You are on page 1of 13

11b.

Zmanjevanje hrupa

Prof. dr. Mirko udina

Ljubljana, 2012/2013

Zmanjevanje hrupa

Mono je:
Na mestu vira, na poti irjenja in na mestu sprejema
Mone so: inenirske in alternativne metode.
Prve temeljijo na dejanskem zmanjanju hrupa druge na
principu spremembe percepcije oz. dojemanja hrupa.

Zakonodaja priznava le inenirske metode

Inenirske in alternativne metode zmanjevanja hrupa


ZMANJEVANJE HRUPA
Inenirske metode

Alternativne metode
Sprememba percepcije

Na mestu vira
(aktivcna metoda)

Sprememba
geometrije

Sprememba
obr. razmer

Na poti irjenja
(pasivna metoda)

Disipativne
metode

Na mestu sprejema
(pasivna metoda)

Reaktivne
metode

Dimenzij

Notranaj izolacija

Ekspanzijska komora

Tipa

Zunanja izolacija

Helmholtzov resonator

Oblike

Glunik

Kombinacija

t. del. elem.
(lopatic)

Oklepi
Kabine
Ovire in pregrade

Feedforward
Feedback

z barvami in
umetnikimi slikami

s epki

s figurativnostjo

s slualkami
(tudi z ADH)
s eladami

z designom (oblikami)

s kombinezoni

s perspektivo
z dekoracijo

s kabinami

s kombinacijami

s kombacijami

(Zanna in
brezzanna
struktura)

Zmanjevanje hrupa na mestu vira

Zmanjevanje hrupa na mestu vira


na principu :
- Spremembe geometrije (dimenzij in oblike),
- Spremembe reima obratovanja (vrtljajev in obremenitve)
- Spremembe mehanizma nastajanja hrupa ali
- Spremembo vzbujevalne sile, ki povzroa hrup.

Zmanjevanje hrupa na mestu vira (energetskih strojev)


Odvisno od tipa stroja

Batni

rotacijski

turbo (radialni in aksialni)

Odvisno od reima obratovanja (vrtljajev in pretoka)

Zmanjanje hrupa s spremembo lege ovratovalne


toke pri radialnih in aksialnih turbostrojih
(ventialtorjih in puhalih)

Odvisno od izvedbe rotorja centrifugalnega stroja


(zaprt, polodprt, odprt)

Odvisno od izstopnega kota 2 pri centrifugalnih


strojih (ventilatorjih)

Odvisno od profila lopatice (zlasti pri aksialnih strojih)

po viini

enako po
viini

z enako
debelino

z enak
debelino

Odvisno od reima obratovanja centrifugalnega


stroja, pri Qopt ali Q Qopt

Q=0

Q = Qopt

Qmax
10

Odvisno od geometrije centrifugalnega ventilatorja


in mehanizma nastajanja hrupa

11

Odvisno od razporeda lopatic bobnastega ventilatorja

12

Pri aksialnih strojih (ventilatorjih)

13

Zmanjanje hrupa turbostroja:


- S spremembo obodne hitrosti u = D
n,
- Z zmanjanjem vrtilne hitrosti n, ustrezno zakonu Lp n5
- Z zmanjanjem premera D, ustrezno zakonu Lp D7
- Z zmanjanjem tevila lopatic, ustrezno zakonu Lp z
- S poveanjem vrtilne hitrosti n in zmanjanjem premera D,
ustrezno zakonu Lp z.n5.D7
- S spremembo geometrije in zgradbe stroja
- Z lego vodilnika za ali pred rotorjem
- Z naklonskim kotom lopatic rotorja pri aksialnih strojih
- S profilirano (aerodinamino) obliko lopatic pri aksialnih
strojih, npr. v obliki letalskega krila
- Z velono izvedbo lopatic pri radialnih strojih
- Z neenakomerno delitvijo lopatic ti
- Z ustrezno radialno in aksialno zranostjo rotorja in statorja
- S spremembo izstopnega kota 2
14
- Z odpravo pojava kavitacije pri hidravlinih strojih

Odvisno od vgradnje aksialnih ventilatorjev v cevi

Odvisno od delitve lopatic pri aksialnih ventilatorjih

15

Odvisno od radialne in aksialne zranosti

Odvisno od reima obratovanja

Q>Qopt

Q<Qopt

16

Zmanjanje hrupa turbostroja z ustreznimi vrtljaji

17

Zmanjanje hrupa turbostroja z neenakomerno


delitvijo lopatic ti pri aksialnih strojih (ventilatorjih):

18

S pravilno radialno zranostjo radialnega turbostroja:

X = 5 do 10%
19

S pravilnim profilom lopatice turbostroja:


Pri aksialnih rotorjih

po viini

enako po
viini

z enak
debelino

Pri radialnih rotorjih

20

S pravilno aksialno in radialno zranostjo aksialnega turbostroja:

21

Vpliv radialne in aksialne zranosti pri aksialnih ventilatorjih

22

Zmanjanje hrupa radialnega turbostroja s


spremembo izstopnega kota 2

23

Zmanjanje hrupa turbostroja:


S spremembo obremenitve oz. lege obratovalne toke:

24

Zmanjanje hrupa turbostroja:


Z vrsto materiala
- kovinski,
- plastika in
- kompozitni materiali
S tehnologijo izdelave:
. uliti,
- varjeni
- kovieni
Z mestom vgradnje ventilatorja:
- na vstopu (tlani princip) in
- na izstopu (sesalni princip)
25

Zmanjanje hrupa pri hidravlinih strojih z odpravo


pojava kavitacije

26

Zmanjanje hrupa turbostroja z oblikovanjem ovir v


toku:

27

Zmanjevanje hrupa pri turbostrojih s tihimi zapirali


S spremembo uporov v sistemu
Z obliko in dolino cevovodov ter ustreznimi ovirami na
poti toka (zapirala, kolena, difuzorji in konfuzorji)

28

Zmanjevanje hrupa pri turbostrojih z obliko in


regulacijo zapiral

29

Zmanjanje hrupa s prepreevanjem pojava kavitacije v


ventilih v hidravlinih sistemih

Kavitacija

Raven hrupa v dB(A)

Ni kavitacije

Laminarni tok
(ni upotevan pri
izraunu hrupa)

Turbulentni tok

Razmerje tlakov XF =

XFz

XF

p
p1-pv

30

10

Zmanjanje hrupa hinih instalacij z prepreevanjem prenosa


vibracij

Ekspansijska
komora

kovinski
kompenzator

stranski prikljuek
(resonator)

ulitek iz
neoprena

Najlonska
ojaitev

Kompenzator
cevni
nosilec

rpalka
Masivna
nosilna
ploa

kovinski
kompenzator

ulitek iz
neoprena

Najlonska
ojaitev

EM

Elastini
element

Betonski temelj
Vzmet

Guma in ravna podloka

Guma

31

Zmanjevanje hrupa z ustreznim oblikovanjem


vstopno-izstopnih odprtin za dovod zraka

32

Zmanjevanje hrupa z ustreznim oblikovanjem vozila

Zmanjevanje hrupa z izbiro procesa zgorevanja

33

11

Zmanjevanje hrupa z izbiro prestave pri tovornih vozilih

Zmanjevanje hrupa z izbiro prestave pri osebnih vozilih

34

Zmanjevanje hrupa z izbiro dimenzije, zgradbe in globine


profila pnevmatik
87

raven hrupa

dB(A)
82

77

72
15

25

35

45

55

65

75 m 85

obseg 2/ irina plaa, O /B

35

Zmanjevanje hrupa s pravilno obliko profila pnevmatik

36

12

Zmanjevanje hrupa z izbiro parametrov vozila, pnevmatik


in cestia

37

Zmanjevanje hrupa z izbiro primernega


manevriranja pri pristanku in vzletanju

letala

in

Zmanjevanje hrupa z izbiro asa poletov in koridorjev


vzletanja in vzletanja
38

Zmanjevanje hrupa z izbiro by-pass zraka okrog curka plina

kompresor zgorevalna
komora

vstopni
hrup

turbina

jedro
curka

obmoje
turbulentnega
hrupa

popolnoma
premean tok

hrup
curka

ventilator

zgorevalna
komora

izstop iz
ventilatorja

obmoje
meanja curka

kompresor
vstopni hrup od
ventilatorja in
kompresorja

turbina

izstop
izstopni glavnega
hrup
curka
ventilatorja

hrup
curka

39

13