You are on page 1of 6

MINIT MESYUARAT KALI PERTAMA

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH SMK GUNSANAD

Tarikh
Masa

: 22 Julai 2016
: 8.00 pagi

Tempat

: Bilik Transformasi SMK Gunsanad

Kehadiran:
Pengerusi: Pn Jemira Ekong (Pengetua)
Naib pengerusi:
1.
2.
3.
4.

Pn Rosmenan Hj Pungut (Penolong Kanah HEM)


En Ally Razman Abdullah (Penolong Kanan Ko-Kurikulum)
En Sabdin Saribin (Penolong Kanan Petang)
Pn Haryani Brahim (Penolong Kanan Pendidikan Khas)

Setiausaha:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pn Rafidah Kundamor (KB Sains & Matematik merangkap S/U PS Induk)


Cik Farehan Fauzi (S/U PS Kurikulum)
Pn Farahana Sani (S/U PS Hem)
Pn Gan Chew Yi (S/U PS Kokurikulum)
Pn Nor Baizura S (S/U PS Pendidikan Khas)
Pn Saliza Bt A Sairin (S/U PS Sidang Petang)
Pn Karmilah Amir (S/U PS Tingkatan 6)
En Jackie Kennedy Justin (S/U PS Pengetua)

AJK:
1. Pn Haniza Khalib (KB Tek & Vok merangkap AJK PS Kurikulum)
Ketidakhadiran:
Bil
1

Nama
En Sailin Sarabini

Pn Hainih Marasit

Agenda:

Jawatan
Naib Pengerusi (PK Akademik
& Pentadbiran
Naib
Pengerusi
(PK
Kokurikulum)

Sebab
Masalah kesihatan
Terlibat
dengan
Intervensi

kelas

1) Ucapan Pengerusi
a. Pengetua
i. Memberi salam dan memaklumkan agenda yang perlu
dibincangkan dalam perancangan strategik.
ii. Setiap individu dalam pentadbiran mengambil peranan masingmasing berdasarkan pelan perancangan strategik.
Tindakan: Semua
AJK
2) Perlantikan AJK perancangan strategik dan agihan tugas.
a. AJK PS Kurikulum
i. Pn Rafidah Kundamor
Meminta pengetua memberikan cadangan wakil Ketua
Bidang Bahasa.
ii. Pengetua
Memberi respon kepada Pn Rafidah Kundamor dan
melantik Pn Zubaidah sebagai wakil KB Bahasa sementara
untuk jawatan AJK PS Kurikulum.
AJK PS Kokurikulum yang lain disahkan seperti dalam
senarai.
Makluman: Semua AJK PS
Kurikulum
b. AJK PS Hal Ehwal Murid
i. Pn Farahana
Memberi cadangan En Theobold J.L sebagai AJK bahagian
Kebajikan.
ii. Pn Rafidah Kundamor
Memberi cadangan En Irwan sebagai Ajk bahagian
kehadiran murid.
iii. En Sabdin
Memberikan cadangan untuk menggugurkan bidang tugas
Kantin.
Memberikan cadangan En Asmani Zahili sebagai Ajk
bahagian kehadiran murid.
iv. Pengetua
Menggantikan bidang tugas pendaftaran murid kepada
tugas kehadiran murid.
Memberi respon kepada cadangan Pn Farahana dan
melantik En Theobold J.L sebagai AJK bahagian Kebajikan.
Memberi respon kepada cadangan En Sabdin dan
melantik En Asmani Zahili sebagai AJK bahagian
kehadiran murid.
Menggugurkan bidang tugas Kantin.

Menggantikan bidang tugas SERASI dengan bidang tugas


Kebersihan dan Keceriaan.
Bidang tugas Kebersihan dan Keceriaan merangkumi
bidang tugas kantin (tugas yang digugurkan).
Target utama adalah dari segi kehadiran dan
pengurangan disiplin yang berat.
Makluman: Semua AJK PS
Kurikulum

c. AJK PS Kokurikulum
i. Pengetua
Pengesahan AJK seperti dalam senarai asal.
Makluman: Semua AJK PS
Kokurikulum
d. AJK PS Pendidikan Khas
i. Pn Haryani
Mencadangkan Pn Aslindah menggantikan nama Pn
Patricia dalam senarai AJK.
ii. Pengetua
Memberi respon dan menyetujui cadangan Pn Haryani.
Pengesahan AJK seperti dalam senarai asal.
Makluman: Semua AJK PS
Pendidikan Khas
e. AJK PS Sidang Petang
i. En Sabdin
Mencadangkan Penolong S/U PS Sidang Petang iaitu Pn
Edna Balangkit.
ii. Pengetua
Menyetujui cadangan En Sabdin dan melantik Pn Edna
Balangkit sebagai Penolong S/U PS Sidang Petang.
Mengesahkan AJK lain dalam senarai asal.
Makluman: Semua AJK PS
Sidang Petang
f.

AJK PS Tingkatan 6
i. Pengetua
Mengesahkan perlantikan asal dalam senarai sedia ada.
Makluman:
Semua AJK PS Tingkatan 6

g. AJK PS Pengetua
i. Pengetua
Melantik Pn Maria Nuih dan En Pilye L dalam tugas
pentadbiran dan data.
Melantik En Jelius S dalam tugas SKPM.

Mengesahkan ajk lain dalam senarai asal.

Makluman:
Semua AJK PS Pengetua
3) Jadual Kerja Perlaksanaan Perancangan Strategik
a. Pn Rafidah
i. Memberi
pengenalan
langkah
pembinaan
perancangan
strategik.
ii. Menerangkan jadual perancangan strategik yang sudah
dibentuk.
iii. Meminta kebenaran pengetua untuk membuat satu kumpulan
Telegram untuk memudahkan perbincangan.
iv. Memberi cadangan bilik transformasi sebagai bilik khas
perancangan strategik.
v. Dapatan Fail Perancangan Strategik oleh PPD tempoh hari
Jadual perancangan strategik adalah mengikut kod dan
tidak boleh diubah.
vi. Susun atur perancangan strategik mesti ada keselarian daripada
induk kepada unit-unit yang lain.
vii. Cadangan penyelarasan bagi setiap unit menggunakan fail
berwarna putih sahaja.
viii. S/U memastikan ajk masing-masing dapat menyelaraskan fail
masing-masing.
ix. Laporan akan dihantar oleh semua S/U PS selewat-lewatnya 24
Ogos 2016 kepada S/U PS untuk pemurnian di peringkat S/U.
x. Penyemakan 3 kali dalam setahun bagi fail PS sekolah oleh PPD.
b. Pengetua
i. Memberitahu misi diselaraskan oleh KPM untuk semua sekolah.
ii. Membuka cadangan bagi mewujudkan bilik khas untuk
penyimpanan atau display fail dan bahan serta tempat
berbincang.
iii. Memberi respon dan menyetujui cadangan Pn Rafidah mengenai
kumpulan Telegram dan bilik transformasi dijadikan bilik khas
perancangan strategik.
iv. Tujuan utama adalah mengemaskini ini dan menambah baik fail
mengikut format yang ditetapkan.
v. Sekolah Menengah kebangsaan Gunsanad adalah sekolah Band
5 berdasarkan kepada peringkat Kementerian.
Tindakan: Semua AJK
PS

4) Pra Perancangan Strategik Induk


a. Pn Rafidah
i. Menerangkan pra perancangan strategik sekolah.
ii. Perancangan strategik perlu diselaraskan dengan program yang
dirancang.
iii. Setiap ajk induk ada analisis SWOT masing-masing.
b. En Ally
i. Mencadangkan ajk editing iaitu En Zari, Pn Maspiah, Pn Masnah
dan Pn Ducy.
c. Pn Haniza
i. Isu-isu yang berkaitan boleh diambil daripada SKPM.
d. En Sabdin
i. Bagi perkara 7:
Sasaran dan bajet mesti seiring dengan strategik.
Strategik yang dirancang tidak boleh melebihi lima
perkara.
Makluman: Semua AJK
PS Sekolah
5) Hal-hal lain
a. En Sabdin
i. Mencadangkan agar satu ruangan khas disediakan di hujung
helaian untuk KBAT A dan I-THINK untuk memudahkan
rujukan guru.
ii. Mengingatkan tindakan tatatertib dikenakan kepada kakitangan
yang tidak mengisi HRMIS.
b. Pengetua
i. Memberitahu RPH boleh dalam bentuk elektronik yang dicetak
untuk dilanjutkan jika ada pemantauan.
ii. Memberitahu bahawa PPD lebih menekankan kes berat dan
kehadiran dalam unit HEM.
c. Pn Hainih
i. Isu utama kokurikulum ialah pencapaian dan kehadiran.
d. Pn Rafidah
i. Semua diharap menyediakan SWOT & PS dan dihantar pada 26
Julai 2016.
e. En Ailly
i. Memberitahu peratus kehadiran tingkatan 6 mungkin menurun
kerana menerima tawaran.
f. Ketua Bidang (Pn Haniza dan Pn Rafidah)
i. Dokumentasikan contoh RPH daripada semua KP untuk difailkan.

Makluman & Tindakan: AJK


PS sekolah
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 10.35 pagi.

Disediakan oleh:

______________________
EN. JACKIE KENNEDY JUSTIN
Setiausaha PS Pengetua,
Jawatankuasa Perancang Strategik Sekolah.

Pengesahan minit mesyuarat:


Disahkan oleh:
oleh:

___________________

Disokong

___________________