You are on page 1of 2

Kursinformationssystemet fr skolan

2008-08-28 21.41

Musik
HEM

KURSER |

SKRIV UT

mnets syfte
Utbildningen i mnet musik syftar till att ge breda kunskaper inom musikomrdet. mnet syftar ven till
att utveckla skapande och upplevelsefrmga inom musiken. Dessutom syftar mnet till att utveckla
kunskaper om kommunikativa uttrycksformer inom musiken.

mnets karaktr och uppbyggnad


mnet musik har funnits i den svenska skolan sedan slutet av 1500-talet. Tillsammans med latin och
kristendom utgjorde musiken, som d benmndes kyrkosng, huvudmnena i skolan. Nr allmn
folkskola infrdes i Sverige 1842 framhlls vikten av att alla elever skulle knna till de viktigaste
psalmerna. Musikundervisning var liktydig med sngundervisning och mnesbeteckningen ndrades frn
sng till musik frst 1955.
I vra dagar har musik utvecklats till ett uttrycksmedel fr mnniskor i mnga olika sammanhang. Ny
teknik inom musikens omrde har inte bara frndrat instrument och inspelningstekniker utan ven
utvecklat ny musik.
Musik har med sina mycket varierande uttrycksformer stor betydelse fr unga mnniskor i dagens
samhlle. Musik har utvecklats frn att vara enbart en ljudupplevelse till att omfatta flera estetiska
uttrycksformer i samverkan.
mnet musik har frankring dels i det musikaliska arvet, dels i det framvxande mngkulturella
samhllet. De olika kurserna som ingr i mnet musik kan i samverkan med varandra utveckla
musikskapande och analysfrmga. mnet frutstter ibland mjlighet till arbete i olika
gruppsammansttningar.
mnet musik bestr av elva kurser.
Instrument/sng niv 1, 2 och 3, avser att utveckla elevens frmga att med hjlp av sitt instrument eller
sin sng uttrycka sig musikaliskt samt frmedla ett musikaliskt budskap till en publik. Kurserna
Instrument/sng har en ngot annorlunda karaktr och uppbyggnad n vriga. Kursplanerna r skrivna
fr att passa alla elevkategorier, genreinriktningar och instrument. Varje elev inom inriktningen musik
skall ha minst 150 pong i mnet genom att vlja ngon kombination av kurserna Instrument/sng, niv
1, 2 och 3. Det finns mjligheter fr elever inom inriktningen musik att vlja tv eller tre instrument.
Niv 1, 2 och 3 r uttryck fr olika niver i kunnandet dr niv 1 r avsedd fr nybrjare. Kurserna r
gemensamma inom inriktningen musik.
Ensemble A och B bygger p varandra. I dessa kurser fr eleverna mjlighet att sjunga och musicera
tillsammans med andra. Kurserna uppvar ven musikalisk lyhrdhet och social gemenskap. Kurs A r
gemensam inom inriktningen musik. Kurs B r valbar.
Gehrs- och musiklra A och B bygger p varandra och avser att utveckla musikutvandet och det inre
hrandet fr att drmed lttare kunna frst musikaliska skeenden. Kurs A r en gemensam kurs inom
inriktningen musik medan kurs B r valbar.

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=MU&extraId=

Sida 1 av 2

Kursinformationssystemet fr skolan

2008-08-28 21.41

Krsng A och B bygger p varandra och ger eleverna tillflle att med sin rst utgra en del i ett
sammanhang, ett musikaliskt svl som ett socialt. Kurserna kan dessutom utveckla elevens gehr. Kurs
A r en gemensam kurs inom inriktningen musik. Kurs B r valbar.
Rytmik med dans avser att utveckla frmga att med kroppen frst och frmedla musikaliska frlopp
samt att va olika danser. Kursen r valbar.
Sceniskt musikprojekt innehller arrangemang av musik i olika former, som konsert eller teater. Kursen
r valbar.
Skolverket 2008-08-28

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform=21&id=MU&extraId=

Sida 2 av 2