You are on page 1of 60

SENZACIJE

Liberamente

4
&4

bU
666
66

666
j U
66
>

ff

U
666
6

?4
4

>

S.B.

b>666

& 66J
f
5
>
6
? 66 j
6J b bb j
.
> >


# n
& #J n
J
p
-
b -
b
?

{
{

pp

5 bbn..
4 J

##b 43 nn..

4
&4

3 b b b j
4
> >.

j
b
>
>

5
4

accel.

b n
J
bbb

#
J

b n
J
&

n #
J

b
-

bb-

4
4

n
b

4
4

>
3 ##n bb
4
3

U
>

B.B.

j
b

# >

&bb

j
>

b .
4 ## n n b
&4

&

U
#<#>b

U
666
6

>

eni Dekleva Radakovi

b b 43

b
> >

>

b b

# # n n b b 4 # # n n b b # # n n n n b b 3
4
4
cresc.

sempre

j .
. >

4
4 j
.

>.

stringendo

j
.

>.

&4

U
)))...
#))..

3
&4

ff

3 b n #n
&4

3
4

p calmo

b b
b
>

4
4

3
bb 4

b n b b n b n b
b

b n 3
U
4

J
4
4

3 bb n..
&4

mf

accelerando

..
b b U
4
#

J & 4 ..

?3
4

3
4

Tempo primo

bbnbb n

3
&4

>

bbnbb n

Tempo primo

>
4 bbnbb n
4

4
4

b b 4
4

? 3 b b b
j
4
> >
5
4
&4

bb n..
3

b b

b
b
b b n n b b n n b 2 b
4

bb nnn bb 3
4

>
? 4 J ##....
4 &

>
2 b b
4

3
4

b b n n n b b b b n n n b b

3 J
4
b b n n b n
&4
4

>
3 b b
&4

>
4 b b
4

>

b n n b b n n b b b n 2 n n b b b n 4
b

&
4
4

>
b

b
&

>

strepitoso

>
b

2 b
4

Bell.Sh.

6
4 666
&4

666
6

666
6

ffp

4
&4

U
w
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ff

666
6

666
6

666
6

666
6

Doloroso

ww

U
w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

vibr.

ww

&

&

&

mp

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w

w
w
w
w
w
w

w
w
w

w
w
w

pp

b ww

w
w

Lento espressivo
4
4
. #b

w
w
w

w
w

senza misura

? b ww

&

pp

U
)
#)))

4
4

vibr.

U
#))))

666
6

#b

4
j
4
.
1

w
w

b .

&

&

#b

# ..

j
n

#b .

ww

mf

b
#

3
4
#b

n ..

b
#

mf

? j

4
&4

3
4 b

5
4 b.
b .

4
4

44 b

? 4 b
4

5
4

4 .
j
. 4

& b

4
4

b.

#b .

. .

3
4

b # .

3
4

rall.

3
&4

?3
4

b #

b
3

# b

&

4
4

pp

4
4

5
Allegro vivo

3
3
3
3

#3 b 3 3 b 3
b

&4

mf

.
? 4 j bb
4
J
.

. J

.
b

j
b
. J

. J

&

3
3
3
b

#3 b 3 n 3 b b 3
b

.
? j bb
.
J
&

j
#

j # .
.

j
.

.
j
.
J

b b
3

j b.
.
J

b b

.
? j b
.
J

.
#
J

.
b
& J

. . . .

& b J J J J

j .
.
J

b b n # n b
b
.

J

.

J

.

J

& b #nn # n b

j
.

b n b b b n b b b b b n b n
b b b

.
? j b
.
J
&

. J

> b

b 3
# b

b
>
3

poco

poco

3
j
b

j
b

>

&

& b

j b
j
& J b
>

& b

b >
J

accel.

3
j b b

b
J
3


b
b

b b b
&
3

b
b #
& b
b
J

&

b~~~~~~~~~~~~~~~
Bellows Shake
b

w
..
w
w

w
.
b

w
J .

& n b
?

fff

Lento espressivo

~~~~~~~~~~~~~~~~
..
#
w
#

&
J
b ..

ww
w
w

b n b

# n

7
3

& b

cresc.

? n

&

? #

b #

j .
.

& j
. b .

3
4

3
4

4
4


b b .
.

b b

3
4 b

j
? 4 .
4w

4
3

4
4
b .
. b . b b

b b

4
&4 w

n b
3

&
b

#
3

# b

b b

4
b

U
w
b n # #

b
rall.

U
w
w

4
4

.
u

SUITA MJESECA VELJAE


I. Vjetar

Lento

4
&4

666
6

? U

666
6

666
6

&

ppp
dal niente

&

U
# >

666
6

&

un poco accel.

j
#bp #b
>
sfz

?4 U
4

? ? U

? ? U

h = 50

#b #b
poco

#
1

& #
# #

poco

cresc.

& #b #

? #

accel.

& #j
> >>>>

>66
66

&

>66
66

>66
66


r
666
>6

ww

r
666
>6

r
666
>6

bw
w
f

? ? ? ? ?
J
J
J
J

sf

r
666
>6

bw
ww n

mf

ppp
dal niente

sfz

>))
))

ww

,
w

j
j
> >

>66 >66
66 66
J

sfz

w
&

>
J

bww
w

sfz

>66
? 66
J

&

10

II. Kia

Andante

& 4 # #

?3
4

&

ad lib.

h
accel.
.
h
U
U
. #h.
h
J
h. #h #h. h.

h. .
ad lib.

>

>.
.
.
.
4 . b. . . . . . . . . . .
4
mf

>. . # . n . . . # . n . . . # . n . . . # . n .
? 4
4

p
1
#>. #. . . > # n # n # n # n
&

sempre staccato

. n . . # n # n # n > b nb nb nb
#

>
.
? #

> b>

& b nb nb nb nb

? > b nb nb nb b>b b nb nb nb
accel.

>

& b ##
>

? > b nb nb nb #>b b nb nb nb

11

>
&

>

>

>
#

>
w
w
w

? # n#

,

&

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

>
w
w
? w

>
w
w
w

#
& . . . . . . . . #. . . . . . . . . . .
.
.
.

? #ww
w

&

ad lib.

prestissimo

w
w
w

legato

>
? # #ww
w

&

mf

>
w
? w
w

,
U
#

3
#

4 #

>
#w
w
w

3
4

12

>h.

. #h. U >)
h
J 4 )))
& h. h #h. #h. h.
4
.

>))
))

>))
))

>))
))

. . . . . . .
. . .
. ..

.
.
.
.

4 . . . . . .# . ..n .
4

, #

. . . . . . . .# . . . . . .
. . . . . .. .

>))
& ))

w
. .
. . .
? . . . . . . . . . & #ww
. .

w
w
w

loco
#
# b
&

legato

U?

? #ww
w

w
w
w

a tempo

rit.

&

? #
))
)
& )

#w
w
w

))
))

#
))
))


. . . .
.
.
.
.
))
))

rallentando

. . b. n. . . b. n. . . b. n. . . . .
.
?
J J J

. . b.

66
66
J
pp

.
J

Larghetto q = 52
vibrato

b
3
& 4
3

{
{

mf

b ..
? 3 .
4

&

b
b


3
b ...

b
b

b ..
.

..
.

vibr.

.
#..

mf

# #

..
.

..
? .

..
.

pp

#
#

....

q = 60 poco piu mosso

&

b # n # n b n b # n # n
ppp

# n b b
#n

vibr.

b n .

&

.
#.

& #

13

III. Snijeg

.
#

# n b
q = 52

#...
3

#...
vibr.

##

# ##..
# #.

senza vibr.

#3

# #

#
3

### #
3

14

U
bb
b

3
vibr.

#
#
& #

b b b
3

mf

U
b
b ..

b .
? #

b .
bb ..

.
## ..

q = 60 poco piu mosso

2
4

& #..
rit.

# n

2
?
4

vibr.

# n.

#

3

#
#

# 3

3
#
4

vibr.

& #

?

mf

&

?


,
# #
3
.
& # # 4 .
?

j
j .
b

b ...
#

j
j
b

...

pp morendo

15

IV. Oluja
Lento

4
&4

pp

?4
4 bww
1

?4
4w

5 4
JJJ 4J
JJ 4

gliss.

?4
4

2
&4

?2
4

bww

5
4

)))
loco
~
~
~~

~~
~
~~
~
~~
~
~~
~~
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ )))
~~
~
~~
~~
~
~~

~
~~
~~
~~
~
~
~~
~~
~
~~
~~
~~
& ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
)))

~~~~~~~~~~~~~ ~~
))
p

)))

w
w
)
w
1

666j
666 4 > > > > > >
U
U
4U
666
agresivo
66
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mf~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
j6
666 44

>

4
4

Bellows Shake

)))
)))
)))
))

)))
)

2
4
2
4

2
4
4 6j 4
666
>

sfz

2
4

4
4

Andante q = 76

4
&4

2
4

Bell.Sh.
?4 j j

j
4 b b
b

.
.
. .
. . . . .
. . . . ..

poco
accel.
poco
a

5
5
2

b b b
b b b
&4

?2 j
4 b
.

.
bb
J

.
bb
J

2
4

16
5

& bb b

bb b

.
bb
J

5
& 4 bbb

.
bb
J

.
bb
J

bbb

bb

5
4

bb 5
4

1
4

bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb 1
4

?5
4

1
& 4 bbb
ff

>

?1
4

vibr.
b

b
w

w
b

2
4
b

4 bb
4
3

> p
bb 2
4

3
4

mf

4
4

b
b

3
4
& 4 bbbbb
4
3

.
bb
J

b b b

.
bb
J

?3
4

bb b

& b b b

bb b

.
bb
J

3
4

b b b b b b

4
4

b b b >
Tempo I
2 J 4
&
4
4U

17

2 j
4
4 4
>

>66
Bellows Shake
~
~
~
~
~

~
~
>66
)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 66 )))
~
2
~
~
~

~
~
~
~
~
~
6
~
~
~
~
~
~
)
)
4
~
~
~
~
~
~
6
J
~
~
~
~
~
~
~
)
)
~
~
~
~~~~~~~~~~~~~~ J
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
mp m.d. ~~~~~~~~~~~~~~~
~
~
~
sfz
~~~~~~
fff
~~~~~~~~~
~
~
~
~
>

w
~
~
>
>
m.d.
~
~~~~~~~~
666
w
~
6
b

w
~
w
~
~
2
~
? 6666 U
6
~
~
~~~~~~~~~~~~~~
66

4
J
J ~~~
J
m.s.
Andante q = 76
poco
a

5
5
5
6
2
bb b
bb b
& 4 666J bb b
pp
.
.
.

?2 J

J
J
J
4
>
6
& 666
J

{
{

poco

accel.

& b b b

.
bb
J

b b b

.
bb
J

& b b b

b b b

.
bb
J

.
bb
J

b b b

.
bb
J

bbb

bb

5
4
bb 5
4

18

5
& 4 bbb

j
b .

sp

j
b.

. . .

?4
4

b. . . . ..

3
b

4 bbbb
3

3
4

w
>

gliss.

w
pp

3
4

4
4
4
4

b b b b

>66~~~~~~~~ Bellows Shake


66~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
j
6
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
6
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~
~
~~
~~
~~
~~
~
~~
~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~666~ U
& J
~~~~~~~~~~~~ 6
>
sfz p
ff

Bell.Sh.

j
b. . . . .

b b

3
4

3
>
3

b b ww
b

3
4
b

&4
4
bbbb
f >
mf
ww
4
?3 j

4 b
4
>.
4
&4

4
4

e = 76

4
&4
b ww

,
4
4

bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb

?5
4

?4
4

bb

Allegretto

4 # # J
&4

mf

. #
& J

>

.

J

3
4

4
&4 J

?4
4
#>
#
& J

.
b J

3 b n
4

. .

J J

## 4
4
mf

4
4

. .

# J
J

. b.
b
J J

>
>
j
## ##
##
J >
J
f
# .
# J.

? ## J
#

.
b J

# #

.
.
b

J b J

.
.
.
? bb n
J J J

.
# # J

.
.

J J

?4
4

&

19

V. Sunce

.
.
.
##
J
J
J

# # #
J

U
))
))

5
4

U
)))
)

5
4

## J

20

U , . 4
4
J >

5
& 4 .

.

J

#
? 5 ### # J U

.
4 ## J
4

3
&4

2
4J

J 44

? 3 # # 2 J
4
4

4
4

&

.
## J

4
&4 J

?4
4

2
&4


J 43

. .

J J

poco a poco accel.


? 2
4

3
4

.
## J

2 ## 4
4J
4

3 # # 2 J
4
4

.
## J


>

J 43

.
## 3 J
4

. b.
b
J J

2
4

3 bb bb 2
4
4
J J

> b > > >

# #
J
f

4
4

sfz

> >>
# # #b >

J

SONATINA

Allegretto

& c . . b

21

I.

. b

mf

b bbb
. .

b b
? c b

1 B.B.
& b.. b b

b. .

. b

b b
? b

b n
bb.. b bbbb n #n J ## J
J
J


b b

& bb b

j
j j
j j

& # n # n b

& .
.

j
# ..

j
# ..

? b

j j

j
.
.

j
..

# ..

j
..

j
b ..

b b# b

22
Bellows Shake

& .
.

j
b b

j
b..

? # b bw
w
b
w

& b b b

? bw
w
w

bbw
w
w

bw
w
w

b b b b b b
bbw
w
w
& b b b b

? bw
w
w

bw
w
w

bw
w
w

bbw
w
w

bbw
w
w

b b b b

bw
w
w

bw
w
w

#.
#

b. b
&
# w
#

#j

#.

mf


# #
? #

b
j
. # # .

&

j # # #.

# .

#

#

# #

#..
J

# # #

23

#..
J

& #..

sotto tempo

rit.

# # b n b b
J
- -

# # n #
? # #
# # b
tempo

& b..

b.. #

? b b # b
Bell. Sh.

b b bb
&
b b

b
? b b

3
&4

b
b b

3
4

b 3
4

4
?3
b b 4
4
>
5

b
b

n
n

>
5

>
5

#>.
5

b
& bbb # b b b

24
5

. # n

& b

? b

. #

j
j
j .
j
j
#j #
#.

.
.
.
.
. .
& .

# #
#
?

& # . .

Bell.Sh.

j
b

b . .

? b b

b b b # nb#

& bb

? #

nbb

bb 3 b
4
4 b bb b 4

4
& 4 b

3
4

b
b

4
4

?4

bb b

25

bb b
& b b b

bb #n bb
b n b

bb#n bb

? b b b
j
nn ..## bb bb .
w
. #
n

&

j
.
w

j

.

? b b b bb
J
II.

Andante


b 4
& b bb 4

p semplice

? bb b 4 b b
b4

1
n
bbb .
b
n

.
&
b

b
? bb b b
b
b
b b n w

b.
& b b
J b

? bb b b n n
b

26

j
j

.
b

b
n

.
& b bb bn b b. b bnb b n b n

? bb b n n n b b
b
bbb
b
&

? bb b b b
b
b
& b bb .

n
b

? bb b b b b
b
bbb n
b
&
b
.

? bb b b n
b
w
bb w

b

b

& b

? b b n
bb

w
w
p

Allegro

3
& 8 . b

mf

bb..

& . #

. b

b..

#..

? b..

& b b bb n bb

rit.
b b b
j
#b #b b

bb b..
J

b
J

b
b

b
b

mp

? .

? b

b n

b b n

& b

. b
#..

b # b

..

#..

..

. b

..

. #

bb..

& . #. . #

Bell.Sh.

?3
8

27

III.

..

..

# n b b b
b
n #
b
J
#

28

& .
.
.

mf

? j

..

..

..

.
J

.
. .

b b
J

& ..

..

#j

. . .

b b
J

&

..
.

..

#.

. .

.
J

{
{

? b.
J

& ...

..
.

. . .

..

..
.
J

.
.

..
.

. .

.
J

. .
b

. .

. .
.
## ##
J

# . b

..
.

Bell.Sh. . . .
. . .
.
. . .
.

? J .. . . .
J
J
J

& #. #

Bell.Sh.
b.. . . . . . .

b b
.

b b& J

29

b b b b b
J

b b b
J

bbj .
&
J .

loco
j
.

# ...
. . .

# ..
. . . .

? b n .
J
>

.
&
J

.
.

1
>. b
b

>.

>

..
? .

.
.
b
b

? .

&

b. b b.
J
J .

.
.
b
b

? ##..

ff deciso

. # #
#
>

Bell.Sh.

. ###
>

bb..

bb >. .
>.
>

bb..

mp

.
#
# .

#..

b..

#..

3
bbbb
3

& .
b
b #
b b b . .
>
3
.
3
ff
3
3
b
b
? b..

b b b b

.
J

>.
j

>.

30

TERRA "M"

Lento
senza misura

U
?
w
>

gliss.

mf

,
,U
j

& b
w
> glis
s.

pp

#j

,
U U
j

& b #j n

mp
secco

> >

? ..

&

& j

#J U
#J nU

j
#b

j
n

b ..
? j

j
#

#b w

12
U
U
j
b

b bj
n #j n bj b
n
J
J

j
#

U
#j nj nj bj j
J
#

U
b

j
j
n


w
& # j n j
>
b n b .

? w

&

4
4

#b U
4

31
piu mosso q = 80 3

3
3
4
& 4 b b b
b b b

mp

?4
4

# ##

,
3
3
3
3
3
Bellows Shake
b b ..
& b b w
J
b # b w

? ### bw
w
w
3
3
3
3

j
b

&b

rallentando

& b b b
3

w
& w
w

& #.

3
4

mp

senza misura

&
w
b
&

, q = 108

3
j
#bj . & 4
>

?
w
>

3
3
3
3
3
3
j
j
bb b nb

bbnb nb nb

Bellows Shake

j
b

&

b b n b

n #

32

b
&

&


& .

& .

&

&

& b

#
& #nb

&

b b

b b

b
b

b# n

# n

# n

#
#

##

# #

b
# #

b #

b
#

..

.
.

j
# . n #

& # nb

##


b# ### b
b

b #b

4
4

4
&4

4
&4

loco

? j
#b
>

w
senza misura

j
#bj .
>

&

ff

j
& #b
>

33

b b b
j
b

j
bbb b b

j
b

4 # nb

&

3
4
bb

j
bb

mf

4
4

3
4

3
& 4 b
b b

4
j j j
j
4
b # b

#b .

?3
4

4
4

cca. q = 92
5

j
j 5
4
& #b b 4 #b b 4

pp

mp

? # b J b J 5 # b 4
4
4
5

34

5
5
5
5
7
U,
misura
4 b b jsenza
j
& 4 #
bb b

> >

? 4 b # >J
4

>
5
5
5
5

U
bb
j
b

& j

j
b

j
b

>

>

b
j

#j

#
>

>

b #j
9

&

j
j
b #

>

j
#j #

? j #
>

q = 80
j

4 w b
4
>

2
&4

w
& b J w

#j

>

j
b

>

n b #j

2
4

2
4

j
w b
>

w b
>

j
w b
>

j
w b
>

f energico

?2U
U

j
b

..

4 w j b
4
>
j
bb

w
w

..

U
w
w
w

vibrato

w
w
w

w
w
w

U
w
w
w

.
J

p semplice

ff
j

b
b

.
&

35

&

&

#.

,
?
w
>

U
w
&

vibrato

, h = 44
b
b

j j 2

2
# .
>
3
pp

bb

3
3

#
3

b n
? b b n
mf

? b

##

&

2
2 # #

b b

bb

mp

?
#

senza misura

&

nw

? bb

sfz

U
w
&

q = 108

b
b

1
4

& 4 b b
2

f
b -
3

1 n # n 4 j
J &
2 n # n 4 - bJ J
3

-
b

> > >


b

# # #
# #
3

n
b
b
# n #

> > >


#b #
3

36

Bell.Sh.

))) gliss.
& ))

,
3
4 #

ff

w
&

w
>

,
?4
4w

#b

gliss.

4
4

#b

j
#bj .
>

&4

3
4

gliss.

Andante

3 #
4

senza misura

w
ppp

mf

3
4

4
4

,
3

4
j
&4
b

b > .
b b
>
>
f
5
5
5
?4
j
4 # # #
> #.
>
>

,
9
U
U U Bellows Shake
j

&

# w
> pp
>
sfz
pp
sfz
>
U
U
U
?

w
J
# w
>

,
U
U.

b b #b

Ossia:

U
>
?

>
b

sfz

? U
w
>

pp

pp

U
#

U
.

sfz

>
J

METAMORFOZE

Moderato q = 96

4
& 4 #

37

b bb
? 4 J J b J
4
J

1
& #

? b b
J
J
J
J

& b b

b b b

b
J

b b

b
J

b j b j #j
b b
J

& w

b b

b b
J
J

& b b b
?

b b b

? .
.

un poco agitato q = 104

#
p

bb

n
#n
J


mp

##
J

38

>
2
4 b
& # 4 # # 4 ww .
>

f
p
>
b
w

b
w

#
2 ##
4 w
? bb
#nn
4
4

>
b b .
w
& b bb b nn w
>

& .

pp

U
? ).
)))..
.

bb

b
& b

bbw
w
w
>

##

#nn

&

w
w
w

b b n.
>

Tempo primo

b b n

mf


b
b

J
J

1
b
b

& b b b b
? b

&

sfz

mf

&

, b > b

b
b

b
b

b
b

b
b


J
b
b

# J
J
J
J
b b b
b b bb


? J

nn#n
agitato

#
#

ff

#
b b


J
#
#b #
J

39

b #

& # # b #
accel.

poco a poco cresc.

? # #
& b #

&

> > #> > nbb > b >


# n b
#

>
n
b#

#>
#

>
2 #
4

>

3
4

b 2 # # 3

?
&
#
4
4
>
3 # b n #
&4
#
>
ff
> b > n #
?3
4

n
>
> b

4
& # 4 bw
> # > b w
>
3
sfz
3
>
? b > # 4 bw
4
>

&

# # n # n
>
>
>
#> b b n> b >
sotto tempo
pesante

pp

# #

b.

# #

b .

40

Tempo primo
& b#

nww

#bw
w

bw
w

mf

? J

b
J
J

b J

b b

2
b
#
& bb bnn# n ## #
4

2
? # b # b nn
b n# n b b n b 4

#
# #

b
2
4
& 4 #
4

#
ff

4 # j
4 j
J > B.B.
S.B. B.B.

?2
4 b
# n #b

b
b

b
b


b
bb
j b J j j b J
J
J b b

- B.B.
S.B. B.B.
S.B. B.B. S.B. B.B.
S.B.

j b
-

bw
w
b w
w
&

S.B.

&

>

2
4
ff

b
b

b
b


j b J
-

S.B.

B.B.


j b J
-

S.B.

B.B.

4 b nbbnbbb
4
f

> # # b nb nb
>

>

>
b

2
4
? j #b
4
4
J
legato
S.B. B.B.

41

& bbbb # bb nbb


b

legato

? bb # # b nb nb
b

rit.

& bb

2
4

b b < n >b<# > < w >


w

4
4

mp

2
44
j
j 4
b
# - - - -

#
4

& 4 #

? b

agitato

cresc.

? 4 b
4

&

poco

#n

##

bb

poco

nn

# b n #

##

&bb

accelerando

b n # # b b
2
&
4

&

bb

#nn

bb

#nn

2
4

42

b > b > >.


2
4 b b .
&4

b > b > >


.

ff

2
& 4 #

4 bw
w
4 w
w
>

Tempo primo semplice

? # b # b b

#> b .

b b .
>
mp
U
w
bw
w
w

mf

w
w
ww

bww
w
w

&

j
j
b

b b
J
J

&

? j b j n j # j
b
b

& b b

b b b
b b b

mf

j
-

S.B. B.B.

j
J
-

b - b - b -
& b b b b
b -

b b b b

S.B. B.B.

B.B.

S.B. B.B.

b
b

b
b

? j b j bb
J S.B.

j
J b
-

S.B.

B.B.

w
w

rall.

b
J

b
b


j J
b S.B. B.B.

w
w

-
- - - - w
j
J
J
S.B. B.B.

b
b

U
w
w
pp

U
))
)))

TRI SKOKA

Allegro
vivo

j
2
&4
> > >
> > >

43

j b j
> > >
> > >

? 2 j
4
> > >

j

> > >

j

> > >


> >

> > >


> > >

>

2
3
J
&
4J
4J
>>

? j
>

j

> > >

3 j
4
>>>

2 j
4
>>>


>>

> > >


b > > >
3
2 b 3 > > >
b 2

&
4
4
4
4
J

? j
>

3 j
4
> > >

2
4
> > > >

2
& 4 b b
> b > b > >
? 2 b
4
> > b> >

3 j
4
>

2 j . j #j . j
4 J
J
.
.

. j
& J .
#j

3 j b 2
4
4
> > >
.

J j
.
j

mp

j
3 j j 2 j j
j

j
j
. 4 .
.
4
#. b
#. j
>
.
.
>
.
.
# j
j b j
3
J b. J .

4
J

3
? j #j j . j j j

j
4
b

.
.
.
J .
b . .
b b
b b

44

3
&4

b
b

2
3

4 b b b b
4

?3
4

2
3

j4
.
4
b

b
> > >
b

b b b

2
3

&
4
4
J
J
f
b

>
>

3
? b 2 b
& b b 4
4
>>>

b > > > > > b > > > b >


3 b
2 b
3 > > b b n 2
&4
4
4
4
> >
> >
>
b 2 b> > > b 3 > > > b b n 2
3
?
& 4 b
4
4
4
> >
> >

&

j
> > >

j
>

3 b> > > 2 bb b bb 3


4
4
J
J 4

mp

3 j b> > > 2

j
bbb 4
4
J
b

>
> > >
j
3 #> > > 2 3 j
&4 J
4
4
>>>
?

j
>

? 3 > > >


4
J

2 -J
4

> > >


#

3
J
4

-
J

3
4

2
4 b n #
b
2
4

45

3 > b

& # n # b b 4 J
b
> >
b #
mf
> >
j
3
?

4
> > >

2
4

2
& 4 b
>

3
4

{
{

? 2 >
4J

b
>

>

>

>

>

>

>

#
>

-.

? 3 > -
4J
J

{
{

>

>

&
b

>

piu calmo
2
4 b b

rit.

3
& 4 j j
>

>

>
>

j
. -

b
bb

bb

>
>

2
4

3
4

2
4 b b b b

bb

b
bb

mf

b b

b b b

b b b b b b

b b n

rall.
b
bb
bbb bj

J J
f
b

b
b > > >
b > > >
b

?
J
J
b

& bbb..

46

&

> > >


?
J

loco > > >


> >
>
>

>
b

2
b 43 J
J
4

> > >


J

> > >


3
J
4

2
4

j

> > >

> > >


b > > >
>

b 3 > > >
b 2
J

&
4
J 4

? j
>>>
2
&4

?2
4

j

>> >

>
b b b 43 j J
> b > b > b > > >
mp
j
b b b 43
>>>> > > >>>
j

j

>> >
j
2
4
>>>
>>
2
4

j
3
4
>>>

j b
>> >
>
J

b> > >


J

b b n # bn n## nn#
> > b
#
>
#

>
>
>
b> > >
b

b

&
J

j
&
> > >

b b n > > j >

b n##n ##n 3 # #
2
&
4
4 J

2
4

ff

3
2
j
& b # # 4 b n b 4
> > >

47

PRELUDIJ D-E-A

Allegro vivo

&c

f sempre legato

j
& c
-

j

-

j

-


- -

j

-

&

j
& -

j

-

#-

j

-

b bb
&

mf

& b
b
& b b

b
b

& bb

&

bbb

n n

bb bb

& b
# -

j

-

#b-

j

-

48

b b b
b

& b

j
j
b

.
b n n n n b b b b b b b b

& j
-

&

j
b

bb .

.
J b b b .
J

&
.

j
b

bb .

nnn b #bn
n

&
R

&

..

&
#

&

#b

b n
bbnj b J

# b

n
b b n b n b

mp

n b b n b n b n

b b bb
J
&

&

#b.

b. . #bj b. b.
.

49

&

b b bb b

& #
.

#.

j
. b#
.

j
.


bb 2

&

& #

n #

2
4

2
4
& 4 b b b
4 # b
b

2
&4

4 j
4
.

j
#
.

& j
.

&
.

j

.

b
j ?
.

&

..

#
J

50

& #

?
#
n
j

#.
#
##

& b
b


..
?

#
n
b

bb

&

b
b #

&

.
. . .

? J J

&

#.
? J

&

. . .

##
.

#
J

. . .

#
.

# n # #

.
?
J

51
rall.
2

& # 4

?
J

-
J

2
4

Meno mosso

.
4 # b
4 . .
.
.
mp
. . .
4 . # .

.
.
.
. . .

>


. .
>

#
##
& .
.
. .
. .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
? . # . . # . . # .

. #
>
. . .

2
j 43

4
# #
>
. . .
. . .
.
? . # . 2 . j 3 b #
4
4
#
>
&

.
4 # b
& 4 . .
.
.
mf
. . .
? 4 . # .
4

. #
. .
. . .
. . .
. #.
.

4
4
4
4

>
.
.
#
.
. .
.
. . .
. #. .
. . .
.
.
.

# j
>
# #
j
J

#
&
#
J
>
>
f
. . . . . .
. . . . . .
? . # . . # .
?

& b #

52

b #
b
#

& # #

? b # & b

b # b n

b
# #
&
> #>

& b

# #
Bell.Sh.

& b ## j
b

>

## 4
#

4 # b
4
7

? b #

. #>
J

>
4
&4 J

.
. . . . .
.

b n

2 # b
4 b
4
4

Bell.Sh.

>

>
? 4 . j
4
#.
> >
&

>

2 .
4 J

4
4

ff

2 j
4 .

. # . . . . . . .

. . .
. . .
? . # .

ff

. . .
. . .
4 . # .

4
# # b
#
#
. #. .
. . .
.

53
vibrato
b
b
rit.
U

b b

b b w
&

#

.
.
.
.
.
.
.
.
? . #. . . . b . . . n & U

3
4
3
4

rit.

3
&4

p calmo

3
& 4 #

# # U

.
#

# #
#

4
4
4
4

Tempo primo

4
&4

p legato

4
&4

-
J

- - - -
J
J

b b b b b b
&

&

bb-
J

n b b

bb-
J
b

&

-
- - # -

& J
J

- -

- - J

b-
J

n-

- -

54

&

b ##

4 b
4

j
- - ##-

b
& b

2
- - 4

4
4 - -

mf

& b

- - b

mp

& #
- - - - - - b

& bb

b
& b

&

rit.

j
& ##-

2
4

b
b

#
b

A tempo


J
&

& J

55

ASEDESAS
cca. q = 58

5
3 b
b n b
&4
>

? 3 .
4

b b

b n# n

&

&

& ## n#
b n

n # 44

b
b

4
4


# b n## nn#

cca. q = 72
b b b b

4 #
2 b b
&4
4
accel.

4
& 4 #

&

bbb

j
bb nn

2
4

j
bb nn

bbb b b

j
bb nn bb bb bb bb

cresc. poco a poco

&

&

j
bb nn

b b 3 b>. b
4

2
4

f
p

b bb bb bb 3 b>. b ? 2 b bnb
b
&
4
4

5
1

56

& #.

. n# .

b. n n

&

#>

>
3 bb
4

3
4

2 #
4 .

2
b n b 4

b>

bb bb bb bb
R
mf

. n# .

b. n n

bb b

b
R

giocoso

. b . . . bb . b . . . bb . b . . .
b

? j b
n
r
r
r 4
#

& # nb #n b #n nb # nb b 4

. b . . . b b . b . . . b b . . n. # .
b

4
?
4
cca. q = 58
vibrato

vibr.
U
>.
.. ~~~~~~

U
4 ~~~~~~~~~~
&4
>
f
>
7
U
?4 J
4
b> b nb b
.
#

U
U
w
#bw .
6

b# U
w

q = 69

2
& 4 b . bbb#
.
mp

? 2 b b
4
R

2
4

b b
b . b. b n

b b b bbb
b
b b

2
4

. b. n b
b
b

57

. . # b # .

. b . #
b . . b b

bb
&

bb

# b#

b
n

b
R
R

.
& .

.
b

.#-

b #n
b

n
b

..

..

#
?

& R

q = 72

..


bb #

bb

..

..

# n # n
& # n # # n #
J
J

..

..

..

3
4

j
j
j
j
j
j
3

& # n # # n # # n # nb bb bb# 4

U
,
. R 38

2 #
3
4
4

3
8

rit.
.
q = 92
3 2 b 3 ..
&4
4
4

rit.

2 #
4

3
& 4 .

2
4

>

Piu mosso q. = 69
3
& 8 bb nn b b n# # b n# # n # # n ## #
b n

?3
8

sempre legato

58

& ## # n ## # n ## n ## n # ## n # b n

.
& # b n# # b n# #n # #n ## # ..
>

2
4

f agitato

2
&4

>

>

&

?2
###
4
> ##>

rit.
q 58
5
10
j
~~~
4
b bnb b b
&
>
b b 4
>
p

? 2 ###>##>
4
###> ###
> >

# b

j
#

4
4

q = 104

4
&4

. b . . . . . . . . . . .

? 4 j b
4
J J
J

& . b .
.

? b
J

. b. . . . .

b#
J
J J


J J

. . . . . . b . b b
b

.
.


b. b n

b J
J

b
J
J
J

b b
J J

59

-
accelerando
#

#
#
5
2
&
#
4
4
#
ff
>
# ## #
#

5
2
?

4
4

2
&4

>
sfz

e = 88

4
# b bn

dolce

3 . bn
&4

&

. # 2 . .
4

. b n

q = 92

6
&4

mp

? 6 w.
4

b. b
.

b b
.
.

vibrato

U U

U
U

3 .
4 b # nb
n
.
5

# # b #

& . b
.

5
5
2
4
# b b n b n

# b

&

# n b

U
?2
4
b b .

#
>
&

3
4

#
U

2 n ? n
4 #
b 1
2
4

b #

6
4
6
4

3
4

b 3
# 4

60

e = 104

5
U

.
b
3 ?

&4

>

&

? 3 U
4

b #
>
5

2
b # 4

q = 92
rit.

- 3
4
& bb 4 b b b 4

n #b

4
4

>
#>.. ##> bbb ...
#. J J

>. b > bb >.


.. b b ..
J J

4
4

>
#>.. ##> bbb ...
#. J J

&

agitato

> >
. b .
>

b.
>

& n ..
n>.

q = 54

b>

ff

5
U
b b <b>

?
.
>

Bell.Sh.

Bell.Sh.

>
b

&

> b>.

>

mp

#>
b

b n b

rall.

mf

b.
>

> b>.
Bell.Sh.

Bell.Sh.

>

>#>n 4
?2 >
4
4

3
2
4 b b b 4 b
>

? 4 >. b> .
4
>

n #b

>. b > bb >.


? 4 .. b b ..
4
J J

rit.

2
4 b b

>

sfz
6

b nb

j
b

n b
>