Forma corectă, acceptată de normele limbii române actuale (DOOM 2): vizavi / vis-a- vis;
apropo / a propos; leader / lider; stress / stres; crenvuști / crenvurști; complet / complect;
miting / meeting; frecvent / fregvent; sendviș / sandwich; moto / motto.
Anticamera/antecamera), a asambla/ansambla, bleumarin /bleumaren, contor/contoar,
delincvent/ delicvent, disident/dizident, a (se) enerva/inerva, escala (cu sc, nu cu x ), a
escalada (sc), escapada (sc), a escorta (sc), escroc (sc), fascicul/fascicol), ostatic/ostatec),
paliativ – medicament care amelioreaza o durere (nu paleativ), manager (pronuntat cum se
scrie, si nu meneger), premisa – afirmatie din care decurge o concluzie, punct de plecare al
unei argumentatii (nu premiza), prerie (nu preerie), proroc (nu prooroc), reziduu/reziduuri
(nu reziduri), tobogan (nu topogan) etc.