You are on page 1of 27

„Nasz założyciel, Ignacy Loyola, przeszedł osiem razy badanie Inkwizycji po

wysłuchaniu Ducha.”Adolfo Nicolás

Kim jest „Czarny Papież”? To osoba działające w tle
Watykanu, stojąca na czele Jezuitów, u których jest tzw
generałem. Jezuici stoją za Kontrreformacja oraz jej
przeistoczeniem zwanym ekumenia, przygotowując Sobór
Watykański II.

Pomimo, ze papieży w historii było aż 265, Jezuickich
generałów było tylko 30. Papiestwo jest niebiblijne i jest
bezpośrednią kontynuacja Cezara z Imperium Rzymskiego. W
poprzednich epokach władca zwal się odpowiednioSarrum(Sumerowie),Šarru(Akadyjski),Xšâyathiya(Medowie),
Šâh(Persowie), Anax i Basileus (Grecja), Rex i Caesar(Rzym).

Papież odziedziczył atrybuty po Rzymskim Cezarze i kapłanie
zwanym Pontifex Maximus, który stal na czele najwyższych
ranga kapłanów Rzymskich w Collegium Pontificum.

Czarny papież pojawił się po raz pierwszy w związku z
Reformacja. Pierwszym Praepositus Generalis był Ignacy
Loyola. Do walki z Reformacja używali Królowej Niebios
zwanej Madonna Della Strada.

Gdy nastał czas Soboru Watykańskiego II, zwoływał go i
przygotowywał nikt inny jak General, Pedro Arrupe, który wg
Alberto Rivery miał jako jedyny zrezygnować z tej pozycji, z
powodu głoszenia mu ewangelii. Pedro Arrupe miał
przeorganizować ten zakon 'w świetle soboru' a ekumenizm i
jego globalne rozprzestrzenianie mogło właśnie narodzić się
w umysłach Jezuitów. Jako taktykę stosował on 'teologie
wyzwolenia' czyli Chrześcijański Marksizm.

Jezuici zostali stłumieni w 1773, i ponownie powołani w 1814
przez Piusa VII.

Po tym co katolicyzm wyprawiał przez setki lat, przyszedł czas
na powierzchowna zmianę aby pokazać, ze katolicyzm się
zmienił. Inkwizycja w Hiszpanii została stłumiona dopiero w
roku 1834!

Jej nazwa zmieniała się przez lata, od nazwy- Najwyższa
Święta Kongregacja Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji, do
Najwyższa Święta Kongregacja Świętego Oficjum w 1904, by
wreszcie przyjąć nazwę po jezuickim Soborze Watykańskim IIKongregacja Nauki Wiary.

Tutaj również funkcjonuje pewna linia zwana Wielki
Inkwizytor(Inquisidor general). Pierwszym z nich był Tomás
de Torquemada w latach 1483-98 a ostatnim Gerónimo
Castillón y Salas (od 1818 do końca).

Współczesnym dziedzicem tej pozycji jest Gerhard Ludwig
Müller.

Jeśli chodzi o 'czarnego papieża' to obecny nazywa się Adolfo
Nicolás, który objął to stanowisko w roku 2008. Stoi on na
czele około 18,000 jezuitów na świecie. Gazeta katolicka
podaje, ze ma zrezygnować w roku 2016.

Jak widać z kierunku obieranego przez niego, Jezuici maja
teraz realizować postulaty ekumenizmu. Na czele szkoły w
Rzymie, która kształci ludzi na temat Wschodniego
'Chrześcijaństwa' staje jezuita.

W wywiadzie, zachęca aby być cierpliwym na ekumeniczne
zmiany. W innym popiera kierunek papieża, aby zmienić
teologie odnośnie rozwodów. Kościół katolicki musi
powierzchownie zmienić się na tyle aby ekumenizm z
Protestantami i religiami poszedł gładko. Nikogo nie chcą
wykluczyć z procesu.

Aby szybko realizować postulaty Soboru Watykańskiego II,
jezuici muszą wykazać się większą 'kreatywnością '. Jezuici i
ekumenizm musi zmieniać się i dostosować do zmieniającego
krajobrazu na świecie oraz ludzi.

W wywiadzie podaje, ze unika kontaktów z papieżem, aby
ludzie nie powiązali go z Jezuitami. Mówi tez o 'nieoficjalnych
kanałach komunikacji'. Wskazuje na kierunek ekumeniczny,
który wyznaczył wspominany Arrupe.

Adolfo Nicolás wskazuje, ze Jezuici maja 500 letnie
doświadczenie w kontrreformacji. To co dzieje się w
poszczególnych krajach jest szybko wysyłane do centrali
dwoma sposobami:

„Watykan ma dwie sieci informacyjne, urzędnika za
pośrednictwem nuncjuszów, a kolejne nieformalne przez
księży, zakonników, świeckich, którzy nieustannie wysyłają
informacje do Rzymu.”

„500 lat minęło a struktury mamy teraz takie jak 500 lat
temu, to jest czas na zmianę, bo świat się zmienił. Zmiana nie
jest dlatego, że coś nie działa, ale aby dostosować się do
nowych potrzeb i zmieniających się czasów.”

Jezuitów powołano w roku 1540. Jeśli chodzi o ścisłość, to
500 lat wypadnie w roku 2040. Czy nie jest to
zastanawiające? Nikt nie narzeka w ekumenii na ich temat,
jednak ludzi boli, ze 500 lat temu (31 Października 1517)
przyszła Reformacja.

Jako katolicki sprzeciw do przebudzenia, zwołano Sobór
Trydencki,na którym potwierdzono wszystkie ówczesne
herezje Rzymu! Sobór Trydencki nałożył setki przekleństw na
osoby odchodzące od katolicyzmu. Ten sobór nigdy nie został
odwołany.

Powstała kontrreformacja, Jezuici, Teresa of Ávila, Jan od
Krzyża, Franciszek Salezy, Filip Neri i inni ruszyli by zachować
herezje i zniszczyć Reformacje.
Czarny papież Loyola opracował Ćwiczenia Duchowe aby
otoczyć się duchem mistycyzmu- medytacje, kontemplacje,
modły...dewocje do opłatka i Maryi oraz koncept- „biedy,
która uświęca”.

Gdy dziś ekumenizm jezuicki próbuje wszystkich namówić od
odstąpienia od Reformacji i porzucenia Słowa, oni szyderczo
się śmieją...O jak wielu zrywa boki, widząc jak naiwni
Protestanci leżą wprost do ich utkanej sieci..

ABY RAZ NA ZAWSZE POLOZYC KRES I WYPELNIC ZAMIARY
KONTR-REFORMACJI...

KAZDA DENOMINACJA BYLA WNIKLIWIE PRZEZ LATA
STUDIOWANA I OD CZASOW SOBORU WATYKANSKIEGO II
ZACZELA SIE INFILTRACJA...

CELEM JEST KAZDA RELIGIA NA SWIECIE. W NAJBLIZSZYCH
LATACH BIORA SOBIE NA CELOWNIK 'NAJBARDZIEJ
OPORNYCH' CZYLI ZIELONOŚWIĄTKOWCOW I
CHARYZMATYKOW...

NA NASZYCH OCZACH DZIEJE SIE ZDRADA
REFORMACJI...ODBYWAJACA SIE Z PROFESJONALNYM
WYGLADEM I USMIECHEM NA USTACH...