You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 27 lipca 2016 | Nr 15 (216)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

REGION ROZRYWKA

KDZIERZYN-KOLE RELIGIA

ARCYDZIEA
ZJECHAY POD OPOLE

Fot. Katarzyna Solarz

wiatowe Dni Modziey nie ominy naszego miasta. Przez trzy dni
gocio u nas prawie 300 modych ludzi, ktrych poczya wiara w Boga.

Qualitium Master Truck


2016 czyli 12. MIdzynarodowy Zlot Ciarowych
Pojazdw Tuningowanych
odby si w miniony weekend w Polskiej Nowej Wsi
koo Opola.
W weekend 22-24 lipca do
Polskiej Nowej Wsi pod Opolem zjechay setki stuningowanych ciarwek z caej Europy.
Na tegorocznym zjedzie udzia

wziy ekipy pochodzce midzy innymi z Niemiec, Francji,


Holandii czy Szwajcarii. Zlot
nie oby si rwnie bez reprezentantw z Kdzierzyna-Kola
czy Raciborza. Oprcz niezwykych ciarwek na pycie lotniska czekay take motocykle,
samoloty, samochody zabytkowe oraz maszyny off-roadowe.
JK
Fot. Justyna Koniszewska

Kdzierzyn-Kole odwiedziy setki


pielgrzymw z caego wiata

Kdzierzyn-Kole spodoba si modziey, ktra przyjechaa na wiatowe Dni Modziey. Zwracali uwag na spokj i przyjazn atmosfer, czego brakuje im w wielkich miastach. Na pamitk pielgrzymi pod starostwem na pl. Wolnoci wsplnie
posadzili pamitkowe drzewko wiatowych Dni Modziey.
KATARZYNA SOLARZ

Opolszczyzna od kilku
miesicy przygotowywaa si
na przyjcie tysicy ptnikw
zmierzajcych do Krakowa na
wiatowe Dni Modziey i spotkanie z papieem Franciszkiem. Kdzierzyn-Kole rwnie by dla nich przystankiem
w tej podry. Wielu z nich
miao okazj by w Polsce po
raz pierwszy. Chwalili nasz gocinno, dobr lsk kuchni i
pikne okolice.
Przyjlicie nas z otwartymi ramionami, to jest bardzo
mie i wzruszajce chwali jeden z pielgrzymw.
Gocie z Libanu, Holandii,
Czech, Panamy i Argentyny z
zachwytem zwiedzali nasz region. Odwiedzili okoliczne kocioy, zabytki, pynli statkiem
po Odrze, obejrzeli cukrowni
w Polskiej Cerekwii, gocili w
orodku sportowym w Lewadzie. Pitek (22 lipca) by okazj do spotkania si wszystkich

grup w Hali rdmiecie w


Kdzierzynie-Kolu. Radosnym
okrzykom powitania, wsplnemu piewaniu i tacom nie byo koca.
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, Welcome in Kdzierzyn-Kole! zaintonowaa przywitanie prezydent Sabina
Nowosielska. Jestem bardzo
szczliwa, e tak wiele modych osb przyjechao do nas z
rnych zaktkw wiata. Mam
nadziej, e mile spdzicie czas
w naszym miecie oznajmia.
Co mwili o przybyszach
ich rwienicy?
S bardzo wdziczni, e
gocimy ich w naszych paraach i domach. To ludzie, ktrzy maj mnstwo pozytywnej
energii, zadaj mnstwo pyta,
nawet o mae detale np. dlaczego w godle Kdzierzyna-Kola
s kozy? Podoba im si nasze
miasto, bo jak twierdz jest tu
spokojniej i przyjaniej w porwnaniu ze zgiekiem duych

miast, w ktrych mieszkaj.


Rozmawiamy o religii ale to
do skomplikowane, bo ich
koci znacznie si rni od
naszego wszystkie obrzdy,
msze, modlitwy, to zupenie inna kultura, ale wiara jest jedna
i ta sama, wszyscy wierzymy w
Boga, w Matk Bosk i to si nie
zmienia opowiedziaa nam
jedna z wolontariuszek i tumaczek opiekujca si 48 osobow
grup goci z Panamy.
Kiedy rozpoczynay si
przygotowania i zgoszenia do
DM, deklaracj przyjazdu do
Kdzierzyna-Kola zgosio ponad tysic osb, jednak ta liczba topniaa stopniowo wobec
doniesie o zamachach terrorystycznych.
Uwaam, e i tak przyjechao do nas duo modych
ludzi. To co si dzieje na wiecie terroryzm i polityczne
zawieruchy troch nam przeszkodziy i negatywnie wpyny na decyzj modych ludzi, ale
najwaniejsze jest to, ebymy

skupili si na przeywaniu tego


duchowego i radosnego wita
tu i teraz zaznaczy Edward
Bogaczewicz, proboszcz z parai p.w. Ducha witego i NMP
Matki Kocioa na os. Piastw.
Jeszcze tego samego dnia,
gdy zakoczyo si spotkanie
w hali rdmiecie, modzie
przesza w kolorowym, radosnym korowodzie ulicami Kdzierzyna, by pod starostwem
na Pl. Wolnoci wsplnie posadzi pamitkowe drzewko
wiatowych Dni Modziey. Nastpnego dnia modzi ptnicy
wzili udzia w piknej uroczystoci na Grze w. Anny. Odbya si tam msza w. w grocie
lurdzkiej w oprawie modzieowego chru. W niedziel (24
lipca) pielgrzymi uczestniczyli m.in. w spotkaniu na kozielskim Rynku oraz w Marszu Dla
ycia i Rodziny. W poniedziaek
wyjechali do Krakowa, by tam
wzi udzia w najwaniejszym
dla siebie spotkaniu DM z papieem Franciszkiem.

Zobacz ca fotorelacj

Kolejna edycja Master Truck okazaa si wielkim sukcesem. Zwiedzajcy mogli nie tylko podziwia niezwyke pojazdy, ale rozmawia z ich wacicielami, oglda kabiny
wewntrz i przede wszystkim, robi pamitkowe zdjcia.

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SPRAWY KONTROWERSYJNE

Kedzierzyn-Kole bdzie mia koncesjonowane kasyno


Rada Miasta wydaa pozytywn opini w sprawie budowy kasyna na os. Azoty.
Nikt nie zapyta o zdanie mieszkacw.
katarzyna solarz

Firma Forgame z Poznania


chce zainwestowa na Opolszczynie w budow kasyna, a
jako lokalizacj wskazaa Kdzierzyn-Kole, a dokadniej
hotel Solidaris (kiedy synny
hotel Centralny - przyp. red).
Gmina uznaa t propozycj
za kolejn okazj do cignicia do miasta inwestora.
Zgodnie z ustaw o grach
hazardowych, decyzja wadz
centralnych o powstaniu takiej inwestycji musi zosta poparta pozytywn opini wadz
samorzdowych gminy. Rada Miasta Kdzierzyn-Kole
wanie tak pozytywn opini wydaa, szkopu w tym, e
nie zapytaa o zdanie mieszkacw osiedla Azoty. Teoretycznie opinia mieszkacw
nie jest wymagana przepisami
prawnymi, ale takie podejcie
do sprawy podwaa istnienie
jednostek pomocniczych gminy, jakimi s Rady Osiedli.

Radni zatem podjli kontrowersyjn decyzj bez spoecznych konsultacji. Nie obyo
si bez emocjonalnej wymiany zda na ten temat.
Do Rady Osiedla nawet
nie wpyn projekt tej uchway, dlatego trudno mi nawet
mwi o czym takim, jak stanowisko mieszkacw. O tym,
e taki projekt jest, dowiedzieli
si dopiero ode mnie - powiedzia Adam Oczo, radny Rady Miasta oraz radny RO Azoty. Oczo otwarcie przyzna,
e takie zaatwianie sprawy
jest delikatnie mwic nieeleganckie wobec ludzi, ktrzy
bd mieszka w ssiedztwie
kasyna. Jeli istniej powane argumenty za powstaniem
takiej instytucji, to mieszkacy tym bardziej powinni je pozna.
Jestem szczerze zdziwiony, e w tak bahych sprawach, jak nadawanie nazw
ulicom, pytamy si o zdanie
mieszkacw, a w przypadku

spraw majcych na nich bezporedni wpyw pomijamy


ich opini - zauway radny
miejski i przewodniczcy Rady Osiedla Sawicice, Tomasz
Scheller. Pismo od inwestora
do urzdowej kancelarii wpyno 30 maja, zatem zdyo
przej przez komisj branow, wej pod obrady Rady
Miasta, a nie zdyo dotrze
do mieszkacw? Kiedy RO
miay np. wpyw na decyzj,
czy na danym osiedlu dozwolona jest sprzeda alkoholu albo czy mona wyci drzewo,
a teraz nie pytamy si o to, czy
pod ich nosem moe powsta
kasyno? - pyta Scheller. Doda, e gdyby to o jego osiedle
chodzio, stawiby si na sesj
z kilkudziesicioma osobami,
by radni poznali ich zdanie.
Cz radnych proponowaa, by poczeka z decyzj do
sierpniowej sesji, by zasign
opinii mieszkacw, ale wikszo uznaa, e zwlekanie moe sposzy inwestora.

Wedug zwolennikw lokalizacji kasyna w Kdzierzynie-Kolu, to miejsce moe


da prac kilkunastu osobom,
a take pokaza potencjalnym
przedsibiorcom, e miasto
jest elastyczne i otwarte na
biznes i wolno gospodarcz. Dua cz radnych, ktrzy gosowali za powstaniem
kasyna przekonywaa, e np.
mae salony gier hazardowych, czy dyskoteki, w ktrych
dochodzi czsto do przemocy
nikogo nie ra, a kasyno, do
ktrego przychodzi raczej elitarna klientela, jest demonizowane jako witynia hazardu i
szemranych interesw.
Z kolei przeciwnicy boj
si patologii spod znaku naogw hazardowych, strczycielstwa, prostytucji i niemoralnych, bd gronych
zachowa klientw takiego
przybytku ale przede wszystkim oburza ich lekcewaenie
opinii spoecznoci, ktra ma
prawo wyrazi swj sd nieza-

KOMENTARZ NA GORCO
Adam Oczo
Radny miejski oraz radny
Rady Osiedla Azoty
Jeeli zwrcimy uwag na
tryb zaatwiania tej sprawy,
to zdumiewa fakt, e w tak
krtkim czasie mona podj decyzj pomijajc przy
tym wany organ pomocniczy
gminy, jakim jest Rada Osiedla. Jakby na to nie patrzy,
Rady Osiedli zostay powoane m.in. po to, aby mogy opiniowa uchway ich dotyczce,
bez wzgldu na to, czy jest ona
pozytywna, czy negatywna. A
w tym wypadku ten gos zosta
nam odebrany. Nie mwimy

tu o totalizatorze Lotto, gdzie


otwarcie mona wysa kupon
czy o zakadach bukmacherskich, ale mwimy o kasynie,
ktre ma obraca duymi pienidzmi. Jeeli nie chce si zasign opinii mieszkacw
przez Rad Osiedla, to czemu
ma ona suy? Spraw zaatwia si szybko, bo czas nagli,
bo trzeba pomc przedsibiorcy. Wacicielowi hotelu to na
pewno si opaca, ale patrzc
na aspekt spoeczny, to na
pewno nie jest dla lokalnej
spoecznoci atrakcja, wrcz
przeciwnie, moe mie negatywne skutki.

lenie od tego, jak zadecyduje Rada Miasta. To chyba jest


najistotniejszy, negatywny i
przykry wydwik tej sprawy.
Za podjciem uchway gosowao 18 radnych, przeciw

byo trzech: Grzegorz Mateja


(kiedy PO) Agnieszka Iowska (PIS) i Tomasz Scheller
(niezaleny), jedna osoba nie
oddaa gosu.

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Radni rozliczyli prezydent z ubiegorocznego budetu


Za absolutoryjnym tak dla Nowosielskiej by Klub PO, ktry ma wikszo w Radzie Miasta oraz radni niezaleni.
Przeciwnicy nie przebierali w sowach.
Podczas ostatniej sesji
Rady Miasta, w pierwszej,
absolutoryjnej czci, wystawiono ocen dotychczasowej
pracy szefowej samorzdu.
Za udzieleniem absolutorium za wykonanie budetu
za 2015 rok gosowali wszyscy radni PO. Jak zaznaczyli, o wystawieniu takiej a nie
innej oceny zadecydoway
kwestie merytoryczne, a nie
polityczne, co z kolei sugerowali nieliczni radni opozycji.
Na plus wykonanego budetu wymieniano kontynuacj
zada rozpocztych jeszcze
przez poprzednika obecnej
wodarz, Tomasza Wantu.
Sprowadzi on inwestorw
m.in. do kozielskiego portu czy na Pole Poudniowe,
ale wikszo realizowanych
obecnie inwestycji pozostawi w fazie projektw, ktre
obecna wadza musi finalizowa i dostosowywa do moliwoci budetowych gminy.
Zatem za sukces radni uznali

rozpoczcie dziaa zmierzajcych do utworzenia centrum logistycznego w Kolu


Porcie, ktre ma zacz dziaa na pocztku przyszego
roku, dziaania zmierzajce do powstania Hospicjum
Stacjonarnego,
rozpoczcie budowy Kedzierzysko-Kozielskiego Centrum Aktywnoci na kompleksie
basenowym w Azotach czy
nawizanie wsppracy z
Uczelni Opolsk, w wyniku
ktrej w Kdzierzynie-Kolu otwarta zostanie uczelnia
techniczna, do ktrej nabr
wanie si rozpocz.
Biorc pod uwag realizacj sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budetu gminy za rok 2015 oraz
opini Regionalnej Izby Obrachunkowej, opini komisji
problemowych, jak rwnie
wniosek komisji rewizyjnej i
opini RIO do tego wniosku,
informuj, e Klub Platformy Obywatelskiej zagosuje

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

za zatwierdzeniem sprawozdania, jak rwnie udzieleniem absolutorium prezydent. Skoniy nas do tego
powysze opinie ale rwnie
kontynuacja i rozpoczcie
nowych, wanych dla miasta
inwestycji zmierzajcych do
jego rozwoju. Mam na myli
sprowadzenie inwestorw,
stworzenie im warunkw do
rozpoczcia inwestycji, czy
otwarcie w Kdzierzynie-Kolu kierunkw studiw
wyszych powiedziaa zastpca przewodniczcego Rady Miasta, Ewa Czubek.
Zupenie odmienne stanowisko ni to przedstawione przez Ew Czubek zaprezentowa, jako jeden z
nielicznych, radny Grzegorz
Mateja (kiedy w PO, dzi
niezaleny). - Jestem wiadom, e to co powiem, bdzie gosem woajcego na
pustyni i by moe zostanie
wymiane. Decyzje ju zapady i przypuszczam, e nie

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

tylko dlatego, e PO zagosuje za udzieleniem absolutorium, bo podejrzewam, e


przeciwko bdzie garstka.
Taki mamy ukad polityczny i skadam gratulacje Pani
prezydent udao si wietnie rozegra t rad miasta
wypali Mateja.
Pado kilka wyranie politycznych aluzji, z kolei merytorycznie, Mateja, jako
jedyny czonek komisji rewizyjnej, zarzuci prezydent
nieprawidowoci dotyczce
wykonania niektrych inwestycji. Wypunktowa kilka
wadliwych i wymagajcych
poprawek inwestycji, m.in.
rozpadajce si elementy
konstrukcji na placu zabaw
przy ul. Wieczorka, odpadajce elementy odblaskowe na
przejciach dla pieszych na
ul. Kozielskiej, ale te le zabezpieczony przez wykonawc (firma Skanska) teren na
placu budowy ronda przy al.
Jana Pawa II.
Po tym co zobaczyem
podczas kontroli, uwaam, e
skala nieprawidowoci jest
tak dua, e nie jest moliwe, ebycie pastwo o tym
nie wiedzieli. Wiecie, e cz
tych kontroli, ktra dotyczya
inwestycji wykazaa bardzo
powane niedopatrzenia, a
mimo to, komisja rewizyjna
zoya wniosek o udzielenie
absolutorium ali si Mateja. Odwoa si rwnie do
obietnic wyborczych, w ktrych zoona zostaa m.in.
deklaracja cignicia do
miasta inwestorw, ktrzy
postawi swoje fabryki na
Polu Poudniowym, a to z kolei przyczyni si do powsta-

nia nowych miejsc pracy. W


Kdzierzysko-Kozielskim
Parku Przemysowym powstaje w prawdzie przetwrnia popiow, ale o miejscach
pracy trudno tu mwi. Warunki dla inwestorw s wymarzone, a jednak omijaj
oni Kdzierzyn-Kole lokujc swoje firmy w niedalekim
Ujedzie czy Nysie. Mateja wypomnia Nowosielskiej
rwnie to, e przegapia
szans na powstanie w miecie nowej instytucji, mianowicie centrum mandatowego, ktre ostatecznie bdzie
si mieci Nysie.
Prezydent bronia si
tym, e w jedn kadencj nie
da zrobi si wszystkiego,
kademu dogodzi i wszystko zaplanowa, a efekty podejmowanych przez ni
obecnie dziaa bdzie wida
dopiero po jakim czasie. T
argumentacj popar Rafa
Olejnik, szef Klubu Radnych
Niezalenych.
Ubiegoroczny budet
by pierwszym budetem
autorskim prezydent. Przy
tak duej iloci zada, ktre zostay w niego wpisane
nie ma mowy o wykonaniu
ich wszystkich w stu procentach. Nie mam wtpliwoci,
e zapotrzebowania spoeczne, partyjne i polityczne celoway w nadrobienie zalegoci poprzednikw i one s
nadrabiane ale w zwizku z
tym, niektre z nich wychodz przy wykonaniu budetu.
Myl, e kady radny moe
powiedzie, e ubiegoroczny budet by dla nas askawy. Jednomandatowe okrgi
wyborcze, czyli te realia, w

ktrych dzisiaj funkcjonujemy, ka nam troch szerzej


patrze na budet. Musimy
dziaa w dwch paszczyznach, z jednej strony w swoich okrgach wyborczych realizujc mniejsze zadania, a
z drugiej wsplnie, eby robi due inwestycje, a te wymagaj czasu. To s budety
wielokadencyjne, ktre urzd
musi wykona zgodnie z procedurami, a to moe wiza
rce i spowalnia inwestycje.
Kiedy zostan zrealizowane
i cz przychodowa wzronie, bdzie mona zmniejszy zaduenie miasta mwi Olejnik. Przyklasna mu
wikszo radnych, skadajc
gratulacje prezydent i gosujc za udzieleniem jej absolutorium z wykonania budetu za 2015 rok. Przeciwni
byli nieliczni radni opozycji: Agnieszka Iowska (PIS),
Grzegorz Mateja (kiedy PO)
Adam Sadowski (niezrzeszony, a kiedy w PIS).
Realizacj budetu pozytywnie zaopiniowaa Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, zaakceptoway
go rwnie wszystkie komisje problemowe Rady Miasta, z komisj rewizyjn na
czele, ktra podja uchwa z wnioskiem o udzielenie
absolutorium. Zeszoroczne dochody gminy osigny wysoko 222 mln z. Wydatki byy o milion wysze.
W tym 35 mln z to wydatki
majtkowe, czyli inwestycyjne. Na koniec zeszego roku
zaduenie gminy wynioso
87 mln z.
ks

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

mn

Fot. Urzd Miasta KK

PIENIDZE
DLA OFIAR NAWANICY

niu wysokoci ewentualnych odszkodowa lub rekompensat.


Ogldzinom poddano ponad
30 budynkw zgoszonych przez
wacicieli. We wszystkich obiektach stwierdzono uszkodzenia
dachw od maych ubytkw w
poszyciu po ich cakowite zerwanie i uszkodzenie wib dachowych. Stwierdzono liczne uszkodzenia ogrodze posesji, okien,
elewacji, zniszczenia cian budynkw, uszkodzenia instalacji
elektrycznych, izolacji termicznych oraz kominw. Najwyej
wyceniono koszty zniszcze budynku przy ul. Gwnej 57.
Podczas zwoanej niedawno
sesji nadzwyczajnej, radni miejscy przegosowali przeznaczenie
kolejnych rodkw z budetu
miasta dla poszkodowanych w
nawanicy 11 lipca (14 lipca otrzymali oni po tysic zotych zasiku
z MOPS-u). 39 rodzin otrzyma
do podziau 108 tys. z.
Rodziny, ktrych straty
wyniosy do 6 tys. z otrzymaj
tysic zotych, od 6 do 10 tys. z
3 tys. z, od 10 do 20 tys. z 5
tys. z. Poszkodowanym, ktrzy
ponieli szkody przekraczajce 20 tys. z, zostanie przekazane 10 tys. z. Wysoko wypat
nie moe przekroczy zaistniaej
szkody poinformowaa prezydent.
Pomoc dla poszkodowanych
uruchomi rwnie Urzd Wojewdzki, ktry zadeklarowa finansowe wsparcie dla 39 rodzin
w kwocie ptora mln zotych.
ks

w skrcie

Dyrektor Marek Staszewski twierdzi, e szpital


w kocu zacz normalnie funkcjonowa.
marta nabrdalik

Szpital w Kdzierzynie-Kolu po kilku latach niepewnej sytuacji zwizanej z jego


przyszoci, doczeka si stabilizacji. Co wicej, placwk czekaj due inwestycje. Oddziay
wyposaane s w nowoczesny
sprzt do diagnostyki i leczenia pacjentw wart setki tysicy zotych. Dyrektor szpitala,
Marek Staszewski wszed do
cisego zarzdu Stowarzyszenia Menederw Opieki Zdrowotnej, organizacji skupiajcej
szefw jednostek podobnych
do kdzierzysko-kozielskiego
szpitala.
W trakcie ostatniej sesji rady powiatu, radni bezspornie
przyjli sprawozdanie finansowe ZOZ-u za 2015 roku.
Moim zdaniem szpital
w kocu zacz funkcjonowa
normalnie powiedzia dyrektor Marek Staszewski. Sta
nas na to, na co powinno nas
sta. Kady pacjent, ktry do
nas przyjdzie, moe by pewien, e bdzie spa w czystej
pocieli, e otrzyma niezbdne leki, a leczy i opiekowa
si nim bd ludzie, ktrzy s
zadowoleni ze swojej pracy i
maj do dyspozycji bezpieczny
sprzt.

Od niedawna w szpitalu pojawia si nowoczesny


sprzt. Dziki nowoczesnemu
mammotomowi mona diagnozowa i usuwa zmiany w
piersiach, na oddzia laryngologii trafi aparat do usuwania
migdakw u dzieci oraz leczenia chrapania u dorosych, a
w najbliszym czasie oddzia
urologii zostanie doposaony
w aparat do rozbijania kamieni o wartoci 400 tys. z. Mimo
e zaduenie placwki wynosi
7 mln z, wedug Staszewskiego nie ma powodw do niepokoju.
Przypomn, e rok 2015
to 70 mln zotych przychodw.
Patrzc z perspektywy tyche
obrotw, to nie jest ju to taka
dua kwota. Zysk za poprzedni
rok, nawet po potrceniu pienidzy odoonych na spat
potencjalnych wyrokw sdowych z tytuu braku picioprocentowej podwyki w ubiegych latach, wynosi okoo 1,6
mln z. Ubiegy rok zakoczylimy na plusie, ale cigle mamy problem bagau, ktry zosta przeze mnie przejty kilka
lat temu. To byo te same 7
mln z, o ktrych mwimy dzisiaj. Wedug planu te pienidze
miay by spacone ju w ubiegym roku. Tak si jednak nie

Fot. Starostwo Powiatowe KK

dlu rdmiecie i Pogorzelec.


Czonkowie samorzdw osiedlowych i radni sugerowali, e
najwicej miejsc do rewitalizacji znajduje si wzdu ulic Piotra Skargi, Arki Boka, Kwiatowej, Kociuszki, Mickiewicza,
Elsnera, Grunwaldzkiej, Judyma i 1 Maja. Mieszkacy zgaszali swoje zastrzeenia co do
stanu drg, chodnikw, placw
zabaw i niezagospodarowanych
terenw, ktre od lat s zaniedbane i opuszczone.
Spacer studyjny Starym
Miecie w Kolu, Kodnicy oraz
Kolu Porcie pokaza jak due
zasoby architektonicze znajduj si w naszym miecie. Niestety goym okiem wida, e
dua cze budynkw wymaga
kompleksowego remontu oraz
duych nakadow finansowych,
aby wrci do czasw wietnoci.
Ostatnie osiedle odwiedzone przez prezydent to osiedle
Azoty, gdzie rwnie znajduje
si kilka punktw, ktre wymagaja odnowy.

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

O szalejcej nad Opolszczyzn wichurze informoway


oglnopolskie media.
Miejscowoci, ktra ucierpiaa najbardziej okaza si Kdzierzyn-Kole, a dokadnie
jedna z dzielnic miasta. W nawanicy nikt nie zosta ranny, ale
straty materialne okazay si powane.
Poranek 12 lipca odsoni
ogrom szkd, jakie w kilka minut wyrzdzi w Kolu Rogach
ywio. Zerwane i uszkodzone dachy domw i budynkw
gospodarczych, cielce si po
jezdniach i chodnikach przewody elektryczne i telefoniczne,
dachwki, blachy, krokwie, cegy, szcztki ocieple, poamane gazie i powalone drzewa
wymienia Jarosaw Jurokwski,
rzecznik kozielskiego magistratu.
Przy usuwaniu szkd i zagroe pomagay miejskie suby ratunkowe i porzdkowe. W ruch
poszed ciki sprzt, podnoniki i piy.
Pogite i poamane blachy
trzeba byo poci na mniejsze
kawaki, zwisajce z budynkw
elementy odci i bezpiecznie
zrzuci relacjonuje Jurkowski.
Kady prbowa jako pomc w szybkim usuniciu mieci
i zabezpieczeniu uszkodzonych
posesji. Mieszkacy Rogw robili prowizoryczne osony z plandek na zdemolowanych dachach,
tak, by zabezpieczy je na wypadek kolejnego zalania domu.
Prezydent Sabina Nowosielska swoim zwyczajem szybko
powoaa zesp do szacowania
szkd, ktry pomg w ustale-

REGION

Stabilna sytuacja szpitala

NOWOSIELSKA
SPACERUJE I SUCHA
W trakcie spacerw studyjnych mieszkacy zgaszali urzdnikom swoje
spostrzezenia i problemy z
osiedlow infrastruktur.
Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole pracuje nad programem rewitalizacji. Przez cay
tydzie prezydent Sabina Nowosielska wraz z urzdnikami,
przedstawicielem instytutu badawczego oraz czonkami samorzdw osiedlowych chodzi
po dzielnicach naszego miasta.
W trakcie spacerw studyjnych
urzednicy pytaja mieszkacw
o ich opinie i spostrzeenia, a
take o ich pomysy na zmiany
w najbardziej zdegradowanych
obszarach Kdzierzyna-Kola.
Na pierwszy ogien poszo
osiedle Blachownia. Prezydent
rozpocza spacer od ul. Tuwima, przez ul. Broniewskiego, a
do osiedlowej strefy rekreacyjnej i bunkru przy ul. Zwycistwa. Mieszkacy zasygnalizowali, e brakuje im placu zabaw
na Broniwskiego i wikszej iloci awek na Zwycistwa.
Kolejny dzie urzdnicy
spdzili spacerujc po osie-

Wiadomoci 3

27 lipca 2016, nr 15 (216)

Kady pacjent otrzyma


niezbdne leki, a leczy i
opiekowa si nim bd
ludzie, ktrzy s zadowoleni ze swojej pracy
podkrela dyrektor
Marek Staszewski.
stao, a do dugu w galopujcy
sposb narastay odsetki. Dzisiaj owe 7 milionw jest odoone w czasie, zrestrukturyzowane. Pacimy za nie normalne
odsetki bankowe. To poprawio natychmiastowo funkcjonowanie szpitala dodaje.
Przed szpitalem kolejne
wane inwestycje wymagajce duych nakadw finansowych. Zgodnie z nowymi przepisami sformuowanymi przez
Ministerstwo Zdrowia, oddzia
intensywnej terapii i blok operacyjny musz zosta przystosowane do nowych standardw.

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

KOMES reprezentowa Polsk


Artyci przez tydzie gocili w wielu miastach Izraela,
promujc nasz region i kultur.
XXXI Midzynarodowy Festiwal Folklorystyczny MAATAF
w Izraelu to jedna z najwaniejszych imprez promujcych lokaln kultur i tradycje na wiecie.
Nie zabrako na nim polskiego
akcentu, zaznaczonego przez kdzierzyski Zesp Pieni i Taca KOMES. Na pocztku lipca
grupa wystpia w Kirjat Gat, Tel
Awiwie, Ramlii, Dimonie, Afulii
oraz Holonie. Podczas swoich
wystpw tancerze zaprezentowali si w strojach cieszyskich
i opolskich, piewajc i taczc
w rytm przypiewek lska Cieszyskiego i Opolskiego. Wraz z
zespoem na scenie wystpia ich
wasna kapela.
Na Festiwalu MAATAF,
oprcz zespou z Polski wystpiy take grupy z Chin, Grecji,
Gruzji, Hiszpanii, Izraela, Rosji
i Tajlandii.
W trakcie pobytu w Dimonie, artystw odwiedzi ambasador Rzeczpospolitej Polskiej,
Jacek Chodorowski. Na rce
czonkw zespou przekaza podzikowanie od ministra turysty-

Fot. Starostwo Powiatowe KK

GazetaInformator.pl >>

Zesp Pieni i Taca KOMES powsta w 1982 roku. Wielokrotnie zdobywa nagrody i wyrnienia, goci na wielu
midzynarodowych spotkaniach zespow.
ki Izraela, Yariva Levina, ktry
nada zespoowi tytu Ambasadora Dobrej Woli dla Turystyki Izraela. Czonkowie Zespou
Pieni i Taca przy okazji wystpw zwiedzili prawie cay Izrael,
w tym m.in. Nazaret, Jerozolim,
Morze Martwe otrzymujc tytu Pielgrzyma Jerozolimskiego.
Zesp Pieni i Taca KOMES prowadzony jest przez
Stowarzyszenie, ktremu prezesuje Helena Krl. Opraw artystyczn zapewnia Danuta Stani, a o muzyk dba Jan Herba,
bdcy akompaniatorem. Grupa
ma na swoim koncie wiele wy-

rnie i nagrd, a take wystpw w wielu krajach na terenie


Europy i USA, gdzie reprezentowa nasz region. Wyjazd do
Izraela by moliwy dziki Stowarzyszeniu Ad Astra z Nysy,
zajmujcemu si m.in. kulturaln wymian midzynarodow,
a take dziki finansowaniu ze
strony izraelskiej czonkw zespou oraz wsparciu Biura Informacji i Promocji Miasta KdzierzynKole i Wydziau Promocji
Starostwa Powiatowego w Kdzierzynie-Kolu.
mn

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

KONKURSY NA
DYREKTORW SZK
Wjt gminy Bierawa ogosi konkursy na stanowiska dyrektorw
Publicznej Szkoy Podstawowej
im. Jzefa Wieczorka w Starej
Kuni, Zespou Szk z nauczaniem jzyka mniejszoci narodowej jzyka niemieckiego im.
Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni. Oferty naley
skada do 8 sierpnia do godz.
13:30 w sekretariacie Urzdu
Gminy w Bierawie.
BEZPATNE
PORADY PRAWNE
Kancelaria Bialic & Sokoowski
bdzie suy pomoc przedsibiorcom i rolnikom w Centrum
Biznesu przy ul. Wrocawskiej
133 w Opolu w rody midzy
godz. 9:00 a 12:00. Organizatorzy prosz o zapisy tel. 77 540 01
44 lub mailowe: a.giza@fundacja.opole.pl.
PRZETARG
NA DOSTAW OLEJU
Gmina Cisek ogosia przetarg
nieograniczony na dostaw
oleju opaowego do placwek
Gminy Cisek w okresie od wrzenia 2016 r. do 31 maja 2017 r.
Ogoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamwie Publicznych
w dniu 21 lipca 2016 roku pod
pozycj 148373-2016.
FIRMA Z KDZIERZYNA-KOLA PRZEBUDUJE
DROG
Przedsibiorstwo Robt Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z
Kdzierzyna-Kole przedstawio
najkorzystniejsz ofert przebudowy drogi dojazdowej do
gruntw rolnych w obrbie Witosawic. Koszt inwestycji wynosi
ponad 270 tys. z. Do przetargu
przystpiy 4 firmy.
KTO BDZIE WOZI
DZIECI?
Wjt Gminy Cisek ogosi przetarg nieograniczony na przewz
dzieci i ich opiekunw do przedszkoli, szk podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy
Cisek w formie zakupu biletw
miesicznych w roku szkolnym
2016/2017. Ogoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamwie
Publicznych w dniu 8 lipca 2016
roku pod pozycj 126565-2016.
ZGNILEC
AMERYKASKI PSZCZ
W drugiej poowie czerwca
wygaszono ostatnie ognisko
zgnilca amerykaskiego pszcz
na terenie powiatu kdzierzysko-kozielskiego. Przestay
obowizywa postanowienia z
rozporzdzenia Powiatowego
Lekarza Weterynarii w sprawie
okrelenia obszaru zapowietrzonego chorob zakan zgnilcem
amerykaskim pszcz, obszaru
zagroonego wystpieniem tej
choroby, sposobu oznakowania
tych obszarw oraz zakazw i
nakazw obowizujcych w tych
obszarach.
ZNALEZIONO
ZAGINION 80-LATK
20 lipca okoo 13:30 policjanci
zostali poinformowani, e zagina 80-letnia mieszkanka Kdzierzyna-Kola. Funkcjonariusze rozpoczli poszukiwania na
terenie miasta. Po godzinnych
poszukiwaniach spostrzegli na
rdmieciu w rejonie przystanku autobusowego grup osb
zgromadzonych obok lecej kobiety. Bya to zaginiona 80-latka.

4 Edukacja

27 lipca 2016, nr 15 (216)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

W ramach projektu Fruitfarming uczniowie z Budowlanki


odwiedzili Bukareszt.

Znane s wyniki egzaminw maturalnych. Wrd kdzierzyskich szk najlepiej wypad Zesp Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych.

MARTA NABRDALIK

Pierwszy etap projektu


Fruitfarming realizowanego
przez Zesp Szk nr 1 w Kdzierzynie-Kolu zblia si ku
kocowi. W minionym miesicu grupa uczniw wraz z
opiekunami gocia w stolicy
Rumunii, Bukareszcie, na zaplanowanym spotkaniu projektowym, w ktrym wraz z
Polakami uczestniczyli partnerzy z Portugalii, Czech oraz Rumunii. Poruszono tematyk
uprawy drzewek owocowych
oraz przetwrstwa w rumuskim przemyle spoywczym
opowiada Sawomir Jakoniuk,
nauczyciel i koordynator projektu z ZS nr 1.
Modzie miaa okazj zapozna si z nowoczesnymi
metodami upraw opierajcych
si na bardzo kosztownych
urzdzeniach komputerowych,
kontrolujcych wzrost owocw.
Uczniowie odkryli take uroki
rumuskiej wsi oraz regionaln kuchni, zwizan nie tylko z owocami. Pikna pogoda
i letnia aura sprzyjay prezentacji rumuskiego rolnictwa. Bylimy pod wraeniem moliwoci produkcyjnych oraz
eksportowych w dziedzinie
produkcji owocw w Rumunii,

jak i ogromnego potencjau w


dziedzinie upraw drzewek owocowych, co dla wielu partnerw
projektu byo ogromnym zaskoczeniem dodaje Jakoniuk.
Dominika Mizera, nauczycielka z ZS nr 1 biorca udzia w
projekcie podkrela, e uczniowie mogli oprcz zdobywania
wiedzy, podszkoli rwnie
swoje umiejtnoci jzykowe w
kontaktach z kolegami z innych
pastw Europy, a take nawiza nowe znajomoci.
Kolejne spotkanie w ramach projektu Fruitfarming
zaplanowano na wrzesie, tym
razem uczestnicy spotka przyjad do naszych poudniowych
ssiadw. Natomiast w sierpniu, grupa modziey z Budowlanki wemie udzia w
kolejnym projekcie w ramach
programu ERASMUS + Modzie i spotka si z zaprzyjanionymi Czechami i Sowakami
na play Morza Egejskiego, w
trakcie drugiej edycji projektu
Sowianie tacz. W greckiej
scenerii bd poznawa tajniki
tacw latynoamerykaskich i
ludowych.
Projekt Fruitfarming jest
realizowany dziki wsparciu
nansowemu przyznanemu
przez powiat kdzierzysko-kozielski.

Dziki udziaowi w midzynarodowym projekcie, modzie


z Zespou Szk nr 1 odwiedzia Rumuni. W sierpniu spotykaj si w Grecji, a we wrzeniu w Czechach. Wyjazdy
to wspaniaa okazja na poznanie modych ludzi z caej
Europy.

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Matura 2016.
Jak Wam poszo?
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Modzie w midzynarodowym
projekcie

W szkoach podlegych
powiatowi kdzierzysko-kozielskiemu do egzaminu przystpio w sumie 692 uczniw.
wiadectwo dojrzaoci otrzymao 562 osb, co daje zdawalno na poziomie 81,2% i
trzecie miejsce w wojewdztwie opolskim. Zdawalno
jest wysza ni rok temu, kiedy
matur z pozytywnym wynikiem napisao 75,8% ucznw.
Jeli chodzi o szkoy nadzorowane przez kdzierzyskie starostwo, najlepiej matur napisali absolwenci

Zespou Szk Technicznych


i Oglnoksztaccych, gdzie
zdawalno wyniosa 97,6%.
W II Liceum Oglnoksztaccym egzamin dojrzaoci zdao 96,6%, a w I Liceum Oglnoksztacym 91,8% osb. W
Zespole Szk eglugi rdldowej matur z pozytywnym
wynikiem napisao 81,1% absolwentw. W Zespole Szk
nr 3 zdao 76,9%, a w Zespole
Szk nr 1 72,2% przystpujcych.
KP

R E K L A M A

GABINET LOGOPEDYCZNY

Magdaleny Wrbel
Zaprasza na zajcia indywidualne oraz grupowe
www.logopedakedzierzyn.pl
gabinet@logopedakedzierzyn.pl

tel. 726 281 081

OFERUJ POMOC W ZAKRESIE:


terapii wad i zaburze mowy u dzieci,
modziey i osb dorosych
diagnozy logopedycznej
seplenienia midzyzbowego, niewyranej mowy (jkanie)
wywoywania goski R
terapii dzieci z autyzmem
terapii mowy po udarze, terapii osb starszych
(choroba Parkinsona, po udarze, po wylewie, z afazj)
afazji i opnionego rozwoju mowy
od marca terapia EEG BioFeedback
Istnieje moliwo dojazdu
na zajcia logopedyczne do Pacjenta!

MN

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 15/2016


REGION

GazetaInformator.pl 27 lipca 2016 nr 15 (216)

PRACA

Zmiany w ksztaceniu zawodowym dla rynku pracy


dominika rudzka

Jak informuje Ministerstwo Edukacji, Anna Zalewska


zapowiedziaa m.in.: stopniowe
wprowadzanie dualnego systemu ksztacenia, wczanie pracodawcw w proces ksztacenia
i egzaminowania, powoanie II
stopniowej szkoy branowej
oraz utworzenie Korpusu Fachowcw i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ).
Na co stawia ministerstwo?
Przede wszystkim na dualny system ksztacenia w edukacji zawodowej dostosowany do
potrzeb gospodarki oraz skonstruowany w oparciu o wspprac z przedsibiorstwami
stanowicymi otoczenie gospodarcze szkoy. Priorytetem
wprowadzanych zmian jest
aktywne wczenie pracodawcw w proces tworzenia nowych zawodw i podstaw programowych, wsppraca przy
opracowywaniu programw
nauczania dla zawodu oraz realizacja procesu ksztacenia
praktycznego.
Wrd korzyci dla uczniw
Ministerstwo Edukacji wymienia m.in.: nabywanie umiejtnoci zawodowych przy
uwzgldnieniu nowoczesnych
technik i technologii stosowanych przez pracodawcw, realizowanie praktycznej nauki
zawodu w rzeczywistych warunkach pracy (u pracodawcy) czy te zdobywanie certyfikatw w zakresie umiejtnoci
w wskich specjalizacjach honorowanych na rynku pracy.
Wedug ministerstwa, cisa
wsppraca pracodawcw ze
szkoami zwikszy szans zatrudnienia dla absolwentw
wysoce prawdopodobne, i

przedsibiorcy nawizujcy
wspprac ze szkoami wyka wiksze zainteresowanie
uczniami po ukoczeniu ksztacenia zawodowego.
Jakie korzyci ze zmian dla
przedsibiorcw?
Przede wszystkim pozyskanie dobrze przygotowanych
pracownikw absolwentw,
ktrzy znaj ju technologi i
materiay stosowane w firmie.
Ponadto, Ministerstwo Edukacji wymienia dodatkowe korzyci: realizacj programu
praktycznej nauki zawodu z
wykorzystywaniem materiaw
i technologii przedsibiorstwa
oraz inwestowanie w rozwj
gospodarki opartej na wiedzy.
Ciekawym pomysem zaproponowanym przez ministerstwo jest utworzenie Korpusu
Fachowcw, czyli wysokiej klasy specjalistw pozyskanych z
przedsibiorstw. MEN tumaczy, e dziki takiemu rozwizaniu bdzie moliwe uzupenienie luki kadry nauczycielskiej
do nauczania zawodowego, powstaej w wyniku braku systemu ich ksztacenia.
Jaka jest obecnie sytuacja
ludzi modych na rynku
pracy?
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Spoecznej - ludzie modzi maj
problemy z pynnym wejciem
na rynek pracy. Ministerstwo
zwraca uwag, e zapotrzebowanie na rynku pracy wci
pozostaje niedostatecznie zbadane. Z kolei z wnioskw przedstawionych przez Ministerstwo
Edukacji jasno wynika, jakie s
potrzeby pracodawcw w odniesieniu do absolwentw, s
to: bardzo due zapotrzebowanie na absolwentw szk zawo-

Fot. www.men.gov.pl

27 czerwca 2016 r. odbya si konferencja zorganizowana w Wabrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na ktrej
Minister Edukacji Narodowej ogosia kierunki zmian dotyczcych ksztacenia w szkolnictwie zawodowym.
dowych, nadpoda absolwentw w wyszym oraz rednim
wyksztaceniem, czste przekwalifikowanie absolwentw
bezporednio po zakoczeniu
nauki. Wszystkie te wnioski s
efektem nieskutecznego doradztwa zawodowego. MEN
kadzie nacisk na obowizkowe
badania predyspozycji zawodowych uczniw jeszcze przed
wyborem cieki ksztacenia.
Wprowadzone maj zosta ramowe programy doradztwa zawodowego ta tematyka ma
zosta uwzgldniona na kadym etapie edukacji.
Od czego zaley powodzenie na rynku pracy?
Z bada wynika, e ma na
to wpyw kilka czynnikw
kierunek uzyskanego wyksztacenia, zdobyte umiejtnoci ale
rwnie posiadane dowiadczenie zawodowe. Inicjatyw
opisywan w raporcie MPiPS
jest projekt Barometr Zawodw, ktry zosta stworzony w
celu pomocy modym ludziom
w wyborze cieki zawodowej.
Projekt ten opiera si na dyskusji grupowej, w ktrej uczestnicz zarwno pracownicy powiatowych urzdw pracy, jak i
eksperci z innych instytucji posiadajcy wiedz na temat lokalnego rynku pracy. Barometr
przedstawia deficyt, rwnowag oraz nadwyk zawodw
w danym wojewdztwie. Na
podstawie tych danych modzi
ludzie, ktrzy decyduj si na
dalszy krok w swojej edukacji,
mog przewidzie, jakie jest
prawdopodobiestwo otrzymania pracy po wybraniu konkretnego kierunku ksztacenia.
Jak deklaruje Ministerstwo
Edukacji, rozwizaniem problem braku informacji szk
oraz organw prowadzcych
na temat danych koniecznych

do planowania ksztacenia w
konkretnych zawodach, ma by
stworzenie portalu edukacyjno-zawodowego na poziomie wojewdztwa, ktry bdzie odpowiedzi na to zapotrzebowanie,
zarwno po stronie szkoy, jak i
pracodawcy.
Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
plany dotycz przede wszystkim
szk zawodowych oraz technikum to wanie absolwentw
tych szk najbardziej potrzebuje rynek pracy. Jak przekonuje
minister Anna Zalewska, obecny
model ksztacenia zawodowego
w systemie edukacji nie spenia swojej funkcji. Trudno si
z ni nie zgodzi, gdy przedstawiane s dane statystyczne wg
ktrych: 1 na 10 uczniw technikum nie zamierza przystpi
do matury, co 2 ucze nie zdaje
matury, 1 na 4 uczniw technikum nie przystpuje do niej w
ogle a co 3 ucze technikum
nie zdaje egzaminu zawodowe-

go. Wedug MEN wymagania


edukacyjne w stosunku do duej grupy uczniw technikum s
zbyt wysokie.
Jakie zmiany dla uczniw
zawodwek i technikw?
MEN zapowiada zmian
struktur ksztacenia zawodowego: Bdzie ona polegaa na
utworzeniu II stopniowej szkoy branowej. Po ukoczeniu I
stopnia i po zdaniu egzaminu
z jednej kwalifikacji absolwent
uzyska dyplom potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe. Bdzie on przygotowany do podjcia pracy lub kontynuowania
ksztacenia w szkole II stopnia.
Po ukoczeniu szkoy branowej
II stopnia i po zdaniu egzaminu
z drugiej kwalifikacji absolwent
uzyska wyksztacenie rednie
zawodowe i dyplom technika.
Absolwent szkoy branowej II
stopnia z tytuem technika moe
przystpi do matury zawodowej
oraz kontynuowa ksztacenie na

wyszych studiach zawodowych


w brany, w ktrej uzyska tytu
technika. Co najmniej 50% zaj
w szkole branowej bdzie przeznaczone na ksztacenie zawodowe. W proponowanej strukturze
pozostaje technikum dziaajce
na dotychczasowych zasadach,
z matur na poziomie podstawowym lub rozszerzonym oraz
dyplomem potwierdzajcym
kwalifikacje zawodowe. (rdo
cytatu: www.men.gov.pl)
Za finansowanie doposaenia szk oraz centrw ksztacenia praktycznego w nowoczesn
baz techno-dydaktyczn oraz
pozostaymi kosztami zwizanymi z realizacj i wprowadzeniem
zmian, ma by odpowiedzialny specjalny Fundusz Rozwoju
Edukacji Zawodowej (FREZ).
Jak informuje MEN, rdem finansowanie FREZ mogoby by
rodki z Funduszu Pracy, Spek
Skarbu Pastwa czy te skadki
od zrzeszonych przedsibiorcw.

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Planuj inwestycje i walcz o unijne rodki


Rewitalizacja parku w Sawicicach jest w trakcie realizacji, a gmina Kdzierzyn-Koleju planuje kolejne inwestycje
i sporzdza wnioski o dotacje. Nasze miasto czeka kilka duych remontw.
Gmina Kdzierzyn-Kole na
przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat pozyskaa miliony euro z budetu unii europejskiej. Mimo
to, kdzierzyski samorzd nadal walczy o przyznanie kolejnych rodkw.
W tym momencie miasto realizuje projekt odbudowy i rewitalizacji zabytkowego
parku na os. Sawicice objty dofinansowaniem z budetu
Wojewdztwa Opolskiego. Dokonano inwentaryzacji drzewostanu i gatunkw owadw
znajdujcych si pod ochron,

przygotowano rwnie plan


prac zakadajcy odnow alejek,
monta nowych awek, stojakw
rowerowych i koszy na mieci, a
take stworzenie interaktywnej
cieki edukacyjnej. Na przeobraenie ponad 30-hektarowego parku, ktre pochonie ponad 1,5 mln z gmina otrzymaa
ponad 1,1 mln z dofinansowania. Trwa przygotowanie dokumentacji, pozwalajcej ubiega
si o dofinansowanie drugiego
etapu prac.
Kolejn du inwestycj,
na ktra miasto chciaoby zdo-

by dofinansowanie z unijnych rodkw, jest stworzenie


optymalnych warunkw do
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez przyszych inwestorw. Budowa infrastruktury uzupeniajcej najwikszy
miejski teren inwestycyjny (tzw.
pole poudniowe - przyp. red.)
byaby idealnym zakoczeniem
rozpocztych ju prac.
Wadze miasta nie zapominaj, e Kdzierzyn-Kole ma
by eKKo, dlatego te w zgodzie
z przyjtym planem gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta sa-

morzdowcy planuj m. in. zakup nowych autobusw i rozbudow cieek rowerowych o


kolejne. Gmina chciaaby we
wsppracy z powiatami kdzierzysko-kozielskim i strzeleckim zmodernizowa drog
do Zalesia lskiego (od ulicy
Miej, poprzez Grunwaldzk,
Brzechwy). Podpisano ju porozumienie o wsplnej realizacji
projektu z gminami i powiatami subregionu kdzierzysko-strzeleckiego.
Kozielskie szkoy, tj. Publiczne Gimnazjum nr 1 i Ze-

sp Szk Miejskich nr 1 doczekaj si termomodernizacji za


unijne rodki, a kompleks zamkowy w Kolu zostanie poddany rewitalizacji. Gmina zoya rwnie wniosek o wsparcie
edukacji przedszkolnej, aby
poprawi standardy nauczania najmodszych. Zajcia maj
by bardziej kreatywne, a wiedza przekazywana w ciekawszej
formie. Wszystko rozpocznie si
od wiadomego przeszkolenia
nauczycieli.
Nie zapomniano rwnie
o dziaaniach majcych wpyw

na bezpieczestwo mieszkacw. Warunki dziaania sub


ratowniczych ulegy poprawie.
Jednostka OSP ze Sawicic i
Cisowej ju otrzymaa nowy
wz straacki, teraz z kolejnego,
zakupionego z dziki dofinansowaniu ze rodkw pozabudetowych cieszy si OSP Kodnica.
Mimo i nabr wnioskw
jeszcze si nie rozpocz, wadze
miasta planuj intensywne dziaania zmierzajce do pozyskania
dofinansowania.
mn

27 lipca 2016, nr 15 (216)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Fot. Bartomiej Mielnik

Kasy i drukarki fiskalne


Zmiany: Kobiety w ciy chronione w pracy
kasy przenone, mobilne
Prezydent RP Andrzej Duda 11 lipca podpisa nowelizacj ustawy Kodeks pracy oraz niektrych innych ustaw. Zapewnia ona szczegln ochron kobietom
kasy systemowe, sieci kasowe
w ciy i karmicym matkom.
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas
Kobiety w ciy nie bd mogy wykonywa prac
uciliwych, niebezpiecznych
lub szkodliwych dla zdrowia,
mogcych mie niekorzystny wpyw na ich zdrowie,
przebieg ciy lub karmienie
dziecka. List tych prac bdzie
wskazywa Rada Ministrw.
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 176
Kodeksu pracy, nie wolno zatrudnia kobiet przy pracach
szczeglnie uciliwych lub
szkodliwych dla zdrowia.
Komisja Europejska uzna-

a go za niezgodny z postanowieniami dyrektywy w sprawie wprowadzenia w ycie


zasady rwnego traktowania
kobiet i mczyzn w zakresie dostpu do zatrudnienia,
ksztacenia i awansu zawodowego oraz warunkw pracy.
W opinii Komisji Europejskiej,
regulacja ta, odnoszc si do
wszystkich kobiet, a nie tylko
do kobiet w ciy i karmicych
piersi, stanowi przeszkod w
zapewnieniu rwnouprawnienia pci, szczeglnie w zakresie
dostpu do zatrudnienia.

Wobec powyszego, w
ustawie z dnia 22 czerwca
2016 r. o zmianie ustawy
Kodeks pracy oraz niektrych
innych ustaw zmieniono art.
176 Kodeksu pracy, zawajc zakres podmiotowy tego
przepisu wycznie do kobiet
w ciy i karmicych dziecko
piersi.
Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia
ogoszenia.

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
/
:
czytniki kodw kreskowych
Okno transferowe OFE-ZUS otwarte
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe
tylko do koca lipca

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

DR RDO MPIPS/

Do 31 lipca moemy zdecydowa, czy cao skadki emerytalnej pozostawi


w ZUS, czy te cz przekazywa do OFE. Kolejne okienko dopiero za 4 lata.
Fot. PIXABAY

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

Ju tylko kilka dni pozostao do zamknicia tegorocznego okna transferowego ZUS-OFE. Jak informuje
ZUS, swoje owiadczenia zoyo ju 70 tys. osb. Decyzja
jak moemy podj do koca
miesica dotyczy ubezpieczonych w II larze i ich skadki
w wysokoci 2,92 proc. podstawy wymiaru (wynagrodzenia). Pozostaa cz skadki
emerytalnej, czyli 16,6 proc.
traa do ZUS i jest zapisywana
na koncie emerytalnym (12,22
proc.) i subkoncie (4,38 proc.).
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016
r. kady kto jest uczestnikiem
drugiego lara moe zdecydowa, e wskazane 2,92 proc.

skadki tra na subkonto w


Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych lub do wybranego
otwartego funduszu emerytalnego. Jeeli nie bdziemy
zmienia decyzji podjtej w
poprzednim okienku transferowym w 2014 r. lub przy okazji wchodzenia na rynek pracy
po zamkniciu poprzedniego
okienka, to nie musimy skada adnych deklaracji. Jeeli
jednak decyzj, a tym samym
miejsce przeznaczenia skadki
chcemy zmieni, to naley wypeni specjalne owiadczenie.
Formularz do wypenienia moemy znale na stronie internetowej zus.pl oraz w formie
papierowej we wszystkich pla-

cwkach ZUS.
Owiadczenie mona dostarczy osobicie do placwki ZUS, za porednictwem
poczty lub przy wykorzystaniu zusomatw dostpnych
w wikszych placwkach ZUS
przez 24 godziny na dob.
Klienci posiadajcy prol na
Platformie Usug Elektronicznych mog natomiast zoy
owiadczenie przez Internet,
wanie przy wykorzystaniu
prolu na PUE.
Nastpne okno transferowe otwarte bdzie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r.
DR /RDO: ZUS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

27 lipca 2016, nr 15 (216)

DLA

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
Oprogramow
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
k
u
r
d
w cenie
owego:
opis programu magazyn
kumenty WZ, MM, RW
do
y,
on
fakturowanie, parag
iczne
i brutto, krajowe, zagran
dostawy w cenach netto
cja
yza
inwentar
prowadzenie magazynu,
mi, wezwania do zapaty
nta
he
tra
kon
z
i
rozrachunk
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
, magazynw
w
up
analizy sprzeday, zak
w, inwentaryzatorami
kod
i
kam
wsppraca z czytni
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
iskowa
praca w sieci, wielostanow

2899,00

2299,00
Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

:
E
J
C
O
M
O
R
P
Y
M
Y
Z
C
KUPUJC

N
L
A
K
IS
F

K
R
A
K
U
DR
PAKIET REKLAMY
O WARTOCI

1299,00 GRATIS!

lnej:
parametry drukarki fiska
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (22 linie/s
z papierem)
g
0
(36
ku
najlejsza na ryn
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

*)

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
T
S

Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

je:
Promocja obejmu
kowej
- wykonanie wizytw
strony internetowej
- domena
- hosting
domenie
- e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 lipca 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

4
REGION

PLUSY BIZNESU

27 lipca 2016, nr 15 (216)

DLA

<< GazetaInformator.pl

SAMORZD

Ranking najbogatszych miast. Racibrz najgorzej od 11 lat


Fot. Bartomiej Mielnik

Raciborzanie z dochodem 2520,41 z s nieco biedniejsi ni przed rokiem,


a samo miasto spado w rankingu zamonoci czasopisma Wsplnota, zajmujc najgorsze miejsce od 2004 roku.
PAWE STRZELCZYK

Rankingi Wsplnoty to
opracowywane przez prof.
Pawa Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego
zestawienia wszystkich samorzdw analizowane na
podstawie obiektywnych danych z GUS pod ktek kilku
aspektw. Kady z nich to
odrbny ranking.
Poniewa s opracowywane na bazie zestandaryzowanych,
obiektywnych
wskanikw czsto s wykorzystywane przez same samorzdy do przygotowywani
opracowa porwnawczych
wykorzystywanych np. na sesjach rad. Rankingi Wsplnoty s publikowane rok po
okresie ktrego dotycz zebrane w tym zestawieniu dane, poniewa w takim czasie
s publikowane dane z GUS.
Zatem przykadowo rankingi
publikowane we Wsplnocie
w 2013 roku, obejmuj dane
za 2012r.
Rok 2014 przynis wzrost
wydatkw majtkowych, bdcych w samorzdach znakomitym wskanikiem koniunktury nansowej. Ale ju
w 2015 r. inwestycje znaczco si zmniejszyy. Spadek
by najwikszy w miastach
na prawach powiatu, przekroczy a 10 proc. W zeszym
WODZISAW LSKI

W najnowszym rankingu najbogatszych miast i powiatw za 2015 rok


przygotowanym przez Wsplnot Racibrz uplasowa si na 154 miejscu (na 267)
wrd miast powiatowych. Z kolei Kdzierzyn-Kole uzyska 33 miejsce z dochodem 3079,89 z,
a Wodzisaw lski - 197 z dochodem 2430,74 z.
roku wzrosy za to dochody budetowe o okoo 2,5
proc. Jak te zmiany wpyny
na poziom zamonoci samorzdw? - pisz w preambule
autorzy: Pawe Swianiewicz i
Julita ukomska
W najnowszym rankingu
najbogatszych miast i powiatw za 2015 rok przygotowanym przez Wsplnot Racibrz uplasowa si na 154
miejscu (na 267) wrd miast
powiatowych. To o blisko 50
miejsc niej ni w 2014 roku,

kiedy to by 105. Zamono


per capita mieszkaca Raciborza ustalono na 2520,41,
niecae 2 zote ni rok wczeniej. Trzy pierwsze miejsca
zajy: Polkowice (6743,73
z na mieszkaca), Piaseczno (3853,37) i Kozienice
(3811,45).
Miejsca w rankingu zajmowane przez Racibrz w poprzednich latach: 117 (2004
rok), 44 (2005), 144 (2006),
92 (2007), 41 (2008), 19
(2009), 51 (2010), 103 (2011),

- ROZRYWKA

R E K L A M A

Zadbaj o waciwy kontakt


ze swoim dzieckiem!

W jaki sposb komunikowa si ze swoj pociech w wieku


do 6 lat? O tym przeczytacie Pastwo w niniejszym artykule.
Sposb komunikowania si
z dzieckiem jest zaleny przede
wszystkim od jego wieku. Rzecz oczywist jest, e do dwulatka bdziemy zwraca si
zupenie inaczej, ni do omiolatka. Kryterium wieku w tym
przypadku odgrywa kluczow
rol.
Staraj si zrozumie
Dzieci w wieku do 6 lat zazwyczaj jeszcze maj problemy
z wypowiadaniem niektrych
sw, czy z precyzyjnym wyraaniem i okrelaniem swoich
potrzeb, uczu i emocji, dlatego naley powici moliwie
maksymalnie duo czasu oraz
dooy wszelkich stara, aby
zrozumie i rozwiza problem
lub zadanie, z ktrym maluch
si do nas zwraca.
Uywaj zdrobnie
W komunikacji z dzieckiem
w tej grupie wiekowej mona, a
w niektrych wypadkach wrcz
naley, uywa zdrobnie oraz
zmikcze, ktre dziecko odbiera, jako przejaw opieki i zainteresowania, a dziki temu
czuje si bezpiecznie. Naley
uywa sformuowa takich
jak: Chod umyjemy rczki
lub zobacz, jaki adny piesek
na obrazku, bd zobacz, jaka fajna pieczka.

Bd wyrozumiay
Przedszkolak we wszystkich swych dziaaniach poszukuje aprobaty i zrozumienia u
innych osb. Gdy dziecko informuje opiekuna o tym, e jakie zadanie jest dla niego za
trudne odpowied opiekuna
powinna brzmie: Rozumiem,
w takim razie pobawimy si w
inn zabaw lub Dobrze, wymylimy zaraz inn gr. Dziecko w wieku przedszkolnym
wykazuje inicjatyw podczas
zabaw, czsto same okrela sobie ich reguy i warunki, kieruje
si wyobrani, dlatego naley
pamita o tym by pozwala
mu na tego typu aktywno
nie hamujc tym samym twrczych postaw dziecka.
Powicaj dziecku
swj czas
Opiekun powinien powi-

95 (2012), 100 (2013), 105


(2014).
Jeli chodzi o powiaty
(wyczajc powiaty grodzkie), to powiat raciborski z
zamonoci 709,15 (w 2014
- 692,14 z) per capita zaj
127 miejsce na 314. Nie jest
to drastyczny zjazd w porwnaniu do 2014 kiedy to by
zaledwie oczko wyej, ale ju
spory, jeli chodzi o rok 2013
- wtedy by 89 z dochodem
731,06 z na mieszkaca. Jest
to najgorsza pozycja od kilku-

ci mu bardzo duo czasu i


uwagi, powinien dawa do zrozumienia dziecku, e jest dla
niego wane i e wane s dla
niego jego problemy i odczucia. Podana jest empatyczna
postawa opiekunw. Co wicej,
rodzice mog uda si w specjalne miejsca, aby poprzez zabaw z dzieckiem pomaga mu
przeamywa trudnoci. Jednym z takich miejsc z pewnoci jest Zoolandia. Tutaj rodzice mog wsplnie spdzi czas
ze swoimi pociechami, bd
skorzysta z pomocy naszych
specjalnie przeszkolonych Animatorw, ktrzy dbaj o dobr
i niczym nieskrpowan zabaw dla dzieci podczas organizowanych imprez.
Artyku opracowany na
podstawie podrcznika operacyjnego: Zoolandia Dbamy o
rozwj Twojego dziecka.

ZOOLANDIA, ul. Targowa 5, 44-300 Wodzisaw lski


tel.: 32 454 70 80, e-mail: biuro@zoolandia.eu
Zmieniamy si dla Twojego dziecka i dla Ciebie
Ju od sierpnia zapraszamy na now stron internetow:
www.zoolandia.eu

Artyku sponsorowany

nastu lat, a warto wspomnie,


i w latach 2004 i 2008 apa
si do pierwszej dziesitki.
Najzamoniejszym powiatem
ziemskim jest powiat czuchowski.
W kategorii najbogatszych wojewdztw lskie zajo 5 pozycj, notujc awans
a o 10 miejsc.
Poniej dla porwnania
zestawilimy dane dotyczce
najbliszych ssiadw Raciborza (kolejno: miejscowo
- miejsce w danym rankingu
- zamono per capita)
Miasta na prawach powiatu:
Rybnik - 12 (4120,76)
Miasta powiatowe (sklasykowano 267 miast powiatowych)
Kdzierzyn-Kole
- 33 (3079,89)
Gubczyce - 179
(2468,36)
Wodzisaw lski- 197
(2430,74)
1 miejsce - Polkowice
(zamono per capita
6233,74)
Miasta mniejsze (sklasykowano 580 miast)
Kietrz - 312 (2591,49)
Rydutowy - 577
(2114,76)

Krzanowice - 489
(2330,24)
Pszw - 550 (2251,74)
Kunia Raciborska 554 (2239,66)
1 miejsce - Krynica Morska (7701,45)
Powiaty ziemskie (sklasykowano 314 powiatw):
gubczycki - 21 (873,48)
wodzisawski - 110
(725,55)
rybnicki - 302 (430,00).
Nie naley myli z Rybnikiem - powiatem grodzkim, sklasykowanym w
innej kategorii.
1 miejsce - powiat czuchowski (1294,86)
Gminy wiejskie (sklasykowano 1566 gmin):
Pietrowice Wielkie 277 (2950,06)
Rudnik - 225 (3025,71)
Krzyanowice - 628
(2678,85)
Lubomia - 463 (2778,21)
Kornowac - 391
(2832,83) (w 2014 - 975
miejsce!)
Lyski - 828 (2582,90)
Ndza - 1231 (2419,75)
1 miejsce - Kleszczw
(43877,04)

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci

27 lipca 2016, nr 15 (216)

Z regionu

REGION STYL YCIA

Wczykije wbrew wasnej woli?


KATARZYNA CZY

23 lipca obchodzimy
Dzie Wczykija wito
mionikw wdrwek, podry i wycieczek. W tym
dniu warto jednak te pamita o osobach, ktre znalazy
si z dala od domu w wyniku
trudnych, a czasem niebezpiecznych sytuacji yciowych
o zaginionych.
Wedug policyjnych statystyk w 2014 r. zagino 20
845 osb. To ponad 1200
wicej ni w 2013 r. i o ponad
5,5 tysica wicej ni przed
dekad. Prawie poowa zaginionych do dzieci i modzie
do 18 roku ycia! Na szczcie wikszo z nich odnajduje si w cigu dwch tygodni od dnia zaginicia, a a
95 % dzieci wraca do domw
w cigu pierwszych siedmiu
dni.
Warto przypomnie chociaby histori picioletniej
dziewczynki, ktra na pocztku lipca pokonaa na rowerku
prawie 3 kilometry na trasie

Krowiarki - Szczyty. Samotnie poruszajce si dziecko


zwrcio uwag przechodniw, ktrzy poinformowali policj. Dziewczynka nie
chciaa poda nieznajomym
swojego imienia ani adresu,
na szczcie funkcjonariuszom z Raciborza udao si
ustali jej tosamo. Okazao si, e matka piciolatki
szukaa crki na wasn rk,
ale kiedy zobaczya radiowz,
postanowia zgosi zaginicie. Ku jej wielkiej radoci,
w samochodzie oprcz policjantw znajdowao si take
jej dziecko.
Co zatem naley zrobi,
kiedy podejrzewamy zaginicie bliskiej osoby? Przede
wszystkim, jeli nie potramy
odnale jej samodzielnie, a
istniej powane i uzasadnione obawy, e jej nieobecno moe wiza si z zagroeniem dla ycia i zdrowia,
powinnimy powiadomi policj. To mit, e ze zgoszeniem trzeba czeka 24 lub 48
godzin. Policja podkrela, e

Fot. Justyna Koniszewska

Tolkien pisa, e nie kady bdzi, kto wdruje, ale trzeba pamita,
e wiele osb znika z domw z innych powodw ni ch przeycia przygody.

W okrese wakacyjnym modzie wymyka si spod kontroli - wyjeda na obozy, spdza wieczory
w plenerze, nocuje u znajomych. Kiedy jednak osoba nie wraca do domu przez duszy czas, nie
daje te znaku ycia, sytuacj naley natychmiast zgosi na policj.
nie naley ba si wszczcia
faszywego alarmu, bo czasem tylko szybka reakcja moe kogo uratowa.
Co wane, jeli nie ma innej moliwoci, zgoszenia
mona dokona take telefonicznie lub mailowo. - W
przypadku otrzymania informacji o zaginiciu osoby dro-

g telefoniczn, mailow lub


pocztow naley niezwocznie kontaktujemy si ze zgaszajcym w celu przyjcia od
niego zawiadomienia o zaginiciu osoby wyjania ocer prasowy raciborskiej policji, Mirosaw Szymaski.
Zwraca on te uwag na fakt,
e jednostka odpowiedzial-

na z poszukiwania wsppracuje z szeregiem innych sub


i instytucji: - Wielokrotnie
do dziaa w ramach pomocy angaowane s inne suby mundurowe jak Pastwowa Stra Poarna, Ochotnicza
Stra Poarna, Wojsko, Stra
Graniczna. Informacja jest
take w wielu przypadkach

przekazywana dla lokalnych


przedstawicieli mediw lub
krajowych w zalenoci od
skali podejmowanych dziaa. Sprawdzane s szpitale
czy np. osoba zaginiona nie
zostaa tam przewieziona w
wyniku rnych okolicznoci yciowych tumaczy
funkcjonariusz. Dziki takiej
wsppracy udao si unikn
tragedii w styczniu tego roku,
kiedy do pnych godzin wieczornych trway w Raciborzu
poszukiwana omioletniej
Nataszy.
Wrd
najczstszych
przyczyn zagini Szymaski
wymienia konikty rodzinne, kopoty w pracy, zawody
miosne, stan zdrowia, w tym
upoledzenia zyczne i psychiczne, depresj, prby samobjcze. Naley zatem stara si obserwowa naszych
bliskich i prbowa z nimi
rozmawia, gdy widzimy, e
borykaj si z jakim problemem. By moe nasze wsparcie powstrzyma je przed podjciem ryzykownej decyzji.

RACIBRZ STYL YCIA

Warsztaty Extreme City w skateparku

Fot. Katarzyna Przypado

Modzi adepci jazdy na rolkach, deskorolce i hulajnodze mieli okazj rozwin swoje umiejtnoci.
KATARZYNA
PRZYPADO

Jazda na deskorolce wydaje


si czym bardzo prostym tylko
osobom, ktre nigdy nie stay na
takim sprzcie. W rzeczywistoci,
aby sta si dobrym skatem, trzeba woy mnstwo energii w nauk jazdy oraz przyswajanie nowych trikw. Jazda na desce jest
nowym sportem, ale zdya zdoby popularno podobn do tej,
ktr cieszy si jazda na rowerze
czy rolkach.
21 lipca w skateparku przy
H2Ostrg odbyy si szkolenia
Extreme City, w ramach ktrych
dzieci i modzie pod okiem instruktorw mogy doskonali
umiejtnoci jazdy na rolkach,
desce, hulajnodze i bmx.

Dziki rnym wiczeniom i zabawom dzieci mogy doskonali m. in. jazd na rolkach.

R E K L A M A

rollupy
ju od
140 z netto*
32 414 90 30
533 355 277
*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

zdrowie

Z regionu

27 lipca 2016, nr 15 (216)

powiat raciborski szpital

Szpital wesprze PWSZ


w ksztaceniu pielgniarek
Fot. Pawe Strzelczyk

Dyrektor szpitala przyznaje, e coraz trudniej na rynku


o wykwalifikowany personel, std zamierza pomc uczelni
w deniach do ksztacenia pielgniarek.

Nawet 20 pielgniarek moe na ju znale prac w Raciborzu - twierdzi Ryszard Rudnik.


Na zdjciu z prawej zastpca dyrektora Elbieta Wielgos-Karpiska.

chtnie wesprze uczelni i


wczy si w proces ksztacenia poprzez udostpnienie swojej bazy na praktyki
zawodowe.
O tym jak podane na
rynku pracy s wykwalifikowane pielgniarki moe
wiadczy fakt, i raciborski szpital jest od rki gotw zatrudni nawet 15-20
osb. Jeli chodzi o aktualn liczb etatw, to jednostka jest zabezpieczona. Przydaoby si jednak osobowe
zabezpieczenie na wypadek licznych absencji, aby
unikn sytuacji w ktrych
przepracowane siostry zmuszone bd pracowa po godzinach.

pawe strzelczyk

R E K L A M A

Lecznica nie zmaga si


moe z drastycznym deficytem personelu, ale aby
zapewni pene oboenie
aktualnie posiadan kadr,
trzeba si troch nagimnastykowa. Dlatego dyrektor
Ryszard Rudnik z zadowoleniem przyj doniesienia,

e Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu


zamierza poszerzy sw
ofert edukacyjn i ksztaci
pielgniarki. Tym bardziej,
e po zaniechaniu ksztacenia pielgniarek w systemie
szkolnictwa redniego aktualnie mode adeptki zyskuj
kwalifikacje na przernego
rodzaju uczelniach, prze-

wanie oferujcych licencjat, rozsianych po kraju


bez wikszego planu.
- To bardzo sensowna
decyzja, bo pielgniarek na
rynku zaczyna brakowa.
Myl, e osoby koczce
ten kierunek nie bd miay
problemw z zatrudnieniem
- komentuje R. Rudnik, deklarujc przy tym, i szpital

radlin - zdrowie

Chorujesz na choroby ukadu krenia? Cukrzyc?


Dowiedz si, jak powinna wyglda Twoja dieta
Zdrowe odywianie ma na celu popraw naszego samopoczucia,
wygldu i przede wszystkim zdrowia. Szczeglne znaczenia ma dla osb chorych.
Jak si odywia, gdy mamy problemy z sercem, nadcinieniem czy cukrzyc?
Porad udziel specjalici NZOZ Kardio-Plus z Radlina.

Dieta w chorobach ukadu krenia ma na celu


obnienie poziomu miadycorodnych frakcji lipidowych (tj. cholesterolu
cakowitego, LDL i trjglicerydw) oraz podniesienie
poziomu ochronnego cholesterolu HDL, ktry transportuje cholesterol z tkanek
do wtroby, gdzie nastpuje
jego spalanie. Produkty zalecane w tej diecie s wsplne dla diety w nadcinieniu,
otyoci oraz cukrzycy.
Jak naley si odywia?
Przede wszystkim czsto i w
mniejszych ilociach. Posiek naley spoywa najlepiej 5-6 razy dziennie. Dziki takiej diecie, mniej krwi
odpywa do jelit, a co za tym
idzie wicej krwi dostarczane jest do naszego serca.

Podstaw diety powinny stanowi warzywa oraz


owoce, ktre dostarczaj nam odpowiedniej iloci potasu, ktry obnia
cinienie ttnicze oraz ma
waciwoci zapobiegajce
zaburzeniom rytmu serca.
Powinnimy je jak najwicej ryb. Musimy rwnie pamita o dostarczaniu naszemu organizmowi
magnezu, ktry wykazuje
dziaanie antyarytmiczne.
Inn prost zasad do
zastosowania od zaraz jest
gotowanie pokarmw, a nie
ich smaenie. Ponadto zaleca si ograniczenie spoycia
soli w diecie - powoduje ona
zatrzymywanie wody w organizmie i wzrost cinienia,
a to sprzyja miadycy.
Zasady do zastosowania
w diecie wymagaj samodyscypliny i wytrwaoci, jednak s niezbdne do prowadzenia zdrowego trybu
ycia. Dieta skomponowana przez specjalist moe

przeduy niejedno istnienie. NZOZ Kardio-Plus zaprasza do poradni diabetologicznej, gdzie wdraane
jest odpowiednie leczenie
farmakologiczne (lekami
doustnymi lub insulin)
oraz prowadzona jest edukacja i reedukacja chorych
z zaburzeniami gospodarki
wglowodanowej w zakresie postpowania dietetycznego oraz kontroli glikemii.
W poradni mona rwnie
skorzysta z usug dietetyka, ktry pomoe w skonstruowaniu zdrowej i efektywnej diety.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl

Artyku sponsorowany

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
KDZIERZYN-KOLE

wiadomoci

27 lipca 2016, nr 15 (216)

Z regionu

EDUKACJA

Najpopularniejsze kierunki
w szkoach ponadgimnazjalnych
marta nabrdalik

Absolwenci gimnazjw z
powiatu
kdzierzysko-kozielskiego ju wybrali dalsz
ciek ksztacenia. W obu liceach najwiksz popularnoci
cieszy si kierunek biologiczno-chemiczny. W kozielskim
Zespole Szk nr 1 najwicej
uczniw zdecydowao si na
kierunek logistyczny. W Zespo-

le Szk Technicznych i Oglnoksztaccych na os. Azoty


gimnazjalici postawili na informatyk z rozszerzeniem e-sportowym. Natomiast w Sawicicach, podobnie jak w obu
liceach, znw wygra kierunek
chemiczny. Zesp Szk eglugi rdldowe wraca do swoich
korzeni. Technik eglugi rdldowej oraz informatyk to
najbardziej oblegane kierunki

ksztacenia.
Nabr do szk wci trwa.
Wedug wstpnych informacji liczba uczniw wybierajcych szkoy w naszym powiecie
jest porwnywalna z rokiem
poprzednim, mimo i przewidywania wskazyway, e z powodu niu demograficznego
uczniw miao by o 150 mniej.
Szkoy konkuruj midzy
sob nie tylko o uczniw miesz-

Fot. PIXABAY

Gimnazjalici wybrali dalsz drog edukacji. Kierunki cise i techniczne krluj na listach pierwszego wyboru.
kajcych na terenie powiatu
kdzierzysko-kozielskiego.
Udao si take zainteresowa
absolwentw gimnazjw z zewntrz. A 58 osb zdecydowao si na nauk poza swoim
powiatem zamieszkania. Kozielskie liceum moe pochwali
si sukcesem. Klasa siatkarska
pod patronatem ZAKSY przycigna zarwno chopcw jak
i dziewczta.

KDZIERZYN-KOLE POMOC SPOECZNA

Nabr wnioskw na mieszkanie chronione dla osb


usamodzielnianych z pieczy zastpczej
Trwa nabr wnioskw o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu dysponuje nowoutworzonym
mieszkaniem
chronionym z przeznaczeniem
dla trzech mieszkacw. Mieszkanie stworzone zostao dla
osb usamodzielnionych opuszczajcych piecz zastpcz, majce na celu przygotowanie tych
osb pod opiek specjalistw
do prowadzenia samodzielnego
ycia. W zwizku z tym od dnia
20.07.2016 r. do 27.07.2016 r.
trwa nabr wnioskw o przyznanie pobytu w mieszkaniu
chronionym przy ul. Zielonej
17/10 w Kdzierzynie-Kolu.
Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie moe przekracza 12 miesicy, przy czym
okres ten powinien pokrywa
si w czasie z okresem realizacji
indywidualnego programu usamodzielnienia. Pobyt moe zosta przeduony w szczeglnie
uzasadnionych przypadkach o
6 miesicy.
Osoby
usamodzielniane, ktrym przyznano pobyt
w mieszkaniu chronionym,
ponosz koszty jego utrzymania zgodnie z uchwa nr
XIX/164/2016 Rady Powiatu
kdzierzysko-kozielskiego z
dnia 28 czerwca 2016 r. w spraR E K L A M A

wie ustalenia szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za


pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie skada si z
dwch pokoi (dwuosobowego
oraz jednoosobowego), kuchni, azienki i korytarza (cznie
48,91 m kw.) oraz piwnicy (o
powierzchni 4,91 m kw.).
O pomoc w formie pobytu w
mieszaniu chronionym ubiega
si mog osoby usamodzielniane opuszczajce piecz zastpcz, ktre speniaj cznie nastpujce warunki:
1. ich umieszczenie w pieczy zastpczej nastpio na podstawie orzeczenia sdu
2. ukoczyy 18. rok ycia, nie
ukoczyy 25. roku ycia
3. ucz si (warunek obligatoryjny) i pracuj (warunek fakultatywny)
4. realizuj Indywidualny Program Usamodzielnienia
5. nie maj moliwoci powrotu do rodowiska naturalnego
6. nie pozostaj w zwizku maeskim
7. nie posiadaj czasowo innych
moliwoci zamieszkania i
znajduj si w trudnej sytuacji yciowej.
Do wniosku (za. nr 1 do regulaminu) o przyznanie pomocy

w formie pobytu w mieszkaniu


chronionym naley doczy:
1. Zacznik Nr 1 Pisemne zobowizanie si opiekuna usamodzielnienia do wsppracy
z:
osob usamodzielnian
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu
Pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
2. Zacznik Nr 2 Pisemne
zobowizanie si ubiegajcego si o pobyt w mieszkaniu
chronionym do:
realizacji indywidualnego programu usamodzielnieni KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO
Nabr wnioskw na mieszkanie chronione dla osb usamodzielnianych z pieczy zastpczej
Trwa nabr wnioskw o
przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu dysponuje nowoutworzonym
mieszkaniem
chronionym z przeznaczeniem
dla trzech mieszkacw. Mieszkanie stworzone zostao dla
osb usamodzielnionych opusz-

czajcych piecz zastpcz, majce na celu przygotowanie tych


osb pod opiek specjalistw
do prowadzenia samodzielnego
ycia. W zwizku z tym od dnia
20.07.2016 r. do 27.07.2016 r.
trwa nabr wnioskw o przyznanie pobytu w mieszkaniu
chronionym przy ul. Zielonej
17/10 w Kdzierzynie-Kolu.
Okres pobytu w mieszkaniu chronionym nie moe przekracza 12 miesicy, przy czym
okres ten powinien pokrywa
si w czasie z okresem realizacji
indywidualnego programu usamodzielnienia. Pobyt moe zosta przeduony w szczeglnie
uzasadnionych przypadkach o
6 miesicy.
Osoby
usamodzielniane, ktrym przyznano pobyt
w mieszkaniu chronionym,
ponosz koszty jego utrzymania zgodnie z uchwa nr
XIX/164/2016 Rady Powiatu
kdzierzysko-kozielskiego z
dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczegowych zasad ponoszenia odpatnoci za
pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie skada si z
dwch pokoi (dwuosobowego
oraz jednoosobowego), kuchni, azienki i korytarza (cznie

48,91 m2.) oraz piwnicy (o powierzchni 4,91 m2.).


O pomoc w formie pobytu w
mieszaniu chronionym ubiega
si mog osoby usamodzielniane opuszczajce piecz zastpcz, ktre speniaj cznie nastpujce warunki:
1. ich umieszczenie w pieczy zastpczej nastpio na podstawie orzeczenia sdu
2. ukoczyy 18. rok ycia, nie
ukoczyy 25. roku ycia
3. ucz si (warunek obligatoryjny) i pracuj (warunek fakultatywny)
4. realizuj Indywidualny Program Usamodzielnienia
5. nie maj moliwoci powrotu do rodowiska naturalnego
6. nie pozostaj w zwizku maeskim
7. nie posiadaj czasowo innych
moliwoci zamieszkania i
znajduj si w trudnej sytuacji yciowej.
Do wniosku (za. nr 1 do regulaminu) o przyznanie pomocy
w formie pobytu w mieszkaniu
chronionym naley doczy:
1. Zacznik Nr 1 Pisemne zobowizanie si opiekuna usamodzielnienia do wsppracy
z:
osob usamodzielnian
Powiatowym Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu
Pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie
2. Zacznik Nr 2 Pisemne
zobowizanie si ubiegajcego si o pobyt w mieszkaniu
chronionym do:
realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia
przestrzegania Regulaminu wewntrznego pobytu w
mieszkaniu chronionym
przedkadania raz w miesicu, a take na danie pracownika socjalnego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w
Kdzierzynie-Kolu zawiadczenia ze szkoy dotyczcego
frekwencji oraz postpw w
nauce lub indeksu.
Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym wraz z zacznikami od dnia 20.07.2016
r. bdzie mona pobra od pracownika socjalnego PCPR ul.
Skarbowa 4 pok. 3, ktry udzieli
rwnie szczegowych informacji nt. zasad dotyczcych funkcjonowania mieszkania chronionego, jak rwnie ze strony
internetowej PCPR Kdzierzyn-Kole: kkozle.naszepcpr.pl.
kp

ogoszenia.GazetaInformator.pl

Z regionu

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

Ju dzi u nas Szybko/Tanio/Od


rki! Bez zbdnych formalnoci,
na telefon sprawdzisz ju ofert
kredytow ponad 30 instytucji
nansowych. Dlatego nie czekaj
z wniosek online na sosnowski24.pl lub zadzwo do nas!
Specjalizujemy si w wyszukiwaniu dla Ciebie najlepszej oferty kredytowej: Osb prywatnych,

Instytucji pozabankowych, Bankw. Wszystkie nasze usugi s


zupenie darmowe, dlatego nie
czekaj zarezerwuj poyczk ju
teraz! Tel. 570 466 766.

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%, Opata brokerska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul.
Marii Skodowskiej-Curie 2.
Tel. 669 564 718, 785 906 451.

spacer, plac zabaw czy zorganizuj jakie zabawy w domu.


Pomog take w porzdkach
domowych. Potrzebujesz wyj
na zakupy, ogarn dom lub po
prostu mie chwil dla siebie zadzwo na pewno si dogadamy.
Tel. 512 804 618.

MOTORYZACJA

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Nauka jzyka niemieckiego


na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel. 888
723 964.
Sprzedam tanio meble pokojowe. Kolor brz, z podwietleniem. Wymiary: 3,5
m (szeroko), 2,1 m (wysoko). Tel. 512 635 485, 77
483 18 28.

Wykonuj tumaczenia streszcze prac inynierskich, magisterskich i innych dyplomowych


na jzyk angielski. Jestem studentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki
czas realizacji. Koszt tumaczenia: 30z za stron a4. Tumacz
take strony www i inne teksty.
W celu ustalenia szczegw prosz o kontakt. Tel. 883 404 799.
Potrzebujesz szybko si przeprowadzi lub co przewie w
dowolny cel, posiadam przyczep o wymiarach 240 X 115, wys.
120 oraz usug Taxi. Tel. 604
849 317.

Witam, jestem mil, otwart


osob bez naogw, ktra chtnie zaopiekuje si Twoim Maluszkiem w weekendy lub w
godzinach popoudniowych. Posiadam dowiadczenie w opiece
nad dziemi. Chtnie pjd na

SERWIS
SAMOCHODOWY

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

Oferuj tanie, szybkie i solidne remonty oraz odnawianie


mieszka i pokoi. Wykonuje
m.in.: szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne,
imitacja cegly, ukladanie paneli,
pomoc w aranacji wnetrz, instalacje wod-kan. Tanio, szybko i
solidnie. Do wiadczenie i fachowe doradztwo! Tel. 608 686 499.

PRACA
Zaopiekuj si dzieckiem lub
dziemi w kadym przedziale
wiekowym. Posiadam dowiadczenie w opiece nad dziemi w
wieku od 6 miesicy do 10 lat.
Moje dowiadczenie poszerzone jest o zakres wiedzy opieki na
dzieckiem niepenosprawnym.
Jestem osoba uczciw, pracowit, inteligentn i szybko nawizuje kontakt z dziemi. Tel. 517
581 639.

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


RNE

FINANSE
Oferuj profesjonaln pomoc
doradztwa nansowego. Tel. 733
566 715.

na kolorowym tle 14 z

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Sprzedam wiksz ilo palet drewnianych o wymiarach


100x100 i 110x110 (cmxcm) oraz
nonoci 1500 kg. Palety w bardzo dobrym stanie, deski nie poamane. Tel. 535 936 951.
Oferuj koszenie traw kosa spalinowa,0.15 gr za m Naprawde
warto. Tel. 502 539 726.
Kompleksowego wykoczenia
wntrz. Wykonuj nastpujce prace: kafelkowanie, gadzie,
monta drzwi i okien, monta

paneli podogowych, ciennych,


hydraulika wod.-kan. CO, malowanie. Tel. 609 206 530.
Prawdziwa pralnia dywanw.
Profesjonalne PRANIE dywanw. Pranie nie czyszczenie. Pranie dywanw metod na wskro
w kpieli wodnej przy pomocy
wiatowej klasy sprztu (wirwek i pralkowirwek) do prania
dywanw. Tel. 500 548 610.
Solidna naprawa, regeneracja
osprztu budowlanego, rolniczego yki, koparki, krokodyle, chwytaki, hydraulika siowa,
adaptacje ,przerbki. Solidnie z
gwarancj. Tel. 485 197 30020.
Przewz rzeczy i osb pod wskazany adres od 2 km do 2000 km,
pomoc przy zakupach i wiele innych zwizanych z motoryzacja,
naprawy aut, holowanie, rwnie naprawy na trasach, drogach 24h. Jed swoim autem na
imprez a odwieziemy cie zwraz
z twoim autem pod wskazany
adres, moliwo modykacji
sterownika (CHIP TUNING)
PROBLEM Z ROZRUCHEM
NA CIEPLYM. Ceny konkurencyjne nawet od 200 z. Tel. 538
878 158.
Jestem mam 2 chopcw w wieku 4 i 2 lata, chtnie zajm si
jeszcze dwjk dzieci w podopnym wieku w niepenym wymierze godzin. Uwaam, e jest to
dobra alternatywa dla rodzicw,
ktry musz co zaatwi w cigu
dnia bez udziau swoich pociech.
Posiadam ogrodzony ogrd dostosowyany do dzieci. Tel. 606
589 005.
Witam, wypoycz miernik gruboci lakieru, na blach samochodow, stalow i stal ocynko-

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205
Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

wan 20z/24h. Na yczenie


mog podjecha we wskazane
miejsce na ogldziny pojazdu,
ceny do uzgodnienia. Kaucja
za wypoyczenie 250 z, ktor
zwracam w momencie oddania
sprawnego nieuszkodzonego
miernika. Tel. 509 957 277.
Na sprzeda ok. 15 sztuk krzese
z przeznaczeniem np. do wietlicy wiejskiej itp. Krzesa wymagaj maej pielgnacji, ale to nie
skrela ich w normalnym uytkowaniu. Cena to symboliczne 5
z/szt. Tel. 500 898 557.
Wykonuj tumaczenia streszcze prac inynierskich, magisterskich i innych dyplomowych
na jzyk angielski. Jestem stu-

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

dentk lologii angielskiej, posiadam certykat FCE. Krtki


czas realizacji. Koszt tumaczenia: 30 z/strona A4. Tumacz
take strony www i inne teksty.
W celu ustalenia szczegw prosz o kontakt. Tel. 883 404 799.
Oprawa wokalna ceremonii
lubnych oraz innych uroczystoci kocielnych. Tel. 531 772 942.
Oferuj sprztanie mieszka,
domkw jednorodzinnych i biur.
Ceny do uzgodnienia. Tel. 503
750 324.
Przyjm kad ilo makulatury: gazety, ksiki, kartony. Mog odebra take zom. Tel. 795
794 271.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

Sport 5

27 lipca 2016, nr 15 (216)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
REKREACJA

KDZIERZYN-KOLE KONKURSY

Rowerzyci Krc kilometry przycz si ju dzi!


Fot. Urzd Miasta KK

Nasze miasto, biorc udzia w oglnopolskiej akcji, ma


szans wygra stojaki na rowery.

MARTA NABRDALIK

Mieszkacy
Kdzierzyna-Kola cz swoje siy w
oglnopolskiej kampanii spoecznej Kr kilometry organizowanej przez fundacj Allegro All For Planet, ktra trwa
ju trzeci miesic. Zajmujemy
82. pozycj w rankingu z 6540
kilometrami przejechanymi
na jednoladach. OrganizatoR E K L A M A

rzy przewidzieli nagrody dla


pierwszych 20 miast, ktre nazbieraj najwiksz liczb kilometrw.
Sposb, aby zdoby stojaki rowerowe dla miasta jest
bardzo prosty. Naley pobra
bezpatn aplikacj do liczenia
kilometrw, wczy, wsi na
rower i... krci! Kady kilometr przejechany przez mieszkaca miasta traa do puli

kilometrw, a 20 pierwszych
miast, ktre wykrci ich najwicej otrzyma stojaki rowerowe. Do 20 miejsca w rankingu
brakuje nam kilkunastu tysicy
kilometrw. Pokamy, e jestemy eKKo miastem, zakrconym na punkcie jednoladw.
Mamy czas do 30 wrzenia.
Bezpatna aplikacja do pobrania z kadego smartfona
pod nazw Kr kilometry.

Zobacz sal szkoleniow

Ola pojedzie na igrzyska


Dziki konkursowi, zorganizowanemu przez rm Kross, Aleksandra Kolendo pojedzie kibicowa na igrzyska olipimpijskie.
Aleksandra
Kolendo,
mieszkanka
Kdzierzyna-Kola, znalaza si w gronie
zwycizcw konkursu Kross2Rio, zorganizowanego przez
producenta rowerw Kross.
Rywalizacja skadaa si z
dwch etapw. Najpierw wyoniono dziesicioro pnalistw, ktrzy na Instagramie
w najciekawszy sposb pokazali, jak realizuj si w swojej pasji, jak jest kolarstwo.
Oprcz szansy na dalsz walk o bilety do Rio, Ola otrzymaa od sponsora rower oraz
akcesoria rowerowe.

Fot. Urzd Miasta KK

GazetaInformator.pl >>

Pniej uczestnicy mieli za zadanie utrzymywa aktywno na swoim prolu na


Instagramie, ktra polegaa
na publikowaniu zdj zwizanych z rowerem. Otrzymywali rwnie zadania specjalne. Wybrano trzy osoby, ktre

zrobiy to w najlepszy sposb


i polec do Rio de Janeiro kibicowa Mai Woszczowskiej
w walce o medal. Wrd nich
znalaza si Aleksandra Kolendo.
KP

6 Wiadomoci

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SPORT

Triumf druyny straakw


Dziewczyny z Ochotniczej Stray Poarnej z Miejsca Odrzaskiego zdobyy 2. i 3. miejsce w starciu tradycyjnym.
marta nabrdalik

wiat kdzierzysko-kozielski
w rywalizacji z dziewcztami
i chopcami wrd druyn zagranicznych zajy 2. i 3. miejsce w starcie tradycyjnym.
To duy sukces i powd

do dumy, druyna z powodu


charakterystycznych mundurkw, a take umiejtnoci poruszania si w szyku,
pozytywnie wyrniaa si na
tle pozostaych grup i budzia

powszechne uznanie mwi


opiekun druyny, Tomasz Golasz.
Oprcz udziau w zawodach dziewczyny z Miejsca
Odrzaskiego uczestniczyy w

licznych atrakcjach w trakcie


czasu wolnego. W drodze powrotnej zawodnicy zwiedzili
malownicze miasto Melk i zawitali na Wiedeski Prater do
parku rozrywki.
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Dwudziestoosobowa grupa z Modzieowej Druyny


Poarniczej z Miejsca Odrzaskiego uczestniczya w obozie

w Austrii, w trakcie ktrego


odbyy si midzynarodowe
zawody straackie. Do rywalizacji stano 5582 przyjezdnych straakw ochotnikw.
Dziewczta reprezentujce po-

Modzieowa druyna Straakw Ochotnikw zostaa doceniona na midzynarodowych zawodach straackich. Oprcz uczestnictwa w sportowej rywalizacji, modzie zwiedzia
Austri i wrcia z obozu pena energii i motywacji do dalszego dziaania.
KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Szansa na zacignicie si do armii


Fot. Urzd Miasta KK

150 onierzy i 20 markietanek potrzebnych na wrzesie! Komendant twierdzy ogasza powszechn mobilizacj wojsk.

Ju od 10 lat Dni twierdzy Kole ciesz si du popularnoci. Rekonstrukcja bitwy co roku


przyciga du liczb widzw.
W dniach 16-17 wrzenia
odbd si X Dni Twierdzy
Kole. Komendant twierdzy
ogasza powszechn mobilizacj wojsk i poszukuje chtnych do udziau w bitwie. Jeli
chcesz usysze werble i pj

do ataku, masz szans na zacignicie si do armii i wzicie


udziau w inscenizacji bitwy z
1807 roku! Wzorem ubiegych
lat, na boniach przy DK Kole, przy ul. Skarbowej 10 odbdzie si bitwa o Twierdz Ko-

le. Zgoszenia mona przesya


na adres mailowy: kinga.lazniowska@kedzierzynkozle.pl.
Na 150 onierzy oraz 20
markietanek organizatorzy
czekaj do 22 sierpnia lub wyczerpania miejsc (decyduje ko-

lejno zgosze).
Na uczestnikw inscenizacji czeka parking, miejsce na
rozbicie obozowiska, proch,
od dla onierzy w wysokoci 100 z na osob, a take
produkty spoywcze do samodzielnego przyrzdzania kolacji i niadania w dniach 16-17
oraz obiad w dni 17 wrzenia.
Dobra zabawa gwarantowana!
Uwaga: uczestnicy pokrywaj koszt transportu armat.
Oddzia biorcy udzia w obchodach jest zobowizany do

penienia warty zgodnie z wytycznymi przedstawionymi


R E K L A M A

przez komendanta warty.


mn

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

27 lipca 2016, nr 15 (216)

WODZISAW LSKI STADION 29-30 LIPCA

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 27 SIERP.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 28 SIERP.

PRZED NAMI
GWIAZDY WYSTPI
SPEKTAKL W REYSERII
NAJCIEPLEJSZA IMPREZA W SPEKTAKLU PREZENT WOJCIECHA MALAJKATA
W REGIONIE
URODZINOWY
PT. P NA P
Ju 29 i 30 lipca odbdzie
si 13. edycja najwikszego
darmowego festiwalu reggae
w kraju. W tym roku, z powodu niepewnej sytuacji muszli
koncertowej, impreza przeniesiona zostaje na Stadion
Miejski w Wodzisawiu l. Dla
goci zostanie przygotowane
pole namiotowe, a muzyka
gra bdzie z dwch scen
gwnej koncertowej oraz specjalnie przygotowanej sceny
Sound Systemowej. Program:
29 lipca (pitek) Pozyton Sound, Shashamane, Vavamuffin, Tabu, Zion Train (UK),
Hlobosz Hlobosz; 30 lipca
(sobota) Region, Roots
Rockets, Bez
Jahzgh, Habakuk, Mesajah, Grubson,
Dancehall
Masakrah.

Patronat medialny:

Ludowy Klub Jedziecki


Lewada z Zakrzowa, bdcy
organizatorem wydarzenia,
zaprasza na now fantastyczn komedi pt. Prezent Urodzinowy. Po sukcesie Biznesu, Lewych Interesw oraz
Prawdy nadszed czas na kolejne przedstawienie. Spektakl
podpowie Ci czy nastpnym
razem zgodzisz si na przyjcie prezentu urodzinowego od
serdecznego przyjaciela. Wyobra sobie, e dzi s twoje
urodziny. Serdeczny przyjaciel zatroskany twoj kondycj psychiczn przygotowa
dla ciebie niezwyky prezent
urodzinowy Ot w pewnym hotelowym pokoju masz
umwion dyskretn kolacj
z pewn dyskretn acz efektown pani. Twj pokj czy
si jednak z pokojem obok,
pewnymi drzwiami Czy taki drobiazg moe popsu urok

kolacji ze niadaniem? Wydawaoby si, e nie - ale midzy pokojami kry wszystko
wiedzcy, wcibski kelner a
to dopiero pocztek. Pocztek
komedii omyek, przypadkw i
zbiegw okolicznoci. miech,
chwila oddechu i znowu
miech. A do tego znakomita
obsada i byskotliwe dialogi.
Bilety w cenie 95 z parter, 85
z balkon do nabycia on-line.

Ludowy Klub Jedziecki


Lewada z Zakrzowa bdcy
organizatorem wydarzenia,
zaprasza na przedstawienie w
reyserii Wojciecha Malajkata pt. P na p, w ktrym
gwne role zagraj Piotr Polk
i Piotr Szwedes. Matka jest
tylko jedna, to czasem o jedna
za duo. Dwch przyrodnich
braci, Robert i Dominik, zupenie serio rozwaa na ten temat. Realizacja ich yciowych
planw i marze stoi pod znakiem zapytania, dopki... yje
ich matka. Wbrew pozorom
bracia nie s wcale bezdusznymi potworami czyhajcymi
na mier biednej matki staruszki. Rzeczywisto przedstawiona we wspczesnej
hiszpaskiej komedii jest o
wiele bardziej skomplikowana, a historia relacji czcej
braci z matk jest opowiedziana w sposb przewrotny

i bardzo... mieszny. Obok


miechu ssiaduj te: napicie i groza godne mistrza gatunku Alfreda Hitchcocka.
Bilety w cenie 75 z parter, 65
z balkon do nabycia on-line.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
25-26 LIPCA FENIKS RYDUTOWY
Rydutowskie Centrum Kultury Feniks zachca do udziau w
2-dniowych warsztatach edukacyjnych z robotyki. Zajcia
przeznaczone s dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Koszt udziau
w 2-dniowych warsztatach (25 i 26 lipca) to 40 z. Poprowadzi je
Antoni Duda.
29 LIPCA MUZEUM - RACIBRZ
29 lipca o godz. 17:00 Muzeum w Raciborzu zaprasza na otwarcie wystawy jubileuszowej z okazji 80. rocznicy urodzin Eckarda Alker Grafika i malarstwo z daru Kristy i Eckarda
Alker.
29 LIPCA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
29 lipca o godz. 18:00 na scenie plenerowej na dziedzicu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbdzie si gala operetkowa
Operetka na wesoo. Przed publicznoci zaprezentuj si
znani i lubiani artyci scen poznaskich. Wstp bezpatny.
30 LIPCA KAMELEON JAZZ CLUB BRZECE
W sobot, 30 lipca w Kameleon Jazz Club w Brzecach odbdzie
si koncert wodzisawskiego zespou ATTACCK. Fajni
kolesie, graj cikie riffy, zaattackuj tego wieczoru. Bdzie ciekawie. Wstp 10 z.
30 LIPCA STADION KUNICZKA KDZIERZYN-KOLE
W sobot, 30 lipca o godz. 9:00 na stadionie sportowym Kuniczka przy ul. Grunwaldzkiej 71, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Jog w Plenerze. Wstp bezpatny.
30 LIPCA STADION KUNICZKA KDZIERZYN-KOLE
30 lipca na stadionie przy ul. Grunwaldzkiej 71 odbdzie si fina Wakacyjnego Turnieju Siatkwki Plaowej Amatorw. Pocztek o godz. 10:00.
30-31 LIPCA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ
30 lipca o godz. 18:00 i 31 lipca o godz. 17:00 bdzie mona
zobaczy spektakl teatralny Diabelski spisek ukasza
J. Porwoa w wykonaniu Teatru Amatorskiego Na Zamku. Gocinnie wystpi aktor lskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum
w Katowicach Mirosaw Kotowicz. Spektakl odbdzie si w sali
konferencyjnej Zamku Piastowskiego. Wstp wolny.
31 LIPCA PARK IM. MIASTA ROTH RACIBRZ
31 lipca o godz. 9:00 Raciborskie Centrum Kultury zaprasza do
parku im. Miasta Roth na wspln jog, ktr poprowadzi
Grayna Tabor. Dzieciom czas wolny zapeni zajcia z Julita Bocka, prowadzc zajcia FIKU-MIKU w Raciborskim Centrum
Kultury. Udzia jest bezpatny.
31 LIPCA SKWER IM. KS. PRAATA STEFANA
PIECZKI RACIBRZ
31 lipca w godzinach 16:00-19:00 na skwerze im. Ks. Pra. Stefana Pieczki (przy fontannach) w Raciborzu odbdzie si impreza
profilaktyczno-edukacyjna promujca szeroko rozumiane bezpieczestwo w ruchu drogowym. Impreza
bdzie miaa charakter festynu rodzinnego z moliwoci udziau
w przygotowanych konkursach rowerowych. O godz. 16:00 roz-

pocznie si koncert tria smyczkowego Appassionato - Paulina,


Marta, Wiktoria, a o godz. 18:00 wystpi Modzieowa Orkiestra
Smyczkowa dziaajca przy RCK pod batut Henryka Krtkiego.
31 LIPCA GORZYCZKI
31 lipca w Gorzyczkach (ul. Raciborska 86) odbd si II Towarzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody o Puchar
Wjta Gminy Gorzyce, pod patronatem pszczyskiego Ludowego Klubu Jedzieckiego Plesswka. Pocztek zawodw o
godz. 11:00.
LIPIEC MBP KOLE KDZIERZYN-KOLE
Do 31 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej mona zobaczy
wystaw dawnych pocztwek pt. Kdzierzyn-Kole i
okolice, prezentujca dawne pocztwki pochodzce ze zbiorw
Opolskiej Biblioteki Cyfrowej.
LIPIEC-SIERPIE MBP FILIA NR 5 KDZIERZYN-KOLE
Od pocztku lipca do koca sierpnia w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Damrota 32 odbywa si wystawa
portretw pt. Kobiety czytaj... pikniej Kdzierzynianki w obiektywie Justyny abu, bdca efektem sesji
zdjciowej z udziaem czytelniczek, ktre uczestniczyy w tegorocznej Nocy Bibliotek.

6 SIERPNIA ZAMEK PIASTOWSKI RACIBRZ


6 sierpnia na Zamku Piastowskim w Raciborzu o godz. 16:30
rozpocznie si po raz kolejny INTRO Electronic Music Festival. W tym roku zagraj: ONUKA (UA), Jacek Sienkiewicz (PL),
Micronaut (DE), Sarcast (PL), JGA (PL). Oprcz tego zaprezentuj si DJ: Nakadia (TAI), Chris Sadler (GB), Robbie&Juvi
(CZ), Seb & Rodrigezz (PL), Furrier (PL). Bilety w cenie 40 z.
6 SIERPNIA PRZY FONTANNIE RADLIN
Miejski Orodek Kultury w Radlinie zaprasza na Impresje
Muzyczne przy Fontannie. Wydarzenie zaplanowano na 6
sierpnia, o godz. 20:00. Wystpi Orkiestra Dta Marcel, pod
dyrekcj Franciszka Magiery oraz Joanna Spandel (sopran) i
Marian Chrobok (tenor). Mieszkacy, tradycyjnie, do wysuchania koncertu zapraszani s z krzesekami lub piknikowym
kocykiem.
6 SIERPNIA CAFE-BAR SKRBESKO
6 sierpnia Cafe-Bar Relaks w Skrbesku zaprasza na VIII Przygraniczne spotkanie motocyklistw. Wyjazd na parad
zaplanowano o godz. 14:00. Za o godz. 16:00 koncert zespou
Vixlaivant. Wstp wolny.
R E K L A M A

CZERWIEC-SIERPIE MIPBP RACIBRZ


Do 30 sierpnia w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey przy Kasprowicza 12 bdzie trwao Lato z Bibliotek. W programie
cykl spotka z pisarzami, warsztaty i wycieczki. Na fina odbdzie
si bal przebieracw. Zajcia odbywaj si w kady wtorek i
czwartek w godz. 11:00-14:00. Zapisy we wszystkich filiach i oddziaach biblioteki. Udzia w zajciach jest bezpatny.
3-4 SIERPNIA RCK FENIKS RYDUTOWY
3 i 4 sierpnia, w godz. od 10:00 do 14:00, w Rydutowskim
Centrum Kultury Feniks odbd si warsztaty filmowe
przeznaczone dla dzieci z klas 4-6 szk podstawowych.
Koszt udziau w 2-dniowych warsztatach to 40 z. Zapisy w sekretariacie RCK FENIKS. Telefoniczna informacja pod numerem telefonu: 32 45 77 006.
6 SIERPNIA PARK POJEDNANIA KDZIERZYN-KOLE
Miejski Orodek Kultury zaprasza na Potacwk w Parku
Pojednania. Od godz. 18:00 do 22:00 o dobr zabaw i opraw
muzyczn zadba DJ Stojak. Wstp wolny.

Zobacz zapowiedzi

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!


RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

8 Historia

27 lipca 2016, nr 15 (216)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE UROCZYSTOCI

Kdzierzyskie obchody ludobjstwa Polakw na kresach


Tej niewyobraalnej tragedii naley si nie tylko prawda, ale take godne upamitnienie ofiar mwia starosta
Magorzata Tudaj.
KATARZYNA PRZYPADO

mi pastwami, a prawda historyczna jest do tego niezbdna


zaznaczy senator Peczkis.
Witold Listowski, prezes
Stowarzyszenia Kresowian w
Kdzierzynie-Kolu, rwnie
poruszy temat okrelenia
zbrodni jako ludobjstwo.
Skutkowa to bdzie tym, e
nie ulegnie ona przedawnieniu. Nakazywa bdzie take
ciganie sprawcw. Z przykroci stwierdzamy, e do tej
pory poprawno polityczna i
naciski strony ukraiskiej nie
pozwoliy tego uczyni. Nie o

zemst, lecz o pami woaj


oary mwi do zebranych.
Tej niewyobraalnej
tragedii naley si nie tylko prawda, ale take godne
upamitnienie oar. Tylko w
ten sposb moemy budowa
przyszo i dobre relacje z naszymi ukraiskimi ssiadami.
Jestemy do tego zobowizani tak wobec oar, jak i wobec
przyszych pokole, bo te wydarzenia, to cz naszej narodowej tosamoci zaznaczya starosta Magorzata Tudaj i
dodaa, e wiele zostao do-

konane na rzecz przywrcenia prawdy o tamtych wydarzeniach. Nic nie dzieje si


jednak samoistnie, za wszelkimi dziaaniami stoj ludzie.
To wielka zasuga organizacji, rodowisk i rodzin, ktre
przez te wszystkie lata pielgnoway pami i wytrwale
walczyy o prawo do prawdy.
Z tego miejsca pragn wyrazi ogromny szacunek i wyrazy uznania dla Stowarzyszenia
Kresowian w Kdzierzynie-Kolu. Jego czonkowie wraz
z prezesem Listowskim od lat

wkadaj wiele pracy i wysiku


nie tylko w upowszechnienie
prawdy historycznej dzikowaa.
Obchody zorganizowao Stowarzyszenie Kresowian
w Kdzierzynie-Kolu. Honorowym patronatem obj
je wojewoda opolski Adrian
Czubak, marszaek wojewdztwa opolskiego Andrzej
Bua, a take starosta powiatu kdzierzysko-kozielskiego
Magorzata Tudaj i prezydent
Kdzierzyna-Kola Sabina
Nowosielska.
Fot. Starostwo Powiatowe KK

W Kdzierzynie-Kolu upamitniono 73. rocznic ludobjstwa Polakw na kresach.


Uroczystoci rozpoczy si od
mszy witej za ojczyzn, nastpnie uczestnicy w marszu
pamici przeszli pod Gimnazjum im. Orlt Lwowskich,
gdzie zoono kwiaty. Na murach szkoy znajduje si tablica
powicona oarom tych tragicznych wydarze.
Od kilkudziesiciu lat yjemy w wolnej Polsce, a wci

nie byo przyzwolenia na to,


aby nazwa t zbrodni ludobjstwem mwi kdzierzyski senator PiS Grzegorz
Peczkis, ktry jest jednym z
inicjatorw uchway w sprawie oddania hodu oarom ludobjstwa dokonanego przez
nacjonalistw ukraiskich na
obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945. Zostaa ona odczytana podczas
uroczystoci. Celem nie jest
zaognianie stosunkw z Ukrain. Chcemy budowa uczciwe
i owocne relacje midzy naszy-

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

You might also like