You are on page 1of 4

Lampiran 1

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HILIR PERAK
36000 TELUK INTAN
LAPORAN ‘SHOW CASE’ KELAS ABAD KE-21
SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH DAERAH HILIR PERAK 2016
NAMA SEKOLAH : SK SUNGAI PERGAM ABA5048
1.0
Bil
1
2
3
4
2.0
Bil
1
2
3
4
5

Maklumat Am
Perkara
Jumlah Murid Keseluruhan Sekolah
Bilangan Kelas
Bilangan Kelas Abad 21
Bilangan Bilik Khas Abad 21

Bilangan
37
6
1
0

Kemudahan yang ada
Kemudahan
PROJEKTOR LCD
NETBOOK 1MALAYSIA
LAYAR PUTIH
SPEAKER

3.0

Gambar ‘Show Case’ Abad 21

3.1

Susunan Atur Bilik Darjah

Bilangan
1
41
1
1

3.2

Penggunaan Komputer dan LCD

3.3

Hasil Kerja Murid Dipamerkan

3.4

Parking Lot

3.5

Note Book

3.6

Sumber

1
1
1

3.7 1 Pelan Lantai Kelas

9

9

9

2
1

8

2

6

5
7

Ruangan Aktiviti
Ruangan PdP

4
5

3
5

9
Petunjuk :
1 - Meja Murid
2 - Meja Pameran Hasil
Kerja
3 - Meja Guru
4 - Papan Putih
5 - Papan Kenyataan

9
6 - Meja Bulat Aktiviti
7 - Rak Buku Bacaan
8 - Rak Utiliti
9 - Tingkap
10 - Pintu Kelas

1
0