You are on page 1of 4

Escola Bressol Municipal de Premi de Dalt

Us fem arribar una breu enquesta per conixer la vostra opini sobre alguns aspectes de
lescola bressol. Els resultats ens ajudaran a valorar aquells aspectes que caldr millorar i/o
potenciar. Us agrairem que la contestssiu i que un cop omplerta la deixeu a la bstia que
trobareu a lentrada de lescola. Moltes grcies.

CENTRE:..................................
GRUP/AULA:.............................
Si us plau, assenyaleu la casella que correspongui a lopini que teniu respecte als temes tractats a
les preguntes segents (en una escala del 0 al 5):
0.

En termes generals com valoreu lescola bressol ...................... 0 1 2 3 4 5

1. Com valoreu els segents aspectes relacionats amb la gesti i organitzaci de lescola?
Ladequaci i/o flexibilitat dels horaris .........................................

0 1 2 3 4 5

Lhorari dacollida de mat ...........................................................

0 1 2 3 4 5

La qualitat de latenci rebuda (tracte personal, nivell


dinformaci, etc.) ......................................................................... 0 1 2 3 4 5
Lacollida i la informaci rebuda al comenament del curs...........

0 1 2 3 4 5

La informaci que rebeu sobre les propostes de lescola..............

0 1 2 3 4 5

El temps que es dedica a atendre a les famlies............................. 0 1 2 3 4 5


Lacollida i la qualitat de la relaci de la direcci/coordinaci
amb els pares i mares..................................................................... 0 1 2 3 4 5
Lactuaci de lescola en cas de malaltia, incidncia o urgncia
del nen/a........................................................................................ 0 1 2 3 4 5
La informaci que rebeu dels principis de funcionament de
lescola i la manera de treballar.................................................... 0 1 2 3 4 5
La manera com us arriba aquesta informaci
a travs de trptics, circulars.............................................
a travs de documentaci grfica (fotografies, etc)..........
a travs de les entrevistes individuals................................
a travs de reunions de pares............................................

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Valoreu lescola, tal com est organitzada, com a un entorn


educatiu pel vostre fill .................................................................. 0 1 2 3 4 5
OBSERVACIONS:

2. Qu us sembla lorganitzaci i cura els espais de lescola?


Els espais daula .......................................................

0 1 2 3 4 5

Els espais exteriors (patis, etc.) ..................................

0 1 2 3 4 5

Els altres espais (dormitoris, sala polivalent, etc.).........

0 1 2 3 4 5

El mobiliari ..............................................................

0 1 2 3 4 5

Les condicions de seguretat .......................................

0 1 2 3 4 5

La neteja i higiene de les installacions........................

0 1 2 3 4 5

OBSERVACIONS:

3. Com valoreu els segents temes sobre la prctica educativa i el personal docent?
El perode dadaptaci...................................................................

0 1 2 3 4 5

Les propostes daula que realitzen els infants..............................

0 1 2 3 4 5

Les sortides o excursions...............................................................

0 1 2 3 4 5

La relaci de la tutora amb el vostre fill/a....................................

0 1 2 3 4 5

El coneixement que t la tutora del vostre fill/a...........................

0 1 2 3 4 5

La relaci de la tutora amb els pares i mares................................

0 1 2 3 4 5

La relaci de la resta deducadores amb els infants....................... 0 1 2 3 4 5


La relaci de la resta deducadores amb els pares i mares............

0 1 2 3 4 5

La informaci que rebeu sobre el progrs de linfant....................

0 1 2 3 4 5

Com valoreu el fet de poder entrar a laula amb el vostre fill/a....

0 1 2 3 4 5

OBSERVACIONS:

4. Qu us semblen els segents aspectes relacionats amb lambient escolar i la participaci dels
pares i mares a lescola?
La satisfacci de linfant.................................................................

0 1 2 3 4 5

Lambient que es viu a lescola (s afectus, amable?).................. 0 1 2 3 4 5


Les relacions entre els infants.......................................................

0 1 2 3 4 5

Les relacions entre els pares i mares.............................................. 0 1 2 3 4 5


La participaci dels pares i mares en les activitats de lescola
(sortides, festes)............................................................................. 0 1 2 3 4 5
La participaci dels pares i mares en les activitats formals
(AMPA, Consell Escolar, comissions, etc.)...................................... 0 1 2 3 4 5
Els valors que lescola defensa:
es transmeten en el tracte amb els infants ...................... 0 1 2 3 4 5
es respiren en el tracte entre el personal de lescola......... 0 1 2 3 4 5
es respiren en el tracte entre els pares/el personal........... 0 1 2 3 4 5
OBSERVACIONS:

5. Utilitzeu el servei de menjador de lescola bressol: (marqueu amb una creu)


Cada dia
Alguns dies de la setmana
Espordicament
Mai
Com valoreu els segents aspectes relacionats amb el servei de menjador de lescola?
Ladequaci dels mens.................................................................

0 1 2 3 4 5

La qualitat de latenci als infants.................................................

0 1 2 3 4 5

OBSERVACIONS:

Quins aspectes de lescola bressol valoreu ms positivament?

Quins aspectes de lescola bressol creieu que caldria millorar?

Moltes grcies per la vostra collaboraci.