Geometrie diferentiala

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Să se scrie ecuaţiile tangentei
( ) t
şi normalei
( ) n
la curba 1 y x = + în punctul de abscisă e

a.
( )
( )
2
: 0
: 2 0
t x ey e
n ex y e
− + =
+ − + =

b.
( )
( )
2
: 0
: 2 0
t ex y e
n x ey e
− − =
+ − + =

c.
( )
( )
2
: 0
: 2 0
t x ey e
n ex y e
+ − =
− − − =

d.
( )
( )
2
: 2 0
: 0
t ex y e
n x ey e
+ − + =
− + =____ 2. Să se scrie ecuaţiile tangentei
( ) t
şi normalei
( ) n
la curba:
cos
sin
t
t
x e t
y e t
¦ =
¦
´
= ¦
¹
în punctul
( ) 1, 0 A

a.
( )
( )
: 1 0
: 1 0
t x y
n x y
+ − =
− − =

b.
( )
( )
: 1 0
: 1 0
t x y
n x y
− − =
+ − =

c.
( )
( )
: 0
: 1
t x y
n x y
− =
+ =

d.
( )
( )
: 1 0
: 1 0
t x y
n x y
+ + =
− + =____ 3. Să se scrie ecuaţiile tangentei
( ) t
şi normalei
( ) n
la curba:
3 2 2
3 9 0 x x y y + − + = în punctul
( ) 0, 3 A

a.
( )
( )
: 3 0
: 0
t y
n x
+ =
=

b.
( )
( )
: 0
: 0
t x y
n x y
− =
+ =

c.
( )
( )
: 3 0
: 0
t y
n x
− =
=

d.
( )
( )
: 0
: 0
t x
n y
=
=____ 4. Să se calculeze segmentul de tangentă MT , segmentul de normală MN , subtangenta PT şi
subnormala PN pentru curba
( )
3 2
2 3 0 C x xy x y − + + − =
în punctul M în care curba
( ) C
taie axa Oy .
S-au notat T - punctul de intersecţie al curbei
( ) b
cu axa Ox , N - punctul de intersecţie al curbei
( ) C

cu axa Ox , P- proiecţia punctului M pe axa Ox .

a.
15 2 3
, 15 2, , 21
7 7
MT MN PT PN = = = =

b.
15 2 3
15 2, , 21,
7 7
MT MN PT PN = = = =

c.
3 15 2
21, , , 15 2
7 7
MT MN PT PN = = = =

d.
3 15 2
, 21, 15 2,
7 7
MT MN PT PN = = = =____ 5. Fie curbele
( ) ( )
2
1 2
: , : 1 .
2
x
x
C y e C y x = = + +
Să se calculeze curburile
1
K şi
2
K corespunzătoare lui
( )
1
C
şi respectiv
( )
2
C
în punctul comun . A
a.
( )
1 2
3
1
1, 0 ,
2
A K K = =

b.
( )
1 2
3 3
1 2
1,1 , ,
2 3
A K K = =

c.
( )
1 2
1
0,1 ,
2 2
A K K = =

d.
( )
1 2
1 1
1, 0 , K ,
3 2 2
A K − = =____ 6. Să se determine ecuaţia cercului osculator la elipsă în punctul de intersecţie cu semiaxa pozitivă a
absciselor.
a.
2
2 2 4
2
2
a b b
x y
a a
| | −
+ − =
|
\ .

b.
2 2
2 2
1
x y
a b
+ =

c.
2
2 2 4
2
2
a b b
x y
a a
| | +
+ + =
|
\ .

d.
2 2 4
2
2
a b b
x y
a a
| | −
− + =
|
\ .____ 7. Să se scrie ecuaţiile parametrice ale curbei:
( )
3 3
: 3 0 C x y axy + − =

a.
( )
3
2
3
3
1

3
1
at
x
t
C t
at
y
t
¦
=
¦
¦ +

´
¦
=
¦
+ ¹
\

b.
( )
2
3
3
3
1

3
1
at
x
t
C t
at
y
t
¦
=
¦
¦
+

´
¦
=
¦
+ ¹
\

c.
( )
2
2
2
3
1

3
1
at
x
t
C t
at
y
t
¦
=
¦
¦ +

´
¦
=
¦
+ ¹
\

d.
( )
2
3
2
4
3
1

3
1
at
x
t
C t
at
y
t
¦
=
¦
¦ +

´
¦
=
¦
+ ¹
\____ 8. Fie curba:
( )
( )
3
2
2
4
3
:
1
t
x t
C t
y t
¦ | |
= +
¦ |
¦
\ . ∈
´
¦
= +
¦
¹
\

Notăm R- raza de curbură în punctul curent pe curbă. Atunci:
a.
2
3
4 R y =
b.
3
2
4 R y =
c.
5
4
4 R y =
d.
4
5
4 R y =

____ 9. Fie curba:
( )
( )
3
2
2
4
3
1
t
x t
C
y t
¦ | |
= +
¦ |
¦
\ .
´
¦
= +
¦
¹

Se ştie că raza de curbură este dată de relaţia
5
4
4 R y = . Dacă
n
S este segmentul de normală al curbei,
atunci:
a.
n
R S =
b. 2
n
R S =
c. 4
n
R S =
d. 1
n
S
R
=____ 10. Să se calculeze raza de curbură a curbei
( ) C
dată prin coordonatele sale polare:
( ) sin ,
m
C m
n
θ
ρ
| |
= ∈
|
\ .
`

a.
1
1
m
m
m
R
n
ρ

+
=

b.
1
1
m
m
m
R
m
ρ
+
=
+

c.
1
1
m
m
m
R
m
ρ
+
+
=

d.
1
1
m
m
m
R
m
ρ

=
+____ 11. Să se calculeze elementul de arc pe curba definită în coordonate polare:
( ) sin ,
m
C m
m
θ
ρ
| |
= ∈
|
\ .
`

a.
1
sin
m
ds d
m
θ
θ

| |
=
|
\ .

b.
1
sin
1
m
n
ds d
m
θ
θ
+
| |
|
\ .
=
+

c.
1
sin
m
ds m d
m
θ
θ

| |
=
|
\ .

d.
1
sin
m
ds m d
m
θ
θ
+
| |
=
|
\ .____ 12. Să se calculeze elementul de arc pe curba:
( ) ( ) 1 cos C a ρ α = +
(cardioidă)
a.
2 sin
2
ds a d
α
α =

b.
2 cos
2
ds a d
α
α =

c. 2
cos
2
a
ds dα
α
=

d. 2
sin
2
a
ds dα
α
=____ 13. Să se calculeze elementul de arc pe curba:
( )
2
x x
e e
C y chx

+
= =
(lănţişor)
a. ds shx dx =
b. ds thx ds =
c. ds chx =
d.
2
ds sh x dx =

____ 14. Fie curba
( ) C
definită în coordonate polare de ecuaţie:
( ) ( ) C ρ ρ θ =
. Notăm V - unghiul dintre
tangenta MT şi raza vectoare OM . Atunci
a. 1
tgV
ρ
=

b. 1
tgV
ρ
=


c.
tgV
ρ
ρ
=


d.
tgV
ρ
ρ

=____ 15. Fie curba
( ) C
definită în coordonate polare de ecuaţie:
( ) ( ) C ρ ρ θ =
. Să se scrie ecuaţiile tangentei
( ) t
şi normalei
( ) n
la curba
( ) C
în punctul curent
a.
( ) ( )
( ) ( )
:
:
tg
t Y y X x
tg
tg
n Y y X x
tg
ρ θ
ρ ρ θ
ρ θ ρ
ρ θ
− = −
′ −
′ −
− = −

b.
( ) ( )
( ) ( )
:
:
tg
t Y y X x
tg
tg
n Y y X x
tg
ρ θ ρ
ρ ρ θ
ρ θ ρ
ρ θ ρ
′ +
− = −
′ −
′ −
− = −
′ +

c.
( ) ( )
( ) ( )
2
:
:
2
tg
t Y y X x
tg
tg
n Y y X x
tg
ρ θ
ρ θ
θ ρ
ρ θ
′ ⋅
− = −
′ −
′ −
− = −


d.
( ) ( )
( ) ( )
:
1
:
t Y y tg X x
n Y y X x
tg
ρ θ
ρ θ
′ − = −
− = −
____ 16. Să se calculeze unghiul V dintre tangenta MT şi raza vectoare OM , unde M este un punct oarecare
al curbei
( )
k
C ae
α
ρ =
(spirala logaritmică)
a. tgV k =
b.
2
1
tgV
k
=

c. 1
tgV
k
=

d.
tgV k =

____ 17. Să se afle subtangenta PT şi subnormala PN într-un punct arbitrar M situat pe parabola
( )
2
y 2 C px =
.

a. 2 , PT x PN p = − =
b. 2 , PT y PN p = =
c. , 2 PT p PN x = = −
d. , 2 PT p PN y = =

____ 18. Să se afle segmentul de tangentă MT într-un punct oarecare al curbei
( )
1
x t tht
C
y
cht
= − ¦
¦
´
=
¦
¹


a. 1
2
MT =

b.
1 MT =

c.
1 MT = −

d. 1
2
MT = −____ 19. Să se afle tangenta polară MT , normala polară MN , subtangenta polară PT şi subnormala polară PN
într-un punct oarecare al spiralei logaritmice:
( ) , 0
k
C ae k
α
ρ = >

a.
2 2
1 1
1 , 1 , , MT k MN k k PT PN k
k k
ρ ρ ρ ρ = + = + = =

b.
2 2
1 1
, , 1 , 1 MT k MN PT k PN k k
k k
ρ ρ ρ ρ = = = + = +

c.
2 2
1 , 1 , , MT k MN k PT PN k
k k
ρ ρ
ρ ρ = + = + = =

d.
2 2
, 1 , 1 , MT k MN k PT k PN
k k
ρ ρ
ρ ρ = = + = + =____ 20. Fie un cerc de rază a . Fie A un punct pe cerc şi O punctul diametrar opus lui A. O secantă oarecare
dusă prinO taie cercul în punctul C şi tangenta în A la cerc în punctul B. Să se afle locul geometric al
punctului P astfel încât BP OC = .
a.
( )
3
3
cos
astroida
sin
x t
y a t
¦ =
¦
´
= ¦
¹

b.
( )
2
3
2 sin
cisoida lui Diocles
sin
2
cos
x a
y a
ϕ
ϕ
ϕ
¦ =
¦
´
=
¦
¹

c.
( ) spirala logaritmică
k
ae
α
ρ =

d.
( )
( )
( )
sin
cicloida
1 cos
x a t t
y a t
= − ¦
¦
´
= −
¦
¹____ 21. Eliminând parametrulϕ între ecuaţiile parametrice ale curbei:
( ) ( )
2
3
2 sin

sin
2
cos
x a
C cisoida lui Diocles
y a
ϕ
ϕ
ϕ
¦ =
¦
´
=
¦
¹

se obţine ecuaţia curbei sub formă implicită:
a.
( )
2 2 2
2 0 y x y ax + − =

b.
( )
2 2 2
2 0 x x y ay + + =

c.
( ) ( )
2 2 2 2 2
0 x x y a x y + + − =

d.
( )
2 2 2
2 0 x x y ay + − =____ 22. Să se scrie ecuaţiile parametrice ale strofoidei:
( ) ( )
2 2 2 2
0 x x y a x y + + − =

a.
2
2
2
1

1
at
x
t
t
at
y
t
¦
=
¦
¦ +

´
¦
=
¦
+ ¹
\

b.
( )
( )
2
2
2
2
1
1

1
1
a t
x
t
t
at t
y
t
¦

¦ =
¦ +

´

¦
=
¦
+ ¹
\

c.
( )
( )
2
2
2
2
1
1

1
1
at t
x
t
t
a t
y
t
¦

¦ =
¦ +

´

¦
=
¦
+ ¹
\

d.
( )
( )
2
2
2
2
2
1

1
at
x
t
t
at
y
t
¦
=
¦
+
¦

´
¦
=
¦
+
¹
\____ 23. Să se găsească punctele de intersecţie ale curbei
( ) C
definită parametric de ecuaţile:
( )
3
2
3

3
x t t
C t
y t
¦ = −
¦

´
= − ¦
¹
\

şi dreapta :
( ) 2 6 0 d x y + + =

a.
( ) ( ) ( ) 0, 3 , -18, 6 , 2, 2 A B C − −

b.
( ) ( ) ( ) 0, 3 , 18, 6 , 2, 2 A B C − −

c.
( ) ( ) ( ) 0, 3 , -18, 6 , 2, 2 A B C − − −

d.
( ) ( ) ( ) 0, 3 , 18, 6 , 2, 2 A B C − −____ 24. Să se scrie ecuaţiie tangentelor duse prin originea
( ) 0, 0 O
la curba :
( )
2
4 1
3 4
\ ,
4 3 3 2
2 1
t
x
t
C t
t
y
t
+ ¦
=
¦
¦ ¦ ¹ +
∈ − −
´ ´ `
+
¹ )
¦
=
¦
+ ¹
\

a.
( ) ( )
1 2
1
: , : t y x t y
x
= =

b.
( ) ( )
1 2
4
: , :
9
t y x t y x = =

c.
( ) ( )
1 2
9
: , :
4
t y x t y x = − =

d.
( ) ( )
1 2
49
: , :
9
t y x t y x = =____ 25. Să se scrie ecuaţia explicită a curbei
( ) C
definită parametric de ecuaţiile:
( )
2
4 1
3 4
\ ,
4 3 3 2
2 1
t
x
t
C t
t
y
t
+ ¦
=
¦
¦ ¦ ¹ +
∈ − −
´ ´ `
+
¹ )
¦
=
¦
+ ¹
\

a. 7 5 3
, \
5 3 5
x
y x
x
− ¦ ¹
= ∈
´ `

¹ )
\

b. 7 5 3
, \
5 3 5
x
y x
x
+ ¦ ¹
= ∈
´ `

¹ )
\

c. 5 7 3
, \
5 3 5
x
y x
x
− ¦ ¹
= ∈
´ `

¹ )
\

d. 5 7 3
, \
5 3 5
x
y x
x
+ ¦ ¹
= ∈
´ `

¹ )
\____ 26. Să se scrie ecuaţiile tangentelor la curba
( )
3 3 2
3 0 C x y x − − =

paralele cu prima bisectoare a axelor de coordonate:
a.
( ) ( )
1 2
: , t : 4 t y x y x = − = −

b.
( ) ( )
1 2
: , t : 4 t y x y x = = −

c.
( ) ( )
1 2
: , t : 4 t y x y x = = −

d.
( ) ( )
1 2
: , t : 4 t y x y x = − = +____ 27. Să se scrie ecuaţiile tangentei
( ) t
şi normalei
( ) n
în punctul
( ) 1,1 M
la curba:
( )
4
2 1
1
2
x
x
x
C
x
¦
=
¦
¦ −
´
¦

¦
¹

a.
( )
( )
: 2 1
: 2 3
t y x
n y x
− =
+ = −

b.
( )
( )
: 2 1 0
: 2 3 0
t x y
n x y
− − =
+ − =

c.
( )
( )
: 2 3 0
: 2 1 0
t x y
n x y
+ − =
− − =

d.
( )
( )
: 2 1 0
: 2 3 0
t y x
n x y
+ − =
− − =____ 28. Să se scrie ecuaţiile tangentei
( ) t
şi normalei
( ) n
în punctul
1
, 3
2
M
| |
|
\ .
la curba:
( )
2
4 1
3 4
: \ ,
4 3 3 2
2 1
t
x
t
C t
t
y
t
− ¦
=
¦
¦ ¦ ¹ −

´ ´ `

¹ )
¦
=
¦
− ¹
\

a.
( )
( )
:16 5 0
n : 2 32 97 0
t x y
x y
+ − =
− − =

b.
( )
( )
:16 5 0
n : 2 32 97 0
t x y
x y
− + =
+ − =

c.
( )
( )
:16 5 0
n : 2 32 97 0
t x y
x y
− − =
+ − =

d.
( )
( )
: 16 5 0
n : 2 32 97 0
t x y
x y
− − − =
− + =____ 29. Să se scrie ecuaţia tangentei şi normalei în punctul
( ) 2, 1 M −
la curba:
( )
3 2 2
: 3 2 9 0 C x x y y x + − − + =

a.
( )
( )
: 7 13 0
n : 7 9 0
t x y
x y
− − − =
− + =

b.
( )
( )
: 7 13 0
n : 7 9 0
t x y
x y
+ + =
− + =

c.
( )
( )
: 7 13 0
n : 7 9 0
t x y
x y
+ − =
− − =

d.
( )
( )
: 7 9 0
n : 7 13 0
t x y
x y
− − =
+ − =____ 30. Să se găsească lungimile segmentelor de tangentă MT , de normală MN , subtangentă PT şi
subnormală PN într-un punct M situat pe curba:
( ) , , ,1
2 2 4
C y tgx x M
π π π | | | |
= ∈ −
| |
\ . \ .

a.
5 1
, 5 , , 2
2 2
MT MN PT PN = = = =

b.
5 1
5 , , , 2
2 2
MT MN PT PN = = = =

c.
1 5
2 , , 5 ,
2 2
MT MN PT PN = = = =

d.
5 1
5 , 2 , ,
2 2
MT MN PT PN = = = =____ 31. Să se afle lungimile segmentelor de tangentă MT , subtangentă PT , de normală MN şi subnormală PN
în punctul
1,1
2
M
π | |

|
\ .
la cicloida
( ) | )
sin
t 0,2
1 cos
x t t
C
y t
π
= − ¦

´
= −
¹

a.
2
2
1
1
MT
PT
MN
PN
¦
=
¦
¦ =
´
=
¦
¦
=
¹

b. 1
2
1
1
2
1
MT
PT
MN
PN
¦
=
¦
¦
=
¦
´
¦
=
¦
¦
=
¹

c. 1
2
1
2
1
1
MT
PT
MN
PN
¦
=
¦
¦
¦
=
´
¦
¦ =
¦
=
¹

d.
2
1
2
1
MT
PT
MN
PN
¦
=
¦
=
¦
´
=
¦
¦
=
¹____ 32. Să se afle lungimile segmentelor de tangentă MT , subtangentă PT , normală MN , subnormală PN în
punctul
( ) 1,1 M
la folium-ul lui Descartes:
( )
3 3
2 0 C x y xy + − =

a.
2, 1, 2, 1 MT PT MN PN = = = =
b. 1 1
, 1, , 1
2 2
MT PT MN PN = = = =

c.
1, 2, 1, 2 MT PT MN PN = = = =
d. 1 1
1, , 1,
2 2
MT PT MN PN = = = =____ 33. Să se calculeze lungimea subtangentei PT la curba exponenţială:
( ) , ,
bx
C y ae x a b = ∈\
-
constante nenule
a.
PT b =

b. 1
PT
b
=

c. 2 PT b =
d.
2
PT b =

____ 34. Să se găsească familia de curbe care au subtangenta constantă şi egală cu
1
b

a.
2
, a,b const.
bx
y ae =
b. , a,b const.
bx
y ate

=
c. , a,b const.
bx
y ae =
d.
( )
1 , a,b const.
x
y a be = +____ 35. Să se afle raza de curbură a lănţişorului:
x
y ach
a
=
, x∈\
a. R a chx =
b. R a shx =
c.
2
R a sh x =

d.
2
R a ch x =____ 36. Să se afle raza de curbură a cicloidei:
( )
( )
( )
| )
sin
0, 2
1 cos
x a t t
C t
y a t
π
= − ¦
¦

´
= −
¦
¹

a.
4 sin
2
t
R a =

b.
4 sin
2
t
R a =

c.
4 cos
2
t
R a =

d.
4 cos
2
t
R a =____ 37. Să se afle raportul dintre raza de curbură Rşi lungimea segmentului normală MN corepunzătore curbei
( )
( )
( )
| )
sin
0, 2
1 cos
x a t t
C t
y a t
π
= − ¦
¦

´
= −
¦
¹

a.
1
R
MN
=

b.
2
R
MN
=

c.
2
R
MN
=

d. 1
2
R
MN
=____ 38. Să se afle curbura K şi raza de curbură R în punctul
( ) 1, 1 M −
la curba:
( )
3 3
2 0 C x y xy − + =
,
( )
2
, x y ∈\

a.
2
4 2 ,
8
K R = =

b.
2
4 2 ,
8
K R = − =

c.
2
, 4 2
8
K R = =

d.
2
4 2 ,
8
K R = = −____ 39. Să se găsească expresiile curburii K şi razei de curbură R în coordonate polare:
( ) ( )
cos
:
sin
x
C
y
ρ θ
ρ ρ θ
ρ θ
= ¦
=
´
=
¹

a.
( )
( )
2 2
3/ 2
2 2
3/ 2
2 2
2 2
2
2
K
R
ρ ρρ ρ
ρ ρ
ρ ρ
ρ ρρ ρ
′ ′ + −
=
′ +
′ +
=
′ ′ + −

b.
( )
( )
2 2
3/ 2
2 2
3/ 2
2 2
2 2
2

2
K
R
ρ ρρ ρ
ρ ρ
ρ ρ
ρ ρρ ρ
′ ′ − +
=
′ +
′ +
=
′ ′ − −

c.
( )
( )
2 2
3/ 2
2 2
3/ 2
2 2
2 2
K
R
ρ ρ ρρ
ρ ρ
ρ ρ
ρ ρ ρρ
′ ′′ + −
=
′ +
′ +
=
′ ′′ + −

d.
( )
( )
2 2
3/ 2
2 2
3/ 2
2 2
2 2
2
2
K
R
ρ ρ ρ ρ
ρ ρ
ρ ρ
ρ ρρ ρ
′ ′ ′′ ′′ − −
=
′ +
′ +
=
′ ′′ ′′ − −____ 40. Să se găsească curbura K şi raza de curbură R în punctul
4
M
π | |
|
\ .
la curbura:
( ) ( ) | ) 5sin 2 , 0, 2 C ρ θ θ θ π = ∈

a. 1
2
2
K R = =

b. 1
2
2
K R = =

c. 2 K R = =
d. 1 K R = =

____ 41. Să se calculeze curbura şi raza de curbură a cardioidei:
( ) ( ) 2 1 cos a ρ θ θ = −
în punctul
2
M
π
θ
| |
=
|
\ .

a.
3 2 4 2
,
8 3
K R a
a
= =

b.
4 2 3 2
,
3 8
K a R
a
= =

c.
2 4
,
4 2
a
K R
a
= =

d.
3
,
3
a
K R
a
= =____ 42. Să se calculeze subtangenta PT şi subnormala PN la cicloida:
( )
( )
( )
sin
:
1 cos
x a t t
C
y a t
= − ¦
¦
´
= −
¦
¹


în punctul M arbitrar situat pe curbă:
a.
2 sin , sin
2 2
t t
PT a tg PN a t = =

b.
2
2 sin , sin
2 2
t t
PT a tg PN a t = =

c.
2
2 sin , 2 sin
2 2 2
t t t
PT a tg PN a = =

d.
2
2 sin , 2
2
t
PT a t tg PN a tgt = ⋅ =____ 43. Să se scrie ecuaţia tangentei la curba politropă: 0 , 1
m n
x y m n = + =
a.
( )
m
Y y X x
n
− = − −

b.
( )
my
Y y X x
nx
− = −

c.
( )
my
Y y X x
nx
− = − −

d.
( )
my
Y y X x
nx
− = −____ 44. Fie curba
( )
2
: 1
x
C y e = +
şi M un punct arbitrar situat pe curbă. NotămR, raza de curbură,
t
S şi
n
S
lungimile segmentelor subtangentă, respectiv subnormală corespunzătoare punctului M . Atunci
a.
t
n
S
R
S
=

b.
t n
R S S = −
c.
2
t
n
S
R
S
| |
=
|
\ .

d.
t n
R S S = +


____ 45. Fie curba
( ) : cos , .
n n
C a n n ρ θ = ∈`
Notăm
n
S - lungimea segmentului subnormală polară şi R - raza
de curbură. Atunci:
a.
( ) 1
n
S n R = +

b.
1
n
R
S
n
=
+

c.
2
n
S n R =
d.
n
n
S R =


____ 46. Fie curbura
( )
2 3
: , C y x px p = + ∈\
. Să se determine punctele singulare ale curbei
a.
, 0 , , 0
3 3
p p
A B
| | | |

| |
| |
\ . \ .

b.
, 0 , , 0
3 3
p p
A B
| | | |
− − −
| |
| |
\ . \ .

c.
0, , 0,
3 3
p p
A B
| | | |

| |
| |
\ . \ .

d.
A 0, , 0,
3 3
p p
B
| | | |
− − −
| |
| |
\ . \ .____ 47. Fie curba
( )
2 3
, C y x px p = + ∈\
şi fie
, 0
3
p
A
| |
|
|
\ .
un punct singular al curbei. Atunci:
a.
Aeste punct de întoarcere pentru 0 p <
b.
Aeste nod pentru 0 p >
c.
Aeste punct dublu pentru 0 p <
d.
A este punct izolat pentru orice 0 p > .

____ 48. Să se determine punctele singulare ale curbei
( ) ( )
2
2
: 1 C y x x = −
şi să se scrie ecuaţiile tangentelor în
aceste puncte.
a.
( ) ( ) ( )
1 2
0,1 , : 1 , : 1 M t y x t y x = − = +

b.
( ) ( ) ( )
1 2
1, 0 , : 1 , : 1 M t y x t y x − = − + = − −

c.
( ) ( ) ( )
1 2
0,1 , : 1 , : 1 M t y x t y x = + = − +

d.
( ) ( ) ( )
1 2
1, 0 , : 1 , : 1 M t y x t y x = − = −____ 49. Fie curba
( ) C
definită implicit de ecuaţia:
( ) ( ) : , 0 C F x y =
şi
( )
0 0
, M x y ∈^
un punct singular. Atunci:
a.
M este nod dacă
( )
2
0
xy xx yy
F F F ′′ ′′ ′′ − <
în M
b.
M nu un punct izolat dacă
( )
2
0
xy xx yy
F F F ′′ ′′ ′′ − =
în M
c. Prin M trec două ramuri ale curbei ce admit tangente distincte în acest punct
dacă
( ) ( )( )
2
0
xy xx yy
F F F ′′ ′′ ′′ − =
în M
d. Toate variantele de mai sus sunt adevărate

____ 50. Să se afle punctele singulare ale curbei:

( ) C
:
( )
3 3
, 3 0, 0 F x y x y axy a ≡ + − = >

a.
( ) 0, 0 O
, este punct singular de tip nod.
b.
( )
1, 3 A a
, punct dublu.
c.
( )
1, 3 A a −
, punct dublu.
d. altă variantă.

____ 51. Fie curba:

( ) C
:
( ) ( ) ( )
2
2
, 0, , 0 F x y y x a x b a b ≡ − − − = ≠

Să se studieze punctele singulare ale curbei.
a.
( ) 0, B b
, este nod pentru curba
( ) C
dacă a b < .
b.
( ) , 0 A a
, este nod pentru curba
( ) C
dacă a b > .
c.
( ) , 0 A a
, este punct izolat pentru a b > .
d.
( ) 0, B b
, este punct izolat pentru a b < .


____ 52. Să se găsească punctele singulare ale curbei:

( ) C
:
4 2 3
2 0 x ax y ay + − =
a. curba nu are puncte singulare.
b.
( ) 0, 0 O
, este punct dublu.
c.
( ) 0, 0 O
, este punct triplu.
d. curba are două puncte singulare.

____ 53. Să se discute natura punctelor multiple ale curbei:

2 3
, y x px p = + ∈\ (parametru)
a.
dacă
0, , 0 şi , 0
3 3
p p
p A B
| | | |
≥ −
| |
| |
\ . \ .
, sunt puncte duble.
b.
dacă
0, , 0 şi , 0
3 3
p p
p A B
| | | |

< − −
| |
| |
\ . \ .
, sunt puncte izolate.
c.
dacă 0 p > ,
, 0
3
p
A
| |
|
|
\ .
şi
, 0
3
p
B
| |
|
|
\ .
, sunt puncte izolate.
d.
dacă 0 p ≤ ,
, 0
3
p
A
| |

|
|
\ .
şi
, 0
3
p
B
| |

|
|
\ .
, sunt puncte duble.


____ 54. Fie curba plană
( ) C
:
( )
3 2 2 3 2 2
, 2 2 0 F x y x xy yx y x y ≡ + + + − − =

Să se stabilească punctele singulare ale curbei.
a.
( ) 0, 0 O
, punct izolat.
b.
( ) 1,1 A
, punct dublu.
c.
( ) 1, 1 B − −
, punct singular de tip nod.
d. altă variantă.

____ 55. Să se determine punctele singulare ale curbei
( ) C
:
( )
2
2
1 y x x = −
şi să se scrie ecuaţiile tangentelor în
aceste puncte.
a.
( )
2, 2 A
şi
( )
2, 2 B −
, puncte izolate. În aceste puncte curba nu admite tangentă.
b.
( ) 1, 0 M
, punct dublu, dreptele tangente corespunzătoare: 1; y x = − 1 y x = − .
c.
( ) 0, 0 O
, punct dublu, tangentele corespunzătoare sunt dreptele de ecuaţie: ; y x =
y x = − .
d. altă variantă.

____ 56. Să se determine punctele singulare ale conicei dată pe ecuaţia generală:

( ) ( )
2
11 12 22 13 23 33
: , 2 2 2 0 C F x y a x a xy a a x a y a = + + + + + =

a. Doar conicele nedegenerate au puncte singulare.
b. Doar conicele degenerate admit puncte similare.
c.
Dacă
( )
0 0
, A x y
este un punct dublu al conicei date, există o singură dreaptă tangentă
ce trece prin acest punct.
d. altă variantă.

____ 57. Să se precizeze concavitatea şi convexitatea arcului de elipsă:

p
( )
cos

y=bsint
x a t
AB
= ¦
´
¹

| | 0, t π ∈

a.
arcul
p
AB este concav pe
0,
2
π


şi convex pe
,
2
π
π
b.
arcul
p
AB este concav pe
| | 0,π

c.
arcul
p
AB este convex pe
0,
2
π


şi concav pe
,
2
π
π
d. altă variantă.

____ 58. Să se studieze convexitatea şi concavitatea curbei
( ) C
: a ρ α = (spirala lui Arhimede).
a.
curba
( ) C
este convexă spre pol.
b.
curba
( ) C
este concavă spre pol.
c.
curba
( ) C
nu admite concavitate sau convexitate.
d. altă variantă.

____ 59. Să se determine evolventa cercului de ecuaţie:

( )
cos
:
sin
x a t
y a t
γ
= ¦
´
=
¹
,
| | 0, 2 t π ∈

a.
( ) C
:
( )
( )
cos sin

sin cos
x a t t t
y a t t t
= − ¦
¦
´
= +
¦
¹

b.
( ) C
:
( )
( )
cos sin

sin cos
x a t t t
y a t t t
= + ¦
¦
´
= −
¦
¹

c.
( ) C
:
( )
( )
sin cos

sin cos
x a t t
y a t t t
= + ¦
¦
´
= +
¦
¹

d.
( ) C
:
( )
( )
cos sin

cos sin
x a t t
y a t t t
= − ¦
¦
´
= −
¦
¹____ 60. Să se determine evolvenţa lanţişorului de ecuaţie:

( ) γ
:
x
y ach
a
=
0 a ≠
a.
( )
( )
sin
1 cos
x r t t
y r t
= − ¦
¦
´
= −
¦
¹
, t ∈\
b. cos
sin
x a t
y a t
= ¦
´
=
¹
, t ∈\
c.
( )
( )
cos sin
sin cos
x a t t t
y a t t t
= + ¦
¦
´
= −
¦
¹
, t ∈\
d. t
x t ath
a
a
y
t
ch
a
¦
= −
¦
¦
´
=
¦
¦
¹
, t ∈\


____ 61. Să se calculeze curbura într-un punct oarecare al curbei:

( ) C
:
( )
( )
sin
1 cos
x a t t
y a t
= − ¦
¦
´
= −
¦
¹

a. 1 1
2 sin
2
t
R
a
=

b. 1
2
t
ach
R
=

c. 1 1
4 sin
2
t
R
a
=

d. 1 1
4 cos
2
t
R
a
=____ 62. Fie curba de ecuaţie:

( ) C
:
x
y ach
a
=
, 0 a ≠ (lănţişorul)
Notăm:
1
R
- curbura curbei şi
n
S - segmentul normală corespunzătoare unui punct arbitrar pe curbă.
Atunci:
a. 1
n
S
R
=

b. 1
2
n
S
R
=

c. 1
n
S const
R
=

d. 2
n
S
R
=____ 63. Fie curba de ecuaţie:

( ) C
:
k
ae
α
ρ = , (spirala logaritmică)
Notăm:
1
R
- curbura curbei şi
n
S - segmentul normală corespunzător unui punct arbitrar pe curbă.
Atunci:
a. 1
n
S
R
=

b. 1
2
n
S
R
=

c. 1
n
S const
R
=

d. 2
n
S
R
=____ 64. Să se determine curbele plane ale căror curbură este constantă.
a. elipsele sunt singurele curbe plane având curbura constantă.
b. cercurile sunt singurele curbe plane având curbura constantă.
c. astroida este singura curbă plană având curbura constantă.
d. altă variantă.

____ 65. Să se determine curbele plane ale căror ecuaţie intrinsecă este:

2 2
1 a
R a b
=
+
, a const =
a.
( )
( )
sin
1 cos
x a t t
y a t
= − ¦
¦
´
= −
¦
¹

b.
2 2 2
3 3 3
x y a + =
c. x
y ach
a
=

d. cos
sin
x a t
y a t
= ¦
´
=
¹____ 66. Să se stabilească ordinl de contact r în vârful
( ) 0,1 V
între parabola:

( )
1
C
:
2
2
x
y a
a
= +

şi lănţişorul

( )
2
C
:
x
y ach
a
=

a. 1 r =
b. 2 r =
c. 3 r =
d. 4 r =

____ 67. Să se stabilească ordinl de contact r în punctul
( ) 2, 0 A
între elipsa:

( )
1
: C

sin
x acost
y b t
= ¦
´
=
¹

şi cercul:

2
2 4
2
2
0
c b
x y
a a
| |
− + − =
|
\ .
,
2 2 2
c a b = −
a. 3 r =
b. 2 r =
c. 1 r =
d. 4 r =

____ 68. Să se determine cercul osculator într-un punct M al curbei plane
( ) C
dată pe ecuaţiile sale
parametrice.

( ) C
:
( )
( )
x x t
y y t
= ¦
¦
´
=
¦
¹

a.
Ecuaţia cercului osculator este:
( ) ( )
2 2
2
x y r α β − + − =
, cu
( )
( )
( )
( )
2 2
2 2
3
2 2
2
y x y
x
x y x y
x x y
y
x y y x
x y
r
x y x y
α
β
¦
′ ′ ′ +
¦
= −
¦
′ ′′ ′′ ′ −
¦
′ ′ ′ + ¦
¦
= +
´
′ ′′ ′ ′′ −
¦
¦
′ ′ + ¦
=
¦
′ ′′ ′′ ′ −
¦
¹

b.
Ecuaţia cercului osculator este:
( ) ( )
2 2
2
x y r α β − + − =
, cu
( )
( )
( )
2 2
2 2
2 2
y x y
x
x y x y
x x y
y
x y y x
x y
r
x y x y
α
β
¦ ′ ′ ′ +
¦ = +
′ ′′ ′′ ′ −
¦
¦
′ ′ ′ +
¦
= −
´
′ ′′ ′ ′′ −
¦
¦
′ ′ +
= ¦
′ ′′ ′′ ′ −
¦
¹

c.
Ecuaţia cercului osculator este:
( ) ( )
2 2
2
x y r α β − + − =
, cu
( )
( )
( )
( )
2
1
2 2
2
2
1
2 2
2
1
2 2
2
y
x
x y
x
y
x y
x y
r
x y x y
α
β
¦
′ ¦
= −
¦
¦
′ ′ +
¦
¦ ′
= −
´
¦
′ ′ +
¦
¦
′ ′ +
¦
=
¦
′ ′′ ′′ ′ −
¹

d. altă variantă.

____ 69. Fie
( ) C
:
( ) ( )
2 2
2
x y r α β − + − =
ecuaţia cercului osculator la curba de ecuaţie carteziană:
( ) C
:
( ) y f x =
. atunci:
a.
( )
( )
( )
2 2
2 2
2
1
1
1
y y
x
y
y y
y
y
y
r
y
α
β
¦
′ ′ +
¦
= +
¦ ′′
¦
′ ′ +
¦
= −
´
′′
¦
¦
′ +
¦
=
¦
′′
¹

b.
( )
( )
2 2
2
3
2
2
1
1
1
y y
x
y
y
y
y
y
r
y
α
β
¦
′ ′ +
¦
= −
¦
′′
¦
¦
′ + ¦
= +
´
′′
¦
¦
′ + ¦
=
¦
′′
¦
¹

c.
( )
( )
2
2
3
2 2
2
y
x
x y x y
y
x
x y x y
x y
r
x y x y
α
β
¦
′ ¦
= −
¦
′ ′′ ′′ ′ −
¦
¦

¦
= +
´
′ ′′ ′′ ′ −
¦
¦
¦ ′ ′ +
= ¦
′ ′′ ′′ ′ −
¦
¹

d. altă variantă.

____ 70.
Să se scrie ecuaţia cercului osculator la curba de ecuaţie carteziană:

x
y ach
a
=
(lănţişorul)
a.
( ) ( )
2 2
2
x y r α β − + − =
cu
2
2
x x
x ash ch
a a
x
y ach
a
x
r ach
a
α
β
¦
= +
¦
¦
¦
= +
´
¦
¦
=
¦
¹

b.
( ) ( )
2 2
2
x y r α β − + − =
cu
2
2
x
x ash
a
x
y ach
a
x
r ach
a
α
β
¦
= −
¦
¦
¦
= +
´
¦
¦
=
¦
¹

c.
( ) ( )
2 2
2
x y r α β − + − =
cu
2
2
x
x ash
a
x
y ach
a
x
r ach
a
α
β
¦
= +
¦
¦
¦
= −
´
¦
¦
=
¦
¹

d.
( ) ( )
2 2
2
x y r α β − + − =
cu
2 2
x
x ash
a
x
y ach
a
x
r a ch
a
α
β
¦
= −
¦
¦
¦
= +
´
¦
¦
=
¦
¹____ 71. Să se afle înfăşurătoarea familiei de parabole:

( ) : C

( )
2
2
1
2
x
y x
c
α α = − +

a.
( )
2
1
:
2 2
C
y x
C
γ = +

b.
( )
2
2
1
:
2 2
x
y
C C
γ = +

c.
( )
2
1
:
2 2
C
y x
C
γ = −

d.
( )
2
2
:
2 2
Cx x
y
C
γ = +____ 72. Să se afle înfăşurătoarea familiei de curbe:

( ) : C

( ) ( ) ( )
3 2
; ; 0 F x y x y α α α ≡ − − − =

a.
( ) : 0 D y x − =

b.
( )
4
:
27
D y x − = −

c.
( ) : 0 D y x + =

d.
( )
4
:
27
D y x + =____ 73. Fie AB un segment de lungime AB k = (const), care se deplasează sprijinindu-se cu capătul A pe axa
OX şi cu capătul B pe axa OY . Să se afle înfăşurătoarea familiei de drepte AB .
a. x
y ach
a
=

b.
3 3 3
2 2 2
x y k + =
c.
2 2 2
3 3 3
x y k + =
d.
2
3
cos
sin
x a t
y a t
¦ =
¦
´
= ¦
¹
, t ∈\


____ 74. Să se afle înfăşurătoarea cercurilor de rază r dată, care au centrele pe cercul
2 2 2
x y R + = .
a.
3 3 3
2 2 2
x y k + =
b.
( )
( )
sin
1 cos
x a t t
y a t
= − ¦
¦
´
= −
¦
¹

c. x
y ach
a
=

d. altă variantă.

____ 75. Să se afle înfăşurătoarea familiei de drepte
2
p
y mx
m
= +
în care meste parametrul variabil.
a.
2
2
x
y
p
=

b.
2
2 x py =
c.
2
2 y px =
d.
2 2 2
x y p + =

____ 76. Să se calculeze ecuaţia desfăşuratei curbei plane dată de ecuaţiile sale parametrice:

( )
( )
( )
:
x x t
C
y y t
= ¦
¦
´
=
¦
¹

a.
( )
2
2
2
1
:
1
y
X x y
y
y
Y y
y
γ
′ ¦ +
′ = −
¦
′′
¦
´
′ +
¦
= +
¦
′′
¹

b.
( )
2
2
1
:
1
y
X x y
y
y
Y y
y
γ
′ ¦ +
′ = +
¦
′′
¦
´
′ +
¦
= −
¦
′′
¹

c.
( )
2
2
1
:
1
y
X x
y
y
Y y
y
γ
′ ¦ +
= −
¦
′′
¦
´
′ +
¦
= +
¦
′′
¹

d.
( )
2
2
1
:
1
y
X x
y
y
Y y
y
γ
′ ¦ +
= +
¦
′′
¦
´
′ +
¦
= −
¦
′′
¹____ 77. Să se afle desfăşurata elipsei:

( )
cos
: ,
sin
x x t
C t
y b t
= ¦

´
=
¹
\

a.
3
3
cos
sin
x a t
y b t
¦ =
¦
´
= ¦
¹

b.
2
3
3
cos
sin
c
x t
a
c
y t
b
¦
=
¦
¦
´
¦
= −
¦
¹

c.
( )
( )
sin
1 cos
x a t t
y b t
= − ¦
¦
´
= −
¦
¹

d.
2 2
2 2
1
x y
a b
+ =____ 78. Să se afle desfăşurata parabolei:

( ) : C

2
2 y px =
a.
( )
3
2
4
27
y x p = −

b.
( )
3
2
8
27
y x p = −

c.
( )
3
2
8
27
y x p = +

d.
( )
3
2
8
0
27
y x p + − =____ 79. Să se scrie ecuaţiile parametrice ale evolventei curbei plane de ecuaţie:

( )
( )
( )
:
x x s
C
y y s
= ¦
¦
´
=
¦
¹

unde s este arcul pe curbă.
a.
( )
( )
( )
:
x x x k s
y y y k s
γ
′ = + − ¦
¦
´
′ = + −
¦
¹
k = const
b.
( )
( )
( )
:
x x x k s
y y y k s
γ
′ = − − ¦
¦
´
′ = − −
¦
¹
k = const
c.
( )
( )
( )
:
x x x k s
y y y k s
γ
′ = − − ¦
¦
´
′ = + −
¦
¹
k = const
d.
( )
( )
( )
:
x x x k s
y y y k s
γ
′ = + − ¦
¦
´
′ = − −
¦
¹
k = const


____ 80. Să se scrie ecuaţiile parametrice ale evolventei curbei de ecuaţie:

( )
( )
( )
:
x x t
C
y y t
= ¦
¦
´
=
¦
¹

a.
( )
( )
( )
sin cos
:
cos sin
x a t k at t
y a t k at t
γ
= − − ¦
¦
´
= + −
¦
¹
k = const
b.
( )
( )
( )
cos sin
: const
sin cos
X a t k at t
k
Y a t k at t
γ
= − − ¦
¦
=
´
= + −
¦
¹

c.
( )
( )
( )
sin cos
: const
cos sin
X a t k at t
k
Y a t k at t
γ
= + − ¦
¦
=
´
= − −
¦
¹

d.
( )
( )
( )
cos sin
: const
sin cos
X a t k at t
k
Y a t k at t
γ
= + − ¦
¦
=
´
= − −
¦
¹____ 81. Se consideră curba plană:

( ) :
2
x t shtcht
C
y cht
= − ¦
´
=
¹

Să se scrie ecuaţiile parametrice ale ecuaţiei.
a.
( )
2
3 2
:
2 4
x cht shtcht
y cht ch t
γ
= − ¦
´
= −
¹

b.
( )
2
2
:
4 2
x t shtcht
y cht ch t
γ
= − ¦
´
= +
¹

c.
( )
2
3
:
4 2
x t chtsht
y cht ch t
γ
= − ¦
´
= −
¹

d.
( )
2
4 2
:
x sht sh t
y t shtcht
γ
¦ = −
´
= +
¹____ 82. Să se scrie ecuaţiile parametrice ale elocventei curbei plane de ecuaţii parametrice:


2
x t shtcht
y cht
= − ¦
´
=
¹

a.
( )
( )
( )
1
:
1
x t k sht
y cht k tht
γ
= + − ¦
¦
´
= + −
¦
¹

b.
( )
( ) 1
:
1
x t k tht
k
y sht
sht
γ
= − − ¦
¦
´ −
= −
¦
¹

c.
( )
( )
( )
1
:
1
x t k cht
k
y sht
cht
γ
= + − ¦
¦
´ −
= +
¦
¹

d.
( )
( ) 1
:
1
x t k tht
k
y cht
cht
γ
= + − ¦
¦
´ −
= +
¦
¹____ 83. Fie curba:

( ) : C

2 2 2 2
2 2
0
0
x y z r
x y rx
¦ + + − =
¦
´
+ − = ¦
¹

atunci ecuaţiile parametrice ale curbei date sunt:
a.
2
cos
sin cos ,
sin
x r t
y r t
z r t
¦ =
¦
=
´
¦
=
¹

| | 0, 2 t π ∈

b.
| |
2
sin
sin cos , 0, 2
cos
x r t
y r t t
z r t
π
¦ =
¦
= ∈
´
¦
=
¹

c.
| |
2
sin cos
cos , 0, 2
sin
x r t t
y r t t
z r t
π
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

d. alt răspuns

____ 84. Eliminând parametrul t între ecuaţiile curbei:
( ) : C

2
cos
sin cos
sin
x r t
y r t
z r t
¦ =
¦
=
´
¦
=
¹

să se scrie ecuaţiile curbei
( ) C
sub formă implicită.
a.
2 2 2 2
2 2 2
0
0
x y z r
x y z rx
¦ + − − =
¦
´
+ + − = ¦
¹

b.
2 2 2 2
2 2
0
0
x y z r
x y rx
¦ + + − =
¦
´
+ − = ¦
¹

c.
2 2
2 2
0
0
x y ry
x y rz
¦ + − =
¦
´
+ − = ¦
¹

d.
2 2 2
2 2 2
0
0
x y z rx
x y z rz
¦ + + − =
¦
´
+ + − = ¦
¹____ 85. Curba
( ) C
definită prin ecuaţiile parametrice:
cos
sin
x r
y r
z k
θ
θ
θ
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹
este o:
a. elipsă în spaţiu.
b. elice circulară.
c. elice conică.
d. altă curbă din spaţiu.

____ 86. Să se elimine parametrul t între ecuaţiile curbei:
( ) : C

cos
sin
x r t
y r t
z kt
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹
,
| | 0, 2 t π ∈

şi să se obţină ecuaţiile implicite ale curbei.
a.
( )
2 2 2 2
0
:
0
x y z r
z
y xtg
k
γ
¦ + + − =
¦
´
− =
¦
¹

b.
( )
2 2 2
0
:
0
x y z rx
z
y tg
k
γ
¦ + + − =
¦
´
− =
¦
¹

c.
( )
2 2 2
0
:
0
x y z rz
y
y arctg
kx
γ
¦ + + − =
¦
´
− =
¦
¹

d. alt răspuns

____ 87. Să se scrie ecuaţiile parametrice ale curbei definită implicit prin:
( ) : C

2 2 2
2 2
0
x y z
a b
y
z barctg
x
¦ +
− =
¦
¦
´
¦
=
¦
¹

a.
| |
sin
cos , 0, 2
x at t
y at t t
z bt
π
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

b.
| |
2
sin cos
cos , 0, 2
x a t
y a t t
z bt
π
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

c.
| |
cos
sin , 0, 2
x at t
y at t t
z bt
π
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

d. alt răspuns

____ 88. Curba definită parametric de ecuaţiile:
( ) : C

| |
cos
sin , 0, 2
x at t
y at t t
z bt
π
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

reprezintă:
a. o elipsă în spaţiu.
b. o elice circulară.
c. o elice conică.
d. altă curbă în spaţiu.

____ 89. Fie curba de ecuaţii parametrice:
( ) : C

{ }
2
1 1
, , , \ 1
1 1 1
t t
x y z t
t t t
+
= = = ∈ ±
− − +
\

şi planul
( ) P
de ecuaţie:
( ) P
:
2
4 2 3 0 x y z − + + =
atunci:
a.
curba înţeapă planul în punctul
1
1, , 3
2
A
| |
− −
|
\ .

b.
planul este tangent la curbă în punctul
( ) 1, 0, 2 M −

c. curba este conţinută în plan.
d. tangenta la curbă în punctul curent are direcţia normală a planului.

____ 90. Să se afle elementul de arc al elicei circulare:
( ) : C

| |
cos
sin , 0, 2
x a t
y a t t
z kt
π
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

a. 2 2
ds a k dt = −
b. 1
ds dt
k
=

c.
2 2
dt
ds
a k
=
+

d. 2 2
ds a k dt = +

____ 91. Să se afle lungimea arcului de curbă:
p
( )
: AB

cos
sin ,
x a t
y a t
z kt
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹

0,
2
k
π
a.
p
( )
2 2
2
AB
l a k
π
= +

b.
p
( )
2 2
AB
l a k π = +

c.
p
( )
2 2
2
AB
l a k π = +

d. alt răspuns.

____ 92. Fie elicea circulară:
( ) : C

( ) ( )
( )
2cos 2sin 5 r t i t j t k = + +
G G G G

Să se calculeze lungimea arcului
p
( )
AB
situat pe curba
( ) C
unde A şi Bcorespund bijectiv valorilor
0 t = şi respectiv 1 t = .
a.
p
( )
5
AB
l =

b.
p
( )
4
AB
l =

c.
p
( )
3
AB
l =

d.
p
( )
2 5
AB
l =____ 93. Să se calculeze elementul de arc pe curba:
( ) : C

2
sin
sin cos
cos
x a t
y a t t
z a t
¦ =
¦
=
´
¦
=
¹

a.
cos ds a t dt =

b. 2
1 cos ds a tdt = +
c.
sin ds a t dt =

d. 2
1 sin ds a tdt = +

____ 94. Să se afle punctele de intersecţie dintre curba
( ) : C

2
2 3, x t t = + +
2
2 3 1, y t t = + +
2
3 2, z t t = + + t ∈\ şi planul
( ) P
de ecuaţie:
( ) P
: 6 0 x y z + + − =
a.
( ) ( ) 2, 0, 4 , 3,1, 2 A B

b.
( ) 2, 0, 4 A

c.
( ) ( ) 3,1, 2 , 1, 0, 2 B C −

d.
( ) 1, 0, 2 C −____ 95. Să se determine parametrul λ astfel încât curba:
( ) : C

1
, x t
t
= +

1
,
2
y t
t
λ = +

1
3 ,
3
z t
t
= +

( ) 0 t ≠

să fie tangentă la planul:
( ) P
:
( ) 2 3 2 2 0 x y z λ λ − − + − =

a. 2
7
λ = −

b. 7
2
λ = −

c. 7
1,
2
λ
¦ ¹
∈ −
´ `
¹ )

d. 1 λ =

____ 96. Să se afle poziţia planului
( ) P
de ecuaţie:
( ) P
: 7 4 6 22 0 x y z + + + =
faţă de curba:
( ) : C

1
, x t
t
= +

1 1
7 ,
2
y t
t
| |
= − −
|
\ .

1
3
3
z t
t
= +

a. Curba este inclusă în plan.
b.
Curba înţeapă planul în punct de parametru 1 t = − .
c. Curba este tangentă la plan.
d. Planul taie curba în două puncte.

____ 97. Fie elicea circulară:
( ) : C
cos , sin , x a t y a t z bt = = =
Să se scrie ecuaţiile tangentei la curba
( ) C
în punctul curent.
a.
( )
cos sin
:
sin cos
X a t Y a t Z bt
t
a t a t b
− − −
= =

b.
( )
cos sin
:
sin cos 0
X a t Y a t Z bt
t
a t a t
+ + +
= =

c.
( )
cos sin
:
cos sin
X a t Y a t Z bt
t
a t a t b
− − −
= =

d.
( )
cos sin
:
cos cos
X a t Y a t Z bt
t
a t a t b
+ + +
= =____ 98. Să se scrie ecuaţia planului normal la elicea circulară:
( ) : C
cos , sin , x a t y a t z bt = = =
în punctul curent pe curbă.
a.
( ) ( ) ( ) sin cos cos sin 0 a t X a t a t Y b t b Z bt − + − + − =

b.
( ) ( ) ( ) sin cos cos sin 0 a t X a t a t Y b t b Z bt − − + − + − =

c. sin cos 0 a tX a tY bZ + + =
d. cos sin 0 a tX a tY bZ − − =

____ 99. Să se scrie ecuaţiile tangentei la curba:
( ) : C

2
2
2 0
2 0
x az
y bz
¦ − =
¦
´
− = ¦
¹

a.
( ):
2
X x Y y Z z
t
b a z
− − −
= =

b.
( ):
X x Y y Z z
t
a b ab
− − −
= =

c.
( ):
2
X x Y y Z z
t
a b z
− − −
= =

d.
( ):
2
X x Y y Z z
t
a b ab
− − −
= =
____ 100. Să se determine cosinuşii directori ai tangentei
( ) t
la curba
( ) C
de ecuaţie:
( ) : C
cos , sin , x a t y a t z bt = = = , t ∈\
a.
2 2
cos ,
b
a b
α =
+

2 2
cos
cos ,
a t
a b
β =
+

2 2
sin
cos
a t
a b
γ = −
+

b.
2 2
cos
cos ,
a t
a b
α =
+

2 2
sin
cos ,
a t
a b
β

=
+

2 2
cos
b
a b
γ = −
+

c.
2 2
sin
cos ,
a t
a b
α

=
+

2 2
cos ,
b
a b
β =
+

2 2
cos
cos
a t
a b
γ = −
+

d.
2 2
sin
cos ,
a t
a b
α = −
+
2 2
cos
cos ,
a t
a b
β =
+

2 2
cos
b
a b
γ = −
+____ 101. Să se găsească o reprezentare raţională a curbei definită implicit de ecuaţiile:

2 2 2
2 0
0
x y z
x y z
¦ + + − =
´
+ + =
¹

a.
( )
2
2 2 2
2 2 1 1
, , z ,
1 1 1
t t t t
x y t
t t t t t t
+ + −
= = − = − ∈
+ + + + + +
\

b.
( )
2
2 2 2
2 2 1 1
, , z ,
1 1 1
t t t t
x y t
t t t t t t
+ + +
= − = = ∈
+ + + + + +
\

c.
( )
2
2 2 2
2 1 2 1
, , z ,
1 1 1
t t t t
x y t
t t t t t t
+ − +
= = = − ∈
+ + + + + +
\

d.
( )
2
2 2 2
2 2 1 1
, , z ,
1 1 1
t t t t
x y t
t t t t t t
+ + −
= = − = ∈
+ + + + + +
\____ 102. Curba în spaţiu:
( ) : C

3 3 3
3 2 4 , 4 3 2 , 2 4 3 x t t y t t z t t = + + = + + = + + , t ∈\
este situată întrun plan
( ) P
de ecuaţie:
a. 10 8 27 0 x y z + − − =
b. 10 8 27 0 x y z + − + =
c. 10 8 27 0 x y z − + − =
d. 10 8 27 0 x y z − + − =

____ 103. Curba
( ) C
de ecuaţie:
( ) : C

3 2 3 2 2
1 , , 5 2 3, x t y t t z t t = + = + = + + t ∈\ este:
a.
situată în planul: 8 10 3 0 x y z + − − =
b.
tangenta la planul: 3 2 1 0 x y z + + − =
c.
situată în planul: 3 2 0 x y z + − =
d.
tăiată de planul: 3 2 0 x y z + − = în două puncte.

____ 104. Să se găsească parametrul real λ astfel încât curba:
( ) : C

3 2 3 2 3
, , 1 3 2 , x t t y t t z t t t t λ λ = + = + = + + + t ∈\
să fie plană şi să se scrie ecuaţia planului care o conţine:
a.
1 λ = şi 3 2 1 0 x y z − + − =
b. 1 şi 3 2 1 0 x y z λ = − + + − =
c. 1 şi 3 2 1 0 x y z λ = + − − =
d. 1 şi 3 2 1 0 x y z λ = − − + − =

____ 105. Să se scrie ecuaţiile tangentei şi a planului normal la curba:
( ) : C
cos , sin , ,
t t t
x e t y e t z e = = = t ∈\
în punctul
( )
0
1, 0,1 M

a.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 0 1
: , : 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1
n
X Y Z
t P X Y Z
− − −
= = − + − + − =

b.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 0 1
: , : -1 1 1 0 0 1 0
1 1 0
n
X Y Z
t P X Y Z
− − −
= = − + − + − =


c.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
1 0 1 1
: , : e 1 0 2 1 0
2
n
X Y Z
t P X Y e Z
e e e e

− − −
= = − + − + − =

d.
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 0 1
: , : 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1
n
X Y Z
t P X Y Z
− − −
= = − + − − − =____ 106. Să se scrie ecuaţiile tangentei şi a planului normal în punctul
( )
0
1,1, 1 M −
la curba:
( ) : C

2 2 2
2 3 6
2 3 0
x y z
x y z
¦ + + =
´
+ + =
¹

a.
( ) ( )
1 1 1
: , : 2 1 0
2 1 0
X Y Z
t n X y
− − +
= = − + =
− −

b.
( ) ( )
1 1 1
: , : 2 1 0
2 1 0
X Y Z
t n X y
− − +
= = − − =


c.
( ) ( )
1 1 1
: , : 2 2 1 0
2 1 1
X Y Z
t n X y
− − +
= = − + =
− −

d.
( ) ( )
1 1 1
: , : 2 1 0
2 1 0
X Y Z
t n X y
− − +
= = + + =
− −____ 107. Să se determine punctele de pe curba:
( ) : C

( )
2
ln , 2 , , 0 x t y t z t t = = = >
, în care planele normale sunt
paralele cu dreapta:
( ) D
: 4 0, x y y z + = = .
a.
( ) 1, 0, 2 M

b.
( ) 1, 0, 2 M −

c.
( ) 0, 2,1 M

d.
( ) 2, 0,1 M____ 108. Să se scrie ecuaţiile tangentei şi planului normal la curba:
( ) : C

( )
2
ln , 2 , , 0 x t y t z t t = = = >

în punctul
( )
0
0, 2,1 M
.
a.
( ) ( )
2 1
: şi : 2 6 0
1 2 1
X Y Z
t n X Y Z
− −
= = + + − =

b.
( ) ( )
2 1
: şi : 2 1 0
0 2 1
X Y Z
t n Y Z
− −
= = + − =

c.
( ) ( )
2 1
: şi : 2 2 2 0
1 2 1
X Y Z
t n X Y Z
− −
= = + + − =

d.
( ) ( )
2 1
: şi : 2 2 6 0
1 2 2
X Y Z
t n X Y Z
− −
= = + + − =____ 109. Să se determine curba descrisă de intersecţiile tangentelor la curba:
( ) : C

( )
2 3
, , , x t y t z t t = = = ∈\

cu planul xOy .
a.
2
3
4
0
y x
z
¦
=
¦
´
¦
=
¹

b.
2
3
0
y x
z
¦ =
´
=
¹

c.
2
2
3
2
0
t
y
t
y
z
¦
=
¦
¦
¦
=
´
¦
= ¦
¦
¹

d.
2
3
2
3
0
t
y
t
y
z
¦
=
¦
¦
¦
=
´
¦
= ¦
¦
¹____ 110. Planul normal la curba:
( ) : C

( ) cos , sin sin , cos sin r a t t t α α =
G
, în punctul curent, trece printr-o dreaptă
fină de ecuaţie:
a. 0
sin cos 0
x
y z α α
= ¦
´
+ =
¹

b. sin sin cos cos 0
cos cos sin sin 0
x t y t z t
x t y t z t
α
α
− − = ¦
´
− + =
¹

c. 0
sin cos 0
y
x z α α
= ¦
´
− =
¹

d. 0
cos sin 0
x
y z α α
= ¦
´
− =
¹____ 111. Fie curba de ecuaţii:
( ) : C

2 2
2 2
4 0
4 0
x z
x y
¦ + − =
¦
´
+ − = ¦
¹

atunci, ecuaţia tangentei
( ) t
şi ecuaţia planului normal
( )
n
P
în punctul
( ) 0
3,1,1 M
sunt respectiv:
a.
( ) ( )
3 1 1
: , : 3 3 1 0
1 3 3
X Y Z
t n X Y Z
− − −
= = + − − =

b.
( ) ( )
3 1 1
: , : 3 3 1 0
1 3 3
X Y Z
t n X Y Z
− − −
= = + − − =

c.
( ) ( )
3 1 1
: , : 3 3 3 0
1 3 3
X Y Z
t n X Y Z
− − −
= = + + − =

d.
( ) ( )
3 1 1
: , : 3 3 3 0
1 3 3
X Y Z
t n X Y Z
− − −
= = − − + =
____ 112. Tangentele la curba
( ) : C

( ) ( ) sin cos , sin cos ,
t
x a t t y a t t z be

= + = + =
intersectează planul xOy după:
a.
o elipsă de ecuaţie:
2 2
2 2
1
0
x y
a b
z
¦
+ = ¦
´
¦
=
¹

b.
o hiperbolă de ecuaţie:
2 2
2 2
1
0
x y
a b
z
¦
− = ¦
´
¦
=
¹

c.
elipsă de ecuaţie:
2 2
2 2
1
4 4
0
x y
a b
z
¦
+ = ¦
´
¦
=
¹

d.
un cerc de ecuaţie:
2 2 2
4
0
x y a
z
¦ + =
´
=
¹____ 113. Să se scrie ecuaţia planului osculator la curba
( ) : C

2 2
1, 2, 2 x t y t t z t = + = + + = − în planul curent
( ) , , M x y z
.
a.
( ) : 3 0
o
P x y z − − − =

b.
( ) : 3 0
o
P x y z + − − =

c.
( ) : 3 0
o
P x y z − − + =

d.
( ) : 3 0
o
P x y z + + + =____ 114. Să se parametreze ecuaţia implicită a curbei
( ) : C

( )
2
2 1 2 0
3 0
z x
x y z
¦
+ − − = ¦
´
− − + = ¦
¹

a.
( )
2 2
: 1, 2, 2 C x t y t t z t = − = + − = −

b.
( )
2 2
: 1, 2, 2 C x t y t t z t = + = + + = −

c.
( )
2 2
1
: , 1, 1
2 4 4
t t t
C x y t z

= = + + = −

d.
( )
2 2
1
: , 1, 1
2 4 4
t t t
C x y t z
+
= = − + = +____ 115. Să se scrie ecuaţia planului osculator
( )
o
P
la curba de ecuaţie:
( ) : C
cos , sin , x a t y a t z bt = = = (elicea circulară)
în punctul curent.
a.
( ) : sin cos 0
o
P b tX b tY aZ abt + + − =

b.
( ) : - sin cos 0
o
P b tX b tY aZ abt + + + =

c.
( ) : sin cos 0
o
P b tX b tY aZ abt + − − =

d.
( ) : sin cos 0
o
P b tX b tY aZ abt − + − =____ 116. Să se determine ecuaţia planului osculator în punctul
( ) 0, 0, 0 O
la elicea conică:

( ) : C
cos , sin , x t t y t t z at = = − =
a.
( ) : aX 0
o
P Z − =

b.
( ) : X 0
o
P aZ − =

c.
( ) : X 0
o
P Z − =

d.
( )
1
: X+ 0
a
o
P Z =____ 117. Să se determine ecuaţiile normalei principale
( )
p
N
la curba:
( ) : C
cos , sin , x a t y a t z bt = = = (elicea circulară)
în punctul
( ) M C ∈
corespunzător valorii
2
t
π
=
.
a.
( )
2
2
:
0 0
p
X X a Z b
N
ab a
π + −
= =
+

b.
( )
2
2
:
0 0
p
X Y a Z b
N
ab a
π − −
= =
+

c.
( )
2 2
2
:
p
Z b
X Y a
N
a b a b
π


= =
+

d. altă variantă.

____ 118. Fie curba
( ) : C

( ) ( ) cos ln , sin ln , x t a t y t a t z bt = = =
, atunci binormala
( )
n
B
într-un punct
( ) ( ) , , x y z C ∈

are ecuaţiile:
( )
n
B
:
( ) ( ) cos ln sin ln X t a t Y t a t Z bt
A B C
− − −
= =
, unde:
a.
( ) ( )
( ) ( )
( )
2
sin ln cos ln
cos ln sin ln
1
ab
A a a t a t
t
ab
B a a t a a t
t
a
C a
t
= +

= −

= +

b.
( ) ( )
( ) ( )
( )
2
sin ln cos ln
cos ln sin ln
1
ab
A a a t a t
t
ab
B a a t a a t
t
a
C a
t
= −

= +

= +

c.
( ) ( )
( ) ( )
( )
2
cos ln sin ln
cos ln sin ln
1
ab
A a a t a a t
t
ab
B a t a a t
t
ab
C a
t
= −

= +

= +

d.
( ) ( )
( ) ( )
( )
2
sin ln cos ln
cos ln sin ln
1
ab
A a t t a t
t
ab
B t a t a t
t
ab
C a
t
= +

= −

= +____ 119. Să se afle versorii triedrului lui Frenet într-un punct M oarecare al curbei:
( ) : C
cos , sin , x a y a z b θ θ θ = = = (elicea circulară)
a.
( )
( )
( )
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
sin cos
sin cos
cos sin
a a b
M i j k
a b a b a b
b b a
b M i j k
a b a b a b
n M i j
θ θ
δ
θ θ
θ θ
¦
= + −
¦
+ + +
¦
¦
= + +
´
+ + +
¦
¦
= +
¦
¹
JG G G G
G G G G
G G G

b.
( )
( )
( )
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
sin cos
sin cos
cos sin
a a
M i j bk
a b a b
b b ak
b M i j
a b a b a b
n M i j
θ θ
δ
θ θ
θ θ
− ¦
= + +
¦
+ +
¦
¦
¦
= − +
´
+ + +
¦
¦
= − +
¦
¦
¹
JG G G G
G
G G G
G G G

c.
( )
( )
( )
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
sin cos
sin cos
cos sin
b b a
M i j k
a b a b a b
a a a
b M i j k
a b a b a b
n M i j
θ θ
δ
θ θ
θ θ
¦
= + +
¦
+ + +
¦
¦ −
= − −
´
+ + +
¦
¦
= +
¦
¹
JG G G G
G G G G
G G G

d.
( )
( )
( )
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
cos sin
sin cos
sin cos
b b a
M i j k
a b a b a b
a a b
b M i j k
a b a b a b
n M i j
θ θ
δ
θ θ
θ θ
¦
= − + −
¦
+ + +
¦
¦
= + +
´
+ + +
¦
¦
= −
¦
¹
JG G G G
G G G G
G G G____ 120. Să se calculeze versorii , , b n δ
JG G G
a-i triedrului Frenet corespunzători curbei:
( ) : C
cos , sin , x a y a z b θ θ θ = = = (elicea circulară)
în punctul
( ) 0 A θ =
.
a.
( ) ( ) ( )
2 2 2 2
, ,
a j bk b j ak
A b A n A i
a b a b
δ
+ − −
= = =
+ +
G G G G
JG G G G

b.
( ) ( ) ( )
2 2 2 2
, ,
b j bk a j ak
A b A n A i
a b a b
δ
+ −
= = = −
+ +
G G G G
JG G G G

c.
( ) ( ) ( )
2 2 2 2
, ,
a j bk b j ak
A b A n A i
a b a b
δ
− − +
= = =
+ +
G G G G
JG G G G

d.
( ) ( ) ( )
2 2 2 2
, ,
a j bk b j ak
A b A n A i
a b a b
δ
+ − +
= = = −
+ +
G G G G
JG G G G____ 121. Fiind dată o curbă în spaţiu:
( ) C
:
( ) ( ) ( ) , , x x s y y s z z x = = =
unde , s I s ∈ ⊂ \ parametru natural pe curbă şi notând:
1
R
- curbura
curbei,
1
T
- torsiunea curbei, atunci care dintre următoarele egalităţi este falsă:
a.
1 d
n
ds R
δ
=
JG
G

b.
1 1 dn
b
ds R T
δ = +
G
JG G

c.
1 db
n
ds T
= −
G
G

d.
1 1 dn
b
ds R T
δ = − +
G
JG G____ 122. Să se calculeze curbura elicei circulare:
( ) C
: cos , sin , , x a t y a t z bt t = = = ∈\
în punctul curent pe curbă.
a.
2
2 2
1 a
R a b
=
+

b.
2
2 2
1 b
R a b
=
+

c.
2 2
1 a
R a b
=
+

d.
2 2
1 b
R a b
=
+____ 123. Să se calculeze torsiunea elicei circulare:
( ) C
: cos , sin , , x a t y a t z bt t = = = ∈\
a.
2
2 2
1 a
T a b
=
+

b.
2
2 2
1 b
T a b
=
+

c.
2 2
1 a
T a b
=
+

d.
2 2
1 b
T a b
=
+____ 124. Să se afle raportul dintre curbura şi torsiunea curbei:
( ) C
: cos , sin , , x a t y a t z bt t = = = ∈\
a.
2
T
ab
R
=

b. T b
R a
=

c. T a
R b
=

d. 1
2
T
R ab
=____ 125. Să se afle curbura curbei:
( ) C
:
( ) ( ) cos ln , sin ln , x t a t y t a t z bt = = =

în punctul curent pe curbă.
a.
( )
2
2 2
1 1
1
a a
R a b t
+
=
+ +

b.
2
2
1 1
1
b a a
R
a
+ +
=
+

c.
2
1
1
t
R
ab a a
=
+ +

d.
2
2
1 1
1
a a
t
R
b a a
+
=
+ +____ 126. Să se afle torsiunea curbei:
( ) C
:
( ) ( ) cos ln , sin ln , x t a t y t a t z bt = = =

în punctul curent pe curbă.
a.
2 2
1
1
ab
t
T a b
=
+ +

b.
2 2
1
1
b
t
T a b
=
+ +

c.
2
1
1
ab
t
T a
=
+

d.
2 2
1 1 a b
t
T ab
+ +
=____ 127. O curbă pentru care raportul dintre razele de curbură şi de torsiune este constant este o:
a. elice.
b. elipsă.
c. cerc.
d. dreaptă.

____ 128. Unghiul V pe care îl face binormala la curba:
( ) C
:
( ) ( ) cos ln , sin ln , x t a t y t a t z bt = = =

cu axa Oz între punctul curent este:
a.
2
V
π
=

b. 0 V =
c.
2 2
cos
1
a
V
a b
=
+ +

d.
2
2 2
1
cos
1
a
V
a b
+
=
+ +____ 129. Normala principală la curba
( ) C
:
( ) ( ) cos ln , sin ln , x t a t y t a t z bt = = =
, t ∈\
în punctul curent este:
a.
paralelă cu planul xOz .
b.
perpendiculară pe planul xOy .
c.
paralelă cu planul xOy .
d.
face cu planul xOz un unghi de măsură
6
π____ 130. Parametrii directori ai normalei la planul osculator
( )
o
P
în punctul
( ) 1 A t =
la curba
( ) C
:
( ) ( ) cos ln , sin ln , x t a t y t a t z bt = = =
sunt:
a.
( )
2 2 2
, , 1 A ab B a b C a b = = − = +

b.
( )
2 2 2
, , 1 A ab B ab C a a = − = = +

c.
( )
2 2 2
, , 1 A ab B ab C a b = − = − = +

d.
( )
2 2 2
, , 1 A a b B a b C a a = − = − = +____ 131. Să se calculeze torsiunea curbei:
( ) C
:
2
1 1
, ,
1 1 1
t t
x y z
t t t
+
= = =
− − +

a.
5
2
2
2 4
1 1
1
t
T t t
| | +
=
|
+ +
\ .

b.
7
2
4
2 4
1 1
1
t
T t t
| | +
=
|
+ +
\ .

c. 1
0
T
=

d.
3
2
2
2 4
1 1
1
t
T t t
| | +
=
|
+ +
\ .____ 132. Fie curba în spaţiu:
( ) C
:
( ) ( )
2
2 ln , 0 r t ti t j t k t = + + >
G G G G

Să se calculeze versorul tangentei δ
JG
, în punctul
( ) 2,1, 0 P
şi ecuaţia tangentei la curbă în acest punct.
a.
( )
2 2 1 2 1
şi :
3 3 3 2 2 1
X Y Z
i j k T δ
− −
= + + = =
JG G G G

b.
( )
2 1
2 2j k şi :
2 2 1
X Y Z
i T δ
− −
= + + = =
JG G G G

c.
( )
1 2 1
j k şi :
2 2 1 2
X Y Z
i T δ
− −
= + + = =
JG G G G

d.
( )
2 2 1 2 1
j k şi :
3 3 3 2 2 1
X Y Z
i T δ
− −
= + − = =

JG G G G____ 133. Să se scrie ecuaţia planului osculator în punctul
( ) 2,1, 0 P
la curba:
( ) C
:
( ) ( ) ( )
2
2 ln , 0 r t t i t j t k t = + + >
G G G G

a. 2 2 3 0 X Y Z − − − =
b. 2 2 3 0 X Y Z − − − =
c. 2 2 3 0 X Y Z + + − =
d. 2 2 3 0 X Y Y − − − =

____ 134. Să se scrie ecuaţia binormalei la curba:
( ) C
:
( ) ( ) ( ) ( )
2
2 ln , 0 r t t i t j t k t = + + >
G G G G

în punctul
( ) 2,1, 0 P
.
a. 2 1
2 0 1
X Y Z − −
= =


b. 2 1
2 1 2
X Y Z − −
= =

c. 2 1
2 1 2
X Y Z − −
= =
− −

d. 2 1
2 1 0
X Y Z − −
= =____ 135. Curba lui Viviani, definită implicit de ecuaţiile:
( )
¦
¹
¦
´
¦
= − +
= − + +
0
0
2 2
2 2 2 2
rx y x
r z y x
C

admite reprezentarea parametrică:
a.
| |
cos
sin cos , 0, 2
sin
x r t
y r t t t
z r t
π
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

b.
| |
2
cos
sin cos , 0, 2
sin
x r t
y r t t t
z r t
π
¦ =
¦
= ∈
´
¦
=
¹

c.
| |
2
sin cos
sin , 0, 2
cos
x r t t
y r t t
z r t
π
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

d.
| |
2
sin
sin cos , 0, 2
sin
x r t
y r t t t
z r t
π
¦ =
¦
= ∈
´
¦
=
¹____ 136. Curba definită parametric prin ecuaţiile:
( )
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
θ
θ
θ
k z
r y
r x
C sin
cos

reprezinta o:
a. spirală logaritmică
b. elice conica
c. elice circulară
d. cerc în spaţiu.

____ 137. Proiectia curbei:
( )
¦
¹
¦
´
¦
= − +
= − + +
0
0
2 2
2 2 2 2
rx y x
r z y x
C

pe planul x0y este:
a. o curba plană;
b. segmentul AB cu A(r,0,0) şi B(0,-r,0);
c. un punct M(r,0,0);
d.
cercul
2 2 2
r y x = + .

____ 138. Proiecţia curbei:
( )
cos
sin
x r
C y r
z k
θ
θ
θ
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹

pe planul xOy este:
a.
( )
¹
´
¦
=
= − +
0
0
2 2 2
z
r y x
C

b. un segment de dreaptă;
c.
cercul:
( )
¹
´
¦
=
= − +
0
0
2 2 2
z
r y x
C
;
d. alta variantă.

____ 139. Elementul de arc pe elicea conică:
( )
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
bt z
t at y
t at x
C sin
cos

este:
a.
dt b t a ds
2 2 2
+ =
b.
dt
a
b
t ds
2
2
2
+ =

c.
dt t b a ds
2 2
+ =
d.
dt b t a ds
2 2 2
+ + =

____ 140. Reprezentarea elicei conice:
( )
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
bt z
t at y
t at x
C sin
cos

sub forma unei ecuaţii implicită este:
a.
( )
2 2 2
2 2 2
0
x y z
a b b
C
y
z barctg
x
¦
+ − =
¦
¦
´
¦
=
¦
¹

b.
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=
= − +
y
x
arctg z
z
b
y
a
x
C
1
2
2
2
2
2

c.
( )
¹
´
¦
=
= − +
by z
b z a y x 0
2 2 2 2 2

d.
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=
= − +
y
x
barctg z
a
z
a
y
b
x
C
1
2
2
2
2
2
2____ 141. Elementul de arc pe curba:
( ) | |
cos
: sin , 0, 2
x a
C y a t
z k
θ
θ π
θ
= ¦
¦
= ∈
´
¦
=
¹

este:
a.
;
2 2
θ d k a ds − =
b.
; 1
2
θ d k a ds + =
c.
;
2 2
θ d k a ds + =
d.
; 1
1
2
θ d k
a
ds + =____ 142. Să se determine lungimea arcului de curba
p
AB pentru
( )
cos
: sin
x a
C y a
z k
θ
θ
θ
= ¦
¦
=
´
¦
=
¹

unde punctele A si B corespund valorilor , 0 = θ respectiv θ π = .
a.
p
2 2
2
AB
l a k π = +

b.
p
2 2
AB
l a k π = +

c. p
2
AB
l ak π =

d.
p
2 2
2
AB
l
a k
π
=
+____ 143. Eliminând parametrul t intre ecuaţiile parametrice reprezentând curba:
( )
¦
¹
¦
´
¦
+ − =
+ + =
+ =
2
2
1
2
2
t z
t t y
t x
C
obtinem ecuaţiile implicite ale curbei:
a.
( )
( )
¹
´
¦
= − − −
= − − +
0 3
0 2 1
2
z y x
z x
C

b.
( )
( )
¹
´
¦
= + − −
= − − +
0 3
0 2 1 2
2
z y x
x z
C

c.
( )
( )
¹
´
¦
= − −
= − − +
0
0 1 2
2
z y x
y z x
C

d.
( )
( )
¹
´
¦
= + − −
= − − +
0 3
0 2 1
2
z y x
z y x
C____ 144. Fie curba de ecuaţii parametrică:
( )
¦
¹
¦
´
¦
− =
+ + =
+ =
2
2
2
2
1
t z
t t y
t x
C

atunci ecuaţia planului osculator într-un punct arbitrar situat pe curba (C) este:
a. ( ) 0 2 2 = − − + − tz y x t
b. ( ) 0 2 1 = + − − + t z y t tx
c. 0 3 = + − − z y x
d. 0 3 2 = − + − t z y x

____ 145. Planul normal la curba de ecuaţii parametrice:
( )
¦
¹
¦
´
¦
− =
+ + =
+ =
2
2
2
2
1
t z
t t y
t x
C

dus prin punctul M de parametru arbitrar t si situat pe curba (C) este:
a. ( ) ( )( ) ( ) 0 2 1 2 = − − − + + − z Z t y Y t x X
b. ( ) ( ) ( ) 0 2 2 = − + − − − − z Z y Y t x X
c. ( ) 0 1 2 = + + − + t Z Y X
d. 0 1 2 = − − + − t Z tY X

____ 146. Fie curba de ecuaţii parametrice:
( )
( )
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
bt z
t a t y
t a t x
C ) ln sin(
ln cos

Atunci binormala in punctul curent are ecuatia:
a.
| | | | ( ) t a
t
a
bt Z
t a t a a
t
ab
t a t Y
t a ab t a ab
t
ab
t a t X
2
1 ) ln cos( ) ln cos(
) ln cos(
) ln cos( ) ln sin(
) ln sin(
+

=


=b.
| | | |
( )
2
1
) ln sin( ) ln cos(
) ln sin(
) ln cos( ) ln sin(
) ln cos(
a t
bt Z
t a a t a a
t
ab
t a t Y
t a t a ab
t
ab
t a t X
+

=
+

=c.
| | | | ( )
2 2
) ln sin( ) ln cos(
ln
) ln cos( ) ln sin(
ln
t a
bt Z
t a abt t a abt ab
t a Y
t a abt t a abt ab
t at X
+

=


=d.
| | | | ( )
2
1 ) ln sin( ) ln cos(
) ln cos(
) ln cos( ) ln sin(
) ln sin(
a
t
a
bt Z
t a ab t a ab
t
ab
t a t Y
t a ab t a ab
t
ab
t a t X
+
+
=
+
+
=
+
+____ 147. Fie curba (C) de ecuaţii parametrice:
( )
cos
: sin
x a
C y a
z b
θ
θ
θ
 = == 


Atunci versorii triedrului lui Frenet in punctul A de parametru θ =0 sunt:
a.
( ) ( )
2 2 2 2
, ,
b a
k a j b
b i A n
b a
k b j a
A
+
+
= =
+

=
G G
G G
G
G G
G
τ

b.
( ) ( )
2 2 2 2
, ,
b a
j a j b
b
b a
k b j a
A n i A
+
+ −
=
+
+
= =
G G
G
G G
G
G
G
τ

c.
( ) ( ) i b
b a
k a j b
A n
b a
k b j a
A
G G
G G
G
G G
G
− =
+
+ −
=
+
+
= , ,
2 2 2 2
τ

d.
( ) ( ) i b
b a
j b j a
A n
b a
j b i a
A
G G
G G
G
G G
G
− =
+
+
=
+

= , ,
2 2 2 2
τ____ 148. Fie curba de ecuaţii parametrice:
( )
¦
¦
¦
¹
¦
¦
¦
´
¦
=
=
=
2
2
1
1
t z
t
y
t
x
C

Atunci:
a.
( ) C este o curba plană
b.
curbura curbei este
2
3
5 4
2
) 1 24 3 (
1 2 1
+ +
+
=
t t
t
R

c.
torsiunea curbei este
( )
2
5 4
2
1 24 3
5 4 1
+ +
+
=
t t
t
T

d.
=
2
Td constant, unde d este distanta de la originea axelor de coordonate la planul
osculator într-un punct M(t) ( ) C ∈

____ 149. Fie:
( ) 0 , ln
2
2
>
¦
¹
¦
´
¦
=
=
=
t
t z
t y
t x
C
ecuatia unei elice cilindrice. Atunci:

a. T=R
b.
.
T
const
R
=

c. 4T=R
d.
1 − =
T
R____ 150. Să se scrie ecuaţia planului rectificat in punctul
2
(1, 1, )
3
M
situat pe curba.
( )
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=
=
=
3
2
3
2
:
t z
t y
t x
C

a. 0 3 3 4 = − − + Z Y X
b.
0 )
3
2
( 3 ) 1 ( ) 1 ( 3 = − − − + − Z Y X

c.
0 )
3
2
( 3 ) 1 ( 2 ) 1 ( 4 = − − − + − Z Y X

d. 0 3 2 2 = − + − Z Y X

____ 151. Fie ( ) ( ) ( ) ( ) , 4 sin 2 cos 2 : k t j t i t r C
G G G
G
+ + = o curba definita prin ecuatia sa vectorială şi
0
4
M t
π | |
=
|
\ .
un punct
pe aceasta curbă. Atunci ecuaţiile tangentei si planului normal sunt respectiv:
a.
2 2
4 2 2
X Y Z π − − −
= =

şi 2 2 4 4 0 X Y Z π − + − =
b.
2 2
4 2 2
X Y Z π − − −
= =

şi 2 2 4 4 0 X Y Z π − + + − =
c.
2 2
1 1 2
X Y Z π − − −
= =
şi 2 2 0 X Y Z π + + − =
d.
3 1
4
4 2 2
Z
X Y
π

− −
= =

şi 2 2 4 2 0 X Y Z π − + − =


____ 152. Să se gasească vectorii de poziţie de pe curba:
( ) ( )k t j t i
t
r C
G G G
G
1 2
1
:
2
− + + =
în care tangenta la curbă este perpendiculară pe dreapta:
( )
¹
´
¦
= + + −
= − +
0 8
0 2 3
z x
y x
d

a.
există doi vectori de poziţie k j i r
G G G
G
+ − =
1
si k j i r
G G G
G
2
2
+ + =
b.
există un singur vector de pozitie k j i r
G G G
G
− − =
c.
există trei vectori de pozitie k r
G
G
=
1
, j i r
G G
G
− = 2
2
,
k i r
G G
G
2
3
− =

d.
există un singur vector de pozitie k j i r
G G G
G
+ + =

____ 153. Să se afle raza de curbură în punctul curent situat pe curba:
( )
sin
: 1 cos
4sin
2
x t t
C y t
t
z
¦
¦
= −
¦
= −
´
¦
¦ =
¹

a. 1
1 sin cos
2 2
R
t t
=
+

b.
t
R
2
sin 4 1
1
+
=

c.
2
4
1 sin
2
R
t
=
+

d.
2
2
1 sin
2
R
t
=
+____ 154. Să se scrie prima formă fundamentală pentru suprafaţa definită de ecuaţiile:

( ) ( )
2
u,v

x u
y v
z uv
= ¦
¦
Σ = ∈
´
¦
=
¹
\ :

a.
2 2 2 2 2
(1 ) 2 (1 ) ds u du uvdudv v dv = + + + +
b.
2 2 2 2 2
(1 ) 2 (1 ) ds v du uvdudv u dv = + + + +
c.
2 2 2 2 2
(1 ) 2 (1 ) ds v du uvdudv u dv = − + + −
d.
2 2 2 2 2
(1 ) 2 (1 ) ds u du uvdudv v dv = − + + −

____ 155. Să se scrie prima formă fundamentală pentru suprafaţa definită implicit de ecuaţia:
( )
3
: x y z Σ + =

a.
2 2 2
4 4 4
1 2 1
1 1
9 9 9
ds dx dxdy dy
x z y
| |
| |
= + + + +
| |
\ .
\ .

b.
2 2 2
4 4 4
1 2 1
1 1
9 9 9
ds dx dxdy dy
x z y
| |
| |
= − + + −
| |
\ .
\ .

c.
2 2 2
4 4 4
1 2 1
1 1
9 9 9
ds dx dxdy dy
z z z
| | | |
= + + + +
| |
\ . \ .

d.
2 2 2
4 2 2 4
1 2 1
1 1
9 9 9
ds dx dxdy dy
z x y z
| | | |
= + − + +
| |
\ . \ .____ 156. Să se scrie a doua formă fundamentală pentru suprafaţa definită parametric de ecuaţiile:
( )
2
cos
( ) : sin ,
x u v
y u v u v
z u v
= ¦
¦
Σ = ∈
´
¦
= +
¹
\

a.
( )
1
2 2 2
2 1 2 n d r u dudv

⋅ = − +
G G

b.
( ) ( )
1
2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 n d r u dudv v u dv

⋅ = − + − +
G G

c.
( ) ( )
1 1
2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 n d r u dudv u u dv

⋅ = − + − +
G G

d.
( ) ( )
1 1
2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 1 2 n d r u dudv u u dv
− −
⋅ = − + + +
G G____ 157. Fie suprafaţa definită parametric de ecuaţiile:
( )
2
cos
( ) : sin ,
x u v
y u v u v
z u v
= ¦
¦
Σ = ∈
´
¦
= +
¹
\

Atunci ecuaţiile planului tangent şi a normalei în punctul
( )
0
1, M u v π = =
, sunt, respectiv
a. 1 1
0 şi
1 1 1
x y z
x y z
π + − +
+ + = = =


b. 1 1
0 şi
1 1 1
x y z
x y z
π
π
+ − −
+ + − = = =


c. 1 1
şi
1 1 1
x y z
x y z
π
π
+ − −
+ + = = =

d. 1 1
0 şi
1 1 1
x y z
x y z
π
π
+ − −
+ + + = = =