You are on page 1of 68

JANUAR 2015

52

50

61

36

TOP 20 FILMOVA U 2015. G

MARKO
KONJEVI:

WINTER
SPECIJAL
2015.

CINEPLEXX JE BITAN
FAKTOR U KULTURNOM
IVOTU SRBIJE

TOP 20 FILMOVA
ZA 2015.GODINU

COVER STORY

20
PEDESET NIJANSI-SIVA

INTERVJU

20

43

COVER STORY:
PEDESET NIJANSI - SIVA

U OVOM BROJU...

GODINI

2015
JANUAR
JANUAR 2015

JANUAR, 2015

Osniva i izdava: GOODTIMES d.o.o.


Glavni i odgovorni urednik:
Marin Milosavljevi
urednik@serijeplus.com
Izvrni urednik:
Jovana Dimitrijevi
jovana.dimitrijevic@serijeplus.com
Grafiki urednik:
Miroslav Pavlovi
art@serijeplus.com
Dizajn i prelom:
Gordana Baki
dizajn@serijeplus.com

Dizajn: GOODTIMES art studio


dizajn@serijeplus.com
Adresa redakcije:
Kralja Uroa Prvog 8/25, Beograd
Sajt: cinema.plus.in.rs
Mejl: info@serijeplus.com
FB/cinemaplusmagazin
@cinema_magazin

cinema.plus.in.rs

Lektura i korektura: Violeta Davidovi


Saradnici:
Ivana Sandi Kristina icVelibor Mitri
Nina deriMladen MilosavljeviMichel Petkovi
Danilo Obradovi
Redakcija nije odgovorna za sadrinu oglasnih reenja klijenata i partnera.

Naslovna strana: Taramount film

Znam, znam, i vi se navikavate na injenicu da obaveze postoje i da sve to smo odlagali zbog praznika i dalje eka na nas.
Nije se nala neka dobra duica da umesto vas uradi posao a
u Deda Mraza ve dugo ne verujete. Vea guva nego ikad,
svaki januar isti.
Sad je pravi trenutak da krenete da oivljavate novogodinje
odluke. Da ponete da bolje organizujete svoje vreme da ne
biste ivot podredili poslu jer veito kasnite sa zadacima, da
mnogo vie i ee uivate u sitnicama i smejete se i nebitnim stvarima. Da vas ne bude sramota da se ponaate onako
kako se oseate. Ako to nisu bile vae novogodinje odluke
onda emo ih raunati kao moje elje vama za 2015. godinu.
Mi smo se potrudili da vas iznenadimo vanrednim izdanjemWinter Specijalom.
On e vas zagrejati prvo dobrom priom o tome ta za nas
znai bioskop. Malo emo vas podsetiti da je ljubavni sastanak u bioskopu uvek in, koliko on znai za nau kulturu i
zato je uvek proverena zabava.
Tema ovog zimskog specijala je vrela, ba kako nam treba
u ovim hladnim danima. Pomalo skandalozna, zabavna i
zainjena priom o seksu. Zapravo tema je onakva kakav e
biti i film- provokativna.
Pozabavili smo se istraivanjem filmova koji nas oekuju ove
godine. Izgleda da e biti plodna i zanimljiva jer smo se jedva
odluili za dvadeset favorita. Ok, dvadeset prvi favorit je
svakako i film 50 Nijansi- Siva.
Napravite dobar plan, upiite kad su premijere i ne propustite
da sve te kvalitetne filmove pogledate na velikom platnu.
Laguna je ovog meseca takoe reila da vas nagradi. Prvih
deset osoba koje se jave na naoj fejzbuk stranici e dobiti po
primerak 50 Nijansi: Siva knjige. Pourite!

Jovana Dimitrijevi,
Izvrni urednik

cinema.plus.in.rs

10

cinema.plus.in.rs

MARKO
KONJEVI

Priredila: Jovana Dimitrijevi

MARKO KONJEVI, REGIONALNI DIREKTOR MARKETINGA KOMANIJE CINEPLEXX, JE SAVREN


SAGOVORNIK KADA JE RE O FILMOVIMA, OPERI I, UOPTE, KULTURI. KAO VELIKI FILMOFIL NEMA
DISTANCU U GLEDANJU FILMOVA IAKO SE U NJEGOVOM POSLU NA FILM GLEDA KAO NA ROBU. ON
NE GLEDA SVE, FAN JE NEKIH REDITELJA, ODLUUJUI FAKTOR DA LI E POGLEDATI NEKI FILM SU
GLUMCI, TVRDI DA TALENAT KEJT BLANET NEE SKORO NAI SEBI RAVNOG, KAO NI LEPOTA ARLIZ
TERON. AKO JE U FILMU STARA BRITANSKA GLUMAKA GARDA, NEE GA PROPUSTITI ZASIGURNO.
SMATRA DA JE NAVEA TETA KOJU JE PIRATERIJA NANELA TO TO SU GENERACIJE I GENERACIJE
IZGUBILE KULTURU ODLASKA U BIOSKOP. U INTERVJUU SMO SE DOTAKLI NEKIH BITNIH PITANJA VEZANIH ZA BIOSKOPSKU MREU SRBIJE I REGIONA, PIRATERIJE, PLANOVA CINEPLEXXA
OTKUD TI U CINEPLEXXU I TA JE DOVELO DO
TOGA DA SE BAVI OVIM POSLOM?
U razvoju jednog menadera, na tritu kao to je
nae, Cineplexx je sjajna prilika koju ambiciozan i
odgovoran ovek, koji eli da se razvija i usavrava
u poslu, ne moe da odbije.
Moje viegodinje iskustvo pre Cineplexxa je
vezano za distribuciju i, evo, godinu dana sam u
borbi sa sobom. Sa petnaest godina razmiljanja
na jedan nain. Sada stojim ispred ogledala
i svaam se. Ti konflikti znaju da budu vrlo
zanimljivi. Moram da kaem da, pored toga to
volim to to radim, dinamika i izazovi koju ima
uenje kako se zarauje drugi deo distribucijskoprikazivakog dinara, mi priinjava veliko
zadovoljstvo.
TA JE ONO TO TI PRIINJAVA NAJVEE
ZADOVOLJSTVO NA POSLU?
Ja spadam u redak broj smrtnika koji imaju priliku
da rade ono to vole. To je, samo po sebi, nagrada.
To je sticaj okolnosti koji se ne deava svakome, a
meni se desio. I ne dam da mi isklizne iz ruku. Ja,
na prvom mestu, u tome vrlo uivam i to je neto
za ta se grevito drim. Potekao sam iz lokalnih
medija, srenim sticajem okolnosti zavrio u
filmskoj industriji, iz ovog posla sam izlazio i u

modu i u marketinke agencije ali sam se uvek,


sa velikom nostalgijom i zadovoljstvom vraao u
ovu priu. Mislim da je ovaj posao ono idealno tle
iz kog mogu dalje da rastem.
ZATO JE BITAN POSAO KOJIM SE BAVI?
Kao regionalni direktor, imam dve uloge. Jedna je
strategijsko vostvo timova u Sloveniji, Hrvatskoj,
Srbiji, Crnoj Gori, Makedniji i Albaniji. Druga je
interakcijsko funkcionisanje tih timova koji ine
celinu, jednog regionalnog prikazivaa koji ima
marketinku strategiju da se na ovim prostorima
obnovi kultura odlaska u bioskope i gledanja
filma na velikom platnu. Nas region je pravi
bumpy road, rekli bi Englezi a meni nedostaje
izraz na srpskom. Nae trite je godinama
imalo i uspone i padove pa je izuzetno zanimljivo
uhvatiti se u kotac sa problemima drugih trita.
Sada se taj posao, za ceo region, radi iz Srbije to
je svojevrsno priznanje tritu. injenica je to da
smo, bez lane skromnosti, pored Hrvatske u
tom smislu najureenije trite. Ponovo je cool
ii u bioskop. Sada smo blizu tri miliona gledalaca
i to ozbiljan uspeh, za koji je mahom zaduen
Cineplexx. Ne pripisujem to samo svom radu. To
je trud celog tima i dugogodinje strategije koja je
stigla iz Bea. Sticaj okolnosti je to da je strategija

11

rezultirala na ovaj nain u Srbiji.


EMU DUGUJE SVOJ POSLOVNI USPEH?
Srenom spletu okolnosti, upornosti, tvrdoglavosti i
radnoj navici.
TA PREDSTAVLJA CINEPLEXX ZA OBINOG
GLEDAOCA A TA ZA BIOSKOPSKU MREU U SRBIJI?
Za obinog gledaoca predstavlja mogunost da vidi
filmove u velikoj meri paralelno sa ostatkom sveta u
najboljim moguim uslovima prikazivanja filma.
Najbolja slika, zvuk i stolica! Nekad i pre mnogih
zemalja. A za bioskopsku mreu preko 60 posto
infrastrukture, to znai i 60 posto rezultata. Cineplexx
je lider i pokretaka snaga u razvoju infrastrukture.
DA LI JE PRIVATIZACIJA BIOSKOPA LOA STVAR
ILI REENJE PROBLEMA?
Ja ne razmiljam o tome jer se ve desila. Posledice su
takve kakve jesu. Kako kau- ne plai nad prolivenim
mlekom. Poenta je da se moramo okrenuti sadanjosti.
Privatizacija je zavena na ne ba slavan nain, veliki
broj tih dvorana je zauvek izgubljen. Da se to nije desilo
privatizacijom, trite bi ih svakako eliminisalo.
Bioskopi sa jednom dvoranom ne mogu da opstanu,
trino su neodrivi. Dolo je do hiperprodukcije i to
je dovelo do nastanka i razvoja multipleksa. U njima u
jednom trenutku u bioskopu imate po dvadeset filmova
na repertoaru. Malograanski pogled na mutiplekse
je rezultat monopola pojedinaca na javnu re i svest,
odnosno miljenje, o tome ta je dobro a ta ne za
kulturu. Ja odgovorno tvrdim da je Cineplexx izuzetno
bitan faktor u kulturnom ivotu Srbije kao zajednice, to
je nepobitno.
KAKVA JE RAZNOVRSNOST FILMOVA U
BIOSKOPIMA?
Repertoarska politika u Srbiji ne postoji kao takva. Nju
kreira trite. Ono to distributeri procene da moe da
ima gledanost to i igra u bioskopima. Mi smo, nekada
sofisticirano trite, izgubili publiku za art program. To
su uglavnom ljudi koji odlaze samo na dva/ tri festivala.
Ne proputaju Festival Autorskog Filma, Slobodnu zonu
i Fest. Cineplexx je kua dobrog filma, samo to je
dobar film podloan sudu ukusa. Moemo da priamo
ta jeste a ta nije zanatski dobro ali, sutinski, udovoljava
se svim ukusima.
KAKO SE RAZVIJA DOMAA KINEMATOGRAFIJA?
U nastojanju da se domaa kinematografija makne od
art hausa sve je inicijativa pojednica.
Montevideo, Parada, Mali Buda, eir Profesora
Vujia... Sve su to filmovi visoke gledanosti i iza svakog
od njih stoje jedan ili dva oveka koji su vuna sila i koji

12

cinema.plus.in.rs

NAJVEA TETA KOJU JE PIRATERIJA


NANELA JE TO TO SU GENERACIJE I
GENERACIJE IZGUBILE KULTURU ODLASKA U BIOSKOP, I DA TO ISKUSTVO PRENESE NA SVOJE NASLEDNIKE. MI DANAS
BUKVALNO STVARAMO NOVU PUBLIKU.

13

rade film za publiku. To je trenutno presek stanja


domae kinematografije. Vrlo malo reditelja i scenarista je, u komercijalnom smislu, uradilo analizu za koga radi film. Dobar deo njih radi filmove
za sebe. Ili za nagrade, to je potpuno legitimno,
tako rade odlian PR naoj kulturi i dravi koja na
tom polju inae nema strategiju.
KAKVA JE NAA KULTURA ODLASKA U
BIOSKOP, TA JE NAJTRAENIJE?
U tom smislu moramo da se vratimo na pirateriju
i unitenu infrastrukturu. Najvea teta koju
je piraterija nanela je to to su generacije i
generacije izgubile kulturu odlaska u bioskop, i
da to iskustvo prenese na svoje naslednike. Mi
danas stvaramo novu publiku. Kultura odlaska u
bioskop kod nas se oporavlja istom dinamikom
kojom se oporavlja ili gradi infrastruktura. Da ste
mi ovo pitanje postavili pre 3 godine bio bih oajan
a danas je svetlo na kraju tunela sve blie. Pored
infrastrukture kultura odlaska u bioskop uslovljena
je ponudom filmova i prateih programa naravno.
Dominantna demografska populacija koja dolazi je
izmeu 12 i 30 godina. Mi moramo da znamo kakva
su im interesovanja, ta ih zanima i zabavlja, i u
skadu sa tim i aktuelnom produkcijom i ponudom
programa, formiramo ponudu u naim bisokopima.
KAKAV JE TVOJ STAV PO PITANJU OKUPACIJE
ZVEZDE? DA LI U TOM SLUAJU CILJ OPRAVDAVA
SREDSTVO?
Prvo pitanje koje mi pada je na pamet je - ta je
tu bio cilj? To je veliko pitanje. Ja ne verujem da
bilo ko ko ima zadovoljavajui stepen socijalne
inteligencije, i neko ko moe da sagleda situaciju
zemlje u kojoj ivi, veruje da ta akcija moe da ima
pozitivan ishod na osnovu onoga ta im je moto.
Moj osnovni problem sa tom akcijom jeste to
je ona najtransparentniji dokaz za to koliko je u
Srbiji upropaeno graansko drutvo. Jer, to je
graanska inicijativa i graanski bunt, ono to je
nama, u ovom trenutku, prevashodno potrebno, a
izvedeno na najpogreniji nain i kao mnogo toga
kod nas zloupotrebljeno.
uo sam da kau da ta akcija moda nije legalna
ali jeste legitimna. Da li legitimitet opravdava
nelegalnost. Ja stvarno ne elim da vaspitavam
decu pod idejom da cilj opravdava sredstvo i da
ih razliitost ugroava.

14

OTKUD BALET I OPERA KOD VAS?


Cineplexx Austrija ima dugogodinju saradnju
sa Metropolitenom. Kultura direktnih prenosa
opere je u Austriji toliko razvijena da se cela
sezona rasproda u pretprodaji. Balet i opera
su redovni deo ponude u Austriji pa ne postoji
razlog da ne budu deo ponude i ovde. Ako za
tim postiji potreba u Austriji u kojoj postoji jedna
od najuglednijih operskih kua, Beka opera,
ovde je diskusija o znaaju tih prenosa za kulturu
naeg drutva bespredmetna jer ti prenosi znae
neto drugo za nas. Pa ansambl Opere Narodnog
Pozorista deli scenu sa jo dva ansambla.
Postoje ljudi koji nikad nee imati priliku da
odu u Metropoliten, a voleli bi. Ti prenosi su
samo kvalitativni dodatak programskoj ponudi
bioskopa. Kod nas su kulturni iskorak, bukvalno
reeno pogled u svet. Komplimenti i pohvale koje
dobijamo od profesionalaca iz tog sveta znae da
radimo neto dobro. Nama su gotovo svi prvaci
nae opere meu gostima. Posebnu ast nam
ini to to je najredovnija na svim prenosima
gospoa Biserka Cveji koja neumorno, sa svojih
dvedeset i dve godine, dolazi na svaki direktni
prenos. Ako neko njene veliine i znaaja smatra
da to ima odreenu teinu i kvalitet, svaki dalji
komentar je izlian.
TA JE NAJGLEDANIJE U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA?
Sva trita u svetu imaju specifinosti i te
specifinosti ine jedan jeziak na vagi ta e biti
gledanije. Mi, kao Srbija, smo u trendu. Nismo
razliiti u gledanosti u odnosu na globalnu
situaciju. U top dvadeset najgledanijih filmova na
razliitih pozicijama e se nai isti filmovi.
TA NAS ZANIMLJIVO OEKUJE OVE
GODINE U CINEPLEXXU?
Realizovaemo lojalti program ove godine.
Bioskopska publika je verna svom bioskopu. Mi
tu vernost moramo da potujemo i nagradimo.
KOJE FILMOVE IEKUJE OVE GODINE?
Osvetnici, Ratovi zvezda i Pepeljuga.

cinema.plus.in.rs

15

18

cinema.plus.in.rs

NEXT SECTION

Cover
Story

20

cinema.plus.in.rs

FOTO : Taramount film

PEDESET
NIJANSI-

SIVA

21

Cover Story

VREO FILM ZA
HLADNE DANE
NAKON TO JE STUDENTKINJA KNJIEVNOSTI, ANASTAZIJA STIL, INTERVJUISALA KRISTIJANA GREJA SIVOOKOG, PRELEPOG, MONOG
POSLOVNOG MUKARCA OSEA SE IZUZETNO UZNEMIRENO.
UBEENA DA JE NJIHOV SASTANAK LOE PROAO, POKUAVA DA VIE
NE MISLI NA TAJ DOGAAJ SVE DOK SE GREJ NE POJAVI U PRODAVNICI U KOJOJ ONA RADI I POZOVE JE DA IZAU.
Neiskusna i naivna Ana je okirana injenicom da ga eli. Kada je on upozori da
je za nju bolje da meu njima ne bude niega, Ana ga eli jo vie.
Ana ne zna da Greja mue mrane elje i opsesivna potreba za kontrolom. Kada
se upuste u strastvenu ljubavnu aferu, Ana e otkriti koje su njene stvarne elje
ali i strane tajne koje Grej skriva od drugih.
Knjiga 50 nijansi- Siva je brzo postala svetski fenomen i trilogija je prevedena
na preko 50 jezika. Do sada je prodata u vie od 100 miliona primeraka, to u
elektronskom, to u print izdanju. Time je spisateljica Erika Leonard Dejms
postala poznata svima.
I ne udi to se digla ogromna praina pri objavi vesti da nas oekuje film raen
po ovoj knjizi. Organizovane su opklade ko e dobiti koju ulogu, svi ele da uju
to vie detalja o filmu a njegova premijera nikako da stigne.
Ipak, konano je zakazana za 14. februar i sigurna sam da svi eljno iekujete da
vidite ovu ekranizaciju na velikom platnu.

FOTO : Taramount film

Ako vam se nije svidela knjiga, onda da vidite da li su reeni problematini


delovi,ako vam se svidela, onda... pa, da uivate u filmu. U svakom sluaju, izazvao je mnogo kontroverze a ljudi su po prirodi znatieljni tako da je uspeh gotovo zagarantovan.

22

cinema.plus.in.rs

23

FOTO : Taramount film

Cover Story

24

cinema.plus.in.rs

NIJE KOME JE NAMENJENO


NEGO KOME JE SUENO
KNJIGA JE NAPRAVILA VELIKU POMETNJU
PO SVOM IZLASKU. UBRZO STE MOGLI VIDETI ENE NA PIJACI, U PREVOZU, U REDU
U BANCI KAKO JE ITAJU. MNOGE SU
SKRIVALE NASLOVNU STRANU, STIDLJIVO
LISTAJUI ROMAN.
Kada je poela pria o snimanju filma nastao
je opti haos po internet portalima! Svako je
imao ideju ko bi MORAO biti Kristijan Grej a
ko njegova partnerka.
Tako su nastali mnogi trejleri fanova u kojima
prikazuju zato je bitno da Kristijan bude ba
Rajan Goslin/ Ian Somerhold/ Robert Patinson/ arli Hanam
E. L. Dejms je izjavila da je, dok je pisala
knjigu,,na umu imala Roberta Patinsona. On
joj je bio inspiracija, ta liIpak, zakljuila je
da bi bilo previe udno da on glumi u filmu.
Slaemo se.
Veliko interesovanje za ulogu je pokazao Ian
Somerhold. Mislim da e se veina devojaka
usaglasiti da on, uopte, ne bi bio lo izbor. Ipak,
previe obaveza oko serije Vampirski dnevnici
mu nisu dozvolili da zaista prihvati ulogu.
Uloga je, zatim, ponuena arliju Hanamu, on
ju je prihvatio ali se relativno brzo povukao iz
saradnje. Nije objasnio ta se konkretno desilo, ali injenica je da je hrabar izbor prihvatiti
takvu ulogu.

Sreom, lovac iz serije Once Upon A Time,


Dejmi Dornar se osmelio i reio da ipak
pokae svoje izvajano telo publici. Dodue,
nee ga prikazati u potpunosti, na alost
mnogih dama, obzirom da je traio da ugovor sadri stavku da se njegov penis ni u kom
sluaju ne sme pojaviti u sceni. Ni na sekundu.
Ipak, njegov savren izgled nije bio dovoljna
deviza za film. Zahtevali su da naui da hoda
drugaije. Izgleda da postoji muevniji i ne
dovoljno muevan nain hodanja pa je Dejmi
morao da izui tu umetnost.
to se Anastazije tie, tu su stvari bile malo
bre.
Imogen Puts, ajlin Vudli, Elizabet Olsen, Felisiti Douns, Lusi Hejl Sve su uzete u obzir
za ulogu ali se ispostavilo da su se spisateljica,
producenti i scenaristi usaglasili da je Dakota
Donson pravi izbor.
To je malo razljutilo neke glumice (Lusi Hejl) pa
su one (Lusi Hejl) izjavile da nisu ni htele da im
se ime (Lusi Hejl) povezuje sa filmom poto im
se ne svidjaju producenti (?).
Dakota i Dejmi su morali da odglume prva i
poslednja poglavlja knjige kako bi se producenti
uverili da su oboje dovoljno zreli za svoje uloge.

25

Cover Story

EROTSKA TRILOGIJA
KOJA JE PROTRESLA
SVET
Prvi roman erotske trilogije koja e nositi razliite podnaslove
(Siva, Mranije, Osloboeni). Pedeset nijansi: SIVA ispituje
mranu, neistraenu stranu seksualnosti. Poinje kao gotovo bilo koja ljubavna pria: lepa studentkinja knjievnosti
Anastazija Stil upoznaje Kristijana Greja sivookog, prelepog, monog mukarca. Neodoljiva magnetska privlanost je
pogaa poput udara groma, ali... tad poinje mrana arolija
zbog koje Pedeset nijansi: SIVA obara sve mogue rekorde.
Pedeset nijansi: SIVA je samo u prvoj nedelji prodat u preko
sto hiljada primeraka, preveden je na trideset jezika a cena
plaena za ekranizaciju postigla je apsolutni rekord ak pet
miliona dolara. To nije sve: feministkinje irom sveta vode
ogorene rasprave u prilog i protiv Pedeset nijansi: SIVE,
knjige koju i ene i mukarci itaju s jednakim arom. Stvaraju
se pokreti za i protiv onoga to je Dejmsova iznela u knjizi,
javljaju se psiholozi, seksolozi, sociolozi...

FOTO : Taramount film

Autorka ovog dela, E. L. Dejms je biva televizijska producentkinja, supruga i majka dvoje dece. ivi u zapadnom Londonu.
Od ranog detinjstva sanja o tome da pie prie u koje e se
itaoci zaljubiti, ali ostavila je snove po strani kako bi se usredsredila na porodicu i karijeru. Konano je skupila hrabrost da
na papir baci svoj prvi roman Pedeset nijansi sive. Napisala je
i Pedeset nijansi tamnije i Pedeset nijansi osloboeno.

26

cinema.plus.in.rs

NADAMO SE DA E OVE
STVARI BITI DRUGAIJE
U FILMU
ANA STIL NEMA NIKAKVOG ISKUSTVA U SEKSU.

Ok, hoete da nam kaete da je u dananjem svetu tako


neto mogue? Lepa i pametna devojka je prola kroz srednju kolu i studije i apsolutno nikakvo seksualno iskustvo nije
uspela da ,,zakai? Molim vas. ak i da postoji tako neto,
koliko je realno da e biti spremna da joj prvo iskustvo bude
ba sado- mazo?

SVAKO KO VOLI MALO GRUBLJE IGRICE JE IMAO


TRAUMATINA ISKUSTVA?

Mislim da je zajednica sado- mazo potovalaca ba tu stavku


izvela iz knjige kao veoma lou. Ne mora biti osoba nesrenog
detinjstva da bi te privlaio taj svet. Sve dok sa partnerom
sporazumno ,,sarauje nema problema. Iz knjige se, ipak,
zakljuuje neto potpuno drugo.

UNUTRANJA BOGINJA.

Iskreno se nikad nisam vie nadala neemu nego da se te dve


rei jednostavno obriu iz scenarija. Valjda neemo gledati
film sluajui Anastazijine unutranje monologe o cvetanju
njene unutranje boginje. Valjda.

KABLOVI ZA VEZIVANJE. ONI KOJE KRISTIJAN KUPUJE U


PRODAVNICI GDE ANA RADI.
Znai, ne svilene marame,nego kablovi na koje kaimo ve,
koje koristimo u bati.
Zar oni ne stvaraju podlive, modrice, zaustavljaju cirkulaciju?
A i nisu seksi.

BRZI ORGAZMI.

On je pipne i to je to. Really?? Ko je posle kriv za previsoka


oekivanja ena? Ispade, onaj ko je pisao knjigu- ena.

27

Cover Story

FOTO : Taramount film

DEJMI
DORNAN:
TA ZNAMO O DEJMIJU DORNANU? ZNAMO DA JE
SRENO OENJEN, DA SA SUPRUGOM IMA ERKU I DA
NE VOLI DA GA OPIU KAKO SLATKOG MOMKA
28

cinema.plus.in.rs

MRZIM KADA
KAU DA SAM
SLADAK
KAD SI SHVATIO DA PRIVLAI PANJU DOBRIM
IZGLEDOM?
Ne seam se. Ne znam ni da li sam stvarno siguran da
je to tako.Nikad mi nije ilo dobro sa devojkama dok
sam iao u kolu. Uvek sam izgledao mlae za svoje
godine. Drugarice moje sestre su stalno komentarisale kako sam ba SLADAK. Mrzeo sam to! Ako ste
mrav tinejder koji ima bejbi fejs, poslednje to elite
da ujete je da ste slatki.
DA LI JE TO RAZLOG ZA PUTANJE BRADE?
Pomalo. Ne oseam se lepo kad sam potpuno obrijanog lica. Imam utisak da to ini da se, ak, kreem
drugaije. Ne sviam se sebi bez nje.
FANOVI KNJIGE IMAJU VELIKA OEKIVANJA
OD TEBE KAO KRISTIJANA GREJA. DA LI TE TO
OPTEREUJE?
Knjigu je proitalo mnogo ljudi i nikako ne mogu svi
biti zadovoljni. Bii srean ako bar polovina tih fanova
bude mislila da sam dobro odglumio Kristijana. Znam
da postoje i kampanje protiv mene na internetu.
esto sluajno naletim na rasprave o filmu i o trejlerima, to ume da bude i neprijatno iskustvo poto su
fanovi vrlo otri.
MNOGI KNJIGU OPISUJU KAO EROTIKU ZA
DOMAICE.
Ja nisam saglasan sa tim. Kakav god da je stil pisanja, 100 miliona ljudi, koliko ih je proitalo knjigu, je
izuzetno veliki broj. To se ne moe zanemariti, niti se
ti fanovi mogu staviti u jednu grupu na osnovnu toga
kakvaje knjiga.
DA LI SI PROITAO KNJIGU PRE NEGO TO SI
DOBIO ULOGU?
Nisam, a nije ni moja supruga. Ipak, vidim da dosta
ljudi komentarie vrlo osuujue film. Film nije knjiga. Ovo je adaptacija knjige a Sem Tejlor Donson
je fenomenalan scenarista. Pogledajte njena ranija
dostignua. A pogledajte i koji studiji stoje iza naeg
filma. Saekajte da pogledate film pre nego to
definiete finalan stav.

ON KAE DA, PROTIVNO LOGINOM


RAZMILJANJU NAS OBINIH SMRTNIKA,
NE PROVODI SVAKI SLOBODAN TRENUTAK
U TERETANI I KAE DA JE MALO NESIGURAN KAD JE RE O NJEGOVOM IZGLEDU.
KO BI REKAO DA JE TO OPIS OSOBE KOJA
GLUMI KRISTIJANA GREJA, SAVRENOIZGLEDAJUEG STANOVNIKA ENSKIH
FANTAZIJA?

TA MISLI, ZATO TOLIKO ENA IMA SADOMAZOHISTINE FANTAZIJE?


Otiao sam u BDSM ,,tamnicu kako bih se malo bolje
pripremio za ulogu. Tu je bila savreno normalna i vrlo
simpatina ena koja uiva u tim stvarima. Ne mislim
da ona ima problem ili da je lose to uiva u tome.
KOLIKO E FILM BITI SLOBODAN?
Mali problem je u tome to smo eleli da budemo to
otvoreniji i slobodniji sa scenama a da ne preemo
granicu i zgrozimo publiku. Ta linija je ba tanka.
ZNAI, NEMA SCENA SEKSA?
Sem je vrlo pametna ena. Sve to u rei je da film nije
snimljen bez akcije. Videete kako je to sve upakovano.
KAE ZA SEBE DA SI FEMINISTA. NE MISLI
DA KNJIGA I FILM UTIU NA GLORIFIKOVANJE
NASILJA NAD ENAMA?
Apsolutno ne. Veliki je akcenat stavljen na to da je sve
sporazumno! Kroz vei deo knjige se provlai pria o
ugovoru. Dozvola i dogovor su najbitniji. To znai da
nema zlostavljanja.
TA SE DEAVA TOKOM SNIMANJA SLOBODNIJIH SCENA? DA LI TI JE TEKO DA SE
KONCENTRIE?
Nije mi lako. Gree oni koji misle da se glumci uzbude
dok rade takve scene. Tokom scene je oko nas mnogo
dlakavih mukaraca, svako radi svoj posao. Pomeraju
kablove, nametaju osvetljenje. To nije seksi. Osim
ako te pali kad te neko gleda.
TA TVOJA ENA MISLI O FILMU?
Ona razume da je to posao. Ne smeta joj. Ipak, ne mislim da emo previe esto gledati ovaj film zajedno.
DAKOTA DONSON JE REKLA DA NE ELI DA
NJENI RODITELJI VIDE FILM.
Ni ja ne elim da njeni roditelji vide film.
A TA JE SA TVOJIM OCEM?
On nee praviti problem. Vie sam zabrinut za svoje
drutvo. Oni e praviti detaljnu analizu svega. Vrlo smo
otri u kritikama ali na onaj znamo-se-ceo-ivot nain.

29

Cover Story

DAKOTINA PORODICA
NEE GLEDATI FILM
DAKOTA DONSON JE USPENA
MLADA GLUMICA KOJOJ JE USPEH
U GLUMAKOM POSLU U GENIMA.
TALENTOVANA ERKA DONA
DONSONA I MELANI GRIFIT JE
UGLAVNOM GLUMILA U KOMEDIJAMA ALI TO NE ZNAI DA NIJE
DOVOLJNO TALENTOVANA ZA OZBILJNIJU ULOGU. TO E I DOKAZATI
OVIM FILMOM.
Roditelji su ponosni zbog uloge koju je dobila.
,,Moje predivno dete, Dakota, je izabrana za
ulogu Anastazije Stil u filmu 50 Nijansi- Siva. Svete, pazi se. Ona stie!, napisala je ponosna majka
na svom tviter nalogu.

Nema problem sa golotinjom u filmu:,,To je moj


posao i ne vidim zato bi me bilo sramota da se
skinem ukoliko uloga to zahteva. Ova uloga je
vredna toga!
,,U knjizi nisam videla samo priu o seksu. Ova
pria je vrlo emotivna. Mislim da svaka ena
prieljkuje da ona bude ta koja e promeniti
oveka. U ovom sluaju, oboje rade neto to
nisu nikad pre i to ih plai., objanjava Dakota.
ini nam se da je ona pravi izbor za ovu ulogu. Na
audiciji je morala da proita dijalog prepun seksualno nabijenog sadraja. To joj nije bilo teko i
pokazala je da zrela za ovakvu ulogu. Ve je imala
malo slobodnije uloge tako da joj ovo nije novost.

NEU IH POZVATI DA POGLEDAJU FILM. NI JA NE OSEAM


POTREBU DA GLEDAM FILMOVE
U KOJIMA SU ONI GOLIAVI.

FOTO : Taramount film

A kako Dakotin otac gleda na to?


,,Nisam proitao tu knjigu niti znam bilo ta o njoj.
Ipak, mogu vam rei jednu stvar:Dakota je talentovana, nadarena glumica. Ovo je samo jedna od
fantaatinih uloga koje je ekaju u budunosti.
Veoma sam ponosan na nju.

Dakota potpuno razume pomamu za knjigom.


,,To je neverovatna ljubavna pria koja utie na
mnoge. Erika je lepo objasnila mogunost da se
tako neto, jednostavno, dogodi. Dvoje ljudi oseti
neverovatnu meusobnu hemiju. Dodajte tome i
seks i dobijate neto perfektno.

30

cinema.plus.in.rs

31

FOTO : Taramount film

Cover Story

32

cinema.plus.in.rs

NE PROPUSTITE!
FILM 14. FEBRUARA,

NA DAN ZALJUBLJENIH, KONANO


STIE U NAE BIOSKOPE. KARTE SU
VE UVELIKO U PRODAJI I BILO BI PAMETNO DA IH TO PRE NABAVITE. INTERESOVANJE JE VELIKO.
BITNO JE DA FILM POGLEDATE OTVORENOG
UMA I OPUSTITE SE. NE ZABORAVITE DA U
BIOSKOP I IDETE DA BISTE SE ZABAVILI PA TO I
URADITE.

33

NEXT SECTION

TOP 20
FILMOVA
ZA 2015.

ZAARANA UMA
INTO THE WOODS

Reija: Rob Maral


Uloge: Meril Strip, Emili Blant, Dejms Korden, Ana
Kendrik, Kris Pajn, Doni Dep
anr: mjuzikl, porodina komedija/fantazija
Studio: Disney

36

JANUAR, 2015
Zaarana uma je moderna verzija voljenih bajki
brae Grim, sa isprepletenim zapletima nekoliko pria
koja istrauje posledice elja i misija glavnih likova.
Duhoviti i emotivni mjuzikl prati dobro poznate prie
o Pepeljugi (Ana Kendrik), Crvenkapi i vuku (Lila Kroford i Doni Dep), Deku i maginom pasulju (Danijel
Hatlston) i Zlatokosi (Mekenzi Mozi), a sve su one
povezane originalnom priom koja se vrti oko pekara
i njegove ene (Dejms Korden i Emili Blant), njihovoj
elji da osnuju porodicu i njihovoj poseti vetici (Meril
Strip) koja je bacila kletvu na njih.
Rob Maral, talentovani reditelj koji stoji iza Oskarom
nagraenog mjuzikla ikago i Diznijevog filma Pirati sa Kariba: Na udnim plimama, reira ovaj film, koji
je zasnovan na originalnom mjuziklu Dejmsa Lapina
koji je osvojio nagradu Toni.
Zaarana uma je savremena verzija klasinih bajki, i
poto pria ima nekoliko glavnih junaka, s obzirom na
veliinu uloga i isprepletenih pria, ovo je zaista ansambl ekipa glumaca. Na sreu filmadija, nije manjkao
broj talentovanih glumaca koji su eleli da uestvuju u
ovom projektu.

cinema.plus.in.rs

FOTO: Taramount
Blitz
film

SAVREMENA VERZIJA
KLASINIH BAJKI

Top 20 za 2015

SVETAC IZ MOJE ULICE


ST. VINCENT

Reditelj: Teodor Melfi


Scenario: Teodor Melfi
Uloge: Bil Marej, Melisa Mekarti,
Naomi Vots
anr: komedija

FOTO: Blitz

RATNI VETERANBEJBISITER

Top 20 za 2015
JANUAR, 2015
Legendarni komiar Bil Marej pokazae da i nije tako
dangrizav kakvim se ini na prvi pogled!
Nakon to su mu se roditelji razveli, deak Oliver
doseljava se s majkom u novu kuu pored neobinog
hedoniste i biveg ratnog veterana Sent Vinsenta de
van Nujsa. Uprkos razlici u godinama i dosadanjim
ivotnim iskustvima ovo dvoje neobinih komija
postae prijatelji i trnu oku celoj zajednici. Posebno,
nakon to s njima vreme pone da provoditi i lajava
istonoevropska striptizeta...
Bil Marej je se ve godinama kotira viskoko na listi najboljih komiara a Melisa Mekarti ne zaostaje previe
za njim. Da li e ovo biti jedan od naduhovitijih i
najsmenijih filmova godine? Najverovatnije.

37

cinema.plus.in.rs

TOP JE BIO VREO


TOP JE BIO VREO

anr: drama, ratni


Reija: Slobodan Skerli
Scenario: Slobodan Skerli
(po motivima istoimenog romana
Vladimira Kecmanovia)
Uloge: Stanislav Ruanov, Anita Mani,
Muhamed Dupovac
Zemlja produkcije: Srbija

38

FOTO: MCF

SO HOT WAS THE


CANNON

Top 20 za 2015
JANUAR, 2015
Tema filma je odrastanje, sazrevanje deaka u opkoljenom, bombardovanom Sarajevu poetkom
devedesetih godina. Granata s brda ubija roditelje
desetogodinjaka tokom opsade Sarajeva 1994. Deak
prestaje da govori. Prihvata ga kominica i neguje
kao svog sina. Kada deaka lokalni nasilnici izbace iz
opustoenog stana, on poinje da lunja ulicama sa
kolskim drugom, gde prerano i prebrzo prolazi kroz
proces odrastanja. Upoznaje sa znaenjem rei sila,
seks, smrt. Ui kako se napreduje. Ui o sistemu vrednosti. Ui o tome ta je vano u ivotu.
Boban Skerli je izjavio da mu je u fokusu bila pria o
ugroenom detinjstvu.
- Deca su nedvosmisleno i nezaslueno trpela. Toj deci za
njihove oiljke i za strahove smo svi mi krivi, bilo injenjem
bilo neinjenjem. Ta odgovornost i svest o tome bili su razlog da se upustim u ovaj film - rekao je on.

38

cinema.plus.in.rs

96 SATI: U B3GU
TAKEN 3

Reditelj: Olivier Megaton


Scenario: Luk Beson, Robert MakKamen
Uloge: Lijam Nison, Megi Grejs,
Forest Vitaker
anr: akcija

JANUAR, 2015
Vrhunsku akcija, napetost i neverovatne obrte garantuju
i ovoga puta reija Olivijea Megatona, scenario koji potpisuju autori franize - legendarni Luk Beson i Robert Mark
Kamen i, naravno, neponovljivi Liam Nison!
Miroljubivi porodini ovek Brajan Mils (bivi agent zanimljive i bogate prolosti) ne bei vie od najgorih zlikovaca dananjice, nego od ujedinjenih policijskih snaga Los
Anelesa, CIA i FBI. Njih e regrutovati Frank Docler nakon
to Mils pobegne tokom hapenja obinim policajcima.
Naime, Brajanu je neko namestio ubistvo bive supruge,
a u opasnosti e se nai i njegova kerka Kim koja je sada
uspena studentkinja univerziteta UCLA.
Reditelj filma, Oliver Megaton, je poznat i po filmu Transporter, koji je veoma lepo prihvaen od strane publike.
Luk Beson je ve institucija zahvaljujui ranijim filmovima:
Peti Element, Lusi... Dok je Robert MekKamen radio na
filmu Lusi i Karate Kid.
Ovaj tim se potrudio da nas film U B3GU dri na ivici ivaca
dok iekujemo razreenje zavrzlame.

40

cinema.plus.in.rs

FOTO: Blitz

OBEAVA DOBRU
AKCIJU!

Top 20 za 2015

PLAVA SOBA

LA CHAMBRE BLEUE
Reija: Metju Almarik
Scenario: Metju Almarik, Stefani Klu,
Dord Simenon
Uloge: Metju Almarik, Lea Draker, Stefani Klu
Zemlja produkcije: Francuska
anr: drama

FOTO: MCF

ZA TA JE, ZAPRAVO,
OPTUEN?

Top 20 za 2015
22. JANUAR, 2015
Ozbiljno, ilijen, kada bih ja postala slobodna, da
li bi ti takoe mogao da se oslobodi? ta si rekla? Mukarac i ena, u tajnoj ljubavi, sami u sobi.
eznu jedno za drugim, ele jedno drugo, ak i
ujedaju jedno drugo. Na kraju ipak ne ostaje nita.
Barem mukarac misli da sve to nije bilo nita.
Sada, suoen sa policijskom istragom i suenjem,
pita se za ta je zapravo optuen?
Plavu sobu je Metju Almarik, glumac koji snima
ve etvrti film kao reditelj, zasnovao na istoimenoj
noveli ora Simenona, koga nazivaju francuskom
verzijom Agate Kristi, mada je sliniji Patrii Hejsmit. Postoje sile koje ine da normalni ljudi rade
stvari koje nisu normalne ovo je film o tim silama, zainjen smru, zloinom i misterijom.

41

SUDIJA

THE JUDGE
Reditelj: David Dobkin
Scenario: Ni enk, Suzan Dauni
Uloge: Robert Dauni Dunior, Robert Duval,
BilI Bob Torton
anr: drama

FOTO: Blitz

NAJVANIJI SLUAJ
U KARIJERI!

Top 20 za 2015
29. JANUAR, 2015
Dvojica imenjaka, glumaka legenda i Oskarovac
Robert Duval kao nestani deko Holivuda, Robert
Dauni Jr, nai e se zajedno na optuenikoj klupi.
Sudija je pria o uspenom i samoivom advokatu Henku Palmeru koji nakon smrti majke
dolazi u rodni grad. Osim porodice od koje se u
potpunosti otuio, Palmera doekuje i optunica
podignuta protiv njegovog oca, uglednog penzionisanog sudije koji je u slubi pravde proveo
42 godine. Dozefa Palmera terete za ubistvo.
Briljantni mladi pravnik morae da obuzda svoju
aroganciju, da se pomiri s porodicom i da ponovo zadobije oevo poverenje kako bi pobedio u
najvanijem sluaju karijere.
Robertu Dauniju se smei veoma uspena godina jer
ga osim ovog filma oekuje i premijera Osvetnika.

43

cinema.plus.in.rs

AMANET
AMANET

Reiser i producent: Nemanja iprani


Scenarista: Sara Radojkovi
Izvrni producenti: Ljiljana Krivoi
Danica Maksimovi
Uloge: Milena ivanovi, Ljubomir Bulaji,
Danica Maksimovi, Svetozar Cvetkovi.

44

FEBRUAR, 2015
Ovo je pria o Todoru, vrednom i ambicioznom studentu, koji ivi skromno sa majkom. U njegovom
ivotu, na udan nain, naizgled sluajno, pojavljuje
se Vinja, trudna devojka kojoj je oajniki potrebna
pomo i zatita. Njihov odnos veoma brzo prerasta u
ljubav, koja se dodatno zakomplikuje kada Todor odlui
da uspostavi vezu sa ocem, uspenim biznismenom
koji ga je napustio jo kada je Todor bio dete. Ubrzo e
se postaviti pitanje ko je Vinja, ko su negativci, a ko
heroji i da li ih uopte ima...
Izbor glumake ekipe obeava da je film kvalitetan. to
se vizuelnog aspekta tie on prati dinamiku progresije
likova, kao i same prie. Od skromnog stana koji odie
toplinom i toplim koloritom, preko sve hladnijeg i
sterilnijeg, ali luksuznijeg ambijenta, do ultimativnog
steriliteta u poslednjoj sceni.
Muzika je takoe jako bitan segment prianja prie ,
a u slubi doaravanja emocije koju ekipa filma eli da
prenese. Ona je posebno komponovana za ovaj film i
je dodatnu dimenziju u sagledavanju celokupnog filma.

cinema.plus.in.rs

FOTO: Spotlight production

FILM KOJI
EKAMO MESECIMA

Top 20 za 2015

THE GUNMAN
THE GUNMAN

Reditelj: Pjer Morel


Scenario: Piter Trejvis
Uloge: on Pen, Havijer Bardam,
Idris Elba
anr: akcija, kriminalistiki, drama

FOTO: Blitz

ON PEN
U AKCIJI!

Top 20 za 2015
FEBRUAR, 2015
Reiser svetski uspene franize Taken (96 sati)
pretvara ona Pena u novu akcionu zvezdu!
Dim Terijer je bivi specijalac i agent obavetajne
slube koga proganja prolost. Osim to se bori s
PTSP-om, Dim mora da skine i ljagu sa svoga imena. Jedina svetla taka u njegovom ivotu je stara
ljubav kojoj eli da se vrati. Ali, pre toga, Dima eka
niz obrauna irom Evrope.
Film je reirao Pjer Morel, gledaocima poznat po
filmu Taken (2008), u kom je glavnu ulogu igrao Lijam Nison. Film je doiveo veliki uspeh i ubraja se u
legend akcione kinematografije.
Scenario su napisali Don Mekferson i Pit Trejvis, po
knjizi iji je autor an- Patrik Manet.

45

SNAJPERISTA

AMERICAN SNIPER
Reditelj: Klint Istvud
Scenario: Dejson Din Hil
Uloge: Bredli Kuper, Sijena Miler,
Dejk Mekdorman
anr: akcija, biografski

Top 20 za 2015
FEBRUAR, 2015
Dugo oekivani film oskarovca Klinta Istvuda o
najuspenijem snajperisti u istoriji amerike vojske!
Poslat u Irak kako bi titio svoje saborce, Kris Kajl uskoro je dobio nadimak Legenda, a postao je nadaleko
poznat i sneprijateljske strane, pa mu je ucenjena
glava. Uprkos ivotnoj opasnosti i porodici, koja je
strepela kod kue, Kris je odradio etiri misije u Iraku sledei moto amerikih marinaca ne ostavljaj ni
jednog oveka iza sebe. Ali nakon to se vratio kui,
svojoj supruzi Taji Rene i deci, Kris je shvatio a se radi
o ratu u kome ne moe da pobedi.
Film Snajperista snimljen je prema knjizi koju je napisao sam Kris Kajl.
Kajl se smatra jednim od najsmrtonosnijih snajperista u amerikoj vojsci. On je ubijen zajedno sa jednim
prijateljem ove godine u severnom Teksasu.
Pre smrti radio je na jo jednoj knjizi American Gun:
A History of the U.S. in Ten Firearms.
ukalo se da e Spilberg raditi na ovom filmu ali je odustao
od projekta zbog budeta koji mu nije odgovarao.

46

cinema.plus.in.rs

FOTO: Blitz

BIOGRAFIJA
SMRTONOSNOG
SNAJPERISTE

VELIKA OEKIVANJA
JUPITER: UZDIZANJE
JUPITER ASCENDING
Reiseri i scenariste: Endi i Lana Vaovski
Uloge: Mila Kunis,
ening Tejtum, on Bin
anr: nauna fantastika

5. FEBRUAR, 2015
Autori Matrix trilogije napisali su i reirali jo jednu
spektakularnu nauno-fantastinu priu koja konano
dolazi u bioskope!
Jupiter Douns je roena pod zvezdanim nonim
nebom i sa znacima koji su predskazivali da je
predodreena za velika dela.
Ali, u stvarnosti, sada odrasla Jupiter je obina istaica.
Stvari se menjaju kada genetski modifikovani bivi vojnik Kejn doe na Zemlju sa namerom da je pronae.
Jer, njen genetski kod govori da se radi o osobi koja
moe da poremeti ravnoteu u svemiru.
Premijera ovog filma je planirala za poetak leta prole
godine ali je, na razoarenje mnogih, pomerena za
poetak ove godine.
Predpostavlja se da se to dogodilo zbog boljeg upeglavanja specijalnih efekata tako da nas zasigurno oekuje
spektakl. Ako, ipak, efekti omanu, tu su Mila, ening i
on Bin a taj kombo mora da valja.

48

cinema.plus.in.rs

FOTO: Blitz

Top 20 za 2015

BIEMO PRVACI SVETA

BIEMO PRVACI SVETA

Reija: Darko Baji


Scenario: Neboja Romevi, po ideji Zvonimira
imuneca
Uloge: Strahinja Blai, Milo Bikovi, Aleksandar
Radojii, Marko Janketi
Zemlja produkcije: Srbija
anr: avantura, komedija, sport

FOTO: MCF

ZLATNA MEDALJA
ZA NAS

Top 20 za 2015
FEBRUAR, 2015
Od producenata najgledanije domae filmske i TV
sage Montevideo, firme Intermedia Network,
u februaru dolazi jo jedna istinita sportska pria
koja je posveena koarci. Biemo prvaci sveta je
pria o etiri pionira koji su osnovali Jugoslovensku
kolu koarke i koji su zasluni za razvoj ovog sporta u Evropi - Neboja Popovi (Strahinja Blai),
Borisav Stankovi (Aleksandar Radojii), Radomir
aper (Milo Bikovi) i Aleksandar Nikoli (Marko
Janketi). Centralni dogaaj je finalna utakmica
na Svetskom prvenstvu u Ljubljani , 1970. godine,
izmeu timova Jugoslavije i Sjedinjenih Amerikih
Drava. Iz vizure glavnog lika Neboje pratimo
razvoj i ivotni put entuzijasta koji su svojim profesionalizmom, idejama i naporima ostvarili svoj
san - prvu zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu,
uz ogromnu pomo istomiljenika iz svih krajeva
bive zemlje.

49

BOND BEZ BONDA!


KINGSMAN: TAJNA SLUBA
KINGSMAN: THE SECRET
SERVICE

Reija: Metju Von


Scenario: Dejn Goldmen, Metju Von
Uloge: Kolin Firt, Taron Egerton, Samjuel L. Dekson
Zemlja produkcije: SAD, Velika Britanija
anr: akcija, avantura, komedija

26. FEBRUAR, 2015


Nastao na osnovu priznatog stripa i u reiji uvenog
reditelja Metjua Vona, film Kingsman: Tajna sluba
prikazuje priu o super tajnoj pijunskoj organizaciji
koja u jednom trenutku regrutuje mladia sa ulice sa
velikim potencijalnom, kako bi se posvetio zahtevnom
programu treninga. U isto vreme prevrtljivi kompjuterski genije postaje prava globalna pretnja.
Oekujte film Dejms Bond, bez Dejms Bonda.
Dejn Goldmen je skoro izjavila: Metju oboava filmove o Dejms Bondu. Ovaj film je pokuaj da prigrli
anr ali i da uradi neto novo sa njim. On ve godinama
pria o tome kako bi voleo da napravi pravi pijunski
film. Priao je o tome jo 2007.godine dok je radio na
filmu Stardast.
Kreator stripa, Milar, je izjvaio da mu je ast to si ekranizaciju njegovog dela odradili ba Dejn i Metju. On
smatra da su njih dvoje savren tim i da svako delo u
njhovim rukama postane jo bolje.
Glumaka postava, pored prie i fantastinog dua scenarista, je takoe fenomenalna pa nema sumnje da
nas oekuje veliki hit!

50

cinema.plus.in.rs

FOTO: MCF

Top 20 za 2015

PEPELJUGA
CINDERELLA

Reija: Kenet Brana


Uloge: Kejt Blanet, Lili Dejms, Holidej Grejnder,
Helena Bonam- Karter.
Scenario: Kris Veic
anr: avantura, drama
Studio: Walt Disney Studios Motion Pictures

52

13.MART, 2015.
Pria filma Pepeljuga prati zgode i nezgode mlade Ele
nakon to se njen otac, trgovac, oeni drugom enom
posle smrti Eline majke. Poto arko eli da podri svog
voljenog oca, Ela e doekati novu maehu i njene erke
Anastasiju i Drizelu rairenih ruku. Ali kad Elin otac
neoekivano premine, ona e se nai u milosti i nemilosti
ljubomorne i surove nove porodice. Poto je postala nita
vie od obine slukinje prekrivene pepelom i zlobno
prozvana Pepeljuga, Ela je lako mogla da izgubi nadu.
Meutim, uprkos zlobi kojom je okruena, Ela je odluna
u tome da ispotuje rei svoje majke na samrti da bude
hrabra i ljubazna. Ona nee oajavati i nee prezirati one
koji se loe ponaaju prema njoj. A onda e jednog dana
upoznati oaravajueg mladia u umi. Ne znajui da je
on zapravo princ, ve mislei da je on samo egrt u palati,
Ela e pomisliti da je nala srodnu duu. Njena srea e se
moda napokon promeniti kad palata poalje otvorenu
pozivnicu za sve dame da dou na bal, jer e se Ela ponadati da e opet videti armantnog Kita. Meutim, njena
maeha e joj zabraniti da prisustvuje balu i bezobrazno
e joj pocepati haljinu. Ali, kao i u svakoj dobroj bajci,
pomo stie u vidu dobre prosjakinje koja e se pojaviti
sa bundevom i par mieva i promeniti Pepeljugin ivot
zauvek. koja e se pojaviti sa bundevom i par mieva i
promeniti Pepeljugin ivot zauvek.
cinema.plus.in.rs

FOTO: Taramount film

LEPA, LJUBAZNA I
IZUZETNO HRABRA!

Top 20 za 2015

POBUNJENA
INSURGENT

Scenaristi: Veronika Rot, Mark Bombek


Glumci: ajlin Vudlo, Teo Dejms,
Ensel Elgort
anr: Nauna Fantastika

FOTO: Blitz

JEDAN IZBOR TE
MOE UNITITI!

Top 20 za 2015
20. MART, 2015.
Roman Veronike Rot Razliita bio je inspiracija za istoimeni film. To je kompleksna pria o
esnaestogodinjakinji koja je prisiljena da izabere
izmeu tipine porodice i avanturistike i neizvesne
budunosti.
Beatris Prior ivi u ikagu koji se raspada, grad je
podeljen na pet frakcija, u skladu s uverenjima i strastima.
No, Tris se suoava sa svojim najdubljim strahovima
kad otkrije da je Razliita i da je stoga meta opasnih
lidera.
Sada nam stie i nastavak tog filma, takoe raen po
romanu. Knjiga Pobunjena je osvoljila mnoge knjievne
nagrade pa moemo oekivati da ni film nee zaostati
za tim. Ovaj film je distopijski triler nabijen napetim
odlukama, melodramatskim izdajama, neoekivanim
posledicama i neobinom ljubavnom priom.

53

FOTO: Taramount film

Top 20 za 2015

GODINA OSVETNIKA
OSVETNICI:
ERA ALTRONA
AVENGERS: AGE OF ULTRON
Scenario i reija: Dos Vidon
Uloge: Robert Dauni Dunior ,
Kris Hemsfort, Mark Rafalo,
Kris Evans, Elizabet Olsen, Dejms Spejder.
anr: akciona avantura
Studio: Marvel Studios

1. MAJ, 2015.
Studio Marvel ove godine predstavlja i film OSVETNICI ERA ALTRONA, epski nastavak najuspenijeg
filma o superherojima svih vremena. Kad Toni Stark
pokua da probudi uspavani program za odravanje
mira, stvari e krenuti po zlu i najvei svetski heroji:
Ajron Men, Kapetan Amerika, Tor, Neverovatni Hulk,
Crna Udovica i Soko bie stavljeni na najvei test dok
sudbina planete bude visila o koncu. Kad se strani Ultron pojavi, Osvetnici e morati da ga spree da ostvari svoje opake planove i uskoro e ovaj neverovatni
savez prokriti put epskoj i jedinstvenoj avanturi po
celom svetu.
Dejms Spejder ima ulogu Altrona i kau da je toliko dobar u toj ulozi da su mu kolege aplaudirale po
zavretku snimanja prve scene.
Izgleda da je interesovanje za ovaj film ogromno.
Bar sudei po trejleru koji je imao itavih 34 miliona
pregleda u prvih 24 sata prikazivanja.

55

ERA NASTAVAKA
SVET IZ DOBA JURE
JURASSIC WORLD
Reija: Kolin Trevorov
Uloge: Kris Pret, Brajs Dalas Hauard,
Nik Robinson, Omar Saj.
anr: epska akciona avantura
Izvrni producent: Stiven Spilberg
Studio: Universal Pictures

56

12. JUN, 2015


Stiven Spilberg se vraa kao izvrni producent
dugo oekivanog nastavka inovativnog Parka
iz doba jure, Svet iz doba jure. Kolin Trevorov
reira ovu epsku akcionu avanturu prema scenariju koji je napisao sa Derekom Konolijem.
Svet iz doba jure stie u bioskope 11. juna 2015
u 3D-u.
Ovo je jedan od filmova koji ve ima veliku bazu
fanova koja svakodnevno nagaa ta moemo
oekivati u bioskopu.

cinema.plus.in.rs

FOTO: Taramount film

Top 20 za 2015

TED 2
TED 2

Reija: Set Mekfarlan


Uloge: Mark Volberg
anr: komedija
Scenario: Set Mekfarlan, Alek Salkin,
Vesli Vajld
Studio: Universal Pictures

FOTO: Taramount film

FANOVI TEDARADUJTE SE!!!

Top 20 za 2015
26. JUN, 2015.
Set Mekfarlan se vraa kao scenarista, reditelj i glas
glavnog lika u filmu Ted 2, nastavku najvee hit komedije za odrasle svih vremena. Njemu se ponovo
pridruuju glumac Mark Valberg i ko-scenaristi Alek
Salkin i Velesli Vajld.
Ko nije pogledao prvi deo ovog filma, re je o plianom
medi, najboljem prijatelju Dona Beneta. Don je
bio usamljeno dete koje je poelelo da mu igraka
meda oivi I to se dogodilo. Sada je u svojim tridesetim godinama a meda koji je enskaro, alkoholiar
i potovalac droge je i dalje u njegovom ivotu. U
prolom filmu smo pratili njihove urnebesne avanture
a verujemo da nas I u ovom filmu oekuje mnogo smeha i dosta dijaloga za pamenje.
Set Mekfarlan je veoma poznat po animiranoj seriji
Family Guy I njegov humor je ve godinama veoma
prepoznatljiv.
Prole godine smo ga gledali dok je igrao rame uz
rame sa arliz Teron u filmu: Milion Naina Da Umre
Na Zapadu.

57

ANTMEN
ANT-MAN

Reija: Pejton Rid


Uloge: Pol Rad, Evanelin Lili,
Kori Stol, Majkl Daglas.
anr: akciona avantura
Scenario: Adam Mekej i Pol Rad
Studio: Marvel

58

6. OKTOBAR, 2015
Sledea evolucija Marvelovog kinematografskog sveta
donee jednog od osnivaa Osvetnika na veliko platno po prvi put i to u Marvelovom filmu Antmen .
Naoruan neverovatnom sposobnou da se smanji
i uvea svoju snagu, vrhunski lopov Skot Lang (Pol
Rad) mora da prihvati ulogu heroja koju nosi u sebi i
pomogne mentoru, dr Henku Pimu (Majkl Daglas), da
zatiti tajnu koja lei iza spektakularnog odela Antmena od najezde pretnji nove generacije. Suoeni sa naizgled nepremostivim preprekama, Pim i Lang moraju da
isplaniraju i izvedu pljaku koja e spasiti svet.
Po internetu se dosta diskutovalo o tome kako e Henk
Pim biti predstavljen u filmu. U stripovima ima dve bitne
karakteristike, odnosno, mrlje. Jedna je da je on taj koji je
stvorio Altron, odgovoran za mnoge smrti.
Druga je injenica da tue svoju enu.
Ipak, u filmu ne oekujte priu o ovim stvarima. Zapravo, ve smo imali priliku da, u filmu, vidimo da je
Altrona stvorio Toni Stark (Robert Dauni Dunior) a o
porodinom nasilniku Pimu nema rei.

cinema.plus.in.rs

FOTO: Taramount film

MANJE NE ZNAI
I MANJE MONO!

Top 20 za 2015

MALCI

MINIONS
Reija: Kajl Balda, Pjer Cofin
Uloge: Sandra Bulock, Don Hem
anr: animirana komedija
Scenario: Brajan Lin
Studio: Universal Pictures

FOTO: Tara<mount film

JULSKA
POSLASTICA

Top 20 za 2015
10. JUL, 2015.
Pria o Malcima poinje od poetka vremena. Poeli
su kao jednoelijski uti organizmi, a razvijali su se
vekovima i uvek su sluilli najgroznijim gospodarima.
Stalno neuspeni u zadravanju ovih gospodara, od Ti
Reksa do Napoleona, Malci su ostali bez gospodara
kome bi sluili i pali su u depresiju.
Ali jedan Malac po imenu Kevin, ima plan i on e, uz
pomo bezobraznog tinejdera Stjuarta i draesnog
Boba otii u svet da nae novog zlog efa kog e
njegova braa slediti.
Ovaj trojac e krenuti na uzbudljivo putovanje koje
e ih na kraju dovesti do sledee potencijalne gospodarice, Skarlet Overkil (oskarovka Sandra Bulok), prvog
najveeg enskog zlikovca na svetu. Oni e putovati
od hladnog Antarktika do Njujorka 60-ih, a zavrie
u Londonu gde e se susresti s najveim izazovom do
sad: spaavanjem Malaca od istrebljenja.

61

TOP JE BIO VREO


TOP JE BIO VREO

anr: drama, ratni


Reija: Slobodan Skerli
Scenario: Slobodan Skerli
(po motivima istoimenog romana
Vladimira Kecmanovia)
Uloge: Stanislav Ruanov, Anita Mani,
Muhamed Dupovac
Zemlja produkcije: Srbija

Tema filma je odrastanje, sazrevanje deaka u opkoljenom, bombardovanom Sarajevu poetkom


devedesetih godina. Granata s brda ubija roditelje
desetogodinjaka tokom opsade Sarajeva 1994. Deak
prestaje da govori. Prihvata ga kominica i neguje
kao svog sina. Kada deaka lokalni nasilnici izbace iz
opustoenog stana, on poinje da lunja ulicama sa
kolskim drugom, gde prerano i prebrzo prolazi kroz
proces odrastanja. Upoznaje sa znaenjem rei sila,
seks, smrt. Ui kako se napreduje. Ui o sistemu vrednosti. Ui o tome ta je vano u ivotu.
Boban Skerli je izjavio da mu je u fokusu bila pria o
ugroenom detinjstvu.
- Deca su nedvosmisleno i nezaslueno trpela. Toj deci za
njihove oiljke i za strahove smo svi mi krivi, bilo injenjem
bilo neinjenjem. Ta odgovornost i svest o tome bili su razlog da se upustim u ovaj film - rekao je on.

62

cinema.plus.in.rs

FOTO: MCF

SO HOT WAS THE


CANNON

What well see

FOTO: Tara<mount film

Top 20 za 2015

PRIA SE NASTAVLJA
STAR WARS

STAR WARS: EPISODE VII


THE FORCE AWAKENS
Reija: J.J. Abrams
Uloge: Harison Ford, Mark Hamil,
Keri Fier, Adam Drajver, Dejzi Ridli
anr: akciona avantura
Studio: Lucasfilm, Walt Disney Pictures

18. DECEMBAR, 2015.


Lucasfilm i reditelj vizionar Dej Dej Abrams udruili
su snage da bi vas vratili ponovo u daleku galaksiju.
STAR WARS se vraa na veliki ekran sa filmom
STAR WARS BUENJE SILE.
Moda e i ovaj film, kao i Star Trek, uspeti da pridobije
novu generaciju fanova dok e uspeti da zadri i stare.
Proteklih trideset pet godina jedan od mojih najveih
snova bio je da Zvezdane ratove prenesem sa starijih
na nove generacije. Sada je dolo vreme da predam
tu baklju novim filmadijama, kazao je Dord Lukas
kada je pre tri godine prodao svoju kompaniju LukasFilm Limited kompaniji Walt Disney Co za etiri milijarde dolara.
Ove godine mu se elje ispunjavaju.
Premijera ovog filma se oekuje krajem ove godine, i
to prilino nestrpljivo.

63

cinema.plus.in.rs

NOVOSTI IZ SVETA FILMA, TV SERIJA,


STRIPA, MUZIKE, VIDEO IGARA
I JO PONEEG...

WWW.MEGABLOG.RS

67

cinema.plus.in.rs