You are on page 1of 3

Pisica din vis

de Bucur Milescu
Şoricelul Chiţ - Chiţ se trezi foarte bucuros din somnul
său de după amiază. Alergă la părinţii lui , îşi adună toţi
fraţii , şi le spuse cu mare emoţie:
- Am visat ceva extraordinar ! De azi înainte ,
mulţumită visului meu, vom scăpa pentru totdeauna de
ameninţarea fioroasei Pisici! … Se făcea că Pisica purta
un clopoţel care suna, melodios , la fiecare mişcare. Şi
cum îl auzeam , noi , şoriceii , ne ascundeam imediat.
N-o lăsam deloc pe nemiloasa Pisică să se apropie ,
nici măcar la trei paşi !
Tatăl lui Chiţ – Chiţ dădu a lehamite din lăbuţă.
- Dragul meu , acest vis îl tot avem cu toţii de când
s-a ivit neamul şoricesc pe pământ. Soluţia ar fi ideală.
Din păcate , însă, nu s-a găsit până acum niciunul dintre
noi care să îndrăznească să-i pună Pisicii la gât multdoritul clopoţel !

lui . melodios. 4. ……………………………………………. 2. Alege varianta corectă: Şoricelul Chiţ-Chiţ se trezi foarte trist din somnul său de dimineaţă. Şoricelul Chiţ-Chiţ se trezi foarte bucuros din somnul său de dimineaţă. ………………………………………………. ……………………………………………. Dată… Muncă independentă Pisica din vis de Bucur Milescu 1.” 6. ……………………………………………. Colorează ilustraţia şi scrie trei propoziţii legate de ea: …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………….Completează textul cu cuvintele care lipsesc: „Alergă la ……………….Am …………… ceva ……………………!” 3.. : .Formulează o întrebare pentru răspunsul: . ……………………………………………. Arată cum s-ar despărţi la capăt de rând cuvântul „ şoricelul”: ……………………………… ………………………… ………………………… 5. Şoricelul Chiţ-Chiţ se trezi foarte trist din somnul său de după amiază. Şoricelul Chiţ-Chiţ se trezi foarte bucuros din somnul său de după amiază..... Scrie sinonime ( cuvinte cu acelaşi înţeles) pentru: extraordinar …………………………… totdeauna …………………………. la fiecare mişcare.…………………………………………………………………………………… „ Am visat că Pisica purta un clopoţel care suna. …………………………………………….Nume…………. . şi le spuse tuturor cu mare ……………………. îşi adună toţi ……………….