You are on page 1of 5

KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH

18.

WANG
1. 45 % daripada RM700 =

2. Jadual menunjukkan bilangan wang kertas dan
syiling.
Wang
RM10 RM5 RM1 50 sen
Kuantiti
6
2
3
5

20 sen
5

Hitungkan jumlah nilai wang itu.

3. Azman mempunyai 9 keping syiling 50 sen dan 9 keping
syiling 20 sen. Dia membeli sebuah buku cerita berharga
RM4.80.
Berapakah baki wangnya ?

4. Hitung min bagi 75 sen, RM4 , RM25.80 dan RM41.65 .
1 SKTPB MATEMATIK 2016

20 se n 50 sen 1 0 s e n se n 20 se se n n Rohani RM 1 se n 5 s e n 20 se n 5 s e n s e n Rohani 2 SKTPB MATEMATIK 2016 se 1 n 0 20 se n s e n s eKarim se n n se n Karim 1 0 s e 1n 0se sn e n se n . 6. Murid Affan Meera Sugen Perbelanjaan seminggu RM65.00 RM100. Cari perbezaan antara jumlah wang Rohani dan Karim.KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH 5. Jadual 2 menunjukkan perbelanjaan tiga orang murid selama seminggu.25 RM77.75 Hitung min perbelanjaan setiap murid selama seminggu.

3 SKTPB MATEMATIK 2016 . Jadual di bawah menunjukkan kuantiti wang kertas dan duti syiling.KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH 7. Nilai Wang Kuantiti RM 10 13 20 sen 5 5 sen 10 Kira jumlah nilai wang. Kira jumlah nilai wang dalam rajah di bawah RM 50 sen RM 5 RM 1 20 se sen n se n 5 se n se n 8.

Wang Kuantiti RM100 1 RM10 5 Kira jumlah nilai wang.KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH 9. 4 SKTPB MATEMATIK 2016 RM1 10 50 sen 3 . Jadual di bawah menunjukkan kuantiti wang kertas dan syiling.

KOLEKSI SOALAN 2 MARKAH 5 SKTPB MATEMATIK 2016 .