You are on page 1of 2

Paulo Koeljo, jedan od najcitanijih pisaca na svetu, objavio je na svom blogu 25

va nih stavki uz pomoc kojih mo ete odr avati srecu, ali i ispuniti dugo sanjane

elje

Zlatna pravila Paola Koelja mogu se ugrejati na suncu i priviti na srce kad god
osetimo da se bli i neka senka tuge i virus melanholije, prenosi Lovesensa.rs.
25 smernica za srecu Paola Koelja:
25 smernica za srecu Paola Koelja:
Paulo Koeljo, jedan od najcitanijih pisaca na svetu, objavio je na svom blogu 3.
septembra 2014. godine svojih 25 va nih stavki uz pomoc kojih mo ete odr avati srecu, a
li i ispuniti dugo sanjane elje
1. Ako ne to dovoljno jako elite, ceo univerzum se uroti da vam se elja ispuni.
Ako ne to dovoljno jako eli , cela Vaseljena se uroti da ti pomogne da to ostvari .
2. Odvojte se od svega i bicete slobodni.
Kada nisam imao ta da izgubim, imao sam sve.
3. Svi smo ovde s razlogom.
ta god radio, svaki covek na zemlji igra vodecu ulogu u istoriji. On to normalno n
e zna.
Svako ima kreativni potencijal i od trenutka kad pocnete da ispoljavate taj kreat
ivni potencijal, mo ete i da pocnete da menjate svet.
4. Jedino to stoji izmedu vas i va ih snova je strah.
Ne predajte se strahovima. Ako to ucinite, izgubicete vezu sa srcem.
Postoji samo jedna stvar zbog koje necete moci da ostvarite svoje snove, a to je
strah od neuspeha.
5. Gre ke su deo ivota.
Sve mi govori da cu doneti pogre nu odluku, ali i to je deo ivota. ta svet eli od mene
? Da li eli da ne rizikujem, i vratim se odakle sam i do ao po to nisam imao hrabrost
i da ka em da
ivotu?
6. Va ne sastanke planiraju du e mnogo pre nego to se tela sastanu.
Veoma va ne sastanke planiraju du e mnogo pre nego to se tela sretnu. Generalno, to se
dogodi onda kad dostignemo neku granicu, kad treba umremo i da se emocionalno p
onovo rodimo.
Sastanci na ih du a
Ti sastanci nas cekaju ali se cesto dogodi da ih mi izbegnemo. M
edutim, ako smo ocajni, ako nemamo ta da izgubimo, ili nasuprot tome, ako smo odu e
vljeni ivotom, tada nam se to nepoznato uka e, te na univerzum menja pravac.
7. Svako iskustvo, dobro ili lo e, nosi svoju pouku.
Postoje momenti kada u na
ivot udu nevolje i mi tu ni ta ne mo emo. Ali, one su tu s ra
zlogom. Tek kada ih prebolimo, razumemo za to su bile tu.
8. Ne tra ite ljubav izvan vas samih.
Ljubav se ne mo e naci u bilo kome drugom vec samo u sebi; jednostavno je probudimo
. Ali da bismo je probudili, potrebna nam je druga osoba.
9. Kada se promenite, citav svet se menja sa vama.
Kada volimo, uvek se trudimo da budemo bolji nego pre. Kada se mi trudimo da bude
mo bolji, sve oko nas postaje bolje.
10. Nije vam potreban razlog za ljubav.
Neko je voljen jer je voljen. Nema tu nekog veceg razloga.
11. Gledajte svoja posla.
Svi izgleda imaju jasno mi ljenje o tome kako bi neko drugi trebalo da vodi svoj ivo
t, samo ne zna za svoj.
12. Kada neko ode, to znaci da neko drugi samo to nije do ao.
Niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je pojam slobode: kada imate
najbitniju stvar na svetu, ali je ne posedujete.

13. Ljubav je divlja snaga.


Kada poku amo da je kontroli emo ona nas uni ti. Kada poku amo da je zarobimo, ona zaprav
o zarobi nas. Ako li poku amo da je razumemo, ona nas potpuno zbuni i ostavi nas i
zgubljenim.
14. Tamo gde vam je srce, tu vam je i najvece blago.
Setite se uvek da gde god da vam je srce, tu cete pronaci svoje blago.
15. Ne osudujte.
Nikada ne mo emo osudivati ivote drugih, jer svaka osoba za sebe poznaje svoje boli
i odricanja. U redu je osecati da ste na pravom putu, ali potpuno druga stvar je
biti ubeden da je taj put pravi i ni jedan drugi.
16. Deca vas mogu nauciti mnogo cemu.
Dete odraslu osobu mo e da nauci tri stvari: da budu srecni bez razloga, da uvek ne
cim budu zauzeti, i da tra e ono to ele svim svojim bicem.
17. Uva avajte kontradiktornosti ivota.
Ne stidite se. Prihvatite ta vam ivot pru a i pijte iz svake ca e. Sva vina treba da se
probaju; neka samo gucnite, a od drugih ispijte celu bocu po ukusu cete znati k
oje. Dobro vino se prepoznaje tek onda kada probate lo e.
18. Niko nije odgovoran za to kako se osecate ili ne osecate.
U ljubavi, niko nikoga ne mo e povrediti; svako je odgovoran za svoja osecanja i ne
mo e kriviti nikoga za to kako se oseca.
19. Va a verovanja vas oblikuju u osobu koja postajete ili jeste.
Vi ste ono to verujete da jeste.
20. Zaboravite na svoju potrebu da obja njavate sebe.
Ne obja njavajte. Va im prijateljima to nije potrebno, a neprijatelji vam nece verova
ti.
21. Ljubav menja sve.
Vreme i znanje ne menjaju coveka, jedino to mo e da ga promeni je ljubav.
22. Razlikujte eleganciju od povr nog.
Eleganciju cesto me aju s povr no cu, modom, nepostojanjem bilo kakve dubine. Ovo je oz
biljna gre ka: ljudima je potrebna elegancija postupaka, dr anja, to su zapravo doba
r ukus, ljubaznost, ravnote a i harmonija.
23. Radite od srca i kriticari vas ne mogu povrediti.
Ja pi em iz du e. To je razlog to kriticari ne mogu da me povrede, jer to sam ja. Kad
ne bih bio to to jesam, kad bih se pretvarao da sam neko drugi, oni bi naru ili rav
note u u mom ivotu, ali ja znam ko sam.
24. Svaki dan donosi sopstveno cudo.
Ako svaki dan posmatrate kao isti prethodnom, to vas mo e zaslepiti. Svaki dan je d
rugaciji, svaki donosi neko cudo. Treba samo obratiti malo vi e pa nje da to cudo.
25. U ivajte u svojoj autenticnosti.
Vi ste neko poseban, ali i neko ko eli da bude kao i svi drugi. Ja to posmatram ka
o ozbiljnu bolest. Bog vas je stvorio razlicitog. Za to ga razocaravate takvim pon
a anjem?
Morati biti ona osoba za koju nikada niste skupili dovoljno hrabrosti. Postepeno
cete otkrivati da ste ba ta osoba, i sve dok to zasigurno ne vidite morate se tru
diti.
Ako

elite da budete uspe ni, morate po tovati jedno pravilo

da nikada ne la ete sebe.