You are on page 1of 4

Protoeria Onești

CAPELA MISIONARĂ Sf. Spiridon
Târgu- Ocna, Bacău

MERINDE PENTRU
SUFET

Duminica a IV-a după Rusalii
A Sf. Părinţi de la Sinodul al IV-lea
Ecumenic; a Sf. Părinţi de la
Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea
slugii sutaşului

Cum să ne purtăm în boală
Dacă te îmbolnăveşti cumva, întâi de toate mulţumeşte Domnului pentru ea, căci Domnul trimite
boala pentru mântuirea noastră. Bolile au fost întotdeauna una dintre cele mai puternice arme pentru salvarea
noastră. Fără boli, mulţi oameni nu ar fi ajuns să-l iubească pe Dumnezeu, nu ar fi început niciodată să
acorde mai mică atenţie celor trecătoare şi nu ar fi apreciat niciodată pe cele veşnice atât de mult cum o fac
acum. Fără boală, mulţi oameni nu s-ar abţine de la săvârşirea păcatelor, aşa cum o fac acum; cu ajutorul
bolii, Dumnezeu îi sileşte, să zicem, să părăsească păcatul şi să ducă o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Fără
boală, mulţi oameni ar deveni o sursă de lacrimi pentru un număr imens de alţi oameni sau o plagă
distrugătoare pentru sufletele altor oameni, dar, cu ajutorul unei boli prelungite şi continue, Atotbunul
Dumnezeu nu le dă posibilitatea să-şi părăsească casa şi să-i vatăme pe alţii. Cu ajutorul bolii, El le-a tăiat
orice contact cu semenii lor, i-a făcut inofensivi şi mai puţin periculoşi faţă de ei înşişi. Aşa că să dăm slavă
Domnului că El nu ne lipseşte de harul Lui şi Se foloseşte de una din cele mai puternice arme pentru
mântuirea noastră.
Dar, fie că te afli vinovat sau nu de ceva, gândeşte că boala care s-a abătut asupra ta s-ar putea să fie
ultima. Foarte mulţi oameni mor pe neaşteptate de boli de la care nu se aşteptau să fie mortale. De aceea,
fără să aştepţi ca boala să ia o întorsătură dramatică, încearcă să te pregăteşti pentru moarte printr-o
spovedanie corespunzătoare. Nu lăsa pe mâine această problemă extrem de importantă. Căci moartea poate
surveni pe neaşteptate şi boala se poate înrăutăţi în aşa măsură încât spovedania să devină anevoioasă sau
chiar imposibil de făcut. După spovedanie vei primi Sfânta împărtăşanie. Aceasta este cel mai bun
medicament nu numai pentru sufletul tău, ci şi pentru trup, căci prin Sfânta împărtăşanie Domnul Iisus intră
în inimile noastre, El fiind izvorul a tot binele.
O zi de viaţă sfântă,
Mitropolitul Grigorie al Sankt Petersburgului,
Editura Sofia, Bucuresti, 2007
Valeriu, ardere de tot

1

cercetându-mi cugetul. când nu sunt făcute cu tact duhovnicesc. marcată în calendar cu ro șu. aşteaptă. am găsit o stare de îndoială pe care o aveam asupra sincerităţii manifestărilor duhovniceşti ale lui Valeriu. nu numai cu cele de stânga. după cum mărturiseşte troparul sărbătorii. Știm. Citiţi-i pe Sfinţii Părinţi. întoarce-l şi pe cel stâng”. înălţat cu trupul la Cer. Însă duhul Părinţilor se face sensibil doar prin duh. mergi cu el două”. plângând. Capacitatea de jertfă concretizată în cuvintele Mântuitorului: „Dacă îţi dă cineva o palmă pe obrazul drept.Ardea…ardere de tot. la fel şi prin acestea „se fotografiază” starea lui duhovnicească. „Sunt vinovat în faţa lui Dumnezeu pentru tulburarea pe care ţi-am provocat-o: îţi mulţumesc că mi-ai sesizat o lacună de care nu eram conştient cu adevărat. Valeriu nu dăruia. Nu avem o explicaţie concretă a alegerii cinstirii zilei sale în toiul verii. într-o atemporală şi tainică existenţă. poporul român evlavios a urzit o interesantă poveste despre ziua Sfântului Ilie: „Se zice că Proorocul Ilie Îl tot întreba pe Dumnezeu: «Zi-mi. La începutul prieteniei noastre. a luat asupra lui toată tulburarea pe care mi-o provocase. erau daruri integrale ale fiinţei lui. Faptele. Ele se aseamănă cu tomografele. Mi se părea că unele din formele pe care le îmbracă viaţa lui duhovnicească au uneori ceva artificial şi chiar ostentativ. Gesturile erau binecuvântări şi îmbrăţişări. voind să mă spovedesc pentru a mă putea împărtăşi. Virgil Maxim. „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri” şi „Nu este mai mare dragoste decât să-şi pună cineva viaţa pentru prietenii săi”. cu virtuţile. dă-i şi cămaşa”. să coboare printre noi. Poate. spre ferirea cugetului fratelui care se poate sminti din pricina libertăţii tale. tu fiind încredinţat că faci binele. arareori sau târziu sesizate şi descoperite. ştiind puterea mijlocirii sfântului la tronul lui Dumnezeu pentru ajutor în vreme de secetă.o prefigurare a vieţii Mântuitorului . singurul dintre cei 16 profe ți ai Vechiului Legământ căruia Biserica i-a rezervat o cinstire deosebită. două pe zi. I-am descoperit vinovăţia gândurilor mele. ma îmbrăţişat şi. căci nu numai prin păcatul propriu-zis poţi sminti pe cineva. atenţie şi rugăciune. Sunt „vitamine” foarte energizante!” Sfântul Paisie Aghioritul Ce ne-ar spune Sfântul Ilie? La mijlocul lui iulie proslăvim pe unul dintre cei mai cunoscuți sfin ți. se dăruia. Probabil că tot din pricina acestei nemaiîntâlnite situaţii din calendar. la propriu. spre a-şi împlini misiunea de „al doilea mergător înainte al venirii lui Hristos“. cărţile patristice trebuie citite cu smerenie. căci aşa cum acelea „fotografiază” starea trupească a omului. Sunt profeți care au scris despre anumite aspecte din viața Mântuitorului Hristos. încât dacă n-ar fi făcut-o în ascuns (tainic) pe mulţi i-ar fi tulburat sau i-ar fi smintit chiar. chiar şi o pagină. în faţa tuturor ca o făclie de lumină spre care şi de la care fiecare lua putere sufletească şi trupească. deşi el nu a consemnat nimic în scris. însă doar Ilie are acest privilegiu. la Valeriu era aşa de firească. Cuvintele erau purtătoare de duh. „Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă pe jos. rugându-ne amândoi. „Dacă îţi ia haina. la sfârşit. M-a ascultat cu atenţie. că Proorocul Ilie nu a fost muşcat de fiorul morţii. ci şi cu cele de dreapta. 2 . din dumnezeieștile scripturi. aducătoare de belşug. ci. Imn pentru crucea purtată Raftul cu gânduri bune „Ca să ne fie de folos. Viaţa sa cu totul specială .i-a făcut pe Sfinții Părinți alcătuitori ai rânduielilor noastre ortodoxe să-i consacre o zi de pomenire. Părinţii de odinioară i-au rânduit slujba în mijlocul lui iulie tocmai pentru a-l face un aliat la Cerescul Părinte pentru ploi liniştite.

Sfântul Ilie este printre noi.. Dacă ne preocupă gânduri negative. oare cum îl vor privi pe Sfântul Ilie în ochi? Medicii. osândind oameni nevinovați? Celor bogați care au uitat ce este mila. ce vorbe tăioase îi va adresa? Până la venirea sa fizică. Şi noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu. Proorocul. dar. aici suntem lucrători pe ţarina Domnului. îndurarea. Aşadar. când este ziua mea?». În tot acest răstimp va avea răgaz berechet să ne vorbească tuturor. paşnice. care făgăduiesc una. viaţă dumnezeiască şi noi nu înţelegem asta. dacă împlinim voia Domnului. îndreptând pe cei hoinari de la drumul mântuirii. predicând momentul cutremurător al Judecăţii şi biciuind urzelile lui Antihrist.“ Poate că ziua de care vorbeşte legenda să fie chiar ziua în care Ilie.ro/puncte-de-vedere/ce-ne-ar-spune-sfantul-ilie Noi suntem cei care ne croim viitorul Din gânduri izvorăsc toate. armonia dumnezeiască. el se răspândeşte şi în jur. ziua ta tocmai a trecut!». iar noi nu înţelegem aceasta. Prin gândurile noastre virtuoase. este gândul lui Dumnezeu înfăptuit în timp şi în spaţiu. deopotrivă. oare vor fi trecute cu vederea? În fine. infirmierele din spitale care şi-au încălcat chemarea sfântă de a sluji vieţii. iar acolo pacea şi liniştea domnesc pretutindeni. asistentele. şi înfăptuim armonia cerească. Doamne. şi în societate. dar fac cu totul altceva? Cu aceeaşi preocupare să ne întrebăm: ce ne-ar spune nouă. zicându-i: «Apoi. Sfântul Ilie îşi face iarăşi apariţia în fata Domnului.» La câteva zile după 20 iulie. ci şi în univers. Dumnezeu Se uită la el cu bunăvoinţă. lăsându-se copleșiți de felurite ispite. în mediul în care ne 3 . tuturor ne şopteşte aceste lucruri. ar continua să denunţe ori să calomnieze cu aceeaşi îndârjire Biserica şi pe slujitorii ei? Va aproba pe cârmuitorii noştri lumeşti. acela ne este un mare rău. şi răspândim această pace pretutindeni în jur. a odrăslit în Biserica neamului atâtea mlădi țe de sfințenie. care nu ne-am ridicat la înalta chemare sacerdotală? Celor ce nu am predicat cu toată ființa învățăturile lui Hristos? Celor care nu s-au îngrijit de turma încredin țată spre păstorire. dar şi cu asprime. dar care tot mai mult se îndepărtează de Dumnezeu. slujitorilor sfintelor altare. Acestea lucrează nu numai pe pământ. Sursa: http://www. Rămâne doar ca noi să dobândim „urechi de auzit“. dragul meu. Statornicilor în credinţă Sfântul Ilie le va da curaj. Mare dar a primit neamul omenesc. Şi astăzi vedem. în timp. liniştite şi desăvârşit bune. pătimași. cum vor fi socotiți de Omul lui Dumnezeu? Cum îi va privi pe judecătorii care nu au dovedit nepărtinire. aruncându-se în mrejele secularizării. Din icoană. dojenind. ce cuvinte le va adresa? Pe călugării şi călugări țele care şi-au uitat voturile monahale. dar Cel Atotputernic îi răspundea: «Mai este Ilie până atunci. repetându-şi nedumerirea: «Te rog. mai am mult de aşteptat până la ziua mea?». „dreptmăritor creştin“. cu ce vorbe îi va întâmpina? Dar profesorii care şi-au neglijat misiunea de a lumina.. care. reunit într-o sesiune menită să aprobe o lege contravenind credinţei multiseculare a neamului nostru? Ce le-ar zice? Dar dacă ar fi de faţă când unii. ne privește cu bunătate. Dar pentru că am adus vorba de acest eveniment cu totul unic în istoria umanităţii. În noi este energie dumnezeiască. prin care mulţi vor fi înşelaţi. şi bine şi rău. miluind pe toţi cei care se lasă cârmuiţi în viaţa lor de dorul după Cer. ne influenţăm şi pe noi înşine. şi în familii. cum tot ceea ce este creat aici pe pământ şi în cosmos. în familie. Şi nu înţelegem că prin gândurile noastre îi influenţăm pe ceilalţi. ce le va spune? Pe săracii leneși. Când în noi este sălăşluit răul. şi oriunde. Vă propun un exerciţiu de imaginaţie: cum ar fi dacă dumnezeiescul Prooroc ar participa la o şedinţă a Parlamentului României. La fel se împlinesc şi gândurile noastre. să amintim de cuvintele Sfintei Scripturi: Ilie şi Enoh vor reveni printre oameni în zilele de dinaintea celei de-A Doua Veniri a Mântuitorului. spune-mi şi mie. compasiunea. credeți că-i va felicita? Dar pe copiii care-şi necinstesc părinţii? Mamele ce-şi ucid pruncii. cât timp rătăcim de la chemarea cerească.Doamne. mai este. credincioasă. putere şi necurmată nădejde întru cuvintele Mântuitorului: „Slugă bună.doxologia. aflaţi în bejenie faţă de valorile sfintei noastre Ortodoxii. Poate fi un bine mare sau un rău mare: totul depinde de gândurile şi de dorinţele noastre. intră întru bucuria Domnului Tău“. se va întoarce pe pământ. poporului român.

putem fi un bine mare sau un rău mare. Sf.” “Exact!” a spus clientul plin de încântare. spune: „Dacă omul nu se va vătăma pe sine însuşi. În cele din urmă au ajuns să vorbească despre Dumnezeu. frizerul a terminat de tuns și clientul a plecat mai departe. nici în societate. trebuie deci să ne schimbăm. nici măcar diavolul”. nimeni nu-i poate face nici un rău.” Program Liturgic și Pastoral-Misionar Vineri: 18-20: Sf. 4 . Clientul s-a întors la frizer și i-a spus: “Știi ceva? Frizerii nu există!” “Cum poți spune asta?” a întrebat frizerul nedumerit. dacă Dumnezeu ar exista.aflăm. ar mai fi atâția oameni bolnavi? Ar mai fi copii abandonați? Dacă Dumnezeu ar exista. iar frizerul a spus: ”Nu cred că Dumnezeu există. “Trebuie doar să ieși pe stradă și să vezi că Dumnezeu nu există. nici în familie. Părea un om sărman. Vedeţi. Nu-mi pot imagina cum ar fi să iubești un Dumnezeu care permite să se întâmple asemenea lucruri. Maslu Duminică: 8-11. cei doi au început o conversație interesantă despre diverse subiecte. şi atunci numai avem pace şi nici linişte. Starețul Tadei de la mănăstirea Vitovnița (Nu) cred că Dumnezeu există! Un bărbat a mers la frizer să se tundă. Neamul omenesc dintâi a şi fost nimicit prin potop pentru gândurile şi dorinţele sale rele. ”Asta e ideea! Și Dumnezeu există! Ceea ce se întâmplă este că oamenii nu merg la El și nu Îl caută. Iată. Și tocmai te-am aranjat!” “Nu e așa!” a spus clientul. noi suntem cei care ne croim viitorul. Spune-mi. Şi cât e de bine să fii om bun. Când fiecare va începe cu sine. pentru că nu voia să înceapă o discu ție în contradictoriu. De aceea există atâta durere și suferință în lume. De fapt. cu părul lung și murdar. Imediat ce a ie șit din frizerie a văzut însă pe stradă un om neîngrijit. În scurt timp. Noi întotdeauna începem greşit. rele ne nimicesc pacea.” “De ce spui asta?” a întrebat clientul. “Frizerii nu există pentru că dacă ar exista nu ar mai fi oameni cu păr lung și neîngrijit. şi acum avem la fel gânduri rele şi nu avem roade bune. dar este mare păcat că nu am avut un exemplu în viaţă. “Eu sunt aici și sunt un frizer. noi dorim întotdeauna să-i îndreptăm pe ceilalţi. ca omul de afară. pentru binele tău. n-ar mai fi suferin ță și durere. Liturghie.” Clientul s-a gândit pentru un moment.” “Dar frizerii există! Ceea ce se întâmplă e că oamenii nu vin la mine. Iată. iar pe noi ne lăsăm mai la urmă. În timp ce frizerul îl tundea pe client. dar nu a răspuns. Neamul nostru omenesc prin gândurile sale strică (tulbură) întreaga ordine (a lucrurilor).30: Utrenia. În loc să începem de la noi înşine. atunci va fi pace pretutindeni! Iar Sfântul Ioan Gură de Aur. fiecare persoană trebuie să se schimbe. omule! Căci gândurile nimicitoare.