You are on page 1of 58

MODUL MELAKA GEMILANG

SAINS HAYAT
TAJUK : PROSES HIDUP HAIWAN
1

Tandakan ( ) pada keperluan asas haiwan.

Makanan

Udara

Baka

Tempat perlindungan/Habitat

Air

Cahaya Matahari

Namakan 5 contoh haiwan yang membiak secara beranak dan bertelur.

Beranak

Bertelur

Lengkapkan kitaran hidup haiwan berikut.


A. Rama rama

B. Katak

Padankan haiwan berikut dengan organ pernafasannya.

Paru-paru
Insang
Struktur trakea
Kulit lembap
Book lung

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

Isi tempat kosong dengan cara haiwan berikut melindungi diri daripada cuaca
melampau.

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

Nama : ___________________

Nama : ____________________

Cara melindungi diri :

Cara melindungi diri :

__________________________

___________________________

TAJUK : PROSES HIDUP TUMBUHAN


1

Tandakan ( ) pada keperluan asas tumbuhan.


Makanan

Udara

Baka

Tempat perlindungan/Habitat

Air

Cahaya Matahari

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


A

Sebelum
a.

Selepas

Nyatakan pemerhatian yang boleh dibuat berdasarkan rajah di atas.


_______________________________________________________________

b.

Nyatakan sebab ( inferens ) berdasarkan jawapan kamu di (a).


_______________________________________________________________

Pucuk
Kapas lembap

Akar
Biji benih

1.

Nyatakan ke arah manakah pucuk dan akar bergerak selepas seminggu.


Akar : _______________________________________________________
Pucuk : _____________________________________________________

2.

Nyatakan sebab berdasarkan jawapan kamu di 1.


Akar : _______________________________________________________
Pucuk : ________________________________________________________

Nyatakan cara pembiakan tumbuhan berikut dan nyatakan 2 contoh tumbuhan


lain.

______________________

________________________

Contoh lain :

Contoh lain :

_______________________

________________________

_______________________

________________________

______________________

________________________

Contoh lain :

Contoh lain :

_______________________

________________________

_______________________

________________________

_______________________

________________________

Contoh lain :

Contoh lain :

_______________________

________________________

_______________________

________________________

Padankan tumbuhan berikut dengan cara ia melindungi diri daripada musuh.

Getah

Duri
Getah

Bulu halus

Menutup diri

Lengkapkan jadual di bawah tentang cara tumbuhan melindungi diri daripada


cuaca melampau.
Cuaca melampau

Contoh tumbuhan

Ciri=ciri khas tumbuhan

Kawasan kering / gurun

Kawasan berangin kuat

Musim panas / kemarau

TAJUK : PROSES HIDUP MANUSIA

Nyatakan keperluan asas manusia dan mengapakah ia perlu.


Keperluan asas

Mengapakah ia diperlukan?

Lengkapkan kotak di bawah untuk mennunjukkan aliran udara ketika menarik


dan menghembus nafas.
Menarik nafas :

Menghembus nafas :

Lengkapkan peta buih di bawah dengan menyatakan contoh tabiat buruk manusia.

TABIAT BURUK
MANUSIA

Nyatakan tabiat buruk manusia dan kesannya.


Tabiat buruk manusia

Kesannya

Lengkapkan maklumat di bawah.

PROSES HIDUP MANUSIA

PERNYAHTINJAAN

PERKUMUAHN

ORGAN

ORGAN

HASIL

a)

HASIL

HASIL

HASIL

Nyatakan 3 sebab mengapakah proses perkumuhan dan pernyahtinjaan amat


penting kepada kita.
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________

b)

Padankan istilah berikut dengan maksud yang sesuai.

Perkumuhan

Bilangan pergerakan dada dalam tempoh tertentu

Pernyahtinjaan

Sisa-sisa makanan yang tidak dihadap yang perlu


disingkirkan

Kadar pernafasan

Penyingkiran bahan yang tidak perlu dalam badan

Nyatakan Benar atau Salah berdasarkan pernyataan berikut.


Gas oksigen dibebaskan ketika manusia menghembus nafas.
Paru-paru ialah organ pernafasan manusia.
Antara faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan ialah umur, jantina
dan saiz badan.
Masnusia perlu bergerakbalas terhadap rangsangan untuk mengelakkan
bahaya atau kecederaan.
Manusia hanya bergerakbalas terhadap rangsangan sentuhan sahaja.
Hidupan yang tidak boleh membiak akan menyebabkan berlakunya
kepupusan spesiesnya..
Manusia memerlukan air untuk mengawal suhu badan.
Jika proses perkumuhan tidak berjalan lancar, kita akan mendapat
penyakit batu karang atau kencing berdarah.
Meminum alcohol boleh mendatangkan bahaya terhadap proses hidup
manusia.
Tempat perlindungan tidak penting dalam kehidupan manusia.

Latihan Pengukuhan
1. Rajah 1 menunjukkan peringkat-peringkat dalam kitaran hidup seekor rama-rama.

Rajah 1

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan susunan peringkat yang betul ?
A.
B.
C.
D.

U,W,V,T
U,V,W,T
U,T,V,W
U,W,T,V

2. Rajah 2 menunjukkan haiwan-haiwan yang diklasifikasikan kepadadua kumpulan, X dan Y.

Rajah 2

Antara yang berikut, yang manakah telah dikelaskan dalam kumpulan X dan kumpulan Y
dengan betul ?

A
B

Cicak
Kuda

Penyu
Kucing

Ikan Paus

Buaya

Ular

Zirafah

3. Rajah 3 menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan struktur pernafasan masing-masing.


Haiwan

Ikan paus

Berudu

Belalang

Cacing tanah

Ikan

Lintah

Rajah 3

Antara yang berikut, yang manakah mewakili M dan N ?

A
B
C
D

Kelawar
Burung
Nyamuk
Katak

Rama-rama
Tikus
Cicak
Buaya

4. Rajah 4 menunjukkan empat haiwan, J, K, L, dan M.


Haiwan-haiwan yang manakah yang bernafas melalui struktur trakea ?

Rajah 4

A.
B.
C.
D.

J dan K
J dan M
L dan M
K dan L

5. Rajah 5 menunjukkan anak-anak ayam di dalam sebuah reban.

Rajah 5

Anak-anak ayam itu menjadi lemah selepas dua hari.


Antara yang berikut, yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini ?
I.
II.
III.
IV.

Alihkan beberapa ekor anak ayam ke dalam


reban lain.
Letakkan anak-anak ayam itu ke dalam reban
yang lebih besar.
Letakkan lebih banyak anak-anak ayam ke dalam
reban itu.
Bekalkan lebih banyak air ke dalam reban itu.

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

6. Sani ingin menanam suatu tumbuhan yang terdedah kepada cahaya matahari tetapi
mempunyai sumber air yang sangat sedikit. Apakah ciri tumbuhan yang tidak sesuai
ditanam di kawasan ini ?
A.
B.
C.
D.

Akar yang panjang.


Daun yang banyak.
Daun yang bersaiz kecil.
Batang yang boleh menyimpan air.

7. Rajah 6 menunjukkan sejenis tumbuhan.

Rajah 6

Antara tumbuhan berikut, yang manakah membiak dengan cara yang sama seperti tumbuhan
pada Rajah 6 ?

8. Rajah 7 menunjukkan satu penyiasatan di dalam makmal dalam tempoh satu minggu.

Rajah 7

Apakah kesimpulan penyiasatan ini ?


A. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup.
B. Tumbuhan memerlukan tanah untuk hidup.
C. Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup.
D. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup.

9. Rajah 8 menunjukkan tumbuhan-tumbuhan diklasifikasi kepada tiga kumpulan, X,Y dan Z.

Rajah 8

Antara yang berikut, yang manakah mewakili X,Y dan Z ?

Keratan batang

Biji benih

Batang bawah tanah

Biji benih

Spora

Anak pokok

Anak pokok

Keratan batang

Spora

Spora

Daun

D Batang bawah tanah

10. Rajah 9 menunjukkan tiga jenis tumbuhan, X,Y, dan Z.

Rajah 9

Antara yang berikut, yang manakah betul berdasarkan cara perlindungan diri daripada
musuhnya ?
X

A Bulu halus Duri tajam


B Bulu halus

Getah

Z
Getah
Duri tajam

Getah

Bulu halus Duri tajam

Getah

Duri tajam Bulu halus

11. Rajah 10 menunjukkan sejenis tumbuhan di dalam sebuah bekas yang diletakkan di dalam
sebuah bilik sains.

Rajah 10

Apakah yang diperlukan supaya tumbuhan itu terus hidup subur ?


A.
B.
C.
D.

Tutup bekas dengan plastik lutsinar.


Letakkan bekas di koridor.
Bubuh lebih banyak baja di dalam bekas.
Siram tumbuhan itu dengan lebih banyak air.

12. Rajah 11 menunjukkan reaksi seorang budak lelaki apabila seekor kotak tiba-tiba melompat
kearahnya.

Rajah 11

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan reaksi budak itu ?


A.
B.
C.
D.

Manusia boleh melihat.


Manusia akan menjerit jika terkejut.
Manusia bergerak balas terhadap rangsangan.
Manusia melindungi diri sendiri daripada bahaya.

13. Apakah yang dimaksudkan dengan Pembiakan Manusia ?


A.
B.
C.
D.

Melahirkan anak untuk menyambung generasi mereka seterusnya.


Pembesaran fizikal badan manusia.
Menyingkirkan bahan buangan daripada tubuh.
Membuang tinja daripada badan.

14. Rajah 12 menunjukkan sistem pernafasan manusia.

Rajah 12

Urutan yang manakah yang betul bagi pengaliran udara semasa menghembus nafas ?
A

Hidung

Saluran pernafasan

Paru-paru

Mulut

Saluran pernafasan

Paru-paru

Saluran pernafasan

Paru-paru

Mulut

Paru-paru

Saluran pernafasan

Hidung

15, Rajah 13 menunjukkan satu penyiasatan.

Rajah 13

Apakah yang akan berlaku pada ulat beluncas itu selepas dua hari ?
A.
B.
C.
D.

Terus hidup.
Bertukar warna.
Menjadi rama-rama.
Menggulung badan.

16. Rajah 13 menunjukkan satu penyiasatan untuk mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap
rangsangan. Dua biji anak benih telah diletakkan pada kapas lembap dalam sebuah piring
petri yang diletakkan dalam kedudukan menegak.

Rajah 13

Apakah yang mungkin diperhatikan selepas lima hari ?


I.
II.
III.
IV.
A.
B.
C.
D.

Pucuk tumbuh ke arah matahari.


Akar tumbuh ke arah grativiti.
Pucuk tumbuh ke arah air.
Pucuk dan akar tumbuh ke arah yang sama.

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Tajuk : Kemandirian Haiwan


1. Kemandirian haiwan bermaksud cara-cara haiwan melindungi ______________ dan
______________ daripada pupus.

2. Lengkap jadual dibawah.


Haiwan

Cara Membiak

Kemandiriannya

a. Gajah

1. __________________
2. __________________

b. Burung

1. __________________
2. __________________

c. Kapak

1. __________________
2. __________________

d. Kanggaru

1. __________________
2. __________________

e. Buaya

1. __________________
2. __________________

f.

1. __________________
2. __________________

Penyu

g. Harimau

1. __________________
2. __________________

Tajuk : Kemandirian Tumbuhan


1. Padankan biji benih tersebut dengan agen pencarannya.

ANGIN

HAIWAN

AIR

MEKANISME
LETUPAN

2. Lengkapkan jadual berikut.


Agen
Angin

___________________

Contoh biji benih

Ciri khas biji benih

1. Lalang

1.____________________

2. Meranti

2.____________________

1. Mimosa

1.____________________

2. Mangga

2.____________________

1._____________

Kulit yang kering dan

___________________

2._____________

meletup

Air

1._____________

1.___________________

2._____________

2.___________________

Tajuk : Tabiat Makanan Haiwan


1. Padan istilah berikut dengan maksudnya yang tepat.

Karnivor

Haiwan yang makan haiwan lain.

Omnivor

Haiwan yang makan tumbuhan.

Herbivor

Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan


lain.

2. Kelaskan haiwan berikut mengikut tabiat makanannya.


Kambing

Ular

Harimau

Belalang

Itik

Tupai

Monyet

Beluncas

Herbivor

Labah-labah

Lembu

Ayam

Beruang Helang
Arnab

Karnivor

Katak

Omnivor

1.______________________

1.______________________

1.______________________

2.______________________

2.______________________

2.______________________

3.______________________

3.______________________

3.______________________

4.______________________

4.______________________

4.______________________

5.______________________

5.______________________

5.______________________

Tajuk : Rantai Makanan


1. Rantai makanan ialah ______________________________________________________

2. Selesaikan rantai makanan dengan menyusun hidupan berikut mengikut urutan yang betul.
a.
Ular

___________

b.

Udang

___________

Belalang

___________

Lumut

Katak

Padi

___________

Ikan

Bangau

___________

___________

___________

___________

3. Bina rantai makanan berdasarkan pernyataan berikut.


a.

Q dimakan oleh P
R dimakan oleh Q
P dimakan oleh S

___________

___________

___________

___________

b.
W makan X
Y makan W
Z makan Y

___________

___________

___________

___________

4. Jawab soalan berikut berdasarkan rantai makanan dibawah.

Sayur

Beluncas

Ayam

Ular

a. Siapakah pengeluar ?
__________________________________________________________

b. Siapakah pengguna ?
__________________________________________________________
c. Apakah akan berlaku jika bilangan ayam bertambah ?
Ular

:_______________________________

Beluncas

:_______________________________

Sayur

:_______________________________

Tajuk : Siratan Makanan


1. Siratan makanan ialah _____________________________________________________

2. Bina sebuah siratan makanan berdasarkan pernyataan berikut.

Padi dimakan oleh tikus dan burung pipit.


Tikus dan burung pipit dimakan oleh ular.
Ular, burung pipit dan tikus dimakan oleh helang.

3. Jawab soalan berikut berdasarkan siratan makanan di bawah.

Tikus

Kelapa sawit

Burung hantu

Ular

Belalang

Helang

Ayam

a) Berapakah jumlah rantai makanan di dalam siratan makanan di atas ?


______________________________________________________
b) Siapakah karnivor di dalam siratan makanan ini ?
______________________________________________________
c) Siapakah herbivor dalam siratan makanan ini ?
______________________________________________________
d) Ramalkan apakah akan berlaku jika ular dan burung hantu bertambah ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________

Tajuk : Mikroorganisma
1. Lengkapkan peta minda di bawah.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

1.___________________
2.___________________
3.___________________

Jenis

4.___________________
5.___________________

Definisi
MIKROORGANISMA

Keburukan

Kegunaan
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________

2.

Nyatakan Benar atau Salah bagi pernyataan berikut.


a. Kita boleh melihat bakteria melalui mikroskop.
b. Mikroorganisma boleh dilihat dengan matakasar.
c. Virus ialah mikroorganisma yang paling halus.
d. Protozoa berbentuk tapak kasut.
e. Mikroorganisma hanya mendatangkan keburukan kepada kita.
f. Yis digunakan untuk membuat roti dan tempe.
g. Keju dan dadih dibuat dengan menggunakan bakteria.

Tajuk : Penyakit Berjangkit


1. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
a. Senaraikan 5 contoh penyakit berjangkit.
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
b. Nyatakan 5 cara penyakit berjangkit merebak.
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________

c. Nyatakan 5 cara mencegah penyakit berjangkit daripada merebak.


1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________

d. Penyakit berjangkit ialah penyakit yang boleh _______________________


____________________________________________________________.

Latihan Pengukuhan
1. Emak menyediakan doh untuk membuat roti. Dia mendapati doh itu tidak naik. Apakah
yang mesti dia lakukan untuk memastikan doh itu naik ?
A.
B.
C.
D.

Membakar doh itu dengan lebih lama lagi.


Menambah sejumlah air ke dalam doh itu.
Menambah lebih banyak tepung ke dalam doh itu.
Mencampurkan yis ke dalam doh itu.

2. Puan Rika sedang menyediakan makanan di kantin sekolah. Antara yang berikut, yang
manakah paling berkesan untuk mengelakkan bakteria daripada merebak ke atas makanan
?
A.
B.
C.
D.

Memakai tudung kepala.


Memakai pakaian yang khas.
Menggunakan pinggan plastik untuk menghidang makanan.
Membersihkan makanan sebelum menyediakan makanan.

3. Encik Adam ingin menunjukkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air kepada
murid-muridnya.
Alat yang manakah boleh digunakan oleh Encik Adam ?

4. Rajah 1 menunjukkan seorang budak lelaki yang dijangkiti penyakit.

Rajah 1

Apakah yang perlu dilakukan oleh budak lelaki itu untuk mengelakkan penyakit itu
daripada merebak?
A.
B.
C.
D.

Tutup badannya dengan selimut.


Kuarantin dirinya.
Basuh tangannya.
Pakai topeng.

5. Rajah 2 menunjukkan suatu penyiasatan untuk membuktikan bahawa mikroorganisma


ialah benda hidup.

Rajah 2

Apakah kesimpulan bagi penyiasatan itu ?


A. Mikroorganisma membesar
B. Mikroorganisma bergerak
C. Mikroorganisma bernafas
D. Mikroorganisma membiak

6. Rajah 3 menunjukkan beberapa jenis makanan.

Rajah 3

Antara makanan berikut, yang manakah menggunakan yis ?


A. I dan II
A.
I dan II
B. I dan III
B.
I dan IV
C. II dan IV
C.
II dan III
D. III dan IV
D.
III dan IV
7. Rajah 4 menunjukkan empat jenis haiwan.

Apakah kesimpulan
A.
B.
C.
D.

Rajah 4 terbaik tentang haiwan-haiwan itu?

Haiwan-haiwan memberikan makanan kepada anaknya.


Haiwan-haiwan mempunyai cara pembiakan yang sama.
Haiwan-haiwan memastikan kemandirian spesies.
Haiwan-haiwan melindungi spesis daripada cuaca yang melampau.

8. Rajah 5 menunjukkan dua cara kemandirian spesies bagi haiwan R dan haiwan S.
R

Menyembunyikan telur

Memberi makan kepada anak


Rajah5

Antara haiwan-haiwan berikut, yang manakah mewakili R dan S ?

Katak

Harimau

Belalang

Ular

Penyu

Rama-rama

Lipas

Burung

9. Buah Y mempunyai ciri-ciri yang berikut.

Tidak berat
Berongga udara
Diselaputi dengan lapisan lilin

Apakah agen penyebaran bagi buah ini ?


A.
B.
C.
D.

Air
Angin
Haiwan
Mekanisme letupan

10. Rajah 6 menunjukkan empat jenis biji benih.

Rajah 6

Mempunyai
struktur seperti
sayap.
Ringan

Mempunyai duri
dan cangkuk.
Bersaiz kecil.

Berikut ialah ciri-ciri biji benih dalam kumpulan S dan kumpulan T.


Antara yang berikut, yang manakah telah dikelaskan dalam kumpulan S dan kumpulan T
dengan betul ?

Meranti dan Angsana

Kemuncup dan Semalu

Kemuncup dan Semalu

Meranti dan Angsana

Meranti dan Semalu

Kemuncup dan Angsana

Semalu dan Angsana

Meranti dan Kemuncup

11. Rajah 7 menunjukkan piramid bagi suatu rantai makanan.

Karnivor
Herbivor
Pengeluar

Rajah 7

Carta palang manakah yang mewakili rajah di atas ?

12. Herbivor ialah haiwan yang makan


I daging

III buah

II ikan

IV daun

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

13. Rajah 8 menunjukkan satu rantai makanan.

Rajah 8

Apakah yang akan berlaku jika bilangan helang bertambah dengan banyak ?

Padi

Belalang

Berkurang

Berkurang

Berkurang

Bertambah

Bertambah

Berkurang

Bertambah

Bertambah

14. Maklumat berikut menunjukkan hubungan di antara hidupan.

Tumbuhan J dimakan oleh haiwan K


dan haiwan L.
Haiwan L dimakan oleh haiwan S.
Haiwan K dimakan oleh haiwan L.

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar berdasarkan maklumat di atas ?


A.
B.
C.
D.

Jika J mati, L berkurang.


Jika J diracun, K bertambah.
Jika K berkurang, S bertambah.
Jika S diburu secara berleluasa, L berkurang.

15. Rajah 9 menunjukkan siratan makanan bagi suatu kebun.


Rajah 9

Apakah yang akan mengurangkan populasi beluncas ?


I Menanam lebih banyak sayur.
II Membiak lebih banyak ayam.

III Membunuh burung pipit.


IV Membunuh ular.

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

16. Maklumat berikut menunjukkan tabiat pemakanan tiga haiwan yang berlainan.

Haiwan W makan tumbuhan X


Haiwan Y makan haiwan W
Animal Z makan haiwan Y

Rantai makanan yang manakah yang betul ?

A.
B.
C.
D.

Z
W
X
X

W
Y
Y
W

X
X
Z
Y

Y
Z
W
Z

17. Rajah 10 menunjukkan situasi dalam satu habitat.

Rajah 10

Apakah yang akan berlaku sekiranya semua tikus diracun oleh petani ?
I Bilangan belalang berkurang.
II Hasil tuaian padi bertambah.
III Bilangan ular bertambah.
IV Sumber makanan bagi burung hantu berkurang.

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

18. Apakah langkah terbaik untuk mengelakkan nyamuk daripada membiak di dalam kolam
di luar rumah ?
A.
B.
C.
D.

Masukkan ikan ke dalam kolam itu.


Tuang racun serangga dalam ke dalam kolam itu.
Bakar lingkaran ubat nyamuk di tepi kolam itu.
Tutup permukaan kolam itu dengan jaring ikan.

19. Rajah 11 menunjukkan satu siratan makanan dalam satu habitat.

Rajah 11

Pengelasan manakah yang betul ?

Herbivor

Karnivor

Omnivor

R, T

S, U

Q, V

Q, T

R, V

S, U

R, V

S, U

Q, T

Q, V

S, U

R, T

20. Pernyataan berikut menunjukkan hubungan antara hidupan di sebuah sawah padi.
Padi dimakan oleh tikus dan pipit.
Tikus dan pipit dimakan oleh ular.
Ular, pipit dan tikus dimakan oleh helang.

Siratan makanan yang manakan mewakili maklumat itu dengan betul ?

21. Maklumat di bawah menunjukkan hubungan makanan dalam suatu habitat.

P makan T

Q makan T

Q makan P

R makan T

S makan Q

Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul berdasarkan maklumat di atas ?
A.
B.
C.
D.

R
P
Q
T

T
R
R
P

Q
S
P
Q

T
S

MODUL PEMBELAJARAN SAINS

SAINS FIZIKAL

UNIT 4 PENGUKURAN

PELAJARAN - MENGUKUR PANJANG


1.
Orang zaman dahulu meggunakan bahagian _____________ mereka untuk
mengukur
______________________.
2.

Unit yang digunakan adalah : ____________________________________.

3.

Unit piawai untuk mengukur jarak ialah _____________________ dan ________.

4.

Unit metrik untuk panjang ialah _________________ dan __________ .

5.

Jarak yang pendek diukur dalam unit ______________, dan. _________________

6.

Jarak yang panjang diukur dalam unit _____________ dan __________________

7.

Semasa mengukur panjang, mata mesti berada ______ pada tanda senggatan.

8.

Ukurlilit sebiji pinggan boleh diukur dengan menggunakan _________ dan _______
.

PELAJARAN 2 LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL

1.

Luas = ---------- X _____________

2.

Unit piawai untuk luas adalah ______________________________ dan


_____________________.

3.

Luas sebuah gelanggang badminton diukur dalam _________________.

4.

Kawasan yang lebih besar seperti sebuah negeri diukur dalam unit ______________.

PELAJARAN 3 LEBIH ATAU KURANG


1.
Isipadu = ________________ X ______________ X ____________________.

2.

Unit piawai untuk isipadu ialah __________________________dan.

PELAJARAN 4 ISIPADU CECAIR


1.

Alat piawai untuk mengukur isipadu adalah __________________________dan .

2.

Unit piawai untuk mengukur isipadu adalah _____________dan _____________

3.

Untuk mengukur isipadu cecair, silinder penyukat mesti diletakkan di atas permukaan
yang ___________.

4.

Mata mesti _________ dengan bahagian bawah ________________________.

PELAJARAN 5 MENGUKUR JISIM

1.

Alat untuk mengukur jisim adalah __________ __________, __________


__________, __________ __________, __________ __________ dan
__________

2.

__________.

Unit piawai untuk mengukur jisim dalam sistem metrik adalah __________,
__________ dan __________.

3.

Sebatang jarum diukur dalam unit __________, satu stapler diukur dalam unit
____________ dan sebuah buku tebal diukur dalam unit __________.

4.

Untuk mengukur jisim denga betul, pastikan ukuran dibaca dari __________
penimbang itu.

PELAJARAN 6 MENGUKUR MASA


1.

Alat zaman dahulu untuk mengukur masa adalah jam __________, jam __________,
jam __________ dan jam __________.

2.

Alat moden untuk mengukur masa adalah __________, __________, __________,


__________, __________ dan __________.

3.

Jangka masa yang pendek diukur dalam ______________.

4.

Masa diukur dalam unit __________ dan __________.

PELAJARAN 7 KEPENTINGAN UNIT PIAWAI


1.

Unit piawai diperlukan dalam pengukuran __________.

2.
____________ adunan tepung akan berbeza jika bahan yang digunakan disukat
unit bukan piawai.

dengan

KESIMPULAN
1.

2.

Unit piawai untuk ukuran panjang ialah __________, __________, __________ dan
__________.
Untuk mendapat ukuran yang tepat, kedudukan mata mesti berada __________
__________ dengan senggatan yang hendak dibaca.

Unit piawai untuk ukuran luas ialah __________ __________, __________ __________,
__________ __________ dan __________ __________.

3.

Luas segi empat sama dan segi empat bujur dikira dengan mendarabkan __________
dengan __________.

4.

Unit piawai untuk ukuran isipadu ialah __________ __________, __________

__________ dan __________ __________.

5.

Isipadu kiub atau kuboid dikira dengan mendarabkan __________, __________ dan

__________.

6.

Unit piawai untuk ukuran isipadu cecair ialah __________ dan __________.

7.

Semasa mengukur isipadu cecair, kedudukan mata mesti berada __________ dengan
bahagian bawah __________.

8.

Unit piawai untuk ukuran jisim ialah __________, __________ dan __________.

9.

Proses yang berulang secara __________ boleh digunakan untuk mengukur masa.

10.

Unit piawai untuk ukuran masa ialah __________, __________ dan __________.

11.

Ukuran piawai diperlukan untuk __________ dan __________.

UNIT 4 - PENGUKURAN
1.Antara yang berikut, jawapan yang manakah menunjukkan susunan yang betul dari
ukuran panjang yang terkecil hingga yang terbesar?
A. Meter. Milimeter, sentimeter, kilometer
B. Kilometer, meter, sentimeter, milimeter
C. Sentimeter, meter, kilometer, milimeter
D, Milimeter, sentimeter, meter, kilometer

Rajah 1
2.

Rajah yang manakah yang tidak mempnyai ukuran luas yang sama dengan
Rajah 1.

3.

Rajah-rajah berikut menunjukkan ukuran dua kotak, P dan Q.

Berapakah bilangan kotak P yang dapat memenuhi kotak Q?


A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

1.

Panjang tali (cm)

Bilangan ayunan dalam 30 saat

10

20

15

15

20

10

Sekumpulan murid menjalankan penyiasastan terhadap ayunan bandul. Keputusan


penyiasatan direkodkan dalam jadual di atas.
Dari penyiasatan tersebut, namakan perkara yang

a ) Sama :_________________________________________

b)

diubah :--________________________________________

c)

diukur:__________________________________________

Apakah kesimpulan dari penyiasatan di atas?


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

TAJUK: TENAGA

1.

Benda hidup memerlukan ___________untuk bernafas,membesar dan


melakukan kerja.

2.

Tenaga juga diperlukan oleh benda bukan hidup untuk ______________.


Sumbersumber tenaga ialah :

a) ______________
b) _______________
c) _______________
d) _______________
e) ________________

3.

Benda yang bergerak mempunyai tenaga ______________

Lilin yang menyala membekalkan tenaga _______ dan tenaga ___________.

5.

Gelang getah yang diregangkan pada lastik mempunyai ___________.

6.

Telefon yang berbunyi mengeluarkan tenaga __________.

7.

Tenaga boleh ____________ dari satu bentuk ke bentuk yang lain.

8.

Lampu yang menyala menukarkan tenaga ___________kepada tenaga ________.

9.

Lilin yang menyala memindahkan tenaga ________ kepada tenaga___________.

10.

Sumber-sumber tenaga boleh dibahagikan kepada tenga yang boleh


________________dan tidak ________________.

1.

Apakah sumber tenaga yang utama.

Matahahari

2.

Mengapakah kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana?

3.

B.

Angin C.

Makanan D. Bateri

I Jimat kos

II. Mengurangkan pencemaran

III Mengelakkan pembaziran

IV Melindungi diri

A. I dan II

C. II,III dan IV

B. I,II dan III

D. I,II,III dan IV

Manakah di antara berikut kebaikan sumber tenaga yang boleh diperbaharui?


I Murah
III Tiada pencemaran

II Senang diperolehi
IV Boleh diganti

A. I dan II
C. I, II dan III
4.

C. II,III dan IV
D. I,II,III dan IV

Alatan yang manakah tidak melibatkan penggunaan tenagan haba?

Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1,

Sel kering menghasilakan _______________.

2,

Akumulator digunakan dadalam____________.

3,

______________ digunakan untuk menyalakan lampu basikal

4.

_________________memindahkan tenaga cahaya kepada tenaga electric.

5.

Kita juga mendapatkan tenaga elektik dari______________.

6.

Sel kering adalah sumber tenga _____________.

7.

________________ digunakan untauk memutuskan litar

8.

_____________ membenarkan arus elektrik mengalir melalui litarkan

9.

Mentol menyala kerana ____________ mengalir melaluinya.

10.

________________ menggunakan symbol-simbol untuk mewakili .

11.

Mentol yang disambung bersiri dipanggil ______________

12.

Mentol yang disambung selari di panggil _______________.

13.

Mentol menyala dengan lebih terang apabila mereka


disambungkansecara____________berbanding di sambungkan secara
_______________.

14.

Alatan elektrik perlu dikendalikan dengan ______________.

15.

Jangan menyentuh suis dengan tangan _____________.

16.

Jangan ________________ alatan elektrik dengan sendiri.

17.

Jangan menyambung terlalu banyak peralatan elektrik kepada satu_____________.

1.

Arus elektrik tidak boleh mengalir melalui litar _______________.


A. Lengkap
B. Tidak lengkap

2,

C.
D.

bersiri

Yang manakah di bawah disebabkan oleh pengendalian alat elektrik dengan salah?
I

Terbakar

A. I dan III
B. I, II dan III

3.

selari

II demam III. Renjatan elektrik

IV Kejutan elektrik

C. I, III, and IV
D. I, II, III dan IV

Kecerahan mentol di dalam litar elektrik bergantung kepada


A Jenis bateri

C. susunan mentol

B.

D. susunan suis

Bilangan suis

CAHAYA
1.

Banyak fenomena menunjukkan cahaya bergerak dalam garis __________.

2.

Bayang-bayang terbentuk apabila cahaya dari sumber ___________ diblok oleh


bahan legap atau bahan __________________.

3,

Apabila anda melihat ke cermin, anda boleh melihat ___________di dalam cermin.

4.

Pantulan cahaya bolah ditunjukkan dalam bentuk _____________.

5,

Cermin dan aluminium adalah pemantul cahaya yang baik keranan permukaannya
___________________ dan _______________.

6.

Pemandu dapat melihat kereta dibelakang dari cermin ____________

7.

Doktor gigi dengan mudah dapat melihat gigi di dalam mulut pesakit dengan
menggunakan cermin ___________.

1. Kita dapat melihat imej kita di cermin kerana cahaya ..


A Dihalang

C diserap

B Dipantulkan

D. bergerak dalam satu garis llurus

2. Bayang-bayang terbentuk apabila ..


A Tiada cahaya

cahaya dipantul oleh objek

B Cahaya dapat menembusi objek

3.

D cahaya dihalang oleh objek legap

Manakah di bawah sifat-sifat cahaya ?


I Boleh dipantulkan
II Bergerak dalam garis lurus
III Boleh menembusi objek legap

4.

A. II sahaja

C. II dan III sahaja

B. I dan II sahaja

D. I, II dan III

Chee KIat ingin memerhati seekor burung disebalaik dinding yang tingg.Alat yang
manakah paling sesuai digunakan olehnya,

HABA
1.

Haba adalah satu bentuk _________.

2.

Air menjadi panas apabila ia ___________ haba.

3.

Air menjadi sejuk apabila ia ___________ haba.

4.

Air yang panas menjadi sejuk apabila ia ___________ tenaga ke persekitaran.

5.

Air sejuk menjadi ___________ kerana ia mendapat hapa dari persekitaran.

6.

______________ digunakan untuk menyukat kepanasan dan kesejukan bahan.

7.

_______________ ukuran kepanasan dan kesejukan sesuatu objek.

8.

Unit metrik untuk suhu ialah ____________

9.

Bacaan tanda pada thermometer adalah pada _____________ccecair.

10.

Selepas bola besi dipanaskan, ia _____________ dan manjadi_____________.

11.

Pada hari panas, jalan kereta apai ________________.

1.

2.

Manakah penyatan di bawah adalah BETUL?


A

Objek mengembang apabila dipanaskan

B.

Objek menjadi sejuk apabila ia kehilangan haba.

Objek mengembang apabila suhu menurun

Susu sesuatu objek akan berkurangan apabila ia dibekalkaqn haba?

Ais dimasukkan ke dalam gelas yang mengandungi air. Antara berikut penyataan
yang manakah BETUL?

Air di bekalkan haba

II Ais dibekalkan haba

III

Air kehilangan haba

IV Ais kehilangan haba

A. I dan III

C. II dan III

B. II dan IV

D. I dan IV

3.

Susun bikar-bikar yang mengandungi air mengikut kepanasan yang menaik


A.

L, M, N, P

C.

N, M, L, P

B.

P, L, M, N

D.

P, N, M, L

4.

Sebotol sos tomato yang baru dikeluarkan dari peti sejuk menjadi terlalu ketat untuk
dibuka. Kita dapat membuka dengan mudah dengan cara
A

Merendamkan seluruh botol dan penutupnya kedalam air sejuk

B Merendam tutupnya kedalam air


C Merendam seluruh botol dan penutupnya kedalam air panas
D Merendam tutup botol dalam air panas.