You are on page 1of 4

KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH

NOMBOR BULAT
1 Rajah 1 menunjukkan kumpulan beberapa digit nombor.

Rajah 1
Menggunakan semua angka di atas, bentukkan satu nombor yang
nilai tempat bagi angka 1 ialah ratus.

2 Tulis enam puluh ribu lapan ratus tiga belas, dalam angka.

3

Tuliskan angka bagi 'lima puluh enam ribu tujuh'

1 SKTPB MATEMATIK 2016

Hitungkan jumlah setem mereka? 6 Sebuah kilang mengeluarkan 20 670 buku sabun pada bulan Januari.KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH 4 Tulis lima puluh ribu empat ratus tiga belas. Manakala Murad menyimpan 350 keping setem pelbagai negara dan abangnya mempunyai 3 270 keping setem sejak 3 tahun lalu. 22 475 bulan Februari dan 28 665 pada bulan Mac. 2 SKTPB MATEMATIK 2016 . 5 Ismail menyimpan 167 setem dalam negara dan 55 setem luar negara. dalam angka.

3 SKTPB MATEMATIK 2016 . 75 liter dijual dan 125 liter daripadanya dimasukkan ke dalam botol. air sirap yang tinggal. Hitungkan isipadu air.KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH Hitungkan jumlah sabun yang dikeluarkan pada bulan itu? 7 Dalam kelas 6 Damai terdapat 43 orang pelajar dan bilangan kelas 6 Istimewa terdapat 8 orang pelajar kurang daripada kelas 6 Damai. Berapakah bilangan pelajar dalam kelas 6 Istimewa? 8 Puan Gayah menyediakan 250 liter air sirap. dalam l.

berapa buahkah bakul diperlukan untuk mengisi ke semua durian itu dengan sama banyak? 4 SKTPB MATEMATIK 2016 .Jika ada 576 biji durian.KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH 9 Sebuah bakul boleh mengisi 18 biji durian.