You are on page 1of 24

BEZPATNA GAZETA REGIONU TORUSKIEGO | NR 98 | 22 LIPCA 2016| ISSN 2084-9117 | NAKAD 30 000 EGZ.

|
www.pozatorun.pl

Szalona impreza na wodzie


Motorowodne mistrzostwa Polski i Europy
w Chemy
Czernikowo . Gmina Chema . Miasto Chema . ubianka . ysomice . Lubicz . Obrowo . Wielka Nieszawka . Zawie Wielka

Poka nam
swj
pikny wiat
Wybieramy najpikniejsze ogrody i gospodarstwa
w powiecie toruskim. Wsplnie ze starost i wjtami,
Orodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie
i Leroy Merlin w Toruniu wystartowalimy
z konkursem "Pikna Zagroda 2016"

Gmina ysomice:
Dziki pozyskanym przez Stowarzyszenie grantom, mieszkacy
Zakrzewka uczestnicz w kulinarnych warsztatach.

Gmina Lubicz:

Gmina ubianka:

Wystawy, koncerty, liczne zabawy i konkursy czekaj na wszystkich, ktrzy bd witowa Dni
Chemy.

O ciekach rowerowych, zachowaniu ich uytkownikw, zagroeniach z tego pyncych rozmawiamy z Jerzym Zajka.

Poza Toru

. 22 lipca 2016

Gmina Wielka Nieszawka:


Znamy projekty, ktre zostan zrealizowane w ramach
budetu partycypacyjnego w
2017 roku.

FELIETON

POZATORUN.PL
stopka redakcyjna

Przyjemnoci
kosztuj
PRZEMYSAW
TERMISKI

Rzd wanie podsumowa


pierwsze miesice dziaania
Programu 500+. Gdyby tylko
patrze na statystyki przedstawiane przez ministrw premier Beaty Szydo, to wszystko jest w porzdku, mona
rzec rowo. W zasadzie jedynym, namacalnym dowodem
sukcesu tego programu jest
wzrost konsumpcji, w tym
skokowy wzrost zakupu uywanych aut z Niemiec. Nic
dziwnego, bo przez pierwszy

rok dziaania 500+ rozdamy


prawie 17 mld z. To musi
si przeoy na zwikszenie
skonnoci obywateli do robienia zakupw.
Gdy jednak bliej przyjrzymy si wszystkim pomysom
PiS oraz ich rzeczywistym
kosztom, to ju tak rowo nie
jest. Budet to nie worek bez
dna. Jak si duo wydaje, to
trzeba szuka wikszych przychodw. Dlatego warto popatrze na to, co ju podroao.

Czy ju wszystkie
masz?
UKASZ
PIECYK

W naszej redakcji nastaa wiekopomna chwila. Nie,


nie chodzi o to, e niedugo
wydamy 100. numer Poza
Toru. Celebrujemy bowiem
fakt, e pierwszy raz od duszego czasu przyszo mi napisa wicej ni dwa zdania. I
wiecie, jak si z tym czuj po
takiej przerwie? Fatalnie.
Spiesz z wyjanieniem.

Chciabym to wszystko po
prostu rzuci i nie, nie wyjecha w Bieszczady. Chciabym jak dorosy, powany
facet zacz apa Pokemony.
Jeli w Bieszczadach s te
Pokemony, to mog i tam ich
szuka, ale po co jecha taki
kawa? Czy ta, pyzata
mordka Pikachu nie komponowaaby si piknie na cie-

Podatek bankowy, czyli zapacimy wicej w bankach. Banki z powodzeniem


znaczn cz kosztw nowej
daniny przerzuciy na klientw. Szacuje si, e podatek
bankowy spowodowa wzrost
opat i prowizji za prowadzenie konta z kart rednio o 1-2
z miesicznie. Banki zmniejszyy oprocentowanie lokat,
podniosy mare i prowizje od
kredytw.
Wysza opata przejciowa, czyli wicej zapacimy za
prd. W czerwcu uchwalono
now ustaw o odnawialnych
rdach energii. Poza tym, e
w zasadzie paraliuje w Polsce
rozwj innej energetyki ni
opartej na wglu, to podnosi w gr rwnie wysoko
paconej przez nas co miesic

opaty przejciowej.
Podatek handlowy, czyli
drosze zakupy w supermarketach i w galeriach. W lipcu
Sejm uchwali nowy podatek
od sprzeday detalicznej. Mia
on uderzy w zagraniczne
due sieci handlowe. Po kilku
miesicach prac nad nowym
podatkiem i protestach handlowych narodziy si przepisy, ktre obciaj znacznie
nie tylko Biedronk i Lidl, ale
rwnie due, polskie firmy
sprzedajce np. elektronik,
ubrania i benzyn.
W praktyce obiecuje si
nam same przyjemnoci, jak
pienidze na dzieci czy obnienie wieku emerytalnego, z
drugiej strony nie mwi si
nic o olbrzymich kosztach
tych obiecanek.

ce rowerowej do Osieka? Kto


nie chciaby usi nad brzegiem Jeziora Chemyskiego
o wschodzie soca i zapa
na wdk nieporadnego Magikarpa? I czy w kocu nie
znalazbym chtnego na powietrzn eskapad nad Lasem
Piwnickim na potnym i jednoczenie agodnym smoku
Dragonitecie?
Widz las. Las rk. Znawcy
tych szlachetnych stworze
ju od dawna zapewne marz
o takich atrakcjach. Ci za,
ktrzy jeszcze nie zaczli marzy o zdobyciu tytuu najlepszego trenera Pokemonw, nie
wiedz, co trac. Niewierni
obudz si w rozpaczy, pyta-

jc, jak mogli y bez kolorowych stworkw rozsianych po


caym wiecie. Zwariowaem?
Phi, ju widz tych wszystkich
krygujcych si dorosych, jak
szukaj pokeballi w ukryciu
przed dziemi.
I gdy ju to wszystko nastpi, wo te historie midzy
bajki razem z programami
wyborczymi wybracw narodu wszystkich opcji. Z pki
za sign archiwalne numery
Poza Toru i zagbi si w
lekturze, eby sprawdzi, co
dobrego dziao si w powiecie lata temu. Ale to kiedy.
Czy wtedy bdziecie mieli je
wszystkie? Wydania, nie Pokemony.

Poza Toru

. 22 lipca 2016

Redakcja Poza Toru


Zotoria, ul. 8 Marca 28
redakcja@pozatorun.pl
Wydawca
Goldendorf
Redaktor naczelny
Radosaw Rzeszotek
Sekretarz redakcji
ukasz Piecyk (GSM 733 842 795)
Redaktor wydania
Kinga Baranowska
Dzia reportau i publicystyki
Jacek Kiepiski
(GSM 723 030 103)
Tomasz Wicawski
(GSM 535 405 385)
Dzia informacyjny
Joanna Koszczka,
Micha Ciechowski
Kultura
Micha Ciechowski
Zdjcia
ukasz Piecyk
Sport
Karol ebrowski
REKLAMA
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Agnieszka Korzeniewska
(GSM 534 206 683),
Magorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
reklama@pozatorun.pl
Korekta
Natalia Szaaj
Skad
Studio Poza Toru
Druk
Agora SA
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za tre
ogosze.

***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych Agencja Public
Relations Goldendorf zastrzega, e dalsze
rozpowszechnianie materiaw opublikowanych w Poza Toru jest zabronione
bez zgody wydawcy.

Poza Toru

. 22 lipca 2016

POZATORUN.PL

REKLAMA

TEMAT NUMERU

POZATORUN.PL

Postaw na ziele
i wygraj!
Pikne ogrody ju wkrtce zawadn powiatem. Wszystko
za spraw konkursu Pikna Zagroda 2016
Micha Ciechowski | fot. nadesane
Odkrycie najbardziej efektownych i najpikniejszych terenw zielonych powiatu
toruskiego jest celem konkursu "Pikna
Zagroda 2016". Zabawa skierowana jest
do mieszkacw powiatu toruskiego.
Zgoszenia przyjmowane s jeszcze do 31
lipca!
Plebiscyt skierowany jest do wacicieli
ogrodw i gospodarstw, nad ktrymi opiek sprawuj osoby prywatne. Warunkiem
uczestnictwa jest status mieszkaca powiatu toruskiego.
Konkurs skada si z dwch etapw gminnego i powiatowego. Przeprowadzony zostanie w dwch kategoriach: na najbardziej zadbane gospodarstwo rolne oraz
ogrdek domowy. Tereny, ktre zakwalifikuj si do drugiego etapu, wezm take
udzia w dodatkowym gosowaniu SMS.
Komisje konkursowe bdzie ocenia
tereny w dziesiciopunktowej skali. Jury
przyzna noty za czysto i porzdek terenu, wygld przydomowego ogrdka i jego
wyposaenie, dodatkowe urzdzenia i elementy ogrodowe znajdujce si na posesji
oraz dodatkowo dla gospodarstw rolnych
- zastosowane w nim dziaania proekologiczne. czna suma punktw, ktre mona zdoby to 40 dla gospodarstw rolnych,
30 za dla zgosze konkursowych obejmujcych ogrody.
W plebiscycie ocenie poddane zosta-

nie m.in.: ukad kompozycyjny, funkcjonalno i wkomponowanie zaoenia w


otaczajc przestrze. Wana bdzie rwnie kondycja rosncej zieleni oraz sposb
utrzymania wiadczcy o wykonywaniu
niezbdnych zabiegw pielgnacyjnych.
Co zrobi, aby wzi udzia w plebiscycie "Pikna Zagroda 2016"? Wystarczy, e
do 31 lipca dostarczysz swoje zgoszenie
do waciwego dla danego terenu Urzdu Gminy lub Miasta z dopiskiem Konkurs Pikna Zagroda lub bezporednio
do sotysa danej wsi. Karta uczestnictwa
powinna zawiera: imi i nazwisko osoby
zgaszajcej, imi i nazwisko waciciela terenu, adres, pod ktrym znajduje si zgaszany teren oraz dane kontaktowe - telefon
i adres e-mail - osoby biorcej udzia w
przegldzie.
Wszystkie tereny zielone poddane zostan ocenie przedstawicieli Gminnych
Komisji Konkursowych, ktrzy odwiedz
gospodarzy w dniach od 15 do 31 lipca.
Po tym czasie wytypuj trzy dziaki, ktre zakwalifikuj si do drugiego etapu.
W pierwszej poowie sierpnia Powiatowa
Komisja Konkursowa dokona lustracji
dziaek, ktre reprezentuj gmin w czci
powiatowej.
Dodatkowo, od 19 sierpnia do 22
wrzenia czytelnicy dwutygodnika "Poza
Toru" oraz mieszkacy powiatu bd
mogli gosowa na wybranego przez sie-

bie laureata konkursu gminnego. Zdjcia


najpikniejszych terenw
opublikowane zostan na
stronie internetowej redakcji dwutygodnika - www.
pozatorun.pl. Wyonienie
laureatw w poszczeglnych
kategoriach odbdzie si na
przeomie wrzenia i padziernika. Wtedy te nastpi podsumowanie konkursu "Pikna Zagroda 2016".
Waciciele najpikniejszych
terenw zielonych otrzymaj
atrakcyjne nagrody. Tereny
wyonione przez Komisj
nagrodzi Starosta Powiatu Toruskiego, a zdobywcy najwikszej liczby gosw SMS
sklep Leroy Merlin w Toruniu.
Organizatorem konkursu
jest Agencja Public Relations
GOLDENDORF,
wydawca
gazety Poza Toru, Starostwo
Powiatowe w Toruniu, Kujawsko-Pomorski
Orodek
Doradztwa Rolniczego w
Minikowie oraz samorzdy
gminne.
Szczegowy regulamin
konkursu dostpny jest na
stronie www.pozatorun.pl

REKLAMA

Poza Toru

. 22 lipca 2016

POZATORUN.PL

Co si stao z nasz klas?

REGION

Niektrzy nie widzieli si od 46 lat. Wielu si nie poznao. Absolwenci szkoy podstawowej
w Obrowie zjechali z caego kraju na spotkanie, jakiego nie zapomina si do koca ycia
Jacek Kiepiski | fot. archiwum prywatne
Gdy zaczynali nauk w 1962
roku, w szkole nie byo jeszcze
prdu. Pocztek lekcji oznajmia dzwonek rczny. Na awkach byy kaamarze, ubikacja
na dworze, sali gimnastycznej
nie znali. Byli pierwszym tak
licznym rocznikiem po wojnie.
- Dlatego na pocztku zorganizowano dwie pierwsze klasy - wspomina Roman Skrski,
dobrze dzi wspominany przez
dawne koleanki, obecny radny i
pomysodawca zjazdu po latach.
- Uchodzi za klasowego wesoka - wtrca jedna z dawnych
szkolnych koleanek. - Jednej z
nas przywiza kiedy warkocze
do awki. Ale, co tam...
Zdaniem obecnych na sali
dawnych nauczycielek, dzieci
wwczas byy grzeczniejsze ni
obecnie. Lekcje, z powodu braku
owietlenia elektrycznego, musiay koczy si o godzinie 15.
Dzieci, zdaniem pedagogw, byy
bardzo zyte ze szko bdc
faktycznie ich drugim domem.
- Niektrzy, co prawda, popalali... - zdradza uczca ten rocznik
Jadwiga Politowska. - Ale modzie troch musi szumie.
Dwie klasy pierwsze, ruszajce
z nauk w 1962 roku, poczono
w jedn po piciu latach nauki.
I to wanie ta klasa, ktra skoczya nauczanie w Obrowie w

Z archiwalnych zdj zachowao si m. in. to uczennic w czwartej klasie.

1970 roku, spotkaa si po latach.


- Byo nas wtedy 47 w klasie
- wspomina Maciej Grzywiski,
obecnie mieszkajcy w Toruniu.
- Dzi przyjechao a 28 byych
uczniw naszej klasy. To duo,
zwaywszy, e ok. dziesi osb
ju nie yje. Wikszo chciaa si
spotka i jeszcze raz poczu tamten klimat.
Okazuje si, e w wwczas
na wagary nie chodzono. Tak
przynajmniej zapewniaj dawni
uczniowie, co potwierdzaj nauczycielki.
- Szkoda, e brakuje pamitek
z tamtych lat - przyznaje Roman
Skrski. - Nie mamy chociaby
zdjcia zbiorowego z ostatniej
klasy, czyli z 1970 roku. Fajnie
byoby stan dzi do fotografii
w ten sam sposb - dziewczyny z
przodu, chopacy z tyu.

Znalazy si jedynie fotografie


czci klasowej ferajny. Najlepsze
technicznie okazao si zdjcie
grupy dziewczynek zrobione w
czwartej klasie. Panie wyryway
je sobie z rk, by ustali, jak wwczas stany przed obiektywem,
ktra stoi obok ktrej, a od ktrej
daleko. Natychmiast przypominay si dawne przyjanie i drobne animozje.
Historyczne dzi zdjcie zrobi Micha Kokot, znany pniej
regionalista i pierwszy, synny ze
znakomitych zdj prasowych,
fotoreporter toruskich "Nowoci".
Do wsplnego zdjcia po latach stanli wszyscy. Panie w
rodku ustawiy si w ten sam
sposb, co 50 lat temu. Panowie
otoczyli je z lewej i prawej strony.
Zdjcie, ktrego zabrako w 1970

roku, zostao zrobione po 46 latach. Nikt nie mia wtpliwoci,


e to moment historyczny.
- Jakbymy si przeniosy w
czasie - przyznaa jedna z pa. Nauczka na cae ycie: trzeba robi zdjcia zbiorowe, by po latach
nie aowa, e co wanego nie
zostao utrwalone.
By zorganizowa takie spotkanie, Roman Skrski potrzebowa
ponad trzech miesicy.
- Trudno byo ustali kontakt
do wszystkich - przyznaje. - Wykonaem dziesitki telefonw.
Ostatecznie powstaa dzisiejsza
lista obecnoci, na ktrej przy
nazwiskach zamieciem numery
telefonw. Okazao si, e wydrukowaem za mao egzemplarzy.
Koledzy i koleanki wyrywali je
sobie, a potem odpisywali numery przyjaci spotkanych po

latach.
Gdy zagraa kapela, wszyscy
ruszyli do taca. Jak zapewni
wodzirej, w repertuarze przewidziano po pierwsze utwory z
"tamtych czasw".
Wszyscy uczestnicy imprezy
do pnego wieczora byli oczarowani tak aktywnym udziaem
w zabawie dawnych nauczycielek.
- Prosz napisa, e jestemy
wdziczni za ich obecno - podkrelano. - Bawi si z nimi po
latach to prawdziwa frajda. Klasa
8 szkoy podstawowej w Obrowie,
rocznik 1970, dzikuje wszystkim
nauczycielom i nauczycielkom,
a szczeglnie paniom, ktre zaszczyciy nasz zjazd: Jadwidze Politowskiej, Halinie Szatkowskiej,
Krystynie Kowalskiej i Gabrieli
Wierzbickiej.
REKLAMA

Poza Toru

. 22 lipca 2016

REGION

POZATORUN.PL

Dzikuj lsk gwar


Po raz czwarty Fundacja Romualda Koperskiego sprowadzia dzieci z Syberii na wakacje do Polski. Darczycami,
ktrzy ufundowali ich pobyt, byli gwnie mieszkacy powiatw toruskiego i bydgoskiego
Jacek Kiepiski | fot. autor
Mieszkaj w najsynniejszej polskiej wsi na Syberii. W Wierszynie, oddalonej o ponad sto kilometrw od Irkucka, mieszka ok.
600 Polakw. Ich pradziadowie
sprowadzili si tam w 1910 roku
ze lska. Pniej doczyli do
nich zesacy. Fenomenem jest
to, e do dzi wszyscy w Wierszynie mwi po polsku.
- Te dzieciaki o ziemi przodkw, Polsce, mogy tylko czyta.
I marzy. Std pomys organizowania dla nich wakacji w Polsce
- tumaczy Romuald Koperski,
znany podrnik, czowiek, ktry
wielokrotnie zjedzi ca Syberi.
To on m. in. zorganizowa Ekspedycj Stulecia, czyli wypraw
samochodow przez ca Eurazj,
od przyldka Roca w Portugalii,
czyli najdalej wysunitego na zachd kraca Europy, do Cieniny
Beringa, czyli wschodniego skraju Azji. Dzi susznie uchodzi za
najwikszego polskiego znawc
syberyjskich bezkresw. Podczas
swoich podry pozna wiele polskich wsi rozrzuconych na tych
terenach.
- Nawet nie zdajemy sobie
sprawy, z jakim pietyzmem polsko kultywuje si chociaby we
wsi Czerskij w Jakucji, skd dzieci
byy ju w Polsce, albo w Koymskoje, gdzie do dzi dba si o grb
wielkiego polskiego podrnika
Jana Czerskiego. Stamtd dzieci
chcemy przywie w przyszym
roku.
Od dwch lat organizowaniem
rodkw na sprowadzanie dzieci
z Rosji zajmuje si Piotr Werno,
mieszkaniec ysomic dziaajcy
w brany rolnej.
- Koszty s do powane. Sam
bilet dla jednej osoby z Irkucka
do Kaliningradu kosztuje ponad

Dzieci spotkay si z darczycami w paacu w Polednie.

4 tysice zotych. Wczeniej dzieci przylatyway do Warszawy, ale


wwczas koszt biletu by jeszcze
wikszy - tumaczy. - Z Kaliningradu odebralimy dzieci autobusem. Wyszo taniej. Dziki temu
wicej moemy im zaproponowa w kraju.
Dzieci zwiedzay Gdask,
pywa statkiem, byy na Westerplatte, w Muzeum Morskim, bray udzia w spywie kajakowym
Wd, bd opala si w Jastarni i
spotkaj si z papieem podczas
wiatowych Dni Modziey. Ich
pobyt potrwa ponad dwa tygodnie.
Zakwaterowaniem goci zajo si Nadlenictwo Lubichowo
poone na skraju Borw Tucholskich.
- Byem w Wierszynie i do
dzi jestem pod wraeniem wspomina Bronisaw Schneider,
nadleniczy z Lubichowa. - Wie
wyrnia si na tle klasycznych
wsi syberyjskich. Domy s wymalowane, jest czysto. Na drodze
sycha polskie pozdrowienia:
"dzie dobry" i "dobry wieczr".

Tam cigle panuje lska gwara.


Matka pyta syna "kaj idziesz?", a
on odpowiada "na pole".
To drugi pobyt dzieci z Wierszyny w Polsce. Poprzednio byy
w ramach pierwszej podobnej
akcji Fundacji Koperskiego, cztery lata temu. Tym razem przyjechao 18 modych Polakw i
dwie wychowawczynie. Skad
uzupeniy dzieci z Biaorusi. Z
26-tysicznego miasta Wilejka,
pooonego ok. 70 kilometrw od
Miska, przyjechao 9 uczniw
wraz wychowawc.
- Wszystkie dzieci s nasze. Na
Biaorusi te yje wiele polskich
rodzin, ktre Polski nie miay
okazji zobaczy. Std pomys,
by uzupeni nimi grup - wyjania Romuald Koperski. - Prosz
zobaczy, jak doskonale si zintegroway. Mielimy pienidze,
udao si wicej zebra, to czemu
nie zabra po drodze dzieciakw
z Biaorusi?
Dzieci, zarwno te z Syberii,
jak i z Biaorusi, spotkay si w
paacu Poledno z darczycami,
ktrzy umoliwili im pobyt w

REKLAMA

Poza Toru

. 22 lipca 2016

kraju przodkw. Byy wystpy artystyczne, wiesze, piosenki, pokaz


taneczny i gorce podzikowania.
Niektre, faktycznie, po lsku.
Najwiksz grup sponsorw
okazali si myliwi dziaajcy w
Nadwilaskim Klubie Safari.
Jego prezes, Henryk Rybka, od lat
wspiera dziaania Fundacji Romualda Koperskiego.
- Cieszy nas rado tych dzieciakw. Wielu kolegw rwnie
zrozumiao, e takie dziaania
maj sens - podkrela. - Wczaj
si zarwno osoby prywatne, jak i
instytucje, w tym Lasy Pastwowe.
W akcji zbierania funduszy na

pobyt dzieci brao udzia cznie


kilkadziesit osb.
- S wrd nich osoby majtne - przyznaje gwny koordynator akcji zbierania rodkw, Piotr
Werno. - Zaangaowali si te
rolnicy, ktrzy nie maj duego
majtku. Nawet ubodzy emeryci.
Ludzie chc pomaga. Pamitam
szczeglnie rolnika ze Strzyawy, ktry spyta mnie tylko, czy
moim zdaniem to dobra inicjatywa. Gdy potwierdziem, otworzy portfel, w ktrym mia dwa
banknoty pidziesiciozotowe.
Da jeden i powiedzia: wpa za
mnie. zy mi si zakrciy.

POZATORUN.PL

KULTURA

W Zejwsi... najgorsze
dopiero nadejdzie!
Niedugo przeczytamy krymina z powiatem toruskim w tle
Maciej Koprowicz | fot. ukasz Piecyk
Robert Maecki da si pozna mieszkacom regionu
jako dziennikarz, ale teraz chce
sprawdzi si w nowej roli pisarza. Powie Najgorsze dopiero
nadejdzie, ktra ukae si we
wrzeniu, to wcigajca historia
kryminalna, ktrej akcja rozgrywa si w Toruniu oraz okolicznych miejscowociach, midzy
innymi na terenie gmin Zawie
Wielka i ubianka.
Maecki przez wiele lat by
dziennikarzem gazety Nowoci,
a obecnie jest specjalist ds. promocji i kontaktw z klientami w
Toruskich Wodocigach. Przez
cae ycie zwizany by z Toruniem, ale obecnie mieszka w Zejwsi Maej. Swoje otoczenie celnie
portretuje w swojej prozie.
- atwiej jest pisa o rzeczach,
ktre znamy z codziennego dowiadczenia mwi autor. - Toru
i okolice poznaem na wskro. Atmosfera lokalnego biznesu, polityki, dziennikarstwa to wszystko
mona odnale w Najgorsze dopiero nadejdzie.
Pocztki literackiej pasji Roberta Maeckiego to rok 2010. Wtedy
te, pod wpywem kryminaw
Harlana Cobena, postanowi sam
sign za piro. Efektem byo kilka opowiada kryminalnych.

- Jedno z nich wysaem na Midzynarodowy Festiwal Kryminau


we Wrocawiu. Wygraem konkurs
i dziki temu mogem wzi udzia
w tygodniowych warsztatach pisania kryminau pod okiem synnego autora, Mariusza Czubaja
wspomina Maecki. - Wziem
te udzia w warsztatach prowadzonych przez Katarzyn Bond,
ktra bardzo wiele mnie nauczya.
Kolejnym krokiem byo napisanie debiutanckiej powieci. Na

dugo przed premier doczekaa


si ona entuzjastycznych opinii,
midzy innymi ze strony wspomnianego Mariusza Czubaja, ktry napisa rekomendacj na okadk ksiki.
- Najgorsze dopiero nadejdzie, pierwsza cz trzytomowego cyklu, to opowie o dziennikarzu z Torunia, Marku Benerze,
ktremu zagina ona opowiada mieszkaniec naszego powiatu.
- Desperacko stara si j odna-

le. Tymczasem w Przysieku w


poarze ginie jego byy przyjaciel,
ktry niegdy odbi mu narzeczon. Wdowa zwraca si do Marka o
pomoc, ale wkrtce rwnie znika.
Dziennikarz czuje, e jeli rozwie zagadk zniknicia dawnej narzeczonej, trafi te na lad zaginionej ony.
Miejscowoci poza Toruniem
odgrywaj bardzo istotn rol w
fabule, dzieje si w nich gros akcji.
Podobnie bdzie w II i III czci

cyklu o Marku Benerze, ktre planowane s na 2017 i 2018 rok.


- Miejscem akcji jest w duej mierze moja gmina Zawie
Wielka zdradza autor. - Na kartach powieci pojawiaj si takie
miejsca, jak Rozgarty, Zawie czy
Przysiek. Do spalonego domu w
tej ostatniej wsi bohater wraca kilkukrotnie. Istnieje on naprawd,
tylko e w rzeczywistoci to nowoczesny budynek, a w ksice
klasyczny klocek z lat 70. Przedstawiem te kilka innych miejsc w
Przysieku.
Bohaterowie powieci docieraj take na teren innych okolicznych gmin, np. ubianki.
- Wikszo miejsc w gminie
Zawie Wielka istnieje w rzeczywistoci, w przypadku ubianki
kilka wymyliem przyznaje Maecki. - W samej ubiance umieciem dom spokojnej staroci, w
powieci pojawia si take jedno
fikcyjne miejsce w miejscowoci
Zamek Bierzgowski.
Mroczne strony doskonale znanych nam miejscowoci bdziemy
mogli odkry 28 wrzenia, kiedy powie Roberta Maeckiego
Najgorsze dopiero nadejdzie
ukae si nakadem Wydawnictwa
Czwarta Strona.
REKLAMA

Poza Toru

. 22 lipca 2016

LUBICZ

POZATORUN.PL

Bdzie centrum w Lubiczu Grnym


Zakoczyy si konsultacje spoeczne dotyczce wyznaczenia w gminie obszaru do przeprowadzenia rewitalizacji
Tomasz Wicawski | fot. nadesane

Spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji odbyo si w wietlicy wiejskiej 6 lipca.

Samorzd w ramach tworzonego Lokalnego Programu Rewitalizacji zamierza stara si o


rodki na odnow kilku miejsc
w miejscowoci, w samym jej
sercu. T wie wskazaa specjalistyczna firma, ktra opracowaa
diagnoz obszarw zdegradowanych dla naszego terenu.
Urzd Marszakowski dokadnie okreli kryteria takiego
terenu i warunki przydziau pienidzy. Budowa infrastruktury
przede wszystkim musi by uzasadniona spoecznie. Urzd Gmi-

ny Lubicz na stronie internetowej


opublikowa ankiet, poprzez
ktr mieszkacy mogli zgasza
swoje uwagi. Zaprosi ich take
na konsultacje spoeczne.
Na nim wskazano trzy obszary Lubicza Grnego, ktre planuje si zrewitalizowa. To teren
poprzemysowy miejsce, gdzie
przy szkole zostanie zbudowana pywalnia, wraz z pobliskimi
uliczkami, a take park przejty
przez gmin od Lasw Pastwowych oraz wietlica wiejska przy
ul. Bocznej.
Na teren, w ktrym wybu-

dujemy basen, naley spojrze jak


na miejsce organizujce ca spoeczno mwi Marek Olszewski, wjt gminy Lubicz. W tej
chwili Lubicz Grny nie ma centrum, co sprawia, e ycie spoeczne jest rozproszone. Stworzymy
plac z now, ciekaw architektur zachcajc do spdzania tam
czasu. Przedsibiorcy te s tym
zainteresowani i planuj nowe inwestycje. Poza zbudowaniem basenu i zagospodarowaniem jego
otoczenia, zmodernizujemy rwnie pobliskie ulice. To wszystko
sprawi, e centrum miejscowoci

bdzie miao wiele poytecznych


funkcji.
Wtruje mu take przewodniczca rady gminy.
W pozytywny sposb wpynie to take na identyfikacj
mieszkacw z zamieszkiwanym
terenem mwi Hanna Anzel.
Wane bowiem dla wielu osb
jest to, eby mie swoj przestrze, ktr dzieli si z rodzin,
znajomymi, ssiadami.
Dziaania w tej sprawie bd
podejmowane w kolejnych miesicach. Projekt basenu, o ktrym
pisalimy jako pierwsi na amach

Poza Toru ma jak wida spenia take sporo funkcji spoecznych, a nie tylko rekreacyjno-sportowych.
Wiemy, w jaki sposb chcemy go wykorzystywa i bdzie
on niewtpliwie ubogaca teren
w pobliu szkoy dodaje Marek Olszewski. Ale uytek bd
miay z niego nie tylko dzieci i
modzie z tej miejscowoci, lecz
rwnie caa spoeczno naszej
gminy. Chtni na korzystanie z
jego dobrodziejstw bd pewnie
rwnie gocie z ssiednich samorzdw.

Zdrowy wymiar
rozwoju
Za nami seminarium regionalne Drogi dla
Natury, ktre odbyo si w Urzdzie Gminy
Lubicz. Jego organizatorem byo stowarzyszenie
Zielona Puca Polski
Tomasz Wicawski | fot. nadesane
Spotkanie odbyo si 11 lipca.
To element kampanii na rzecz
zadrzewie w krajobrazie rolniczym. Te maj si sta siedliskami przyrody i korytarzami
ekologicznymi. Gmina Lubicz
przyczya si do tej akcji jako
druga w wojewdztwie kujawsko-pomorskim.
Wydarzenie byo jednym z
dziaa edukacyjnych projektu
Drogi dla Natury, majcym na
celu rozpowszechnienie wynikw przeprowadzonych dziaa
w gminach wiodcych na terenie
wojewdztwa kujawsko-pomorskiego relacjonuj przedstawiciele Urzdu Gminy. Wczeniej
w programie braa udzia tylko
gmina Grzno.
Uczestnikami
seminarium
byli przedstawiciele Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa
Kujawsko-Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Brodnicy,
Urzdu Gminy Obrowo, Urzdu
Gminy w Grznie, Brodnickiego
Parku Krajobrazowego, Grzniesko-Lidzbarskiego
Parku

Krajobrazowego, Uniwersytetu
Mikoaja Kopernika w Toruniu,
Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarzdu
Drg Wojewdzkich w Bydgoszczy i Rejonu w Toruniu, Polskiego
Klubu Ekologicznego Okrgu Pomorsko-Kujawskiego, firmy Tar
s.c. z Golubia-Dobrzynia, Stowarzyszenia Zielonych Puc Polski z
siedzib w Biaymstoku, Urzdu
Gminy Lubicz i Rady Gminy Lubicz, ZDGMiK w Lubiczu.
Spotkanie rozpoczo si prezentacj zaoe programu Drogi dla Natury kampania promocji zadrzewie w krajobrazie
rolniczym jako siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych wygoszon przez Krzysztofa Wolframa i Ann Kasjaniuk
z ZPP. Nastpnie przedstawiciele
gmin Grzno i naszego samorzdu, Jacek Warmiski i Ewelina
Kowalska, przedstawili wyniki
realizacji projektu w swoich gminach.
Kolejne prelekcje dotyczyy
ochrony zadrzewie liniowych
dyrektor Brodnickiego Par-

W czasie seminarium zorganizowanym w Urzdzie Gminy Lubicz uczestniczce w nim osoby


zgbiay swoj wiedz w zakresie wspistnienia siedlisk przyrodniczych i rozwijajcego si
rolnictwa.

ku Krajobrazowego, dr Marian
Tomo, powiedzia rwnie o
pomnikach przyrody wystpujcych na obszarze Brodnickiego
Parku Krajobrazowego, a reprezentantka Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie, dr
Aldona Fenyk, przedstawia swoje spostrzeenia co do zadrzewie
liniowych, oparte na wasnych
badaniach naukowych .
To seminarium byo niecodzienne i miao ogromny wymiar
edukacyjny mwi Hanna Anzel.
Bo rozwj danego obszaru, danej gminy wcale nie musi odbywa si kosztem natury. Przyroda, odpowiednio zaadaptowana,
moe by, i w wielu miejscach
w Polsce staje si wyrnikiem
okrelonego terenu. Na co dzie
Poza Toru

. 22 lipca 2016

umila ycie mieszkacom, a take przyciga turystw, ktrzy na


zdrowej polskiej wsi szukaj odpoczynku od codziennoci.
Kolejny wykad dotyczy bezpieczestwa na drogach publicznych w wojewdztwie kujawsko-pomorskim w nawizaniu do
ochrony zadrzewie liniowych i
wygosi go Wodzimierz Ciepy
zajmujcy si monitorowaniem
zada inwestycyjnych i remontowych pod ktem ochrony rodowiska na etapie projektowym, na
etapie robt budowlanych oraz
na etapie monitoringu porealizacyjnego w Wydziale Inwestycji
Zarzdu Drg Wojewdzkich w
Bydgoszczy. Rwnie interesujca
okazaa si prezentacja Pawa Stopiskiego, prezesa Towarzystwa

Przyjaci Ziemi Nadgoplaskiej,


dziaacza na rzecz przyrody na terenie Kujaw o projektowaniu i
wykonaniu zadrzewie liniowych
zwizanych z modernizacj i budow nowych drg.
Uczestnicy szkolenia korzystali rwnie z wiedzy wykadowcw, zadajc pytania indywidualne podczas przerw, a take w
czasie zaplanowanym na dyskusj
dodaj przedstawiciele Urzdu
Gminy.
Do programu gmina Lubicz
przystpia w marcu 2015 roku.
Informowalimy o tym na amach Poza Toru, wskazujc
t ide jako wart propagowania
i naladowania przez kolejne samorzdy.

POZATORUN.PL

LUBICZ

Z samorzdem
razem w tras
Radosaw Lewandowski jest biegaczemamatorem. Startuje w imprezach w caym
kraju i chce promowa gmin Lubicz
Tomasz Wicawski | fot. nadesane
Plany na ten sezon ma ambitne.
Start w mistrzostwach Polski
na 10 kilometrw, krajowym
czempionacie w pmaratonie i
po raz pierwszy zmierzenie si
z krlewskim dystansem w Toruniu. Do tego zaraa innych
swoj pasja, stara si bieganie
popularyzowa, a przy okazji
pokazywa ludziom z innych
czci Polski skd pochodzi i z
czym si identyfikuje.
Byem na rozmowie w
Urzdzie Gminy mwi Radosaw Lewandowski z Lubicza
Grnego. Zauwayem, startujc w rnych miejscach, e ludzie maj ze sob lokalne emblematy. Czemu nasz samorzd nie
miaby korzysta wizerunkowo
na moich startach? Nic za to nie
chc. Jestem z tej gminy, tu biegam, wicz, wic mog jej te
da co od siebie.
Gdy mwi o bieganiu, w jego
gosie sycha wyrane poruszenie. Oczy zapalaj mu si bardzo

szybko. Powiedzie, e to jego


pasja, to nic nie powiedzie.
Ju 6 sierpnia wystartuj w
Gdasku w mistrzostwach Polski na 10 kilometrw mwi
zawodnik. Nie stawiam przed
sob okrelonego celu. Chce poczu atmosfer takiej imprezy,
zobaczy, jak to jest.
Ju miesic pniej 4 wrzenia Radosaw Lewandowski
wemie udzia w MP w pmaratonie w Pile.
Tam chc pobi rekord yciowy mwi. Mj najlepszy
czas, jak dotychczas, to 1:21:59.
Teraz pora na zamanie granicy
1:21. Wiem, e sta mnie na to.
W kategorii wiekowej 18-29 bardzo czsto staj na podium rnych zawodw. Szczeglnie w
regionie. Udawao mi si to, czy
w Unisawiu, czy w ubiance.
Nazwisko do uprawiania
sportu ma rewelacyjne. Z bieganiem wszystko zaczo si
jeszcze w szkole podstawowej.
Tam pokn bakcyla. Ale kopa

Radosaw Lewandowski startuje w biegach w caym kraju. Niedugo bdzie uczestniczy


w mistrzostwach Polski na 10 kilometrw i w pmaratonie.

i w pik. Wielkiego talentu nie


mia, ale wcale nie odstawa na
niekorzy od redniej .
Biegam wiele lat, ale z przerwami opowiada swoj histori. Na dobre wrciem do
tego w 2014 roku. Jestem jeszcze
w takim wieku, e krci mnie
pokonywanie kolejnych barier,
coraz lepsze miejsca i czasy. Niedawno zrobiem podsumowanie
pierwszego procza. Przebiegem 1118 kilometrw.
Najczciej mona go spotka
na trasach w gminie Lubicz. Jego
ulubion jest ta za cmentarzem
w Lubiczu Grnym. Tam w le-

nym terenie wycisza si, szuka koncentracji, odpoczywa od


pracy. Na co dzie jest magazynierem.
Staram si take po treningu pobiec na siowni zewntrzn, rozcign si i pokaza innym, e biega warto mwi
Radosaw Lewandowski. Zawsze moe kto sprbuje i te
pokocha t aktywno.
W jego gablocie pucharw
jest sporo. Rodzice ogldaj
zdjcia z zawodw, ale w rodzinie nikt nie biega.
Tylko mnie to zainspirowao i wcigno mwi mieszka-

Praca si
opaca

niec gminy Lubicz. Startuj w


ramach amatorskiego zespou
Opatrunki Toru. Promujemy
swoimi startami t firm, wic
czemu nie miabym mie na zawodach te koszulki z logo gminy Lubicz.
Przedstawiciele
wydziau
promocji deklaruj ch wsppracy z Robertem Lewandowskim.
To czowiek z pasj, a takich
zawsze trzeba wspiera mwi
Marek Olszewski, wjt gminy
Lubicz. Mamy swoje gadety
promocyjne i na pewno je udostpnimy naszemu biegaczowi.
REKLAMA

Wakacje - dla jednych czas odpoczynku,


dla drugich za dobry moment na
podreperowanie zasobnoci portfela
Micha Ciechowski | fot. nadesane
Oferty prac wakacyjnych rozchodz si jak ciepe bueczki.
Sezonowych pracownikw poszukuj restauracje, kawiarnie
i sklepy z pamitkami. Studenci czsto zostaj kelnerami,
sprzedawcami, rozdaj ulotki
lub pracuj na tak zwanej "suchawce". W jakim kierunku
warto pj, aby praca opacaa si zarwno ze wzgldw
finansowych jak i zapewnia
przydatne w przyszoci dowiadczenie? Postanowilimy
to sprawdzi.
Jak wynika z analiz serwisu Olx.pl, na przeomie maja i
czerwca oraz w wakacje notowany jest najwikszy, bo 20-procentowy, wzrost liczby ogosze
dotyczcych pracy sezonowej.
Najwicej ofert pracy skierowanej do modziey przygotowaa
brana hotelarska i gastronomiczna.
Du popularnoci ciesz si
takie zawody jak recepcjonistka,

pokojwka czy sprzedawca, a


take kelner i pomocnik kuchni. Tu miesicznie mona zarobi od 1,5 do nawet 3 tysicy z.
netto.
Kolejn grup zawodow
poszukiwan latem ze wzgldu na zamknicie przedszkoli i
szk - s opiekunki dziecice. Z
uczniowskiego punktu widzenia
idealnym zajciem wydaje si
take roznoszenie i rozdawanie ulotek. Za godzin, uzyska
mona nawet 18 z netto.
Warto rozway wszystkie
moliwoci i pomyle o priorytetach. Kada praca, nawet ta
pierwsza, to powicony przez
nas czas i woony trud. Jest to
swego rodzaju inwestycja. A ta
powinna si zwraca i zaprocentowa w przyszoci. Warto
si zastanowi, czy praca w kawiarni lub opieka nad dziemi
przyniesie wymierne korzyci,
nie tylko w postaci wysokich
zarobkw, ale take dowiadczenia. Moe lepiej rozejrze si za

innymi rodzajami pracy, nawet


tymi, ktre na pozr wydaj si
trudniejsze?
Uwag naszego reportera
zwrcia praca w call center. Na
portalach z ofertami pracy w
naszym wojewdztwie mona
znale sporo ogosze wystawianych przez call center. Przegldajc opinie o tego typu pracy, wyania si obraz trudnych i
stresujcych zada, z drugiej za
strony pracownicy pisz o tym,
jak wiele taka praca uczy. Z ich
opinii wnioskujemy, e telemarketing pozwala naby nie tylko
umiejtnoci sprzeday produktw, ale te szeroko rozumianej
obsugi klienta. Na stanowisku
konsultanta mona nauczy si,
jak zareklamowa usug, ale te
Poza Toru

. 22 lipca 2016

samego siebie. Poznaje si sztuk


retoryki i przekonywania, trenuje si cierpliwo i asertywno.
Mimo rnych opinii o tego rodzaju pracy, call center nie mona odmwi jednego: zdobywa
si tam pakiet uniwersalnych
umiejtnoci, przydatnych w
rnych branach i dziedzinach
ycia.
Godne uwagi s take zarobki
w tej brany. Poza sta miesiczn pensj, otrzymuje si rwnie
prowizje. Ich wysoko zaley od
sprzedawanego produktu, ale te
rosn take wraz ze zdobywanym dowiadczeniem. Aby zweryfikowa te informacje, udalimy do jednego z toruskich
call center. Dowiedzielimy si,
e konsultanci zarabiaj tam na

starcie wicej ni najnisza krajowa, tj. rednio ponad 1500 z


na rk. Osoby, ktre szybko si
wdro, po krtkim czasie mog
otrzyma nawet 2500 z na rk.
Eksperci, ktrzy maj ju due
dowiadczenie, zwykle zarabiaj
okoo 4000 z netto. A ile wyniosa najwysza pensja? Najlepsi
potrafi zarobi ponad 6 tysicy
zotych na rk.
Warto w yciu prbowa
zdobywa rne dowiadczenia, w szczeglnoci w wakacje,
gdy mamy na to wicej czasu.
Toruskie firmy daj tak moliwo. Dobrze jest rozway
kad ofert, ktra pozwoli nie
tylko zarobi, ale take sensownie wzbogaci swoje CV i baga
umiejtnoci.

GMINA CHEMA

10

POZATORUN.PL

Aktywnie i wesoo
W gminie Chema prowadzona jest akcja wakacyjna dla dzieci i modziey
Joannna Koszczka | fot. nadesane
Beztroski letni czas jest wolny
od szkoy, nie ma jednak mowy
o nudzie. Centrum Inicjatyw
Kulturalnych
przygotowao
moc atrakcji dla dzieci szk
podstawowych i modziey
gimnazjalnej. Zajcia odbyy
si w wietlicy w Zajczkowie i
Kuczwaach, a od 25 lipca ruszaj w Grzywnie.
Nasza akcja kulturalna rozpocza si w Zajczkowie mwi
Agnieszka Denderz, instruktor
Centrum Inicjatyw Kulturalnych
Gminy Chema. Pierwszego
dnia spotkalimy si ze stranikiem gminnym oraz funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w
Chemy, ktrzy przeprowadzili
lekcje na temat bezpieczestwa
w lecie. Dzieci otrzymay od nich
kamizelki odblaskowe oraz bransoletki, ktre przyday si na rajd
rowerowy.
Uczestnicy akcji odwiedzili
kino w Toruniu, uczyli si lepienia z plasteliny, modelowania balonw czy puszczali latawce. Brali
udzia w wspominanym ju rajdzie rowerowym do Grzegorza,
gdzie dla dorosych uczestnikw
wyprawy zostao zorganizowane
szkolenie z pielgnacji i wizau
znanej marki Mary Kay.

Najwiksza frajd dla dzieci


byo nocowanie w wietlicy wiejskiej dodaje pracownik CIK.
W tym czasie trway rozgrywki
Euro 2016 i wsplnie kibicowalimy naszej reprezentacji. Nastpnie rodzice przygotowali kolacj.
Na dzieci czeka seans filmowy do
biaego rana.
Nastpnie w dniach 20 i
21 lipca odbyy si zajcia w
Kuczwaach. Wraz w miejscowym koem gospody wiejskich
przygotowane zostay warsztaty
kulinarne. Uczestnicy malowali
farbami akrylowymi po folii streczowej. Najwiksz atrakcja bya
fotobudka z licznymi akcesoriami. Nie zabrako rwnie zaj
sportowych, ktre miay na celu
nauczenie dzieci zasad fair play.
Na zakoczenie przygotowane
zostao ognisko.
W imprezie uczestniczyli mieszkacy naszej gminy, ale
rwnie dzieci, ktre akurat w
tym czasie spdzay wakacje u
zamieszkaej tu rodziny dodaje
Agnieszka Denderz.
Jeli kto nie mia okazji uczestniczy w dotychczasowych wydarzeniach, bd chce wzi w nich
udzia po raz kolejny, to zapraszamy wszystkich do Grzywny. Ju
od 25 do 30 lipca, codziennie od

Klub z przyszoci

Modzicy Cyklona Koczewice okazali si najlepsz


druyn swojej grupy ligowej

godziny 10, na chtnych czekaj


liczne atrakcje. Pierwszego dnia
zaplanowane zostay warsztaty
zdobienia koszulek oraz zabawy
sportowe na boisku. Nastpnie
we wtorek odbd si warsztaty
kulinarne pod tytuem Zdrowo
jemy, sportowo yjemy. Dodatkowo dzieci bd miay okazj
nauczy si podstawowych chwytw karate. Trzeciego dnia zorganizowany zostanie wyjazd do
kina, za w czwartek rozgrywki
planszowe oraz zajcia taneczne.
Nastpnie dzieci i modzie wyrusz w wycieczk piesz, ktra
bdzie miaa na celu zapoznanie
ich z maa ojczyzn, a wieczorem
wszyscy zasid wsplnie przy
ognisku z kiebaskami. Na zakoczenie wakacyjnej akcji, w sobot,
uczestnicy wezm udzia w grach
planszowych i zabawach oraz ciekawych konkursach. Gwnym
inicjatorem wydarzenia by miejscowy radny Mirosaw Trzpil.
Za kadym razem staramy
si organizowa dla dzieci inne
interesujce zajcia tumaczy
pracownik CIK. W przygotowaniu akcji wakacyjnej wzili
udzia miejscowi radni, sotysi
oraz koa gospody wiejskich.

W Zajczkowie dzieci poznay zasady bezpiecznych wakacji i


uczyy si modelowania balonw.

Impreza ze smakiem
W gminie Chema po raz drugi odbyo si wito Truskawki

Joannna Koszczka | fot. nadesane


Niezwykle pachnca latem impreza zostaa zorganizowana
w Bielczynach przez Koo Kobiet Aktywnych Od Nowa. Na
wszystkich smakoszy truskawek czekao mnstwo atrakcji,
konkursw i konkurencji sportowych, zarwno dla tych najmodszych, jak i dorosych.
Prezes Marek Zajc stworzy solidne fundamenty. Cyklon jest
reprezentowany a przez osiem
druyn w rnych grupach wiekowych.
Seniorzy, juniorzy modsi,
trampkarze, dwie druyny modzikw i akw oraz orlicy w
taki sposb wyglda zestawienie
druyn reprezentujcych Koczewice. Liczba zawodnikw wystpujcych w barwach Cyklonu
wynosi okoo 150 osb.
Opieramy si tylko na osobach z gminy Chema mwi
Marek Zajc, prezes i trener.
Projekt rozwoju klubu rozpocz
si dwa lata temu. Pocztki nie
byy atwe, czsto frekwencja na
treningach poszczeglnych grup
bya niezadowalajca. Robilimy
jednak dalej swoje i teraz mog z
pen odpowiedzialnoci stwierdzi, e jest dobrze. Wida, e
wszystkie grupy yj.
Od przyszego sezonu do dziaalnoci klubu dojdzie kolejna
sekcja. W B-Klasie zagraj rezerwy pierwszej druyny, czyli Cyklon II Koczewice.
Do naszego zespou docz
byli zawodnicy Sokoa Grzywny,

ktry zawiesi swoj dziaalno


wyjania Marek Zajc. Znamy
kilku graczy i chcielimy, aby dalej
mieli szans odbywania regularnych treningw, a przede wszystkim grania spotka. Wsplnie reprezentowalimy gmin Chema
i teraz pod jednym szyldem sprbujemy to kontynuowa z, mam
nadziej, dobrym skutkiem.
Wodarze gminy doceniaj wkad klubu w promocj. Na
podsumowaniu sezonu Cyklonu
podarowali tysic zotych druynie z kategorii modzika, ktra
okazaa si najlepsza w swojej lidze.
Przeznaczymy te fundusze
na zakup koszulek sportowych
mwi Marek Zajc. Nasi pikarze wykonali wietn prac.
Niektre druyny mogy podchodzi do nas lekcewaco, gdy,
nie ukrywajmy, Cyklon nie jest
jeszcze tak znan mark jak Elana Toru czy Olimpia Grudzidz.
Pokazalimy jednak, e w Koczewicach te wiemy, jak si gra
w pik. Mam nadziej, e za par
lat ci chopcy bd stanowi o sile
zespou seniorw rywalizujcego
z powodzeniem w wyszej klasie
rozgrywek. (K)

Zainteresowanie wydarzeniem przeroso nasze oczekiwania mwi Katarzyna Lewandowska z Koa Kobiet Aktywnych
Od Nowa. Przybyo zdecydowanie wicej osb ni w ubiegym
roku. Tydzie przed nagraymy
teledysk promujcy wydarzenie i
opublikowaymy go na Facebooku.
Dzieci doskonale si bawiy,
zjeday na zjedalni, wspinay si na ciance wspinaczkowej,
jedziy wozem konnym oraz
bawiy si w prawdziwej piana
party. Tego dnia czekay na nie
liczne konkursy, nagrodzone zostay rwnie osoby, ktre najciekawiej przebray si za truskawk.
Nie zabrako rwnie sportowych
rywalizacji. Druyny juniorw
oraz seniorw gospodarzy i goci
z okolicznych soectw zmagay
si w truskawkowym turnieju pikarskim. Kady tego dnia znalaz
co dla siebie. Liczne konkursy
zostay te przygotowane dla dorosych uczestnikw wydarzenia.
Zaprezentowane zostay kulinarne dziea z truskawk w roli gwnej, nie zabrako rwnie pysznego tortu.
Udao nam si uzyska dofinansowanie na organizacj
Poza Toru

. 22 lipca 2016

imprezy wyjania Katarzyna


Lewandowska. Napisaymy
projekt, zebraymy podpisy i
udao si otrzyma pienidze w
ramach budetu obywatelskiego.
Dopenieniem imprezy byy
wystpy artystyczne, na scenie
zaprezentoway si: duet ,,Kucyk
ze Szkoy Podstawowej w Koczewicach,
cyrkowo-modzieowa grupa ,,Piruet z CHOK i
dziecica grupa ze Szkoy Podstawowej w Koczewicach. Natomiast formacja Amelinium
poderwaa uczestnikw do taca
i wsplnego piewania kultowych
utworw zespou Dwa Plus Jeden
oraz Maryli Rodowicz.
Wielk niespodziank dla
wszystkich uczestnikw by po-

kaz podniebnych akrobacji aeroklubu z Torunia opowiada


organizatorka. Impreza bya
udana i nawet pogoda nie moga
zepsu nikomu humoru.
Wydarzenie zostao wspfinansowane przez Gmin Chema, Starostwo Powiatowe w
ramach budetu obywatelskiego
oraz przez prywatnych sponsorw
Uczestnicy imprezy maja
mie wspomnienia i pytaj nas ju
o kolejn odson dodaje Katarzyna Lewandowska. Oczywicie mamy nadziej, e uda nam
si zorganizowa trzeci edycj.
Mylimy jednak, eby odbya si
w czerwcu, w peni sezonu truskawkowego.

numer 7(99)/2016
ISSN 1734-2066

WIADOMOCI

RELACJE

KOMENTARZE

www.powiattorunski.pl

AKTUALNOCI

Sotysi i gospodynie znowu razem


IX Zjazd Sotysw i III Zjazd K Gospody Wiejskich z powiatu toruskiego ju za nami
To spotkanie jest ju elaznym punktem w terminarzach wielu sotysw
i gospody z naszego powiatu. Dlaczego? Jest wiele powodw:
po pierwsze to najlepszy moment, by
podzikowa najlepszym: laureatom
konkursu Sotys Roku
po drugie to solidna dawka wiedzy
z rnych tematw, podana w piguce
i uzupeniona materiaami drukowanymi i danymi kontaktowymi, do ktrych
atwo mona pniej wrci
po trzecie to okazja by lepiej pozna
powiat, dowiedzie si co sycha
w innych gminach: co ciekawego robi? jakie maj pomysy? moe uda si
zrobi co wsplnie?
po czwarte to moliwo skosztowania przysmakw, ktre wyszy spod
rki prawdziwych kulinarnych mistrzy
oraz zaopatrzenia si w wyroby rkodzielnicze naszych gospody
po pite to chwila na spotkanie,
rozmow i wsplne spdzenie czasu
w gocinnych plenerach Barbarki. :)
Pozostaje mie nadziej, e udao si
przekona sceptykw i niedowiarkw do
tego, by przyjechali za rok! A dla tych,
ktrzy byli wspominkowa galeria. (AN)

Kolejni sotysi doczyli do grona najlepszych. 13-osobowa Komisja Konkursowa do oceny zgosze
i wyboru laureata tytu Sotysa Roku Powiatu Toruskiego 2015 otrzymaa pani Alicja Tarkowska
z soectwa Zaway, gm. Obrowo. O susznoci decyzji jurorw najlpiej wiadcz mieszkacy powiatu,
ktrzy przyjechali na Zjazd, by pogratulowa swoim sotysom

Wyrnienie otrzymaa pani Maria Gulczyska z soectwa yn, gm. Zawie Wielka oraz pan Dariusz Pawlak z soectwa Sawkowo, gm. Chema. Listy gratulacyjne otrzymaa rwnie pozostaa pitka zgoszona do
konkursu: Roman Branicki z soectwa Witkowo, Kazimierz Kukowski z soectwa Skudzewo, Piotr Refliski
z soectwa Wybcz, Danuta Wojciechowska z soectwa Grabowiec i Witold Wujak z soectwa Wytrbowice

W nowym cyklu Jak one to robi ? swoj


dziaalno zaprezentowao Koo Kobiet Aktywnych Od-Nova z Bielczyn. W penym zdj
i barwnych filmikw wystpieniu mona byo
zobaczy jak robi pyszne jedzenie, ciekawe
imprezy i udane wycieczki, a przede wszystkim
jak pomysy i zapa aktywnych kobiet integruj
i pobudzaj do dziaania ca wie

Po wykadach zawsze jest czas na nawizanie


midzysoeckich kontaktw i skosztowanie
pysznoci przygotowanych przez KGW

BUDET OBYWATELSKI

Turniejowe spotkanie w CEM w Grsku

Pierwsze zadanie w ramach budetu obywatelskiego zrealizowane! Byo to spotkanie spod znaku sportu, edukacji i zabawy
- turniej sportowy dla dzieci i modziey z gminy Zawie Wielka
Chtnych do wsplnej zabawy nie brakowao. W konkurencjach typowo sportowych
krloway takie dyscypliny jak: pika nona,
koszykwka, siatkwka, natomiast urozmaiceniem stay si gry integracyjne i planszowe.
Dwugodzinne zmagania sportowe dostarczyy uczestnikom niesamowitych wrae
i pozwoliy w miej atmosferze spdzi ten
szczeglny dzie. W organizacji zaplanowanych konkurencji pomagali Wolontariusze,
a nad organizacj caego przedsiwzicia czuwali pracownicy Centrum Edukacji Modziey.

www.powiattorunski.pl

2 Powiat Toruski,

lipiec 2016

INWESTYCJE

Wakacyjne remonty Bdzie bezpieczniej

Tradycyjnie okres wakacyjny to czas wzmoonych prac Trwaj remonty drg w powiecie toruskim - na niektrych
odcinkach mona ju cieszy si nowa nawierzchni
remontowych w powiatowych jednostkach
W DPS w Dobrzejewicach, gdzie niedawno zakoczono prace przy zmianie
pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, wystartoway kolejne prace remontowe. W tym roku zakoczona zostanie wymiana stolarki okiennej
w caym budynku (w tym take w czci uytkowanej przez Samodzielny Publiczny ZOZ, ktr finansuje Urzd Gminy Obrowo).

Pikochwyty na boisku uatwi prowadzenie


zaj wf nareszcie koniec z bieganiem po
uciekajc za ogrodzenie pik

W Zespole Szk Specjalnych


w Chemy prace remontowe ruszyy
wraz z pierwszym dniem wakacji i ju dobiegy koca. Stary pot wymieniono na
nowoczesne panele ogrodzeniowe. Wejcie do budynku zostao take wyremon-

towane, wykonano nowy podjazd dla


niepenosprawnych, a w czci boiska
szkolnego zamontowano pikochwyty.
Caoci dopenia wiea ziele, w ktrej
sadzenie i pielgnacj zaangaowaa si
Dyrektor Hanna Jeewska wraz pracownikami szkoy. czny koszt przeprowadzonych prac zamkn si w 43 tys. z
W ZS CKU Gronowo ruszyy prace
remontowe w internacie i sali gimnastycznej. Plan na ten rok obejmuje dokoczenie termomodernizacji obiektw
sportowych. Trwa take remont cznika
pomidzy internatem i sal gimnastyczn. czna warto prac siga niemal
300 tys. z.
(MN)

Pierwszego wrzenia uczniowie Zespou Szk


Specjalnych pjd do szkoy nowym chodnikiem

Na mieszkacw internatu w Zespole Szk CKU


w Gronowie w nowym roku szkolnym czeka
bd wyremontowane piony sanitarne

Wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej to kontynuacja termomodernizacji obiektu,


ktra rozpocza si w 2014 r. Wtedy to Zarzd
Powiatu zdecydowa o zmianie sposobu ogrzewania budynku, inwestujc ponad 1,5 mln z
w pompy ciepa

Zakoczya si ju budowa chodnikw w Mierzynku (fot. powyej z lewej) w gm. Lubicz oraz Zbwcu
w gm. Obrowo (fot. powyej z prawej)

Wci trwaj:
przebudowa drogi powiatowej Wola
Oswka, gm. Czernikowo, na odcinku
5,8 km (uoenie nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz z powierzchniowym
utwardzeniem nawierzchni). Termin
zakoczenia robt: 30.09.2016 r. Wykonawca Przedsibiorstwo Budownictwa
Drogowo-Inynieryjnego SA Toru.
remont drogi powiatowej nr 2031C
ZelgnoZelgno Bezd na odcinku
1,6 km (poszerzenie drogi oraz uoenie nowej nawierzchni). Termin zakoczenia robt: 30.09.2016 r. Wykonawca: Eurovia Polska SA.
remont drogi powiatowej nr 2028 ZakrzewkoTylice na d. 1,2 km (uoenie
nowej nawierzchni wraz z poszerze-

niem i odwodnieniem). Termin zakoczenia robt: 30.09.2016 r. Wykonawca: Eurovia Polska SA.
ukadanie nowej nawierzchni na drogach powiatowych ynKawczyn
(0,4 km), WalentowoOswka (1,9
km) i ZbowoZbwiecSkrzypkowo
(0,6 km).
budowa chodnika w Witowu, gm.
Czernikowo (0,2 km). Wykonawca: Stanisaw Adamczyk Chema.
Uoenie nowej nawierzchni na drogach powiatowych poprawi przede
wszystkim komfort jazdy kierowcom samochodw, a nowo wybudowane chodniki podnios bezpieczestwo pieszych.
Wiesaw Kazaniecki
Czonek Zarzdu

W ramach w/w inwestycji now nawierzchni asfaltow uzyska 23,9 km drg powiatowych i
powstanie przy nich ponad kilometr nowych chodnikw. czny koszt inwestycji drogowych w
powiecie toruskim wynosi 5,6 mln z

ZMIANY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bliej dzieci i rodzicw

1 wrzenia 2016 r. na mapie powiatu pojawi si trzy nowe miejsca, gdzie bdzie mona liczy
na poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i rodzicw oraz fachow pomoc

Celem reorganizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chemy jest


poszerzenie obszaru oddziaywania placwki. Utworzenie nowych zespow
diagnostycznych sprawi, e opieka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna bdzie realizowana w rodowisku dziecka,
co stanowi najbardziej optymaln form wsparcia dzieci, modziey i rodziny.
Blisko specjalistw z Poradni umoliwi wiksz czstotliwo spotka i atwiejszy dostp do specjalistw, a take poszerzenie zakresu usug, pomocy,
wsparcia dla przedszkoli, szk, placwek w realizacji zada dydaktycznych,
opiekuczych i wychowawczych. Nowe
zespoy diagnostyczne bd mogy zacieni wspprac ze rodowiskiem
w zakresie profilaktyki i przeciwdziaania
wystpowaniu niekorzystnych zachowa
u dzieci i modziey, wynikajcych z nowych zagroe ycia spoecznego.
Dla kogo ta Poradnia?
Warto wiedzie, e Poradnia udziela pomocy na wniosek rodzicw lub
prawnych opiekunw, a jej usugi s
bezpatne. Celem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest udzielanie
dzieciom i modziey pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w
wyborze kierunku ksztacenia i zawodu.
Na pomoc specjalistw z Poradni mog
liczy take rodzice i nauczyciele zwracawww.powiattorunski.pl

jc si do nich z problemami zwizanymi


z wychowywaniem i ksztaceniem dzieci
i modziey. Poradnia wspomaga rnie
przedszkola, szkoy i placwki w realizacji
zada dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuczych.
Co w ofercie?
Pocztkiem rozwizywania kadego
niemal problemu jest trafna diagnoza.
Poradnia oferuje wic pomoc dla dzieci i
modziey w zakresie:
diagnozy i terapii niepowodze szkolnych i trudnoci wychowawczych,
diagnozy i wspomagania rozwoju
dzieci niepenosprawnych (ruchowo,
intelektualnie, sabosyszcych, sabowidzcych, autystycznych w tym
z zespoem Aspergera, zagroonych
niedostosowaniem spoecznym),
wspierania rodzin i pomocy z problemami uzalenie,
diagnozy komputerowej suchu, wzroku i mowy,
diagnozy i opieki nad dziemi zdolnymi,
diagnozy i terapii dzieci i modziey ze
specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia,
dysgrafia),
oddziaywa terapeutycznych wobec
dzieci i modziey z zaburzeniami sfery

emocjonalnej i osobowociowej (zajcia indywidualne lub grupowe),


poradnictwa zawodowego dla modziey,
diagnozy i terapii neurologopedycznej
dzieci od 0-3 roku ycia,
diagnozy i terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
terapii EEG-Biofeedback,
diagnozy wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci niepenosprawnych (od
urodzenia do podjcia nauki szkolnej).
Dla szk i placwek owiatowych
Poradnia jest take inicjatorem i organizatorem wielu form wsparcia dla nauczycieli i rodzicw. S to m.in.:
warsztaty i konferencje dla nauczycieli,
rodzicw, pedagogw szkolnych oraz
dyrektorw szk, udzia w radach pedagogicznych.
zajcia psychoedukacyjne Szkoa dla
rodzicw,
terapia rodzin i grupy wsparcia, prowadzenie mediacji oraz interwencja
kryzysowa,
porady, konsultacje, wykady i prelekcje oraz dziaalno informacyjno-szkoleniowa.
Poradnia po zmianach
W zwizku z poszerzeniem zakresu dzia-

ania Poradni 1 wrzenia 2016 r. zostan


powoane dwa nowe zespoy diagnozujce, skadajce si z psychologa i pedagoga
z dodatkowymi kwalifikacjami. W zalenoci od potrzeb bd one wspomagane
przez specjalistw z Poradni w Chemy.
Od 1 wrzenia 2016 badania oraz
poradnictwo psychologoczno-pedagogiczne
bd odbywa si w:
Poradni w Chemy, ul. w. Jana 18, tel. 56
675 67 27
Filii Poradni w Dobrzejewicach (w budynku
DPS), tel. 56 678 64 62
Oddziale w Grbocinie, ul. Szkolna (przy
wietlicy rodowiskowej)
Oddziale w Maej Nieszawce, ul. Lena 1
(przy Gminnym Orodku Kultury)
Oddziale w Zejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7
(w budynku Urzdu Gminy)
TELEFON ZAUFANIA 0 801 112 102
(Wtorki, rody, czwartki: 16.00-18.00)

Wicej informacji mona znale na


stronie www.poradnia-chelmza.pl. S
tam take do pobrania aktualne wnioski i informacje potrzebne do zgoszenia
dziecka w Poradni. Na koniec sierpnia
zaplanowano spotkania z dyrektorami
i pedagogami szkolnymi dotyczce organizacji i wsppracy z nowo otwartymi
oddziaami Poradni.
Magorzata Domalska
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chemy

3 Powiat Toruski,

lipiec 2016

PRZYJAZNY URZD

EKO-powitanie lata z powiatem toruskim


19 czerwca 2016 r. nad jeziorem w Jzefowie odby si kolejny powiatowy piknik ekologiczny. W programie przewidziano
m.in. konkursy i warsztaty, turniej siatkwki, zabaw taneczn oraz akcj charytatywn na rzecz Oskara Kosowskiego

Pracownicy Wydziau rodowiska przygotowali


liczne konkursy ekologiczne z nagrodami, ktrych uczestnicy mogli wzbogaci swoj wiedz
przyrodnicz i wykaza si znajomoci powiatu. Kolorowanki, krzywki oraz zagadki przycigay i duych i maych tak, e aweczki przed
zielonym namiotem nigdy nie stay puste

Stoisko Starostwa Powiatowego cieszyo si


ogromn popularnoci take wrd dorosych.
Mona byo tu spotka przewodniczcego Rady
Powiatu Tomasza Zakrzewskiego, czonkw Zarzdu Agnieszk Janiaczyk-Dbrowsk oraz
Mirosawa Nawrotka i zamieni sowo z powiatowym radnym Leszkiem Syrok

NAGRODA

Proobywatelski
samorzd

Jak wiadomo w zdrowym ciele zdrowy duch.


Pracownicy Wydziau rodowiska zaproponowali wic uczestnikom pikniku troch ruchu
zumba, zrobia prawdziw furor! Gocie imprezy dowiedzieli si take jak oszczdza energi i wod, a tym samym, jak kady z nas moe
przyczyni si do ochrony rodowiska i przyrody

Wielu amatorw znalazy rwnie gry plenerowe, materiay z dziedziny ochrony rodowiska i informacje o atrakcjach turystycznych powiatu toruskiego. Co wane, wiele
z nich mona odwiedzi podrujc bezpiecznie
na dwch kkach dziki powiatowym ciekom rowerowym
(JW)

RZECZNIK KONSUMENTW RADZI

Uwaga na umowy!

Od duszego czasu mieszkacy naszego powiatu, gwnie


starsze osoby sygnalizuj, e podpisujc umow z operatorem
Powiat toruski w swojej kategorii okaza si bezkon- telefonii czy dostawc energii elektrycznej zostali wprowadzeni
bd przez przedstawiciela danej firmy
kurencyjny doceniono powiatowy budet obywatelski, w Telemarketerzy
przedstawiaj si jako PRO. Nie sposb jednak wymieni wszystpromowanie idei wolontariatu, konsultacje spoeczne, a take pracownicy operatora telefonii Orange lub kich, poniewa co roku przybywa ich kilka.
organizowane przez powiat co roku Forum Organizacji dostawcy energii Energa-Obrt lub EnergaObecnie Urzd Ochrony Konkurencji
-Operator, a konsumenci informowani s o i Konsumentw prowadzi postpowania
Pozarzdowych, zjazdy sotysw i KGW
propozycji zawarcia umowy na korzystniej-

Proobywatelski samorzd to nowa


inicjatywa Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarzdowych, ktrej
celem jest wyrnienie samorzdw
z wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, ktre wzorowo wsppracuj z pozarzdwkami i tworz przestrze dla
aktywnoci obywatelskiej Wrd nominowanych do nagrody znaleli si:
w kategorii gminy wiejskie: Lisewo
i Punica,

w kategorii gminy miejsko-wiejskie:


Splno Krajeskie i nin,
w kategorii gminy miejskie: Bydgoszcz i Toru,
w kategorii powiaty ziemskie: powiat toruski.
Kapitua wyrnienia jest midzysektorowa i skada si z przedstawicieli
kujawsko-pomorskich organizacji pozarzdowych, administracji publicznej oraz
organizacji zrzeszajcych przedsibiorcw
i pracodawcw. Jej czonkowie zebrali si
3 czerwca 2016 roku i zdecydowali o tym
ktry spord nominowanych samorzdw swoimi dziaaniami zasuy najbardziej na miano proobywatelskiego.
Starosta Toruski Mirosaw Graczyk
odebra nagrod podczas XVII Forum
NGO. Kolejna edycja konkursu ma si
odby za dwa lata.
(AN)

szych ni dotd warunkach.


Konsumenci ufajc tym zapewnieniom
po otrzymaniu umowy, nie czytajc jej postanowie, podpisuj wszystkie przedoone im dokumenty. Nierzadko przedstawiciel
firmy nie zostawia adnego egzemplarza
umowy tylko po to, aby klient nie mg
skutecznie odstpi od umowy w terminie
14 dni od jej zawarcia. Robic to po terminie konsumenci naraaj si na obcienie
karami umownymi za przedterminowe rozwizanie umowy.
Oczywicie takie praktyki s niezgodne
z prawem i naruszaj zbiorowe interesy
konsumentw. Niestety s jednak trudnoci
w udowodnieniu przez osob podpisujc
umow, e faktycznie telemarketer wprowadzi j w bd co do nazwy przedsibiorcy
wiadczcego usugi. Szczegln uwag naley zachowa podpisujc umowy z takimi
firmami jak: Telekomunikacja dla Domu,
Twoja Telekomunikacja, Polska Energetyka

przeciwko niektrym firmom, pod ktem


stosowania przez nie nieuczciwej praktyki
rynkowej. Za tak uznaje si zaniechanie
wprowadzajce w bd, jeeli pomija istotne informacje potrzebne konsumentowi do
podjcia decyzji dotyczcej umowy i tym
samym powoduje lub moe powodowa
podjcie przez niego decyzji, ktrej inaczej
by nie podj. Zaniechaniem moe by zatajenie lub nieprzekazanie w sposb jasny
i jednoznaczny istotnych informacji dotyczcych oferowanego produktu.
Naley wic dokadnie przeczyta umow, zwaszcza jej nagwek, gdzie podawane s dane firmy oferujcej usugi oraz adres. W razie wtpliwoci mona zgosi si
o porad do Powiatowego Rzecznika Konsumentw: telefonicznie pod nr 56 662 88 11,
mailem na konsumenci@powiattorunski.
pl lub osobicie do Starostwa Powiatowego
w Toruniu, przy ul. Towarowej 4-6.
Marzenna Napirkowska
Powiatowy Rzecznik Konsumentw

PRZYJAZNY URZD

Informacja wana dla Ciebie


Zakad Ubezpiecze Spoecznych rozpoczyna wysyk Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS i apeluje do klientw
o uwane przeczytanie tej korespondencji. Dane w niej zawarte dotycz przyszoci kadego z nas
Korespondencja,
ktr otrzyma z ZUS
ok. 20 mln ubezpieczonych Polakw to
list, w ktrym zapisana jest historia naszego ubezpieczenia
w postaci zgromadzonych przez lata pracy
skadek. To nasza przyszo emerytalna. Warto wic zweryfikowa czy kwota
skadek, o ktrej informuje ZUS zgadza si
z nasz wiedz o nich.
Warto te mie wiadomo co z tych
zgromadzonych skadek wynika mwi
Ewa Kosowska, dyrektor departamentu
ubezpiecze i skadek centrali ZUS, ktrej
podpis widnieje na kadym z wysyanych

obecnie listw.
Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS otrzyma kady urodzony
po 31 grudnia 1948 r., ktry choby przez
chwil w swoim yciu podlega pod powszechny system ubezpieczenia spoecznego i co za tym idzie, na ktrego koncie
w ZUS zaewidencjonowano choby jedn
skadk. Z korespondencji z ZUS kady adresat dowie si, ile na swoim koncie emerytalnym zgromadzi skadek w wysokoci nominalnej oraz po przeprowadzanej
przez ZUS co roku waloryzacji. Osoby, ktre pracoway przed 1999 r. bd miay wykazan wysoko zgromadzonego kapitau
pocztkowego za lata, gdy skadki nie byy

odprowadzane imiennie. Z listu z ZUS kady z nas dowie si rwnie jak wysoka jest
pula skadek na subkoncie, czyli na swego
rodzaju II filarze w ZUS. Jest w nim rwnie
oczywicie wysoko skadek przekazanych do OFE. Jeeli adresat korespondencji
z ZUS do 31 grudnia 2015 r. ukoczy 35
lat ZUS wyliczy mu rwnie hipotetyczn
emerytur w trzech wariantach. Pierwszy
to kwota, ktr otrzymaby w oparciu o to
co dotychczas zgromadzi na koncie emerytalnym. Druga to kwota, ktr otrzymaby pracujc do ustalonego dla niego wieku
emerytalnego i nadal odprowadza skadki
w redniej wysokoci (ustalonej z okresu
ubezpieczenia od 1999 r.) Trzeci wariant

i to jest tegoroczna nowo to wysoko


hipotetycznej emerytury nalenej z konta
i subkonta emerytalnego.
Dla wszystkich, ktrzy mog mie jakiekolwiek trudnoci ze zrozumieniem
zapisw Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS Zakad przygotowa
specjalne wyjanienia. S one doczone
do Informacji. To instrukcja, jak krok po
kroku czyta IOSK. Po zapoznaniu si z ni
nikt nie powinien mie problemu z ustaleniem jaki jest stan jego konta w ZUS.
Boena Maria Wankiewicz
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Toruniu
www.powiattorunski.pl

4 Powiat Toruski,

lipiec 2016

OPIEKA SPOECZNA

OPIEKA SPOECZNA

Wia wianki i wrzucaa Otwarte drzwi


Pomocy Spoecznej Dom Kombatanta w Dobrzejeje do falujcej wody Dom
wicach otworzy si dla zainteresowanych placwk goci,

rodowiskowy Dom Samopomocy w Chemy nie zapomnia organizujc 21 czerwca 2016 r. drzwi otwarte
o powitaniu lata!
Gwnym celem imprezy bya mo- pierwszy duet Eden z Grbocina. Muliwo zwiedzania Domu i uzyskania informacji na temat zasad przyjmowania
nowych mieszkacw.
Spotkanie byo take wietn okazj
do zaprezentowania dorobku twrczego Mieszkacw Domu w galerii prac
plastycznych, przygotowanej w przydomowej altance. Fotogaleria pozwolia
przypomnie wiele rnych imprez czy
wycieczek, ale take pokaza obrazki
z codziennego ycia Domu. Dostpne byy
rwnie kroniki, ktre dokumentuj waniejsze wydarzenia w placwce.
Mieszkacy wsplnie z modzie
z Zespou Szk w Dobrzejewicach przygotowali program artystyczny. Imprez
uwietnili swoimi wystpami rwnie
gocie: na ludow nut zapieway Kawczynianki i zagraa kapela im. Kamiskich. Wystpili take uczniowie ze Szkoy Muzycznej z Osieka n/Wis i po raz

W czasie zaj w orodku powstay


przepikne, wasnorcznie wykonane
wianki z polnych kwiatw, ktrych jaskrawe kolory tworzyy niesamowite
kompozycje.
Kiedy wszystkie byy ju gotowe, uczestnicy zaj wraz z terapeutami udali si
nad Jezioro Chemyskie i przy piknej
pogodzie, ze piewem na ustach wrzucali wianki do wody, obwieszczajc wszem
i wobec nadejcie lata.
Aby tradycji stao si zado, chtni
wskoczyli do wody dajc znak, e letnie
kpiele w chemyskim jeziorze czas
zacz! Woda bya ciepa i przyjemna,
uczestnicy rozbawieni i zadowoleni.
Przez letnie miesice bdziemy czstymi
bywalcami chemyskich pla.
Magorzata Marszakowska
Kierownik DS w Chemy

zyka porwaa wszystkich do taca!


We wspaniaej atmosferze uczestnicy drzwi otwartych biesiadowali pod
chmurk przy smakoykach przygotowanych przez domow kuchni. Wartoci
dodan dla takich spotka jest integracja
lokalnego rodowiska. Wsplna zabawa,
umiech i rado sprawiaj, e Mieszkacy DPS czuj si czci spoecznoci.
Wioleta Redmer
Instruktor terapii zajciowej w DPS w Dobrzejewicach

PRZYJAZNY URZD

Powiatowa Gala Sportu

W tegorocznej edycji Wyrnie Starosty Toruskiego za osignicia sportowe pamitkowe medale odebrao 155
zawodnikw i 38 trenerw.
Wrd reprezentowanych przez sportowcw dyscyplin po raz pierwszy pojawio si ywiarstwo synchroniczne,
akrobatyka i moto cross. Nie zawiedli jak
zwykle kajakarze, kolarze, kick-bokserzy
i karatecy. Na medalowych pozycjach zawody o randze wojewdzkiej, krajowej
lub midzynarodowej stawali te szachici, tancerze, lekkoatleci, modelarze
i druyny sportw zespoowych.
Imprez uatrakcyjni wystp tancerzy
Aleksandry Stpniewskiej i Jakuba Iwickiego. Wszyscy byli take pod wraeniem
wjazdu modego adepta nieatwej sztuki
cigania si na motorach w trudnym terenie na jego moto crossowej maszynie.
Wiktor Rafalski w kliku sowach opowiedzia widzom o swojej pasji kto wie,
moe wrd suchaczy znajdzie naladowcw...?

POWIATOWY SZKOLNY ZWIZEK SPORTOWY

Galeria Mistrzw Powiatu Toruskiego


Przez cay rok szkolny trenuj i walcz o miejsce na podium. Oto nasi mistrzowie! :)

Artur Stankiewicz
Powiatowy Koordynator Sportu Szkolnego

Mistrzowie Powiatu w koszykwce ZS Chema

Mistrzynie i Mistrzowie Powiatu w druynowym tenisie


stoowym dziewczyny z SP Oswka i chopcy z SP yn II

Mistrzynie Powiatu w pice rcznej SP Lubicz Grny


POWIAT TORUSKI
Bezpatny Miesicznik Samorzdowy
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toru
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

Mistrzowie Powiatu w pice rcznej Gimnazjum Dobrzejewice

Mistrzowie Powiatu w unihokeju SP Sawkowo

Redakcja w skadzie:
dr Malwina Rouba redaktor naczelny
Agnieszka Niwiska (AN) redakcja numeru
Marek Nicewicz (MN),
Joanna Wantowska (JW)
Kontakt: rzecznik@powiattorunski.pl, tel. 56 662 88 52
Skad: Starostwo Powiatowe w Toruniu

Mistrzynie Powiatu w unihokeju Gimnazjum Obrowo

www.powiattorunski.pl

Mistrzynie i Mistrzowie Powiatu w druynowym tenisie


stoowym Gimnazjum Grbocin

Druk: Drukarnia Agora SA. w Pile, ul. Krzywa 35

Mistrzowie Powiatu w pice nonej SP Grzywna

YSOMICE

POZATORUN.PL

15

Kuchenni rewolucjonici
Dziki pozyskanym przez Stowarzyszenie grantom, mieszkacy Zakrzewka
uczestnicz w kulinarnych warsztatach
Micha Ciechowski | fot. nadesane

Warsztaty kulinarne cieszyy si du popularnoci. Ju wkrtce ich kolejny etap.

Cho dziaaj dopiero od roku,


na swoim koncie ju maj wiele ciekawych projektw. W
ostatnim czasie Stowarzyszenie
"Razem Moemy Wiele", z Funduszy Inicjatyw Spoecznych
toruskiego
Stowarzyszenia
TOK, zdobyo dwa granty w
wysokoci piciu tysicy zotych
- na wyposaenie i organizacj
kulinarnych warsztatw.
- Pierwszy etap "Kuchennych
rewolucji dla rodziny i ssiada"
jest ju za nami - informuje Ewelina Mucha, prezes Stowarzysze-

nia. - Cieszymy si du popularnoci naszej inicjatywy i ju dzi


chcemy zaprosi mieszkacw
na kolejn cz, ktra startuje
25 sierpnia, podczas imprezy poegnania wakacji. Przez trzy dni
towarzyszy nam bdzie "Witaminowa Bomba".
Podczas
drugiego
etapu
uczestnicy poznaj wiat potraw kulinarnych inspirowanych
owocami, warzywami i misem.
Podczas pierwszej czci warsztatw mogli sprbowa swoich si,
przygotowujc "Sodkie Sodkoci", czyli rnego rodzaju ciasta,

ciasteczka i torty. A co na lokalnych kucharzy czeka tym razem?


- Chcemy zorganizowa spotkanie dotyczce zdrowego odywiania oraz wsplnie dzieli si
swoimi dowiadczeniami na temat najlepszych potraw - dodaje
przedstawicielka Stowarzyszenia
"Razem Moemy Wiele". - Kady etap to inni uczestnicy, ktrzy
wnosz swoje dowiadczenie i
chtnie si nim dziel.
Projekt skierowany jest cznie do szedziesiciu osb, na
kad jego cz przypada wic
dwudziestu ochotnikw. Zapi-

sw mona dokona jeszcze na


tydzie przed rozpoczciem wydarzenia.
Trzeci etap, ktry odbdzie
si w dniach 7-9 wrzenia, dotyczy bdzie swojskiego jada,
czyli promocji produktw lokalnych. Wszystkie czci wydarzenia startuj po godzinie 16.00 w
wietlicy wiejskiej w Zakrzewku,
gdzie dziaa Stowarzyszenie.
- Warsztaty s alternatyw na
spdzanie czasu wolnego, zarwno dla najmodszych, jak i dojrzaych mieszkacw gminy - podsumowuje Ewelina Mucha. - Jako

Stowarzyszenie wsppracujemy
z sotysem, rad soeck i radnymi. Prowadzimy wiele spotka,
organizujemy imprezy sportowe
i rajdy rowerowe. Zapraszamy
wic wszystkich, ktrzy chcieliby do nas doczy lub wspomc
nasz dziaalno. Aktywizujmy
si wzajemnie i cieszmy si sob
nawzajem.
Gociem specjalnym warsztatw jest Malwina Kurlenda,
uczestniczka czwartej edycji programu Hell's Kitchen.

Zadbaj o zdrowie W wakacje Kamionki!

Micha Ciechowski

Najczystsze jezioro w gminie wci cieszy si niesabnc popularnoci


Micha Ciechowski

Mimo e mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej ni


poowa kobiet poddaje si badaniu. Wczesne wykrycie choroby
pozwala na jej cakowite wyeliminowanie.
W dniach 28 i 29 lipca przed
Urzdem Gminy w ysomicach
stanie mammobus. Przez dwa dni
mieszkanki gminy w wieku od 50
do 69 lat bd mogy wykona
bezpatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Co
wane, skierowanie lekarskie nie
jest wymagane.
Mammografia trwa jedynie
kilka minut i polega na zrobieniu
czterech zdj rentgenowskich
dwch projekcji kadej piersi.
Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych, w postaci guzkw
oraz innych nieprawidowoci w

piersi, w bardzo wczesnym etapie


rozwoju wtedy, kiedy nie s one
wyczuwalne przez kobiet lub lekarza, co bardzo istotnie zwiksza
szans wyleczenia.
- Mimo i mammografia to
najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej
ni poowa kobiet poddaa si
bezpatnemu badaniu w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
mwi dr Magorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka Zachcamy panie do profilaktyki
zwizanej z rakiem piersi, gdy
jest to najczciej wystpujcy
nowotwr zoliwy wrd Polek.
Aby wzi udzia w badaniu
naley si wczeniej zarejestrowa. Zgoszenia przyjmowane
bd od poniedziaku do soboty
pod numerem telefonu 58-66624-44 lub na stronie www.mammo.pl/formularz.

Samochodem,
autobusem,
pocigiem, a nawet rowerem
nad jezioro w Kamionkach
dojecha mona bez problemu. Gmina ysomice, wychodzc naprzeciw mieszkacom
i turystom, inwestuje w cieki
rowerowe, aby ekologicznie i
zdrowo dotrze nad najczystszy akwen wodny w regionie.
W roku 2015 oddana do
uytku zostaa cieka rowerowa, ktra poczya Toru z
Chem, dajc mieszkacom
i turystom moliwo dotarcia
na dwch kkach do jeziora w
Kamionkach - jednego z najpikniejszych i najczystszych w
regionie. Na odcinkach lenych
nawierzchni nowej cieki jest
kruszywo naturalne, w miejscowociach - zbudowana jest
z kostki, a na pozostaych odcinkach - z masy bitumicznej.
W wytyczonych punktach w
Gostkowie, Tylicach i Kamionkach Maych - zlokalizowane
zostay wiaty ogniskowe. Trasa,
ktra cznie ma 36 kilometrw,
jest najdusz drog rowerow
w powiecie toruskim.
Poza Toru

. 22 lipca 2016

Wszyscy ci, ktrzy chc szybko dojecha na pla, mog


wybra zmotoryzowany rodek
transportu. Kamionki od Torunia dzieli dwadziecia kilometrw. Samochodem dojedziemy
wic w kilkanacie minut. Dotrze na miejsce mona take dziki uruchomionej przez
Miejski Zakad Komunikacji w
Toruniu linii autobusowej nr 62
oraz pocigiem, ktry zatrzymuje si na stacji Kamionki Jezioro.
Na wacicieli samochodw
osobowych czeka patny parking
niestrzeony. Za godzin postoju
trzeba zapaci dwa zote, za cay
dzie za dziesi zotych. Pocigiem, z dworca Toru Gwny, dojedziemy w dwadziecia
minut. Bilet normalny, w taryfie
podstawowej, kosztuje 6,50 z.
- Jezioro Kamionki jest akwenem wodnym pierwszego stopnia czystoci zaznacza Artur
Marzec, dzierawca terenu.
Dla mieszkacw i turystw
przygotowana zostaa piaszczysta plaa wraz z pomostem i
atrakcjami wodnymi. Za drobn
opat mog korzysta z rower-

kw wodnych czy dek. Sam


koszt wstpu nad jezioro to cena
6 zotych od osoby. Dzieci do lat
7 z opat s zwolnione. Nad bezpieczestwem turystw czuwaj
ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
A co, jeli kto chciaby zosta na duej? Nad jeziorem
Kamionkowskim znajduje si
duy orodek wypoczynkowy z
kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym z baz sportu
wodnego, punktami gastronomicznymi, plaowym punktem
medycznym i zapleczem sanitarnym. Wszyscy chtni mog skorzysta z domkw letniskowych
lub pola namiotowego.
Bogato rozbudowana sie
drg rowerowych w gminie, ktra na ten czas liczy 26 kilometrw i wci si rozrasta, a siownie zewntrzne zlokalizowane
przy trasie, pozwalaj cyklistom
na poznawanie urokw regionu
w sposb zdrowy i ekologiczny.
Dziki poczeniu z Toruniem i
jeziorem w Kamionkach, weekendowe wypady nad wod bd
przyjemnoci, zarwno dla ciaa, jak i ducha.

MIASTO CHEMA

16

POZATORUN.PL

Bdzie moc atrakcji Wycigi na fali


Mieszkacy Chemy bd witowa ju po raz 36. dni swojego miasta
Joanna Koszczka | fot. ukasz Piecyk
Wystawy, koncerty, liczne zabawy i konkursy czekaj na
wszystkich, ktrzy przybd do
Chemy w dniach 22-24 lipca.
Podczas trzydniowej imprezy
kady znajdzie co dla siebie. Na
scenie wystpi midzy innymi
zesp Zdrowa Woda, Zeus oraz
gwiazda wydarzenia Manchester. Burmistrz Chemy zaprasza wszystkich do wsplnej zabawy.
Pierwszego dnia, w pitek o
godzinie 16, uczestnicy wydarzenia bd mieli okazj uczestniczy w wernisau wystawy z cyklu
Pasje mieszkacw Chemy pt.
Architektura w obrazach Jerzego
Karasiewskiego. Nastpnie barwny korowd z udziaem powiatowej i miejskiej orkiestry dtej z
Chemy wyruszy spod Orodka
Kultury na Bulwar 1000-lecia.
Tam o 18 odbdzie si uroczyste
rozpoczcie Dni Chemy przez

burmistrza i przewodniczcego
rady miejskiej. Na przybye osoby
czekaj konkursy, liczne stoiska
zabaw oraz, dla najmodszych,
malowanie twarzy.
Na scenie zaprezentuj si
solistki sekcji estradowej chemyskiego Orodka Kultury
mwi Urszula Meszyska, dyrektor biblioteki. Nastpnie od
godziny 19 publiczno bdzie
si bawi przy muzyce zespow
Mikser Raper, Zeus oraz Duet.
Drugiego dnia, ju od godziny 10, mieszkacy bd mieli
okazj zobaczy stare odbiorniki
radiowe oraz fotografie na wystawie Ryszarda Warylewskiego.
Wyonieni zostan rwnie zwycizcy konkursu fotograficznego
na najpikniejszy zielony zaktek
miasta Chema pt. Moja maa
ojczyzna w kwiatach i zieleni.
Natomiast o 12, w sali widowiskowo-sportowej OSIT na ulicy
Hallera 17, otwarta zostanie V

Na tafli Jeziora Chemyskiego odbd si motorowodne mistrzostwa Polski i Europy

Karol ebrowski | fot. ukasz Piecyk


Chemyski Festiwal Modelarski. Tego dnia, jak co roku, zorganizowany zostanie Jarmark
ozaski.
To idealna okazja, aby zakupi rcznie wykonane dziea
wyjania dyrektor biblioteki.
Zjedzie si wielu wystawcw z
Chemy, Torunia, Grudzidza
czy Bydgoszczy. W planach jest
pokaz sprztu policyjnego, znakowanie rowerw oraz zabawy
redniowieczne dla dzieci oraz
festiwal baniek mydlanych. Odbdzie si rwnie Motoserce,
czyli oglnopolska akcja na rzecz
dzieci przygotowana przez motocyklistw.
Na uczestnikw czekaj rywalizacje sportowe: IV Turniej
uczniczy b. Juty o puchar burmistrza oraz rozgrywki koszykwki ulicznej, zawody wdkarskie, turniej piki nonej i bieg
Grand Prix Cross 2016. Na scenie
wystpi Root Folder, Tajm, Zdrowa Woda oraz gwiazda wieczoru,
zesp Manchester. Nie zabraknie
atrakcji, licznych konkursw i
pokazw m.in. karate i ratownictwa medycznego.
Natomiast ostatniego dnia
bdzie mona zobaczy wystaw
modelarsk modeli redukcyjnych. Zaplanowane zostay te
dziesite Mistrzostwa Chemy
w Czarn Bak o puchar radnego powiatu toruskiego Dariusza
Mellera oraz Otwarte Mistrzostwa Chemy w Pywaniu, ktre odbd si na play miejskiej
Ustronie przy ulicy aziennej.
Na zakoczenie, kwadrans
po 16, zapraszamy wszystkich na
Festyn Rodzinny w ramach wiatowych Dni Modziey dodaje
Urszula Meszyska. Dla uczestnikw przygotowalimy ciekawe
gry i zabawy.
Peen program wydarze
mona znale na stronie http://
www.chelmza.pl/

Poza Toru

. 22 lipca 2016

Jezioro Chemyskie znakomicie nadaje si do organizacji


imprez motorowodnych.

To bdzie wielkie wodne wito.


Do Chemy przyjad najlepsi
zawodnicy naszego kraju i kontynentu, aby powalczy o tytuy
motorowodnych pionierw.
Rywalizacja bdzie odbywaa si w kilku kategoriach. Na
naszym krajowym podwrku
zawodnicy bd cigali si w
klasach OSY400, GT-15, F4 (III
runda) oraz GT-30 (II runda).
Mistrzem Europy zostanie zwycizca w kategorii T-550.
Bardzo cieszymy si z wyrnienia, jakim jest przychylenie
si Polskiego Zwizku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego do naszej proby o przeprowadzeniu przez nas tych dwch
imprez mwi Ryszard Wantuch,
organizator. Chema ma tradycj zwizane ze sportami motorowodnymi. Pierwsza taka impreza
bya przeprowadzona tutaj czterdzieci lat temu. Niestety, pniej
byo troch gorzej, ale rok temu,
w zasadzie przez przypadek, motorowodniacy znowu powrcili
do naszego miasta. Zostao to
spowodowane zbyt niskim poziomem wd Wisy w Toruniu.
Chemanie podoali zadaniu
i po raz kolejny otrzymali organizacyjn szans. Przed nimi powane wyzwanie, tym bardziej, e
nie wszystko mona zaplanowa z
wyprzedzeniem
Nie wiemy jeszcze, ilu zawodnikw do nas przyjedzie
twierdzi Ryszard Wantuch.
Wszystko jest uzalenione od wy-

nikw eliminacji, ktre potrwaj


a do koca tego tygodnia.
Dotychczasowo kwalifikacje
udao si uzyska trzem reprezentantom klubu 51 Toru. Tomasz Sujkowski bdzie ciga si
w klasie GT -15, Marcin Szymczyk GT-30, za Magorzata Mirzejowska wemie udzia w rajdach zarwno w kategorii GT-30
jak i w rywalizacji o mistrzostwo
Europy czyli T-550.
Pokazuje to, e w powszechnie uwaanych za mskie sportach wycigowych, coraz czciej
startuje pe sabsza- mwi organizator. Chema nie bdzie
miaa swoich przedstawicieli,
gdy po prostu nie ma tutaj klubu
motorowodnego. Mog jednak
zdradzi, e poczynione s ju
pierwsze starania, aby ten stan
rzeczy uleg zmianie.
W pierwszym dniu zawodw,
w pitek 29 lipca, odbdzie si
oficjalny trening. Waciwa cz
rywalizacji rozpocznie si w sobot.
Oprcz emocji na wodzie,
zadbamy take o to, co na ldzie planuje Ryszard Wantuch.
Chcemy zorganizowa piknik
rodzinny, poczony z wystpem
zespow muzycznych. Cay czas
ustalamy dokadne szczegy. Jestem pewien, e nikt nudzi si
nie bdzie.
Cao zostanie podsumowana podczas uroczystej Ceremonii
Zamknicia Mistrzostw, ktra
rozpocznie si o 16:30 w niedziel.

POZATORUN.PL

MIASTO CHEMA

17

Kawaek ziemi Zagraniczni pielgrzymi


Od ponad osiemdziesiciu lat opiekuje si dziak
w Chemy
Joanna Koszczka | fot. ukasz Piecyk

Modzie z Afryki na wiatowych Dniach Modziey w Chemy


Joanna Koszczka | fot. ukasz Piecyk
Ju za kilka dni dugo wyczekiwane wydarzenie. W Krakowie odbd si wiatowe Dni
Modziey. Z tej okazji zjad
si pielgrzymi z caego wiata.
W Chemy przebywa 35 osb
z Gabonu oraz 11 z Zambii.
Mieszkacy, przy wsppracy parafii oraz miasta i gminy
Chema, przygotowali dla nich
rne imprezy, aby jak najlepiej
ich ugoci.

Jeszcze przed drug wojn wiatow dziaka numer 57 w trzecim ogrodzie zostaa wylosowana przez Jzefa i Stanisaw
Ryskich. Od samego pocztku, czyli od 1935 roku, ich syn
Zdzisaw pomaga j uprawia.
Dzi jest najstarszym dziakowcem Rodzinnych Ogrodw
Dziakowych Od Nowa w
Chemy.
Moi rodzice planowali wybudowa tu domek mwi Zdzisaw Ryski, waciciel dziaki.
Wojna pokrzyowaa plany.
Do dzi na dziace ronie jeszcze
kilka drzewek owocowych, ktre
posadzi mj ojciec.
Przez te wszystkie lata dba o
dziak. Spdza na niej razem
z rodzicami, a nastpnie z on
kad woln chwil. Co sezon
mona byo znale tu wie
marchew, ziemniaki czy owoce,
tj. jabka, gruszki, liwki, czerenie czy morele. Stanowio to niemae zapasy na zimowy czas. Na
950 metrach kwadratowych, bo
taka jest jej powierzchnia, zawsze
co si dziao. Nigdy ziemia nie
staa bez uprawy. Od 1955 roku
pan Zdzisaw ju w peni uwaa si za dziakowca. Czonkiem
Polskiego Zwizku Dziakowcw
sta si w 1981 roku, wpacajc

jeszcze wsplnie ze swoim ojcem


trzysta zotych wpisowego.
Na dziace poza rolinami
mona spotka rwnie pracowitych lokatorw mowa tu o
pasiekach pszcz, ktrymi waciciel opiekuje si od ponad
pidziesiciu lat. Zawsze do nich
zaglda.
Miaem 38 lat, jak postawiem ule i przyprowadziem
pszczoy opowiada Zdzisaw
Ryski. I tak zostay do dzi.
Mam z nich duo radoci. W
ostatnim czasie ich hodowla mi
si opacia. Zebraem duo miodu, ktrym mogem podzieli si
ze znajomymi.
Dziaka przechodzi z pokolenia na pokolenie. Pan Zdzisaw
otrzyma j od rodzicw. Teraz
planuje przekaza j wnukowi.
Obecnie w wszelkich pracach
pomaga mu zi, ktry rwnie
stara si spdza na dziace kad
woln chwil.
To bardzo pracowity czowiek dodaje waciciel dziaki.
Postawi na dziace altan, zadba
o ogrodzenie. To on dba o wygld
dziaki i uprawia warzywa. Ja ju
nie mam siy na takie prace. Pokazuj mu jedynie, jak opiekowa
si pszczoami i staram si go poduczy.

- Nasi gocie przebywaj w


parafii u rodzin, ktre licznie si
zgosiy do ich przyjcia opowiada ksidz Dawid Gapiski.
Pobyt w Polsce jest dla nich
duym przeyciem. Mieszkacy
ofiaruj im pomoc na kadym
kroku i staraj jak najwicej pokaza.
Zagraniczna modzie przyjechaa do miasta 20 lipca. Na
boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 odbyo si
uroczyste przywitanie i zakwaterowanie do rodzin. Pierwszym
punktem pobytu byo zwiedzanie
Bazyliki w. Trjcy. Nastpnie
odbya si Msza z Nowenn do
Matki Boej. Tego dnia w ogrodzie parafialnym miao miejsce
spotkanie integracyjne goci z
modzie wolontariuszami
DM aby lepiej nawzajem si
pozna. W czwartek natomiast,
ju z samego rana, chtni uczestniczyli w I Charytatywnym Biegu
Miosierdzia im. b. Juty do kaplicy w Bielczynach lub w Pieszej
Pielgrzymce do Bielczyn. Nastpnie odbya si wsplna rekreacja,
podczas ktrej zorganizowane
zostay zawody sportowe. Nie
zabrako tego dnia mszy witej oraz czuwania modlitewnego
prowadzonego w rnych jzykach z adoracj Najwitszego
Sakramentu w bazylice.
W cigu najbliszych dwch

Gocie z Gabonu przyjechali w rod.

dni w pitek i sobot modzie


oraz wolontariusze uczestniczy
bd w wydarzeniach Dni Diecezji w Toruniu. W niedziel zostan rozwiezieni do wszystkich
parafii dekanatu chemyskiego,
aby zaakcentowa wiatowe Dni
Modziey i wczy si czynnie
w liturgi. Tego dnia homili na
wszystkich Mszach wygosi ks.
kan. Wojciech apczyski.
Ksidz Wojciech pochodzi
z Chemy, ukoczy pelpliskie
seminarium duchowne i wyjecha
na misje do Zambii, gdzie przebywa tam od 25 lat mwi ksidz
Dawid Gapiski. Przyjecha
wraz pielgrzymami na wiatowe
Dni Modziey.

W niedziel pielgrzymi wezm


udzia w Festynie Rodzinnym w
ramach przeywanych w tym czasie Dni Chemy. Podczas Festynu na Jordankach zaplanowanych
zostao wiele zabaw i atrakcji, odbdzie si wystp grupy Aktshow
oraz koncert ewangelizacyjny ze
wiadectwami. Natomiast poniedziaek rozpocznie msza wita o
godzinie 8:00, a nastpnie mieszkacy Chemy poegnaj zagranicznych goci oraz modzie z
parafii. Wyrusz oni w drog do
Krakowa, gdzie wsplnie z tysicami innych osb bd witowa
niezwyke wydarzenie, jakim s
wiatowe Dni Modziey.
REKLAMA

Poza Toru

. 22 lipca 2016

ZAWIE WIELKA

18

POZATORUN.PL

Wodocig si rozrasta
Jakie zadania realizuje Zakad Usug Komunalnych
w gminie Zawie Wielka?
Joanna Koszczka | fot. nadesane

Zakad Usug Komunalnych


jest odpowiedzialny za dostarczenie wody do domw
mieszkacw gminy. W osiemdziesiciu procentach pochodzi ona z produkcji wasnej.
W tym roku trwaj prace nad
rozbudow sieci wodocigowej, ktre zostay zaplanowane
przez Rad Gminy w budecie.
Dziki temu zostanie wybudowane kolejnych pi kilometrw sieci wodocigowych i kanalizacyjnych.
Poowa z tych zamierze
zostaa ju zrealizowana, pozostae zadania, zgodnie z ustalonymi terminami, zostan
ukoczone do koca listopada
wyjania Sawomir Jakubowski.
Do tego trwaj prace nad przygotowaniem kolektora tocznego
kanalizacji sanitarnej o dugoci
omiuset metrw w miejscowoci Czarne Boto.
W ostatnim czasie, dziki
staraniom wjta gminy, zostao
podpisane porozumienie pomidzy toruskimi wodocigami, na mocy ktrego do koca
2017 roku bdzie wybudowana
magistrala wodocigowa. Zabezpieczy to na najblisze lata
potrzeby mieszkacw Zejwsi

W gminie trwaj prace nad rozbudow sieci wodocigowych i kanalizacyjnych.

Wielkiej, Zejwsi Maej, Czarnowa, Toporzyska oraz Grska w


dostaw wody.
Mamy t wiadomo, e
gmina stale si rozwija, a wraz
z tym zapotrzebowanie mieszkacw na odbir wody bdzie
wzrasta tumaczy prezes zarzdu ZUK. Dlatego podejmowane s dziaania przyszociowe. Sam proces planowania tej
inwestycji, jak i jej wykonania,
jest trudny i dugoterminowy,
jednak przyniesie wymierne
efekty dla mieszkacw.
W planach jest jeszcze magistrala kanalizacyjna, ktra

poczy oczyszczalni ciekw


w Toporzysku z oczyszczalni
ciekw w Toruniu. Dziki temu
pierwsza z nich zostanie zamknita. Jest to bardzo istotne,
zawaszcza dla osb zamieszkaych w jej pobliu.
Ju w ubiegym roku zostay podjte prace, ktre miay
na celu zwikszenie zdolnoci
zakadu do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci i pod
odpowiednim cinieniem oraz
poprawy jej jakoci. Powstaa
nowa sie wodocigowa o cznej dugoci czterech kilometrw. Przyczonych zostao do
niej ponad czterystu mieszka-

Wasne cztery kty


W gminie Zawie Wielka oddano kolejne lokale komunalne
Joanna Koszczka | fot. nadesane

Wjt gminy przekaza klucze od mieszka w Toporzysku nowym lokatorom.

Mieszkacy gminy, ktrzy znajduj si


w zej sytuacji yciowej, mog liczy na
pomoc. Kadego roku remontowane
i dostosowywane s kolejne pomieszczenia komunalne. W ostatnich dniach
cztery rodziny wprowadziy si do budynku w miejscowoci Toporzysko, a
ju w najbliszym czasie kolejne trzy
otrzymaj mieszkania.
Zawsze przed przyznaniem mieszkania rodzinom, specjalna komisja gminna
sprawdza sytuacj osb, ktrych staraj
si o lokal komunalny mwi Jan Surdyka, wjt gminy Zawie Wielka. W
obecnej chwili mamy ponad pidziesit
wnioskw.
Prace budowlane nad pierwszym z
lokali rozpoczy si w lipcu 2015 roku.
Nowi lokatorzy odebrali klucze do mieszka niecay rok pniej, na pocztku
czerwca. Koszt inwestycji wynis ponad
dwiecie tysicy zotych. Kade z mieszka liczy od 55 do 60 metrw kwadratowych, wszystkie skadaj si z dwch pokoi, kuchni i azienki.

Oddane zostay w stanie deweloperskim, po stronie mieszkacw zostao ich


wykoczenie. Zamieszkao w nich cznie
ponad dwadziecia osb.
Gmina w kadym roku stara si odda kilka lokali wwyjania wjt gminy.
Jest to uzalenione od rodkw finansowych oraz moliwoci lokalowych.
Ju w sierpniu do nastpnego budynku
w Toporzysku wprowadz si kolejne rodziny. Oddane zostan trzy mieszkania o
powierzchni od 30 do 80 metrw kwadratowych. Koszt adaptacji lokali wynosi 150
tysicy zotych. W ubiegym roku w Zejwsi Maej oddano rwnie lokal przystosowany do zamieszkania dla jednej osoby
niepenosprawnej.
Na tym gmina nie zamierza poprzesta. Ju w najbliszym czasie planowany
jest remont kolejnych lokali.
Przejlimy budynek byej leniczwki i w przyszym roku zamierzamy
go wyremontowa dodaje Jan Surdyka.
Powstan w nim dwa mieszkania. Stojcy obok budynek inwentarski zostanie
take przerobiony na mieszkalny
Poza Toru

. 22 lipca 2016

cw. Wymienione zostay rwnie zoa filtracyjne w stacjach


uzdatniania wody, znajdujcych
si w Siemoniu i Zejwsi Maej. Nowy wodocig powsta na
odcinku Siemo-yn, a jego
dugo wynosi ponad dwa i p
kilometra.
Dziki przeprowadzonym pracom nastpia znaczna
poprawa jakoci dostarczania
wody, zwaszcza mieszkacom
miejscowoci yn, Rzczkowo
i Zarole Cienkie wyjania prezes zarzdu ZUK. Potwierdzaj to regularnie przeprowadzane
badania kontrolne.
Pod koniec roku 2015 ZUK

przej rwnie obowizek polegajcy na zapewnieniu transportu dzieci do szk.


Wymagao to waciwego przygotowania, wdroenia
nowych procesw organizacyjnych, a take podniesienia kwalifikacji pracownikw mwi
Sawomir Jakubowski, prezes
zarzdu ZUK. Na terenie gminy dzieci i modzie do szk dowozi pi autobusw. Pooenie
naszej bazy daje nam ogromn
przewag nad innymi firmami,
poniewa nie generuje dodatkowych kosztw.

UBIANKA

POZATORUN.PL

Wczy mylenie

19

O ciekach rowerowych, zachowaniu ich uytkownikw, zagroeniach z tego pyncych


i zasadach poruszania si po nich rozmawiamy z Jerzym Zajka, wjtem gminy ubianka
cieki rowerowe s tematem ywym w naszym regionie w ostatnich latach.
Tak. W ostatnich latach w miastach i gminach wiejskich wybudowano wiele kilometrw cieek
rowerowych. Nie budzi wtpliwoci, e poprzez oddzielenie ruchu samochodw i motocykli od
pozostaych uytkownikw drg
zostao zwikszone bezpieczestwo ich uytkownikw.
S jednak pewne ale?
Wiele wybudowanych cieek rowerowych pozwala na ich uytkowanie nie tylko przez rowerzystw, ale take przez innych,
np. rolkarzy, biegaczy, spacerowiczw itp. Tak jest na terenie
gminy ubianka. Wszystkie wybudowane tu cieki rowerowe
maj charakter cieek pieszo-rowerowych i mog z nich korzysta take spacerowicze, rolkarze
i biegacze. Wykorzystanie drg
rowerowych przez wymienionych uytkownikw dopuszczaj
przepisy o drogach publicznych.
Przy takiej rnorodnoci uytkownikw wydaje si oczywiste,
e nawet na wydawaoby si
bezpiecznych drogach rowerowych moe by take niebezpiecznie, jeeli poszczeglni ich
wspuytkownicy nie wcz
mylenia.

kilkuosobowych zespoach. Pamitajmy, e jeeli napotykamy


na innego uytkownika cieki,
powinnimy stosowa takie reguy znane z kodeksu drogowego, jak: udzielanie pierwszestwa
uytkownikom podajcym z
przeciwka, kiedy zamierzamy
wyprzedzi innego uytkownika
podajcego w tym samym co
my kierunku; sygnalizowanie zamiaru wyprzedzania bd skrtu
odpowiednim ruchem rki; omijanie wyprzedzanego uytkownika z takim od niego odstpem,
aby go nie potrci; wczanie si
do ruchu na ciece jedynie pod
warunkiem nie utrudnienia korzystania ze cieki tym, ktrzy
ju wczeniej na niej si znajdowali.

Jerzy Zajkaa znany jest z zamiowania do aktywnoci sportowej.

Co ma Pan na myli?
cieka (droga) rowerowa ma
zwykle skromne oznaczenia,
porzdkujce sposb jej uytkowania. Powszechnymi oznaczeniami na tych ciekach s znaki
stop w miejscach szczeglnie
niebezpiecznych oraz oznaczenia przed skrzyowaniami z publicznymi drogami do oglnego
uytku. Nie stosuje si na nich

oznacze typu ograniczenie


prdkoci, zakaz zatrzymania itp.
Brak takich oznacze wymaga
szczeglnej uwagi uytkownikw. A jak bywa w rzeczywistoci?
No wanie, na co zwracaj uwag uytkownicy tych cieek?
Powszechne jest uywanie suchawek zarwno przez rowe-

Przekazuj tajemnice

rzystw, jak i biegaczy, czy spacerowiczw. Korzystanie ze


suchawek istotnie ogranicza
zdolno postrzegania sytuacji
na ciece, przez co jest niebezpieczne zarwno dla uytkownikw suchawek, jak i innych
uytkownikw cieki rowerowej. Kolejnym problemem bywa
prdko rozwijana przez rowerzystw, w tym podrujcych w

Jaki apel chciaby Pan wystosowa do uytkujcych t infrastruktur?


Pamitajmy cieki rowerowe s elementami infrastruktury komunalnej, stwarzajcymi
rzeczywicie dobre warunki do
bezpiecznego z nich korzystania. Ale to, czy bdzie na nich
bezpiecznie, zaley od wszystkich uytkownikw, czyli zarwno ode mnie, jak i od ciebie, od
kadego rowerzysty, biegacza
czy spacerowicza. Zachcamy do
roztropnego i przyjaznego z nich
korzystania.

Zamek w A-klasie

Miejscowi pikarze przysporzyli wiele satysfakcji


W Gminnym Parku Kultury w ubiance odbyy si obchody 150-lecia powstania lokalnej spoecznoci maej miejscowoci w gminie
k gospody wiejskich na ziemiach polskich
ubianka

Pierwsze miejsce ex aequo zajy KGW Piga oraz KGW Zamek


Bierzgowski.

Impreza bya okazj do zorganizowania turnieju KGW. Byy


take odznaczenia, wyrnienia
i nagrody. Bo osb zasuonych
dla dziaalnoci takich stowarzysze w tym samorzdzie nie
brakuje.
Uroczystoci rocznicowe rozpocza msza wita, odprawiana
przesz ks. kanonika dr Rajmunda Ponczka i ks. kanonika Piotra
Kociniewskiego. Order Serca
Matkom Wsi otrzymaa Hanna
Jaworska, a odznaczenia za zasugi dla kek rolniczych przyznano
Teresie Filus, Elbiecie Iwickiej,
Katarzynie Zikowskiej-Byty,
Marii Krupskiej, Teresie Pawlikowskiej, Barbarze Sadowskiej

oraz Bogumile Surowiec.


Wszystkie koa gospody
wiejskich z terenu naszej gminy
otrzymay podzikowanie i medal
z okazji 150-lecia KGW od wadz
Regionalnego Zwizku Rolnikw,
Kek i Organizacji Rolniczych
w Toruniu mwi Anna Filus,
organizatorka przedsiwzicia,
przewodniczca Gminnej Rady
K Gospody Wiejskich. Mi
niespodziank ze strony Rady
Powiatu byo nadanie medalu honorowego za zasugi dla powiatu
toruskiego Gminnej Radzie K
Gospody Wiejskich w ubiance.
W turnieju KGW panie rywalizoway w 5 konkurencjach: na
najdusz obierk, na najszybciej
zrobiony acuszek na szydeku

z metra wczki, skokach przez


skakank, odgadywaniu smakw
nalewek oraz biciu piany na czas.
Pierwsze miejsce ex aequo
zajy KGW Piga oraz KGW
Zamek Bierzgowski, ktre zgromadziy w swoim dorobku po 25
punktw. Drugie przypado w
udziale KGW Biskupice, KGW
Brchnowo, KGW ubianka, ktre zyskay po 24 punkty. III zajo
KGW Przeczno.
miechu podczas tego turnieju byo co niemiara mwi
Anna Filus. Wszystkie panie
byy bojowo nastawione, ale rywalizacja bya fair play. Kady
jednak chcia wygra, bo po to
staje si z innym zespoem w
szranki.
Impreza nie mogaby si odby bez pomocy organizacyjnej
i finansowej Urzdu Gminy w
ubiance oraz miejscowych firm.
Wszystko zwieczya wsplna
biesiada.
Te organizacje s sol stowarzyszania si na wsiach mwi
uczestniczcy w uroczystociach
jubileuszowych Dariusz Meller,
sekretarz gminy ubianka. To
one dbaj o podtrzymywanie tradycji i miejscowych zwyczajw,
przekazywanie sekretw kuchni i
rkodziea z pokolenia na pokolenie.
Tegoroczne uroczystoci w caym kraju swoim patronatem obja para prezydencka.
(WT)
Poza Toru

. 22 lipca 2016

Kilka tygodni temu pisalimy o


tym, e druyna StS-u pozostanie na kolejny sezon w B-klasie. Ukad w tabeli innych lig
spowodowa jednak, e zesp
przystpi do barau o awans do
wyej klasy rozgrywkowej. Druyna nie wypucia tej szansy z
rk i okazaa si bezsprzecznie
lepsza od Legii Osiek.
StS Zamek Bierzgowski awans
witowa na boisku w Pigy. Tam
rozegrany zosta rewanowy
mecz z trudnym, wydawaoby si
przed rywalizacj, rywalem. Po
90 minutach wynik brzmia 2-2.
Sdzia nie musia jednak zarzdza dogrywki, bo w pierwszym
meczu na wyjedzie Zamek
rozbi rywala a 6-1. Rewan by
tylko formalnoci.

To wietna wiadomo dla


naszego klubu mwi ukasz Syrocki z StS-u, najbardziej utytuowany i rozpoznawalny zawodnik
zespou, a take dziaacz. Pokazalimy w dwumeczu baraowym
charakter. Bardziej pazernie walczylimy o awans i si udao. Ten
kop motywacyjny pozwoli nam
przygotowywa si w wietnej
atmosferze do kolejnego sezonu.
Wcale nie chcemy w A-klasie ulokowa si w dole tabeli. Bdziemy
walczyli ze wszystkimi.
Poza Toru obserwujcy
nisze ligi pikarskie w naszym
wojewdztwie serdecznie gratuluje pikarzom Zamku awansu.
O kolejnych, miejmy nadziej,
sukcesach sportowych zespou
bdziemy pisali ju jesieni.
(WT)

WIELKA NIESZAWKA

20

POZATORUN.PL

Budowa zgod spoeczn


Znamy projekty, ktre zostan zrealizowane w ramach budetu
partycypacyjnego gminy Wielka Nieszawka w 2017 roku
Tomasz Wicawski | fot. ukasz Piecyk

Procedura tego instrumentu finansowego zostaa zakoczona.


W trzech soectwach zrealizowane zostan inwestycje infrastrukturalne. Mieszkacy postawili bowiem na owietlenie
uliczne i place zabaw.
W Maej Nieszawce kontynuowany bdzie monta owietlenia
ulicy Bydgoskiej w kierunku ulicy
Kolorowej. Projekt ten kosztowa
bdzie 89 tysicy zotych. Zosta
wybrany w gosowaniu kosztem
pomysu placu zabaw przy ulicy
Lenej 1.
W Wielkiej Nieszawce zmodernizowany zostanie plac zabaw
przy ulicy Zielonej. Zrealizowanie tego projektu ma kosztowa
57 tysicy zotych. Kontrpropozycj bya budowa placu zabaw
przy siowni zewntrznej w tej
miejscowoci.
Spoeczno lokalna Cierpic
zadecydowaa natomiast, e w ich
wsi powstanie plac zabaw przy
ulicy Szkolnej. Realizacja pomysu kosztowaa bdzie 63 tysice
zotych.
Z puli oglnogminnej zrealizowany zostanie projekt pt. Profilaktyka zakae wirusem HPV
o wartoci 105 tysicy zotych.
Zakada on szczepienia mieszkanek gminy z rocznikw 2003
i 2004 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Z racji tego, e z soectwa


Brzoza nie napyn aden projekt, rodki dla niego przynalene
umoliwi zrealizowanie kolejnych dwch pomysw dla caego
samorzdu: Bo warto jest oraz
Promocja potraw kuchni regionalnej. Pierwszy z nich kosztowa bdzie 4,6 tysica zotych i
zakada pobudzanie aktywnoci
spoecznej mieszkacw, promocj modelu zabawy, spdzania

wsplnego czasu bez alkoholu i


innych uzalenie. Jego elementami s warsztaty, spacer badawczy i wsplna zabawa. Drugi natomiast oszacowany zosta na 2,6
tysica zotych i polega bdzie na
wykonaniu i promocji regionalnych wyrobw kulinarnych przygotowanych przez mieszkacw
gminy. Idea ma by realizowana
podczas gminnych festynw.
- Dziki budetowi party-

REKLAMA

Poza Toru

. 22 lipca 2016

cypacyjnemu nastpuje rozwj


dialogu i poprawa komunikacji z
mieszkacami mwi Kazimierz
Kaczmarek, wjt gminy Wielka
Nieszawka. Sprzyja to wzrostowi poziomu zaufania mieszkacw do wadz samorzdowych,
a mieszkacy zmieniaj postrzeganie roli w procesie decyzyjnym
oraz zaczynaj dostrzega swoje
wasne interesy.
Przedstawiciele wadz gminy

oraz mieszkacy musz porozumie si w kwestii priorytetw


budetowych, co w konsekwencji
sprzyja budowie spoecznej zgody.
- Upublicznienie procesu
tworzenia budetu przyczynia
si do wikszego zrozumienia dla
pracy urzdnikw i samorzdowcw dodaje wodarz gminy.
Mieszkacy maj szans pozna
trudnoci i przeszkody, jakie napotykaj w swojej pracy przedstawiciele wadz.
Warto przypomnie, e gosowanie odbywao si na terenie
gminy Wielka Nieszawka od 4
do 24 czerwca. Uprawnieni do
gosowania byli mieszkacy samorzdu, ktrzy w momencie
oddawania gosu mieli ukoczone 16 lat. Kady gosujcy mg
poprze maksymalnie 3 projekty
z jednej listy lokalne z miejscowoci, w ktrej mieszka oraz 3
projekty z listy oglnogminnej.
- Projekt ten bdziemy kontynuowali w kolejnych latach deklaruje wjt gminy. Rozwj idei
budetu partycypacyjnego cieszy
si coraz wiksz popularnoci i
zrozumieniem wrd mieszkacw. Wymierne efekty w postaci
realizacji poszczeglnych inwestycji rwnie powinny pozytywnie wpyn na rozpropagowanie
tej idei wrd kolejnych osb.

POZATORUN.PL

Kochaj to, co robisz

REKLAMA

21

Przedsibiorstwo Wielobranowe Mat-Bud od wielu lat naley do wiodcych firm w regionie zajmujcych
si handlem i produkcj materiaw budowlanych. Jego harmonijny rozwj w ostatnich latach moe by przykadem do naladowania dla innych. Waciciele stawiaj na inwestycje i zadowolenie pracownikw z pracy
Tomasz Wicawski | fot. nadesane/ukasz Piecyk
W pitek 15 lipca br. nastpio
uroczyste otwarcie dziaalnoci
kolejnego oddziau Mat-Bud
w nowej lokalizacji - w Starym
Toruniu. Jest to kolejna inwestycja po nowym oddziale w
Bydgoszczy poczonym z jedn
z najnowoczeniejszych betoniarni w regionie oraz oddziale handlowym w wierkocinie
koo Grudzidza. W spotkaniu
uczestniczyli
przedstawiciele wadz powiatu toruskiego
i gminy Zawie Wielka m.in.
wicestarosta toruski Andrzej
Siemianowski, wiceprzewodniczcy Rady Powiatu Toruskiego Andrzej Walczyski, wjt
gminy Zawie Wielka Jan Surdyka. wiat nauki wojewdztwa
kujawsko-pomorskiego reprezentowa dziekan wydziau budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
prof. Adam Podhorecki.
Nowo otwarty oddzia powsta
w tej miejscowoci (Stary Toru)
z racji wychodzenia naprzeciw
potrzebom regionu mwi Jacek Rutkowski, Prezes Zarzdu
Mat-Bud Chcemy by dziki
temu bardziej konkurencyjni, ale
te idziemy z duchem czasu. Poprzednia siedziba oddziau II, bo
o nim mowa, bya w Rozgartach.
Mielimy jednak wiadomo,
e to maa filia, zlokalizowana w

zabudowie mieszkaniowej. To na
pewno byo nieco uciliwe dla
mieszkacw, bo w dzisiejszych
czasach takie firmy jak nasza musz by lokalizowane na w terenie
przemysowym. Obecna wielko

oddziau te jest nieporwnywalna z wczeniejsz.


W swojej dziaalnoci wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
inwestorw kontynuuje Jacek
Rutkowski prowadzimy szko-

Poza Toru

. 22 lipca 2016

lenia specjalistyczne kadry oraz


zwikszylimy dwukrotnie zatrudnienie w tym oddziale. Teraz kady klient, ktry do niego
przyjdzie, bdzie mia w kadej
chwili sprawn kompetentn ka-

dr do dyspozycji. Staramy si
pynnie reagowa na potrzeby inwestorw poszerzajc asortyment
wyrobw i towarw.
Stawianie sobie ambitnych celw, a potem poprzez elementy
zarzdzania, wciganie w nie kadry, przynosi wiele satysfakcji
mwi Bogdan Pietras, zaoyciel i
waciciel Firmy Mat-Bud. Pomysem mona i trzeba ludzi zarazi. Bo moja rola jest tylko taka,
eby ich zainspirowa, nie nakaza. Chc, eby wszyscy identyfikowali si z naszym rozwojem i z
miejscem swojej pracy.
Mat-Bud od wielu lat znany
jest z doskonaych relacji zarwno
z dostawcami, jak i odbiorcami,
ale take ze starannie budowanej
atmosfery wewntrz przedsibiorstwa. Staramy si urzeczywistnia ide, ktra zakada, e
jeeli kochasz, to co robisz, to nie
jeste w pracy mwi Bogdan
Pietras. Gdy teraz rozmawiam z
Dyrektorem Oddziau II, czy jego
pracownikami, to czuj w nich
dum z tego, co si dzieje. Oni
widz, e si rozwijamy, a tym
samym oni mog si rozwija. To
niezwykle wane w tej dziaalnoci. Nie ma ostatnich latach firmy
w tej brany w naszym regionie,
ktra tak harmonijnie by si rozwijaa. To wielka nobilitacja, ale
take wyzwanie na przyszo.

WYWIAD

22

POZATORUN.PL

Robiem to z mioci do klubu


O nowej funkcji, ambitnych planach rozwoju, przygodzie ze sportem, orodkach przygotowa olimpijskich,
Legii Chema i Igrzyskach w Rio de Janeiro oraz pamici o swojej maej ojczynie, z Mariuszem Kaunym,
zastpc dyrektora ds. infrastruktury w Centralnym Orodku Sportu, rozmawia Tomasz Wicawski
innych krajw.

Od ilu lat jest pan zwizany ze


sportem?
Od kilkunastu. Jako nastolatek
pogrywaem troch w Legii Chema, ale nie miaem wikszych
osigni, wic daem sobie spokj. Pniej byem aktywnym
kibicem tego klubu. Amatorsko sport uprawiaem cay czas.
Zreszt jeszcze w podstawwce
miaem epizod bokserski, bo mj
brat trenowa t dyscyplin sportu, ale warunki fizyczne nie pozwoliy mi na wikszy rozwj.
Pika nona bya pana ulubionym
sportem, czy ledzi pan take
inne dyscypliny?
Kibicem sportowym byem od
dziecka. Odkd pamitam. Caa
moja rodzina interesuje si sportem, wic by on zawsze obecny w
naszym domu. Nie opuciem od
szstego roku ycia adnego meczu naszej reprezentacji. Widziaem wszystkie, a kilka na ywo.
Skadaem co i rusz z chopakami
jak druyn osiedlow czy futsalow. Nosio mnie.
A przyszed czas, e zosta pan
dziaaczem.
W 2014 roku zostaem prezesem
Legii Chema. To bya dla mnie
wielka sprawa. Na tym poziomie
oczywicie nie moemy mwi o
adnym zarobkowaniu z tego tytuu. Peniem t funkcj czysto
spoecznie. Zawsze odbywa si to
kosztem pracy czy rodziny, wic

Przed wami te spora praca marketingowa.


Dokadnie. Staramy si dba o to,
eby nasi mistrzowie promowali
orodki, w ktrych trenuj. Bo
jak powiedz Spaa czy Cetniewo,
to kojarzy si to z miejscowoci,
a przecie tam s bardzo dobrze
wyposaone orodki przygotowa olimpijskich.

jest to zajcie dla pasjonatw, ale


Legi kochaem i kocham, wic
byo to dla mnie ogromne wyrnienie, e zaufano wanie mi.
Teraz jest pan dyrektorem w najwikszej instytucji odpowiadajcej za sport olimpijski w Polsce
Centralnym Orodku Sportu.
To ziszczenie modzieczych marze?
Oczywicie. Wielu chopakw
marzy, eby by sportowcami
albo chocia by blisko sportu
i wielkich gwiazd. Tak jak pan
mwi praca tutaj jest spenieniem marze. Po pierwsze, zajmuj si tematyk sportow, co
jest dla mnie bardzo wane. Po

drugie, mam na co wpyw, zarzdzam wan instytucj. Same


organizacje pozarzdowe czy
kluby s specyficzne. Tutaj mamy
do czynienia z najwiksz, oglnopolsk, pastwow instytucj
zajmujc si sportem olimpijskim. Nie ma takiej drugiej. Jak
to wszystko pocz, to rodzi to
we mnie pozytywne emocje, bo
to powana sprawa.
Za co odpowiadacie? Nie wszyscy
wiedz.
To te po przyjciu tutaj mnie
zdziwio. Sportowcy i trenerzy,
ktrzy u nas trenuj, maj wiadomo, gdzie s i jak wygldaj
podlegajce nam orodki przygo-

REKLAMA

Poza Toru

. 22 lipca 2016

towa olimpijskich. Jest ich sze


w caym kraju. Ale ludzie nie wiedz o nich za wiele. Odpowiadamy za hale gimnastyczne, baseny,
sale, trasy nartorolkowe, skocznie
narciarskie. Infrastruktura jest
niesamowicie rozbudowana. Nie
miaem pojcia zreszt, e jest
na tak wysokim poziomie. Polska pod tym wzgldem nie ma
si czego wstydzi. Moj ambicj jest, ebymy konkurowali
nie z samorzdami, jako orodki
przygotowa, ale byli organizacj
otwierajc si na wiat, o zasigu europejskim. Nie ma powodu,
ebymy nie wykorzystywali naszej bazy i nie zachcali do przyjedania do nas reprezentantw

Ale nie zapomina pan te o regionie?


Oczywicie, e nie. Razem z burmistrzem Chemy i rad miasta
zadbaem o to, eby infrastruktura klubu Wkniarz zostaa
rozbudowana. Na remonty bazy
dostanie on 300 tysicy zotych z
ministerstwa sportu. Pamitam,
skd jestem i staram si wspiera
wartociowe projekty. I bd to
robi w przyszoci.
Wasza rozpoznawalno bdzie
te wiksza po sukcesie olimpijskim naszych zawodnikw.
Dlatego gboko w niego wierz.
Wysyamy do Rio najwiksz ekip w historii, patrzc nie tylko
na zawodnikw, ale cae sztaby.
Jestem pewien, e poprawimy
wynik medalowy z Londynu. Licz na naszych faworytw, ale te
wiem, e bd mie niespodzianki, jak na niedawnych ME w LA w
Amsterdamie.

EDUKACJA

POZATORUN.PL

23

Jeden krok do zawodu


W trakcie urlopu i wakacji nie zapomnij o tym, aby zapisa si do Centrum
Edukacji Dorosych. Dla naszych czytelnikw niespodzianka!

Wakacje trwaj w najlepsze i


wikszo z nas cakowicie poddaje si ich leniwej atmosferze.
S jednak i tacy, dla ktrych ten
czas to okres wzmoonej pracy.
Dla Centrum Edukacji Dorosych w Toruniu lipiec i sierpie to okres naboru suchaczy
na kolejny rok szkolny. Chocia
w czasie przerwy wakacyjnej nie
odbywaj si zajcia, to drzwi
szkoy praktycznie si nie zamykaj, a telefony nie milkn.
Oferta kierunkw i form
ksztacenia jest bardzo bogata.
Pracownicy czuwaj nie tylko
nad dopenieniem formalnoci
zwizanych z zapisem do szkoy,
ale przede wszystkim nad dopasowaniem najlepszej cieki
edukacyjnej do potrzeb zainteresowanej osoby.
- Odwiedzaj nas czsto osoby, ktre chc zapisa si na
kurs masau. Moje pracownice
natychmiast pytaj: dlaczego
kurs? Dwa lata nauki w Studium
Zdrowia Centrum Edukacji Dorosych na kierunku technik masaysta umoliwiaj bezpatne
zdobycie pastwowego dyplomu
uznawanego w caej UE. Czsto
okazuje si, e dana osoba nie
pomylaa o podjciu nauki w
szkole policealnej, poniewa nie
ma matury, a nikt jej nigdy nie

powiedzia, e przy zapisie do


szkoy policealnej matura nie jest
wymagana. Wystarczy wyksztacenie rednie.
wiadectwo ukoczenia szkoy redniej jest przepustk do
zdobycia u nas tytuu technika
masaysty, opiekuna medycznego lub w domu pomocy spoecznej oraz asystenta osoby niepenosprawnej.
- Ksztacenie mona podj
rwnie na kierunku technik
informatyk, technik ekonomista, technik administracji bd
rachunkowoci, technik bhp czy
ochrony fizycznej osb i mienia wylicza dyrektor Centrum Edukacji Dorosych, Teresa Synik.
- Nauka na kadym z kierunkw
jest bezpatna i trwa od roku do
dwch lat. Zajcia odbywaj si
w zalenoci od formy ksztacenia trzy razy w tygodniu lub co
dwa tygodnie w weekendy.
Dla osb zajmujcych si w
szkole praktyczn stron procesu ksztacenia priorytetem jest
organizacja zaj i praktyk zawodowych pozwalajca suchaczom
na wywizywanie si z codziennych obowizkw oraz na prac
zawodow.
- Nie kady zdaje sobie spraw, e obecny system edukacji
przewiduje rwnie moliwo
zdobycia kompetencji z zakresu

danego zawodu osobom, ktre nie posiadaj redniego wyksztacenia - mwi Teresa Synik.
- Coraz wikszym zainteresowaniem ciesz si, realizowane w
systemie zaocznym, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Osoba,
ktra ukoczy Kwalifikacyjny
Kurs Zawodowy i zda pastwowe egzaminy, zdobdzie umiejtnoci w wybranym przez siebie
zawodzie. Jeeli w trakcie nauki
na kursie lub pniej zdobdzie
rwnie wyksztacenie rednie,
otrzyma take dyplom w tym
zawodzie i prawo do posugiwa-

nia si tytuem zawodowym - na


przykad technika elektryka czy
mechatronika.
- W Centrum Edukacji Dorosych w Toruniu Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe mog
by organizowane w zawodzie
opiekuna medycznego, asystenta
osoby niepenosprawnej, opiekunki rodowiskowej, technika
informatyka, technika elektryka,
elektronika czy mechatronika,
technika rachunkowoci, technika ekonomisty, technika administracji oraz technika ochrony
fizycznej osb i mienia - wylicza

dyrektor Synik.
Przy Centrum Edukacji Dorosych prowadzona jest te
szkoa dla modziey -Toruskie Technikum Informatyczne.
Dysponuje ona jeszcze wolnymi
miejscami dla absolwentw gimnazjw.
Stae asy w rkawie Centrum
Edukacji Dorosych to blisko
dwudziestoletnie dowiadczenie w ksztaceniu modziey i
dorosych w Toruniu, Brodnicy,
Grudzidzu, Bydgoszczy i Chemnie, penienie funkcji orodka
egzaminacyjnego dla zawodw,
niezawodna kadra dydaktyczna
skadajca si z pasjonatw praktykujcych w zawodach, ktrych
ucz, wasne profesjonalne pracownie szkolne zaj praktycznych oraz wsppraca z renomowanymi placwkami w zakresie
praktyk zawodowych.
- Wakacyjny as? - pyta dyrektor Teresa Synik - Specjalna
oferta dla czytelnikw.
Osoby, ktre do 15 sierpnia
zapisz si do naszej szkoy, na
haso Poza Toru otrzymaj gratis dodatkowy kurs, zwizany z
wybranym przez siebie kierunkiem ksztacenia.
REKLAMA

Poza Toru

. 22 lipca 2016

Poza Toru

. 22 lipca 2016

Related Interests