You are on page 1of 17

TERHAD

55

1

TERHAD 55 1. (a) Bulatkan unit SI yang betul bagi kuantiti fizik berikut. (3 markah) 2 . (3 markah) (b) Padankan alat pengukur berikut dengan aktiviti mengukur yang betul.

Sel Fungsi K Membawa oksigen ke seluruh bahagian badan L Mempertahankan badan dari serangan penyakit M N Terlibat dalam proses pembiakan Menghantar maklumat (4 markah) 3 .TERHAD 2. (a). buatkan garisan untuk memadankan setiap sel dengan fungsi yang betul. Dalam jadual berikut. 55 Rajah dibawah menunjukkan beberapa jenis sel yang terdapat dalam badan manusia. (2 markah) (b). Labelkan sel-sel berikut dengan perkataan yang diberikan.

lengkapkan peta buih di bawah menggunakan perkataan-perkataan perkataan perkataan yang diberi dalam petak di bawah. 55 Rajah 1 menunjukkan sebuah lokasi Nor Hashim dan keluarganya pergi berkhemah. [2 markah] 4 . Rajah 1 (a) Berdasarkan pemerhatian Nor Hashim di kawasan perkhemahan.TERHAD 3.

......................................................... [2 markah] (ii)........... [2 markah] 5 ....................... .. [2 markah] 4.......................... Rajah 2 Dalam Rajah 2.............. Cadangkan dua bahan lain yang boleh menggantikan penggunaan bekas polistirena................................. Nor Hashim terganggu dengan pembuangan bekas-bekas polistirena oleh para pengunjung........ (i)............... Dia mendapati orang cacat penglihatan menggunakan deria sentuhan mereka dalam penghasilan kraf tangan.................................. Rajah 2 menunjukkan keratan rentas bagi kulit....................... Mirza melawat sebuah gerai kraf tangan yang dikendalikan oleh Persatuan Orang-orang Buta....... . ................ (a)................................................................................... ............... Nyatakan dua kesan pembuangan bekas polistirena terhadap alam sekitar................................................. labelkan P dan Q dengan menggunakan perkataan-perkataan yang diberi dalam petak di bawah...................................................TERHAD 55 (b) Semasa menikmati pemandangan tersebut.. ...

....................................................................... ......................... Mirza membeli sebuah bakul.................................................................... ................ (2 markah) (c)................................................................................................... ......................................................... Semasa lawatan itu.......................... (2 markah) 6 ........................................................... dia mendapati penjual yang buta boleh memulangkan baki duitnya dengan tepat................ Jelaskan mengapa mereka menggunakan hujung jari dan bukannya hujung jari kaki untuk membaca Braille.................................................................... .......... .................................................................................................................................................................. Semasa membuat pembayaran bagi bakul tu....... Mirza melihat orang buta menggunakan hujung jari untuk membaca Braille... Jelaskan bagaimana penjual yang buta itu boleh memulangkan baki duitnya dengan tepat.......... ...TERHAD 55 (b)..............................................................................

..... Objek dapat dilihat apabila objek memantulkan cahaya yang mengenainya.... Otak akan mentafsir impuls saraf dan memberitahu apa yang dilihat oleh pemerhati........................... Kornea akan membiaskan cahaya ke gelemair dan gelemair akan membiaskan cahaya ke anak mata.............. Kanta mata pula akan memfokuskan sinar cahaya ke retina melalui gelemaca..... Cahaya akan bergerak dan memasuki kornea.. imej yang songsang akan terbentuk....... (1 markah) 7 ... Rajah 3 (a)............................... Anak mata akan mengawal jumlah cahaya yang akan memasuki mata........ (3 markah) (b).. labelkan sebagai X.... struktur mata yang berfungsi untuk mengawal saiz anak mata kita....TERHAD 5................ Lengkapkan laluan mekanisma penglihatan dari objek ke otak....................... Di retina............................... Kemudian gelemaca akan membiaskan sinar cahaya ke retina yang peka cahaya......................... Impuls saraf daripada retina akan dihantar ke otak melalui saraf optik... 55 Rajah 3 dibawah menunjukkan struktur mata manusia......................... Dengan merujuk kepada Rajah 3 di atas.... [2 markah] (c)......... Terangkan dengan cadangan bagaimana melindungi mata dan penglihatan anda? ..... ......... Mata adalah organ deria yang membolehkan kita melihat sesuatu objek...

............ Kita mengesan bau apabila bahan kimia dari makanan atau bahan-bahan lain masuk ke dalam hidung..1 menunjukkan struktur hidung manusia................. ...... bahan-bahan ini melarut ke dalam mukus dan meransang sel-sel deria....... Semasa berkerja dia akan menghidu bau cat yang menyengitkan................... 55 Rajah 4.................................................. Encik Hairie bekerja di sebuah kilang membuat cat.............Lengkapkan carta yang berikut untuk menunjukkan laluan impuls saraf untuk mengesan bau....................................................... (3 markah) (ii)......... ........ Apakah risiko yang akan di alami oleh Encik Hairie jika dia berkerja di kilang itu untuk tempoh yang lama? .....................................1 (a) (i)............................................ (1 markah) 8 ...... Kemudian sel-sel deria menghantar impuls saraf ke otak.......... Rajah 4.... Otak mentafsirkan impuls dan memberitahu kita bau tersebut..TERHAD 6. (2 markah) (iii).........Terangkan dua cadangan bagaimana melindungi hidung dan deria bau anda.............................................................................

.. Apabila seseorang itu mengalami selsema.................... ......... ............................. 55 Rajah 4.................................................... Jelaskan mengapakah keadaan ini berlaku?...................................................... Rajah 4. ............................................................................... Bahagian Jenis makanan lidah Buah belimbing besi Ikan kembong masin Serbuk kopi Aiskrim [2 markah] (c)...... Setiap bahagian lidah berupaya mengesan jenis rasa yang berbeza.............. .................................................................................................................................................................................2 berikut ikut menunjukkan struktur dan bahagian lidah manusia.......................................................... (2 markah) 9 ..............................................................2 Padankan adankan bahagian-bahagian bahagian bahagian lidah tersebut dengan jenis rasa makanan yang boleh dikesannya seperti disenaraikan dalam jadual berikut. ....................................... ..........................................................TERHAD (b).................................... dia akan mengalami kurang selera makan kerana makanan yang dimakannya berasa tidak enak..........................................................

..............................................................................2 berlaku?...................2 (2 markah) (ii)... ...................................1 menunjukkan bagaimana mata boleh melihat..... .............. Bagaimana saiz imej Q berubah apabila mata berada 10 cm dari objek P? .......... 55 Rajah 5 .... Rajah 5................... Nyatakan dua perbezaan antara objek P dan imej Q........................................................................................... Nyatakan dua faktor yang menyebabkan situasi pada Rajah 5......................... (1 markah) (iii)...................TERHAD 7..2 untuk menunjukkan pembentukan imej bagi objek jauh pada retina seseorang yang rabun jauh................................................. (2 markah) (ii)...........1 (a)................. (1 markah) (b). (i)................................. Rajah 5.......... Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di (b)..................... Lengkapkan lakaran dalam Rajah 5..... (2 markah) 10 .... (i)...................... .................

............ .....2 boleh diperbetulkan............1 dan jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan penglihatan stereoskopik dan monokular.......................TERHAD 55 (iii)................................. ........... (1 markah) 8.........................1 (a) Apakah jenis penglihatan bagi haiwan X dan Y? Haiwan X : Haiwan Y : [2 markah] (b) Haiwan yang manakah mempunyai medan penglihatan yang lebih luas? .... (1 markah) 11 .......................................... Namakan satu jenis kecacatan penglihatan lain yang anda telah pelajari.......... (1 markah) (iv)........................................................... Haiwan Y Haiwan X Rajah 6.................... Kaji gambar foto haiwan dalam Rajah 6................................. Bagaimanakah situasi pada Rajah 5.............................................................................................

..................... [2 markah] (d) Apakah kelebihan jenis penglihatan yang dimiliki oleh haiwan Y? ........................................... Rajah 6 (b) [2 markah] 12 ........................................................................................................................................................................................................................................... [ 1 markah] (e) Lukis medan penglihatan monokular dan penglihatan stereoskopik dalam Rajah 6 (b) di bawah......... ....................TERHAD (c) 55 Nyatakan dua kelebihan penglihatan yang lebih luas pada haiwan yang dinyatakan di soalan b? ..............................................

............. (1 markah) (ii).................... Beri satu sebab bagi jawapan di (a)(i)...................... Rajah 7..................................... Lukis satu anak panah untuk menunjukkan arah pertumbuhan pucuk selepas 5 hari........TERHAD (f) 55 Beri dua contoh masing-masing........................ ________________ (2 markah) 9...1........ (1 markah) (iii). ________________ ii) Haiwan Y = ______________ ............1 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat dan mengenalpasti rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.1 (a)(i)........................................ ............................. Rajah 7................... (1 markah) 13 ........ Dalam petak hari ke-5 pada Rajah 7.... Apakah jenis tropisme yang ditunjukkan oleh pucuk itu? .. bagi haiwan yang mempunyai penglihatan yang sama seperti: (i) Haiwan X = ______________ .......

....................................... Rajah 7.............................. Nyatakan satu kepentingan tropisme di (a)(iii) kepada tumbuhan............. R dan S...................TERHAD 55 (iv)........... ........ [1 markah] (ii)............ (i)..........................................................................................2 ..................... [1 markah] Rajah 7................................... [1 markah] 14 .....................................Mengapakah pertumbuhan akar-akar dalam bikar S dikenali sebagai Geotropisma positif? ......2 menunjukkan biji benih bercambah dalam tiga bikar yang berlainan Q........................................ Mengapakah akar-akar Q dan R tumbuh ke arah yang ditunjukkan pada Rajah 7..................2 (b)....

.....................................................................................................................................................................3 .......................... ....... ..................... 55 Rajah menunjukkan tumbuhan mentimun yang bergerakbalas terhadap sentuhan permukaan....................................................................................... .............................. [3 markah] 15 ......................................................................................... Rajah 7........3 (i) Nyatakan apakah jenis gerakbalas yang ditunjukkkan oleh tumbuhan mentimun seprti dalam Rajah 7.................................. [1 markah] (ii) Wajarkan kepentingan gerakbalas itu kepada tumbuhan berbatang lembut seperti tumbuhan mentimun dalam kemandirian spesis tersebut.............................................TERHAD (c)....................................................

. Rajah 8. P: ………………………….2 menunjukkan dua buah bas yang sama dengan warna yang berlainan.…………………………………………………………… [ 2 markah ] (b).TERHAD 10.1 (a)..1.……………………………………………………… Q : …………………….. Bas A (Berwarna cerah) Bas B (Berwarna gelap) Rajah 8. P Q R Rajah 8. Nyatakan mana-mana dua jenis tenaga yang terbentuk daripada Rajah 8. P : ………………………………………………………………………………….Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku di dalam situasi dalam Rajah 8. R : ………………………………………………………………………………….2 16 . (i). [ 2 markah ] (ii).1 tersebut.. 55 Rajah 8.1 menunjukkan aktiviti dan contoh bahan yang boleh menghasilkan tenaga. Q : …………………………………………………………………………………..

.. Panitia Sains SMK Sri Aman . Mohd Arshad) Ketua Panitia......2... Musa Hj..... [1 markah] (iv)..... Fuad B. ………………………………………………………………………………………... Wajarkan.... Panitia Sains.. ……………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………….. Apakah pendapat anda dengan penyataan ini..2 ? ………………………………………………………………………………………........ Pengangkutan awam di Malaysia seperti bas adalah lebih sesuai diwarnakan dengan warna cerah berbanding dengan warna yang gelap. Mohd... [1 markah] (iii)..TERHAD 55 (i).... Nyatakan hipotesis berdasarkan pemerhatian yang ditunjukkan pada Rajah 8..... SMK Sri Aman 17 ..... (En. ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………..Apakah inferens yang dapat dibuat berdasarkan situasi di dalam bas A dan bas B seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 8. [1 markah] (ii).. Berdasarkan pemerhatian anda di dalam Rajah 8. (En....... penumpang di dalam bas yang manakah akan merasa lebih panas pada cuaca panas ? ………………………………………………………………………………………. Tuah) Guru Subjek.KERTAS SOALAN TAMAT ------------------------------- DIsediakan oleh: Disemak oleh: .2... [3 markah] ------------------------------....