You are on page 1of 42

Ekumeniczni

Zielonoświątkowcy
coraz bliżej Rzymu

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Ekumeniczny 'dialog' z Rzymem odbywa się
nie tylko w Polsce ale i innych krajach jak
Włochy, Ameryka i innych. W Polsce,
ekumeniczni Zielonoświątkowcy i
Charyzmatycy biorą udział w ekumenizmie
pt: Tydzień Modlitw o Jedność 'Chrześcijan',
obchody katolickich Zjazdów
Gnieźnieńskich.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Zobaczysz ich nawet na Światowych Dniach Młodzieży i na
pewno wybierają się na ekumeniczne spotkania w ramach
1050 Lecia 'Chrztu Polski'.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Za twoimi plecami
odbywają się dialogi i
spotkania
ekumenicznych
Zielonoświątkowców
z katolicyzmem.

Cecil Robeck

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Za twoimi plecami
odbywają się dialogi i
spotkania
ekumenicznych
Zielonoświątkowców
z katolicyzmem.

Dialog z Kurtem Kochem

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Za twoimi plecami
odbywają się dialogi i
spotkania
ekumenicznych
Zielonoświątkowców
z katolicyzmem.

Dialog z Kurtem Kochem

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Za twoimi plecami
odbywają się dialogi i
spotkania
ekumenicznych
Zielonoświątkowców
z katolicyzmem.

Spotkanie katolicko- Zielonoświątkowe w Kościele Bożym w Chrystusie

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Za twoimi plecami
odbywają się dialogi i
spotkania
ekumenicznych
Zielonoświątkowców
z katolicyzmem.

Modlitwy katolicko- Zielonoświątkowe

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Zielonoświątkowcy modlą się
o katolickich księżmi z
nałożeniem rak!

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Franciszek przemawia
do 300
Zielonoświątkowców w
zborze
pastora Giovanni
Traettino

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Franciszek i
pastor Giovanni
Traettino

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Franciszek i
pastor Giovanni
Traettino

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Ofiary ekumenizmu:
Były pastor
Zielonoświątkowy- Alex
Jones

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Ofiary ekumenizmu:
Były pastor Ruchu WiaryUlf Ekman

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Pierwszy ekumenik
ZielonoświątkowyDavid du Plessis

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Inni idą ich
śladem...

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Inni idą ich
śladem...
Rick Warren

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu
Inni idą ich
śladem...
Justin Welby z
z jego żona

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Setka pastorów Zielonoświątkowych z całego świata spotkała
Franciszka na tajnym spotkaniu w Maju 2015.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Setka pastorów Zielonoświątkowych z całego świata spotkała
Franciszka na tajnym spotkaniu w Maju 2015.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Setka pastorów Zielonoświątkowych z całego świata spotkała
Franciszka na tajnym spotkaniu w Maju 2015.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod egida
papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod
egida papieską.

Ekumeniczni Zielonoświątkowcy coraz
bliżej Rzymu

Celem ekumenizmu jest złączenie wszelkich religii pod
egida papieską.