You are on page 1of 2

SKIMA JAWAPAN

Bahagian A
1. B
2. A
3. B
4. B
5. A
Bahagian B
1. bersatu padu
2. bertolak ansur
3. dihormati
4. erat
5. harmoni
Bahagian C
1. X
2. /
3. /
4. X
5. X
6. X
7. X
8. /
9. X
10. /
Bahagian D
1. membantu
2. balasan
3. wang
4. tenaga
5. membaiki
6. kebersihan
Bahagian E
1. seronok
2. selesa
3. dihormati
4. gembira
5. harmoni

Bahagian F
1.
2.
3.
4. /
5.
6. /
Bahagian G
1. (a) Tidak berbuat bising
(b) Berpakaian sopan

Mengambil makanan secara sederhana


2. (a)
(b)

Pakaian sopan, warna sesuai


Mengucapkan takziah
Memberikan sokongan moral

3. selesa

ecara sederhana