You are on page 1of 1

DENAH LOKASI KERJA

K
M
12
PAKJO

JL. BASUKI

JL.
A
N
G
KA
TA
N

PT

SE
KI
P

NOVOTE

TANGKA

AM
PE
RA

DENAH ALAMAT TINGGAL SEKARANG

AMPERA
JL. KH. AZHARI

KERTAPATI

BAKSO
SIKAM

PLAJU / JL. A.
YANI

JL. SIKAM

JAKABARIN
G

ARAH KE JL.
PERTAHANAAN

SMAN 8

RUMAH
BAPAK
JOHANI

MASJID
IMAM SYAFII