Naam: _______________ Datum: ______________

De oudheid.
 Opdracht: Lees de tekst ‘de Romeinen in ons land’ en los de vragen op.

De Romeinen in ons land
Toen de Oude Belgen in onze streken woonden, leefden de Romeinen in de streek waar nu Italië is. Zij waren een machtig volk. Aan het hoofd van hun leger stond keizer Julius Caesar. Die wilde de baas spelen over de hele wereld. Zijn leger was goed bewapend en de soldaten hadden reeds veel veldslagen gewonnen. Ze droegen helmen en hadden ijzeren platen op de borst en rond armen en benen. Caesar kwam ook met zijn soldaten naar hier. De Oude Belgen hadden dit vernomen. De krijgers van al de stammen verzamelden zich. De Nerviërs versloegen de Romeinen voor een eerste keer aan de Selle, een bijrivier van de Schelde. De legioenen moesten op de vlucht. Caesar was echter slim en hij bouwde een sterk kamp. De Romeinen weerden alle aanvallen af en weldra viel het leger van de Oude Belgen uit elkaar. De krijgers trokken terug naar hun eigen streek. Nu viel Caesar de stammen één voor één aan en na zeven jaar harde strijd waren de Oude Belgen onderworpen aan de Romeinen. Het was nu 57 voor Christus. De Oude Belgen hadden zich dapper verdedigd, maar de Romeinse soldaten waren talrijker, beter gewapend en aan het vechten gewoon. Julius Caesar noemde de Belgen "dappere mannen".

1. Waar woonden de Romeinen? o In Europa o Waar nu Italië ligt o In Spanje 2. Welke kleren dragen de soldaten? o Helmen o Ijzeren platen o Dierenhuiden o Helmen en ijzeren platen op de borst en rond armen en benen 3. Hoe noemen we de keizer die in onze streken op verovering kwam? o Julius Ceaser o Jules Cesar o Julius Caesar 4. Hoe noemde hij de Oude Belgen? o Wrede mannen o Dwaze mannen o Dappere mannen 5. Wat is een legioen? o Een Romeinse veldheer

Naam: _______________ Datum: ______________ o Een Romeins leger

De oudheid.
 Opdracht: Lees de tekst ‘de Romeinen in ons land’ en los de vragen op.

De Romeinen in ons land
Toen de Oude Belgen in onze streken woonden, leefden de Romeinen in de streek waar nu Italië is. Zij waren een machtig volk. Aan het hoofd van hun leger stond keizer Julius Caesar. Die wilde de baas spelen over de hele wereld. Zijn leger was goed bewapend en de soldaten hadden reeds veel veldslagen gewonnen. Ze droegen helmen en hadden ijzeren platen op de borst en rond armen en benen. Caesar kwam ook met zijn soldaten naar hier. De Oude Belgen hadden dit vernomen. De krijgers van al de stammen verzamelden zich. De Nerviërs versloegen de Romeinen voor een eerste keer aan de Selle, een bijrivier van de Schelde. De legioenen moesten op de vlucht. Caesar was echter slim en hij bouwde een sterk kamp. De Romeinen weerden alle aanvallen af en weldra viel het leger van de Oude Belgen uit elkaar. De krijgers trokken terug naar hun eigen streek. Nu viel Caesar de stammen één voor één aan en na zeven jaar harde strijd waren de Oude Belgen onderworpen aan de Romeinen. Het was nu 57 voor Christus. De Oude Belgen hadden zich dapper verdedigd, maar de Romeinse soldaten waren talrijker, beter gewapend en aan het vechten gewoon. Julius Caesar noemde de Belgen "dappere mannen".

6. Waar woonden de Romeinen? o In Europa o Waar nu Italië ligt o In Spanje 7. Welke kleren dragen de soldaten? o Helmen o Ijzeren platen o Dierenhuiden o Helmen en ijzeren platen op de borst en rond armen en benen 8. Hoe noemen we de keizer die in onze streken op verovering kwam? o Julius Ceaser o Jules Cesar o Julius Caesar 9. Hoe noemde hij de Oude Belgen? o Wrede mannen o Dwaze mannen o Dappere mannen 10. Wat is een legioen?

Naam: _______________ Datum: ______________ o Een Romeinse veldheer o Een Romeins leger