You are on page 1of 1

BELPSI NYILATKOZAT

a Magyar Ktfark Kutya Prtba


Alulrott
nv:
lakcm:
rtestsi cm, ha klnbzik:
telefonszm:
email:
orszggylsi
vlasztkerlet
szma, ahol tevkenykedni fogok
szemlyi igazolvny szm
prtol tagknt krem felvtelemet a Magyar Ktfark Kutya Prtba.
Kijelentem, hogy nagykor s cselekvkpes vagyok, az orszggylsi kpviselk vlasztsn
vlasztjoggal rendelkezem, magamra nzve kteleznek ismerem el a prt alapelveit s cljait, tovbb
kijelentem, hogy ms Magyarorszgon bejegyzett prtnak nem voltam s nem is vagyok tagja, illetve
prttagsgom idtartama alatt ms Magyarorszgon bejegyezett prt tagsgt nem szerzem meg.
Hozzjrulok ahhoz, hogy a jelen belpsi nyilatkozatban szerepl, tovbb a prt alapszablyban meghatrozott
szemlyes adataimat, valamint politikai szimptim tnyt a Magyar Ktfark Kutya Prt az informcis
nrendelkezsi jogrl s az informciszabadsgrl szl 2011. vi CXII trvny szerint a velem val kapcsolattarts, a
tagsgbl fakad jogok gyakorlsa, illetve a tagsgbl fakad ktelezettsgek ellenrzse cljbl a jelen nyilatkozat
elterjesztsrl a tagsgi jogviszony fennllsig, illetve a belpsi nyilatkozat jogers elutastsig kezelje.
Hozzjrulok ahhoz is, hogy az adatkezelshez a Magyar Ktfark Kutya Prt Magyarorszgon, az Eurpai Gazdasgi
Trsgrl szl szerzdsben rszes valamely llamban, illetve a szemlyes adatoknak az Eurpai Uni ktelez jogi
aktusa szerint megfelel szint vdelmet biztost harmadik llamban mkd adatfeldolgozt vegyen ignybe,
rszre a szemlyes adataimat adatfeldolgozsi cllal tadja. Nyilatkozom arrl, hogy az adatkezelssel sszefgg
jogaimrl (idertve a jogorvoslati lehetsgeket is) szl tjkoztatst megkaptam.

........................., .. v ......................... hnap ........ nap


.......................................................
a belpni kvn szemly alrsa
A belpsi nyilatkozatot az Elnksg a ........./.. szm hatrozatval elfogadta.
Budapest, .. v ......................... hnap ........ nap
.......................................................
a prt elnke
A tagnyilvntartsba a prtol tagot felvettem.
Budapest, .. v ......................... hnap ........ nap
.......................................................
a prt elnkhelyettese