You are on page 1of 3

Mga Likas na Yaman ng Tsina

Ang likas na yaman ay mahalagang bahagi ng likas na


kapaligiran. Ito ay kinabibilangan, pangunahin na, ng
likas na yamang-lupa, likas na yamang-tubig, klima,
biolohikal na likas na yaman, yamang-mineral at iba pa.
Masaganang masagana ang likas na yamang-lupa ng
Tsina at napakarami nitong gamit. Kabilang dito, 951
kibong kilometro kuwadrado ang lawak ng bukirin nito na katumbad ng mga 10% ng
kabuuang lawak ng lupa ng buong bansa. Ang nasabing mga bukirin, pangunahin na,
ay nasa mga purok ng kapatagan sa hilagang silangan, hilaga, middle at low reaches
ng Ilog Yangtze, Sichuan Basin, Zhujiang Delta at iba pa. Sa nasabing mga lugar,
mauunlad ang agrikultura. Bukod dito, ang mga lugar na ito ay masaganang
masagana sa trigo, mais, palay at iba't ibang klase ng industrial crops. Ang lawak ng
kagubatan ay 1.2465 milyong kilometro kuwadrado at katumbas ng 13% ng kabuuang
lawak ng lupa ng buong bansa.
Hinggil sa likas na yamang-tubig, mga 6 na trilyong
metro kubiko ang taunang karaniwang kabuuang dami
ng presipitasyon sa Tsina at 2.7 trilyong metro kubiko
ang kabuuang bolyum ng mga ilog at sapa at kung iraround off. Ang kabuuang bolyum ng likas na yamangtubig ay 2.8 trilyong metro kubiko na kasunod lamang
ng Brazil, Rusya, Canada, E.U. at Indonesya. Ang Tsina
ay nasa ika-6 na puwesto sa kabuuang bolyum ng likas na yamang-tubig. Subalit
sangkapat lamang ng karaniwang lebel ng daigdig ang per capita volume. Ang storage
volume ng hydro-energy sa mga ilog, sa teoriya, ay 676 milyong kilowatt, 378 milyong
kilowaat ang hydro-energy installed capacity ang maaaring paunlarin. Ito ay nasa
unang puwesto. Ngunit di-balanse ang distribusyon ng likas na yamang-tubig sa iba't
ibang sona. Marami ito sa timog at silangan, kaunti sa hilaga at kanluran.
Sa natuklasan nang 150 uri ng mga mineral sa natural world, ang Tsina ay mayroong
lahat ng nasabing mga mineral. Umabot na sa 135 klase ang nadiskubre nang reserba
at mga 20 klase sa mga ito ang nangunguna sa daigdig. Nasa unang puwesto sa
daigdig ang tungstentitanium zinc at 9 pang klase; nasa ika-2 at ikatlong puwesto ang
tin, asbestos, karbon at tatlo pang klase at nasa ika-4 na puwesto ang nickel, lead,
bakal at dalawa pang klase. Kung ihahambing sa reserba ng 45 klase ng mga

pangunahing mineral sa daigdig, nasa ika-3 puwesto ang Tsina. Maaaring sabihin na
ang Tsina ay isang bansang may masaganang masaganang yamang-mineral.
Ang Tsina ay medyo masagana sa likas na yamanghayop at halaman sa daigdig. Ang Tsina ay may 32.8
libong klase ng halaman at 104 libong klase ng hayop.
Sa nasabing mga hayop at halaman, marami ang rare
breed. Halimbawa, ang mga panda, golden monkey,
Chinese alligator, white-flag dolphin, dawn redwood,
dove tree at iba pa ay walang katulad na hayop at
halaman at itinutuing na "living fossile" ng mga hayop at halaman. Upang protektahan
ang nasabing mga ligaw na hayop at halaman at kapaligirang ekolohikal nito, natayo
ang Tsina ng isang serye ng natural reserve zone at 14 na lugar sa mga ito ang
lumahok pa sa natural reserve zone network ng UN na may kinalaman sa tao at mga
bagay na may buhay.
Ang Tsina ay may malawak na sea area, kabilang dito,
mga 133 libong kilometro kuwadrado ang kabuuang
lawak ng shallow sea at low beach, may 26 na libong
kilometro kuwadrado ng water surface na maaaring
magamit sa artificial breeding. Ang lawak ng asinan ay
4.3 libong kilometro kuwadrado. Ang Tsina ay
masagana rin sa marine resources. May mahigit 2600
klase ng isda. Mahigit 50 klase ang mga pangunahing economic fish. Ang pag-unlad
ng sea fishery at ng pagpaparami ng aquatic products ay may fixed scale. Sa sea
area, may mahigit 20 klase ng mineral na gaya ng oil, natural gas, bakal, glauconite at
iba pa. Halimbawa, ang mga langisa sa dagat sa Bohai Sea at Beibu Gulf ay namina
na sa kabuuan. Hinggil sa maritime kinetic energy, tinatayang 540 milyong kilowatt ang
reserba at parsiyal na namina rin ito.

TSINA
Itinuturing na pangatlong pinakamalaking bansa sa buong daigdig ang Tsina.
Sinasakop nito ang 90 porsyento ng buong lupain ng Silangang Asya. Sa
buong Asya, ito ang may pinakamalaki at pinaka malawak na kapatagan at
lambak. Ang mga ilog Hwang Ho (ilog Dilaw) at Yangtze ang nag bibigay
buhay at nag sisilbing patubig sa mga taniman. Subalit kapag umapaw
naman ang tubig sa mga ilog na ito, pagkawasak at pagkamatay ang
nagiging bunga nito.
Maraming bundok at burol ang makikita sa Tsina. May magandang klima
ang nararanasan rito. Sa bandang Canton nararanasan ang sobrang init
ngunit nagkaka roon rin ng pag ulan ng yelo lalung lalo na sa panahon ng
taglamig. Ang timog Tsina, na mas malapit sa dagat, ay karaniwang higit na
inuulan kaysa hilaga at kanluran na tuyo kapag tag araw at kung taglamig
naman ay sobra ang ginaw.
mAkukuha ang deposito ng Karbon sa halos lahat ng mga probonsya ng
Tsina . Ito ang isang dahilan kaya ninanais itong sakupin ng mga
haponesnoon araw. Maliban sa karbon , makakakuha rin sa Tsinan g mga
ginto, asero , asoge, tanso lata at iba pa .
Binubuo ng Hapon, tsina , Taiwan Monggolia at Korea ang Silanggang Asya .
pinakaliblib sa buong asya na bahaging ito na napakahirap puntahan .
Ang Tsina ay pangatlong pinakamalaking bansa sa buong daigdig. Sakop nito
ang (0 porsyento ng buong lupain ng asya. Ito ay may mga mayayamang
mga kapatagan at lambak. Makikita sa China ang mga ilog Hwang He at
Yangtze na siyang nagging unang lundayan ng maraming likas na
sibilisasyon.
Ang Korea ay nahahati sa dalawang bahagi , ang timog Korea at Hilagang
Korea na parehong nabibiyayaan ng maraming likas na yaman.
Ang Taiwan na dating tinatawag na Formosa ay may 140 kilometro ang layo
sa baybayin ng Tsina.