You are on page 1of 6

Ademais da experiencia da entidade, os

PRESENTACIÓN participantes estarán a cargo dun


equipo de técnicos cualificados,
Licenciados en Ciencias da
O Club Natación Pontevedra é o Actividade Física e do Deporte (INEF)
primeiro club de natación fundado e con titulación de Adestradores
na cidade e leva máis de 15 anos Nacionais de Natación e Waterpolo,
dedicado ao ensino da natación,
dos cales dende 1998 inclúe tamén cun máximo de 12 alumnos por
o waterpolo. adestrador.
A súa ampla bagaxe e experiencia
formando nadadores e
waterpolistas, unido a que por
quinto ano consecutivo o Club
Natación Pontevedra estea
organizando o Campus de
Actividades Acuáticas, garanten
que os nenos e nenas participantes
estarán en boas mans.

FILOSOFÍA
O Club Natación Pontevedra leva varios
anos defendendo a mesma filosofía:
aprender xogando e que todos teñan
oportunidade de nadar e xogar a
waterpolo.
O campus celebrarase do 23 ao 30 de xuño,
Programación descansando o domingo 27, con horario de
9:00 a 13:30 h.

MÉRCORES XOVES VENRES SÁBADO DOMINGO LUNS MARTES MÉRCORES


HORARIO
23 24 25 26 27 28 29 30

Clase teórica Clase Clase Clase Clase Clase Clase


9:00 a
+ teórica + teórica + teórica + teórica + teórica + teórica +
10:20
ingles ingles ingles ingles ingles ingles ingles

10:30 a Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades


12:00 acuáticas acuáticas acuáticas acuáticas acuáticas acuáticas acuáticas

12:00 a
Almorzo Almorzo Almorzo Almorzo Almorzo Almorzo Almorzo
12:15
descanso
Xogos Xogos Xogos Xogos Xogos Xogos
Xogos
Coordinativos Coordinativos Coordinativos Coordinativos Coordinativos Coordinativos
12:15 a Coordinativos
de de de de de de
12:50 de
cooperación cooperación cooperación cooperación cooperación cooperación
cooperación 1
1 1 1 1 1 1

Xogos Xogos Xogos Xogos Xogos Xogos


Xogos
12:50 a Coordinativos Coordinativos Coordinativos Coordinativos Coordinativos Coordinativos
Coordinativos
13:30 de
de de de de de de
cooperación cooperación cooperación cooperación cooperación cooperación
cooperación 2
2 2 2 2 2 2

Haberá unha primeira parte teórica dunha unidade didáctica con vídeos e contidos en inglés.
A parte de Actividades Acuáticas (Natación e Waterpolo) estará relacionada cos contidos teóricos,
tendo como principal compoñente o aspecto lúdico e que adquiran uns coñecementos prácticos
mínimos.
Despois haberá un pequeno xantar: froita, refrescos, barritas e batido.
Para finalizar traballarase fóra da auga mediante xogos cooperativos e coordinativos na pista exterior.
Haberá dous grupos de nivel por idades: nenos/as nacidos en 2000-2002 e nacidos en 1998-1999.
Instalacións
O campus celebrarase nas fantásticas
instalacións do Centro Deportivo
Sociocultural Militar Campolongo.
Estas instalacións, no centro de
Pontevedra, contan con 3 piscinas
descubertas de diferentes tamaños,
zona axardinada para xogos, ximnasio,
sala de vídeo, pistas de tenis, pistas de
pádel e pista polideportiva descuberta.
Nome e apelidos _____________________________________

Data de nacemento ___________________________________


Inscrición
A cota de inscrición será de 100 € por neno/a. En
Teléfonos pais _______________________________________ caso de varios irmáns o segundo pagará 70 € e o
terceiro será gratis.
Emails de contacto____________________________________ A inscrición inclúe a participación nas 6 xornadas do
Campus, unha camiseta, un gorro de natación, o
Dirección____________________________________________
xantar dos 6 días e algún outro detalle.
Alerxias (sol, medicamentos, alimentos, etc.) ou enfermidades O ingreso da inscrición farase no número de conta do
___________________________________________________ Banco Pastor:
Socio do Club Deportivo Militar : Si Non
IBAN ES56 0072 0401 1100 0012 8190
Pai/Nai/Titor ________________________________________ Haberá un máximo de 50 prazas, polo que as
DNI________________ inscricións cubriranse por rigorosa orde de
Autorizo a meu fillo/a a participar no Campus de Actividades recepción da documentación.
Acuáticas que organiza o CN Pontevedra en xuño de 2010 e
certifico que meu fillo/a sabe nadar polo menos 25 m sen
dificultade. Eximo á organización e aos colaboradores do
Campus de calquera responsabilidade en caso de accidente por
desobediencia do meu fillo/a.
Firma

Requisitos
Requisitos para participar no Campus de Actividades Acuáticas Pontevedra:
- Nacer entre 1998 e 2002.
- Saber nadar un mínimo de 25 metros sen axuda de material.
- Que os nenos e nenas veñan con ganas de aprender e divertirse.
- Pagar a cota de inscrición e entregar o xustificante xunto cos datos pedidos na ficha de inscrición na
oficina do Club Natación Pontevedra (R/ Padre Fernando Olmedo s/n -Centro Galego Tecnificación- 2º piso)
ou por mail en waterpolo@cnpontevedra.org
- Material necesario: bañador, chanclas, lentes de nadar, toalla e roupa de deporte.
V CAMPUS DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS
PONTEVEDRA
ORGANIZA
MÁIS INFORMACIÓN
Club Natación Pontevedra
R/ Padre Fernando Olmedo s/n,
Centro Galego de Tecnificación
COLABORAN Deportiva (Estadio da Xuventude)
2º piso
Luns a venres de 18:00 a 21:00 h
Teléfonos:
636782953 | 658607728 |
656969629 | 655444682 |
Mail: waterpolo@cnpontevedra.org

waterpolopontevedra.com
cnpontevedra.blogspot.com