You are on page 1of 1

Biodata Murid

*Gambar di atas merujuk kepada Syahimi sedang menyiapkan soalan inventori minat
kerjaya di kantin.

NAMA

: Muhammad Syahimi bin Hamzah

JANTINA

: Lelaki

KELAS

: 5 Ibnu Sina

JAWATAN

: Ketua Kelas

SEKOLAH

: Sekolah Kebangsaan Seri Kota