Naam: _________________________ Klasnummer:____________________

De Azteken.
In de periode van 1500 tot 1600 zijn Spanje en Portugal de machtigste landen van de wereld. Ze sturen schepen en mensen naar de Nieuwe Wereld die Colombus heeft ontdekt. Portugal wil handel drijven. Land veroveren vinden de Portugezen niet zo belangrijk. Spanje wil het Spaanse rijk groter maken en de baas worden. 1. Waarom stuurt de Spaanse koning schepen naar de Nieuwe Wereld? _________________________________________________________________ 2. Waarom heet Amerika ‘de Nieuwe Wereld’? _________________________________________________________________ Cortés Hernando Cortés is een Spaanse veroveraar. Hij zoekt het avontuur en wil rijk worden. Daarom vertrekt hij naar Amerika. In 1519 gaat Cortés naar Mexico. Daar wonen de Azteken, het machtigste indianenvolk. Hij gaat naar Tenochtitlan, de hoofdstad van de Azteken. Nog nooit heeft hij zo’n rijke stad gezien. Koning Montezuma ontvangt Cortés vriendelijk. Maar toch neemt Cortés hem gevangen. Cortés dwingt de koning zijn goud te delen met de Spaanse koning. Als koning Montezuma sterft, vallen de Azteken Cortés aan. Cortés en zijn soldaten vluchten weg uit de stad. In 1521 komt Cortés terug naar Tenochtitlan. Hij brengt Spaanse soldaten mee. Na een gevecht van 80 dagen verovert Cortés de hoofdstad. 3. Waar of niet waar? Streep het foute antwoord door. Waarom gaat Cortés naar Amerika? Omdat hij dat moet van de Spaanse koning. Waar/niet waar Omdat hij avontuur zoekt en rijk wil worden. Waar/niet waar Omdat hij het een mooi land vindt. Waar/niet waar Omdat hij op bezoek wil bij zijn vriend Montezuma. Waar/niet waar De Azteken zijn een machtig volk. Van 1300 tot 1520 zijn ze de baas in het land dat wij nu Mexico noemen. Ze bouwen tempels, grote gebouwen en aquaducten. Ook doen de Azteken aan landbouw. In de hoofdstak Tenochtitlan wonen wel een half miljoen inwoners. En die moeten allemaal eten. In 1521 komt Cortés met zijn soldaten naar Mexico. Hij verovert grote delen van het Azteekse rijk en doodt heel veel Azteken. 1

4. Waarom doen de Azteken aan landbouw? _________________________________________________________________ 5. Kleur de rondjes bij de goede antwoorden. _________________________________________________________________ De Spanjaarden zijn verbaasd als ze de Azteken ontmoeten. Waarom? o De Spanjaarden weten niet dat er indianen in Mexico wonen. o De Spanjaarden zien voor het eerst een machtig indianenvolk. o De Azteken zijn heel groot en heel goede bruggenbouwers. o De Azteken zijn heel anders dan de indianen die de Spanjaarden tot dan toe hebben ontmoet. De Azteken onderdrukken andere stammen. Die moeten aan de Azteken voedsel en voorwerpen geven. Ook moeten die stammen mensen leveren. Die mensen worden geofferd aan Huitzilopochtli, de god van de zon. Iederen dag brengen de Azteken hem een mensenoffer. Ze geloven dat de aarde blijft bestaan, als de zon bloed van mensen krijgt.

De ontdekkingsreiziger Cortés verovert grote delen van het rijk van de Azteken. De Spaanse ontdekkingsreiziger Pizarro gaat op zoek naar het rijk van de Inca’s. Hij heeft gehoord dat bijna alles daar van goud is.

2

6. Kijk naar het kaartje. Streep het foute antwoord door. Het rijk van de Inca’s is groter/kleiner dan het rijk van de Azteken. Het rijk van de Inca’s In het gebied van de Inca’s wonen al mensen vanaf 10.000 jaar voor Christus. Het grote Incarijk bestaat ongeveer van 1300 tot 1531. De hoofdstad is Cuzco. In 1531 komen de Spanjaarden. De Inca Het woord Inca is eerst de naam van de koning. De mensen denken dat hij de zoon van de zon is. Daarom vereren ze hem als een god. De Inca heeft verschillende vrouwen. Maar één vrouw is de belangrijkste. Een van haar zonen volgt de Inca op. Later wordt Inca de naam van het hele volk. 7. Kijk naar het plaatje, Kleur het rondje bij het goede antwoord. De Inca’s maken prachtige vazen. Welke andere volken maken ook van dit soort mooie vazen? o De Grieken o De Germanen o De Noormannen o De Egyptenaren

3

Een groot rijk De Inca’s willen rust en vreden in hun rijk. De bestuurders zorgen voor wegen en beschermen de inwoners. Dat is duur. Daarom betalen de inwoners belastingen in de vorm van werk. Ze geven een deel van de oogst, maken kleren, werken in de mijnen of gaan in het leger. 8. De manier waarop de Inca’s hun land besturen, lijkt op een manier die je al kent. o De manier waarop schout en schepenen een stad besturen. o De manier waaarop de Romeinen hun rijk besturen. o De manier waarop de adel in de middeleeuwen hun land besturen.

De Spanjaarden maken veel ontdekkingsreizen. Daardoor zijn ze de baas in grote delen van Amerika. Maar van Zuid-Amerika weten ze niet veel. Ze hebben verhalen gehoord over een rijk waar bijna alles van goud en edelstenen is. Dat is het goudland El Dorado. Veel avonturiers willen dit land zoeken. 9. Waarom gaan de Spanjaarden op zoek naar El Dorado? _________________________________________________________________ Pizarro en de Inca’s Het idee van goudland maakte de Spanjaarden hebberig. In 1524 gaat Francisco Pizzaro voor het eerst op zoek naar El Dorado, maar hij vindt goudland niet. Hij komt wel in andere steden. Daar ziet hij veel goud. Daarom komt hij in 1531 terug, want hij wil rijk worden. 10. De eerste zoektocht van Pizarro naar El Dorado mislukt. Waarom komt hij toch terug? _________________________________________________________________ Burgeroorlog bij de Inca’s In 1531 gaat Pizarro opnieuw naar Zuid-Amerika om El Dorado te zoeken. Hij gaat een land in wat nu Peru is. Pizzaro neemt koning Atahualpa gevangen. Dat is heel slim, want nu laat Atahualpa goud en zilver verzamelen voor zijn vrijlating. 11. Waarom is het slim van Pizarro om koning Atahualpa gevangen te nemen? _________________________________________________________________

4