You are on page 1of 2

Butiran Tugasan

2015

DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
SEMESTER: OKTOBER 15 – FEBRUARI 16

PENSYARAH

: Cik Nor Rehan Ferhana Binti Abdul Aziz

NAMA SUBJEK

: Seni dan Kraf dalam Pak

KOD SUBJEK

: DAM 410

JENIS TUGASAN

: Tugasan Berkumpulan

ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan akan dinilai berasaskan keupayaan anda dalam menghasilkan banner yang

bertemakan hari kanak-kanak.
2. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja, pemarkahan dan tarikh
penghantaran tugasan adalah:
Tugasan
Soalan 2

Jenis tugasan
Tugasan
berkumpulan

Pemarkahan*
30%

Tarikh serahan
Minggu kuliah 11
11/1/2016

Markah tugasan bergantung pada kreativiti dan kekemasan dalam menghasilkan
banner.

PERINGATAN
 Kelewatan - Kelewatan penyerahan tugasan dari tarikh yang ditetapkan boleh
menyebabkan tugasan tidak akan dinilai.

SOALAN TUGASAN 2
1

Butiran Tugasan

2015

Banner merupakan tulisan besar dan gambar bertujuan untuk mempromosikan sesuatu
kepada masyarakat umum. Anda dan ahli kumpulan perlu menghasilkan satu banner yang
bertemakan hari kanak-kanak. Banner tersebut bertujuan untuk

mempromosikan dan

menarik minat orang ramai mengenai hari kanak-kanak yang akan diadakan dan dipamerkan.
Anda juga perlu menghasilkan satu video sepanjang penghasilan dan pameran.
(30 markah)

PENILAIAN DAN PEMARKAHAN
Menghasilkan satu banner dan mempamerkan kepada orang awam.
Catatan:
Idea yang digunakan untuk menghasilkan Pelajar bebas
menggunakan
banner
Kriteria: Idea
kreativiti dan idea
(5 markah) sendiri dalam
Bahan yang dihasilkan mestilah mengikut penghasilan banner
tersebut.
kriteria seperti berikut:

Kriteria: Hasil

-

Kreativiti (5%)

-

Kekemasan(5%)

-

Warna (5 %)

-

Unsur-unsur seni (5%)

(20 markah)
Penyedian video dan penyampaian
Kriteria: Video

-

Kualiti audio dan video
Penyampaian
(5 markah )

PANDUAN TUGASAN TAMAT

2