You are on page 1of 4

TEST – Sportski turizam i wellness

Grupa pitanja br. 1

Podaci o kandidatu/studentu
Ime i prezime:
Mjesto stanovanja:
Broj indeksa:
Mob.tel.:
e-mail:
Broj polaganja:
Datum testiranja:
Potpis:

Pitanja za samostalan rad
1. Definiši i objasni pojam turističke destinacije.

Broj
bodova

Osvojeno:
______

2. Objasni međusobnu povezanost turizma i sporta.

Broj
bodova
Osvojeno:
______

Broj bodova Osvojeno: ______ 5 Šta je to sportski turizam? Broj bodova Osvojeno: ______ 6. Broj bodova Osvojeno: ______ 4.3. Aktivni odmor-pojam i značaj. Broj bodova Osvojeno: ______ .nabroj i objasni ulogu ljudskog faktora.Faktori turizma.Modeli aktivnih odmora.

Peloidi. Pojam i karakteristike wellnessa.7.Wellness bonton-objasni. Broj bodova Osvojeno: ______ 10. Broj bodova Osvojeno: ______ .Značaj i vrste masaža.definiši pojam i nabroj podjele. Broj bodova Osvojeno: ______ 9. Broj bodova Osvojeno: ______ 8.

dr Velimir Vukajlović . godine Ispitivač/nastavnik: Doc. 2011 .REZULTAT TESTIRANJA Broj osvojenih poena: Procenat uspješnosti: SKALA OCJENJIVANJA Bodovi (od – do) Ocjena (brojčana) 93 .40 10 9 8 7 6 5 5 Ocjena (opisna) IZVRSTAN VRLO DOBAR DOBAR ZADOVOLJAVAJUĆI DOVOLJAN NEDOVOLJAN NIJE ZADOVOLJIO A B C D E FX F Predložena ocjena ispitivača/nastavnika-saradnika na osnovu pokazane uspješnosti studenta prilikom testiranja: IZVRSTAN 10 A VRLO DOBAR 9 B DOBAR 8 C ZADOVOLJAVAJUĆI 7 D DOVOLJAN 6 E NEDOVOLJAN 5 FX NIJE ZADOVOLJIO - F Konačna ocjena ispitivača/nastavnika-saradnika usaglašena sa mišljenjem studenta: IZVRSTAN 10 A VRLO DOBAR 9 B DOBAR 8 C ZADOVOLJAVAJUĆI 7 D DOVOLJAN 6 E NEDOVOLJAN 5 FX NIJE ZADOVOLJIO - F Banja Luka .100 85 – 92 77 – 84 69 – 76 61 – 68 40 – 60 0 .