You are on page 1of 3

EVALUARE

Numerele naturale mai mici sau egale cu 1000000
CLASA A IV-A

1. Numiți clasa și ordinul cifrei subliniate:
714103
2404

67803

2. a) Scrieţi cu cuvinte numerele: 312012, 19784, 783.
b) Scrieți cu cifre romane: 45, 103, 1090.

3. Comparaţi numerele:
5125  5215

87129  78 129

456395  456395

4. Rezolvați exercițiul:
a) Scrieți cel mai mare număr par de 4 cifre, cel mai mic număr impar de 5
cifre.
b) Calculați diferența dintre numerele aflate.
´
c) Ce valori puteți da cifrei «a» din numărul a 785 , a ≠ 0, a ≠ 7,8,5;
ordonați șirul de numere obținut descrescător.
5. Se dau numerele: 3467, 732, 90871.
a) Rotunjiți numerele date prin adaos la ordinul zecilor;
b) Ordonați crescător numerele rotunjite.
c) Se dă expresia: ( a+b )−( c +c ×10+d ) , înlocuiți a,b,c,d cu numerele rotunjite
asfel încât expresia să existe.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
1

Compară corect cele 3 perechi de numere. Compară Compară corect 1 pereche de corect 2 numere perechi de numere. incorect 1 un exercițiu Rezolvă integral şi corect 1-2 exerciții. NOTA FINALǍ Exerciții Rezolvă integral şi corect 5 exerciții Rezolvă integral şi corect 3-4 exerciții. numere din fiecare categorie. corect cerințele a). incorect 2-3exerciții.EXERCIȚI I 1. 3. dar nu și ordinele. Scriu corect Scriu corect numerele doar la atît în cuvinte o singură cerință. Scriu corect numerele folosindu-se de cuvinte. și invers. parţial 1-2 itemi . Scriu corect numerele cu cifre romane. parţial 23. Numesc corect clasa și ordinele a unui singur număr. Răspunde corect la toate cerințele exercițiului. cât și cu cifre Scriu corect câte un singur romane 2 număr din fiecare categorie. b). parţial 1-2 exerciții. cerințe ale exercițiului. 4. Rezolvă Rezolvă corect prima cerință. 2 CALIFICATIVUL FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT . Răspunde Răspunde corect la o singură corect la două cerință a exercițiului. 5. FOARTE BINE BINE Numesc corect clasa și ordinele celor trei numere. Rezolvă corect toate cerințele exercițiului SUFICIENT Numesc corect clasa și ordinele a două numere Numesc corect clasa tuturor numerelor. 2. Rezolvă integral şi corect 2-3 exerciții .

3 .