PENAJAAN TAMBAHAN PELAJAR LEPASAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2007

1. Mulai tahun 2008, Jabatan Perkhidmatan Awam akan menawarkan penajaan tambahan untuk pelajar–pelajar yang cemerlang bagi mengikuti pengajian di dalam dan luar negara. Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon untuk mendapatkan tajaan JPA seperti berikut:

a. Program Luar Negara i) Pelajar-pelajar yang sedang atau mendapat tawaran untuk mengikuti pengajian Tahun I peringkat ijazah pertama di universiti-universiti Ivy League atau setara.

b. Program Dalam Negara i) Pelajar-pelajar SPM 2007 yang mendapat 9A dan ke atas yang sedang mengikuti pengajian di Tingkatan 6 di Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan, Pusat Matrikulasi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, Pusat Asasi Sains Universiti Malaya dan Universiti Islam Antarabangsa atau Pusat Matrikulasi / Asasi Sains lain di bawah Institusi Pengajian Tinggi Awam; Pelajar-pelajar yang sedang atau mendapat tawaran untuk mengikuti pengajian Tahun I peringkat ijazah pertama yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia di kampus cawangan University of Nottingham, Monash University, Swinburne University dan Curtin University of Technology di Malaysia;

ii)

1

2.

Program dan institusi-institusi yang ditaja adalah seperti berikut: PROGRAM Tingkatan 6 INSTITUSI Sekolah-Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan Pusat-Pusat Matrikulasi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia i) Pusat Asasi Sains UM (PASUM) ii) Pusat Asasi Undang-undang UiTM iii) Pusat Asasi UIA iv) Pusat Asasi Farmasi UiTM v) Pusat Asasi Sains UiTM vi) Pusat Asasi TESL UiTM vii) Pusat Asasi Sains Pertanian UPM viii) Pusat Tamhidi USIM

Matrikulasi

Asasi Sains

Ijazah Pertama

i) ii) iii) iv)

Nottingham University Monash University Curtin University of Technology Swinburne University

Ijazah Pertama Ivy League Univesities

i) Brown University ii) Cornell University iii) Columbia University iv) Dartmouth University v) Harvard University vi) Yale University vii) Princeton University viii) University of Pennsylvania

Ijazah Pertama British Top Universities

i) ii) iii) iv) v)

Cambridge University Oxford University Imperial College London London School of Economics University College London

JPA hanya akan menaja bidang-bidang yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia sahaja.

2

3.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN (a) (i) (ii) (iii) Syarat-syarat Asas Warganegara Malaysia; Umur tidak melebihi 20 tahun pada 31 Disember 2008; Mendapat sekurang-kurangnya gred 2A dalam Bahasa Melayu,Sejarah dan Pendidikan Islam/ Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Moral serta mana-mana 6 matapelajaran berikut; Fizik, Kimia, Biologi, Matematik Tambahan, Bahasa Inggerís, Matematik, Prinsip Akaun, Perdagangan, Pengajian Keusahawanan, Ekonomi Asas, EST, Geografi, Teknologi Maklumat, Bahasa Arab Tinggi, Bahasa Arab Komunikasi, Tasawur Islam, Pendidikan Seni; (iii) Mempunyai kesihatan yang baik dan tidak mengidap penyakitpenyakit kritikal seperti Hepatitis, Aids, HIV dan sebagainya; Mendapat tempat ke Tingkatan 6 atau Pusat Matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia atau Pusat Asasi Universiti Malaya atau Pusat Matrikulasi / Asasi Sains lain di bawah Institusi Pengajian Tinggi Awam atau University of Nottingham, Monash University, Swinburne University dan Curtin University of Technology di Malaysia atau universiti-universiti Ivy League di Amerika Syarikat dan universiti-universiti terkemuka di United Kingdom atau setara;

(iv)

(b)

Syarat Khusus Bagi Permohonan Program Ijazah Pertama di Nottingham University, Monash University, Curtin University of Technology dan Swinburne University, Program Ivy League Universities dan setara (i) Calon-calon yang menerima tawaran di 4 kampus cawangan di Malaysia disyaratkan memperolehi keputusan seperti berikut: Kelayakan A-Level South Australian Matriculatin (SAM) Australian Matriculation (AUSMAT) International Baccalaureate (IB) Keputusan 12 Mata 90 % 90 % 33 mata

3

ii)

Calon-calon yang menerima tawaran ke universiti Ivy League disyaratkan memperolehi keputusan Scholastic Aptitude Test I (SAT I) sekurang-kurangnya 1,400 mata bagi Critical Reading dan Matematik, dan markah TOEFL sekurang-kurangnya 105 (Internet Base Test). Calon-calon yang menerima tawaran ke universiti terkemuka United Kingdom disyaratkan memperolehi Gred A dalam sekurang-kurangnya 3 matapelajaran dalam peperiksaan ALevel, atau 40 mata dalam peperiksaan International Baccalaureate (IB), dan markah IELTS sekurang-kurangnya 7.0.

iii)

4.

BIDANG TAJAAN

BIL.

BIDANG

CONTOH

1. 2. 3.

Perubatan Sains Tulen Sains Gunaan

Perubatan, Pergigian, Farmasi, Perubatan Veterinar Fizik, Kimia, Biologi, Matematik, Sains Hayat Pertanian, Perhutanan, Bioteknologi/ Sains Makanan, Perikanan/Sains Samudera, Alam Sekitar, Teknologi Maklumat Kejuruteraan, Teknologi Industri, Seni Bina, Ukur Bahan/Tanah, Perancangan Bandar dan Wilayah Sastera Dan Sains Sosial, Pengajian Islam/Syariah/Usuluddin, Kemanusiaan/ Kemasyarakatan, Komunikasi, Bahasa, Sains Pembangunan Ekonomi/Perniagaan Tani, Pengurusan Perniagaan/Pentadbiran Awam, Perakaunan, Undang-undang, Pengajian Kuantitatif, Pengurusan, Sains Perpustakaan dan Maklumat

4.

Teknologi

5.

Sastera

6.

Sastera Ikhtisas

4

5.

CALON-CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON (i) Pelajar-pelajar yang tidak memenuhi asas dan khusus yang ditetapkan. syarat-syarat kelayakan

(ii)

Pelajar-pelajar yang telah mendapat penajaan lain untuk melanjutkan pengajian.

6.

TEMPOH KONTRAK Pemohon yang menerima tawaran biasiswa tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam dikehendaki berkhidmat dengan kerajaan dan sekiranya enggan, tuntutan ganti rugi akan dikenakan. Tempoh berkhidmat dengan Kerajaan dan amaun tuntutan ganti rugi adalah seperti di bawah:

PERINGKAT/TEMPOH PENGAJIAN

TEMPOH BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN

AMAUN GANTI RUGI (RM)

Kursus Bukan Profesional

Kursus Profesional*

IPTA

IPTS

Peringkat Ijazah: 4 tahun atau kurang Lebih dari 4 tahun Kursus Perubatan dan Pergigian 4 5 6 7 10 110,000 130,000 250,000 ) Kos ) sebenar ) -

*Catatan: Kursus profesional meliputi kursus-kursus seperti perubatan, pergigian, farmasi, perubatan veterinar, kejuruteraan, seni bina, perakaunan, kejururawatan, undang-undang, penilaian harta, ukur bahan dan ukur tanah.

5

7.

CARA MEMOHON Permohonan boleh dibuat secara dalam talian (on-line) sahaja. Permohonan adalah percuma. Cara memohon adalah seperti berikut: (i) pemohon hendaklah mendaftar untuk mendapatkan kata laluan percuma melalui talian di http://esila.jpa.gov.my mulai tarikh iklan dikeluarkan; pemohon yang telah berdaftar boleh mengemukakan permohonan mulai tarikh iklan dikeluarkan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari http://esila.jpa.gov.my atau http://www.jpa.gov.my.; pemohon dibenarkan menghantar satu permohonan sahaja tetapi dibenarkan mengakses untuk mengemaskini atau meminda sebelum tarikh tutup permohonan. Hanya permohonan yang terkini sahaja diambil kira sebagai penerimaan permohonan; borang permohonan dalam talian yang dimuat turun, dicetak dan dihantar melalui pos tidak akan diproses; permohonan secara dalam talian tidak memerlukan penghantaran salinan sijil-sijil, kecuali dinyatakan dalam “Slip Pemohonan Penajaan Tambahan SPM 2007”; pemohon hendaklah memastikan proses permohonan telah sempurna dengan mencetak “Slip Pemohonan Penajaan Tambahan SPM 2007” sebagai bukti permohonan telah dibuat; pertanyaan mengenai masalah teknikal semasa mengisi borang permohonan dalam talian boleh dibuat dengan menghubungi talian 038885 3550. Talian ini dibuka setiap hari dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang (Isnin – Jumaat); dan pertanyaan mengenai program tajaan boleh dibuat dengan menghubungi talian 03-8885 3049 (10 talian) pada setiap hari bekerja mulai jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang atau e-mel di alamat esila@jpa.gov.my.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

vi)

(vii)

(viii)

8.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN Tarikh tutup permohonan ialah pada 14 Jun 2008. Permohonan yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.

TAMAT

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.