You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH TAHUN 5

Mata
Pelajaran dan
Kelas
Tema/Tajuk

Sejarah Tahun 5 Bestari

Masa

8.50 – 9.50 pag

Standard
Kandungan

8.0) Institusi Yang di-Pertuan Agong

Standard
Pembelajaran

8.1.3) Menyenaraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong
8.1.4) Menyatakan alat-alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong dan
Permaisuri Agong
K8.1.6) Menjelaskan keunikan institusi Yang di-Pertuan Agong dalam
sistem pemerintahan di Malaysia
K8.1.7) Menyatakan kepentingan menghormati pemimpin
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1 Menyenaraikan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong
2 Menyatakan beberapa alat-alat kebesaran Yang di-Pertuan Agong
dalam sistem pemerintahan di Malaysia dengan betul
3 Menyebut keunikan institusi Yang di-Pertuan Agong
4 Mengetahui kepentingan menghormati pemimpin

Objektif

Yang di- Pertuan Agong Payung Negara

Aktiviti

1. Murid ditunjukkan gambar Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri
Agong
2. Murid bersoal jawap dengan guru
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan
4. Murid menyenaraikan bidang tugas Yang di-Pertuan Agong
berdasarkan gambar yang ditunjukkan
5. Murid menyusun Puzzle
6. Murid akan menyelesaikan tugasan yang diberikan mengikut
station yang ditetapkan

EMK

Nilai Murni:
-

Berani
Menghormati
Kerjasama

Dimensi Kewarganegaraan:
-

Kesetiaan

-

Belajar dengan TMK

TMK
Bahan Bantu
Belajar
Refleksi

Komputer riba, gambar Flush, speaker, lembaran kerja, Puzzle

Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan Menyatakan alat- memilih salah satu alat kebesaran Diraja untuk alat kebesaran dihasilkan. Murid akan membentangkan hasil kerja mereka . menghubung kait 4. Guru mengaitkan tajuk pengajaran dengan diri murid-murid Aktiviti 2 (15 minit) Nilai Murni: BBM: 1. Guru meminta salah seorang murid Bersyukur Gambar Flush membacakan tajuk yang dipelajari di dalam sampul 2. Guru menerangkan serba sedikit tentang Bersatu padu Lembaran kerja alat kebesaran Diraja Bekerjasama Puzzle 2. Murid akan mengisi maklumat bidang kuasa pada gambar yang ditunjukkan 5. Diraja 3. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan gambar yang ditunjukkan: EMK: TMK KB: Menjana Idea Menghubung kait a) Siapakah tokoh ini? b) Apakah tugas Yang di-Pertuan Agong c) Apakah kepentingan menghormati pemimpin negara? Aktiviti 1 (15 minit) 1. Guru menunjukkan gambar flush Yang diPertuan Agong dan Raja Permaisuri 3. Guru meminta murid-murid membacakan KB: salah satu bidang kuasa Yang di-Pertuan Menjana idea Agong. Guru menerangkan bidang kuasa Yang diPertuan Agong Nilai Murni: Menyenaraikan Kerjasama bidang kuasa Berani Yang di-Pertuan Agong 2.AKTIVITI Permulaan (5 minit) EMK Nilai murni: CATATAN BBM: 1.

Guru membuat refleksi keseluruhan tentang tajuk p&p yang telah dipelari . Guru membahagikan murid kepada Menjelaskan Kertas mahjong beberapa kumpulan Speaker 2. Murid akan membentangkan hasil kerja mereka Penutup (5 minit) Nilai Murni: 1. Guru akan meminta murid-murid menyelesaikan tugasan atau soalan yang diberikan pada setiap station: Station 1: Tugas Yang di-Pertuan Agong Station 2: Alat kebesaran Diraja 3. Guru bertanya dengan murid tentang tajuk Menghormati yang dipelari Seronok 2.Aktiviti 3 (20 minit) KB: BBM: Mari Meneroka Menjana idea Laptop 1.