Expeditie Mars

Pag. 1

Dit bundeltje is van ………………………………. Klas: …………

Pag. 2

Mars, de kleine broer van de aarde.
1. Dag en nacht: a. Hoe lang duurt een volledige dag op aarde? ………………………………………………………………………………………………. b. Met welke beweging van de aarde komt dit overeen? ………………………………………………………………………………………………. c. Hoe lang doet Mars over deze beweging? ………………………………………………………………………………………………. d. Hoe lang duurt een volledige dag op Mars? ……………………………………………………………………………………………….

2. Eén jaar? a. Hoe lang duurt een jaar op aarde? ………………………………………………………………………………………………. b. Met welke beweging van de aarde komt dit overeen? ……………………………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………. c. Hoe lang duurt een jaar op mars? ………………………………………………………………………………………………. TIP: De planeet Mars ligt verder van de zon dan de aarde, dus een jaar op mars zal langer duren dan een jaar op aarde. Pag. 3

3. Seizoenen? a. Hoe komt het dat er seizoenen zijn op aarde? ………………………………………………………………………………………………. b.Teken de aardas van de aarde.

c. Is er overal op aarde op hetzelfde moment, hetzelfde seizoen? Leg uit. ……………………………………………………………………………………………….………… …………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………

WEETJE De draai - as van Mars staat op ongeveer 25,2 graden, iets meer dan die van de aarde. Hierdoor heeft Mars wel seizoenen die op de onze lijken maar ze zijn 2x zo lang.

Pag. 4

4. Maanden? a. Waarom zijn er maanden op aarde? ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. b. Zijn er ook maanden op Mars? Waarom wel / niet? ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….

5. Hoe draait elk hemellichaam? Teken de zon, de aarde en de maan. Teken hoe de drie hemellichamen draaien.

Pag. 5

Leven op Mars? Priestley en de muizen.
Opdracht: Lees de tekst ‘Priestley en de muizen’ en vul daarna onderstaande vragen in.

Priestley had ontdekt dat planten iets uit de lucht halen wat het dier niet kan gebruiken, en iets teruggeven aan de lucht wat het dier nodig heeft om te leven.

Ondertussen weten wij dat die ‘levende geest’ een gas is: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… En dat de ‘dodende geest’ eigenlijk …………………………………………………….is.

Vul aan:

Pag. 6

De plant neemt …………………………………………………… op uit de lucht en geeft er ……………………………………….. aan af.

De muis neemt …………………………………………………… op uit de lucht en geeft er ……………………………………….. aan af.

Hoe zit het bij de mens? De mens neemt ……………………………………… uit de lucht en geeft er …………………………………..aan af. op

Pag. 7

Planten op Mars?
1. Lees de tekst en vul de ontbrekende woorden aan. Je kan kiezen uit onderstaande woorden. water , bladgroen, lucht, wortels, fotosynthese, warmte, licht, bladmondjes

…………………………… Planten ademen en kunnen dus niet zonder lucht. Ze vangen, via heel kleine gaatjes in de bladeren (…………………………………..), koolzuurgas op uit de lucht.

…………………………… De plant krijgt licht van de zon. Dat licht wordt opgevangen door het ……………… van de bladeren. Het dient als energiebron voor het bereiden van voedsel. Die omzetting van licht in voedsel noemt met ………………………………. Planten die totaal geen licht krijgen, sterven af.

……………………………… De plant zuigt met haar …………………….. water uit de grond. Via heel kleine buisjes wordt dit water naar alle delen van de plant gebracht. In

Pag. 8

een blad kan je de buisjes, in de vorm van bladnerven, duidelijk zien. Een plant die geen water krijgt, verwelkt.

……………………………… De meeste planten hebben voor hun groei ook warmte nodig. Sommige planten hebben het graag heel warm, bv. tropische planten. Andere

planten verdragen vorst en wintertemperaturen. 2. Planten van bij ons: ► Planten maken hun eigen voedsel: ► Lees de tekst en vul de ontbrekende woorden aan. Je kan kiezen uit onderstaande woorden. water, bladgroen, wortels, koolzuurgas, fotosynthese, suikers, licht, zuurstof

1. …………………, ………………………………….. en ………………….. . Planten maken hun eigen voedsel niet uit het niets. Ze hebben daarvoor water, koolzuurgas en licht nodig. Het water halen ze met behulp van hun ……………… uit de bodem. Het koolzuurgas kunnen

Pag. 9

ze via heel kleine gaatjes in de bladeren (de blad- of huidmondjes) uit de lucht opvangen. Met deze twee stoffen en met licht maken planten hun voedsel. Het product dat de planten zo zelf bereiden, noemen we …………………….

2. ………………………… . Planten kunnen voedsel maken uit water, koolzuurgas en licht omdat zij beschikken over bladgroen. Dit is een stof die groen is van kleur en vooral in bladeren van een plant voorkomt. Met behulp van zonlicht zet dit bladgroen water en koolzuurgas om in voedsel. Dit proces wordt door wetenschappers …………………… ……………… genoemd.

3. …………………….. als afval. Bij het omzetten van water en koolzuurgas in suikers komt er zuurstof vrij. Die laat de plant door de bladmondjes ontsnappen. (Dezelfde waarlangs het koolzuurgas naar binnen komt.) Zonder deze zuurstof kunnen mens en dier niet leven.

Pag. 10

Pag. 11

► Alle delen van een plant zijn belangrijk: de bloem, de bladeren, de stengel en de wortels. ► Welke functie hebben die delen? Vul aan.

Pag. 12

EXTRA ‘ S - SPELLETJES OVER HET HEELAL
Kruiswoordraadsel:
1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Horizontaal: 1. Deze planeet heeft prachtige ringen. 4. Zo noemen we planeten, manen en sterren. 5. De schuine aardas en de zon zorgen voor een …. 7. Hierop kan je een plaats op de wereld zoeken en aanduiden.

Vertikaal: 2. De gaslaag om een planeet noemt men de … . 3. De beweging van de aarde die rond de zon draait vormt een … . 6. Dit is geen planeet maar een dwergplaneet. 8. De beweging van de maan die rond de aarde draait vormt een

Pag. 13

…. 9. De … zorgt er mee voor dat wij seizoenen hebben op aarde. 11. Een ster die wij nodig hebben om te leven. 30… . 14. De aarde heeft 1 … . 10. Dit is de enige planeet waarop mensen kunnen leven. 12. Alle planeten, sterren, manen,… vormen het … . broer van planeet Aarde.

13. Een maand bestaat uit ongeveer 14. Deze planeet is de kleinere

Pag. 14

EXTRA ‘ S - SPELLETJES OVER HET HEELAL
De planeten:

Plaats de juiste naam bij de juiste planeet.

………………………………

…………………………….

……………………………..

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Pag. 15

Pag. 16

EXTRA ‘ S - SPELLETJES OVER HET HEELAL CORRECTIESLEUTEL
Kruiswoordraadsel:
1S 2A T 4H E M O 5S F 7W 8M 9A A N D A E E R D 10 A A R 13 D E A G 12 H E E L 14 M A R S A A L N N S 11 Z R E L D B O E I Z O E N 6P L U T O N E L L I C H A T U R N U S 3J A A R M

Horizontaal: 1. Deze planeet heeft prachtige ringen. 4. Zo noemen we planeten, manen en sterren. 5. De schuine aardas en de zon zorgen voor een ….

Vertikaal: 2. De gaslaag om een planeet noemt men de … . 3. De beweging van de aarde die rond de zon draait vormt een … . 6. Dit is geen planeet maar een dwergplaneet.

Pag. 17

7. Hierop kan je een plaats op de wereld zoeken en aanduiden. 9. De … zorgt er mee voor dat wij seizoenen hebben op aarde. 11. Een ster die wij nodig hebben om te leven. 30… . 14. De aarde heeft 1 … . De planeten:

8. De beweging van de maan die rond de aarde draait vormt een …. 10. Dit is de enige planeet waarop mensen kunnen leven. 12. Alle planeten, sterren, manen,… vormen het … . broer van planeet Aarde.

13. Een maand bestaat uit ongeveer 14. Deze planeet is de kleinere

Plaats de juiste naam bij de juiste planeet.

Saturnus

Venus

Uranus

Aarde

Pag. 18

Mars

Jupiter

Neptunus

Mercurius

Pag. 19