You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 27 lipca 2016 | Nr 15 (216)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ PRAWO

REGION - EKOLOGIA

Przyjemne z poytecznym, czyli


edukacja ekologiczna podcz as wakacji

Picie pod chmurk legalne?


ANNA BUREK

Przede wszystkim termin


spoywanie alkoholu w miejscu
publicznym to zwrot wymylony przez funkcjonariuszy zarwno policji jak i stray miejsko-wiejskich. W prawie nie istnieje
co takiego jak miejsce publiczne. Ustawa z dnia 26 padziernika 1982r. o wychowaniu w
trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35
poz. 230) jasno i klarownie w art.
14. wprowadza jednak pojcie
miejsc objtych zakazem spoywania alkoholu, do ktrych zalicza gwnie drogi, parki i place.
Katalog miejsc jest katalogiem zamknitym i nie upowania do nakadania mandatw
za spoycie alkoholu w adnym
innym miejscu poza wymienionymi wyej. W przepisach nie
ma mowy o miejscach publicznych, na ktre czsto powouj
si stra miejska i policja. Punkt
6. wspominanej ustawy traktuje
jednak: W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub
na okrelonych obszarach gminy, ze wzgldu na ich charakter,
rada gminy moe wprowadzi
czasowy lub stay zakaz sprzeday, podawania, spoywania oraz
wnoszenia napojw alkoholowych. Wspomniana ustawa daje
wic otwart furtk radom gmin
i miast: mog dopisa wybrane
miejsca do katalogu objtych zakazem picia. Jak ten aneks wyglda w Raciborzu?
- Te kwestie reguluje Urzd
Miasta. Miejsca, ktre take kontrolujemy i pijcych tam karzemy

- Chcielibymy podkreli, e my z mandatw nic nie mamy.


Pensja policjanta nie zmienia si w zalenoci od liczby wlepionych przez niego mandatw, a premie przyznawane s za
specjalne osignicia, a nie statystyki w karaniu obywateli
- mwi Mirosaw Szymaski, ocer prasowy KPP w Raciborzu. Nie wspomina jednak, e policja dostaje wytyczne, ile
mandatw w danym roku i za co powinna wlepi. Przykadowo w roku 2015 rzd nakaza policji wlepienie mandatu
1,7 mln kierowcom przekraczajcym prdko oraz ukaranie
ponad 38 tys. kierowcw, ktrzy popeniaj wykroczenie
wobec pieszych.
mandatami, to na pewno tereny
przernych instytucji, przystanki autobusowe, rejony sklepw.
Generalnie to wlepiamy mandaty osobom pijcym w miejscach
oglnodostpnych. To jest ju
bardzo indywidualna kwestia,
czy osoba przyapana na spoywaniu otrzyma taki mandat
czy nie. Najczciej reagujemy
w sytuacjach, kiedy dostajemy
zawiadomienie o libacjach pod
blokami czy w miejscach oglnodostpnych. Czasami, jeli zatrzymana osoba jest uprzejma i
grzeczna, kar jest jedynie upomnienie. Jeli natomiast zacho-

wuje si nieprzyzwoicie, np. trzyma rce w kieszeniach, karzemy


mandatem. Mamy to tego prawo
- zaznacza ocer prasowy KPP
Racibrz.
Mandat za picie alkoholu w
niedozwolonych miejscach wynosi 100 z, a za usiowanie spoycia - a do 500 z. Narzucone
odgrnie statystyki dot. wystawiania mandatw zmuszaj policj do intensywnej pracy i nieustannych poszukiwa tych,
ktrzy czsto niewiadomi swoich praw, zgodz si na przyjcie mandatu i pomog wyrobi
norm. Bo skoro w ustawie jako

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

miejsca z zakazem spoywania


alkoholu wymienione s parki,
place i ulice, to czy wychylenie
gbszego czy wypicie piwa dla
ochody na nadodrzaskich waach jest wykroczeniem? Co z raciborsk przystani kajakow czy
ciekami rowerowymi? A tereny
raciborskiego targowiska czy okolice dawnego klubu Ozon, tzw.
Sobiech, gdzie modzie umawia
si na wieczorne libacje - mona
czy nie mona raczy si tam alkoholem? - No, jeli takie miejsce znajduje si poza miastem, to
chyba mona. Na waach zatrzymujemy osoby, ktre szykuj si
do kpieli, bo kpa si tam nie
mona na pewno, ale wypi piwko, hmm, w sumie to zaley - odpowiada wymijajco. Szymaski
na pytanie, jakie to w takim razie
miejsca niedozwolone, ponownie odsya nas do Urzdu Miasta.
- Tam na pewno maj tak list
miejsc, my jej nie mamy - dodaje.
Rzecznik prasowy Urzdu
Miasta udziela nam komenta-

Czytaj wicej str. 6

rza, e alkohol mona spoywa


jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. - Ogrdki barowe,
restauracyjne to miejsca, gdzie
mona napi si pod chmurk.
Caa reszta to miejsca publiczne,
prosz sobie poczyta o nich w
ustawie - zarzdza bez wahania
Leszek Iwulski. Na nasz sugesti, e okrelenie miejsce publiczne nie widnieje w ustawie,
po chwili wahania odsya nas do
Stray Miejskiej.
Stra Miejska najpierw odmawia komentarza, pniej odsya do Urzdu Miasta. Kiedy informujemy, e UM polecio kontakt
ze stranikami, anonimowy reprezentant Stray Miejskiej sucho stwierdza, e miejsc, w ktrych pi nie mona jest wicej ni
tych, w ktrych mona. Nie chce
ich wymienia. W zamian podaje numer uchway, ktra nazywa
i reguluje kwestie picia alkoholu.
Uchwaa nie widnieje w internecie. Urzd Wojewdzki w
Katowicach posiada w skoroszy-

cie jedynie aneks z 2006 roku, w


formie papierowej. Zainteresowani musz pofatygowa si do
Katowic, by dowiedzie si, gdzie
i dokadnie za co grozi im mandat. By uzyska wgld do uchway z 1996 roku, trzeba natomiast
przej si do raciborskiego Urzdu Miasta. Jednak uchwaa bez
aneksu, czy aneks bez uchway s
bezuyteczne. W kadym dokumencie pojawiaj si inne miejsca, w ktrych spoycie alkoholu jest niedozwolone. Nic wic
dziwnego, e przy takich skomplikowanych procedurach wielu
woli zapaci 100 z mandatu ni
dowiadywa si, czy skwer, na
ktrym siedzia, by wymieniony w uchwale. Co odwaniejszy
odmwi przyjcia kary, jednak
zbyt asertywne zachowanie moe zosta uznane za niegrzeczne i
opatrzone jeszcze wysz grzywn. Pytanie wic, czy warto ryzykowa dla browarka o wartoci
2,00 PLN w najtaszym supermarkecie?

RACIBRZ RELIGIA

RACIBRZ GOCI
PIELGRZYMW Z EUROPY I AZJI
Fot. Katarzyna Przypado

Fot. Justyna Koniszewska

Pikna pogoda, ziele raciborskich parkw i wakacyjny nastrj sprawiaj, e coraz wicej
raciborzan zasiada z alkoholowymi trunkami w miejscach publicznych. Czsto grozi za
to mandat, ale nie zawsze.

Harcerska Akcja Letnia to przede wszystkim obozy, podczas


ktrych modzi ludzie ucz si szacunku do przyrody i siebie
nawzajem.

W obchody wiatowych
Dni Modziey wczy si
rwnie Racibrz.
W drodze do Krakowa na
wiatowe Dni Modziey w
paraach w Raciborzu, jak i w
ssiednich miejscowociach,
zatrzymali si pielgrzymi z
Francji, Woch, Libanu czy Bahrajnu. Od 20 do 25 lipca mieli
okazj poznawa miasto i wzi
udzia w atrakcjach, jakie dla

nich przygotowano. Drugiego


dnia pobytu uczestniczyli w grze
miejskiej, zwiedzajc przy okazji
Racibrz. Wieczr spdzili, taczc i piewajc na Placu Dominikaskim. Wysuchali rwnie
koncertu do poezji Karola Wojtyy w wykonaniu zespou wokalnego RCK z towarzyszeniem
zespou muzycznego Zbigniewa
Forysia pod nazw Droga. W
pitek odbya si droga krzyo-

wa ulicami miasta do kocioa


jubileuszowego NSPJ, po ktrej upamitniono 1050-lecie
Chrztu Polski wystpem Klubu
Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej
Atlantyda. Na sobot zaplanowano wyjazd na gr w. Anny
i do Opola, a wizyt zwieczy
niedzielny festyn paraalny na
Zamku Piastowskim.
KP

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Druga strona

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

region sprawy kontrowersyjne

Zamachy na wiatowych Dniach Modziey?


Po zamachach terrorystycznych w Nicei, Brukseli i Paryu nasuwa si oczywiste pytanie:
czy wizyta papiea Franciszka nie prowokuje terrorystw do zainteresowania si Polsk?

Jeszcze w 2015 roku genera Roman Polko, byy dowdca


GROM, stwierdzi, e w Polsce
istnieje ryzyko zamachw terrorystycznych. - wiatowe Dni
Modziey bd atrakcyjnym
celem dla potencjalnych zamachowcw - mwi zaniepokojony.
Bezpieczestwa pielgrzymw i mieszkacw Krakowa
podczas wiatowych Dni Modziey bd strzec 3 tysice policjantw z miasta. Kolejne 3,5
tysica ma zosta cignitych z
caej Polski. Dodatkowo do stolicy Maopolskiej zostan cignite radiowozy, bro czy psy
tropice.- Jeeli chodzi o dziaania miasta, to podczas wiatowych Dni Modziey sub bd peni wszyscy zatrudnieni w
stray miejskiej funkcjonariusze.
Planowane jest wyduenie godzin ich pracy, czego efektem bdzie zwikszona liczba patroli na
ulicach miasta - obiecuje Monika
Chylaszek, rzecznik prasowa prezydenta Krakowa.

Tymczasem zarzdzeniem
Prezesa Rady Ministrw nr 96 od
20 lipca 2016 roku wprowadzony
zosta na terenie kraju pierwszy
stopie alarmowy ALFA - o moliwoci wystpienia dziaa terrorystycznych lub sabotaowych.
Zgodnie z zarzdzeniem pierwszy
stopie alarmowy obowizywa
bdzie do dnia 1 sierpnia 2016.
Naley informowa policj o podejrzanych pojazdach na terenie
instytucji publicznych lub innych
wanych obiektach oraz o porzuconych paczkach i bagaach, a
take o przypadkach zaobserwowania jakichkolwiek innych
oznak nietypowej dziaalnoci.
Na polskich granicach wznowiono take kontrole paszportowe. - Do Polski moe przyjecha
ponad milion osb. Sprawdzenie
ich wszystkich szczegowo na
granicy moe si okaza trudnym wyzwaniem zauwaa genera Roman Polko.
Mija czwarty tydzie tymczasowego przywrcenia kontroli granicznej. Efektem dziaa
lsko - Maopolskiego Oddziau

Stray Granicznej jest odprawa


graniczna blisko 24 tysicy osb,
w tym ponad 6 tysicy pielgrzymw udajcych si na wiatowe
Dni Modziey. Sprawdzono rwnie 3761 pojazdw, a w stosunku do 11 cudzoziemcw wydano
decyzje administracyjne o odmowie wjazdu na terytorium Polski.
Od pocztku funkcjonariusze -MOSG z siedzib w Raciborzu
odmwili przekroczenia granicy
cznie 11 osobom. Kontrole potrwaj do 2 sierpnia.
Mimo kontrowersji zwizanych z bezpieczestwem kraju
na czas wiatowych Dni Modziey, zaangaowani duchowni oraz
uczestnicy uspakajaj. - Skoczyo si EURO 2016, skoczy
si szczyt NATO, nie przeylimy apokalipsy, cho niektrzy
j wryli. Do tej pory w Europie nie byo przypadkw, eby
islamici atakowali obiekty kultu
religijnego - uspakaja ksidz ks.
Marek Adamczyk z biura organizacyjnego DM. - Trzeba zaufa
Bogu - dodaj ufnie wolontariusze.

Komentarz na gorco
Fot. Anna Burek

anna burek

Na zdjciu Giorgia, lat 16,


Cremona, Wochy
- przyjechaa do Raciborza
w ramach wiatowych Dni
Modziey. Goszczona bya
przez rodzin z Brzezia.

Giorgia i Teresa
z Cremony (Wochy)
Uczestniczki DM zakwaterowane w Raciborzu
To nasz pierwszy raz w
Polsce, chocia wczeniej
oczywicie wiele o niej syszaymy. Przede wszystkim z Polski pochodzi nasz
wielki autorytet Jan Pawe
II. Znaymy wczeniej histori kraju z okresu drugiej wojny wiatowej, kojarzyymy
najwiksze
miasta. Racibrz bardzo
nas zaskoczy - jest maleki, ale do przytulny i
urokliwy. Zaskoczya nas
otwarto i gocinno raciborzan. Przed wyjazdem
do Krakowa zwiedziymy
te obz w Owicimiu. To
byo niesamowite przeycie. Najbardziej podobao
si nam jednak spotkanie
zorganizowane 22 lipca w
Katowicach - wraz z inny-

mi uczestnikami DM mogymy poczu prawdziw


magi tych spotka. Wanie spdzanie czasu we
wzajemnym towarzystwie,
ale i wrd osb, ktre nas
goszcz, daj nam mnstwo pozytywnej energii i
wiary w to, e bdzie dobrze. Oczywicie przed
wyjazdem
towarzyszyy
nam obawy. Martwili si
te nasi rodzice, w trakcie
naszego pobytu w Polsce
dzwoni do nas kilka razy
dziennie, sprawdzajc, czy
wszystko jest w porzdku. My si nie boimy adnych zamachw czy innych
ewentualnych przykrych
zdarze. Jeli co ma si
sta, wydarzy si tak czy
siak - nie mamy na to adnego wpywu. Na ten moment pozostaje nam wic
jedynie zaufa, e wszystko bdzie dobrze.

ni s przez lokalne rodziny.


U nich jedz niadania, kolacje, po prostu yj z nimi
przez czas trwania DM. W
trakcie trwajcych spotka z
modzie dowiaduj si, e
wiele osb, ktre ze wzgldu na strach zrezygnowao z

uczestnictwa w DM, syszc


relacje z dotychczasowych
spotka, auje, e nie zdecydowao si na przyjazd do
Polski. I to jest najwaniejsze - odwaga. Nie moemy
da si zastraszy, bo wtedy
przegramy.

Komentarz na gorco
Ks. Adam Rogalski
koordynator przyjcia pielgrzymw do Raciborza
Wiele mwi si o tym,
e pielgrzymi zrezygnowali z przyjazdw na wiatowe Dni Modziey z powodu strachu przed atakami

terrorystycznymi. Do nas
przyjechao dokadnie tyle
osb, ile przyjecha miao.
W pewnym momencie naboru nawet wstrzymalimy si z
przyjmowaniem goci, by da
szans innym miejscowociom. Pielgrzymi sami mo-

gli sobie wybra miejsce, do


ktrego chc przyjecha. Ze
wzgldu na dobre poczenie Raciborza z Krakowem,
chtnie wybierali Racibrz,
a my chcielimy da moliwo goszczenia wiernych
take parafianom innych de-

kanatw. Ostatecznie wic w


dekanacie raciborskim mamy 212 goci, dodatkowo w
Brzeziu i Pogrzebieniu zakwaterowane s kolejne grupy. Wikszo z nich to Wosi. Przyjechali do nas swoimi
autokarami, jednak goszcze-

zagranica - bezpieczestwo

Zamach stanu w Turcji oczami Turka


pawe strzelczyk

Noc z 15 na 16 lipca. wiatem wstrzsa wiadomo o wojskowym zamachu stanu w Turcji. Turcja to druga sia militarna
w NATO (pierwsza jeli chodzi
o pastwa europejskie), kluczowy gracz w tej czci wiata. Globalne media relacjonuj wydarzenia znad Bosforu minuta po
minucie. Rada na Rzecz Pokoju
w Ojczynie (bo tak nazwali si
puczyci) zapowiada usunicie
legalnych wadz z prezydentem
Tayyipem Erdoanem na czele. Wrd postulatw s m.in.
obrona demokracji, konstytu-

cji, powrt do wieckiego charakteru Turcji. Wojsko wylega


na ulice, prbuje opanowa najwaniejsze instytucje. Przeciwko staj zwyczajni Turcy, prbuj zapobiec zamachowi. Gin
ludzie, setki ludzi. W kocu odnajduje si prezydent Erdoan,
ktrego samolot podobno by
bardzo blisko zestrzelenia. Mobilizuje nard. Przewrt zostaje
udaremniony, ale jego skutki s
tragiczne - ponad 300 ofiar, 15
tysicy rannych, gwnie wrd
ludnoci cywilnej. Dotychczasowy ustrj w Turcji zostaje utrzymany, jednak konsekwencje wydarze bd odczuwalne jeszcze

dugo. Nie wnikajc w szczegy,


kto i dlaczego zrobi to co zrobi
(politolodzy na gorco przytaczaj rne, czsto skrajnie
przeciwstawne opinie, nie nam
osdza), pierwszym widocznym skutkiem s czystki wrd
prawdziwych i domniemanych
puczystw, gwnie w subach
mundurowych i aparacie administracyjno-prawnym. Drugim
- przemodelowanie pozycji Turcji jako regionalnego mocarstwa
na arenie midzynarodowej.
Turcja to take olbrzymia
diaspora rozsiana po wielu krajach Europy, przewanie silnie
identyfikujca si i utrzymujca

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek,
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik,
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Pawe Strzelczyk

Krwawe wydarzenia z 16 lipca i ich nastpstwa komentuje mieszkajcy i pracujcy w Raciborzu Halil Ibrahim Varli.

Halil Ibrahim Varli ma krytyczny stosunek do obydwu


stron konfliktu w Turcji. Sam lipcowy zamach okrela
jako nieudolny teatr urzdzony dla prezydenta.
cise kontakty ze swoj ojczyzn. Jak wydarzenia te przyjli Turcy mieszkajcy w Polsce?
Halil Ibrahim Varli pochodzi z
Erzincan, miasta we wschodniej
Anatolii. To ju azjatycka cz
Turcji, do daleko od centrum
wydarze, ale i tam dao (i cay czas daje) si odczu skutki
wojskowego zamachu. Mieszka w Polsce od 2010. Pocztkowo w Rybniku, od 3 lat przebywa w Raciborzu, gdzie przy
ul. Dugiej prowadzi niewielki
lokal gastronomiczny specjalizujcy si w kebabach. Wybra
Polsk, cho mg pojecha do

Niemiec - tam te zamieszkuje cz jego rodziny. Wydarzenia w swojej ojczynie ledzi z


ogromnym niepokojem, gdy
cay czas mieszkaj tam jego
matka i siostry. Relacje w BBC
nie napaway optymizmem.
Obawia si o rodzin. Z kontaktw telefonicznych wie, e pomimo i od zamieszek mino
ju kilka dni, cay czas nie jest
bezpiecznie. Na ulicach miast
cigle wida uzbrojone patrole
policji. To maa zmiana od czasu sprzed zamachu - Erdoan
straci zaufanie do wojska, czynic gwarantem swojej wadzy

wanie policj. Jeli chodzi o


stosunek do osoby prezydenta, to Halil rni si pod tym
wzgldem od innych Turkw
zamieszkujcych w Europie. Telewizje pokazyway przewanie
bezkrytyczne poparcie diaspory
dla Erdoana. Halil nigdy jego
sympatykiem nie by i ostatnie
wydarzenia tego faktu nie zmieniy. Ma mu za ze autorytarny
styl rzdw oraz cige denia
do ograniczania demokracji i
skupienia jak najwikszej wadzy w swoim rku. Ponadto nie
toleruje jego polityki w regionie,
dziki ktrej w duym stopniu
doszo do radykalizacji wiata
islamskiego. Erdoanowi jest to
na rk, za Halil nazywa to zjawisko dosadnie w mocnych sowach islamskim faszyzmem.
Brak poparcia dla Erdoana
nie oznacza automatycznie stawania po stronie puczystw i
poparcia dla de armii. Mody
mczyzna tak samo krytykuje
zapdy wojskowych, ktrzy jeszcze niedawno szli rka w rk z
prezydentem, udaremniajc
- czsto brutalnie - demokratyczne zapdy umiarkowanych
si politycznych. To wanie z
demokratami sympatyzuje Halil. Nie udzi si jednak. Z obecnymi wadzami Turcja jeszcze
dugo nie bdzie krajem w peni
demokratycznym.

Jolanta Rabczuk
zwolniona ze
stanowiska dyrektora Zotej Jesieni
zasadno skargi na jej dziaalno, m.in. o stosowanie mobbingu.
Kilka w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa powiatowego ukazaa si uchwaa
przyjta na posiedzeniu 12 lipca. W jej treci czytamy: Zwalnia si Pani Jolant Rabczuk
ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Spoecznej Zota
Jesie w Raciborzu poprzez
rozwizanie umowy o prac
z zachowaniem 3-miesicznego okresu wypowiedzenia.
Wykonanie Uchway powierza si Starocie Raciborskiemu Ryszardowi Winiarskiemu. Uchwaa wchodzi w ycie z
dniem podjcia.
W uchwale nie opublikowano uzasadnienia, ktre nie podlega udostpnieniu ze wzgldu
na prywatno osoby fizycznej.
Jolanta Rabczuk w tym czasie
przebywaa na zwolnieniu lekarskim.
ps

powiat raciborski SZPITAL

Nowy szef NFZ bdzie


askawy dla raciborskiego szpitala?
W lecznicy bardzo licz
na zwikszenie przez Fundusz wydatkw na potrzeby dwch oddziaw: ortopedii, a zwaszcza geriatrii,
ktra pomimo wietnej bazy pracuje zaledwie na p
gwizdka.
Od marca lskim oddziaem NFZ kieruje dr Jerzy
Szafranowicz. Niedawno na
wsplne zaproszenie dyrektora szpitala Ryszarda Rudnika
mia on okazj wizytowa jednostk przy Gamowskiej, gdzie
obejrza kilka oddziaw. Jak
twierdzi dyr. Rudnik, wyjecha
z Raciborza pozytywnie zaskoczony faktem, w jak zadziwiajco dobrze radzi sobie szpital
funkcjonujcy na peryferiach
wojewdztwa, z dala od centrali funduszu.
Pomimo i jest tak dobrze,
nie oznacza, e nie moe by lepiej. Czy wizyta przeoy si na
konkretne efekty finansowe w
postaci zwikszenia kontraktw? Chodzi zwaszcza o od-

dzia geriatryczny, ktrego dziaalno jest ograniczona przez


niedoszacowany kontrakt. Jego wysoko nie pozwala w
peni wyzyska posiadanego
potencjau, a jest to obecnie jeden z najlepiej doposaonych
sprztowo oddziaw w szpitalu. rednie oboenie wynosi
tam ok. 50%. Gdyby kontrakt
wzrs z obecnego miliona z do
1,8 mln, geriatria mogaby pracowa na penych obrotach i na
to wanie liczy dyr. Rudnik.
Szafranowicz na wasne
oczy przekona si, co zreszt
sam przyzna, e kontrakt na
geriatri, (a take ortopedi i
neurologi) jest zbyt szczupy.
Obieca podda to gruntownej
analizie. Pada wstpna deklaracja pomocy dla 2-3 oddziaw. Nastpna okazja do lobbowania u decydenta z NFZ trafi
si ju we wrzeniu, kiedy to dr
Szafranowicz ponownie pojawi
si na Gamowskiej.
ps

racibrz konkurs

Zwycizca konkursu
Z Prof. Miodkiem
Sownik Sztuki z autografem Prof. Jana Miodka otrzymuje od nas Krzysztof Jeremicz, ktry poprawnie udzieli
odpowiedzi na pytanie: co oznaczaj w nazwie Racibrz sowa
ratiti oraz boriti. Czony te odsyaj do znaczenia walczy.
Prosimy zwycizc o zgoszenie si z dowodem osobistym po odbir nagrody w
siedzibie Redakcji przy ul.
Klasztornej 12 w Raciborzu. Re-

gulamin konkursu dostpny na


portalu raciborz.com.pl

region

POWIAT RACIBORSKI EDUKACJA

Nabr 2016/17. Ogromna


przepa midzy oglniakami

w skrcie

Cho tegoroczny nabr do szk rednich jest niszy


ni oczekiwano, w starostwie s zadowoleni.
Fot. Pawe Strzelczyk

powiat raciborski SAMORZD

Program naprawczy majcy uzdrowi sytuacj


pomidzy dyrekcj DPS a
pracownikami nie znalaz
uznania w oczach zarzdu
powiatu.
14 lipca wicestarosta Marek Kurpis poinformowa, e
zarzd powiatu nie przyj programu naprawczego przedstawionego przez szefow Zotej
Jesieni Jolant Rabczuk. Nie
chcia jednak zdradzi, jaka
decyzja zapada, cho ju od
dwch dni bya ona znana. Jak
argumentowa, sprawa jest delikatna bo dotyczy duego zakadu pracy i instytucji zaufania spoecznego. Wyrazi si
jednak, e dyrektor J. Rabczuk
nie jest gwarantem poprawy atmosfery wrd personelu i sytuacji jaka zaistniaa w DPS-ie.
Przypomnijmy, pani dyrektor
bya zobligowana do przedstawienia swoich propozycji poprawienia sytuacji w placwce
po tym, jak komisja rewizyjna
rady powiatu zgodnie uznaa

Wiadomoci 3

27 lipca 2016, nr 15 (216)

pawe strzelczyk

We wrzeniu w szkoach
prowadzonych przez powiat raciborski rozpocznie nauk 1003
uczniw. cznie w liceach, technikach i zawodwkach utworzonych bdzie 33 oddziaw. To o
6 mniej ni planowano. Tylko w
liceach udao si wypeni pierwotny plan 10 klas. W technikach klas bdzie 14 (wobec 17
planowanych), w zasadniczych
szkoach zawodowych - 8 (11 planowanych).
Najbardziej
obleganymi
szkoami byy II LO i Technikum
Mechaniczne. W mechaniku najbardziej popularnymi kierunkami okazay si by technik mechatronik i technik informatyk.
W obydwu centrach nie udao
si otworzy kierunkw: technik
ochrony rodowiska, technik
usug fryzjerskich, technik obsugi turystycznej oraz technik
cyfrowych procesw technologicznych. Ruszy za to inny nowy
kierunek - technik agrobiznesu.
Koczc temat technikw, z racji wikszego zainteresowania
absolwentw zdecydowano o
powikszeniu liczby kierunkw
w CKZiU nr 1 (ksztacenie w 8

Mimo stara zarzdu nie wszystkie planowane kierunki


ksztacenia cieszyy si odpowiednim zainteresowaniem
modziey
zawodach) kosztem CKZiU nr 2 cio 40 uczniw mniej, mona
byo si tego spodziewa. - Ka(6 zawodw).
Jeli idzie o licea to uwag da liczba powyej tysica jest dla
zwraca rnica w liczbie cht- nas satysfakcjonujca - twierdzi
nych do I i II LO. Ch nauki Kurpis. Zadowolenie starosty
w Mickiewiczu zadeklarowa- budzi rwnie fakt, i utrzymao 223 gimnazjalistw, podczas na zostaa tendencja przewagi
gdy w Kasprowiczu tylko 119. napywu uczniw spoza powiaW takim stanie rzeczy w II LO tu (180) nad odpywem poza
ruszy 6 klas pierwszych, za w I powiat. Nasze szkoy cay czas
LO - 4. Wicestarosta Marek Kur- s atrakcyjn alternatyw dla
pis nie robi z tego faktu tragedii, modziey z powiatu wodzisawale oczekuje od dyrekcji szkoy skiego, rybnickiego czy gubna Kasprowicza, e do wrzenia czyckiego. Dodatkowo w liczbie
wycignie waciwe wnioski i mu 80 uczniw ktrzy uciekli poza
je przedstawi.
powiat znaczca cz zostanie
cznie tegoroczny nabr jednak w Raciborzu. Po prostu
jest o 37 osb niszy ni ubie- podejm nauk w szkoach ktre
goroczny, ale biorc pod uwag starostwu nie podlegaj, jak np.
to, e gimnazja w tym roku opu- Szkoa Mistrzostwa Sportowego.

racibrz - RADA MIASTA

Zobacz wicej

Radni miejscy ujawnili


stan swoich portfeli
Kto ile zarobi w 2015 roku? Ile udao si odoy na koncie?
W jakiej wysokoci spaca kredyt? owiadczenia majtkowe
raciborskich radnych.
Najwicej z wszystkich 23
raciborskich radnych zarobili
w 2015 roku Zbigniew Sokolik (blisko 165,5 tys. z), Witold
Ostrowicz (164 tys. z) i Piotr
Klima (130 tys. z). Podane dochody nie zawieraj diet.
Najwicej na koncie odoyli: Zbigniew Sokolik (537
tys. w samych zotwkach),
Dariusz Doleych (159 tys. z),
Leszek Szczasny (132 tys. z).
Poowa radnych nie posiada
oszczdnoci albo ma je niewielkie. Zerowy stan konta
deklaruj Marcin Fica, Piotr
Klima, Janusz Loch, Marek
Rapnicki, Anna Ronin i Pawe
Rycka. Co ciekawe, raciborscy
radni nie ufaj obcej walucie jedynie Sokolik deklaruje znaczce oszczdnoci w euro, a
kilku innych nieznaczne sumy.
Czsto za to inwestuj w nieruchomoci.

Fot. Pawe Strzelczyk

GazetaInformator.pl >>

Czyja fura jest najdrosza? Dom najwikszy? Kto siedzi


po uszy w dugach? Decydujc si na bycie radnym trzeba
zaakceptowa fakt, e szczegy zwizane z osobistym
majtkiem trafi do wiadomoci publicznej.
Wielu radnych spaca zobowizania z rnych tytuw. Jak
wynika z owiadcze, najwicej
do spaty ma Piotr Klima, ktrego zobowizania wynosz cznie 867 tys. z. Jedynie 7 osb
jest wolnych od dugw: Dariusz
Doleych, Leon Fioka, Janusz
Loch, Witold Ostrowicz, Andrzej

Ros, Leszek Szczasny, Micha


Wo i Eugeniusz Wyglenda.
Najwyszy dochd w ubiegym roku wynikajcy z diety
za zasiadanie w radzie odnotowa jej przewodniczcy Henryk
Majnusz - 21 tys. z.
ps

Zatrzymano
szajk wamywaczy
Policjanci z Kietrza zatrzymali 9
mczyzn, mieszkacw powiatu
gubczyckiego w wieku od 17 do
25 lat, ktrzy wamywali si do
pomieszcze gospodarczych,
piwnic i garay. Jak ustalili policjanci z pomieszcze tych kradli
gwnie elektronarzdzia. Skradziony sprzt przekazywali w
rce pasera, ktry sprzedawa go
dalej. Mczyni dziaali gwnie
na terenie powiatu gubczyckiego i raciborskiego. Policjanci
zatrzymali rwnie 26-letniego
mieszkaca powiatu raciborskiego, ktry mia wprowadzi do
obrotu skradzione przedmioty.
PKP sprzedaje
budynek dworca wskotorwki w Ndzy
29 lipca odbdzie si przetarg na
sprzeda dworca dawnej kolejki
wskotorowej przejedajcej
przez Ndz. Cena wywoawcza
nieruchomoci to 210 tys. z. Stacja kolei wskotorowej w Ndzy
otwarta zostaa na pocztku XX
wieku. W latach 1902 - 1945
odcinek, na ktrym znajduje si
stacja by czci kolei Gliwice Trynek - Rudy - Racibrz.
Zostaa otwarta w 1902 roku, a
zamknita dla ruchu pasaerskiego (zawieszenie kursowania
pocigw pasaerskich) w roku
1966.
Mammobus
w Krzyanowicach
W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi 3 sierpnia przy sklepie Delikatesy Centrum w Krzyanowicach, ul. Gwna 7 bd
wykonywane bezpatne badania
mammograficzne. Rejestracja
tel. 58 666 24 44 lub on-line
mammo.pl.
Zainteresowani
wymian pieca
45 osb skorzystao w urzdzie
gminy w Ndzy ze wsparcia
przy wypenianiu wnioskw o
dofinansowanie na eko-inwestycje. Najwicej mieszkacw
zainteresowanych byo wymian
kota. Przez dwa dni mieszkacy
gminy Ndza mogli skorzysta z
bezpatnego wsparcia przy wypenianiu wnioskw o dofinansowanie inwestycji ograniczajcych nisk emisj. Pilotaowy
program wsparcia rozpocz
Wojewdzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Pijany pirat
w Tworkowie
Raciborska drogwka zatrzymaa w Tworkowie kierowc opla,
ktry przekroczy prdko w
obszarze zabudowanym o 101 kilometrw na godzin. Kierowc
okaza si 40-letni mieszkaniec
powiatu raciborskiego. Po przebadaniu alkomatem urzdzenie w jego organizmie wykazao
ponad 2,5 promila alkoholu.
Tragizmu sytuacji dodaje fakt, e
z nietrzewym piratem w samochodzie podrowao 12-letnie
dziecko.
Budowa traktu
pieszo-rowerowego
Trwaj prace budowlano-ziemne zwizane z budow traktu
pieszo-rowerowego Szonowice
Modzurw. Inwestycja wspfinansowana jest przez powiat
raciborski i gmin Rudnik.
Dolny odcinek ul. Konopnickiej
w Szonowicach powinien by
gotowy do koca tegorocznych
wakacji.
Kursowanie
autobusw
W zwizku z zawieszeniem kursu
do miejscowoci Samborowice,
linia Nr 1 i Nr 6, realizowanego
przez Przedsibiorstwo Komunalne w Raciborzu od 1 sierpnia
zostan uruchomione stae kursy
autobusowe, obsugujce pasaerw z Samborowic, ktre realizowane bd przez PKS Sp. z
o.o. w Raciborzu. Rozkad jazdy
na stronie internetowej pietrowicewielkie.pl.
Prezes KRUS
apeluje o rozwag
Jacek Dubiski, prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, wystosowa pismo
m.in. do rolnikw powiatu raciborskiego o przestrzeganie zasad
ochrony zdrowia i ycia w gospodarstwie rolnym. - O wzmoon
uwag prosz podczas obsugi
maszyn i urzdze rolniczych.
Czynnoci te powinny by powierzone tylko osobom dorosym, zdrowym, posiadajcym
wymagane kwalifikacje mona
przeczyta w licie prezesa.

4 Publicystyka

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

racibrz historia

Holocaust zacz si od sw

To nie od rzezi zacz si najwikszy dramat w historii czowieczestwa,


nie od wywzek, zamykania w gettach, aresztowa. Dramat zacz si od sw.
anna burek

Poraka humanizmu nie


zacza si od podziau na my-ydzi. Holocaust zacz si od
sw. Sw, ktre maj ogromn moc. Sw take we wspczesnej Polsce naduywanych,
przekrcanych, le interpretowanych. Propaganda pisa
Hitler jest naprawd straszliw broni w rkach eksperta.
Polska w swej nienawici
do innych narodw, szczeglnie do Niemcw, zaczyna sama ich przypomina. Niemcw
sprzed lat - bo mam wraenie, e
jednak z dowiadcze II wojny
wiatowej wynieli wicej lekcji ni my - Polacy. Polska wadza wraz ze swoimi mediami na
usugach perfekcyjnie opanowaa narzdzie rozpowszechniania
antyspoecznych uprzedze,

stereotypw i dyskryminacji ze
wzgldu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), pe
(seksizm), orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia)
czy wiatopogld religijny (islamofobia) i inne, realizujc swoimi przemwieniami zaoenia
mowy nienawici. Posugujc
si nowomow oraz uywajc
sw w niepoprawnym kontekcie, wadza kreuje wygodn sobie rzeczywisto na nowo.
Sowem bezkarnie bawi si
jednak nie tylko nasze wadze.
Gono byo o sprawie arkuszy
maturalnych z jzyka polskiego
z tego roku - tam w opisie obrazu, ktry mieli za zadanie zinterpretowa maturzyci, pojawi si sugerujcy podpis dziea
Katy, ktry nie by autorstwa
malarza. Sprawa nie kuaby

moe w oczy tak bolenie, gdyby nie fakt, e pod obrazem


mona znale informacj: Katy, miejscowo w Rosji, gdzie
w czasie II wojny wiatowej
NKWD rozstrzelao kilkadziesit tysicy obywateli polskich.
- Jak wiadomo, Katy nie jest
synonimem jednej miejscowoci - zauwaa nauczycielka, ktra zgosia spraw i dodaje: - Do
tego malarz Beksiski nigdy nie
tytuowa swoich prac! I sprzeciwia si zdecydowanie ograniczaniu ich interpretacji jedynie do perspektywy katyskiej
- koczy. CKE odgrnie narzucia wic 258 tysicom uczniw
jednostronn interpretacj dziea sztuki.
Co gorsza, informacje o autorze oraz sama fotografia obrazu opublikowane przez CKE
pochodz nie z autoryzowanej

strony powiconej twrczoci Beksiskiego, ale ze strony,


ktra propaguje treci nacjonalistyczne i nie ma charakteru naukowego. - W ten sposb
arkusz legitymizuje i popularyzuje zarwno stron, jak i treci na niej zawarte - zauwaa
nauczycielka. Odwoywanie si
do rde propagujcych treci
nacjonalistyczne powszechne
stao si take w mediach okrelanych do niedawna ze wzgldu
na ich wolnociowy charakter IV wadz.
Raciborskie media lokalne
nie stroni od tanich prowokacji, majcych na celu chyba
jedynie nakrcanie mowy nienawici. Wiadomo, draliwe
tematy pobudzaj do dyskusji.
Bez wstydu wic cytowane s na
naszych raciborskich portalach
media narodowociowe, na kt-

rych pojawiaj si oszczerstwa,


namowy do nacjonalizmu,
przekrcana jest na nich historia, przeinaczane fakty. Tytuy
tekstw (np. Pogoni lewack
szaracz, Szkodliwi idioci w
akcji) zachcaj do budowania
opozycyjnych obozw i radykalizowania si, a epitety uywane
w medium np. Angole, pejsbuk
(w nawizaniu do ydowski pejsw uyte zamiast nazwy facebook) wzmagaj antagonizmy.
Wedle Art. 256 Kodeksu Karnego, (...) kto publicznie propaguje
faszystowski lub inny totalitarny
ustrj pastwa lub nawouje do
nienawici na tle rnic narodowociowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
wzgldu na bezwyznaniowo,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2 (...). Czyby

jednak zachowania niektrych


mediw miay pozosa bezkarne? Niech osdzi je sumienie, a
nie prawo.
W obecnej sytuacji politycznej w Polsce, a take przy rosncych nastrojach nacjonalistycznych w kraju, za karygodne
(szczeglnie w tematyce wojennej) uwaam odwoywanie si
do rde o charakterze nacjonalistycznym czy ksenofobicznym. Media powinny pomaga
ludziom w rozwiniciu umiejtnoci krytycznego mylenia,
a nie propagowa mow nienawici, zachca do integracji
spoecznej i wzajemnego zrozumienia a nie szerzenia antagonizmw. Sowo jest najsilniejszym
narzdziem mediw. Niech zatem suy ono prawdzie, a nie
propagandzie. Bo sowo jest pocztkiem wszystkiego.

racibrz - bezpieczestwo

Raciborskie przestpstwa na tle seksualnym

Dzie apania za Piersi, Dzie apania za Pup - to tylko niektre z kontrowersyjnych wit obchodzonych w lipcu.
Jednych miesz, drugich gorsz, innych - prowokuj do popeniania przestpstw.
Kiedy w 2010 roku na Facebooku utworzone zostao wydarzenie pod nazw wiatowy
Dzie apania za Pup, udzia w
imprezie zadeklarowao ponad
26 tysicy osb. - Proponuj (z
tej okazji) zapa za biust jak
adn pani na ulicy - sugerowa
jeden internauta. Inny trzewo
zauwaa, e taki dzie to idealny dzie dla zboczeca. Dla
wielu seksistowskie arty s zabawne, rozluniaj atmosfer,
niweluj temat tabu zwizany
w Polsce z cielesnoci. Dla innych s jednak niebezpiecznie
pobudzajce - prowokuj do
niecodziennych zachowa czy
s traktowane jako usprawiedliR E K L A M A

wienie czynw niemoralnych,


np. molestowa na tle seksualnym czy gwatw.
- W Raciborzu problem
gwatw nie istnieje na wyjtkowo wielk skal, ale to niestety
nie znaczy, e go wcale nie ma mwi Mirosaw Szymaski, oficer prasowy KPP w Raciborzu.
W roku 2015 na terenie dziaania Komendy Powiatowej Policji
w Raciborzu zoono 6 zawiadomie dotyczcych podejrzenia
popenienia przestpstwa zgwacenia, z czego aktem oskarenia
zakoczono dwie ze spraw, jedna jest nadal prowadzona. W
roku 2016 jak dotd zoono 2
zawiadomienia dotyczce gwa-

tu oraz jedno zawiadomienie


dotyczce doprowadzenia grob bd przemoc do stosunkw
seksualnych. Ostatnia sprawa
zakoczya si aktem oskarenia, dwie wczeniejsze s dalej
prowadzone. Poowa zgoszonych zdarze miaa miejsce w
samym Raciborzu, a wskazywanymi sprawcami zawsze byli
mczyni. - Ze spraw prowadzonych z zawiadomie a trzy
zakoczyy si umorzeniem z
powodu braku znamion bd
braku dostatecznych dowodw
popenienia przestpstwa - zauwaa zastpca naczelnika Wydziau Kryminalnego w Raciborzu.

- W celu uniknicia przykrych sytuacji, pamitajmy, by


nie chodzi w pojedynk noc
w ciemnych i odludnych miejscach, by szuka raczej tras
owietlonych. W wielu miejscach znajduje si ju monitoring - warto wybiera je na powrt do domu, bo wiadomo, e
potencjalny przestpca nie zaatakuje pod kamerami. Kobiety powinny unika prowokacyjnych zachowa - umiechw,
flirtw - one mog by rnie
przez mczyzn interpretowane. Dodatkowo, podczas imprez
w lokalach powinno si uwaa na swoje napoje - nie zostawia ich na stole bez opieki, nie

spuszcza ich z oka. Dorzucane


do drinkw tzw. piguki gwatu
su niektrym za gupi dowcip,
jednak mog te prowadzi do
przestpstwa - radzi Szymaski.
Jak wynika ze statystyk
oglnopolskich, 80% przypadkw przemocy seksualnej dokonuje osoba znana ofierze, w
99,15% jest to mczyzna. Wedug raportu OBOP z 2007 roku
do tej pory 86% ofiar przemocy
seksualnej w Polsce byy kobiety, a sprawc w 60% sytuacji m. - Niezalenie od sytuacji,
najwaniejsze, by si nie ba
broni. Jeli ju realizuje si najgorszy scenariusz, prosz potencjalne osoby poszkodowane, by

krzyczay, woay o pomoc, nie


poddaway si. Ufam, e zawsze
znajdzie si kto, kto je usyszy i
prawidowo zareaguje. Jeli ju
jednak dojdzie do przestpstwa
na tle seksualnym, uczulam, by
nie ba si zgasza na policj.
Zdajemy sobie spraw, e to
bardzo nieprzyjemna sytuacja,
ale zawsze dokadamy stara,
by stworzy komfortow atmosfer w trakcie przesucha. Nie
pozwalajmy osobo, ktre dopuszczaj si takich przestpstw,
pozosta bezkarnymi apeluje
Mirosaw Szymaski, KPP Racibrz.
ab

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 15/2016


region

GazetaInformator.pl 27 lipca 2016 nr 15 (216)

praca

Zmiany w ksztaceniu zawodowym dla rynku pracy


Fot. www.men.gov.pl

27 czerwca 2016 r. odbya si konferencja zorganizowana w Wabrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na ktrej
Minister Edukacji Narodowej ogosia kierunki zmian dotyczcych ksztacenia w szkolnictwie zawodowym.
dominika rudzka

Jak informuje Ministerstwo


Edukacji, Anna Zalewska zapowiedziaa m.in.: stopniowe
wprowadzanie dualnego systemu ksztacenia, wczanie pracodawcw w proces ksztacenia
i egzaminowania, powoanie II
stopniowej szkoy branowej
oraz utworzenie Korpusu Fachowcw i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ).

Jakie korzyci ze zmian dla


przedsibiorcw?
Przede wszystkim pozyskanie dobrze przygotowanych
pracownikw absolwentw,
ktrzy znaj ju technologi i
materiay stosowane w firmie.
Ponadto, Ministerstwo Edukacji
wymienia dodatkowe korzyci:
realizacj programu praktycznej
nauki zawodu z wykorzystywaniem materiaw i technologii
przedsibiorstwa oraz inwestowanie w rozwj gospodarki
opartej na wiedzy.
Ciekawym pomysem zaproponowanym przez ministerstwo jest utworzenie Korpusu
Fachowcw, czyli wysokiej klasy specjalistw pozyskanych z
przedsibiorstw. MEN tumaczy, e dziki takiemu rozwizaniu bdzie moliwe uzupenienie

Barometr zawodw 2016

powiat raciborski

RWNOWAGA

DEFICYT

www.barometrzawodow.pl

NADWYKA

Na co stawia ministerstwo?
Przede wszystkim na dualny
system ksztacenia w edukacji
zawodowej, dostosowany do potrzeb gospodarki oraz skonstruowany w oparciu o wspprace z
przedsibiorstwami stanowicymi otoczenie gospodarcze szkoy. Priorytetem wprowadzanych
zmian jest aktywne wczenie
pracodawcw w proces tworzenia nowych zawodw i podstaw
programowych, wsppraca przy
opracowywaniu programw nauczania dla zawodu oraz realizacja procesu ksztacenia praktycznego.
Wrd korzyci dla uczniw
Ministerstwo Edukacji wymienia
m.in.: nabywanie umiejtnoci
zawodowych przy uwzgldnieniu nowoczesnych technik i
technologii stosowanych przez
pracodawcw,
realizowanie
praktycznej nauki zawodu w
rzeczywistych warunkach pracy
(u pracodawcy) czy te zdobywanie certyfikatw w zakresie
umiejtnoci w wskich specjalizacjach honorowanych na rynku pracy. Wedug ministerstwa,
cisa wsppraca pracodawcw ze szkoami zwikszy szans zatrudnienia dla absolwentw wysoce prawdopodobne,
i przedsibiorcy nawizujcy
wspprac ze szkoami wyka
wiksze zainteresowanie uczniami po ukoczeniu ksztacenia zawodowego.

Administratorzy systemw komputerowych


Analitycy, testerzy i operatorzy systemw
teleinformatycznych
Betoniarze i zbrojarze
Blacharze samochodowi
Brukarze
Ciele i stolarze budowlani
Cukiernicy
Dekarze i blacharze budowlani
Doradcy finansowi i inwestycyjni
Fryzjerzy
Gospodarze obiektw, portierzy, woni i dozorcy
Graficy komputerowi
Hydraulicy
Inynierowie mechanicy
Kelnerzy i barmani
Kierowcy autobusw
Kierowcy cignika siodowego
Kierowcy samochodu ciarowego

Kosmetyczki
Krawcy i pracownicy produkcji odziey
Kucharze
Lakiernicy samochodowi
Magazynierzy
Malarze budowlani
Mechanicy pojazdw samochodowych
Monterzy instalacji budowlanych
Monterzy okien i szklarze
Murarze
Operatorzy i mechanicy sprztu do robt ziemnych
Operatorzy wzkw jezdniowych
Opiekunki dziecice
Piekarze
Pielgniarki
Pomoce kuchenne
Posadzkarze
Pracownicy ds. rachunkowoci i ksigowoci
Programici i administratorzy stron internetowych

Przedstawiciele handlowi
Robotnicy budowlani
Robotnicy obrbki drewna i stolarze
Spawacze metod MIG/MAG
Spawacze metod TIG
Specjalici automatyki i robotyki
Specjalici ds. marketingu i sprzeday
Specjalici ds. public relations i reklamy
Specjalici ds. rynku nieruchomoci
Specjalici rolnictwa i lenictwa
Spedytorzy i logistycy
Sprzedawcy i kasjerzy
Szefowie kuchni
lusarze
Technicy mechanicy
Technolodzy robt wykoczeniowych w budownictwie
Tynkarze

Agenci ubezpieczeniowi
Animatorzy kultury
Architekci i urbanici
Archiwici i muzealnicy
Asystenci i technicy dentystyczni
Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjalici
informacji naukowej
Dentyci
Diagnoci samochodowi
Dziennikarze i redaktorzy
Elektromechanicy i elektromonterzy
Fakturzyci
Farmaceuci
Fizjoterapeuci i masayci
Floryci
Fotografowie
Geodeci i kartografowie
Inspektorzy nadzoru budowlanego
Instruktorzy nauki jazdy
Instruktorzy rekreacji i sportu
Inynierowie budownictwa
Inynierowie chemicy i chemicy
Inynierowie inynierii rodowiska
Kadra kierownicza, menederowie
Kamieniarze
Kierowcy samochodw dostawczych
Kierowcy samochodw osobowych
Kierownicy budowy
Kierownicy sprzeday
Lakiernicy wyrobw drzewnych i metalowych

Lekarze
Listonosze i kurierzy
Masarze i przetwrcy ryb
Mechanicy maszyn i urzdze
Monterzy elektronicy
Monterzy konstrukcji metalowych
Monterzy maszyn i urzdze
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Nauczyciele przedszkoli
Nauczyciele szk specjalnych
Ogrodnicy
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobw
cementowych i kamiennych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobw chemicznych
Operatorzy obrabiarek skrawajcych
Operatorzy urzdze dwigowo-transportowych
Opiekunowie osoby starszej lub niepenosprawnej
Palacze kotw CO
Plastycy i dekoratorzy wntrz
Poone
Pracownicy biur podry i organizatorzy
obsugi turystycznej
Pracownicy ds. budownictwa drogowego
Pracownicy fizyczni
Pracownicy myjni
Pracownicy obsugi ruchu szynowego
Pracownicy poczty
Pracownicy pralni i prasowalni
Pracownicy produkcyjni
Pracownicy przetwrstwa metali

Pracownicy przetwrstwa spoywczego


Pracownicy sub mundurowych i ochrony
Pracownicy sprzeday internetowej
Pracownicy telefonicznej i elektronicznej
obsugi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
Prawnicy
Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Psycholodzy i psychoterapeuci
Recepcjonici i rejestratorzy
Robotnicy leni
Robotnicy poligraficzni
Samodzielni ksigowi
Spawacze rczni gazowi
Spawacze rczni ukiem elektrycznym
Specjalici ds. bezpieczestwa i jakoci
Specjalici ds. finansowych
Specjalici ds. organizacji produkcji
Specjalici ds. zarzdzania zasobami
ludzkimi i rekrutacji
Specjalici elektroniki i telekomunikacji
Sprztaczki i pokojowe
Tapicerzy
Technicy informatycy
Terapeuci zajciowi
Weterynarze
Wychowawcy w placwkach owiatowych
i opiekuczych
Zaopatrzeniowcy i dostawcy

Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy


Ekonomici
Filolodzy i tumacze
Nauczyciele jzykw obcych, lektorzy
Nauczyciele nauczania pocztkowego
Nauczyciele przedmiotw oglnoksztaccych
Nauczyciele przedmiotw zawodowych

Pedagodzy
Politolodzy, historycy i filozofowie
Pracownicy administracyjni i biurowi
Pracownicy socjalni
Ratownicy medyczni
Rolnicy i hodowcy
Sekretarki

Socjolodzy i specjalici ds. bada


spoeczno-ekonomicznych
Specjalici administracji publicznej
Specjalici technologii ywnoci i ywienia
Technicy budownictwa
Technicy elektrycy

Barometr zawodw jest prognoz zapotrzebowania na pracownikw w 2016 r. Badanie zostao przeprowadzone przez ekspertw na przeomie III i IV kwartau 2015 r. W przypadku wystpienia nieprzewidzianych
zdarze, sytuacja w niektrych zawodach moe ulec zmianie.

Raciborzu
Brzozowie
Realizator badania

CENTRUM
AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ

Koordynator wojewdzki

luki kadry nauczycielskiej do nauczania zawodowego, powstaej w wyniku braku systemu ich
ksztacenia.
Jaka jest obecnie sytuacja
ludzi modych na rynku
pracy?
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej - ludzie modzi maj problemy z pynnym wejciem na
rynek pracy. Ministerstwo zwraca uwag, e zapotrzebowanie
na rynku pracy wci pozostaje
niedostatecznie zbadane. Z kolei z wnioskw przedstawionych
przez Ministerstwo Edukacji jasno wynika, jakie s potrzeby
pracodawcw w odniesieniu do
absolwentw, s to: bardzo due
zapotrzebowanie na absolwentw szk zawodowych, nadpoda absolwentw w wyszym
oraz rednim wyksztaceniem,
czste przekwalifikowanie absolwentw bezporednio po zakoczeniu nauki.
Wszystkie te wnioski s
efektem nieskutecznego doradztwa zawodowego. MEN kadzie
nacisk na obowizkowe badania predyspozycji zawodowych
uczniw jeszcze przed wyborem
cieki ksztacenia. Wprowadzone maj zosta ramowe programy doradztwa zawodowego ta
tematyka ma zosta uwzgldniona na kadym etapie edukacji.
Od czego zaley powodzenie na rynku pracy?
Z bada wynika, e ma na to
wpyw kilka czynnikw kierunek uzyskanego wyksztacenia,
zdobyte umiejtnoci ale rwnie posiadane dowiadczenie
zawodowe. Inicjatyw opisywan w raporcie MPiPS jest projekt
Barometr Zawodw, ktry zosta
stworzony w celu pomocy modym ludziom w wyborze cieki zawodowej. Projekt ten opiera si na dyskusji grupowej, w
ktrej uczestnicz zarwno pracownicy powiatowych urzdw
pracy, jak i eksperci z innych
instytucji posiadajcy wiedz na
temat lokalnego rynku pracy.
Barometr przedstawia deficyt,
rwnowag oraz nadwyk zawodw w danym wojewdztwie.
Na podstawie tych danych, modzi ludzie, ktrzy decyduj si
na dalszy krok w swojej edukacji, mog przewidzie, jakie jest
prawdopodobiestwo otrzymania pracy po wybraniu konkretnego kierunku ksztacenia.
Jak deklaruje Ministerstwo
Edukacji, rozwizaniem problem braku informacji szk
oraz organw prowadzcych na
temat danych koniecznych do
planowania ksztacenia w konkretnych zawodach, ma by
stworzenie portalu edukacyjno-zawodowego na poziomie wo-

jewdztwa, ktry bdzie odpowiedzi na to zapotrzebowanie,


zarwno po stronie szkoy, jak i
pracodawcy.
Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
plany dotycz przede wszystkim
szk zawodowych oraz technikum to wanie absolwentw
tych szk najbardziej potrzebuje rynek pracy. Jak przekonuje
minister Anna Zalewska, obecny model ksztacenia zawodowego w systemie edukacji nie
spenia swojej funkcji. Trudno
si z ni nie zgodzi, gdy przedstawiane s dane statystyczne wg
ktrych: 1 na 10 uczniw technikum nie zamierza przystpi do
matury, co 2 ucze nie zdaje matury, 1 na 4 uczniw technikum
nie przystpuje do niej w ogle
a co 3 ucze technikum nie zdaje egzaminu zawodowego. Wedug MEN wymagania edukacyjne w stosunku do duej grupy
uczniw technikum s zbyt wysokie.
Jakie zmiany dla uczniw
zawodwek i technikw?
MEN zapowiada zmian
struktur ksztacenia zawodowego: Bdzie ona polegaa na
utworzeniu II stopniowej szkoy branowej. Po ukoczeniu I
stopnia i po zdaniu egzaminu
z jednej kwalifikacji absolwent
uzyska dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe. Bdzie on przygotowany do podjcia pracy lub kontynuowania
ksztacenia w szkole II stopnia.
Po ukoczeniu szkoy branowej
II stopnia i po zdaniu egzaminu
z drugiej kwalifikacji absolwent
uzyska wyksztacenie rednie
zawodowe i dyplom technika.
Absolwent szkoy branowej II
stopnia z tytuem technika moe
przystpi do matury zawodowej
oraz kontynuowa ksztacenie na
wyszych studiach zawodowych
w brany, w ktrej uzyska tytu
technika. Co najmniej 50% zaj
w szkole branowej bdzie przeznaczone na ksztacenie zawodowe. W proponowanej strukturze
pozostaje technikum dziaajce
na dotychczasowych zasadach,
z matur na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz
dyplomem potwierdzajcym
kwalifikacje zawodowe. (rdo
cytatu: www.men.gov.pl)
Za finansowanie doposaenia szk oraz centrw ksztacenia praktycznego w nowoczesn
baz techno-dydaktyczn oraz
pozostaymi kosztami zwizanymi z realizacj i wprowadzeniem
zmian, ma by odpowiedzialny specjalny Fundusz Rozwoju
Edukacji Zawodowej (FREZ).
Jak informuje MEN, rdem finansowanie FREZ mogoby by
rodki z Funduszu Pracy, Spek
Skarbu Pastwa czy te skadki
od zrzeszonych przedsibiorcw.

PLUSY BIZNESU

27 lipca 2016, nr 15 (216)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

ib.pl

PAKIET REKLAMY

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

ledzimy zmiany

Zmiany: Kobiety w ciy chronione w pracy


Prezydent RP Andrzej Duda 11 lipca podpisa nowelizacj ustawy
Kodeks pracy oraz niektrych innych ustaw. Zapewnia ona szczegln ochron kobietom w ciy i karmicym matkom.
Fot. Bartomiej Mielnik

Pion fiskalny

Kobiety w ciy nie bd mogy wykonywa prac


uciliwych, niebezpiecznych
lub szkodliwych dla zdrowia,
mogcych mie niekorzystny wpyw na ich zdrowie,
przebieg ciy lub karmienie
dziecka. List tych prac bdzie
wskazywa Rada Ministrw.
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 176
Kodeksu pracy, nie wolno zatrudnia kobiet przy pracach
szczeglnie uciliwych lub
szkodliwych dla zdrowia.
Komisja Europejska uzna-

a go za niezgodny z postanowieniami dyrektywy w sprawie wprowadzenia w ycie


zasady rwnego traktowania
kobiet i mczyzn w zakresie dostpu do zatrudnienia,
ksztacenia i awansu zawodowego oraz warunkw pracy. W
opinii Komisji Europejskiej,
regulacja ta, odnoszc si do
wszystkich kobiet, a nie tylko
do kobiet w ciy i karmicych
piersi, stanowi przeszkod w
zapewnieniu rwnouprawnienia pci, szczeglnie w zakresie
dostpu do zatrudnienia.

Wobec powyszego, w
ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz
niektrych innych ustaw
zmieniono art. 176 Kodeksu pracy, zawajc zakres
podmiotowy tego przepisu wycznie do kobiet w
ciy i karmicych dziecko
piersi.
Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od
dnia ogoszenia.
DR /RDO: MPIPS/

Okno transferowe OFE-ZUS


otwarte tylko do koca lipca
Do 31 lipca moemy zdecydowa, czy cao skadki emerytalnej pozostawi
w ZUS, czy te cz przekazywa do OFE. Kolejne okienko dopiero za 4 lata.
Fot. Pixabay

Ju tylko kilka dni pozostao do zamknicia tegorocznego okna transferowego ZUS-OFE. Jak informuje
ZUS, swoje owiadczenia
zoyo ju 70 tys. osb. Decyzja jak moemy podj
do koca miesica dotyczy
ubezpieczonych w II larze i
ich skadki w wysokoci 2,92
proc. podstawy wymiaru
(wynagrodzenia). Pozostaa
cz skadki emerytalnej,
czyli 16,6 proc. traa do ZUS
i jest zapisywana na koncie
emerytalnym (12,22 proc.)
i subkoncie (4,38 proc.). Od
1 kwietnia do 31 lipca 2016
r. kady kto jest uczestnikiem drugiego lara moe
zdecydowa, e wskazane

2,92 proc. skadki tra na


subkonto w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych lub do
wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Jeeli
nie bdziemy zmienia decyzji podjtej w poprzednim okienku transferowym
w 2014 r. lub przy okazji
wchodzenia na rynek pracy
po zamkniciu poprzedniego okienka, to nie musimy
skada adnych deklaracji.
Jeeli jednak decyzj, a tym
samym miejsce przeznaczenia skadki chcemy zmieni,
to naley wypeni specjalne
owiadczenie. Formularz do
wypenienia moemy znale na stronie internetowej
zus.pl oraz w formie papie-

rowej we wszystkich placwkach ZUS.


Owiadczenie
mona dostarczy osobicie do
placwki ZUS, za porednictwem poczty lub przy
wykorzystaniu zusomatw
dostpnych w wikszych
placwkach ZUS przez 24
godziny na dob. Klienci
posiadajcy prol na Platformie Usug Elektronicznych mog natomiast zoy
owiadczenie przez Internet,
wanie przy wykorzystaniu
prolu na PUE.
Nastpne okno transferowe otwarte bdzie od 1
kwietnia do 31 lipca 2020 r.
DR /RDO: MPIPS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

27 lipca 2016, nr 15 (216)

DLA

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
Oprogramow
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
k
u
r
d
w cenie
owego:
opis programu magazyn
kumenty WZ, MM, RW
do
y,
on
fakturowanie, parag
iczne
i brutto, krajowe, zagran
dostawy w cenach netto
cja
yza
inwentar
prowadzenie magazynu,
mi, wezwania do zapaty
nta
he
tra
kon
z
i
rozrachunk
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
, magazynw
w
up
analizy sprzeday, zak
w, inwentaryzatorami
kod
i
kam
wsppraca z czytni
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
iskowa
praca w sieci, wielostanow

2899,00

2299,00
Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

:
E
J
C
O
M
O
R
P
Y
M
Y
Z
C
KUPUJC

N
L
A
K
IS
F

K
R
A
K
U
DR
PAKIET REKLAMY
O WARTOCI

1299,00 GRATIS!

lnej:
parametry drukarki fiska
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (22 linie/s
z papierem)
g
0
(36
ku
najlejsza na ryn
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

*)

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
T
S

Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

je:
Promocja obejmu
kowej
- wykonanie wizytw
strony internetowej
- domena
- hosting
domenie
- e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 lipca 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

4
REGION

PLUSY BIZNESU

27 lipca 2016, nr 15 (216)

DLA

<< GazetaInformator.pl

SAMORZD

Ranking najbogatszych miast. Racibrz najgorzej od 11 lat


Fot. Bartomiej Mielnik

Raciborzanie z dochodem 2520,41 z s nieco biedniejsi ni przed rokiem,


a samo miasto spado w rankingu zamonoci czasopisma Wsplnota, zajmujc najgorsze miejsce od 2004 roku.
PAWE STRZELCZYK

Rankingi Wsplnoty to
opracowywane przez prof.
Pawa Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego
zestawienia wszystkich samorzdw analizowane na
podstawie obiektywnych danych z GUS pod ktek kilku
aspektw. Kady z nich to
odrbny ranking.
Poniewa s opracowywane na bazie zestandaryzowanych,
obiektywnych
wskanikw czsto s wykorzystywane przez same samorzdy do przygotowywani
opracowa porwnawczych
wykorzystywanych np. na sesjach rad. Rankingi Wsplnoty s publikowane rok po
okresie ktrego dotycz zebrane w tym zestawieniu dane, poniewa w takim czasie
s publikowane dane z GUS.
Zatem przykadowo rankingi
publikowane we Wsplnocie
w 2013 roku, obejmuj dane
za 2012r.
Rok 2014 przynis wzrost
wydatkw majtkowych, bdcych w samorzdach znakomitym wskanikiem koniunktury nansowej. Ale ju
w 2015 r. inwestycje znaczco si zmniejszyy. Spadek
by najwikszy w miastach
na prawach powiatu, przekroczy a 10 proc. W zeszym
WODZISAW LSKI

W najnowszym rankingu najbogatszych miast i powiatw za 2015 rok


przygotowanym przez Wsplnot Racibrz uplasowa si na 154 miejscu (na 267)
wrd miast powiatowych. Z kolei Kdzierzyn-Kole uzyska 33 miejsce z dochodem 3079,89 z,
a Wodzisaw lski - 197 z dochodem 2430,74 z.
roku wzrosy za to dochody budetowe o okoo 2,5
proc. Jak te zmiany wpyny
na poziom zamonoci samorzdw? - pisz w preambule
autorzy: Pawe Swianiewicz i
Julita ukomska
W najnowszym rankingu
najbogatszych miast i powiatw za 2015 rok przygotowanym przez Wsplnot Racibrz uplasowa si na 154
miejscu (na 267) wrd miast
powiatowych. To o blisko 50
miejsc niej ni w 2014 roku,

kiedy to by 105. Zamono


per capita mieszkaca Raciborza ustalono na 2520,41,
niecae 2 zote ni rok wczeniej. Trzy pierwsze miejsca
zajy: Polkowice (6743,73
z na mieszkaca), Piaseczno (3853,37) i Kozienice
(3811,45).
Miejsca w rankingu zajmowane przez Racibrz w poprzednich latach: 117 (2004
rok), 44 (2005), 144 (2006),
92 (2007), 41 (2008), 19
(2009), 51 (2010), 103 (2011),

- ROZRYWKA

R E K L A M A

Zadbaj o waciwy kontakt


ze swoim dzieckiem!

W jaki sposb komunikowa si ze swoj pociech w wieku


do 6 lat? O tym przeczytacie Pastwo w niniejszym artykule.
Sposb komunikowania si
z dzieckiem jest zaleny przede
wszystkim od jego wieku. Rzecz oczywist jest, e do dwulatka bdziemy zwraca si
zupenie inaczej, ni do omiolatka. Kryterium wieku w tym
przypadku odgrywa kluczow
rol.
Staraj si zrozumie
Dzieci w wieku do 6 lat zazwyczaj jeszcze maj problemy
z wypowiadaniem niektrych
sw, czy z precyzyjnym wyraaniem i okrelaniem swoich
potrzeb, uczu i emocji, dlatego naley powici moliwie
maksymalnie duo czasu oraz
dooy wszelkich stara, aby
zrozumie i rozwiza problem
lub zadanie, z ktrym maluch
si do nas zwraca.
Uywaj zdrobnie
W komunikacji z dzieckiem
w tej grupie wiekowej mona, a
w niektrych wypadkach wrcz
naley, uywa zdrobnie oraz
zmikcze, ktre dziecko odbiera, jako przejaw opieki i zainteresowania, a dziki temu
czuje si bezpiecznie. Naley
uywa sformuowa takich
jak: Chod umyjemy rczki
lub zobacz, jaki adny piesek
na obrazku, bd zobacz, jaka fajna pieczka.

Bd wyrozumiay
Przedszkolak we wszystkich swych dziaaniach poszukuje aprobaty i zrozumienia u
innych osb. Gdy dziecko informuje opiekuna o tym, e jakie zadanie jest dla niego za
trudne odpowied opiekuna
powinna brzmie: Rozumiem,
w takim razie pobawimy si w
inn zabaw lub Dobrze, wymylimy zaraz inn gr. Dziecko w wieku przedszkolnym
wykazuje inicjatyw podczas
zabaw, czsto same okrela sobie ich reguy i warunki, kieruje
si wyobrani, dlatego naley
pamita o tym by pozwala
mu na tego typu aktywno
nie hamujc tym samym twrczych postaw dziecka.
Powicaj dziecku
swj czas
Opiekun powinien powi-

95 (2012), 100 (2013), 105


(2014).
Jeli chodzi o powiaty
(wyczajc powiaty grodzkie), to powiat raciborski z
zamonoci 709,15 (w 2014
- 692,14 z) per capita zaj
127 miejsce na 314. Nie jest
to drastyczny zjazd w porwnaniu do 2014 kiedy to by
zaledwie oczko wyej, ale ju
spory, jeli chodzi o rok 2013
- wtedy by 89 z dochodem
731,06 z na mieszkaca. Jest
to najgorsza pozycja od kilku-

ci mu bardzo duo czasu i


uwagi, powinien dawa do zrozumienia dziecku, e jest dla
niego wane i e wane s dla
niego jego problemy i odczucia. Podana jest empatyczna
postawa opiekunw. Co wicej,
rodzice mog uda si w specjalne miejsca, aby poprzez zabaw z dzieckiem pomaga mu
przeamywa trudnoci. Jednym z takich miejsc z pewnoci jest Zoolandia. Tutaj rodzice mog wsplnie spdzi czas
ze swoimi pociechami, bd
skorzysta z pomocy naszych
specjalnie przeszkolonych Animatorw, ktrzy dbaj o dobr
i niczym nieskrpowan zabaw dla dzieci podczas organizowanych imprez.
Artyku opracowany na
podstawie podrcznika operacyjnego: Zoolandia Dbamy o
rozwj Twojego dziecka.

ZOOLANDIA, ul. Targowa 5, 44-300 Wodzisaw lski


tel.: 32 454 70 80, e-mail: biuro@zoolandia.eu
Zmieniamy si dla Twojego dziecka i dla Ciebie
Ju od sierpnia zapraszamy na now stron internetow:
www.zoolandia.eu

Artyku sponsorowany

nastu lat, a warto wspomnie,


i w latach 2004 i 2008 apa
si do pierwszej dziesitki.
Najzamoniejszym powiatem
ziemskim jest powiat czuchowski.
W kategorii najbogatszych wojewdztw lskie zajo 5 pozycj, notujc awans
a o 10 miejsc.
Poniej dla porwnania
zestawilimy dane dotyczce
najbliszych ssiadw Raciborza (kolejno: miejscowo
- miejsce w danym rankingu
- zamono per capita)
Miasta na prawach powiatu:
Rybnik - 12 (4120,76)
Miasta powiatowe (sklasykowano 267 miast powiatowych)
Kdzierzyn-Kole
- 33 (3079,89)
Gubczyce - 179
(2468,36)
Wodzisaw lski- 197
(2430,74)
1 miejsce - Polkowice
(zamono per capita
6233,74)
Miasta mniejsze (sklasykowano 580 miast)
Kietrz - 312 (2591,49)
Rydutowy - 577
(2114,76)

Krzanowice - 489
(2330,24)
Pszw - 550 (2251,74)
Kunia Raciborska 554 (2239,66)
1 miejsce - Krynica Morska (7701,45)
Powiaty ziemskie (sklasykowano 314 powiatw):
gubczycki - 21 (873,48)
wodzisawski - 110
(725,55)
rybnicki - 302 (430,00).
Nie naley myli z Rybnikiem - powiatem grodzkim, sklasykowanym w
innej kategorii.
1 miejsce - powiat czuchowski (1294,86)
Gminy wiejskie (sklasykowano 1566 gmin):
Pietrowice Wielkie 277 (2950,06)
Rudnik - 225 (3025,71)
Krzyanowice - 628
(2678,85)
Lubomia - 463 (2778,21)
Kornowac - 391
(2832,83) (w 2014 - 975
miejsce!)
Lyski - 828 (2582,90)
Ndza - 1231 (2419,75)
1 miejsce - Kleszczw
(43877,04)

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci

27 lipca 2016, nr 15 (216)

Z regionu

REGION STYL YCIA

Wczykije wbrew wasnej woli?


KATARZYNA CZY

23 lipca obchodzimy
Dzie Wczykija wito
mionikw wdrwek, podry i wycieczek. W tym
dniu warto jednak te pamita o osobach, ktre znalazy
si z dala od domu w wyniku
trudnych, a czasem niebezpiecznych sytuacji yciowych
o zaginionych.
Wedug policyjnych statystyk w 2014 r. zagino 20
845 osb. To ponad 1200
wicej ni w 2013 r. i o ponad
5,5 tysica wicej ni przed
dekad. Prawie poowa zaginionych do dzieci i modzie
do 18 roku ycia! Na szczcie wikszo z nich odnajduje si w cigu dwch tygodni od dnia zaginicia, a a
95 % dzieci wraca do domw
w cigu pierwszych siedmiu
dni.
Warto przypomnie chociaby histori picioletniej
dziewczynki, ktra na pocztku lipca pokonaa na rowerku
prawie 3 kilometry na trasie

Krowiarki - Szczyty. Samotnie poruszajce si dziecko


zwrcio uwag przechodniw, ktrzy poinformowali policj. Dziewczynka nie
chciaa poda nieznajomym
swojego imienia ani adresu,
na szczcie funkcjonariuszom z Raciborza udao si
ustali jej tosamo. Okazao si, e matka piciolatki
szukaa crki na wasn rk,
ale kiedy zobaczya radiowz,
postanowia zgosi zaginicie. Ku jej wielkiej radoci,
w samochodzie oprcz policjantw znajdowao si take
jej dziecko.
Co zatem naley zrobi,
kiedy podejrzewamy zaginicie bliskiej osoby? Przede
wszystkim, jeli nie potramy
odnale jej samodzielnie, a
istniej powane i uzasadnione obawy, e jej nieobecno moe wiza si z zagroeniem dla ycia i zdrowia,
powinnimy powiadomi policj. To mit, e ze zgoszeniem trzeba czeka 24 lub 48
godzin. Policja podkrela, e

Fot. Justyna Koniszewska

Tolkien pisa, e nie kady bdzi, kto wdruje, ale trzeba pamita,
e wiele osb znika z domw z innych powodw ni ch przeycia przygody.

W okrese wakacyjnym modzie wymyka si spod kontroli - wyjeda na obozy, spdza wieczory
w plenerze, nocuje u znajomych. Kiedy jednak osoba nie wraca do domu przez duszy czas, nie
daje te znaku ycia, sytuacj naley natychmiast zgosi na policj.
nie naley ba si wszczcia
faszywego alarmu, bo czasem tylko szybka reakcja moe kogo uratowa.
Co wane, jeli nie ma innej moliwoci, zgoszenia
mona dokona take telefonicznie lub mailowo. - W
przypadku otrzymania informacji o zaginiciu osoby dro-

g telefoniczn, mailow lub


pocztow naley niezwocznie kontaktujemy si ze zgaszajcym w celu przyjcia od
niego zawiadomienia o zaginiciu osoby wyjania ocer prasowy raciborskiej policji, Mirosaw Szymaski.
Zwraca on te uwag na fakt,
e jednostka odpowiedzial-

na z poszukiwania wsppracuje z szeregiem innych sub


i instytucji: - Wielokrotnie
do dziaa w ramach pomocy angaowane s inne suby mundurowe jak Pastwowa Stra Poarna, Ochotnicza
Stra Poarna, Wojsko, Stra
Graniczna. Informacja jest
take w wielu przypadkach

przekazywana dla lokalnych


przedstawicieli mediw lub
krajowych w zalenoci od
skali podejmowanych dziaa. Sprawdzane s szpitale
czy np. osoba zaginiona nie
zostaa tam przewieziona w
wyniku rnych okolicznoci yciowych tumaczy
funkcjonariusz. Dziki takiej
wsppracy udao si unikn
tragedii w styczniu tego roku,
kiedy do pnych godzin wieczornych trway w Raciborzu
poszukiwana omioletniej
Nataszy.
Wrd
najczstszych
przyczyn zagini Szymaski
wymienia konikty rodzinne, kopoty w pracy, zawody
miosne, stan zdrowia, w tym
upoledzenia zyczne i psychiczne, depresj, prby samobjcze. Naley zatem stara si obserwowa naszych
bliskich i prbowa z nimi
rozmawia, gdy widzimy, e
borykaj si z jakim problemem. By moe nasze wsparcie powstrzyma je przed podjciem ryzykownej decyzji.

RACIBRZ STYL YCIA

Warsztaty Extreme City w skateparku

Fot. Katarzyna Przypado

Modzi adepci jazdy na rolkach, deskorolce i hulajnodze mieli okazj rozwin swoje umiejtnoci.
KATARZYNA
PRZYPADO

Jazda na deskorolce wydaje


si czym bardzo prostym tylko
osobom, ktre nigdy nie stay na
takim sprzcie. W rzeczywistoci,
aby sta si dobrym skatem, trzeba woy mnstwo energii w nauk jazdy oraz przyswajanie nowych trikw. Jazda na desce jest
nowym sportem, ale zdya zdoby popularno podobn do tej,
ktr cieszy si jazda na rowerze
czy rolkach.
21 lipca w skateparku przy
H2Ostrg odbyy si szkolenia
Extreme City, w ramach ktrych
dzieci i modzie pod okiem instruktorw mogy doskonali
umiejtnoci jazdy na rolkach,
desce, hulajnodze i bmx.

Dziki rnym wiczeniom i zabawom dzieci mogy doskonali m. in. jazd na rolkach.

R E K L A M A

rollupy
ju od
140 z netto*
32 414 90 30
533 355 277
*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

zdrowie

Z regionu

27 lipca 2016, nr 15 (216)

powiat raciborski szpital

Szpital wesprze PWSZ


w ksztaceniu pielgniarek
Fot. Pawe Strzelczyk

Dyrektor szpitala przyznaje, e coraz trudniej na rynku


o wykwalifikowany personel, std zamierza pomc uczelni
w deniach do ksztacenia pielgniarek.

Nawet 20 pielgniarek moe na ju znale prac w Raciborzu - twierdzi Ryszard Rudnik.


Na zdjciu z prawej zastpca dyrektora Elbieta Wielgos-Karpiska.

chtnie wesprze uczelni i


wczy si w proces ksztacenia poprzez udostpnienie swojej bazy na praktyki
zawodowe.
O tym jak podane na
rynku pracy s wykwalifikowane pielgniarki moe
wiadczy fakt, i raciborski szpital jest od rki gotw zatrudni nawet 15-20
osb. Jeli chodzi o aktualn liczb etatw, to jednostka jest zabezpieczona. Przydaoby si jednak osobowe
zabezpieczenie na wypadek licznych absencji, aby
unikn sytuacji w ktrych
przepracowane siostry zmuszone bd pracowa po godzinach.

pawe strzelczyk

R E K L A M A

Lecznica nie zmaga si


moe z drastycznym deficytem personelu, ale aby
zapewni pene oboenie
aktualnie posiadan kadr,
trzeba si troch nagimnastykowa. Dlatego dyrektor
Ryszard Rudnik z zadowoleniem przyj doniesienia,

e Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu


zamierza poszerzy sw
ofert edukacyjn i ksztaci
pielgniarki. Tym bardziej,
e po zaniechaniu ksztacenia pielgniarek w systemie
szkolnictwa redniego aktualnie mode adeptki zyskuj
kwalifikacje na przernego
rodzaju uczelniach, prze-

wanie oferujcych licencjat, rozsianych po kraju


bez wikszego planu.
- To bardzo sensowna
decyzja, bo pielgniarek na
rynku zaczyna brakowa.
Myl, e osoby koczce
ten kierunek nie bd miay
problemw z zatrudnieniem
- komentuje R. Rudnik, deklarujc przy tym, i szpital

radlin - zdrowie

Chorujesz na choroby ukadu krenia? Cukrzyc?


Dowiedz si, jak powinna wyglda Twoja dieta
Zdrowe odywianie ma na celu popraw naszego samopoczucia,
wygldu i przede wszystkim zdrowia. Szczeglne znaczenia ma dla osb chorych.
Jak si odywia, gdy mamy problemy z sercem, nadcinieniem czy cukrzyc?
Porad udziel specjalici NZOZ Kardio-Plus z Radlina.

Dieta w chorobach ukadu krenia ma na celu


obnienie poziomu miadycorodnych frakcji lipidowych (tj. cholesterolu
cakowitego, LDL i trjglicerydw) oraz podniesienie
poziomu ochronnego cholesterolu HDL, ktry transportuje cholesterol z tkanek
do wtroby, gdzie nastpuje
jego spalanie. Produkty zalecane w tej diecie s wsplne dla diety w nadcinieniu,
otyoci oraz cukrzycy.
Jak naley si odywia?
Przede wszystkim czsto i w
mniejszych ilociach. Posiek naley spoywa najlepiej 5-6 razy dziennie. Dziki takiej diecie, mniej krwi
odpywa do jelit, a co za tym
idzie wicej krwi dostarczane jest do naszego serca.

Podstaw diety powinny stanowi warzywa oraz


owoce, ktre dostarczaj nam odpowiedniej iloci potasu, ktry obnia
cinienie ttnicze oraz ma
waciwoci zapobiegajce
zaburzeniom rytmu serca.
Powinnimy je jak najwicej ryb. Musimy rwnie pamita o dostarczaniu naszemu organizmowi
magnezu, ktry wykazuje
dziaanie antyarytmiczne.
Inn prost zasad do
zastosowania od zaraz jest
gotowanie pokarmw, a nie
ich smaenie. Ponadto zaleca si ograniczenie spoycia
soli w diecie - powoduje ona
zatrzymywanie wody w organizmie i wzrost cinienia,
a to sprzyja miadycy.
Zasady do zastosowania
w diecie wymagaj samodyscypliny i wytrwaoci, jednak s niezbdne do prowadzenia zdrowego trybu
ycia. Dieta skomponowana przez specjalist moe

przeduy niejedno istnienie. NZOZ Kardio-Plus zaprasza do poradni diabetologicznej, gdzie wdraane
jest odpowiednie leczenie
farmakologiczne (lekami
doustnymi lub insulin)
oraz prowadzona jest edukacja i reedukacja chorych
z zaburzeniami gospodarki
wglowodanowej w zakresie postpowania dietetycznego oraz kontroli glikemii.
W poradni mona rwnie
skorzysta z usug dietetyka, ktry pomoe w skonstruowaniu zdrowej i efektywnej diety.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl

Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

27 lipca 2016, nr 15 (216)

motoryzacja

Z regionu

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
ceny brutto (z VAT)
Oferuj kompleksowe usugi remontowe. Wszystkie prace remontowe lub wykoczenia mieszkania bd domu. Usugi od
kafelkowania przez gadzie, panele po wymian drzwi i mebli.
Gwarantuj fachowe, schludne
wykonanie oraz najwysz jako
wykonywanych usug. Dziaam na

FINANSE

Firma STACH-DREW
NIERUCHOMOCI

LOKAL DO WYNAJCIA

105 m2 RACIBRZ, ul. Rudzka 46


3 wejcia do budynku, bezproblemowa moliwo
dostawy towarw, dogodna lokalizacja, parking
Cena do uzgodnienia. tel. 660 253 158
USUGI
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie,
dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i
ok. Tel. 511 929 121.

Wykaszanie traw, krzeww i


drzew (z uprawnieniami). Cena
do negocjacji. Tel. 667 332 364.

ALUZJE/ROLETY. Najtasze
aluzje/rolety. Tel. 604 729 874,
502 890 351. Racibrz, ul. Opawska
21/2 (rg Opawskiej i Ogrodowej).

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

USUGI TAPICERSKIE
WYNAJEM PRZYCZEP

TEL. 668 663 721


FIRMA POSZUKUJE
PRACOWNIKA
NA STANOWISKO:

KOMIS LOMBARD

Doradca Finansowy Klienta


ds. poyczek gotwkowych

(dla emerytw i rencistw

Wymagania:
umiejtno budowania
relacji z klientami,
mile widziane dowiadczenie
w obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.

Racibrz,
ul. Staszica 8

Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach pracy; moliwo podniesienia kwalikacji; awans.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
terenie Raciborza i okolic. Tel. 694
403 205.
Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska 390B. Moliwo dojazdu do
pacjenta. Oferuj: rehabilitacja
was stp, rk, krgosupa; edukacja prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia
dzieci i niemowlt; korekcja wad
postawy; masa Shantala; kinesiotaping; gipsy hamujce. Tel.
509 490 689.
Oferuj swoje usugi w zakresie
wycinki oraz pielgnacji drzew jak
rwnie pozostae usugi na wysokoci. Jestem alernatyw dla podnonikw, wszelkie prace wykonuj metodami alpinistycznymi. Tel.
698 729 812.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

ZDROWIE
GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

32 755 21 31

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl

MOTORYZACJA
Sprzedam Toyota Corolla w stanie
dobrym, przegldy w serwisie. Dwa
komplety k letnie i zimowe. Tel.
728 864 303.
Oferuj usugi i naprawy pojazdw
samochodowych. Naprawy drobne
jak naprzyklad: wymiana oleju, wymiana ltrw, wymiana ukadu hamulcowego, klocki-tarcze, kompletny rozrzd i rne drobne naprawy.
Z napraw powaniejszych jak naprzykad: uszczelka pod gowic,
zawieszenie i rne inne.. Okolice

10% zniki)

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach
chorobowych m.in.: zapaleniach
skry, uczuleniach; dnie moczanowej, rzs-ie, zzsk, zmianach
zwyrodnieniowych staww.

Raciborza. Kontakt telefoniczny po


godzinie 16. Tel. 731 033 403.

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00
SPRZEDAM
SAMOCHD

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Tel. 604 729 874


502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

Reklama 5

27 lipca 2016, nr 15 (216)

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

6 Ekologia

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EDUKACJA

Przyjemne z poytecznym, czyli edukacja ekologiczna podczas wakacji


Fot. ZHP Huec Rydutowy

Harcerska Akcja Letnia to przede wszystkim obozy, podczas ktrych modzi ludzie ucz si szacunku do przyrody i siebie
nawzajem. W organizacji letnich wyjazdw w gry i nad morze ZHP moe liczy na wsparcie WFOiGW w Katowicach.

W 2016 roku WFOiGW w Katowicach na donansowanie prolaktyki zdrowotnej dzieci przeznaczy okoo 5,5 mln z.
Cz tych pienidzy traa do ZHP Chorgwi lskiej, ktra organizuje letnie obozy dla zuchw, harcerzy oraz dzieci i modziey niezrzeszonej.
KATARZYNA CZY

Okoo 9 tysicy dzieci skorzysta z moliwoci


wyjazdu na wakacje dziki
dotacjom Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na letni wypoczynek poczony z
edukacj ekologiczn, profilaktyk zdrowotn i regionaln edukacj przyrodnicz Fundusz przeznaczy w
tym roku 1,7 mln zotych.
Dofinansowane kolonie i
obozy musz odbywa si w
polskich miejscowociach
posiadajcych pozytywn
opini inspektoratu ochrony rodowiska. Najpopularniejszymi celami wyjazdw
s wic miejscowoci nadmorskie (m.in. Jastrzbia
Gra, eba, Ustronie Morskie) oraz pooone w grach (np. Istebna, Ustro,
Jelenia).
W tym roku organizacj,
ktra otrzymaa najwiksze wsparcie, jest Zwizek
Harcerstwa Polskiego Cho-

rgiew lska. Kwota dofinansowania wyjazdw dla


okoo 3900 dzieci wynosi
660 tys z. Take harcerze z
naszego regionu wyjedaj na obozy dziki dotacji z
Funduszu. Hufiec Ziemi Raciborskiej zorganizowa dwa
wyjazdy do Plenej, harcerze z Wodzisawia i okolic wyjad m.in. do Myczkowic, Bierw i Garbasia,
a rydutowscy skauci bd
obozowa we Fromborku i
Jeleni.
Dzieci i modzie maj
okazj nie tylko wypocz
na onie przyrody, ale take
zdoby now wiedz z zakresu ekologii, profilaktyki
zdrowotnej czy survivalu.
- Ekologia oraz profilaktyka to jedne z najwaniejszych obszarw zainteresowa w czasie wakacyjnego
wypoczynku rydutowskich
harcerzy tumaczy instruktorka pwd Hanna Komarek. - Jako kadra, jako
wychowawcy tych modych
ludzi staramy si tak zaplanowa dla nich te dwa tygo-

dnie, aby w jak najwikszym


stopniu wpaja im wiedz o
tym, czym naprawd s te
dwa obszary. Pokazujemy
jak w praktyce y zgodnie z
punktami prawa harcerskiego oraz naszymi najwaniejszymi ideaami. Wiele
ognisk powiconych jest
tej tematyce. Kady moe
wczy si w dyskusj, wyrazi swoje zdanie, wysucha gawd zawierajcych
gbokie przesania. Nie
brakuje rwnie wycieczek,
dziki ktrym nasi uczestnicy mog zobaczy co wicej, naby nowych dowiadcze. Jedn z metod, ktra
pozwala zainteresowa modych tematyk ekologii, s
zwiady terenowe, na ktrych sami musz zdoby
konkretne informacje, aby
przekaza je pniej w ciekawy sposb kolegom i koleankom. yjc dwa tygodnie na polance w otoczeniu
lasu, gr oraz rzeki, modzi
ludzie nabieraj szacunku
do przyrody. Gwn zasad w budowaniu pionierki,

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

skadaniu stosw ogniskowych jest wykorzystywanie


znalezionych gazi zamiast
cinania drzew, jak rwnie
uywanie sznurka zamiast
gwodzi. Te drobne rzeczy ksztatuj w modziey
wraliwo i szacunek do
natury. Staramy si rwnie, aby nie zabrako naszym uczestnikom ruchu,
zaczynajc od codziennych
porannych rozgrzewek po
rozgrywki i zawody sportowe, co ksztatuje zdrowe
nawyki.
Warto doda, e w wyjazdach tych bior te udzia
dzieci i modzie z rodzin
korzystajcych z orodkw
pomocy spoecznej lub organizacji charytatywnych.
Czsto jest to dla nich jedyna moliwo wypoczynku poza domem. Zdaniem
Magorzaty
Skowronek,
przewodniczcej Rodziny
b. E. Bojanowskiego w Rydutowach wyjazdy z harcerzami s dla podopiecznych
stowarzyszenia wielk przygod. - Co roku dostajemy

mnstwo pyta od naszych


rodzin: czy bdzie obz, dokd, kiedy mona si zapisywa. Ju podczas majwki
rozdajemy karty zgoszeniowe i opowiadamy o propozycji Hufca ZHP. Zainteresowanie jest naprawd
due. Dzieci bardzo lubi
jedzi na obozy, kadego roku wyjeda ich okoo 20. Rok temu by obz w
Guchoazach, bray w nim
udzia take modsze dzieci.
A do Jeleni, na tradycyjny
obz w namiotach, jed
starsze dzieci, niektre nawet kilka razy. W tym roku harcerze zorganizowali
te wyjazd do Fromborka,
ktry nie by w caoci refundowany. Ale dziki pienidzom z projektu 500+,
rodzice mogli pozwoli sobie na wysanie dzieci take na ten obz - opowiada
Magorzata Skowronek.
Dwa tygodnie nad morzem lub w grach, w towarzystwie przyjaci s dla
dzieci i modziey niezapomnianym przeyciem. -

Najfajniejsze s wieczorne
ogniska integracyjne mwi pitnastoletni Sebastian
ze 102 Artystycznej Druyny Harcerskiej w Rydutowach. - Wane jest te to, e
na obozie mona pozna nowych ludzi i zobaczy rne
ciekawe miejsca.
Ksztatowanie wiadomoci ekologicznej od najmodszych lat, poszanowanie przyrody, dbao
o zdrowie i dobr kondycj fizyczn, szacunek dla
drugiego czowieka, tradycji i historii to wartoci, na
ktrych opiera si harcerstwo. Dziki finansowemu
wsparciu WFOiGW w Katowicach dzieci i modzie
z naszego wojewdztwa po
raz kolejny mog uczy si
jak na co dzie y w zgodzie z tymi wartociami.
Rozmawiajc z uczestnikami obozw, mona mie nadziej, e to, czego ucz si
si podczas wakacji, pomaga im stawa si mdrymi,
odpowiedzialnymi za siebie
i innych modymi ludmi.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

27 lipca 2016, nr 15 (216)

WODZISAW LSKI STADION MIEJSKI - 29-30 LIPCa

Patronat medialny:

REGGAE FESTIWAL NAJCIEPLEJSZE MIEJSCE NA ZIEMI


Grubson, Mesajah, Tabu,
Vavamuffin, Zion Train oraz
inni wystpi podczas Reggae
Festiwalu - Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi 2016, ju 29 i 30
lipca! Na 13. edycj Reggae
Festiwalu zaprasza Prezydent
Miasta Wodzisawia lskiego
Mieczysaw Kieca.
- Wodzisawski festiwal
na stae wpisa si w kalendarz najlepszych imprez reggae w kraju. To nie tylko gwarant niezapomnianych emocji,
doborowych artystw i fantastycznej publicznoci, ale i
organizacja na najwyszym
poziomie - mwi Mieczysaw
Kieca, prezydent miasta. Na
stadionie miejskim stan dwie
sceny gwna koncertowa
i soundsystemowa, przy kt-

rej rozciga si bdzie plaa


z leakami i palmami. - Nowe miejsce organizacji Reggae Festiwalu w Wodzisawiu
lskim daje nam rwnie
nowe moliwoci, zwizane z
awansem imprezy na wyszy
poziom festiwalowy. Jestem
przekonany, e zarwno miejsce imprezy, jak i tegoroczni
wykonawcy sprawi, e kady znajdzie tu co dla siebie
mwi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisawskiego Centrum
Kultury.
Dla festiwalowiczw przygotowano miejsce pod namiot
i specjalne reggae opaski w
cenie 15 z upowaniajce do
przebywania na terenie obozowiska i korzystania z prysznica w sobot i niedziel w godzi-

nach od 8:00 do 12:00. Opaski


dostpne bd w kasie przed
wejciem gwnym. Na terenie
z namiotami obowizuje zakaz
wnoszenia butelek i innych
szklanych opakowa. Punkt
informacyjny festiwalu wraz z
informacj turystyczn czynny bdzie w pitek i w sobot w godz. od 14:00 do 22:00.
Obok znajdzie si stoisko z pamitkowymi koszulkami dedykowanymi tegorocznej imprezie. Nie zabraknie te stoisk
gastronomicznych, w tym vege
i stoisk handlowych. Dodatkow atrakcj bd warsztaty
bbniarskie i szczudlarze. Dla
rodzicw i ich najmodszych
pociech przygotowane zostanie
specjalne miejsce do karmienia
i przewijania.

Wstp na imprez wolny.


Wicej o festiwalu:
www.nmnz.pl
29 lipca pitek
18:00 Pozyton Sound
20:00 Shashamane
21:30 Vavamuffin
23:00 Tabu
00:30 Zion Train
30 lipca sobota
16:00 Region
17:00 Roots Rockets
18:30 Bez Jahzgh
20:00 Habakuk
21:30 Mesajah
23:00 Grubson
00:30 Dancehall Masakrah

RACIBRZ DK STRZECHA/PAACYK RAFAKO - 6-7 SIERPNIA

VIII EDYCJA FESTIWALU MOTYWY BLUESA


6 i 7 sierpnia w Raciborzu bdzie panowaa muzyka bluesowa. Wtedy to odbdzie si VIII edycja festiwalu
Motywy Bluesa. Gwiazd bdzie legendarny bluesowy

artysta Johnny Drummer z


Chicago (singer, keyboardist, drummer, harmonica
player). Pierwszego dnia zagraj jeszcze Harsh Guitar
Mark, Mizia and Mizia oraz

kowej 33 od godz. 18:00


oprcz gwnej gwiazdy bdzie mona posucha czeskiego duetu Jacek Herzberg
i Pemysl Veerek oraz Witka Bielskiego. Bilety w cenie

Karol Lechowski i Bartek


Hoownia. Koncerty odbd si w sali widowiskowej
DK Strzecha o godz. 18:00.
W niedziel natomiast w
Paacyku Rafako przy ul.

10 z na jeden dzie do nabycia w kasach RCK (pn.-pt.


9.00-13.00, tel. 32 412 32
45, 32 415 32 14). Honorowane s karty SENIOR 60+
i RODZINA+.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
CZERWIEC-SIERPIE - MIPBP - RACIBRZ
Do 30 sierpnia w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey przy
Kasprowicza 12 bdzie trwao Lato z Bibliotek. W programie cykl spotka z pisarzami, warsztaty i wycieczki. Na fina
odbdzie si bal przebieracw. Zajcia odbywaj si w kady
wtorek i czwartek w godz. 11:00-14:00. Zapisy we wszystkich
filiach i oddziaach biblioteki. Udzia w zajciach jest bezpatny.
25-26 LIPCA - FENIKS - RYDUTOWY
Rydutowskie Centrum Kultury Feniks zachca do udziau
w 2-dniowych warsztatach edukacyjnych z robotyki.
Zajcia przeznaczone s dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
Koszt udziau w 2-dniowych warsztatach (25 i 26 lipca) to 40
z. Poprowadzi je Antoni Duda.
29 LIPCA - MUZEUM - RACIBRZ
29 lipca o godz. 17:00 Muzeum w Raciborzu zaprasza na
otwarcie wystawy jubileuszowej z okazji 80. rocznicy urodzin
Eckarda Alker Grafika i malarstwo z daru Kristy i Eckarda Alker.
29 LIPCA - ZAMEK PIASTOWSKI - RACIwBRZ
29 lipca o godz. 18:00 na scenie plenerowej na dziedzicu
Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbdzie si gala operetkowa Operetka na wesoo. Przed publicznoci zaprezentuj si znani i lubiani artyci scen poznaskich. Wstp
bezpatny.
30-31 LIPCA - ZAMEK PIASTOWSKI - RACIBRZ
30 lipca o godz. 18:00 i 31 lipca o godz. 17:00 bdzie mona
zobaczy spektakl teatralny Diabelski spisek ukasza
J. Porwoa w wykonaniu Teatru Amatorskiego Na Zamku.
Gocinnie wystpi aktor lskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach Mirosaw Kotowicz. Spektakl odbdzie
si w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego. Wstp wolny.
31 LIPCA - PARK IM. MIASTA ROTH - RACIBRZ
31 lipca o godz. 9:00 Raciborskie Centrum Kultury zaprasza
do parku im. Miasta Roth na wspln jog, ktr poprowadzi Grayna Tabor. Dzieciom czas wolny zapeni zajcia z Julita Bocka, prowadzc zajcia FIKU-MIKU w Raciborskim
Centrum Kultury. Udzia jest bezpatny.
31 LIPCA - GORZYCZKI
31 lipca w Gorzyczkach (ul. Raciborska 86) odbd si II
Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody o
Puchar Wjta Gminy Gorzyce, pod patronatem pszczyskiego Ludowego Klubu Jedzieckiego Plesswka. Pocztek
zawodw o godz. 11:00.
31 LIPCA - SKWER IM. KS. PIECZKI - RACIBRZ
31 lipca w godzinach 16:00-19:00 na skwerze im. Ks. Pra.
Stefana Pieczki (przy fontannach) w Raciborzu odbdzie si
impreza profilaktyczno-edukacyjna promujca szeroko rozumiane bezpieczestwo w ruchu drogowym. Impreza

bdzie miaa charakter festynu rodzinnego z moliwoci


udziau w przygotowanych konkursach rowerowych. O godz.
16:00 rozpocznie si koncert tria smyczkowego Appassionato
- Paulina, Marta, Wiktoria, a o godz. 18:00 wystpi Modzieowa Orkiestra Smyczkowa dziaajca przy RCK pod batut
Henryka Krtkiego.
3-4 SIERPNIA - RCK FENIKS - RYDUTOWY
3 i 4 sierpnia, w godz. od 10:00 do 14:00, w Rydutowskim
Centrum Kultury Feniks odbd si warsztaty filmowe
przeznaczone dla dzieci z klas 4-6 szk podstawowych. Koszt
udziau w 2-dniowych warsztatach to 40 z. Zapisy w sekretariacie RCK FENIKS. Telefoniczna informacja pod numerem
telefonu: 32 45 77 006.
6 SIERPNIA - PRZY FONTANNIE - RADLIN
Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza na Impresje
Muzyczne przy Fontannie. Wydarzenie zaplanowano na
6 sierpnia, o godz. 20:00. Wystpi Orkiestra Dta Marcel,
pod dyrekcj Franciszka Magiery oraz Joanna Spandel (sopran) i Marian Chrobok (tenor). Mieszkacy, tradycyjnie, do
wysuchania koncertu zapraszani s z krzesekami lub piknikowym kocykiem.
6 SIERPNIA - CAFE-BAR - SKRBESKO
6 sierpnia Cafe-Bar Relaks w Skrbesku zaprasza na VIII
Przygraniczne spotkanie motocyklistw. Wyjazd na
parad zaplanowano o godz. 14:00. Za o godz. 16:00 koncert
zespou Vixlaivant. Wstp wolny.
6 SIERPNIA - ZAMEK PIASTOWSKI - RACIBRZ
6 sierpnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu o godz. 16:30
rozpocznie si po raz kolejny INTRO Electronic Music
Festival. W tym roku zagraj: ONUKA (UA), Jacek Sienkiewicz (PL), Micronaut (DE), Sarcast (PL), JGA (PL). Oprcz
tego zaprezentuj si DJ: Nakadia (TAI), Chris Sadler (GB),
Robbie&Juvi (CZ), Seb & Rodrigezz (PL), Furrier (PL). Bilety
w cenie 40 z.
7 SIERPNIA - CAFE-BAR - SKRBESKO
7 sierpnia Cafe-Bar Relaks w Skrbesku zaprasza na VIII
Festyn rodzinny. W programie przewidziano m.in. takie

Zobacz zapowiedzi

atrakcje, jak pokaz modeli latajcych, niespodzianka z motolotni, FightBall, dmuchace, liczne gry i zabawy dla dzieci
oraz zabawa taneczna dla dorosych. Pocztek imprezy zaplanowano na godz. 14:00.
7 SIERPNIA - MOK - RADLIN
9 sierpnia o godz. 9:00 Miejski Orodek Kultury w Radlinie
zaprasza na warsztaty dla dzieci Opowiadamy o wiecie - Ogrdek w Twoim Pokoju. W czasie zaj, dzieci
stworz swj wasny zielony ogrdek w prosty i oryginalny
sposb. Prowadzcy opowiedz o rnych sposobach na stworzenie ogrodu w swoich czterech ktach. A dzieci zamieni
si w ogrodnikw - stworz wasn doniczk, w ktrej zasiej
wiosenne roliny (na warsztaty naley zabra ze sob pust
plastikow butelk 1,5 lub 2l).
21 SIERPNIA - RCK - RYDUTOWY
O godz. 16:30, w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie
si spektakl dla najmodszych dzieci - Krcipupa.
Bilety w RCK Feniks do nabycia s w cenie: 5 z - dzieci i 7 z
- doroli. Rezerwacja i sprzeda biletw - od 15 lipca. Krcipupa to spektakl adresowany do tzw. najnajw, czyli dzieci
w wieku od 0 do 5 lat. Trwa 30 minut a koczy go wsplna
zabawa z aktorami. Nie ma w nim tradycyjnej fabuy, nie ma
sw, jest splot zdarze budowanych na podstawie scenicznych sytuacji.
23 SIERPNIA - MOK - RADLIN
23 sierpnia o godz. 11.00 Miejski Orodek Kultury w Radlinie
zaprasza na warsztaty kulinarne dla dzieci. Najmodsi bd uczy si o sodyczach bez cukru, mki i jajek - czyli
zdrowych, ale smacznych. MOK w Radlinie prosi o wczeniejsze zapisy.
27-28 SIERPNIA - RYDUTOWY
27 i 28 sierpnia miasto Rydutowy serdecznie zaprasza na obchody XXIV Dni Miasta. W programie 2-dniowej imprezy
przewidziano m.in.: koncert MROZU Z ZESPOEM, koncert
Aleksandra Szwed & The CzadMakers, koncert Orkiestry
KWK Rydutowy. A ponadto - gry i zabawy dla dzieci, wesoe
miasteczko, imprezy sportowe i wiele innych atrakcji.

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Sport

27 lipca 2016, nr 15 (216)

RACIBRZ SPORT

Puchar prezydenta
w rkach Unii Racibrz
Jak co roku przed startem nowego sezonu zmierzyy si ze sob druyny raciborskich klubw.
KATARZYNA
PRZYPADO

Ponia - Studzienna 0:4


Brzezie - Unia 0:2
Studzienna - Unia 0:0
Ponia - Brzezie 0:5
Fot. Katarzyna Przypado

23 lipca na boisku w Brzeziu


odbya si kolejna edycja Turnieju Piki Nonej o Puchar Prezydenta Miasta Racibrz. Tytuu
najlepszej raciborskiej druyny
bronia Unia Racibrz.
Zespoy zostay podzielone
na dwie grupy. W pierwszej zagray LKS Wicher Ponia, LKS
Brzezie, LKS Studzienna i KS
Unia Racibrz. W drugiej natomiast zmierzyy si LKS Ocice,
LKS 07 Markowice i KS Rafako Racibrz. Druyny z drugich
miejsc - Studzienna i Markowice - miay zagra o trzecie miej-

sce w turnieju, jednak z powodu


nieobecnoci zawodnikw Studziennej mecz si nie odby. W
nale raciborska Unia wygraa z
Ocicami 1:0. Najlepszym zawodnikiem uznano ukasza Zapotocznego ze zwyciskiej druyny.
Najwicej goli strzeli Sebastian
Kapinos, rwnie pikarz Unii.
Puchar fair play powdrowa do
LKS-u Brzezie. Nie obyo si bez
powanej kontuzji - zamania
koci piszczelowej dozna jeden
z zawodnikw Wichru Ponia.

Brzezie - Studzienna 1:1


Unia - Ponia 11:0
Ocice - Rafako 3:0
Rafako - Markowice 0:3
Markowice - Ocice 0:1
Mecz o III miejsce
Markowice - Studzienna 3:0
walkower
Fina
Unia - Ocice 1:0
Wyrnienia indywidualne:
Krl strzelcw - Sebastian Kapinos, 6 goli (Unia Racibrz)
Najlepszy zawodnik - ukasz
Zapotoczny (Unia Racibrz)
Puchar fair play - LKS Brzezie

Zobacz fotorelacj

Unitom do zwycistwa w nale wystarczy jeden gol.


R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

<< GazetaInformator.pl

You might also like