You are on page 1of 1

LAMPIRAN 1

PENTAKSIRAN KOGNITIF
(LEMBARAN KERJA)
NAMA :

TAHUN:

TARIKH:

MARKAH:

Soalan: Tuliskan pergerakan - pergerakan berikut dalam ruangan yang


betul.

berjalan

hayun tangan

berlari

membaling

menyepak

bongkok

PERGERAKAN LOKOMOTOR
pergerakan yang
memerlukan kamu
beralih tempat

PERGERAKAN BUKAN
LOKOMOTOR
pergerkan yang
tidak merlukan kamu beralih
tempat