You are on page 1of 2

SOKONGAN PADU DARI

PIHAK PENTADBIR
GURU YANG KOMITED
DAN BEKERJASAMA
HUBUNGAN ERAT ANTARA
PIHAK SEKOLAH DAN
IBUBAPA (PIBG)
KOMITMEN YANG JITU
DARI SELURUH WARGA
SEKOLAH
TIADA MAKMAL
KOMPUTER
INFRASTRUKTUR ICT
SANGAT DAIF
CAPAIAN INTERNET TIDAK
STABIL
TEMPAT/KELAS YANG
SANGAT TERHAD
MELONJAKKAN NAMA
SEKOLAH
MENDAPATKAN BANTUAN
ALATAN ICT
MENDAPATKAN
KEMUDAHAN MAKMAL
KOMPUTER YANG LENGKAP
MENAMBAHBAIK GAYA PDP

DAN PENGURUSAN SEKOLAH

MENTALITI SESETENGAH
GURU YANG LEBIH SELESA
DENGAN CARA
KONVENSIONAL
MENTALITI SESETENGAH
PENTADBIR
PENGARUH PERSEKITARAN
MENTALITI PELAJAR DAN
IBU BAPA
KEKANGAN MASA DAN
WAKTU