You are on page 1of 7

ANALISA MARKAH 2015

MATAPELAJARAN :
BAHASA TAMIL PENULISAN
TAHUN :
6
NAMA GURU
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

:Puspavathy a/p Subramaniam

NAMA MURID

TOV UPTP MAC +/- UPTP +/- PKBS +/- UPTP +/- ETR
1
2
3
J.Anthonyammal 75B 76B
77B
+
66B
86A
=
85A
- 80A
P.Asuvini
60B 67B
46C
48C
+
47C
62B
+ 80A
B.Puvaneswary 78B 70B
73B
70B
77B
85A
+ 85A
K.Hariharan
45C 32D
37D
33D
55C
+
55C
= 50C
M.Pavthira
29D
11E
15E
15E
=
15E
=
20D
+ 40C
P.Pavithira
55C 48C
50C
50C
=
65B
+
47C
- 65B
R.Savitha
70B 58C
70B
+
57C
67B
+
72B
+ 80A
N.Suhashini
20D 18E
28D +
12E
14E
+
40C
+ 40C
S.Yamunaa
30D 28D
15E
13E
11E
25D
+ 40C
ANALISA

UPTP1 GPMP MAC


55%
3.7
55%
UPTP 1
A
0%
B-3
33%
C-2
22%
D-2
22%
E-0
0%

0
1
5
3
0

GPMP UPTP 2
3.11
55%

MAC
0%
11%
55%
33%
05

0
2
3
1
3

UPTP2
0%
22%
33%
11%
33%

GPMP
3.5

1
3
2
0
3

PKBS
66%

GPMP
3.11

PKBS
11%
33%
22%
0%
33%

2
2
3
2
0

UPTP3
77%
UPTP3
22%
22%
33%
22%
0

GPMP
2.6


ANALISA MARKAH 201
MATAPELAJARAN :
BAHASA TAMIL PEMAHAMAN
TAHUN :
6
NAMA GURU
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

:Puspavathy a/p Subramaniam

NAMA MURID

TOV UPTP MAC +/- UPTP +/- PKBS +/- UPTP +/- ETR
1
2
3
J.Anthonyammal 83A 65B
83A +
70B
78B
+
83A
+ 90A
P.Asuvini
80A 43C
75B
+
73B
63B
65B
+ 80A
B.Puvaneswary 83A 75B
85A +
73B
83A
+
75B
- 90A
K.Hariharan
70B 38D
50C
+
43C
55C
+
40C
- 60B
M.Pavthira
40C 35D
28D
28D
=
45C
25D
- 50C
P.Pavithira
83A 43C
68B
+
55C
68B
+
55C
- 70B
R.Savitha
83A 63B
73B
+
68B
70B
_
63B
- 90A
N.Suhashini
40C 40C
55C
+
55C
=
48C
40C
- 50C
S.Yamunaa
50C 23D
35D +
33D
45C
+
25D
- 50C
ANALISA

UPTP1 GPMP MAC


66
3.0
78
UPTP 1
A-0
0%
B-3
33%
C-3
33%
D-3
33%
E-0
0%

2
3
3
2
0

GPMP UPTP 2
2.4
77

MAC
22%
33%
33%
33%
0%

0
4
3
2
0

UPTP2
0%
44%
33%
22%
0%

GPMP
2.8

1
4
4
0
0

PKBS
100

GPMP
1.88

PKBS
11%
44%
44%
0%
0%

1
3
3
2
0

UPTP3
77%
UPTP3
11%
33%
33%
22%
0

GPMP
2.7

ANALISA
1.Murid-murid menunjukkan sedikit kemajuan.Namun pencapaian adalah kurang
memuaskkan.Guru akan memperbanyakkan latihan penulisan supaya GPMP akan
dikurangkan lagi.
2.Murid-murid masih lemah dalam bidang tatabahasa dan seyyul Mozhiyanikal.
Guru akan memperbanyakkan latihan .
Disediakan oleh:
________________
Pn.S.Puspavathy

Disahkan oleh


ANALISA MARKAH 201
MATAPELAJARAN :
BAHASA TAMIL PEMAHAMAN
TAHUN :
6
NAMA GURU

:Puspavathy a/p Subramaniam

BIL

NAMA MURID

TOV UPTP MAC +/- UPTP


1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

J.Anthonyammal
P.Asuvini
B.Puvaneswary
K.Hariharan
M.Pavthira
P.Pavithira
R.Savitha
N.Suhashini
S.Yamunaa

83A
80A
83A
70B
40C
83A
83A
40C
50C

65B
43C
75B
38D
35D
43C
63B
40C
23D

83A
75B
85A
50C
28D
68B
73B
55C
35D

+-

PKBS

+ UPTP
/
3
-

+
+
+
+
+
+
+
+

2
3
3
2
0

MAC
22%
33%
33%
33%
0%

Kekuatan
1.GPMP dapat dikurangkan daripada 3.0 kepada 2.4.
Kelemahan

ETR
90A
80A
90A
60B
50C
70B
90A
50C
50C

ANALISA
UPTP 1
A-0
0%
B-3
33%
C-3
33%
D-3
33%
E-0
0%

+/-

UPTP1 GPMP MAC


66
3.0
78

GPMP
2.4

1.3 orang murid masih lemah dalam kemahiran membaca.


ANALISA MARKAH 2015
MATAPELAJARAN :
BAHASA TAMIL PENULISAN
TAHUN :
6
NAMA GURU
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

:Puspavathy a/p Subramaniam

NAMA MURID

TOV UPTP MAC +/1


J.Anthonyammal 75B 76B
77B
+
P.Asuvini
60B 67B
46C
B.Puvaneswary 78B 70B
73B
K.Hariharan
45C 32D
37D
M.Pavthira
29D
11E
15E
P.Pavithira
55C 48C
50C
R.Savitha
70B 58C
70B
+
N.Suhashini
20D 18E
28D +
S.Yamunaa
30D 28D
15E
-

UPTP +/- ETR


3
80A
80A
85A
50C
40C
65B
80A
40C
40C

ANALISA
UPTP 1
A
0%
B-3
33%
C-2
22%
D-2
22%
E-0
0%

0
1
5
3
0

MAC
0%
11%
55%
33%
0

Kekuatan
1.Peningkatan markah dapat dilihat .
Kelemahan
1.GPMP meningkat daripada 3.7 kepada 3.11.

UPTP1 GPMP MAC


55%
3.7
55%

GPMP
3.11

Cadangan
1.Murid-murid masih tidak dapat menguasai teknik penulisan .3 orang murid tidak dapat
menulis dengan struktur ayat yang baik.Oleh itu mereka diberi latihan penulisan yang
berperingkat seperti menulis dua hingga 3 petikan.
Disediakan oleh:
________________
Pn.S.Puspavathy

Disahkan oleh

LPS