You are on page 1of 1

ARBORELE DE OBIECTIVE

Crearea unui canal de


distribuie a legumelor
micilor productori

Crearea unei
reele de furnizori

Constituirea
resurselor materiale

ncheierea
Idenitificarea
contractelor
potenialilor furnizori
adecvai
nchirierea spaiului
de depozitare

Constituirea
resurselor umane

Angajarea
personalului
Amenajarea
spaiului

Achiziionarea
mijloacelor de transport

Crearea unei
reele de clieni

Prospectare

Negociere

ncheierea
contractelo
r