You are on page 1of 4

Học tiếng Hàn Quốc online cũng là một trong những phương pháp

rất hay,giúp chúng ta dễ dàng hơn với học tiếng Hàn Quốc trên
nhiều phương diện.Qua đây mình muốn giới thiệu với mọi người học
tiếng Hàn qua bài hát của U Kiss - 4U.

- Sách học tiếng Hàn cho người mới bắt
đầu http://trungtamtienghan.edu.vn/news/Tai-lieu-tieng-Han/Sachhoc-tieng-Han-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-175/.
(For your EYES only)
Oh Come on, Baby 눈빛은 또 모르는 척
Oh Maybe, Honey 손짓은 궁금하지 않은 척
아무도 모르게 베일에 쌓여있던
날 숨겨 왔던 상잘 열어 데려와 줘

알 수 없는 Secret 손 닿지 않는 아우라
너만 보여줄게 나를 봐
(For your EYES only)
Uh~ Come On

비밀스럽게 그 누구도 모르게 E.Y.E.S.
나를 향해서 눈빛으로 얘기해 E.Y.E.S.
(E.Y.E.S.) For your EYES only
(E.Y.E.S.) For your EYES only
나의 모든 걸 너에게만 보여줘 E.Y.E.S.

Oh Listen, Baby 네 귀는 또 못들은 척
Oh Never Ever 심장은 관심조차 없는 척
세상이 모르게 너만을 허락할게
날 걸어 놓은 마법 풀고 데려가 줘

매혹적인 자태 너만 보이는 오로라
다시 한 번 나를 돌아봐
(For your EYES only)
Uh~ Come On

비밀스럽게 그 누구도 모르게 E.Y.E.S.
나를 향해서 눈빛으로 얘기해 E.Y.E.S.
(E.Y.E.S.) For your EYES only
(E.Y.E.S.) For your EYES only
나의 모든 걸 너에게만 보여줘 E.Y.E.S.

저 별이 수놓는 자릴 따라
(Na Na Na Na Na)
저 달이 차오는 설렘 담아
(Na Na Na Na Na)
내 눈에 너를 가득 채운 채
(Na Na Na Na Na)
손 끝에 너의 체온 가득 Hold me now

비밀스럽게 그 누구도 모르게 E.Y.E.S.
나를 향해서 눈빛으로 얘기해 E.Y.E.S.
(E.Y.E.S.) For your EYES only
(E.Y.E.S.) For your EYES only
나의 모든 걸 보여줄게 모두 다 E.Y.E.S

- Kinh nghiệm học tiếng Hàn. http://tienghangiaotiep.edu.vn/kinh-

nghiem-hoc-tieng-han/.
(For your EYES only)
Oh Come on, Baby, your eyes pretend not to know
Oh Maybe, Honey, your hands pretend they’re not curious
Without anyone knowing, I covered myself in a veil
But now open my box and bring me to you

A mysterious secret, an untouchable aura
I’ll only show you, look at me
(For your EYES only)
Uh~ Come On

Secretly, without anyone knowing, E.Y.E.S
Talk to me with your eyes, E.Y.E.S
(E.Y.E.S.) For your EYES only
(E.Y.E.S.) For your EYES only
I’ll show all of me only to you, E.Y.E.S

Oh Listen, Baby, your ears pretend not to hear
Oh Never Ever, your heart pretends it’s not interested
Without the world knowing, I’ll allow only you
Lift the spell from me and bring me to you

My alluring body, the aurora that only you can see
Look back at me once more
(For your EYES only)
Uh~ Come On

Secretly, without anyone knowing, E.Y.E.S

Talk to me with your eyes, E.Y.E.S
(E.Y.E.S.) For your EYES only
(E.Y.E.S.) For your EYES only
I’ll show all of me only to you, E.Y.E.S

Following the stars
(na na na na na)
Capture the fluttering feeling of the rising moon
(na na na na na)
My eyes are filled with you
(na na na na na)
Your warmth is in my hands, hold me now

Secretly, without anyone knowing, E.Y.E.S
Talk to me with your eyes, E.Y.E.S
(E.Y.E.S.) For your EYES only
(E.Y.E.S.) For your EYES only
I’ll show all of me only to you, E.Y.E.S
- Nguồn tham khảo : http://tienghangiaotiep.edu.vn/
- Mọi thông tin chi tiết mời các bạn liên hệ:
TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL
Địa chỉ: Số 365 - Phố vọng - Đồng tâm -Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88.